Oppsummering. Barn/ ungdom skal gå på skolen. Feber og alvorlige psykiske lidelser er unntak. Fravær er en god indikator og bør være et varsel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering. Barn/ ungdom skal gå på skolen. Feber og alvorlige psykiske lidelser er unntak. Fravær er en god indikator og bør være et varsel"

Transkript

1 Skolevegring -Behandling og tiltak Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP, Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II, RKBU, NTNU Oppsummering Barn/ ungdom skal gå på skolen Feber og alvorlige psykiske lidelser er unntak Fravær er en god indikator og bør være et varsel Mange risiki, henger sammen Oppsummert risiko for skolevegring (Tambirajah, et.al, 2008) Skole faktorer Familie faktorer Barnefaktorer Mobbing Endringer i strukturen Separasjonsproblem Overganger mellom skoler Uidentifiserte lærevansker Dårlig skoleklima Høyt fravær/ turnover i lærergruppen Vansker i elevgruppen Utilpassede krav generelt Psykisk helse problem hos foreldre En forelder lite involvert Foreldre som ikke tåler barnets stress Overbeskyttelse Sosial angst Utviklingsproblemer Bekymring for foreldre Avhengighet av foreldre Bekymring for at familien skal gå i oppløsning Ensomhet 1 2 3

2 4 Kartleggingsfase Ved oppstart av enhver sak bør en unne seg en periode der man samler opplysninger, før en iverksetter intervensjoner. OBS! Ift skolevegring er tiden knapp, jo lengre fravær jo verre å komme i gang igjen, bruk ikke for lang tid. Etter kartleggingsfase skal en vite noe om faktorer ved barnet, familien/ nettverket, skolen som er med å opprettholder skolevegringen Ut av denne innsamlingen vil det utkrystalisere seg noen tiltak som er verd å jobbe med/ prioritere. 5 Kartlegging skolevegring Barnet/ ungdommen Hvordan er fraværet? Familien og syn på den Venner/ fritid Skole Trivsel Fag Atferd Overganger Psykiske forhold Familien Alltid viktig Samspill/ grenser Erfaringer med skole Skolevegringen Historie Opprettholdende faktorer Løsninger Barnet Problemer, styrker, løsninger Familien Søsken Forhold foreldre Forventninger 6 Kartlegging skolevegring Skolen Problemet sett fra skolen Skolens bidrag til løsningene Pedagogiske forhold Sosiale forhold Skolens klima Klassemiljø Inkludert unge? Samarbeid Hvem er involvert i familien Hvem kan/skal bidra med hva? Samarbeid hjem-skole Barrierer? Felles problem, felles løsning Skolen proff

3 Sjekkliste Skolevegringssaker Hovedfunn/ faktorer knyttet til heimen: Hovedfunn/ faktorer knyttet til ungdommen: Hovedfunn/ faktorer knyttet til skolen: Intervensjon: Utgangspunkt Hovedfunn instrumenter og intervjuer: Funn andre kartlegginger: Vurdering og oppsummering med prioritering: Tiltak 1: Evalueringsdato: Behandling/ tiltak 1. Barn skal gå på skolen Ikke hjemmeundervisning 2. Det er foreldres jobb å få barnet på skolen, Men det kan hende de trenger hjelp til å få det til Tiltak 2: Evalueringsdato: Tiltak 3: Evalueringsdato: 3. Skolevegring har multiple årsaker Disse har fått utvikle seg over år Det kommer til å ta tid å endre dem Krever koordinering og samarbeid på tvers av etater og linjer tydelige avtaler Tiltak 4: Evalueringsdato: 4. Behandling må møte flere av disse opprettholdende faktorene En plan er helt nødvendig 2 terapeuter er veldig lurt 7 8 9

4 Planlegge intervensjon Skolevegring et tverretatelig prosjekt Oppsummer utredningen Hva vet vi Hva har vi sett, hva har vi hørt? OBS! Folk gjør ofte noe annet enn de sier de gjør. To terapeuter/ medarbeidere Realistiske mål Hvem skal involveres? Skolen må: Skape trygghet og gi tilpasset undervisning Lege: Friskmelde, støtte foreldre i tvilen rundt somatikken PPT: Skape rom for tilpasninger, støtte skolen Barnevern: Støtte foreldre, veiledning, praktisk hjelp BUP: Behandle, veilede og støtte Barnet/ ungdommen

5 Barn med høyt fravær, hva trenger de? Barnet /ungdommen Psykoedukasjon og formulering Bli sett og trygget Lære seg å ikke unngå Få påvirkning Fokus på målet og det de mestrer (ikke det tapte) Følger planen Struktur Hvor fort skole? Hva må gjøres først? Endringer på skolen? Angst/ tenkning Jobbe med mestringstrategier? Plan for opptrapping? Foreldres rolle? Avtaler ift sykdom og fravær? Fravær fra hjemmet? Mulige komponenter: Psykoedukasjon Plan for tilbake til skolen Aktivitetsregistrering Angstmestring og avspenning Kognitiv restrukturering Problemløsning MÅL: Delt forståelse Det finnes håp hvis vi holder oss til planen Har vi gått glipp av noe/ korrigering av planen Deler forståelse og tanker rundt det å komme i gang på skolen igjen Hva vet vi om skolevegring og hva virker for det Normalisering Sammenhengen mellom tankene/følelsene og skolefravær Hva er angst og evt depresjon, hva virker for det. Sosial eksponering og ferdighetstrening Hva er vårt felles mål? Overordnet og del mål Spesifikke, realistiske, virkelige, målbare

6 Tilbake til skolen Plan Eksempel plan: Den viktigste intervensjonen. Hvordan øke skoleoppmøtet? Hel eller delvis opptrapping? For barn full retur Ungdommer som ikke har vært lenge borte full retur Ungdommer med langt fravær eller stor vegring mot retur gradvis Lages en plan for dette Hvem skal lage den? Ungdommer bør delta i utforming av en slik plan sammen med lærer evt assistent og foreldre Bør ta hensyn til barnets angst/ depresjon Det bør være en gradvis økning i utfordringer Den bør inneholde alles plikter ikke bare barnets Den bør inneholde en beskrivelse av belønning for å oppfylle og konsekvensen for ikke å gjøre det Den bør inneholde evalueringstidspunkt Uke 40: Møte opp grupperom 1. time hente arbeidet for i dag Uke 41: Møte grupperom 2 timer med skolearbeid Uke 42: Møte grupperom 3 timer skolearbeid med 3 klassekompiser Uke 43: 3 timer skoledag i klassen 4 dager, pluss praksisdag Uke 44: 4 timer x 4, praksis Uke 45: Full deltagelse unntatt gym/ svømming Føre logg etter hver skoledag 1 time ekstra datatid hver kveld hvis han holder planen Lærer skal ha plan for dagen klar ved skolestart, matematikk tilpasses ut fra kartlegging Mor ringer skolen hvis NN ikke går til vanlig tid, mor hjelper NN å pakke sekk Sosiallærer henter i såfall NN

7 Motivasjon Å jobbe med foreldre Lav motivasjon er kjennetegn ved mange skolevegringssaker. Barnet og ungdommen vil ikke ha hjelp. Tålmodighet er viktig Motiverende intervju eller andre intervensjoner kan være nyttig Avlastning og ansvarsfordeling viktig Analyse av de opprettholdende faktorene og intervensjon ift disse kan være nødvendig for å endre situasjonen. Familie Dette er foreldre som strever og føler seg mislykket i utgangspunktet Måten de blir møtt på av skole og hjelpeapparat er utrolig viktig De kan selv ha hatt negative opplevelser med skole og har lett for å gå i forsvar Møt dem med åpenhet og respekt. Det er et felles problem som vi må finne felles løsninger på. Løsninger som gjør at alle blir flinkere til å klare sine oppgaver

8 Jobbe med foreldre Jobbe med foreldre Grensesetting Jobbe med usikkerheten; Hvordan ta igjen kontrollen? Diskuter dette. Hva er det med barnet mitt? Legesjekk Riktig skole Hva har vi gjort feil? Bygg ned skyld Sirkulære årsakssammenhenger Hva virker for angst og depresjon Eksponering og aktivitet Hjelpe dem å lage en gjennomførbar plan for morgensituasjon Hjelpe dem å gjøre det kjedelig å være hjemme Teamarbeid Foreldre på lag for ungen, ikke mor og barn på lag mot far (eller omvendt) Foreldre og skole på lag for ungen Tren på det i rommet Hva skjer når de gjør det på annet vis? Hvordan er det for dem å være streng? Be foreldre føre en logg (ordrett) over grenser de setter til neste gang

9 Innføring av rutiner Tvunget oppmøte? 25 Ofte er rutinene snudd på hodet i disse familiene. Barna er sent i seng, ligger lenge, har ingen plikter osv. Be foreldre om å beskrive de rutiner som finnes i heimen, slik de er, ikke slik de synes de skulle vært. Når står barnet opp Når er det påkledd Når spiser det, ser TV Når gjør det seg klar til skole Hvem hjelper det ut/ til skolen når skjer det Er det likt for andre barn/ voksne i familien? Hvordan forholder foreldre seg i denne prosessen Hvordan håndterer de konfliktsituasjoner med barnet, hvor lang tid tar det? Be foreldre føre en morgen logg Hjelp dem å lag en gjennomførbar og god morgenrutine som de i neste omgang skal implementere Hvis barnet ikke begynner å gå på skolen av seg selv kan tvungent oppmøte være nødvendig Dette krever at alle parter ikke minst foreldre som skal gjennomføre det synes det er greit En må planlegge nøye og beskrive hvordan det i såfall skal skje Barnet må informeres og gis et valg En må sørge for å lykkes Dere bør være i nærheten når det skjer En må ikke skjemme ut barnet i andres påsyn Alder: Lettere med mindre barn Vær også obs på årsak til vegring Lengde og type vegring Skolen/ lærere

10 Skolen og skolevegring Intervensjoner på skolen Intervensjoner på skolen Skolen har en avgjørende rolle for utfallet Eleven og læreren Skolen og vegring Kommunikasjon med heimen KONTAKTLÆRER Samarbeid og fleksibilitet Tilpasning av skolehverdag Støtte og trygghet Informasjon og kollegialitet REKTOR Bygg ned forventningene til det tapte Positiv holdning, fokus på det mestrede Møte etter planen man har lagd sammen Struktur på dagene Eleven og klassen Hvor mye og hvor fort avhenger av lengde på fravær og alder. Ta hensyn til type angst. Forutsigbarhet! Ignorering Hold dem på skolen Plan for avstikning Veiledning til skolen knyttet til deres angst for å skade Skolen og fornøydhet Lett å bli fornøyd og redd tilbakefall Fokus på målet, ikke godta at vi stopper her

Utdanningsetaten. Strømsveien 102 Pb 6127 Etterstad, 0602 Oslo Tlf: 02 180 Faks: 22 65 79 71. www.ude.oslo.kommune.no postmottak@ude.oslo.kommune.

Utdanningsetaten. Strømsveien 102 Pb 6127 Etterstad, 0602 Oslo Tlf: 02 180 Faks: 22 65 79 71. www.ude.oslo.kommune.no postmottak@ude.oslo.kommune. Utdanningsetaten Strømsveien 102 Pb 6127 Etterstad, 0602 Oslo Tlf: 02 180 Faks: 22 65 79 71 Illustrasjon: Iben Sandemose Trykk: RK Design: Creuna www.ude.oslo.kommune.no postmottak@ude.oslo.kommune.no

Detaljer

ALVORLIG SKOLEFRAVÆR. En veileder for forebygging og oppfølging. Frogn kommune 2013-2016

ALVORLIG SKOLEFRAVÆR. En veileder for forebygging og oppfølging. Frogn kommune 2013-2016 ALVORLIG SKOLEFRAVÆR En veileder for forebygging og oppfølging Frogn kommune 2013-2016 Vedtatt av Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur 11. juni 2013 0 Innhold 1. ALVORLIG SKOLEFRAVÆR, TEORI... 2

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM OG INSTITUSJON EN VEILEDER

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM OG INSTITUSJON EN VEILEDER OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM OG INSTITUSJON EN VEILEDER DEL 1 SKOLE ER VIKTIG! 4 1 Innledning 4 2 Barnevern og skole - hva vet vi? 6 DEL 2 RETTIGHETER, PLIKTER

Detaljer

Skolevegring. Veileder for intervensjon Drammen kommune, Konnerud bydel

Skolevegring. Veileder for intervensjon Drammen kommune, Konnerud bydel Skolevegring Veileder for intervensjon Drammen kommune, Konnerud bydel Dokument for bruk i Konnerud bydel skoleåret 2010/2011 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 2 Skolevegring... 3 Forekomst og debut... 3

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Samarbeid mellom hjem og skole Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Respektprogrammet Innhold Om Respekt...3 Litt om forfatterne...3 Innledning... 4 Respektprogrammet...5

Detaljer

Barn som pårørende når foreldre har revmatisk sykdom

Barn som pårørende når foreldre har revmatisk sykdom Barn som pårørende når foreldre har revmatisk sykdom Masteroppgave i sosialt arbeid. Bente Fridtjofsen, sosionom mars 2014 Bakgrunn for valg av tema Egne praksiserfaringer Foreldrenes egne betraktninger

Detaljer

Skolestartboka. «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på. skolen.» www.sjeldnediagnoser.no. Senter for sjeldne diagnoser

Skolestartboka. «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på. skolen.» www.sjeldnediagnoser.no. Senter for sjeldne diagnoser Skolestartboka «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på Åsleik, 5 år med anorektal misdannelse. skolen.» Senter for sjeldne diagnoser www.sjeldnediagnoser.no 1 2 Forord Skolestartboka

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Støtteark til del 4 Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Arbeidsprosessen Hver gang en person begynner med rehabilitering er det som å starte et nytt prosjekt, der vi starter med blanke ark og jobber

Detaljer

Veileder til foreldreheftet: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN

Veileder til foreldreheftet: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN Veileder til foreldreheftet: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R.

Detaljer

Med parkinson i familien

Med parkinson i familien Med parkinson i familien Forord Innhold Når en i familien får parkinson, opplever mange familier at noe endrer seg. Sammen må familiemedlemmene finne ut av hvilke muligheter og utfordringer den nye situasjonen

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Veileder og rutiner for fraværshåndtering. Grunnskolen i Sandnes kommune

Veileder og rutiner for fraværshåndtering. Grunnskolen i Sandnes kommune Veileder og rutiner for fraværshåndtering Grunnskolen i Sandnes kommune 1 2 OM VEILEDEREN Denne veilederen skal være et verktøy for skoleledere og andre ansatte i grunnskolen i Sandnes, for å kvalitetssikre

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Depresjonsbehandlingen i emeistring består av 8 behandlingsmoduler og tar opp til 14 uker å gjennomføre. Hver modul består av å lese tekst

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer

Tiltaksplan Sammen for barn og unge 2015-2019

Tiltaksplan Sammen for barn og unge 2015-2019 Sammen for barn og unge 2015-2019 Bærum kommune Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Hovedmål... 1 Hovedgrep... 1 Målgruppe for tiltaksplanen... 2 Arbeidet med tiltaksplanen... 3 Forskning... 3 Hovedutfordringsbilde

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak.

Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak. Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak. Innledning Læreren er klassens leder. I lærerrollen møter vi elever som setter lederen på prøve. Noen elever finner sin rolle som elev raskt. Mens andre vil

Detaljer

FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU. Skolevegring

FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU. Skolevegring FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU Skolevegring Hvordan sikre et best mulig individuelt behandlingstilbud for skolevegrere Siv Gelius Høst 2012 Masteroppgave

Detaljer

Hvordan få fram den enkeltes unikhet og behov? Hva er miljøarbeiderens viktigste bidrag? Hvilke rammebetingelser bør være til stedet?

Hvordan få fram den enkeltes unikhet og behov? Hva er miljøarbeiderens viktigste bidrag? Hvilke rammebetingelser bør være til stedet? «Mange bekker små» AV OLAV OSE EVENSEN vernepleier og avdelingssjef ved Avdeling for voksen habilitering, Nordlandssykehuset i Bodø. Jeg ønsker å formidle noen av de erfaringene vi i psykiatrisk innsatsteam,

Detaljer

Skolebarn og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader

Skolebarn og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Skolebarn og sorg Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Dette heftet bygger på intervjuer og samtaler med barn og voksne som har vært i ulike sorgsituasjoner, samt innspill fra ulike fagpersoner.

Detaljer

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det!

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det! TRE S S på arbeidsplassen Gjør noe med det! Har du det bra på jobben? De aller fleste arbeidstakere i Norge opplever arbeidsmiljøet som noe positivt. Godt samarbeid og trivsel gir effektivt arbeid som

Detaljer

Læreren er viktigst! Om god relasjon og klasseledelse

Læreren er viktigst! Om god relasjon og klasseledelse Læreren er viktigst! Om god relasjon og klasseledelse Usikkerhet og negativitet Mål for dagen: Bekrefte/bevisstgjøre god praksis Få i gang refleksjon rundt egen og trinnests/skolens praksis Få tips/verktøy

Detaljer

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel. Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende. Foto: Paal Audestad

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel. Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende. Foto: Paal Audestad Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende Foto: Paal Audestad I løpet av ett år opplever omtrent 4000 barn at mor eller

Detaljer