ADBB Alarm Distress Baby Scale

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ADBB Alarm Distress Baby Scale"

Transkript

1 ADBB Alarm Distress Baby Scale Et verktøy for å bedømme tilbaketrekningsatferd hos små barn Hvordan dette kan være et nyttig samarbeidsverktøy mellom kommunehelsetjenesten og BUP i samarbeidet om de aller minste barna Overlege Sissel Øritsland, BUP Haugesund Helse Fonna HF Alle bilder er hentet fra Google bilder

2 Tema i dag 1. Kort presentasjon av Sped- og småbarnsteamet ved BUP Haugesund, og prosjekt «De viktige små» 2. ADBB- bakgrunn og hensikt 3. ADBB- nyttig for helsestasjonslegen og fastlegen? 4. Hvilke erfaringer har vi gjort på Haugalandet, som kan være nyttig i det videre samarbeidet

3 Sped- og småbarnsteamet ved BUP Haugesund 2002: Oppstart av arbeid med sped- og småbarns i BUP Haugesund 2005: Et formelt team, alder 0-5 år 2011: Alder 0-4 år, 2015 utvidet til 0-5 år : Særlig fokus på de yngste barna 0-1 år Hvem henvises: Urolige barn som er vanskelige å regulere, utviklingsforstyrrelser, tilbaketrekning, traumer, rusrelaterte vansker, spiseforstyrrelser, samspillsvansker

4 Aktiviteter i De viktige små Fra PKO deltok kommuneoverlegetore Haaland

5 Barn 0-1 år har også rett til nødvendig helsehjelp i psyk.spesialist helsetjeneste Høy stabilitet av psykiske vansker også hos små barn HVORFOR DE VIKTIGE SMÅ? Sammenhengende tjenester fra kommune- til spesialist helsetjeneste Etablering av felles møteplass for fagfolk som arbeider med de yngste Økt kunnskap om hjerneutvikling og psykisk helse hos små barn

6 ADBB opplæring for 10 kommuner ADBB er et verktøy utviklet spesielt for bruk på helsestasjonen Tilby gratis opplæring i ADBB Tilby sertifisering for å kunne bruke ADBB Oppfølgende erfaringsdag

7 Historien bak ADBB Antoine Guedeney, MD, infant, child and adolescent psychiatrist, Hôpital Bichat Claude Bernard, AP/HP Paris Utviklet Guedeney & Fermanian (2001)

8 b_mm.nsf/lupgraphics/adbb_nyok.p df/$file/adbb_nyok.pdf

9 Underernæring, og medisinske tilstander Tilbaketrekning hos små barn Fra Grief-a peril in infancy Rene Spitz, 1947 https://www.youtube.com /watch?v=vvdoe10vrs4 Autisme Psykopatologi hos foreldre- tilknytning PTSD, traume, stress

10 ADBB Alarm Distress Baby Scale (ADBB) er utviklet for å observere og måle vedvarende sosial tilbaketrekking hos spedbarn i alderen 2-24 måneder Norsk oversettelse fra 2008 (F.Mausner) Unni T. Vannebo helsesøster Vibeke Moe PhD/psykolog spesialist Vibeke Moe

11 Alarm Distress Baby scale 8 områder: Ansiktsuttrykk Blikk-kontakt Generelt aktivitetsnivå Selvstimulerende bevegelser Vokalisering/lydproduksjon Responshurtighet til stimulering Relasjon Attraktivitet

12 Alarm Distress Baby Scale s åtte områder som hver bedømmes på en skala fra 0 til 4 0: Ingen tegn på atypisk atferd 1: Svak atypisk atferd 2: Atypisk atferd 3: Tydelig atypisk atferd 4: Betydelig atypisk atferd Totalskåre på 5 eller mer krever oppfølging Hanne Braarud, Bergen

13 Spedbarnet er født som et sosialt vesen som kan delta i emosjonelt samspill gjennom å ta initiativ til- og holde på blikkontakten lage lyder/vokalisering bruke ulike ansiktsuttrykk imitere bruke både kropps og hodebevegelser for å initiere, opprettholde og stoppe en interaksjon eller for å framkalle en reaksjon dersom det ikke skjer noe interessant (e.g.: DeCaspar & Fifer, 1980; Field et al., 1982; Heimann, 1989; Meltzoff & Moore, 1977, 1983; Trevarthen & Aitken, 2003) 13

14 Vi ser på en ADBB film, fra den norske studien i Trondheim

15 Den norske ADBB studien Prospektiv longitudinell studie, 302 spedbarn i 2 grupper (64 premature korrigert for alder og 238 barn født til termin) Sosial tilbaketrekningsatferd ble undersøkt ved 3, 6, og 9 mnd alder, samt symptomer på mors depresjon, målt med EPDS Braarud, H. C.¹ ² & Slinning, K. ², Moe, V. ² ³, Tranaas Vannebo, U. ², Guedeney, A.³, Smith,L. ², Heiman, M. ¹ Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Vest ² Nasjonalt kompetansenettverk for sped og småbarns psykiske helse, RBUP Øst og Sør ³Universitetet i Oslo ⁴ University Denis Diderot, Paris VII, France. 5 Universitetet i Linkøping, Sverige

16 Kliniske implikasjoner og konklusjon av Trondheims studien Studien viser viktigheten av å ha et systematisk klinisk blikk både i forhold til sosial tilbaketrekning hos barnet og symptomer på postpartum depresjon, selv ved moderat prematuritet uten alvorlig funksjonssvikt eller større problemer

17 ADBB systematikk ift. tilbaketreknings atferd NETTVERK BARN ADBB hjelp til å finne barna i risiko HELSESTASJONS LEGEN Forebygging Informasjons overføringen FASTLEGEN Henvisning og oppfølging

18 Unni Erfaringer fra Haugalandet (bilder er slettet) ADBB opplæring for helsesøstre og andre i kommunene, nov.2014

19 Brukererfaringer om ADBB «Arbeidsplassen har ikke lagt til rette for scoring av filmer. Bruker internmøter og «pushet» hverandre for å få det til.» «I forkant av scoringene trodde vi det var vanskelig. Etter at en person prøvde og syntes at det gikk fint, startet de andre også.» «Kan bruke ADBB skalaen til et instrument i steden for magefølelsen når en skal snakke med andre om bekymring.» «Tvinger en til å tenke på hvor bekymringen er»

20 Brukererfaringer om henvisning til BUP «Henvisning til BUP avhenger av motivasjon hos mødrene. BUP er skremmende.» «Behøver en overlapp mellom BUP og helsestasjon. Kan være lurt at BUP kommer ned til helsestasjonen slik at en lager en sammenheng? En del av arbeidet med motivasjon kan bli at en ringer til BUP, og at BUP kommer.» «Det er høy terskel for helsestasjonene for å henvise til BUP. Må lage gode overganger og involvere legen.»

21 ADBB går rett inn hverdagens faglige arbeid Erfaringer fra Haugalandet Intensitet av opplæring er av stor betydning for læringsresultatet Kultur i opplæringsfilmene er av betydning for læring ADBB gir oss ord og beskrivelser i preverbal periode

22 Fra 2 mnd - til 2 år For å oppdage tilbaketrekning Utføres ved vanlig helsestasjonsunder søkelse

23 https://www.youtube.com/watch?v=opsagsexfq