Protokoll. Ammehjelpens 34. generalforsamling. Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. Ammehjelpens 34. generalforsamling. Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006"

Transkript

1 Protokoll Ammehjelpens 34. generalforsamling Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg av ordstyrer 2.4. Valg av to referenter 2.5. Valg av tellekorps 2.6. Valg av to ammehjelpere til å skrive under protokollen 3. Forretningsorden 4. Ammehjelpens årsmelding 4.1 Sentralstyrets årsmelding Årsmelding fra lokalgruppene Handlingsplan Innkomne forslag 7. Regnskap og budsjett 7.1. Ammehjelpens regnskap og revisjon Ammehjelpens budsjett Valg 8.1 Valgkomitéens innstilling 8.2 Gjennomføring av valget 9. Avslutning 1

2 Sakene fikk følgende behandling: 1. Åpning Leder i Sentralstyret, Vibeke L. S. Høgseth, ønsket velkommen til Ammehjelpens 34. ordinære Generalforsamling på Honne Hotell og konferansesenter i Biri. Hun hilste fra Elisabet Helsing, som er friskmeldt etter Parkinson-operasjon, og som er i Paris i møte for ammesaken nettopp nå. Generalforsamlingen ble åpnet kl Daglig leder Anne Brenneng foretok navneopprop. Det var 50 deltagere til stede, derav 48 stemmeberettigede. 2. Konstituering Leder sto for konstitueringen inntil ordstyrer var valgt Godkjenning av innkalling Innkalling ble godkjent Godkjenning av sakliste Saksliste ble godkjent Valg av ordstyrer Lilly R. K. Mjanger ble foreslått av styret og enstemmig valgt til ordstyrer Valg av to referenter Eva Kristine Jentoft og Anne Sigstad ble foreslått og valgt til referenter Valg av tellekorps Unni Moa og Eli Hovland ble foreslått og valgt til tellekorps Valg av to ammehjelpere til å skrive under protokollen Helene Chambe Eng og Therese Varild Arvesen ble foreslått og valgt til å skrive under protokollen. 3. Forretningsorden for Ammehjelpens Generalforsamling Ordstyrer redegjorde for forretningsorden for Ammehjelpens Generalforsamling. Vedtak: Generalforsamlingen godtok framsatt forslag til forretningsorden for Ammehjelpens Generalforsamling. 4. Ammehjelpens årsmelding Ammehjelpens årsmelding Leder Vibeke L. S. Høgseth refererte hovedpunktene i sentralstyrets årsmelding. 2

3 Anne Brenneng refererte lokalgruppenes årsmelding. Årsmeldingsskjema ble sendt ut til 54 lokalgrupper, men det ble mottatt kun 17. Lilly Mjanger orienterte om registreringsskjema og innsamlingen av data om ammehenvendelser. 58 ammehjelpere sendte inn av totalt 156. Det jobbes med å utvikle nytt og forenklet registreringsskjema for å sikre at flere leverer. Vedtak: Generalforsamlingen tok sentralstyrets årsmelding til etterretning 5. Handlingsplan 2007 Daglig leder Anne Brenneng gikk gjennom vedlegg om Ammehjelpens budsjett, handlingsplan og økonomi. Leder Vibeke L.S. Høgseth gikk gjennom styrets forslag til Handlingsplan 2007 Ordstyrer åpnet for debatt. Forslaget om å legge Ammenytt over fra papir til nett utløste debatt. Forsamlingen så både fordeler og ulemper, men de økonomiske konsekvensene taler sterkest for denne endringen. Det ble imidlertid understreket at dette er et prøveprosjekt. Det kom også inn synspunkter fra salen på å involvere lokalgruppene i vervekampanje, og informasjon fra styret om forenkling av rapporteringsskjema. Handlingsplan 2006/2007 Ammehjelpen Tiltak Ansvarlig/utførende Finansiering Økonomi Vervekampanjer Styret, sekretariat, tilføyelse: og lokalgruppene Styrke økonomien salg, Styret, sekretariat Arbeide for nye inntektskilder Salg av annonser Synliggjøring av Ammehjelpen Utsending av informasjon til helsestasjoner og fødesteder Synliggjøring mot foreldre med helside i spedbarnsboken. Ny avtale Reklamefilm TV 2. Ny søknad Hjemmesiden Fortsatt styrke hjemmesiden Styret, sekretariat Styret/sekretariat Styret/sekretariat/ Inger Anita M. Hall/Tine Greve Styret/sekretariat Informasjonsarbeider Styret, enkeltmedlemmer Ammenytt 2 temanummer på nett Redaksjonen/styret Bidrag fra medlemmer 3

4 Kontakt AH lokalt/sentralt Nyhetsbrev Informasjonsarbeider Tilskudd landstreff nye Sekretariatet ammehjelpere 1000 kr. pr pers Innsending av årsrapport Tilføyelse:Forenklet årsmelding og statistikk fra Alle ammehjelpere, Styret Internasjonalt arbeid Økt bevissthet Boikott Nestle Prosjekt ammehjelpen sentralt Undervisningsmateriell Styret Styret internt/ekstern Barnebokprosjekt Elin Sebjørnsen Sponsormidler Vedtak: Handlingsplan for 2007 ble vedtatt av Generalforsamlingen med enkelte tilføyelser. Tilføyelser satt inn i det opprinnelige forslaget med kursiv. 6. Innkomne forslag: Endring av kontingent Vibeke L.S. Høgseth redegjorde for styrets forslag. Sentralstyret foreslår å øke kontingenten for støttemedlemmer og Ammehjelpere/ aktive medlemmer med kr. 50 pr. år fra Begrunnelse: Kontingenten for Ammehjelpere/aktive medlemmer har stått stille i mange år. Utgifter øker. Skriftlig forslag fra Ålesundsgruppa: Årskontingent forslag 500 for aktive og ammehjelpere, 200 for støttemedlemmer. Det ble gjort oppmerksom på at andre frivillige organisasjoner har høyere kontingenter, f.eks. Tvillingforeldreforeningen: 350,-. På bakgrunn av innkommet forslag trakk Sentralstyret sitt forslag. Ordstyrer annonserte en kort pause i generalforsamlingen. Nytt opprop: Stemmeberettigede etter pause 48 Det kom flere nye forslag til ny kontingent. Følgende forslag gikk til avstemning: 1. Ålesundsgruppas forslag: 500 for aktive og ammehjelpere, 200 for støttemedlemmer. 2. Nytt forslag fra sentralstyret 350,- aktive og 300,- støttemedlemmer. 3. Forslag fra Bodøgruppa: 300,- aktive, 200,- støttemedlemmer. 4. Det ble foreslått å opprettholde styrets forslag: 250,-, 200,-. 5. Dagens ordning: 200,-, 195,-. Ved første avstemningsrunde fikk forslaget fra Ålesund og sentralstyrets nye forslag flest stemmer, og det ble avholdt ny avstemning mellom disse to. 4

5 Vedtak: Kontingenten økes fra 2007 til kr. 350,- for aktive medlemmer og kr. 300,- for støttemedlemmer. 7. Regnskap/budsjett 7.1. Ammehjelpens regnskap og revisjon 2005 Økonomiansvarlig Astrid Tofteland leste revisors beretning. Daglig leder Anne Brenneng orienterte om underskuddet som viste kr , noe som er en halvering av underskuddet for Imidlertid er posten salg økt med kr ,-, noe som viser at det nytter å satse her. Vedtak: Ammehjelpens regnskap for 2005 godkjent ved akklamasjon Ammehjelpens budsjett for 2007 Daglig leder redegjorde for budsjett for Det kom spørsmål fra salen på noen punkter i budsjettet som ble avklart av daglig leder. Vedtak: Generalforsamlingen ga sin tilslutning til sentralstyrets forslag til budsjett for 2007 ved akklamasjon. 8. Valg 8.1. Valgkomitéens innstilling Anita Sjøblom Schrøder redegjorde for valgkomitéens arbeid. Det var ikke kommet inn forslag fra gruppene eller enkeltmedlemmer på det som var sendt ut eller hadde stått i Ammenytt. Her kan medlemmene bli flinkere. Hun la fram valgkomiteens innstilling og leste opp presentasjonen av kandidatene. Innstilling fra valgkomiteen til leder og sentralstyre med vara: Leder: Vibeke Høgseth, Ålesund, gjenvalg Styremedlemmer: 1. Vibeke Støbakk Myren, Trondheim, gjenvalg 2. Astrid Tofteland, Kristiansand, gjenvalg I tillegg stiller Kristine Hardeberg, Gjøvik/Biri til valg til sentralstyret Varamedlemmer: 1. Den av de 3 som stiller til styrevalg og som ikke kommer inn 2. Anne Hagen Grøvslien, Bærum 3. Lilly R. K. Mjanger, Bergen 5

6 Valgkomité: Anita Sjøblom Schrøder, Larvik, gjenvalg Berit Rye, Ålesund, gjenvalg Heidi Linnerud, Gjøvik/Biri, ny 8.2. Gjennomføring av valget. Valg av leder Det var bare ett forslag til ledervervet. Vibeke L.S. Høgseth, Ålesund, valgt ved akklamasjon Valg av sentralstyremedlemmer Det var tre kandidater til to verv. Etter skriftlig avstemning ble følgende valgt: Vibeke Støbakk Myren, Trondheim Astrid Tofteland, Kristiansand Valg av varamedlemmer Det kom forslag fra salen om å endre rekkefølgen på vara i forhold til valgkomiteens innstilling. Skriftlig valg førte til dette resultatet: 1. vara: Kristine Hardeberg, Gjøvik/Biri 2. vara: Lilly R. K. Mjanger, Bergen 3. vara: Anne Hagen Grøvslien, Bærum Valgkomiteen ble valgt ved akklamasjon: Anita S. Schrøder, Larvik Berit Rye, Ålesund Heidi Linnerud, Gjøvik/Biri 9. Avslutning Generalforsamlingen ble avsluttet med overrekkelse av gaver til ordstyrer, referent, Ammenytt-redaktør, og valgkomiteen. Generalforsamlingen avsluttet kl Referenter: Eva Kristine Jentoft og Anne Sigstad Protokollen godkjent: Sted og dato: Oslo, , Helene Chambe Eng, sign. Sted og dato: Larvik, , Therese Varild Arvesen, sign. 6

7 Ammehjelpens Generalforamling 2006 Deltagerliste, stemmeberettigede Nr Navn Sted Nr Navn Sted 1 Mari Ulfsnes Aure 37 Gilda Bjørnson Tønsberg 2 Reidun Sandvik Bergen 38 Hanne Payne Tønsberg 3 Lilly Mjanger Bergen 39 Mette Nordseth Edh Tønsberg 4 Nathalie Reuter Bergen 40 Kjersti Marie Heldaas Tønsberg 5 Mette Lawlor Bergen 41 Unni Moa Ålesund 6 Christina B. Waage Bergen 42 Eva Krogen Ålesund 7 Elin Sebjørnsen Bergen 43 Berit K. Stephansen Ålesund 8 Eva Kristine Jentoft Bodø 44 Eli Hovland Ålesund 9 Heidi Linnerud Gjøvik/Biri 45 Karen-Marie Schjeldrup Ålesund 10 Marthe Stine Brobakken Gjøvik/Biri 46 Berit Rye Ålesund 11 Liv Merethe Strandengen Gjøvik/Biri 47 Vibeke L. S. Høgseth Ålesund 12 Brita Haslie Gjøvik/Biri 48 Hanne Tambs-Lyche Ås 13 Kristine Hardeberg Gjøvik/Biri 14 Ann Kristin Johansen Gjøvik/Biri 15 Signe Beate Larsen Gjøvik/Biri 16 Lise Øverjordet Gjøvik/Biri 17 Wenche Skog Hemnes 18 Astrid Tofteland Kristiansand 19 May Britt Torgersen Flekkefjord 20 Hilde Faret Tønnesen Kvinesdal 21 Anita S. Schrøder Larvik 22 Therese Varild Arvesen Larvik 23 Torø Ingvild Lien Lillehammer 24 Edel Indergård Orkanger 25 Laila Løfshus Orkanger 26 Anna Pia Häggkvist Oslo 27 Ingrid Prøsch Oslo 28 Elin Enger Mollestad Oslo 29 Charnjit Kaur Oslo 30 Helene Chambe Eng Oslo 31 Inger Heilien Sandefjord 32 Ingebjørg R Finnesand Stavanger/Jæren 33 Kari Nerdrum Tangen Tromsø 34 Ingrid Berg Selfjord Trondheim 35 Grethe Hassel Hagen Trondheim 36 Vibeke Støbakk Myren Trondheim 7