Regnskap 1. kvartal 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 1. kvartal 2012"

Transkript

1 Regnskap 1. kvartal april 2012 Kjell Fordal, finansdirektør

2 Oppsummering Godt 1.kvartal 2012, overskudd 272 mill kroner og egenkapitalavkastning på 13,0 % Gjennomført egenkapitalemisjon for 761 mill kroner mot eksisterende eiere og ansatte i 1. kvartal. Emisjon hovedsakelig rettet mot Sparebankstiftelsen SMN på inntil 200 mill. kroner gjennomføres i starten av mai. Kjernekapitaldekningen etter dette vil bli 11,6 %, hvorav ren egenkapital på 10,1 % Meget sterk utlånsvekst i privatmarkedet. Sterk innskuddsvekst styrker bankens finansiering Utlånsmarginene økte gjennom kvartalet etter renteøkning i slutten av 2011 og fallende markedsrente i 2012 Høy aktivitet i banken og innenfor eiendomsmegling og regnskap gir kostnadsvekst Svært lave tap og lavt mislighold, dette reflekterer både regionens økonomi og bankens porteføljekvalitet 2

3 SpareBank 1 SMN Kjernemarked Oversikt 54 kontor in Nord- og Sør Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane Kjerne marked Norges nest største sparebank med 100 milliarder i forvaltningskapital og 180,000 privatkunder Stifter av SpareBank 1 Alliansen (19.5%) Historie Etablert i 1823 Børsnotert siden innbyggere I Romsdal fra 2004 etter oppkjøp av Romsdals Fellesbank I Ålesund i 2009 gjennom overtagelse av BN Banks virksomhet i Ålesund Etablering i Sogn og Fjordane i

4 Variert næringsstruktur i regionen Bygg og anlegg Skipsindustri Handel Landbruk Fiske Over studenter Offshore Lakseoppdrett Teknologi 4

5 Beste kundeopplevelse, et helhetlig strategisk fokus SpareBank 1 SMN har privatkunder og små og mellomstore bedriftskunder, som gir potensial for økt produktbredde og produktdekning. Med 1 av 3 som våre kunder er det fortsatt muligheter blant de 2 av 3 som ikke er kunder av SpareBank 1 SMN SMN ønsker å levere en kundeopplevelse på et nivå som øker antall fornøyde kunder og gjør kunden en ambassadør for banken Målet er økt markedsandel og share of wallet gjennom økt produktdekning og optimal produktsammensetning 5

6 Emisjoner mot eksisterende eiere og ansatte gjennomført Egenkapitalbevis for 761 mill. kroner tildelt Fortrinnsrettsemisjon Ansatteemisjon Rettet emisjon hovedsaklig mot Sparebankstiftelsen SpareBank 1 SMN Gjennomføres mai 2012 Tildelt 740 mill Tildelt 21 mill Inntil 200 mill Styrket soliditet Kjernekapitalen styrkes og det finansielle grunnlaget for lønnsom vekst og utnyttelse av forretningsmuligheter i markedsområdet forbedres Etter gjennomført emisjon rettet mot SpareBankstiftelsen vil kjernekapitaldekningen være på 11,6 %, hvorav ren egenkapital på 10,1 % 6

7 God lønnsomhet Svært lave tap, god soliditet og forbedret innskuddsdekning Egenkapitalavkastning 16,2 % 14,6 % 12,8 % 13,2 % 13,0 % Kjernekapitaldekning (med proforma tall emisjoner Q1 12) 10,5 % 10,9 % 11,6 % 10,4 % 10,6 % 10,3 % Q1 11 Q1 12 Tap på utlån i % av totale utlån Q1 11 Q1 12 Innskuddsdekning 0,31 % 60 % 61 % 65 % 63 % 68 % 0,16 % 0,03 % 0,04 % -0,03 % Q1 11 Q Q1 11 Q1 12 7

8 Positiv resultatutvikling og god underliggende drift Resultat før skatt 340 mill. kroner (325 mill.) Resultat etter skatt 272 mill. kroner (255 mill.) Egenkapitalavkastning 13,0 % (13,2 %) Driftsinntektene økt til 586 mill. kroner (577 mill) Samlet resultat i tilknyttede selskap 99 mill. kroner (54 mill.), avkastning finansielle eiendeler 60 mill. kroner (36 mill.) Tap på utlån 6 mill. kroner (netto inntektsført 8 mill.), 0,04 % av totale utlån (-0,03 %). Svært lavt mislighold Kjernekapitaldekning på 10,3 % (10,6 %). Gjennomførte emisjoner styrker soliditeten og kjernekapitaldekningen blir 11,6 % Resultat per egenkapitalbevis 1,42 kroner (1,52 kroner) 8

9 Resultat per egenkapitalbevis per kvartal (korrigert for gjennomførte emisjoner) Resultat per egenkapitalbevis Q til 1,87 1,73 1,57 1,50 1,52 1,47 1,41 1,42 1,01 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 9

10 Positiv resultatutvikling Resultat NOK mill 1.kv.12 4.kv.11 3.kv.11 2.kv.11 1.kv.11 Rentenetto Provisjonsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Resultat bankdrift før tap Tap på utlån Resultat bankdrift etter tap Tilknyttede selskaper Avkastning finansielle inv Resultat før skatt Egenkapitalavkastning 13,0 % 12,0 % 12,9 % 13,2 % 13,2 % 10

11 Konsernets driftsinntekter Økte driftsinntekter Q1 10 Q1 12 mill. kr kv.10 2.kv.10 3.kv.10 4.kv.10 1.kv.11 2.kv.11 3.kv.11 4.kv.11 1.kv.12 Provisjonsinntekter Boligkreditt Rentenetto

12 Rentenetto Q1 10 til Rentenetto (inkl. Boligkreditt) kvartalsvis utvikling i mill. kr og i prosent mill. kr. 450 prosent 2, ,0 1,8 1, ,4 1,2 1,0 0 1.kv.10 2.kv.10 3.kv.10 4.kv.10 1.kv.11 2.kv.11 3.kv.11 4.kv.11 1.kv.12 Boligkreditt Rentenetto prosent 1,41 1,33 1,35 1,21 1,36 1,33 1,32 1,30 1,40 0,8 12

13 Rentenetto Endring av prinsipp fra 2012 Verdiendring statskasseveksler (0-kupong) flyttet fra avk. finansielle eiendeler mill. kr kv.10 2.kv.10 3.kv.10 4.kv.10 1.kv.11 2.kv.11 3.kv.11 4.kv.11 1.kv.12 Nullkupong Rentenetto eks nullkupong

14 Privatmarked Økt utlånsmargin Q1 12 etter renteøkning og fallende markedsrente Marginer PM utlån og innskudd fra 2008 per kv. Prosent Kommentar Fortsatt lavt rentenivå, og betydelig fall i nibor i ,98 2,01 1,83 Utlån 1,74 1,56 1,07 Innskudd 1,47 1,65 1,64 1,47 1,43 1,33 1,47 1,42 1,27 1,15 1,07 1,45 Renteendringer gjennomført i Q Rentenedsettelse varslet med virkning fra juni 0,86 0,87 0,83 0,63 0,61 0,56 0,52 0,30 0,33 0,43 0,48 0,68 0,57 0,57 0,64 0,41 1/08 2/08 3/08 4/08 1/09 2/09 3/09 4/09 1/10 2/10 3/10 4/10 1/11 2/11 3/11 4/11 1/12 Definisjon: Snitt kunderente minus 3 mnd glidende gjennomsnitt av 3 mnd NIBOR 14

15 Bedriftsmarked Økt utlånsmargin Q1 12 med fallende markedsrente og rentetilpasninger på kundenivå Marginer BM utlån og innskudd fra 2008 per kv. Prosent 2,14 2,01 2,27 1,90 2,16 2,15 2,17 2,09 2,12 2,13 2,07 1,68 1,72 1,52 1,54 1,30 1,32 1,14 1,17 1,04 1,05 0,70 0,49 Utlån Innskudd 0,34 0,24 0,22 0,26 0,17 0,21 0,24 0,17 0,19 0,21 0,18 1/08 2/08 3/08 4/08 1/09 2/09 3/09 4/09 1/10 2/10 3/10 4/10 1/11 2/11 3/11 4/11 1/12 Kommentar Opprettholder en tilfredsstillende prising av risiko Har i stor grad oppnådd å opprettholde marginnivået Reprising av et betydelig antall engasjementer gjennomført i 1. kvartal 2012 Lav innskuddsmargin Definisjon: Snitt kunderente minus 3 mnd glidende gjennomsnitt av 3 mnd NIBOR 15

16 Høy utlånsvekst til privatmarkedet Også sammenlignet med kredittvekst til husholdningene 12 måneders utlånsvekst PM Q Kommentar Prosent PM 12,4 Økende vekst i lån til bolig siste 2 år K2 husholdninger 9,9 9,1 8,3 9,6 10,0 10,2 10,9 Veksttakten er høyere i SMN enn snittet for husholdningene, og SMN tar markedsandeler 6,7 7,0 6,3 6,2 6,5 6,9 7,0 7,2 7,3 7,3 1.kv.10 3.kv.10 1.kv.11 3.kv.11 1.kv.12 16

17 Sterk boliglånsvekst, avdempet vekst til bedriftsmarkedet Utlånsvekst PM +12,4%, 57 mrd. kroner NOK mrd. og prosent +12,4 % 56,8 46,2 +9,5% 50,6 Utlånsfordeling Boligkr. 26 % PM 32 % Utlånsvekst BM +6,7%, 40 mrd. kroner passert NOK mrd. og prosent 33,4 +13,9 % 38,0 +6,7 % 40,6 BM 42 %

18 Høy innskuddsvekst Svært god vekst i innskudd både i PM og BM Innskuddsvekst PM +9,1 % NOK mrd. og prosent 18,0 +6,8 % 19,3 9,1 % 21,0 Innskuddsfordeling Innskuddsvekst BM +18,3 % BM 57 % PM 43 % NOK mrd. og prosent +20,8 % 23,6 +18,3 % 27,9 19,

19 Endring rentenetto Endring i rentenetto Kommentar Netto renteinntekter Netto renteinntekter Endring -5 Fremkommer slik: Utlånsgebyrer -7 Utlånsvolum 15 Innskuddsvolum 5 Utlånsmargin 10 Innskuddsmargin -12 Forrentning egenkapital 8 Kostnader finansiering og likviditetsbeh. -33 SpareBank 1 SMN Finans 8 Endring -5 Økt volum styrker rentenettoen Forbedrede utlånsmarginer i Q Kostnader på ekstern finansiering og likviditetsbeholdningen har økt betydelig 19

20 Netto renteinntekter, provisjonsinntekter og andre inntekter Diversifiserte og stabile inntekter i konsernet Netto renteinntekter og andre inntekter Andre inntekter Q1 11 og Q1 12 Andre inntekter Netto renteinntekter Q1 10 Q1 11 Q1 12 mill kr mill kr Betalingstjenester Sparing Forsikring SpareBank 1 Boligkreditt Garantiprovisjoner 8 8 Eiendomsmegling Regnskapstjenester Forvaltning 3 3 Husleieinntekter 9 4 Øvrige provisjoner 6 11 Sum provisjonsinntekter Robust inntektsplattform i konsernet Inntektene kommer fra en bred og diversifisert produktportefølje både i morbank, datterselskaper og SpareBank 1 gruppen

21 Avkastning finansielle investeringer Inklusive resultatandeler i tilknyttede selskap Tilfredsstillende avkastning NOK mill. 1.kv kv kv kv kv. -11 Tilknyttede selskap Kursgevinst og utbytte aksjer Kursgevinst obligasjoner Kursgevinster SMN Markets Netto avk. finansielle investeringer

22 Datterselskap og tilknyttede selskap Resultatoversikt Resultat før skatt i datterselskap og andeler tilknyttede selskap Datterselskap, resultat før skatt EiendomsMegler 1 Midt-Norge (eierandel 87 %) 14,1 *) 12,4 5,5 SpareBank 1 SMN Regnskap 5,5 2,1 8,1 SpareBank 1 SMN Finans 14,1 8,6 6,8 Allegro Finans (eierandel 90 %) -1,1 *) -0,6-0,5 SpareBank 1 SMN Invest 4,7 21,0-12,5 Eiendomsselskaper -5,4-5,4 0,2 Tilknyttede selskap, resultatandeler etter skatt SpareBank 1 Gruppen (eierandel 19,5 %) 47,3 31,5 21,8 SpareBank 1 Boligkreditt (eierandel 19,6 %) 14,4 5,7 5,7 SpareBank 1 Næringskreditt (eierandel 37 %) 2,6 1,3 BN Bank (eierandel 33 %) 14,9 14,4 12,8 Bank 1 Oslo Akershus (eierandel 19,5 %) 10,8 3,6 6,9 Polaris Media (eierandel 23,5 %) 2,3 Overtatte selskaper (MAVI) 6,9 *) Resultatet er selskapets totalresutlat 22

23 Økte kostnader som følge av økt innsats mot markedet Endring driftskostnader Q1 11 Q1 12 NOK mill Forventet kostnadsvekst Kostnader Kostnader Endring 50 Fremkommer slik: Årsverksøkning og lønnsvekst 30 Andre personalkostnader 4 Andre driftskostnader 7 It og telefoni 5 Avskrivninger 4 Endring driftskostnader 50 Høyt aktivitetsnivå i privat- og bedriftsmarkedet og i EiendomsMegler 1 Oppkjøp av regnskapskontor har gitt nye kostnader Utvikling og forvaltning av IT systemer Program for effektivisering av kunde- og internprosesser iverksatt som del av Beste kundeopplevelse 23

24 Lån fordelt på sektor og næring I mrd. kroner og i % av total Lønnstakere 31,1 32 % Boligkreditt 25,7 26 % Næringseiendom 11,3 12 % Transport og tjenestyting 7,7 8 % Sjøfart / offshore Primærnæringer 5,7 5,6 6 % 6 % Bygg og anlegg 3,9 4 % Industri 2,6 3 % Varehandel, hotell 2,2 2 % Havbruk 1,7 2 % Massemarked Næringsliv Store andeler i massemarked og primærnæringer er risikodempende Konsernet har en veldiverdifisert næringslivsportefølje Ingen særlige bekymringer knyttet til bankens portefølje i næringseiendom; det er lave renter og høy utleieandel 24

25 Stabilt lav risiko i låneporteføljen SpareBank 1 SMN s lån fordelt på risikoklasse og andel EAD SpareBank 1 SMN s lån fordelt på engasjementsstørrelse og EAD (Exposure At Default) 77,1 % 74,5 % 66,0 % 66,3 % 18,5 % 20,2 % 3,9 % 4,7 % 11,7 % 12,8 % 8,8 % 9,9 % 13,5 % 11,0 % Laveste - Lav Middels Høy - Høyeste Andel av utlånseksponering (EAD) mar 2012 Andel av utlånseksponering (EAD) mar 2011 Under 10 mnok mnok mnok Over 250 mnok Andel av utlånseksponering (EAD) mar 2012 Andel av utlånseksponering (EAD) mar

26 Lave utlånstap Tapsutvikling per kvartal Q1 10 Q1 12 Tapsfordeling Q1 12 NOK mill PM SMN Finans BM 8 1.kv.10 2.kv.10 3.kv.10 4.kv.10 1.kv.11 2.kv.11 3.kv.11 4.kv.11 1.kv.12 Tap på utlån utgjør 0,03 % (0,16 %) av brutto utlån per

27 Misligholdte og andre tapsutsatte engasjementer Lavt nivå på mislighold og problemlån Q1 10 til Q Andre tapsutsatte Prosent 1,50 Mislighold Mislighold i % 1, , , , , ,42 0,41 0, , , , , kv.10 2.kv.10 3.kv.10 4.kv.10 1.kv.11 2.kv.11 3.kv kv kv. 12 0,70 0,50 0,30 27

28 Balanse Balanse Q1 10 Q Likvider Brutto utlån *) individuelle nedskrivninger gruppevise nedskrivninger Netto utlån Aksjer Investering i tilknyttede selskaper Goodwill Øvrige aktiva Eiendeler Pengemarkedsfinansiering Innskudd fra kunder Innlån statsforvaltning vedr.bytteord Øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Egenkapital Gjeld og egenkapital *) I tillegg utlån overført Bolig- og Næringskreditt

29 Rating Moody s and Fitch Ratings Moody s Issuer rating: A1 Outlook: Under review Fitch Ratings Long term Issuer Default Rating (IDR): A- Outlook: Stable 29

30 Pengemarkedsfinansiering Fundingforfall per Mill kr 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, > 2017 Mill kr Comments Norges Banks bytteordning benyttet med samlet 2,6 mrd. kroner per Boligkreditt bankens viktigste finansieringskilde, 26 mrd. kroner overført per Samlede forfall mrd. kroner: 3,1 mrd i ,9 mrd i Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q

31 God likviditet Likviditetsbeholdning per NOK mill Type Bokført verdi Andel Statskasseveksler % Obligasjoner m/ fortrinnsrett % Kommuner/fylker % Bank/finans % Industri % Sum verdipapirer % Kontanter, utlån til og innskudd i fin.institusjoner Sum likviditetsbeholdning Kommentar Likviditetsbuffer på 15,5 mrd. kroner per Banken finansiert til 16 måneder uten ny ekstern finansiering SpareBank 1 SMN i svært liten grad eksponert mot internasjonale markeder 31

32 Nøkkeltall Nøkkeltall Q1 10 Q Rentemargin 1,40 1,48 1,41 Provisjonsinntekter og avk. fin. inv. 1,58 1,29 1,08 Driftskostnader 1,59 1,45 0,97 Resultat 1,39 1,32 1,53 Kapitaldekning 11,8 % 12,5 % 13,5 % Kjernekapitalandel 10,3 % 10,6 % 11,0 % Utlånsvekst (inkl. Boligkreditt) 9,9 % 11,4 % 10,0 % Innskuddsvekst 14,2 % 14,1 % 4,8 % Innskuddsdekning 68 % 63 % 61 % PM-andel utlån 58 % 57 % 58 % Kostnader / inntekter 53 % 52 % 61 % Egenkapitalavkastning 13,0 % 13,2 % 12,1 % Tap i % av utlån 0,04 % -0,03 % 0,33 % Børskurs 36,60 46,19 48,00 Resultat per egenkapitalbevis 1,42 1,52 1,01 32

33 Solid plattform for videre vekst Solid balanse Kjernekapitaldekning på 11,6 % etter emisjoner 68 % innskuddsdekning Utlånsandel PM 58 %, BM 42 % God kapitaltilgang Emisjoner i 2012 gir 960 mill i ny egenkapital SpareBank 1 SMN Stiftelsen ekstra kapitalbuffer Langsiktig finansiering Likviditetsbuffer på 15,5 mrd. kroner Finansiert til 16 måneder uten ny ekstern finansiering 26 mrd. kroner overført til SpareBank 1 Boligkreditt 33

34 Finansielle hovedmål Mål EK-avkastning * 15 % 13,0 % 13,2 % Kjernekapital ** 11 % 1) 11,6 % 10,6 % Ansvarlig kapital 12 % 1) 13,1 % 12,5 % Kostnader/inntekter 50 % 53 % 52 % * Blant de tre best presterende sammenlignbare banker i Norge ** Nytt mål fra q ) Proforma, inklusive emisjoner gjennomført i og som vil bli gjennomført i Q

35 Utsikter Utsikter fremover per Utsiktene for den europeiske økonomien er krevende, mens det er tegn til bedring i internasjonal økonomi for øvrig. Konsekvensene for virksomheten i bankens markedsområde har så langt vært begrensede. Lavt mislighold og lave tap i bankens portefølje reflekterer dette Styret er forberedt på at denne situasjonen kan endre seg. Arbeidsledigheten er imidlertid lav, og det er få signaler i regional makroøkonomi isolert sett som tilsier vesentlig endret risikobilde utover i 2012 I 1. kvartal 2012 har banken gjennomført fortrinnsrettsemisjon og ansatteemisjon. Dette har forbedret bankens soliditet vesentlig, og banken er bedre posisjonert til å utnytte muligheter i markedet. Bankens finansiering er robust med betydelige likviditetsreserver Banken har en sterk markedsposisjon. For å forsterke posisjonen har styret iverksatt et program som har som mål å ytterligere styrke kundeorienteringen og derigjennom effektiviteten i konsernet 35 Styret er godt fornøyd med konsernets resultat for 1. kvartal 2012, og SpareBank 1 SMN har gode forutsetninger for å kunne oppnå et godt resultat for

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt resultat i et krevende marked. Egenkapitalavkastning på 12,8 % Garantert fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013

Regnskap per 3. kvartal 2013 Regnskap per 3. kvartal 2013 31. oktober 2013 Kjell Fordal, finansdirektør 3. kvartal 2013 Overskudd 433 mill kroner (306 mill) Egenkapitalavkastning 16,3 % (12,8 %) Resultat kjernevirksomhet 365 mill

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 8. mai 2015 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Det går bra i Midt-Norge, moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Relativt lav vekst Sør-Trøndelag

Detaljer

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 12. august 2015 Finn Haugan, konsernsjef Det går bra i Midt-Norge - moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Styrets beretning Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Resultat før skatt 1709 millioner kroner (1.282 millioner) Resultat

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 24. oktober 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Hovedtrekk 3. kvartal Solid 3. kvartal resultat før skatt på 303 MNOK (135 MNOK) Egenkapitalavkastning

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern 1 Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern Overskudd før skatt: 356 millkroner (473 mill) EK-avkastning: 12,5 % (18,6 %) Utlånstap 32 mill kroner Meget god soliditet og likviditet Få tegn til svekkelse

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

Dette er SpareBank 1 SMN... 4 Hovedtall siste ti år... 5 Sentrale mål og strategier... 7 Vår historie... 9 Kontaktinformasjon...

Dette er SpareBank 1 SMN... 4 Hovedtall siste ti år... 5 Sentrale mål og strategier... 7 Vår historie... 9 Kontaktinformasjon... Fornøyde kunder sikrer morgendagen. SpareBank 1 SMN sørger for å gi kunden gode opplevelser gjennom våre produkter og tjenester. Vi fortsetter arbeidet med å utvikle stadig bedre løsninger. I 2011 lanserte

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest 23. August 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Lokal storbank for innbyggere og bedrifter på Vestlandet Hver femte bedrift og hver

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 7 4 Balanse... 8 5 Tapsavsetninger og mislighold... 9 6 Kapitaldekning... 9 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE Kreditkassenkonsernets resultat etter tap og skatter i utgjorde 2 477 mill. kroner (1 961 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 4,49 kroner (3,55 kroner) pr. aksje,

Detaljer

Årsrapport 2014. Om banken

Årsrapport 2014. Om banken Om banken 1 av 8 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank 2. kvartal 2015 Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank Resultat før skatt på 21,4 MNOK Tolvmåneders egenkapitalavkastning på 10,8 prosent Vekst i netto provisjonsinntekter på 5,6 prosent Positiv

Detaljer

Årsrapport 2011. Virksomheten 2011

Årsrapport 2011. Virksomheten 2011 Virksomheten 2011 1 av 22 Redegjørelse fra konsernsjefen Året 2011 ble nok et godt år for SpareBank 1 SMN. Et konsernresultat før skatt på 1279 millioner kroner, stabil utvikling i bankens kjernevirksomhet

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer