Tidig upptäckt av barns behov av stöd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tidig upptäckt av barns behov av stöd"

Transkript

1 Tidig upptäckt av barns behov av stöd NORDENS BARN Tidiga insatser för familjer Stockholm: Øyvind Kvello, førsteamanuensis v/psykologisk institutt, NTNU og forsker ved RBUP Øst og Sør 1

2 Proaktiv versus reaktiv tjeneste Mange av tjenestene i Norge baseres på henvisninger av barn og unge med behov for profesjonell bistand Det er flere betenkeligheter knyttet til dette: En svensk studie viste at mødre oppdager barns behov og forutsetninger ut fra det kunnskapsnivået de har om barn generelt; lite kunnskap om barn leder til at de ikke oppdager at barnet er forsinket i sin utvikling Ref.: Smith et al

3 Foreldre flest synes å streve med å skille mellom hva som er normal versus unormal utvikling hos barn under fire år og vil som en konsekvens av dette underrapportere symptomer eller vansker hos barnet Ref.: Briggs-Gowan & Carter 2008 Mødres stress leder til at de definerer inn flere symptomer i barna enn det som er reelt Ref.: Salomonsson & Sleed

4 4 Overlater man til foreldre å oppdage barns vansker og behov for tiltak, opprettholdes klasseforskjeller. Når man ser hvilke vansker som barnehager og skoler er pådrivere for å henvise til hjelpeapparatet, er mønsteret ikke at barna med de største belastninger henvises, men de barna som sterkest belaster systemene barnehage og skole Derved topper gutter med hyperaktivitet, oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker, atferdsvansker, språkvansker og spesifikke fagvansker henvisningene, og lite på andre vansker Alder 8-12 år

5 Staten (departementer og direktorater) har via lovverk og veiledere gitt føringer for tidlig innsats i barnehage, skole og hjelpeapparatet for barn, unge og familier Staten angir ikke modeller/metoder, det må den enkelte kommune delvis finne ut av selv 5

6 En modell for praktisk gjennomføring Tidsperiode: Oktober februar: Observatørkorps besøker barnehagene Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Helsesøster Fysio-/ergoterapitjenesten Barneverntjenesten 6

7 Praktisk gjennomføring: Barnehagen identifiserer hvilke barn som ikke skal observeres Korpsmedlemmene observerer slik de selv ønsker Korpsmedlemmene spør barnehagens ansatte om det er barn som ønskes observert 7

8 Foreldrene er godt informert om hva modellen inneholder og perioden den gjennomføres Barna er anonyme for korpset 8

9 Etter observasjon, avholdes et drøftingsmøte. Tre utfall: Ingen grunn til tiltak Videre observasjon og noe tilrettelegging bare for en begrenset periode med tydelig ansvar for hvem som skal kontakt barnehagen Samtale med foreldre om behov for henvisning 9

10 Der observasjonene og drøftingsmøtet ikke førte til at man ikke ble klok nok på barnets behov, gås det gjennom sjekkliste av risiko- og beskyttelsesfaktorer en generell på cirka 40 faktorer, men kan også bruke mer spesifikke lister Oversikt i Barn i risiko (2010), oppdatert i Børn i risiko (2013) 10

11 Bruk av risiko- og beskyttelsesfaktorer: a) antall risikofaktorer b) alvorligheten/intensiteten i og varigheten av risikofaktorene, det vil si hvor omfattende de er, og konsekvensene de har for normalutvikling og livskvalitet c) antall beskyttelsesfaktorer d) at de er beskyttende i type overfor den risikofaktoren som personen er utsatt for e) at beskyttelsesfaktoren har varighet og intensitet som den risikofaktoren de skal virke beskyttende mot f) antallet av dem (indikerer grad av ressurser i barnets oppvekstmiljø) 11

12 Deltakere og opplæring: 46 kommuner har implementert modellen Fire dagers opplæring i substans Forsøker å delta på observasjon Demonstrere hvordan et drøftingsmøte ledes Dette er ikke et møte for at hjelpeapparatet skal «støvsuge» barnehagene for brukere, men mer en arena for faglig utvikling 12

13 Tidsbruk: I en barnehage med 100 barn, benyttes 1-1,5 dager per person i observatørkorpset, men siden PPT skal ha en systemvurdering i tillegg til individobservasjon, benytter de gjerne 1,5-2 dager Drøftingsmøtene tar 1-2 dager 13

14 Resultater: Tallene fra kommunene viser at første gang man benytter modellen er det et stort behov for en slik arena, etter to år, reduseres aktiviteten noe 14

15 De to første år Observerer og drøfter 23% av barna (!) 12-15% drøftes, derav 6 % til hjelpeapparatet, resten med tilpasninger i barnehagen Drift etter prosjektperiode Observerer og drøfter 15% av barna Drøfter 10% av barna, derav 6% henvises hjelpeapparatet, resten med tilpasninger i barnehagen 15

16 Dette synes å være rimelig ut fra forekomster: 7 % av norske barn og unge i alderen 4-16 år, innfrir kriteriene for psykiske lidelser Ref.: Heiervang et al., 2007; Wickstrøm et al., 2012 Symptomer hos sped- og småbarn er i perioder høyere Ref.: Mor-barn-studien av Folkehelseinstituttet, Norge, og Skovgaard 2010; Skovgaard et al.,

17 Det negative: Tidkrevende Allerede belastede tjenester øker antall brukere Man får de barna som vanligvis henvises 8 12 år gamle 17

18 Store kommuners utfordringer: I store kommuner når man ikke alle barnehagene, prioriterer: Nystartede De med høy andel barn med vansker/belastede boområder/høy bruk av spesialpedagogisk bistand Barnehager som «soner» til bestemte skoler 18

19 Brukes ikke i barnehager med under 60 barn Barnehagestyrer og pedagogiske ledere inngår i observatørkorps i andre barnehager Kompetansen setter seg sent, og utfordringen er «turnover» 19

20 Gevinster: Man lykkes i å oppdage barn i risiko i en tidlig fase Man får en bredde i typer av vansker, mest behov for foreldreveiledning og stimulering av barnet 20

21 Forutsetninger for suksess: Man må ikke «oppdage» for mange barn (falske positive) Det må i hovedsak gis endringstiltak ikke kompenserende tiltak 21

22 Paradoks: Barnehagen mener de har sett de barn som drøftes etter at korpset har vært på besøk, men det er en vegring på å henvise barn til hjelpeapparatet Innført et etter-besøk for å påse at avtale følges Den vanskelige samtalen som tema 22

23 Kunnskapsgrunnlaget styrket Majoriteten av relasjonsvansker som skaper psykiske lidelser hos 1,5-åringer, kan i hovedsak oppdages før fødsel, eller oppdages innen barn er ti måneder gammle Ref.: Angold & Egger, 2007; Costello et al., 2006; Rutter et al., 2006; Skovgaard,

24 Av den grunn, så Tidlig innsats i barnehagen, Kvello-modellen er et forsøk på å sikre at barn som har behov for tilrettelegging i barnehagen eller der barn/familier behøver bistand fra hjelpeapparatet, så skal de oppdages og få slike tilbud Da modellen ble lansert var målet å oppdage barna før 4-årsalder, nå er målet ved 1-årsalder 24

25 Takk for oppmerksomheten! E-post: 25

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN

VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN Til Forord Til innholdsfortegnelsen Calmeyers gate 1 Postboks 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 88 - Telefaks 22 24 95 90 Til innholdsfortegnelsen

Detaljer

Nordens barn Utvikling av nordiske familiesentre. Resultater fra prosjektet "Tidiga insatser för familjer"

Nordens barn Utvikling av nordiske familiesentre. Resultater fra prosjektet Tidiga insatser för familjer Nordens barn Utvikling av nordiske familiesentre Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet "Tidiga insatser för familjer" 1 Nordens barn Utvikling av nordiske familiesentre Utgiver:

Detaljer

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Åse Bratterud og Kari Emilsen Små barns rett til beskyttelse Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Sluttrapport Forebygging 2007/1/0186 Rapport

Detaljer

God opplæring for alle

God opplæring for alle Grimstad kommune Grimstadskolen spesialundervisning KOMMUNESTYRET VEDTOK I MØTE 10. DESEMBER 2007, K-SAK 089/07: Kommunestyret godkjenner rapporten, om spesialundervisning og tilpasset opplæring i Grimstadskolen

Detaljer

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major Odd Steffen Dalgard Kristin Schjelderup Mathisen Erik Nord Solveig Ose Marit Rognerud

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

NOU. Bedre beskyttelse av barns utvikling. Norges offentlige utredninger 2012: 5

NOU. Bedre beskyttelse av barns utvikling. Norges offentlige utredninger 2012: 5 NOU Bestilling av publikasjoner NOU 2012: 5 Offentlige institusjoner: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager Barn i Norge har hovedsakelig gode oppvekstsvilkår. De har omsorgsfulle

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Evaluering av Program for foreldreveiledning

Evaluering av Program for foreldreveiledning Evaluering av Program for foreldreveiledning basert på International Child Development Programme Norsk sammendrag Rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Juni 2011 GJENNOMFØRT AV

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2009 Grip tidlig inn om tidlig intervensjon på rusfeltet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 Grip tidlig inn innhold

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 1 Forord Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep

Detaljer