Astrid Balto Olsen, Hammerfest,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 13.3.2014"

Transkript

1 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dat: Astrid Balt Olsen, Hammerfest, Saksnummer 28/2014 Saksansvarlig: Astrid Balt Olsen, administrasjnssekretær Møtedat: 20. mars 2014 Referatsaker Administrerende direktørs frslag til vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til rientering: - Referat fra Infrmasjns- g drøftingsmøtet 12. mars Prtkll sak 22/2014 Infrmasjns g drøftingsmøte 12. mars Ettersendes - Referat fra FAMU Ettersendes - Årsrapprt Frisk i Nrd Trbjørn Aas Administrerende direktør Vedlegg: 1. Referat fra Infrmasjns- g drøftingsmøtet 3. februar Prtkll sak 22/2014 fra Infrmasjns- g drøftingsmøtet 3. februar Ettersendes 3. Referat fra FAMU 13. mars 2014 Ettersendes 4. Referat Kvalitetsutvalget 5. Årsrapprt Frisk i Nrd Pstadresse Besøksadresse Tlf, sentralbrd: Organisasjnsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien Hammerfest 9600 Hammerfest

2 Referat Infrmasjns- g drøftingsmøte Dat: 12. mars 2014 kl Sted: Telematikk: Hammerfest, Kirkenes, Tana, Karasjk, Bergen, Haugesund g Alta Arbeidstaker Andreas Ertesvåg Bård Martinsen Evy C. Adamsen Ingjerd Eriksen Kristian Espeland Liv Jhanne Niklaisen Marit Kransvik Marit Rakfjrd Ole I. Hansen Åsa Wikman Vernetjenesten Slveig Nilsen Arbeidsgiver Ole-Martin Olsen Harald Sunde Lena E. Nielsen Stein Erik Breivikås Ivar Greiner Rita Jørgensen Gunn Heatta Organisasjn Akademikerne NITO Nrsk sykepleierfrbund Nrsk Ergterapeut frbund Den nrske legefrening Nrsk Fysiterapeutfrbund FO Delta Fagfrbundet Akademikerfrbundet/Frskerfrbundet/Prestefreningen Fretaksvernembud Stilling Administrasjnssjef/Fretakscntrller (Referent) Medisinsk fagsjef HR-sjef Øknmisjef Kmmunikasjnssjef Klinikksjef Klinikk Kirkenes Fung. klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern g Rus I tillegg til fretakstillitsvalgte, vernetjenesten g fretaksledelsen møtte fra: Arbeidstaker rganisasjner: Hvedvernembud i klinikk psykisk helsevernn g rus, Slfrid Skglund Tr Egil Sundelius, Fagfrbundet Nrsk psyklgfrening er ikke tilstede,g har bedt m møte på fredag. Det blir gså gjennmført fredag. Sak nr: Sakens navn: Ansvar 1 Gdkjenning innkalling g saksliste OMO Administrasjnssjef, Ole Martin Olsen infrmermerte m at man fra ledelsens side ønsket at sak 22/2014 ble drøftet i henhld til Paragraf 31 g at det skrives separat prtkll på denne saken. Sak nr: Sakens navn: Ansvar 2 Styresaker til styremøte 20. mars 2014 OMO (Infrmasjnssaker) Sak 26/2014 Reginal plan fr plastikk-kirurgi i Helse Nrd RHF Medisinsk fagsjef Harald Sunde rienterte krt vedrørende saken. Fagfelt der vi ikke har egen aktivitet. Vi har deltatt i dialg med reginal gruppe. I Finnmark har det vært ambulering fra UNN til Hammerfest. Tilsvarende ambulering skal gså være til Kirkenes, sm krever et støtteapparat ved Kirkenes sykehus. Tiltaket gjør at vi behandler våre pasienter i fylket. Pstadresse Besøksadresse Tlf, sentralbrd: Organisasjnsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien Hammerfest 9600 Hammerfest

3 Side 2 Sak 27/2014 Nyppnevning av medlemmer til Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF Kvalitetsleder Andreas Ertesvåg rienterte krt vedrørende saken. Organisasjnene er ppfrdret til å peke ut frslag til representanter. Alle har meldt inn til fretaket sine pririteringer sm freslår verfr styret sm skissert i saken. Sak 24/2014 Virksmhetsrapprt Helse Finnmark HF - januar 2014 Øknmisjef Stein Erik Breivikås rinterte krt vedrørende saken. Det er usikkerhet i tallene på kstnadssiden, pga nytt fakturasystem. Inntektene fr januar er bra (ISFinntekter). Sak nr: Sakens navn: Ansvar Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen mars 11. april Medisinsk fagsjef Harald Sunde rineterte krt vedrørende saken. Navnelister sendes ut til alle på de sm frventes å telta sammen med versikt ver ansvarlige hs ss fr gjennmføring. Det må videre sees på hrdan man skal nå flest mulig gjennm epst, SMS, intranett mv. Sak nr: Sakens navn: Ansvar Arbeidstilsynets satsing i sykehussektren i 2014: valg av helsefretak g sykehus fr tilsyn 4 HR Sjef Lena Nielsen rienterte krt vedrørende saken. HMS ansvarlig er registert ansvarlig fr saken i fretaket. Klinikksjef er frberdt på tilsynet. Sak nr: Sakens navn: Ansvar Styresaker til styremøte 20. mars 2014 OMO (Drøftingssaker) Sak 20/2014 Årsregnskap g styrets beretning 2013 herunder dispnering av resultat Øknmisjef Stein Erik Breivikås rienterte krt vedrørende saken. Overskuddskravet var på 5 mill. Vårt verskudd er på 6,4 mill inkludert t bligsalg. Sak 21/2014 Rapprtering ppdragsdkument Årlig melding 2013 til Helse Nrd RHF Administrasjnssjef, Ole Martin Olsen rienterte krt vedrørende saken. Fretaket gjennmførte i str grad de ppdragene vi skulle. Spesielt innen fristbrudd, har vi lykkes. Nen mråder var det likelve viktig å følge pp videre. Det ble da vist til vetakspunkt 2 i frlsag til vedtak verfr styret. Kmmentarer fra arbeidstakersiden: Pkt 2- nedgang i fristbrudd- bra. Pkt 4, 30 dager verlevelse. Hva betyr det? Pkt 8,1 risikstyring- resultat i tråd med budsjett- bør stå planlagt aktivitetsnivå. Pkt 8.6 lederlønninger- spesiell grunn til 4 % lønnsøkning fr ledere når resten har 3,5 %. Dietetiker er en gammel betegnelse sm bør byttes ut. Arbeidsgiver svarer: Pkt 4, 30 dager verlevelse Tallene brukes fr sammenligning av i hvr str grad pasienten er i live 30 dager etter behandling. Pkt 8,1 risikstyring- resultat i tråd med budsjett- bør stå planlagt aktivitetsnivå. Ledelsen er enige, men punktet er rdrett fra Helse Nrd. Vi tar det med fr ettertiden. Pkt 8.6 lederlønninger- spesiell grunn til 4 % lønnsøkning fr ledere når resten har 3,5 %. Pstadresse Besøksadresse Tlf, sentralbrd: Organisasjnsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien Hammerfest 9600 Hammerfest

4 Side 3 Resultat av frhandlinger. Det burde ikke stått at ramma var 3,5. Dietetiker er en gammel betegnelse sm bør byttes ut. Tas til etterretning. Sak 22/2014 Videreutvikling g ny rganisering av psykisk helsevern g tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Nye psykisk helsevern g rusbehandling i Finnmarkssykehuset HF Beslutning Saken er behandlet g det er skrevet egen prtkll på dette. Sak 23/2014 Ledelsens gjennmgåelse Kvalitetsleder Andreas Ertesvåg rienterte vedrørende saken. Saken danner grunnlag fr frbedring, Fkus denne gang på følgende tema: Kvalitet, HMS, klima g miljø: Vi ser at mange prsedyrer ikke blir revidert innen fristen. Mange avvik blir liggende lenge uten å bli behandlet. Sykefravær har vært drøftet i mange mganger. Nytt er klima- g miljø sm skal være på plass ila Kmmentar fra arbeidstakersiden: Selve navnet ledelsens gjennmgang bør være mer m HVA sm gjennmgås g ikke HVEM sm gjennmgår. Arbeidsgiver svarer: Dette er et navn sm brukes m denne typen gjennmgang, Vi tar det likevel med ss til frbedring. Møtet avsluttet kl Referent Ole Martin Olsen Pstadresse Besøksadresse Tlf, sentralbrd: Organisasjnsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien Hammerfest 9600 Hammerfest

5 Prtkll Infrmasjns- g drøftingsmøte Sak 22/2014 Dat: 12. mars 2014 kl Sted: Telematikk: Hammerfest, Kirkenes, Karasjk, Tana g Alta Arbeidstaker Andreas Ertesvåg Bård Martinsen Evy C. Adamsen Ingjerd Eriksen Kristian Espeland Liv Jhanne Niklaisen Marit Kransvik Marit Rakfjrd Ole I. Hansen Åsa Wikman Ludmila Amundsen Vernetjenesten Slveig Nilsen Arbeidsgiver Ole Martin Olsen Harald Sunde Lena E. Nielsen Stein Erik Breivikås Ivar Greiner Rita Jørgensen Gunn Heatta Organisasjn Akademikerne NITO Nrsk sykepleierfrbund Nrsk Ergterapeut frbund Den nrske legefrening Nrsk Fysiterapeutfrbund FO Delta Fagfrbundet Akademikerfrbundet/Frskerfrbundet/Prestefreningen Nrsk Psyklgfrening (Deltk i eget møte fredag 14. mars grunnet manglende mulighet til å være med på det ppsatte infrmasjns- g drøftingsmøte.) Fretaksvernembud Stilling Administrasjnssjef (førte prtkllen) Medisinsk fagsjef HR-sjef Øknmisjef k Kmmunikasjnssjef Klinikksjef Klinikk Kirkenes Fungerende klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern g Rus I tillegg til fretakstillitsvalgte, vernetjenesten g fretaksledelsen møtte fra: Arbeidstaker rganisasjner: Hvedvernembud i klinikk psykisk helsevern g rus, Slfrid Skglund Tr Egil Sundelius, Fagfrbundet Nrsk psyklgfrening var ikke til stede. Det ble derfr gjennmført eget møte med dem fredag 14. mars. På møtet deltk gså Tmmy Stkajærvi. Sak nr: Sakens navn: Videreutvikling g ny rganisering av psykisk helsevern g tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Nye psykisk helsevern g rusbehandling i Finnmarkssykehuset HF Sak 22/2014 Videreutvikling g ny rganisering av psykisk helsevern g tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Nye psykisk helsevern g rusbehandling i Finnmarkssykehuset HF Administrasjnssjef Ole Martin Olsen innleder vedrørende saken sammen med knstituert Klinikksjef Gunn Heatta. Saken skal drøftes iht paragraf 31 fr å få en prtkll med evt prtklltilførsler, saken ble behandlet i desember, g vesentlige deler ble vedtatt. Det sm ikke ble vedtatt er nå ytterligere utredet. Spørsmål g kmmentarer fra arbeidstakersiden: - Hvrdan ivaretas de ansatte på beste måte i prsessen? Ansvar Pstadresse Besøksadresse Tlf, sentralbrd: Organisasjnsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien Hammerfest 9600 Hammerfest

6 Side 2 - Det har vært manglende medvirkning fra de ansatte i prsessen. Særlig gjelder dette Lakselv miljøet. Dette preger arbeidsmiljøet både i Lakselv g Karasjk. - Innstillingen fra direktøren i frrige runde er utelatt fra saken denne gangen - Saksfremlegget bærer preg av manglende bjektivitet i frhld til alternativene - Hvrfr ikke sammenslåing av rus g psykiatri i større grad? - Er drøfting utført på klinikknivå? - Hvem har vært med på ROS- analysene? - Feil i knklusjner i ROS- analyser vedrørende vekting da man ikke har frstått hvrdan dette gjøres. Tar gså fr lett på knsekvenser g bør gjøres på nytt? - Har saken vært behandlet i KVAM råd? - De ansatte i Lakselv reagerer på hvrfr knstituert klinikksjef er ute i Sagat g er psitiv til at Karasjk nå er reddet. - Hvrfr anser man Karasjk fr å være et bedre utdanningssted fr leger/spyklger? - Nærhet har vært viktig når man velger å dele rus i t døgninstitusjner. Lkalisering til Karasjk gir nærhet til Øst. - Det vurderes ikke sm en str utfrdring at man nå skal legge døgnplasser innenfr rus til Alta sentrum basert på erfaring fra dagens drift. - Det sies lite m hvr stabil fagmiljøene er på de ulike plassene g hva sm eventuelt mangler - Hvrfr har man ikke tatt hensyn til høringsuttalelsen til Åsgård Unn hvr det fremkmmer at de ikke anbefaler å legge ned i Lakselv? - Hvrfr så høye kstnader fr tilrettelegging av lkaler i Lakselv når fagmiljøet sier at det skal små investeringer til fr å tilpasse lkalene? - Man kan ikke se at utearealene i Lakselv er tatt med i vurderingene? - Hvrfr uttrykker man i møter at man ikke har versikt ver utbyggingskstnadene i Karasjk? - Hvrdan skal man sikre de ansattes rettigheter g behv ved nedleggelse i Lakselv? - Hvrfr har man ikke tatt hensyn til behv fr nærhet til kystsamisk beflkning i midt? - Hva har arbeidsgiver fretatt seg fr å rekruttere faste spesialister i Lakselv? - Hvrfr er ikke nærhet til flyplass vurdert sm et kriterium fr valg av lkalisering i midt? - Hvrfr gjør man helmvending fra nedleggelse av Lakselv, via ppretthlding, fr så igjen å legge ned? - Hvrdan er frdelingen av fastbende spesialister i Lakselv g Karasjk? - Hvrfr skal ledelsen av rusfeltet legges inn under DPS? Dette er ikke å anbefale da vi snakker m t separate fagfelt. - Hva skjer med VPP i frhld til ny rganisering g hvrfr utredes ikke dette nå? - APAT g VPP bør knyttes pp mt døgnenhetene mener NSF. - Opprettelse av døgntilbud i Alta på rus understøttes av NSF. - Har man utredet kstnadene ved flytting? - Hvrfr har man ikke klar å rekruttere fastbende spesialister til Lakselv? Når flere vil kunne utdanne seg fr dette i framtiden så mangler dette perspektivet i utredningen. Oppsummering g svar fra arbeidsgiversiden: - Ansatte skal ivaretas på beste måte iht våre prsedyrer - Arbeidsgruppene har vært enstemmig vedrørende ønske m samhandling mellm Psykiatri g Rus, men det er viktig å behandle disse sm adskilte fagfelt i framtiden. - Medvirkningen har vært betydelig i hele prsessen fra første stund. Ansatte har gså i den siste fasen behandlet saken i Kvam råd g vært med på ROS etc. klinikksjef har gså infrmert de ansatte i Lakselv i persnalmøte g deres ledere m arbeidsgruppenes arbeid g m deltakelse fra fagmiljøet i Lakselv i denne gruppen. Pstadresse Besøksadresse Tlf, sentralbrd: Organisasjnsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien Hammerfest 9600 Hammerfest

7 Side 3 - Innstillingen fra direktøren i frrige runde er annerledes nå g støttes nå pp av knkusjnene fra arbeidsgruppene. - Saksfremlegget er utarbeidet iht det sm er kmmet fram i arbeidsgruppene g vurderes derfr sm bjektivt g reflektert i frhld til alternativene. Kunne likevel vært satt mer fkus på å få frem både psitive g negative sider bedre. - Arbeidsgiver mener at det har vært str grad av invlvering i hele prsessen. - Drøfting skjer på fretaksnivå i denne fasen. - Knstituert klinikksjef har ikke uttalt seg til Sagat slik avisen skriver det g avviser dette. - Flere vernembud g en fra de tillitsvalgte har vært med på ROS-analysen sammen med ledelsen. Alle har et ansvar fr at denne skal bli gd. ROS-analysen vil bli sendt ut på nytt fr ny vurdering slik at kvaliteten blir riktig. - Det har vært KVAM råd på denne saken i klinikken der gså ROS analysen ble kjørt. - Karasjk har flere faste verleger sm gjør dem i bedre stand til å drive pplæring mener arbeidsgruppene. - Høringsuttalelsene fra UNN er tatt med i vurderingene i arbeidsgruppene, men andre faktrer har veid tyngre i frhld til knklusjnene. - Nærhet har vært viktig når man velger å dele rus i t døgninstitusjner. Lkalisering til Karasjk gir nærhet til Øst. - Det vurderes ikke sm en str utfrdring at man nå skal legge døgnplasser innenfr rus til Alta sentrum basert på erfaring fra dagens drift. - Arealene i Lakselv er gjennmgått i denne prsessen. Alle vurderinger peker på betydelig behv fr endringer i bygningsmassen fr tilpassning til døgndrift gså innenfr rus. Derfr høye kstnader på investeringene. - De ansatte i skal få en gd ppfølging iht våre rutiner ved mstilling. Samme prinsipper sm kjøres mt Jansnes skal følges gså her. - Utearealer er sett på både i Lakselv g i Karasjk. - I avveiningen mellm behv fr nærhet til pasienten har det vært viktig å tenke på alle i Øst-Fylket - Utreningen har vist at man har gd versikt ver utbyggingsbehvet i Karasjk. - Flyplass g nærhet til denne har ikke vært tatt pp sm risik i ROS analyser. - At Lakselv nå skal legges ned er ikke en helmvending. Fr det første har de aldri vært vedtatt lagt ned. Fr det andre er de frtsatt ikke vedtatt lagt ned. - Det er flere fastbende spesialister i Karasjk. - Faggruppen anbefaler felles ledelse av RUS g psykiatri under det enkelte DPS. Administrerende direktør ønsker å støtte pp m dette. - VPP er ikke planlagt mrganisert i denne mgang. - Kstnadene ved flytting er vurdert i 2 arbeidsgrupper. En fr drift g en fr investering g bygg. - Fkus har vært på de fagflkene man har nå g ikke på de man kan få i framtiden med tilrettelegging. Rekruttering har vært en utfrdring i mange år i Finnmark. Spesielt i Lakselv. Enighet mellm arbeidsgiver g arbeidstaker: Fra arbeidsgiver legges det til rette fr at det enkelte frbund kan sende inn vedlegg til prtkllen dersm man har ytterligere ønske m presiseringer g tilføyelser av sine spørsmål g kmmentarer. Prtkll gdkjennes før utgangen av trsdag 13. mars g signeres av partene før styremøtet. Alle vedlegg til prtkll må gså være sendt Administrasjnssjefen før styremøtet. Møtet avsluttet kl Ole Martin Olsen Pstadresse Besøksadresse Tlf, sentralbrd: Organisasjnsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien Hammerfest 9600 Hammerfest

8 Side 4 Evy Chr. Adamsen Ole I. Hansen Kristian Espeland NSF Fagfrbundet De Nrske legefrening Andreas Ertesvåg Bård Martinsen Liv Jhanne Niklaisen Akademikerne NITO Nrsk fysiterapifrbund Ingjerd Eriksen Åsa Wikman Marit Kransvik NETF Akademikerfrbundet FO Slveig Nilsen Marit Rakfjrd Ludmila Amundsen Fretaksvernembud Delta NPF Pstadresse Besøksadresse Tlf, sentralbrd: Organisasjnsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien Hammerfest 9600 Hammerfest

9 Referat møte Kvalitetsutvalget kl Via telematikk. Til stede: Harald Sunde, leder Andreas Ertesvåg, referent Rita Jørgensen Ingebrg Eliassen, fr Vivi Bech Gunn Heatta, fr Inger Lise Balandin (måtte gå kl. 10, under sak 4/14). Hege Lundmark, fr Oddvar Kvalsvik Kjell Magne Jhansen, brukerrepresentant Evy Adamsen Pal Ivan Christel Eriksen (måtte gå kl. 1030, avslutning på sak 4/14) Andre: Ingrid P. Olsen, vara fr Pal Ivan Mette Eriksen, pasient- g brukermbud i Finnmark (tm. sak 4/14) Avbud: Vivi Bech Inger Lise Balandin Oddvar Kvalsvik Jørgen Nilsen Siw Paulsen Vibeke Danielsen Bjørn Wembstad Trbjørn Aas Saksliste: Sak 1/2014 Gdkjenning av innkalling g saker til eventuelt Frslag til vedtak: Innkalling gdkjennes. Vedtak: Innkalling gdkjennes. Sak 2/2014 Gdkjenning av referat fra sist møte Frslag til vedtak: Referatet gdkjennes Vedtak: Referat gdkjennes. Sak 3/2014 Oppfølgingssaker fra sist møte Kvalitetsrådgiver rienterte m status på ppfølgingssaker fra sist møte. Frslag til vedtak: Kvalitetsutvalget tar saken til rientering. Vedtak: Kvalitetsutvalget tar saken til rientering.

10 Sak 4/2014 Infrmasjn m årsmelding fra pasient- g brukermbudet i Finnmark Pasient- g brukermbud, Mette Elisabeth Eriksen, infrmerte. Frslag til vedtak: Kvalitetsutvalget tar saken til rientering. Vedtak: Kvalitetsutvalget tar saken til rientering. Kvalitetsutvalget anbefaler at alle klinikkene bruker årsmeldingen videre i sitt kvalitetsarbeid. Medisinsk fagsjef utarbeider egen sak m infrmasjnsutlevering direkte til pasienter til neste møte i kvalitetsutvalget. Sak 5/2014 Infrmasjn m smittevernrganisering g arbeid Medisinsk fagsjef infrmerte. Frslag til vedtak: Kvalitetsutvalget tar saken til rientering. Vedtak: Kvalitetsutvalget tar saken til rientering.

11 / Finnmarkssykehuset Hammerfest Sykehus ved direktør Trlsjørn A.as Sykehusveien 35 z 0 N I a z z I z z e I R D 9600 Hammerfest Flammerfest ÅnSRAPPORT FOR Ä,R ZOT ) I den følgende årsrapprt vil vi stikkrdsmessig ppsummete aktiviteten innen helse, rniliø g sikkerhet sm FRISK I NORD har bidratt med ft deres bedrift. Der hvr det tidligere et utarbeidet egne rapprter etter utført arbeid, vil vi i denne versikt kun vise til disse g repetere eventuelle knklusiner sm fftsatt er aktuelle g sm ikke et utførte. Alle individuelle kntakter mellm en eller flere atbeidstakere ved FRISI( I NORD vil vi i denne versikt kun benevne sm "persnkntakt". Dette kan væte knsultasjner inne mråder sm arbeidsmiljøprblematikk, rusmiddelbmk etc. Vi ønsker å annymisere disse sakene av hensyn til pefsnvernet. FRISK I NORD hadde i2013 disse ansatte: \ùøenche Stenvll, daglig leder Turid Hassf]rd, bedriftssykepleier til (kntakçetsn fr Finnmarkssykehuset). Bente Owik, beddftssykepleier fua ftntaktpersn fr Finnmatkssykehuset). ISut Sivertsen, vernein getiør til Maud Ring, vernerngentør fra I(jell Berg, bedriftslege, deltid FIilde Betgtun, bedriftsergterâpeut Wenche Seim, HMS-tådgiver Nlna Sareussen, sekretær fra Oversikt ver aktiviteter sm er planlagt g utført i periden: Vfu kntrakt g avtale med Finnmarkshuset mfatter alle avdelinger ved Hammerfest Sykehus inkl. stab g støtte, Prehspital avdelinger i Hammerfest, I(arasjk, Lakselv, Måsøy g z U = - z 7 FRISKINORDSA. SIRANDGATA2S. P8241,9615 HAMMERFEST. TLF FAKS ORGANISASJONSNR BANKGIRO 4SlO20 5ó33ó.

12 Hnningsvåg. I tillegg mfatter avtalen Spesialistlegesenteret i I(arasjk g spesialisçliklinikken i Alta, Reiseppgjørsenheten, g luftambulansen i Alta. Helse Nrd II(T er ikke inkludet i avtalen. I(ntrakten mellm Hammerfest Sykehus g FRISI( I NORD (tidl. Hammetfest felles bedriftshelsetjeneste) ble inngått i Sm kjent er kntrakten nå sagt pp pr. 0' , serlere ptlngert tt ,4 i frbindelse med varslet anbudsrunde i 201,4. I avtalen stfu hvilke utsatte arbeidstakergrupper sm f.eks. skal siekkes giennm målretta helsekntrll hvert tredje år. Fr at vi skal kunne følge pp dette, hat Finnmarkssykehuset sm andre firma frpliktet seg til å gi ss ppdaterte ansatt lister sm skal sendes ss årlig. I tillegg skal vi ha beskjed hvilke ânsatte sm har sluttet. Det er avhldt rundt 10 årsplan møtel med enkeltar.delinger i201,3, hvt det et sktevet spesifikke samarbeidsavtaler mellm ss g avdelingene m hva sm ønskes wtført12013 med hielp fta ss. Følgende avdelinget harhatt avdelingsvise årcplan møter i2073: I(turgisk g rtpedisk sengepst med pliklinikk Medisinsk avdeling Operasjn g anestesiavdeling Senter fr drift g eiendm Akuttmttaket Barneavdelinga Gyneklgisk g fødeavdeling I(jøkkenavdeling Renhldsavdeling vest Prehspital avdeling Vest Finnmark IJúørtarbeid i2013 Inneklima Ved kirur isk rt edisk liklinikk hadde verneingeniør en befaring etter bestìllng, g det ble laget en rapprt sm ble sendt til klinikksjef. Det ble avdekket et dåtlig inne klima pga. manglende ventilasjn, dådige vindu, skylletmmet er i dårlig stand, manglende avttekks skap ft blanding av Frmalin, manglende punktavsug ved handtedng av gips g et fysisk frfall pga. etterslep på vedlikehld. Rapprt sendt Ved Lakselv ambulansestas'n ble det fretatt en befaring g inneklima vurdering ved våt verneingeniør etter ønske fra vernembud. Det ble påpekt manglende ventilasjn i bygget der de ansatte har sitt pphldssted, g avgasser fta bilene km inn på pphldsrmmet i tillegg til at 2

13 det vat frhøy temperatur i dette rmmet. I pår.ente âv ventilasinsanlegg må de ansatte bruke vinduene fr lufting. Rapprt sendt Er nmi Ved avdelin tenhld hat ergterapeut g bedriftssykepleier hatt ppfølging av persnalet i frbindelse med deres høye sykefravæt gøkende arbeidsppga\ er sm følge av mstilling g gammelt g upraktisk utstyr. De et like mange ansatte, men har fått flere arbeidsppgaver. Deres sykefravær var pà 20 / i januar 2073, g flere ansatte rapprterer at de sliter med nakke, skulder g smeíter t armer Vår ergterapeut tk en arbeidsplass vurdering den , g det ble fretatt en risikwurdering. Rapprt er sendt til enhetsleder. Bedriftssykepleiet har deltatt ved et avdelingsmøte, gvår ergterapeut hat hatt unden isning i ergnmi(o11113). I('økkenavdelin en hat hatt arbeidsplassbesøk av vâ.r ergterapeut fr ä se på deres arbeidsstillinger den 171,013, det ble ftetatt en dsikr.-utdering g rapprt er sendt. Bakgrunnen var de ansattes plaget med smerter i arm g skuldre ved ppvask. r{.kuttmttaket hadde den en atbeidsplassr.'urdering i frhld til deres frflytninger av senger. Flere angit plager med smerter i rygg, g generelt i muskel g skjelettsystemet sm de mener kmmer av flytting g kjøring av senger. De angir at dette er åtsaken til det de har av sykefravær. Det ble knkludert med at en pttørtjeneste kunne avhjelpe de negative følgene av sengettanspïten, gjerne delt med andre avdelinger sm røntgenavdelingen. De gamle sengene sm er tlege g kiørebør etter hvert byttes ut med nye i samarbeid med persnalet ved vernembud. I frhld til kntrarbeidsplassene skulle de ta kntakt med teknisk avdeling fr å få justert arbeidsbrderìe, samt prøve ut diverse arbeidsstler. Rapprt sendt til enhetsleder den Enhetslederhar fr dârlig inne klima på kntret, g sier hun får hdepine, g dette gjeldet gså i andre kntrer i samme etasje. Denne etasjen deler de med kirurgisk/ rtpedisk pliklinikk. Det har vært enkeltkntakter med atbeidsplassr,'utdednger fr sekretærer ved ktt/ rt avdeling, barneavdeling g barnehabilitering. Det freligger rapprter fra hvert besøk sm har værtla'gt fuarni KV,{M rådet. Arbeidsrelatert helsevervåkin - målrettede arbeidshelseundetsøkelset. Det har værtutført helsekntrller av risikutsatte arbeidere ved I(reftpliklinikken(cytstatika), nattevakter ved l{irurgisk/ rtpedisk sengepst, nyansatte ved teknisk avdeling g en ansatt ved kirurgisk/ rtpedisk pliklinikk pga. ekspnering av gipsstøv uten avtrekk. Det ble til sammen utføft17 rrrãl.l.etta helseundersøkelser í2013. Flere var planlagte, men nen sluttet underveis g nen møtte ikke pp til avtalte timer. Det blir sendt rapprt til enhetsleder g J

14 vernembud ettet atbeidshelseundersøkelser når antallet undersøkte er strt nk, eller det avdekkes stre prblemer med arbeidsmiljøet. Vi er pliktig til å melde videre til leder med navn hvis det ppdages støyskader g asbestekspnering, ellers er all rappttedng annymt g sm statistikk. Âlle dsikutsatte arbeidstakere ved Finnmarkssykehuset skal inn hvert tredje år, g da tas det en samtale etter fasdagt skjema, hørselstest, lungefunksjnstest g en legeundetsøkelse. Det er persnalet ved røntgen, de sm jbber med cytstatika(iftefçliklinikken), labrattiepersnalet, kjøkkenpersnalet, teknisk persnale(malere, elektrikere, snekkere, røåeggere), anestesi- g perasjnspersnalet g de sm jbber mesteparten av sin turnus m natten. Persnalet ved I(r/ rt avdeling med lseftpliklinikken har angtt at manglende ventilasjn i selve sykehuset gir dem plager sm tørr hud g hdepine, men at de har et gdt arbeidsmiljø g ffives med å jbbe med den pasientgruppen de har. I{ntrda er Bedriftssykepleier harhattregelmessige kntt daget ved Flammerfest Sykehus hvet nsdag mellm 08 g 10.00(11.00), men det har væít møteq telefnet g enkeltknsultasjner gså utenm disse dagene/tidene. Det er satt av rm 3209 på Søsterhjemmet til kntr fr bedriftssykepleier, sm deles med hvedvernembud g hvedtillitsvalgt NSF, men kntrtiden brukes ppsøkende g til vaksinering g møter. ) Arbeidstelaterte individkntakter Frisk I Nrd har fått melding m 16 stikkskader í2013. Disse er fulgt pp med jutnalføring i bedriftsiurnal, ppfølging g kntakt i frhld til bldprøver sm bestilles g tas i et halvt år etter stikkskaden. I till"gg fulgte vi pp stikkskader fua 2072 sm ikke var avsluttet. Det bør endres litt på prsedyren, da det er t frskjellige framgangsmøter på selve prsedyten g selve meldingsskjemaet sm vi mttar. Her har hygienesykepleier vært en str hjelp fr å finne fram til rette persner nãr skjema ikke er rett fylt ut. Bedriftssykepleier harlagt str vekt på inftmasjn til ansatte g ledete ang. stikkskadeppfølging g vaksinering, da Hammerfest Sykehus er en str rganisasjn med str utskiftning av ledere g ânsâtte. Infrmasjnsflyten er derfr en utfrddng. Det er en gd persnalplitikk å ha en ppføþngsprsedyre i fht. stikkskadet g vaksinering, g bedriftssykepleier kan gså være behjelpelig med å jbbe frebyggende. Persnkntakter Det har vætt ca. 50 petsnkntakter i Det kan væte s mtaler m arbeidsmiljø, sykefravætsppfølging, telefnsamtaler g mail sm mhandler ppfølging av enkelçersner. 4

15 Dialsmter: Det ble avhldt 4 dralgmøter med sykemeldte arbeidstakere sm er registrert i Âtbeidsgivere er veiledet i skjema g ptsedyrer i fht. N,{V systemet. Det et ikke alle ledere med persnalansvar sm er infrmert m at bedriftshelsetjenesten skal inviteres til dialgmøtervedt ukers sykemelding. Det står i sjekklista fta NÂV ft dialgmøte rrcg; av arbeidsgiver at de virksmheter sm har bedriftshelsetjeneste skal denne delta, g at virksmhetene kan søke NAV m ;lretteleggingstilskudd fr dette. Re istrerte arbeidsskader ful t Vi har ikke mttatt melding m yrkesskade fra deres bedrift. Det er ønskelig ã fà en kpi av meldte yrkesskader fr versikt g eventuell ppfølging i frbindelse med frebygging g tilrettelegging. AKAN individsaker Det hat ikke vætt tatt kntakt med ss i frbindelse med inngåelse av AI(AN avtaler t AKAN står fr arbeidslivets kmpetansesenter fr rus- g avhengighetsprblematikk, g vi har utarbeidet skjemaer g utviklet kunnskaper fr å kunne bistå arbeidsplassene med disse vanskelige sakene, basert på AI{'\N sentralt sin kmpetanse.,{kan utvâlget ved sykehuset har ligget" brakk" i ei tid(?), men er nâ i 2014 ppe g går igjen, g da frventer vi ut fra statistikk: flere saker. Bedriftssykepleier skal være en kntaktpersn g rådgir.er fr arbeidsgiver g en frlenget arm fr arbeidstaketen ut mt behandlingsapparatet, g er fast medlem i AK,{N utvalget. Vaksinas'net Bedriftssykepleier er ansvarlig fr vaksinering mt Hepatitt B sm Hammerfest Sykehus tilbyr sine ansatte i risikyrker. Det er et prgram med tre vaksinet før fullvaksinert, mens nen sm er vaksinerte fra før kun ttenger en bsterdse. FIer er disse fulgt pp av bedriftssykepleier med timeavtaler g bestilling g vurdering av bldprøveryi satt mndt 60 vaksiner i 2013.(Engerix B). Vaksinering mt Hepatitt B gjøtes av de sm er mest utsatt fr stikkskadet, g et gså frebyggende i fthld til uwikling av kreft i lever. Det et avdelingene selv sm bestiller g betalet vaksinedsene, g det er labratdet ved sykehuset sm tar bldprøvekntrllene. Jeg har frstått at det ikke finnes nen prsedyre tilgjengelig sm mhandlet vaksinering mt Hepatitt B, g bet Finnmatkssykehuset ta stilling til dette i videte planer da det er en del frvirring i frhld til ansvar g myndighet g hvem m skal kjøpe inn vaksiner sv. Det er et avkryssingspunkt i stikkskadeskjemaet der den ansatte kan þsse av m han trenger vaksinering, g ellers er det leder sm bestiller gavtaler med bedriftssykepleier. 5

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebk NANSET KIRKE Møtedat: Tirsdag 17. april 2013 Møtested: Nanset kirke Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR: 03-2013 SAKSNUMMER...

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

UMBs historiske samlinger

UMBs historiske samlinger UMBs histriske samlinger FASE II Sluttrapprt 04.06.2012 Redaktør: Jnas Løvaas Gjerstad Side1 Innhld Prsjektets frmål... 4 Innledning... 4 Prsjektets mål... 4 Finansiering... 4 Avtaleverk UMB g NLM... 5

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Styremøte nr. 5/2008

Styremøte nr. 5/2008 Styremøte nr. 5/2008 Tid: 25./26.09.08 Sted: Høgsklen i Gjøvik Innhld Beslutningssaker: Sak STY 51/08 Innkalling... 2 Sak STY 52/08 Saksliste... 3 Sak STY 53/08 Prtkll fra styremøtet nr. 4/2008... 4 Sak

Detaljer

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektrnisk medlemsblad fra Nrske Inkassbyråers Frening Generalsekretæren har rdet side 2 Endringer i flketrygdens regler m sykemelding side 6 Legalpant i knkursber side 7 Side 1 av 19 Leder av

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Osl Ntat Til: Instituttrådet ved Institutt fr ffentlig rett Dat: 26.9.2014 Innkalling til møte i instituttrådet ved IOR tirsdag 7.10.2014 kl. 13-15 i Eckhffs hjørne,

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 3. februar 2015

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 3. februar 2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 3. februar 2015 Saksnummer 13/2015 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla PrsjektbeskriveLse Helse- g velferdsvakla Interkmmunalt samarbeid m 24-timerstjeneste fr en helse- g velferdsvakt fr uplanlagte behv fr helsetjenester med beslutningsstøtte i frm av en kjemejumal. Samarbeidsprsjekt

Detaljer