Protokoll. Ammehjelpens 42. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. Ammehjelpens 42. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014"

Transkript

1 Protokoll Ammehjelpens 42. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg av ordstyrer 2.4. Valg av to referenter 2.5. Valg av redaksjonskomité. 2.6 Valg av tellekorps 2.7. Valg av to ammehjelpere til å skrive under protokollen 3. Forretningsorden 4. Ammehjelpens årsmelding Arbeidsprogram Regnskap og budsjett 6.1. Ammehjelpens regnskap og revisjon Ammehjelpens budsjett Valg 7.1 Valgkomitéens innstilling 7.2 Valg av sentralstyre med vara 7.3 Valg av revisor 7.4 Valg av valgkomité 8. Avslutning

2 Sakene fikk følgende behandling: 1. Åpning Leder Astrid Tofteland ønsket velkommen til Ammehjelpens 42. ordinære Generalforsamling på Radisson Blue Hotel, Reykjavik. Generalforsamlingen ble åpnet kl. 13:45 Anne Sigstad foretok navneopprop. Ved oppropet var det 40 deltagere til stede, alle 40 var stemmeberettigede. 2. Konstituering v. leder Leder Astrid Tofteland sto for konstitueringen inntil ordstyrer var valgt Godkjenning av innkalling Innkalling ble godkjent Godkjenning av sakliste Saklista ble godkjent med to tillegg under punkt 7 om valg: - Valg av revisor - Valg av valgkomité 2.3. Valg av ordstyrer Lilly Koppen Mjanger ble foreslått av styret og enstemmig valgt til ordstyrer Valg av to referenter Elin Enger Mollestad og Berit Rye ble foreslått og valgt til referenter Valg av redaksjonskomité Det ble ikke valgt redaksjonskomité. 2.6 Valg av tellekorps Marita Lilleheim og Henny Erstad ble foreslått og valgt til tellekorps Valg av to ammehjelpere til å skrive under protokollen

3 Liss Hansen og Hanne Tambs-Lyche ble foreslått og valgt til å underskrive protokollen. 3. Forretningsorden Ordstyrer redegjorde for hovedpunktene i forretningsorden. Vedtak: Forretningsorden for Ammehjelpens generalforsamling ble godkjent. 4. Ammehjelpens årsmelding 2013 Sentralstyrets årsmelding 2013 Sentralstyremedlemmene gjennomgikk hovedpunktene i årsmeldingen. Årsmeldingen ble tatt til etterretning, med tillegg om at Åsta Louise Myr Munthe-Kaas også var med på punkt 6 vedrørende fagseminar på Landstreffet. 5. Arbeidsprogram Sentralstyremedlemmene gikk gjennom styrets forslag til Arbeidsprogram Sentralstyrets forslag til Arbeidsprogram Ut fra en vurdering av økonomiske og menneskelige ressurser, legger Ammehjelpens sentralstyre fram følgende forslag til Arbeidsprogram Ammehjelpen på nett Systematisk gjennomgang av artiklene i Amming a-å Temanyhetsbrev minst en gang i måneden Styrke Ammebloggen Ammebutikken Eget regnskap og budsjett Økt aktivitet på facebook Profilering/Representasjon Profilering av Ammehjelpen Utsendelse av brosjyrer til helseinstitusjoner Representasjon på relevante arrangementer Ammehjelperne Tilskudd landstreff kr. 1850,- for 2014 til alle ammehjelpere etter

4 fastsatte kriterier. Dekket seminaravgift kr 950,- for Ammehjelpens fagdag for alle ammehjelpere Iverksette fadderordning for nye ammehjelpere Aktivt verve nye ammehjelpere Revisjon av ammehjelper-oppgaven Prosjekter Oversette og tilrettelegge ammevideoer for flere språk. Samarbeid med NAKMI og Helsedirektoratet Amme-app Samarbeid med NKA og Helsedirektoratet Registrering av ammehenvendelser, forslag fra Rachel, Åsta og Magni, se vedlegg 1 31: Rachel Myr gjennomgikk forslaget på vegne av forslagsstillerne. Forslaget er å nedsette en ad hoc gruppe ammehjelpere, med oppdrag å utarbeide et nytt registreringsskjema. Målet er å kartlegge hvilke temaer Ammehjelpen får henvendelser om, samt hvorvidt problemene er skapt og /eller forverret grunnet råd gitt av andre, i eller utenfor helsevesenet. 36: Vibeke L. S. Høgseth spurte hvordan informasjonen skal registreres, hvorvidt det er vår oppgave å registrere dette, samt hva vi skal bruke informasjonen til. 23: Lilly Koppen Mjanger stilte spørsmål ved hvorfor forslagsstillerne la fram hvem som allerede støttet saken på forhånd. 41: Åsta Louise Myr Munthe- Kaas besvarte spørsmålene med at arbeidsgruppen skal gjennomgå hva slags informasjon som skal registreres, samt hvordan. Hun sa at årsaken til at de opplyste om hvem som støtter forslaget, var at landsmøtet blir avholdt på Island, og at mange ammehjelpere ikke skulle delta her. 18: Jenny Høgberg ønsket bekreftelse på om det er slik at arbeidsgruppen kun ber om lov til å utrede på dette tidspunktet? 7: Cecilie Revhaug ga sin støtte til å utrede om det er mulig å kartlegge hvorvidt enkelte problemer gjentar seg og hvorfor. 5: Berit Kalvø Stephansen synes det er et prisverdig kartleggingsforslag. Men publiseringen ønsker hun at vi skal komme tilbake til. 3: Anne Sigstad presiserte at forslaget omhandler kartlegging, og at hvordan an vi skal bruke den innsamlede informasjon avgjøres i samarbeid mellom arbeidsgruppen og styret. 14: Heidi Lillerud synes forslaget er interessant. 21: Kine Vestengen Vazon: synes det er fint å kunne innhente informasjon. Mulig at fagdagen kan hente temaforslag herfra? Verdsetter engasjementet 1: Anita Sjøblom Schrøder synes vi bør samle e-poster og svar. Enda mer gyldig informasjon enn telefon. Unikt materiale. 29: Monika Vartdal Giske lurte på hvem som skal sitte i gruppen dette står i forslaget. 11: Elisabeth Landsverk synes forslaget var interessant. 31: Rachel Myr: hvem passer på oss om vi ikke gjør det selv? 41: Åsta Louise Myr Munthe-Kaas: Understreket at forslaget også er begrunnet i at vi ønsker å få mer informasjon om oss selv. Hun gjentok tanken om at noe av årsaken til at forslaget blir fremmet, er frustrasjonen over å drive brannslukning. Ordstyrer lurer på om forsamlingen nå ønsker å stemme over forslag til sak 5spesielt? 36: Vibeke L.S. Høgseth: Enig i hensikten, sitter fortsatt med mange spørsmål. Minnet om at vi tidligere har utarbeidet et spørreskjema som vi fikk dårlig svarprosent på. 27: Martha Trones Ermesjø støttet Vibeke L.S. Høgseths kommentar 21: Kine Vestengen Vazon minnet om at informasjonen er til internt bruk.

5 4 : Astrid Tofteland mener informasjonen som kommer inn fra en slik arbeidsgruppe for eksempel kan være med på å styre hva fagdagen skal inneholde. Sak 5: Arbeidsprogrammet ble enstemmig vedtatt. 6. Regnskap og budsjett Astrid Tofteland redegjorde for årsregnskapet Ammehjelpens regnskap og revisjon 2013 Astrid Tofteland leste revisors beretning. Revisjonsberetningen tatt til etterretning. Astrid Tofteland redegjorde for regnskapet. Ordstyrer åpnet for spørsmål og kommentarer: Ammehjelpens regnskap for 2013 godkjent Ammehjelpens budsjett 2014 Astrid Tofteland redegjorde for hovedpunktene i budsjettet. 1: Anita Sjøblom Schrøder skulle gjerne skilt ut utgifter og kostnader til nettbutikken spesielt. 4: Astrid Tofteland kommenterte at det er en del av arbeidsprogrammet som nå er vedtatt. Ammehjelpens budsjett for 2013 enstemmig vedtatt. 7. Valg Valgkomiteen v. Heidi Linnerud og Wencke H. Wiik redegjorde for valgkomiteens arbeid. Valgkomiteen har innstilt følgende kandidater til sentrale verv i Ammehjelpen: Leder: Astrid Tofteland 1 år, 2014 Gjenvalg Styremedlem: Hilde Faret Tønnessen 2 år, Gjenvalg Kine Vestengen Vazon 2 år, Gjenvalg Josefine S Kvalsund ikke på valg Anne Sigstad Ansattes representant Vara medlemmer: 1. vara Sheena L. Simensen 1 år, vara Jenny Ida Høgberg 1 år, vara Elisabeth Landsverk 1 år, 2014

6

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Protokoll Ammehjelpens 38. generalforsamling Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 34. generalforsamling. Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006

Protokoll. Ammehjelpens 34. generalforsamling. Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006 Protokoll Ammehjelpens 34. generalforsamling Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus Bergen 23. oktober 2003 Saker til behandling:

Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus Bergen 23. oktober 2003 Saker til behandling: Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus 23. oktober 2003 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og

Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og Generalforsamling i Trondheim 29 oktober 2000 Ved møtestart var det 49 stemmeberettigede. 1. Anne Sigstad startet med å ønske velkommen. 2. Konstituering Godkjenning av innkallelse Godkjent Godkjenning

Detaljer

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2008-01.09.2009

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2008-01.09.2009 AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2008-01.09.2009 1. SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING Fra 01.09.2008-18.10.2009 Leder: Nestleder/Økonomi: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte:

Detaljer

INNHOLD. 1. Virksomhetens art og lokalisering. 2. Tillitsvalgte og ansatte 2.1. Fra 01.01.10 16.10.10 2.2. Fra 16.10.10 31.12.10 2.3.

INNHOLD. 1. Virksomhetens art og lokalisering. 2. Tillitsvalgte og ansatte 2.1. Fra 01.01.10 16.10.10 2.2. Fra 16.10.10 31.12.10 2.3. AMMEHJELPEN ÅRSMELDING 2010 Ammehjelpen, postboks 112, 2421 Trysil www.ammehjelpen.no INNHOLD 1. Virksomhetens art og lokalisering 2. Tillitsvalgte og ansatte 2.1. Fra 01.01.10 16.10.10 2.2. Fra 16.10.10

Detaljer

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i Protokoll fra NILs Landsmøte i Larvik 25. april 2015 ved Maria Karoline Arvaniti og Maria E. Andreassen Møtet ble avholdt på Farris Bad, Larvik 47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Oppstart: Søndag 30. Mars 2014. kl. 13:10 Sted: Marché Rygge Vest. Moss Til dagsorden Styreleder Jim Karlsen ønsket velkommen med en sang Innkalling og dagsorden

Detaljer

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE År 2004 den 23. mars kl. 19.00, ble ordinært sameiermøte avholdt i Veitvet Eldresenter. Det møtte i alt 51 sameiere, og 15 var representert ved fullmakt.

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE TORSDAG 4. MAI 2006 PÅ SIVILFORSVARETS LEIR STARUM VED GJØVIK. Delegater med stemmerett: Oddvar Berg, UF-Øvre Hallingdal Stein Dølplass,

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009 Postboks 30, Mortensrud 1215 Oslo e-mail: post@nyjordet.org Side 1 av 5 sider PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009 1. KONSTITUERING Det var 40 beboere tilstede

Detaljer

Årsmøte, Norsk Varmblod 29. Mars 2009 Referat. Årsmøte, Norsk Varmblod. Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00

Årsmøte, Norsk Varmblod 29. Mars 2009 Referat. Årsmøte, Norsk Varmblod. Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00 Årsmøte, Norsk Varmblod Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00 Leder Mette Hansson ønsket velkommen, og takket for et godt og lærerikt avlseminar på Lørdag. Deretter ga hun ordet til ordfører Einar

Detaljer

Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014. Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset

Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014. Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014 Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset Dagsorden for årsmøtet 2014 1. Velkomst innledning 2. Valg av møteleder og referent 3. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00

Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00 Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00 Sak 1: Konstituering a) Konstituert leder av styret, Pål Nedrelid, åpnet

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 20. mars 2012 klokken 20:00

PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 20. mars 2012 klokken 20:00 1 PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 20. mars 2012 klokken 20:00 Dagsorden: 1. Godkjennelse av stemmeberettigete 2. Godkjennelse av innkallelse, sakliste og forretningsorden

Detaljer

Referat. Årsmøte 2013. Quality Airport Hotel, Sola, 13. og 14. mars

Referat. Årsmøte 2013. Quality Airport Hotel, Sola, 13. og 14. mars Referat Årsmøte 2013 Quality Airport Hotel, Sola, 13. og 14. mars Leder, Rolf Bolstad, åpnet møtet kl. 10:00 og ønsket alle velkommen. Deretter ett minutts stillhet for de av våre arbeidskamerater som

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer