AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2004-01.09.2005"

Transkript

1 AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING FRA Leder: Nestleder: Økonomileder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte: Valgkomite: Revisor: Regnskapsfører: Anita Sjøblom Schrøder, Larvik Elin Sebjørnsen, Bergen Vibeke L. S. Høgseth, Ålesund Kari Nerdrum Tangen, Tromsø Anita Korsberg, Tromsø 1. vara: Christina B. Waage, Bergen 2. vara: Marianne Gjesti, Oslo 3. vara: Margit Vik Sundal, Arendal Lilly R. K. Mjanger, Bergen May Britt Jensen, Rennesøy Signe Myklebust, Lillehammer Elin Ramleth Østli, Trysil Knut Røgholt, Trysil FRA Leder: Nestleder: Økonomileder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte: Valgkomité: Revisor: Regnskapsfører: Anita Sjøblom Schrøder, Larvik Vibeke L. S. Høgseth, Ålesund Astrid Tofteland, Kristiansand Kari Nerdrum Tangen, Tromsø Gilda Bjørnson, Tønsberg 1. vara: Elin Sebjørnsen, Bergen 2. vara: Margit Vik Sundal, Arendal 3. vara: Heidi Linnerud, Biri/Gjøvik Signe Myklebust, Lillehammer, leder May Britt Jensen, Rennesøy Tine Greve, Asker og Bærum Elin Ramleth Østli, Trysil Knut Røgholt, Trysil, Hanne Martinsson, Engerdal 2. MEDLEMMER MEDLEMSTALL Aktive ammehjelpere Støttemedlemmer (Støttemedlemmer u. AN 29) 21 (Støttemedlemmer m. AN 450) 347 Abonnenter Aktive medlemmer Gaveabonnement 8 0 Æresmedlemmer Totalt

2 Æresmedlemmer Elisabet Helsing, Kari Paalgard Pape, Anna Strand, Eli Heiberg, Hans Christopher Børresen, Gro Nylander, Anne-Karin Paulsen og Mette Lawlor Rekruttering Det er utsendt 61 oppgavesett fra sekretariatet i perioden. 13 oppgavesett er besvart og godkjent. Lilly R. K. Mjanger, Elin Sebjørnsen, Liss Hansen, Berit Rye, Cathrine Spikkerud og Thea H. Winther har vært veiledere. Veiledergruppen pr : Lilly R. K. Mjanger, Elin Sebjørnsen, Liss Hansen, Berit Rye, Thea H. Winther og Cathrine Spikkerud. Jordmor IBCLC Tine Greve er faglig ansvarlig for veiledergruppen Årsmeldinger fra gruppene for året 2004 Av totalt 53 lokalgrupper var det kommet inn svar fra 19 samt melding om at 4 lokalgrupper er lagt ned. Eksempel på skjema og oversikt over de innsendte data ligger vedlagt årsmeldingen. 3. LANDSTREFF OG GENERALFORSAMLING Ammehjelpens Landstreff og den 32. ordinære generalforsamling ble holdt på Grand hotell Terminus i Bergen oktober Fredag var fagdag med mange eksterne deltagere og spennende forelesere. Gro Nylander var hovedforeleser og hennes temaer var ny kunnskap om morsmelk, helsefordeler for mor og barn og samsoving. Psykolog Bjørg Mjeldheim foreleste om barns utvikling, kommunikasjon og samspill. Anne Mollne Kjøllestad og Nina Lauritzen fra Kvinneklinikken, Sykehuset Buskerud, foreleste om empatisk kommunikasjon som metode for etterfødsel samtale på barsel. Lørdag var viet workshops med ammerådgivning, rundtur med guide i Bergen og Generalforsamling med festmiddag. På generalforsamlingen var det 35 stemmeberettigede deltagere til stede. Referat foreligger. Søndagen var det innledning av Kjell Alvheim og debatt om Ammehjelpens rolle i Helse-Norge. Bergensgruppa sto for et flott arrangement! 4. SENTRALSTYRETS ARBEID Sentralstyret har hatt 5 møter i perioden til Følgende saker har vært prioritert: Økonomi Ammehjelpen er i inneværende år tildelt kr i støtte over Statsbudsjettet fra Helse og Omsorgsdepartementet. Vi er videre tildelt kr i prosjektstøtte fra Helse og Rehabilitering, til brosjyre om amming som legges ut på flere forskjellige minoritetsspråk på nettsiden. Lokale prosjekter tildeles midler fra støttemedlemskontingenten. Ammehjelpen i Biri/Gjøvik har fått kr.5000,- i støtte til verveprosjekt i forbindelse med at de skal arrangere Landstreffet i Anne Lise Krogh Robak og Tønsberggruppa har fått innvilget kr til utdeling av brosjyrer. En del av lokalgruppemidlene gis i støtte til nye ammehjelpere som deltar på Landstreffet, med kr til hver Ammehjelpens regnskap 2004 viser et underskudd på kr ,- Underskuddet skyldes en kombinasjon av inntektssvikt og overforbruk. Det største enkeltspriket er på forbrukssiden og gjelder innkjøp av ammerelaterte artikler for videresalg. I tilegg fikk vi vesentlig inntektssvikt i forhold til budsjettet. Dette gjelder tap av forventede renteinntekter, kontingentinntekter og tapte inntekter under gaver. Ammehjelpens flerårige regnskapsfører Knut Røgholt ved firmaet Regnebua, har siden tidlig vår vært langtidssykemeldt. Dette har medført en del forsinkelser og merarbeid for sekretariatet. Ammehjelpen har derfor i sommer skiftet regnskapsfirma og vår nye regnskapsfører heter Hanne Martinussen. Hun er ansatt i regnskapsfirmaet Vekstra som nå har flyttet inn i de samme lokaler som vårt sekretariat. Ammenytt

3 Ammenytt har kommet ut med 4 nummer i perioden. Kari Nerdrum Tangen har vært redaktør av bladet. Rachel Myr har hatt ansvaret for faktasidene i nr. 3 og 4/04. Arne Kjørstad har stått for layout og redigering av nr. 3 og 4/04. Fra nr. 1/05 er bladet kommet i nytt format og med ny layout. Lene Sæther hos Willy Berg trykkeri står for layout og redigering. Bladet har dessuten kommet med temanumre: For lite melk (1/05) og Såre brystknopper (2/05) Kristine Hardeberg og Anita Sjøblom Schrøder har levert foto til forsidene. Bladet trykkes hos Willy Berg Grafiske i Moelv. Hjemmesiden Intern informasjonsarbeider, Anne Sigstad, har hatt ansvaret for hjemmesiden. Det har vært arbeidet med nytt design og oppgradering av innholdet på nettsiden i samarbeid med Ammehjelpen i Trondheim ved Vibeke Støbakk Myren. Den nye nettsiden vil være klar til Landstreffet Vi har en avtale med firmaet Ifoqus, som henter inn eksterne nyheter fra internett til nettsiden vår daglig. I tillegg kjøper Ammehjelpen tjenester fra firmaet Aggressive IT & Data som bistår med det tekniske. Brosjyrer/materiell Det er ikke tatt inn noen nye artikler siste år. Unntaket er et lite lager av boken Vellykket amning fra den danske sundhetsstyrelsen som nå er blitt en del av pensum for godkjenning av nye ammehjelpere. Det er imidlertid kjøpt inn nye kvanta av faste varer slik at vi nå igjen har det meste på lager for videresalg. Ammehjelpens informasjonsfolder sendes som vanlig ut fra sekretariatet på bestilling. Nytt i år er at vi ikke sender den ut til alle fødesteder som vi har gjort de siste par år. Dette er svært kostbart og vi vurderer nå andre alternative løsninger for å nå ut til den enkelte mor. Intern informasjon Det er i perioden sendt ut 6 nyhetsbrev og flere kortere rundskriv på e-post til medlemmene. Disse er også lagt ut på Det kommer stadig påmeldinger til e-post lista fra ammeinteresserte også utenom organisasjonen. Denne lista fungerer meget bra som et bindeledd mellom Ammehjelpen sentralt og medlemmene. Representasjon/kurs Ammefagrådet: Anita Sjøblom Schrøder har vært Ammehjelpens representant med status observatør. Sosial- og helsedirektoratet, arbeidsseminar om bruk av elektroniske helsekort for gravide: Anita Sjøblom Schrøder har representert Ammehjelpen, som var invitert med for å gi innspill i forhold til hvordan og når amming bør taes opp under svangerskapet. Unicef-komiteen: Anne-Karin Paulsen med Wencke H Wiik som vara. Lobbykurs: Vibeke L. S. Høgseth deltok på lobbykurs arrangert av SV. Amningshjälpens Riksträff, Sverige: Anne Brenneng og Vibeke L. S. Høgseth var i Sverige i forbindelse med Amningshjälpens Riksträff i Stockholm mars 05. Nordisk Amningskongress, Stockholm: Alle de nordiske land var representert, og Ammehjelpen deltok med Anita Sjøblom Schrøder, Astrid Tofteland, Gilda Bjørnson og Mette Lawlor. Helsesøsterkongressen: Anita Sjøblom Schrøder og Wencke H. Wiik representerte Ammehjelpen med en stand på Helsesøsterkongressen i Oslo mai 05. Foreldre og barn-messen, Exporama 2005, Hellerudsletta: 8-10 Ammehjelpere fra Oslo-gruppa, Vestfold og sentralstyret befolket Ammehjelpens stand mai 05. Prosjekter Nytt prosjekt støttet av Helse og Rehabilitering: Ammebrosjyre til nettsiden. Det er utarbeidet en brosjyre om amming som blir oversatt til flere forskjellige minoritetsspråk og lagt ut på Prosjektleder har vært Anita Sjøblom Schrøder. Gilda Bjørnson og Anne Brenneng har bidratt med henholdsvis tekster og tegninger. Elisabeth Tufte har gått gjennom det faglige og lest korrektur. Videoer til nettsiden.

4 Helse og Rehabilitering prosjektet fra i fjor er videreført med egne midler. Rachel Myr har oversatt og Hanne Payne har gitt engelsk tale til videoene. Prosjekt Synliggjøring av Ammehjelpen 1. varamedlem Elin Sebjørnsen har jobbet med utadrettet virksomhet for å synliggjøre Ammehjelpen i media. I debatten om amming og likestilling som raste i media i vinter, fikk hun inn et innlegg i Bergens Tidende og en kommentar i Dagbladet. Elin har også fulgt opp de politiske partiene i deres utforminger av forslag til permisjonsregler. Hun har representert Ammehjelpen med ekspertprat på nettstedet Gullsmokken, en del av Barnimagen.com. Internasjonalt arbeid Samarbeid med svenske Amningshjälpen er kommet i formelle former ved at man inviterer hverandre til sine respektive Landstreff og utveksler artikler mellom medlemsbladene. Gilda Bjørnson er styrets medlem som tar seg av internasjonale spørsmål. Dessuten har Elin Sebjørnsen hatt kontakt på spansk med en ammehjelpsgruppe i Paraguay og har bidratt til deres nyhetsbrev ved ulike anledninger. 5. AMMEHJELPENS SEKRETARIAT Ansatte: Fra : Anne Brenneng, daglig leder, fast ansatt i 100 % stilling. Fra : Anne Sigstad, informasjonsarbeider, internt, 10 timer pr. uke Fra : Grethe Lundby, kontorassistent, arbeider på timebasis etter behov innenfor budsjettert ramme. Kontoret. Ammehjelpens sekretariat flyttet til nye lokaler i Trysil i april De gamle lokalene ble solgt og skal bygges om til pensjonat. Sekretariatets adresse er som før: Ammehjelpen Postboks 112, 2421 Trysil Tlf: Faks: e-post: web: Trysil Anita S. Schrøder sign. Vibeke L.S. Høgseth Astrid Tofteland Sentralstyreleder Nestleder Økonomileder

5 Kari N. Tangen Gilda Bjørnson Anne Brenneng, sign. Styremedlem Styremedlem Daglig leder

6