Astrid Balto Olsen, Hammerfest,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 13.3.2014"

Transkript

1 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dat: Astrid Balt Olsen, Hammerfest, Saksnummer 28/2014 Saksansvarlig: Astrid Balt Olsen, administrasjnssekretær Møtedat: 20. mars 2014 Referatsaker Administrerende direktørs frslag til vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til rientering: - Referat fra Infrmasjns- g drøftingsmøtet 12. mars Prtkll sak 22/2014 Infrmasjns g drøftingsmøte 12. mars Ettersendes - Referat fra FAMU Ettersendes - Årsrapprt Frisk i Nrd Trbjørn Aas Administrerende direktør Vedlegg: 1. Referat fra Infrmasjns- g drøftingsmøtet 3. februar Prtkll sak 22/2014 fra Infrmasjns- g drøftingsmøtet 3. februar Ettersendes 3. Referat fra FAMU 13. mars 2014 Ettersendes 4. Referat Kvalitetsutvalget 5. Årsrapprt Frisk i Nrd Pstadresse Besøksadresse Tlf, sentralbrd: Organisasjnsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien Hammerfest 9600 Hammerfest

2 Referat Infrmasjns- g drøftingsmøte Dat: 12. mars 2014 kl Sted: Telematikk: Hammerfest, Kirkenes, Tana, Karasjk, Bergen, Haugesund g Alta Arbeidstaker Andreas Ertesvåg Bård Martinsen Evy C. Adamsen Ingjerd Eriksen Kristian Espeland Liv Jhanne Niklaisen Marit Kransvik Marit Rakfjrd Ole I. Hansen Åsa Wikman Vernetjenesten Slveig Nilsen Arbeidsgiver Ole-Martin Olsen Harald Sunde Lena E. Nielsen Stein Erik Breivikås Ivar Greiner Rita Jørgensen Gunn Heatta Organisasjn Akademikerne NITO Nrsk sykepleierfrbund Nrsk Ergterapeut frbund Den nrske legefrening Nrsk Fysiterapeutfrbund FO Delta Fagfrbundet Akademikerfrbundet/Frskerfrbundet/Prestefreningen Fretaksvernembud Stilling Administrasjnssjef/Fretakscntrller (Referent) Medisinsk fagsjef HR-sjef Øknmisjef Kmmunikasjnssjef Klinikksjef Klinikk Kirkenes Fung. klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern g Rus I tillegg til fretakstillitsvalgte, vernetjenesten g fretaksledelsen møtte fra: Arbeidstaker rganisasjner: Hvedvernembud i klinikk psykisk helsevernn g rus, Slfrid Skglund Tr Egil Sundelius, Fagfrbundet Nrsk psyklgfrening er ikke tilstede,g har bedt m møte på fredag. Det blir gså gjennmført fredag. Sak nr: Sakens navn: Ansvar 1 Gdkjenning innkalling g saksliste OMO Administrasjnssjef, Ole Martin Olsen infrmermerte m at man fra ledelsens side ønsket at sak 22/2014 ble drøftet i henhld til Paragraf 31 g at det skrives separat prtkll på denne saken. Sak nr: Sakens navn: Ansvar 2 Styresaker til styremøte 20. mars 2014 OMO (Infrmasjnssaker) Sak 26/2014 Reginal plan fr plastikk-kirurgi i Helse Nrd RHF Medisinsk fagsjef Harald Sunde rienterte krt vedrørende saken. Fagfelt der vi ikke har egen aktivitet. Vi har deltatt i dialg med reginal gruppe. I Finnmark har det vært ambulering fra UNN til Hammerfest. Tilsvarende ambulering skal gså være til Kirkenes, sm krever et støtteapparat ved Kirkenes sykehus. Tiltaket gjør at vi behandler våre pasienter i fylket. Pstadresse Besøksadresse Tlf, sentralbrd: Organisasjnsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien Hammerfest 9600 Hammerfest

3 Side 2 Sak 27/2014 Nyppnevning av medlemmer til Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF Kvalitetsleder Andreas Ertesvåg rienterte krt vedrørende saken. Organisasjnene er ppfrdret til å peke ut frslag til representanter. Alle har meldt inn til fretaket sine pririteringer sm freslår verfr styret sm skissert i saken. Sak 24/2014 Virksmhetsrapprt Helse Finnmark HF - januar 2014 Øknmisjef Stein Erik Breivikås rinterte krt vedrørende saken. Det er usikkerhet i tallene på kstnadssiden, pga nytt fakturasystem. Inntektene fr januar er bra (ISFinntekter). Sak nr: Sakens navn: Ansvar Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen mars 11. april Medisinsk fagsjef Harald Sunde rineterte krt vedrørende saken. Navnelister sendes ut til alle på de sm frventes å telta sammen med versikt ver ansvarlige hs ss fr gjennmføring. Det må videre sees på hrdan man skal nå flest mulig gjennm epst, SMS, intranett mv. Sak nr: Sakens navn: Ansvar Arbeidstilsynets satsing i sykehussektren i 2014: valg av helsefretak g sykehus fr tilsyn 4 HR Sjef Lena Nielsen rienterte krt vedrørende saken. HMS ansvarlig er registert ansvarlig fr saken i fretaket. Klinikksjef er frberdt på tilsynet. Sak nr: Sakens navn: Ansvar Styresaker til styremøte 20. mars 2014 OMO (Drøftingssaker) Sak 20/2014 Årsregnskap g styrets beretning 2013 herunder dispnering av resultat Øknmisjef Stein Erik Breivikås rienterte krt vedrørende saken. Overskuddskravet var på 5 mill. Vårt verskudd er på 6,4 mill inkludert t bligsalg. Sak 21/2014 Rapprtering ppdragsdkument Årlig melding 2013 til Helse Nrd RHF Administrasjnssjef, Ole Martin Olsen rienterte krt vedrørende saken. Fretaket gjennmførte i str grad de ppdragene vi skulle. Spesielt innen fristbrudd, har vi lykkes. Nen mråder var det likelve viktig å følge pp videre. Det ble da vist til vetakspunkt 2 i frlsag til vedtak verfr styret. Kmmentarer fra arbeidstakersiden: Pkt 2- nedgang i fristbrudd- bra. Pkt 4, 30 dager verlevelse. Hva betyr det? Pkt 8,1 risikstyring- resultat i tråd med budsjett- bør stå planlagt aktivitetsnivå. Pkt 8.6 lederlønninger- spesiell grunn til 4 % lønnsøkning fr ledere når resten har 3,5 %. Dietetiker er en gammel betegnelse sm bør byttes ut. Arbeidsgiver svarer: Pkt 4, 30 dager verlevelse Tallene brukes fr sammenligning av i hvr str grad pasienten er i live 30 dager etter behandling. Pkt 8,1 risikstyring- resultat i tråd med budsjett- bør stå planlagt aktivitetsnivå. Ledelsen er enige, men punktet er rdrett fra Helse Nrd. Vi tar det med fr ettertiden. Pkt 8.6 lederlønninger- spesiell grunn til 4 % lønnsøkning fr ledere når resten har 3,5 %. Pstadresse Besøksadresse Tlf, sentralbrd: Organisasjnsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien Hammerfest 9600 Hammerfest

4 Side 3 Resultat av frhandlinger. Det burde ikke stått at ramma var 3,5. Dietetiker er en gammel betegnelse sm bør byttes ut. Tas til etterretning. Sak 22/2014 Videreutvikling g ny rganisering av psykisk helsevern g tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Nye psykisk helsevern g rusbehandling i Finnmarkssykehuset HF Beslutning Saken er behandlet g det er skrevet egen prtkll på dette. Sak 23/2014 Ledelsens gjennmgåelse Kvalitetsleder Andreas Ertesvåg rienterte vedrørende saken. Saken danner grunnlag fr frbedring, Fkus denne gang på følgende tema: Kvalitet, HMS, klima g miljø: Vi ser at mange prsedyrer ikke blir revidert innen fristen. Mange avvik blir liggende lenge uten å bli behandlet. Sykefravær har vært drøftet i mange mganger. Nytt er klima- g miljø sm skal være på plass ila Kmmentar fra arbeidstakersiden: Selve navnet ledelsens gjennmgang bør være mer m HVA sm gjennmgås g ikke HVEM sm gjennmgår. Arbeidsgiver svarer: Dette er et navn sm brukes m denne typen gjennmgang, Vi tar det likevel med ss til frbedring. Møtet avsluttet kl Referent Ole Martin Olsen Pstadresse Besøksadresse Tlf, sentralbrd: Organisasjnsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien Hammerfest 9600 Hammerfest

5 Prtkll Infrmasjns- g drøftingsmøte Sak 22/2014 Dat: 12. mars 2014 kl Sted: Telematikk: Hammerfest, Kirkenes, Karasjk, Tana g Alta Arbeidstaker Andreas Ertesvåg Bård Martinsen Evy C. Adamsen Ingjerd Eriksen Kristian Espeland Liv Jhanne Niklaisen Marit Kransvik Marit Rakfjrd Ole I. Hansen Åsa Wikman Ludmila Amundsen Vernetjenesten Slveig Nilsen Arbeidsgiver Ole Martin Olsen Harald Sunde Lena E. Nielsen Stein Erik Breivikås Ivar Greiner Rita Jørgensen Gunn Heatta Organisasjn Akademikerne NITO Nrsk sykepleierfrbund Nrsk Ergterapeut frbund Den nrske legefrening Nrsk Fysiterapeutfrbund FO Delta Fagfrbundet Akademikerfrbundet/Frskerfrbundet/Prestefreningen Nrsk Psyklgfrening (Deltk i eget møte fredag 14. mars grunnet manglende mulighet til å være med på det ppsatte infrmasjns- g drøftingsmøte.) Fretaksvernembud Stilling Administrasjnssjef (førte prtkllen) Medisinsk fagsjef HR-sjef Øknmisjef k Kmmunikasjnssjef Klinikksjef Klinikk Kirkenes Fungerende klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern g Rus I tillegg til fretakstillitsvalgte, vernetjenesten g fretaksledelsen møtte fra: Arbeidstaker rganisasjner: Hvedvernembud i klinikk psykisk helsevern g rus, Slfrid Skglund Tr Egil Sundelius, Fagfrbundet Nrsk psyklgfrening var ikke til stede. Det ble derfr gjennmført eget møte med dem fredag 14. mars. På møtet deltk gså Tmmy Stkajærvi. Sak nr: Sakens navn: Videreutvikling g ny rganisering av psykisk helsevern g tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Nye psykisk helsevern g rusbehandling i Finnmarkssykehuset HF Sak 22/2014 Videreutvikling g ny rganisering av psykisk helsevern g tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Nye psykisk helsevern g rusbehandling i Finnmarkssykehuset HF Administrasjnssjef Ole Martin Olsen innleder vedrørende saken sammen med knstituert Klinikksjef Gunn Heatta. Saken skal drøftes iht paragraf 31 fr å få en prtkll med evt prtklltilførsler, saken ble behandlet i desember, g vesentlige deler ble vedtatt. Det sm ikke ble vedtatt er nå ytterligere utredet. Spørsmål g kmmentarer fra arbeidstakersiden: - Hvrdan ivaretas de ansatte på beste måte i prsessen? Ansvar Pstadresse Besøksadresse Tlf, sentralbrd: Organisasjnsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien Hammerfest 9600 Hammerfest

6 Side 2 - Det har vært manglende medvirkning fra de ansatte i prsessen. Særlig gjelder dette Lakselv miljøet. Dette preger arbeidsmiljøet både i Lakselv g Karasjk. - Innstillingen fra direktøren i frrige runde er utelatt fra saken denne gangen - Saksfremlegget bærer preg av manglende bjektivitet i frhld til alternativene - Hvrfr ikke sammenslåing av rus g psykiatri i større grad? - Er drøfting utført på klinikknivå? - Hvem har vært med på ROS- analysene? - Feil i knklusjner i ROS- analyser vedrørende vekting da man ikke har frstått hvrdan dette gjøres. Tar gså fr lett på knsekvenser g bør gjøres på nytt? - Har saken vært behandlet i KVAM råd? - De ansatte i Lakselv reagerer på hvrfr knstituert klinikksjef er ute i Sagat g er psitiv til at Karasjk nå er reddet. - Hvrfr anser man Karasjk fr å være et bedre utdanningssted fr leger/spyklger? - Nærhet har vært viktig når man velger å dele rus i t døgninstitusjner. Lkalisering til Karasjk gir nærhet til Øst. - Det vurderes ikke sm en str utfrdring at man nå skal legge døgnplasser innenfr rus til Alta sentrum basert på erfaring fra dagens drift. - Det sies lite m hvr stabil fagmiljøene er på de ulike plassene g hva sm eventuelt mangler - Hvrfr har man ikke tatt hensyn til høringsuttalelsen til Åsgård Unn hvr det fremkmmer at de ikke anbefaler å legge ned i Lakselv? - Hvrfr så høye kstnader fr tilrettelegging av lkaler i Lakselv når fagmiljøet sier at det skal små investeringer til fr å tilpasse lkalene? - Man kan ikke se at utearealene i Lakselv er tatt med i vurderingene? - Hvrfr uttrykker man i møter at man ikke har versikt ver utbyggingskstnadene i Karasjk? - Hvrdan skal man sikre de ansattes rettigheter g behv ved nedleggelse i Lakselv? - Hvrfr har man ikke tatt hensyn til behv fr nærhet til kystsamisk beflkning i midt? - Hva har arbeidsgiver fretatt seg fr å rekruttere faste spesialister i Lakselv? - Hvrfr er ikke nærhet til flyplass vurdert sm et kriterium fr valg av lkalisering i midt? - Hvrfr gjør man helmvending fra nedleggelse av Lakselv, via ppretthlding, fr så igjen å legge ned? - Hvrdan er frdelingen av fastbende spesialister i Lakselv g Karasjk? - Hvrfr skal ledelsen av rusfeltet legges inn under DPS? Dette er ikke å anbefale da vi snakker m t separate fagfelt. - Hva skjer med VPP i frhld til ny rganisering g hvrfr utredes ikke dette nå? - APAT g VPP bør knyttes pp mt døgnenhetene mener NSF. - Opprettelse av døgntilbud i Alta på rus understøttes av NSF. - Har man utredet kstnadene ved flytting? - Hvrfr har man ikke klar å rekruttere fastbende spesialister til Lakselv? Når flere vil kunne utdanne seg fr dette i framtiden så mangler dette perspektivet i utredningen. Oppsummering g svar fra arbeidsgiversiden: - Ansatte skal ivaretas på beste måte iht våre prsedyrer - Arbeidsgruppene har vært enstemmig vedrørende ønske m samhandling mellm Psykiatri g Rus, men det er viktig å behandle disse sm adskilte fagfelt i framtiden. - Medvirkningen har vært betydelig i hele prsessen fra første stund. Ansatte har gså i den siste fasen behandlet saken i Kvam råd g vært med på ROS etc. klinikksjef har gså infrmert de ansatte i Lakselv i persnalmøte g deres ledere m arbeidsgruppenes arbeid g m deltakelse fra fagmiljøet i Lakselv i denne gruppen. Pstadresse Besøksadresse Tlf, sentralbrd: Organisasjnsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien Hammerfest 9600 Hammerfest

7 Side 3 - Innstillingen fra direktøren i frrige runde er annerledes nå g støttes nå pp av knkusjnene fra arbeidsgruppene. - Saksfremlegget er utarbeidet iht det sm er kmmet fram i arbeidsgruppene g vurderes derfr sm bjektivt g reflektert i frhld til alternativene. Kunne likevel vært satt mer fkus på å få frem både psitive g negative sider bedre. - Arbeidsgiver mener at det har vært str grad av invlvering i hele prsessen. - Drøfting skjer på fretaksnivå i denne fasen. - Knstituert klinikksjef har ikke uttalt seg til Sagat slik avisen skriver det g avviser dette. - Flere vernembud g en fra de tillitsvalgte har vært med på ROS-analysen sammen med ledelsen. Alle har et ansvar fr at denne skal bli gd. ROS-analysen vil bli sendt ut på nytt fr ny vurdering slik at kvaliteten blir riktig. - Det har vært KVAM råd på denne saken i klinikken der gså ROS analysen ble kjørt. - Karasjk har flere faste verleger sm gjør dem i bedre stand til å drive pplæring mener arbeidsgruppene. - Høringsuttalelsene fra UNN er tatt med i vurderingene i arbeidsgruppene, men andre faktrer har veid tyngre i frhld til knklusjnene. - Nærhet har vært viktig når man velger å dele rus i t døgninstitusjner. Lkalisering til Karasjk gir nærhet til Øst. - Det vurderes ikke sm en str utfrdring at man nå skal legge døgnplasser innenfr rus til Alta sentrum basert på erfaring fra dagens drift. - Arealene i Lakselv er gjennmgått i denne prsessen. Alle vurderinger peker på betydelig behv fr endringer i bygningsmassen fr tilpassning til døgndrift gså innenfr rus. Derfr høye kstnader på investeringene. - De ansatte i skal få en gd ppfølging iht våre rutiner ved mstilling. Samme prinsipper sm kjøres mt Jansnes skal følges gså her. - Utearealer er sett på både i Lakselv g i Karasjk. - I avveiningen mellm behv fr nærhet til pasienten har det vært viktig å tenke på alle i Øst-Fylket - Utreningen har vist at man har gd versikt ver utbyggingsbehvet i Karasjk. - Flyplass g nærhet til denne har ikke vært tatt pp sm risik i ROS analyser. - At Lakselv nå skal legges ned er ikke en helmvending. Fr det første har de aldri vært vedtatt lagt ned. Fr det andre er de frtsatt ikke vedtatt lagt ned. - Det er flere fastbende spesialister i Karasjk. - Faggruppen anbefaler felles ledelse av RUS g psykiatri under det enkelte DPS. Administrerende direktør ønsker å støtte pp m dette. - VPP er ikke planlagt mrganisert i denne mgang. - Kstnadene ved flytting er vurdert i 2 arbeidsgrupper. En fr drift g en fr investering g bygg. - Fkus har vært på de fagflkene man har nå g ikke på de man kan få i framtiden med tilrettelegging. Rekruttering har vært en utfrdring i mange år i Finnmark. Spesielt i Lakselv. Enighet mellm arbeidsgiver g arbeidstaker: Fra arbeidsgiver legges det til rette fr at det enkelte frbund kan sende inn vedlegg til prtkllen dersm man har ytterligere ønske m presiseringer g tilføyelser av sine spørsmål g kmmentarer. Prtkll gdkjennes før utgangen av trsdag 13. mars g signeres av partene før styremøtet. Alle vedlegg til prtkll må gså være sendt Administrasjnssjefen før styremøtet. Møtet avsluttet kl Ole Martin Olsen Pstadresse Besøksadresse Tlf, sentralbrd: Organisasjnsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien Hammerfest 9600 Hammerfest

8 Side 4 Evy Chr. Adamsen Ole I. Hansen Kristian Espeland NSF Fagfrbundet De Nrske legefrening Andreas Ertesvåg Bård Martinsen Liv Jhanne Niklaisen Akademikerne NITO Nrsk fysiterapifrbund Ingjerd Eriksen Åsa Wikman Marit Kransvik NETF Akademikerfrbundet FO Slveig Nilsen Marit Rakfjrd Ludmila Amundsen Fretaksvernembud Delta NPF Pstadresse Besøksadresse Tlf, sentralbrd: Organisasjnsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien Hammerfest 9600 Hammerfest

9 Referat møte Kvalitetsutvalget kl Via telematikk. Til stede: Harald Sunde, leder Andreas Ertesvåg, referent Rita Jørgensen Ingebrg Eliassen, fr Vivi Bech Gunn Heatta, fr Inger Lise Balandin (måtte gå kl. 10, under sak 4/14). Hege Lundmark, fr Oddvar Kvalsvik Kjell Magne Jhansen, brukerrepresentant Evy Adamsen Pal Ivan Christel Eriksen (måtte gå kl. 1030, avslutning på sak 4/14) Andre: Ingrid P. Olsen, vara fr Pal Ivan Mette Eriksen, pasient- g brukermbud i Finnmark (tm. sak 4/14) Avbud: Vivi Bech Inger Lise Balandin Oddvar Kvalsvik Jørgen Nilsen Siw Paulsen Vibeke Danielsen Bjørn Wembstad Trbjørn Aas Saksliste: Sak 1/2014 Gdkjenning av innkalling g saker til eventuelt Frslag til vedtak: Innkalling gdkjennes. Vedtak: Innkalling gdkjennes. Sak 2/2014 Gdkjenning av referat fra sist møte Frslag til vedtak: Referatet gdkjennes Vedtak: Referat gdkjennes. Sak 3/2014 Oppfølgingssaker fra sist møte Kvalitetsrådgiver rienterte m status på ppfølgingssaker fra sist møte. Frslag til vedtak: Kvalitetsutvalget tar saken til rientering. Vedtak: Kvalitetsutvalget tar saken til rientering.

10 Sak 4/2014 Infrmasjn m årsmelding fra pasient- g brukermbudet i Finnmark Pasient- g brukermbud, Mette Elisabeth Eriksen, infrmerte. Frslag til vedtak: Kvalitetsutvalget tar saken til rientering. Vedtak: Kvalitetsutvalget tar saken til rientering. Kvalitetsutvalget anbefaler at alle klinikkene bruker årsmeldingen videre i sitt kvalitetsarbeid. Medisinsk fagsjef utarbeider egen sak m infrmasjnsutlevering direkte til pasienter til neste møte i kvalitetsutvalget. Sak 5/2014 Infrmasjn m smittevernrganisering g arbeid Medisinsk fagsjef infrmerte. Frslag til vedtak: Kvalitetsutvalget tar saken til rientering. Vedtak: Kvalitetsutvalget tar saken til rientering.

11 / Finnmarkssykehuset Hammerfest Sykehus ved direktør Trlsjørn A.as Sykehusveien 35 z 0 N I a z z I z z e I R D 9600 Hammerfest Flammerfest ÅnSRAPPORT FOR Ä,R ZOT ) I den følgende årsrapprt vil vi stikkrdsmessig ppsummete aktiviteten innen helse, rniliø g sikkerhet sm FRISK I NORD har bidratt med ft deres bedrift. Der hvr det tidligere et utarbeidet egne rapprter etter utført arbeid, vil vi i denne versikt kun vise til disse g repetere eventuelle knklusiner sm fftsatt er aktuelle g sm ikke et utførte. Alle individuelle kntakter mellm en eller flere atbeidstakere ved FRISI( I NORD vil vi i denne versikt kun benevne sm "persnkntakt". Dette kan væte knsultasjner inne mråder sm arbeidsmiljøprblematikk, rusmiddelbmk etc. Vi ønsker å annymisere disse sakene av hensyn til pefsnvernet. FRISK I NORD hadde i2013 disse ansatte: \ùøenche Stenvll, daglig leder Turid Hassf]rd, bedriftssykepleier til (kntakçetsn fr Finnmarkssykehuset). Bente Owik, beddftssykepleier fua ftntaktpersn fr Finnmatkssykehuset). ISut Sivertsen, vernein getiør til Maud Ring, vernerngentør fra I(jell Berg, bedriftslege, deltid FIilde Betgtun, bedriftsergterâpeut Wenche Seim, HMS-tådgiver Nlna Sareussen, sekretær fra Oversikt ver aktiviteter sm er planlagt g utført i periden: Vfu kntrakt g avtale med Finnmarkshuset mfatter alle avdelinger ved Hammerfest Sykehus inkl. stab g støtte, Prehspital avdelinger i Hammerfest, I(arasjk, Lakselv, Måsøy g z U = - z 7 FRISKINORDSA. SIRANDGATA2S. P8241,9615 HAMMERFEST. TLF FAKS ORGANISASJONSNR BANKGIRO 4SlO20 5ó33ó.

12 Hnningsvåg. I tillegg mfatter avtalen Spesialistlegesenteret i I(arasjk g spesialisçliklinikken i Alta, Reiseppgjørsenheten, g luftambulansen i Alta. Helse Nrd II(T er ikke inkludet i avtalen. I(ntrakten mellm Hammerfest Sykehus g FRISI( I NORD (tidl. Hammetfest felles bedriftshelsetjeneste) ble inngått i Sm kjent er kntrakten nå sagt pp pr. 0' , serlere ptlngert tt ,4 i frbindelse med varslet anbudsrunde i 201,4. I avtalen stfu hvilke utsatte arbeidstakergrupper sm f.eks. skal siekkes giennm målretta helsekntrll hvert tredje år. Fr at vi skal kunne følge pp dette, hat Finnmarkssykehuset sm andre firma frpliktet seg til å gi ss ppdaterte ansatt lister sm skal sendes ss årlig. I tillegg skal vi ha beskjed hvilke ânsatte sm har sluttet. Det er avhldt rundt 10 årsplan møtel med enkeltar.delinger i201,3, hvt det et sktevet spesifikke samarbeidsavtaler mellm ss g avdelingene m hva sm ønskes wtført12013 med hielp fta ss. Følgende avdelinget harhatt avdelingsvise årcplan møter i2073: I(turgisk g rtpedisk sengepst med pliklinikk Medisinsk avdeling Operasjn g anestesiavdeling Senter fr drift g eiendm Akuttmttaket Barneavdelinga Gyneklgisk g fødeavdeling I(jøkkenavdeling Renhldsavdeling vest Prehspital avdeling Vest Finnmark IJúørtarbeid i2013 Inneklima Ved kirur isk rt edisk liklinikk hadde verneingeniør en befaring etter bestìllng, g det ble laget en rapprt sm ble sendt til klinikksjef. Det ble avdekket et dåtlig inne klima pga. manglende ventilasjn, dådige vindu, skylletmmet er i dårlig stand, manglende avttekks skap ft blanding av Frmalin, manglende punktavsug ved handtedng av gips g et fysisk frfall pga. etterslep på vedlikehld. Rapprt sendt Ved Lakselv ambulansestas'n ble det fretatt en befaring g inneklima vurdering ved våt verneingeniør etter ønske fra vernembud. Det ble påpekt manglende ventilasjn i bygget der de ansatte har sitt pphldssted, g avgasser fta bilene km inn på pphldsrmmet i tillegg til at 2

13 det vat frhøy temperatur i dette rmmet. I pår.ente âv ventilasinsanlegg må de ansatte bruke vinduene fr lufting. Rapprt sendt Er nmi Ved avdelin tenhld hat ergterapeut g bedriftssykepleier hatt ppfølging av persnalet i frbindelse med deres høye sykefravæt gøkende arbeidsppga\ er sm følge av mstilling g gammelt g upraktisk utstyr. De et like mange ansatte, men har fått flere arbeidsppgaver. Deres sykefravær var pà 20 / i januar 2073, g flere ansatte rapprterer at de sliter med nakke, skulder g smeíter t armer Vår ergterapeut tk en arbeidsplass vurdering den , g det ble fretatt en risikwurdering. Rapprt er sendt til enhetsleder. Bedriftssykepleiet har deltatt ved et avdelingsmøte, gvår ergterapeut hat hatt unden isning i ergnmi(o11113). I('økkenavdelin en hat hatt arbeidsplassbesøk av vâ.r ergterapeut fr ä se på deres arbeidsstillinger den 171,013, det ble ftetatt en dsikr.-utdering g rapprt er sendt. Bakgrunnen var de ansattes plaget med smerter i arm g skuldre ved ppvask. r{.kuttmttaket hadde den en atbeidsplassr.'urdering i frhld til deres frflytninger av senger. Flere angit plager med smerter i rygg, g generelt i muskel g skjelettsystemet sm de mener kmmer av flytting g kjøring av senger. De angir at dette er åtsaken til det de har av sykefravær. Det ble knkludert med at en pttørtjeneste kunne avhjelpe de negative følgene av sengettanspïten, gjerne delt med andre avdelinger sm røntgenavdelingen. De gamle sengene sm er tlege g kiørebør etter hvert byttes ut med nye i samarbeid med persnalet ved vernembud. I frhld til kntrarbeidsplassene skulle de ta kntakt med teknisk avdeling fr å få justert arbeidsbrderìe, samt prøve ut diverse arbeidsstler. Rapprt sendt til enhetsleder den Enhetslederhar fr dârlig inne klima på kntret, g sier hun får hdepine, g dette gjeldet gså i andre kntrer i samme etasje. Denne etasjen deler de med kirurgisk/ rtpedisk pliklinikk. Det har vært enkeltkntakter med atbeidsplassr,'utdednger fr sekretærer ved ktt/ rt avdeling, barneavdeling g barnehabilitering. Det freligger rapprter fra hvert besøk sm har værtla'gt fuarni KV,{M rådet. Arbeidsrelatert helsevervåkin - målrettede arbeidshelseundetsøkelset. Det har værtutført helsekntrller av risikutsatte arbeidere ved I(reftpliklinikken(cytstatika), nattevakter ved l{irurgisk/ rtpedisk sengepst, nyansatte ved teknisk avdeling g en ansatt ved kirurgisk/ rtpedisk pliklinikk pga. ekspnering av gipsstøv uten avtrekk. Det ble til sammen utføft17 rrrãl.l.etta helseundersøkelser í2013. Flere var planlagte, men nen sluttet underveis g nen møtte ikke pp til avtalte timer. Det blir sendt rapprt til enhetsleder g J

14 vernembud ettet atbeidshelseundersøkelser når antallet undersøkte er strt nk, eller det avdekkes stre prblemer med arbeidsmiljøet. Vi er pliktig til å melde videre til leder med navn hvis det ppdages støyskader g asbestekspnering, ellers er all rappttedng annymt g sm statistikk. Âlle dsikutsatte arbeidstakere ved Finnmarkssykehuset skal inn hvert tredje år, g da tas det en samtale etter fasdagt skjema, hørselstest, lungefunksjnstest g en legeundetsøkelse. Det er persnalet ved røntgen, de sm jbber med cytstatika(iftefçliklinikken), labrattiepersnalet, kjøkkenpersnalet, teknisk persnale(malere, elektrikere, snekkere, røåeggere), anestesi- g perasjnspersnalet g de sm jbber mesteparten av sin turnus m natten. Persnalet ved I(r/ rt avdeling med lseftpliklinikken har angtt at manglende ventilasjn i selve sykehuset gir dem plager sm tørr hud g hdepine, men at de har et gdt arbeidsmiljø g ffives med å jbbe med den pasientgruppen de har. I{ntrda er Bedriftssykepleier harhattregelmessige kntt daget ved Flammerfest Sykehus hvet nsdag mellm 08 g 10.00(11.00), men det har væít møteq telefnet g enkeltknsultasjner gså utenm disse dagene/tidene. Det er satt av rm 3209 på Søsterhjemmet til kntr fr bedriftssykepleier, sm deles med hvedvernembud g hvedtillitsvalgt NSF, men kntrtiden brukes ppsøkende g til vaksinering g møter. ) Arbeidstelaterte individkntakter Frisk I Nrd har fått melding m 16 stikkskader í2013. Disse er fulgt pp med jutnalføring i bedriftsiurnal, ppfølging g kntakt i frhld til bldprøver sm bestilles g tas i et halvt år etter stikkskaden. I till"gg fulgte vi pp stikkskader fua 2072 sm ikke var avsluttet. Det bør endres litt på prsedyren, da det er t frskjellige framgangsmøter på selve prsedyten g selve meldingsskjemaet sm vi mttar. Her har hygienesykepleier vært en str hjelp fr å finne fram til rette persner nãr skjema ikke er rett fylt ut. Bedriftssykepleier harlagt str vekt på inftmasjn til ansatte g ledete ang. stikkskadeppfølging g vaksinering, da Hammerfest Sykehus er en str rganisasjn med str utskiftning av ledere g ânsâtte. Infrmasjnsflyten er derfr en utfrddng. Det er en gd persnalplitikk å ha en ppføþngsprsedyre i fht. stikkskadet g vaksinering, g bedriftssykepleier kan gså være behjelpelig med å jbbe frebyggende. Persnkntakter Det har vætt ca. 50 petsnkntakter i Det kan væte s mtaler m arbeidsmiljø, sykefravætsppfølging, telefnsamtaler g mail sm mhandler ppfølging av enkelçersner. 4

15 Dialsmter: Det ble avhldt 4 dralgmøter med sykemeldte arbeidstakere sm er registrert i Âtbeidsgivere er veiledet i skjema g ptsedyrer i fht. N,{V systemet. Det et ikke alle ledere med persnalansvar sm er infrmert m at bedriftshelsetjenesten skal inviteres til dialgmøtervedt ukers sykemelding. Det står i sjekklista fta NÂV ft dialgmøte rrcg; av arbeidsgiver at de virksmheter sm har bedriftshelsetjeneste skal denne delta, g at virksmhetene kan søke NAV m ;lretteleggingstilskudd fr dette. Re istrerte arbeidsskader ful t Vi har ikke mttatt melding m yrkesskade fra deres bedrift. Det er ønskelig ã fà en kpi av meldte yrkesskader fr versikt g eventuell ppfølging i frbindelse med frebygging g tilrettelegging. AKAN individsaker Det hat ikke vætt tatt kntakt med ss i frbindelse med inngåelse av AI(AN avtaler t AKAN står fr arbeidslivets kmpetansesenter fr rus- g avhengighetsprblematikk, g vi har utarbeidet skjemaer g utviklet kunnskaper fr å kunne bistå arbeidsplassene med disse vanskelige sakene, basert på AI{'\N sentralt sin kmpetanse.,{kan utvâlget ved sykehuset har ligget" brakk" i ei tid(?), men er nâ i 2014 ppe g går igjen, g da frventer vi ut fra statistikk: flere saker. Bedriftssykepleier skal være en kntaktpersn g rådgir.er fr arbeidsgiver g en frlenget arm fr arbeidstaketen ut mt behandlingsapparatet, g er fast medlem i AK,{N utvalget. Vaksinas'net Bedriftssykepleier er ansvarlig fr vaksinering mt Hepatitt B sm Hammerfest Sykehus tilbyr sine ansatte i risikyrker. Det er et prgram med tre vaksinet før fullvaksinert, mens nen sm er vaksinerte fra før kun ttenger en bsterdse. FIer er disse fulgt pp av bedriftssykepleier med timeavtaler g bestilling g vurdering av bldprøveryi satt mndt 60 vaksiner i 2013.(Engerix B). Vaksinering mt Hepatitt B gjøtes av de sm er mest utsatt fr stikkskadet, g et gså frebyggende i fthld til uwikling av kreft i lever. Det et avdelingene selv sm bestiller g betalet vaksinedsene, g det er labratdet ved sykehuset sm tar bldprøvekntrllene. Jeg har frstått at det ikke finnes nen prsedyre tilgjengelig sm mhandlet vaksinering mt Hepatitt B, g bet Finnmatkssykehuset ta stilling til dette i videte planer da det er en del frvirring i frhld til ansvar g myndighet g hvem m skal kjøpe inn vaksiner sv. Det er et avkryssingspunkt i stikkskadeskjemaet der den ansatte kan þsse av m han trenger vaksinering, g ellers er det leder sm bestiller gavtaler med bedriftssykepleier. 5

16 ,{rbeidsmil'økafife Arbeidsmil'øräd ivin,{rbeidsmiljøkartlegging er fretatt fr legene ved medisinsk avdeling etter bestilling av avdelingslederbjørn Wembstad i samatbeid med tillitsvalgte ft legene. Undetsøkelsen ble gjennmført i løpet av høsten 201,3 rr.ed individuelle samtalet. 10 medisinske leger deltk. Rapprten er sendt avdelingsleder g tillitsvalgte prtm Denne rapprten bør fâ den ppmerksmheten den ktever, da det er en ganske alvdig tilstandsrapptt i frhldet atbeidsbelastning g tilgjengelige ressurser. I{VAM råd Bedriftshelsetjenesten har fast plass i KV'\M râdet, g har deltatt i et møte F,{MU Bedriftshelsetjenestene deltar hver sin gang i F,{MU, g vi hat deltatt en gang i IJndervisnin kursvirksmhet Førstehjelpspplæring: 8 fra VPP g BUP deltk på Førstehielpskurs g6 fra drift g eiendm deltk 2511,1.3. På kurset i Praktisk Arbeidsrett i50513 deltk 2 ansatte, mens en ikke møtte. På kurset i Stressmestring med yga den deltk 2 ansatte. På kurset i grunnpplæring i HMS arbeid,(påbudt fr vernembud) 40 timer, vår kurset, var det 8 fra deres bedrift. På høstkurset med safiune innhld var det ingen påmeldte fra Finnmarkssykehuset. A.rbeidsmiljøpplæring fr arbeidsgivere tlbudt : Ingen deltakere fra bedriften Andre tilbud sm er ltt: Energipause-bistand g andre tilbud i henhld til vår meny sm er trykket pp på distribuert plakat. FRISK I NORD hadde sm tidligere fu i2073 et samarbeid med Hammerfest Turlag fr å rrangere Turkrtet 2073, et lavterskeltlbud til beflkningen. FRISK I NORD artangeíte "Sykle g gå ti jbben" - aksjn 01061,3 fr sine medlemsbedrifter. Samtidig ble det sendt ut et frslag til ppføþngskampanje bedriftsinternt fr smmersesngen. ( -

17 Det er inngått en bedriftsavtale med Synsam Drecker Optik AS hvr ansatte i medlemsbedriftene kan ppnå gunstige rabatter ved kjøp av terminalbtiller, vernebriller g vanlig brille. I(ursplan fr 2014 blir ttykket pp g sendt dere prim 201,4. Se gså kurstilbude t pä v ãt hj emmeside: www. friskinrd. n. Oppsummering: Etter avtale med HMS - rådgiver Andreas Ertesvåg har vi allerede hatt kntakt med alle avdelinger fr ä avtale årsplanmøter fr Flere avdelinger har allerede gjennmført dette. Prehspital avdeüng er priritert. -Â.rsplanen blir litt tedusett siden vi er i en ventesituâsin i frhld videre kntrakt ettet anbudsrundet. Vi takker fr et gdt samarbeid g håper at vi frtsatt skal få væte detes samarbeidspartner fremver! Med vennlig hilsen FRISK I NORD B edrifts sykepleiet/kntaktp ers n I(pi: I(linikksjefer I(VAM råd FA.NIU Flvedvernembu d 7

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 20. mars 2014 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 20.03.2014 Side 2 Deres ref: Vår ref: 2014/173-4 Dato: 20.3.2014 Ulf Syversen Styreleder Til stede

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 45/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PRESSEPROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PRESSEPROTOKOLL 18. juni 2015 Vår ref: 2014/173 Astrid Balto Olsen 18.6.2015 Side 2 Ulf Syversen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Til stede Gudrun B. Rollefsen

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 52/2013 Saksbehandler: Administrasjonssekretær Astrid Balto Olsen Møtedato: 19. juni 2013 Referatsaker Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i Helse

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebk NANSET KIRKE Møtedat: Tirsdag 17. april 2013 Møtested: Nanset kirke Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR: 03-2013 SAKSNUMMER...

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 2.5.2007 200700010-49 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema Tilretteleggingssamtale veiledning g skjema Del 1: Hensikt g ansvar Hensikten med tilretteleggingssamtalen er å avdekke eventuelle behv en medarbeider har fr å kunne utføre sine arbeidsppgaver. Tilretteleggingssamtale

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Astrid Balto Olsen Hammerfest, Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Astrid Balto Olsen Hammerfest, Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen Hammerfest, 22.8.2017 Saksnummer 72/2017 Saksansvarlig: Ole Martin Olsen, Administrasjonssjef Møtedato: 31. august

Detaljer

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Hotel Phoenix, København. Møtedato: 28. august 2013 kl. 14.15 Møtested: Tilstede.

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Hotel Phoenix, København. Møtedato: 28. august 2013 kl. 14.15 Møtested: Tilstede. Presseprtkll Vår ref.: 2012/338-63/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dat: København, 28.8.2013 Møtetype: Styremøte i Helse Nrd RHF Møtedat: 28. august 2013 kl. 14.15 Møtested: Htel

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. FEBRUAR 2013 Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. FEBRUAR 2013 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Eli Haaland Evy Adamsen Gudrun B. Rollefsen Kristin Rajala Mona Søndenå Ole I. Hansen Staal

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato: 24. oktober 2012. Saksbehandler: Astrid Balto Olsen, Administrasjonssekretær

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato: 24. oktober 2012. Saksbehandler: Astrid Balto Olsen, Administrasjonssekretær Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato: 24. oktober 2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Saksbehandler: Astrid Balto Olsen, Administrasjonssekretær Sak nr: 84/2012 Navn på sak: Referat- og orienteringssaker

Detaljer

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 19.5.2015. Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 28.

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 19.5.2015. Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 28. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 19.5.2015 Saksnummer 40/2015 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Skåre menighet Den norske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund

Skåre menighet Den norske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund Skåre menighet Den nrske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund Besøksadresse: Kntr g Udland kirke: Austrheimsveien 60. Skåre kirke: Haugeveien 19. Tlf. 52809500 epst: tm.landas@haugesund.kirken.n Bankknt:

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 5. juni 2014 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 05.06.2014 Side 2 Deres ref: Vår ref: 2014/173-8 Dato: 5.6.2014 Ulf Syversen Styreleder Til stede Kristin

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 28. oktober 2015 Vår ref: 2015/173 Side 2 Ulf Syversen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Til stede Gudrun B. Rollefsen Medlem Til stede Tilstede

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Vedtak: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Sak 53/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 27.

Vedtak: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Sak 53/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 27. Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 26. OKTOBER 2011 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Viggo Karlstad Ragnhild L. Nystad Torfinn Reginiussen Mona Søndenå Staal Nilsen Evy Adamsen

Detaljer

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 10.6.2015. Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 18.

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 10.6.2015. Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 18. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 10.6.2015 Saksnummer 54/2015 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Til Samhandlingsdirektør St. Olavs Hspital Trndheim 10. februar 2015 Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk fr Lunge- g arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Vi er verrasket ver at St. Olavs Hspital har

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 30. OKTOBER 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 30. OKTOBER 2013 Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE 30. OKTOBER 2013 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Evy Adamsen Gudrun B. Rollefsen Knut Harald Eriksen Kristin Rajala Mona Søndenå Ole I. Hansen

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. april 2017

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. april 2017 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 23.5.2017 Saksnummer 43/2017 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 28.02.2017 Årsrapprt 2016 Rysteg AS Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 1 Innledning Samtlige av Rystegs ansatte har gjrt en fltt jbb med å tilstrebe at vi har fått gde resultater i 2016. Jbbveilederne på Rysteg

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. mai 2017

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. mai 2017 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 13.6.2017 Saksnummer 53/2017 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 26. SEPTEMBER 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 26. SEPTEMBER 2013 Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE 26. SEPTEMBER 2013 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Evy Adamsen Gudrun B. Rollefsen Kristin Rajala Marit Rakfjord Mona Søndenå Ole I. Hansen Svein

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PRESSEPROTOKOLL 27.8.2015 Vår ref: 2015/173 ao1211fi 27.08.2015 Side 2 Ulf Syversen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Til stede Gudrun B. Rollefsen Medlem

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagfrbundets lkaler Møtedat: 10.05.2010 kl. 09:00-14:00 Til stede: Frfall: Ikke møtt: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Grete

Detaljer

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 24.11.2015

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 24.11.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 24.11.2015 Saksnummer 102/2015 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen.

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen. Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder), Mrten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. oktober 2016

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. oktober 2016 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 29.11.2016 Saksnummer 100/2016 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 29. oktober 2014 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 29.10.2014 Side 2 Deres ref: Vår ref: 2014/173 Dato: 28.08.2014 Ulf Syversen Styreleder Til stede

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 25. mars 2015 Vår ref: 2014/173 Astrid Balto Olsen 25.03.2015 Side 2 Ulf Syversen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Kom under sak 24. Evy Adamsen

Detaljer

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 19.10.2015. Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 28.

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 19.10.2015. Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 28. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 19.10.2015 Saksnummer 94/2015 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Pstbks 404 2303 Hamar Telefn: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-pst: pstmttak@helse-srst.n Referat Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Tid: 28. april, kl 17.00-19.00 Sted: First Htell Ambassadeur,

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjn Dkumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner Sykehuset i Vestfld HF Innhldsfrtegnelse 1. Innledning frmål g prblemstillinger...3 2. Beskrivelse av virksmheten...4 Særlig m de reviderte

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

HMS-plattform Kongsvinger kommune Hovedarbeidsmiljøutvalget

HMS-plattform Kongsvinger kommune Hovedarbeidsmiljøutvalget HMS-plattfrm 2010 Kngsvinger kmmune Hvedarbeidsmiljøutvalget 04 02 10 Fra: Persnalkntret Til: Ledere, tillitsvalgte, vernembud Dat: 08 02 2010 AKTUELL SITUASJON Ntatet er en ppfølging av Hvedarbeidsmiljøutvalgets

Detaljer

Kopi : Rut Naversen, Bente Bredholt, Bjørn Roar Lien, Trond Kvaal Vedlegg :

Kopi : Rut Naversen, Bente Bredholt, Bjørn Roar Lien, Trond Kvaal Vedlegg : KmUT Midt-Nrge Versjn 1.0 Dat 20.03.2015 Side 1 av 5 Møtetittel : KmUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Grimnes Olsen Referent : Går til : N-T: Tanja Skjevik, Martin Stenseth,,Åse Mette Haldrsen, Grethe

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.02.2008 Tidspunkt: 17:00 -

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.02.2008 Tidspunkt: 17:00 - Møteprtkll Utvalg: Kmmunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dat: 13.02.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjn Listetilhørighet Møtte fr: Paul Henriksen medlem A Rlf Strand varamedlem A Anne May

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF. 12. februar 2015. Astrid Balto Olsen 12.02.2015. Vår ref: 2014/173

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF. 12. februar 2015. Astrid Balto Olsen 12.02.2015. Vår ref: 2014/173 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 12. februar 2015 Vår ref: 2014/173 Astrid Balto Olsen 12.02.2015 Side 2 Ulf Syversen Styreleder Til stede i Hammerfest Kristin Rajala Nestleder Til stede i Tana

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 41/2013 Saksbehandler: Møtedato: Adminitrasjonskonsulent Astrid Balto Olsen 30. mai2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. mai 2013 Styret i Helse Finnmark

Detaljer

STYRESAK 111-2006 ARBEIDSTILSYNETS PROSJEKTRAPPORT GOD VAKT, ARBEIDSMILJØ I SYKEHUS

STYRESAK 111-2006 ARBEIDSTILSYNETS PROSJEKTRAPPORT GOD VAKT, ARBEIDSMILJØ I SYKEHUS Saksbehandler: Åshild J. Nrdnes, tlf. 900 70 811 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2006 200300394-32 302 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 111-2006 ARBEIDSTILSYNETS

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1496 Inger Lise Balandin Hammerfest,

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1496 Inger Lise Balandin Hammerfest, Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1496 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 50/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

IA-bedrift. og stolt av det!

IA-bedrift. og stolt av det! IA-bedrift g stlt av det! Hvrdan få IA-arbeidet til å fungere i praksis? Ledelsen vet alltid best eller? Caverin 2 I Caverin arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke Omsetning i 2012 milliarder NOK

Detaljer

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteprtkll Fsen Helse Interkmmunalt selskap Utvalg: Styret fr Fsen Helse IKS Møtested: Møterm i Vanvikanhallen, Vanvikan Dat: 18.2.2014 Tid: 10:00-15:00 Faste medlemmer sm møtte: Navn Funksjn Representerer

Detaljer

UTKAST Møteprotokoll

UTKAST Møteprotokoll UTKAST Møteprtkll Styre: Sykehuspartner Møtested: Grev Wedels pl 5 Dat: 30. august 2010 Tidspunkt: 13.00-17.15 Følgende medlemmer møtte: Karl Glad Styreleder Steinar Marthinsen Nestleder Fra kl 1320 Kristin

Detaljer

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2871 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 49/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

1 Oppsummering og konklusjoner

1 Oppsummering og konklusjoner Rapprt fra Brukerundersøkelse 2009-03-27 Back App 1 Oppsummering g knklusjner Siden våren 2006 har Back App vært markedsført sm et treningsapparat sm trener musklene sm støtter ryggsøylen mens du sitter.

Detaljer

Referat FAU-møte for Rustad skole. Onsdag 4. september 2013 Kl. 19.30 på personalrommet Rustad Skole. 12. mar. FAU/kl.kont.: 27.

Referat FAU-møte for Rustad skole. Onsdag 4. september 2013 Kl. 19.30 på personalrommet Rustad Skole. 12. mar. FAU/kl.kont.: 27. Rustad FAU Deltagere Navn: 4. sept Referat FAU-møte fr Rustad skle Onsdag 4. september 2013 Kl. 19.30 på persnalrmmet Rustad Skle 5. nv 15. jan 12. mar 27. mai FAU/kl.knt.: Verv: Arbeidsgruppe 1. Hildegunn

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Avviksmeldinger og avvikshåndtering i Finnmarkssykehuset HF 2014

Avviksmeldinger og avvikshåndtering i Finnmarkssykehuset HF 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Renate Jakobsson tlf. 78 42 11 18 Hammerfest, 25. November 2014 Saksnummer 102/2014 Saksansvarlig: Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. AUGUST 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. AUGUST 2013 Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. AUGUST 2013 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Evy Adamsen Gudrun B. Rollefsen Kristin Rajala Marit Rakfjord Ole I. Hansen Svein Størdal Torfinn

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 19. mai 2016

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 19. mai 2016 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 7.6.2016 Saksnummer 55/2016 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi Overdseteam Arendal kmmune Delprsjekt, Arendal kmmunes verdsestrategi Innhld Bakgrunn... 2 Mål... 2 Definisjner... 2 Definisjn ikke-fatal verdse:... 2 Definisjn fatal verdse:... 2 1 Overdseteamet... 2

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 23. FEBRUAR 2012

PROTOKOLL FRA STYREMØTET 23. FEBRUAR 2012 Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTET 23. FEBRUAR 2012 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Viggo Karlstad Ragnhild L. Nystad Torfinn Reginiussen (ankom 08.26) Mona Søndenå (ankom 08.33)

Detaljer

Styre Møtedato Sak nr Sakstype Sakstittel Oppfølging av foretaksprotokollen Status Forslag til vedtak

Styre Møtedato Sak nr Sakstype Sakstittel Oppfølging av foretaksprotokollen Status Forslag til vedtak Arkivsak Dat 09.09.17 Saksbehandler rg.dir/fagdirektør Saksframlegg Styre Møtedat 15.09.17 Sørlandet sykehus HF Sak nr 066-2017 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Oppfølging av fretaksprtkllen 03.05.2017

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Postadresse Besøksadresse

Postadresse Besøksadresse Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 21. juni 2017 Vår ref: Side 2 Harald Larssen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Til stede Ann Ragnhild Broderstad Medlem Til stede Gudrun B. Rollefsen

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøtet august 2017

Godkjenning av protokoll fra styremøtet august 2017 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 21.9.2017 Saksnummer 76/2017 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 3. februar 2015

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 3. februar 2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 3. februar 2015 Saksnummer 13/2015 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Frisklenes Kntaktfrum(FK) Sekretariat i 2010: Nrsk Mntessrifrbund: nina@mntessrinrge.n Referat fra møte med Utdanningsdirektratet 22. januar 2010. Tilstede fra privatsklerganisasjnene: Rune Kilander -

Detaljer

IA-bedrift. og stolt av det!

IA-bedrift. og stolt av det! IA-bedrift g stlt av det! Hvrdan få IA-arbeidet til å fungere i praksis? Ledelsen vet alltid best eller? Caverin 2 I Caverin arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke Omsetning i 2012 milliarder NOK

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 90/2013 Saksbehandler: Administrasjonssekretær Astrid Balto Olsen Møtedato: 30. oktober 2013 Referatsaker Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer