Hvor kan barn/ungdom/familie få hjelp med psykiske vansker?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvor kan barn/ungdom/familie få hjelp med psykiske vansker?"

Transkript

1 Hvor kan barn/ungdom/familie få hjelp med psykiske vansker? Utarbeidet av psykologtjenester i familiesentrene i Larvik Kommune, 2014

2 Hvor kan barn/ungdom/familie få hjelp med psykiske vansker? Det er mange aktuelle hjelpeinstanser når barn viser tegn på mistrivsel, gjennom manglende glede og vitalitet, tilbaketrekking, utagering, lite motivasjon til skolearbeid eller fritidsaktiviteter. Fam. vern Helsesøster Fastlege OmFu Psykiske vansker hos barn Skole / B.hage Rus/ psyk.h Psykolog DPS PPT BUPA Det er en ekstra belastning å skulle stille i stadig nye køer og å fortelle om vansker til stadig nye personer. Når vi møter barn og unge med psykiske vansker ønsker vi derfor at de skal få hjelp riktig sted med en gang.

3 En klok pedagog eller helsesøster kan gjøre mye for å avhjelpe lettere psykiske vansker hos barn/unge ved å hjelpe foreldrene til å håndtere sine barn på en god måte, og til at de kan gi sine barn god veiledning. Skolehelsesøster kan også hjelpe barn med å sette ord på vanskelige ting, la dem betro seg til en voksen utenfor familien, og de kan bidra med psykologisk førstehjelp og andre metoder. I en del tilfeller viser barn reaksjoner som har utgangspunkt i voksnes vansker. Da kan det være at det er familievernkontor, behandling av den voksne ved Søndre Vestfold DPS eller oppfølging fra tjenestene for rus og psykisk helse i kommunen som er den riktigste formen for hjelp. Mange vansker hos voksne kan også være belastende for barn uten at barna viser tegn på mistrivsel eller har symptomer på psykiske vansker. Hjelp til familier med slike belastninger kan forhindre negativ utvikling hos barn og bør derfor være prioritert i alle tjenester. Vurdere deltakelse på to-hjems-grupper eller grupper for barn som er pårørende til foreldre med psykisk lidelse eller rusproblem. Barn/ ungdom og familier med vansker som er sammensatte, som griper inn i hverdagen på flere områder, og der barnet viser flere alvorlige symptomer over tid har ofte behov for både utredning og behandling innen spesialisthelsetjenesten (bl.a. BUPA). Slike familier har ofte behov for oppfølging i lang tid, både fra spesialisthelsetjenesten, fastlege og andre kommunale helsetilbud. I tillegg kan det være nødvendig med bistand fra Omsorgstjenesten for funksjonshemmede i kommunen./tjenestekontoret Psykologtjenestene i familiesentrene skal gi bistand i saker i mellomrommet mellom det «enkle» og det «sammensatte», mellom helsesøstervirksomhet og spesialisthelsetjeneste og omsorgstjeneste. Dette skrivet er ment som en veileder for å formulere hva som kan være riktig hjelp for det enkelte barn og hvilke saker psykologtjenestene i familiesentrene skal prioritere.

4 Vurdering av henvisningsgrunn, type, omfang og varighet Er det alvorlige symptomer og/eller mange symptomer, eller er det isolerte/få/moderate plager Er det vansker som er av nyere dato eller dreier det seg om problematikk som har vært til stede over lenger tid Er det vansker som viser seg på flere områder eller om problemet er mer avgrenset, f. eks: Konflikter hjemme, men bra fungering på skole og sosialt versus vansker som kommer til utrykk både hjemme, sosialt og på skole. Vurder hvordan vanskene griper inn i hverdagen på følgende punkter: Omstendigheter rundt barnet. Dreier det seg om reaksjoner etter en enkelt hendelse eller opplevelse (traume, samlivsbrudd, flytting, tap av nære relasjoner, spesielle hendelser eller opplevelser mm) Familiefungering: Kartlegg f.eks samarbeid mellom foreldre ved samlivsbrudd, konflikter, er det konsistent oppdragelse, belastninger i familien Sosial fungering: Har barnet venner? Tilpasning f. eks i forbindelse med barnehage, skolestart og andre endringer i barnets liv Skolefungering: Faglig og sosialt Fritid: Har barnet fritidsinteresser og følges disse opp? Hvordan fungerer barnet sosialt her Tidsaspekt: Hvor lenge har vanskene vært til stede Hvem er bekymret? Hvor lenge har disse vært bekymret for barnet/ungdommen Tidligere behandling/bistand: Har barnet/ungdommen tidligere vært til behandling for samme problematikk, f. eks hos fastlege, psykologtjenester i familiesenter, BUP eller andre? Er barnevernstjenesten involvert? Hvilke symptomer viser barnet/ungdommen? For henvisning til BUP må barnet/ungdommen ha symptomer som kan være forenlig med en psykisk lidelse. Kartlegg forekomst av: tristhet engstelse humørsvingninger Søvnvansker Spiseforstyrrelser/matlyst sosial tilbaketrekning skolevegring faglige vansker passivitet/hyperaktivitet utagerende atferd tvangsmessige ritualer Enurese/encoprese selvskading, dødsønske stereotyp eller aparte atferd Vurder alvorsgraden av de registrerte symptomene Det er utarbeidet en sjekkliste for å hjelpe til med en slik vurdering (se vedlegg)

5 Vurdering av hjelpebehov ut fra en linjemodell med flere nivåer Når vanskene er kartlagt og vurdert, må det tas en avgjørelse om hvor barnet/familien kan få riktig hjelp. Nedenstående eksempler er ment som en hjelp til å gjøre en slik vurdering. Lite kontakt mellom foreldre etter brudd. Barnet viser reaksjoner Familievern Skolehelsesøster PIS-gruppe Store konflikter over tid om barna etter brudd. Barnet mistrives Familievern Psykologtjenester Uløselige konflikter over tid som skader barna Domstol Barnevern eller: Mor nedfor, psykososialt vanskelig etter fødsel Ekstrakonsultasjon helsesøster Mor deprimert, manglende glede over barnet, vanskelig bakgrunn Psykologtjenester Mor depresjon Lite samspill Barnefar ikke i stand til å tre inn DPS BUPA eller: Barnet engstelig Skolehelsesøster Barnet har angst i mange situasjoner Psykologtjenester Omfattende angstproblem som hindrer dagliglivet BUPA

6 Tilbud fra psykologtjenester i familiesentrene Barn og ungdom med lette til moderate psykiske vansker kan få samtaler med psykolog sammen med foreldre eller alene. Omsorgspersoner kan få råd og veiledning om samspill med / tilknytning til / oppdragelse av barn. Psykologtjenestene tar imot henvendelser fra barn, foreldre og samarbeidsparter og disse vurderes i tråd med ovenstående for å sikre at hjelp gis av rett instans. Samarbeidsparter skal benytte henvendelses-skjema. Når det vurderes at psykologtjenestene ikke er rett instans, drøftes dette med den som har tatt kontakt. Det skal ikke gå mer enn 3 uker fra henvendelse til tilbud om samtale. Samtalene varer opp til 1½ time. Hvor lang tid det går mellom samtalene, avtales med den enkelte. Vurderingssamtaler benyttes når det er nødvendig å avklare bistandsbehovet. Psykologtjenestene tilbyr inntil 3 vurderingssamtaler og inntil 5 behandlingssamtaler. Ved vurdert behov for oppfølging utover dette er det sannsynligvis aktuelt med henvisning til spesialisthelsetjenesten Tjenesten er gratis Psykologene er tilgjengelige på familiesentrene. Etter avtale møter psykologene også på andre arenaer som hjemmet, barnehage og skole. Når det er nødvendig, vil psykologen i samråd med brukerne delta aktivt i tverrfaglig samarbeid. I enkelte spesielle og sammensatte saker vil psykologtjenestene tilby mer innsats over lengre tid

7 Fra uro til handling Sjekkliste for vurdering av familiers behov for hjelp: Vurder / beskriv problemets / vanskenes omfang og inngripen i hverdagen på følgende punkter: Dreier det seg om reaksjoner etter en enkelt hendelse/opplevelse eller er det langvarige/mange belastninger? Familiefunksjon F.eks. traume, samlivsbrudd, flytting, tap av nære relasjoner, spesielle hendelser eller opplevelser f.eks konflikter i familien, samarbeid mellom foreldre ved samlivsbrudd Sosial funksjon Skolefunksjon Har barnet venner? (flere, få, ingen) Sosial tilpasning på skolen Faglig fungering Tilpasning til endringer i barnets liv f. eks i forbindelse med barnehage, skolestart Fritid Har barnet fritidsinteresser? Følges disse opp? Hvordan fungerer barnet sosialt i fritidsaktiviteter? Tidsaspekt Hvor lenge har vanskene / bekymringen knyttet til barnet vært til stede? Mindre enn en måned 1-5 måneder 6-12 måneder Mer enn ett år Hvem er bekymret? Foreldre, barnet selv, andre, skole/barnehage, helsesøster Tidligere behandling Har barnet/ungdommen tidligere vært til behandling for samme problematikk, f. eks hos Psykologtjenester i familiesenter, BUP eller andre? Hvilke andre instanser har barnet / familien kontakt med? f.eks.: Barnevernstjenesten, fastlege, PPT, Omfu, NAV, Omrup, 2. linjetjenesten, (husk både barnet, foreldrene og søsken) Hvilke symptomer viser barnet/ungdommen? Ved henvisning til BUP må barnet/ungdommen ha symptomer på psykisk lidelse som innvirker sterkt på daglig funksjon (rød) Grønn = I liten grad Gul = Moderat grad Rød = I stor grad Kartlegg og vurder alvorsgrad av: - Tristhet - Engstelse - Humørsvingninger - Søvnforstyrrelser - Forstyrret matlyst - Sosial tilbaketrekning - Selvskading, dødsønske - Skolevegring - Faglige vansker - Aktivitetsnivå høyt/lavt - Utagerende atferd - Tvangsmessige ritualer - Tisser/bæsjer på seg - stereotyp / aparte atferd

8 Kontakt med psykologtjenester i familiesentrene: Sentrum Familiesenter: Tlf Hedrum Familiesenter: Tlf Stavern Familiesenter: Tlf Tjølling familiesenter: Tlf Eller send et henvendelsesskjema til Psykologtjenester i familiesentrene Postboks LARVIK Skjemaet kan du finne på

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Hovedmål for arbeidet: Delmål for arbeidet : Bakgrunn for planen: Teorigrunnlag:

Hovedmål for arbeidet: Delmål for arbeidet : Bakgrunn for planen: Teorigrunnlag: Plan for arbeid med Fravær - Bekymringsfullt fravær April 2013 Hovedmål for arbeidet: Redusere fraværet hos elever i Nes-skolen. Omfatter ordinært fravær og bekymringsfullt fravær. Delmål for arbeidet:

Detaljer

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening,

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening, Barn som pårørende Mange barn og unge er pårørende i korte eller lengre perioder av oppveksten. Når nære omsorgspersoner eller søsken opplever sykdom, skade, avhengighet eller funksjonshemming, påvirkes

Detaljer

Vold i nære relasjoner hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Et verktøy utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst og politiet. lokale amordning av kriminalitetsforebyggende

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

Kan det være psykose?

Kan det være psykose? Kan det være psykose? Denne brosjyren forteller om tidlige tegn på psykiske lidelser og hvor man kan henvende seg for å få hjelp. Desto tidligere hjelpen settes inn, desto større er sjansen for å bli kvitt

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Seksuelle overgrep mot barn. En veileder for hjelpeapparatet

Seksuelle overgrep mot barn. En veileder for hjelpeapparatet Seksuelle overgrep mot barn En veileder for hjelpeapparatet Heftets tittel: Seksuelle overgrep mot barn En veileder for hjelpeapparatet Utgitt: Oktober 2003 Bestillingsnummer: IS-1060 ISBN-nr. 82-8081-028-5

Detaljer

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager Barn i Norge har hovedsakelig gode oppvekstsvilkår. De har omsorgsfulle

Detaljer

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her.

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve! Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv. Skrevet av Line Indrevoll Stänicke Illustrasjonsbilder Jeg vil jo

Detaljer

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om?

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Rapport desember 2012 Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Kartlegging av pårørendepasienter ved Borgestadklinikken 2009-2011 Rosanne Kristiansen og Ann-Beate

Detaljer

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1 Se hva jeg ser om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 2 Tidlig utvikling av sosiale ferdigheter Allerede i første leveår samhandler

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

2. FORHOLD SOM BØR VEKKE BEKYMRING

2. FORHOLD SOM BØR VEKKE BEKYMRING 2. FORHOLD SOM BØR VEKKE BEKYMRING 2.1 Forhold ved familien Det er flere forhold i en familie som kan medføre utfordringer og noen ganger er/blir situasjonen slik at det vekker vår bekymring for den gravide

Detaljer

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når en i familien blir alvorlig syk, vil det berøre hele familien. Alvorlig sykdom innebærer ofte en dramatisk endring i livssituasjonen,

Detaljer

Tsunamien i et eksilperspektiv. Et sammendrag

Tsunamien i et eksilperspektiv. Et sammendrag Tsunamien i et eksilperspektiv. Et sammendrag NKVTS - 2007 Tsunamien i et eksilperspektiv Et sammendrag Innledning Flodbølgekatastrofen som rammet Sørøst-Asia i desember 2004 tok livet av mer enn 250 000

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

Halden videregående skole HANDLINGSPLAN MOT RUS

Halden videregående skole HANDLINGSPLAN MOT RUS HANDLINGSPLAN MOT RUS Sjekkliste ved mistanke om rus Politiet aksjonerer Eleven ber om hjelp Mistanke om oppbevaring og salg Forebyggende arbeid mot rus Eleven er ruset på skolen Andre bekymrer seg for

Detaljer

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1 Dette er Tyrili Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013 Dette er Tyrili 1 INNHOLD FORORD 6 1. TYRILIS IDEOLOGI 6 Visjon 9 Virksomhetsidé 9 Verdier 10 Menneskesyn 10 Mål 11 Møte med

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer