AMMEHJELPEN SENRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AMMEHJELPEN SENRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2003-01.09.2004"

Transkript

1 AMMEHJELPEN SENRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING FRA Leder: Nestleder/økonomileder Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte: Valgkomite: Revisor: Regnskapsfører: FRA Leder: Nestleder: Økonomileder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte: Valgkomite: Revisor: Regnskapsfører: Anita Sjøblom Schrøder, Larvik Signe Myklebust, Lillehammer Kari Nerdrum Tangen, Tromsø Elin Sebjørnsen, Bergen Vibeke L. S. Høgseth, Ålesund 1. vara: Nina Sæther, Skiptvet 2. vara: Heidi Linnerud, Biri/Gjøvik Lilly R. K. Mjanger, Bergen May Britt Jensen, Rennesøy Randi Agdestein, Bergen Elin Ramleth Østli, Trysil Jan Tore Myhre, Trysil Anita Sjøblom Schrøder, Larvik Elin Sebjørnsen, Bergen Vibeke L. S. Høgseth, Ålesund Kari Nerdrum Tangen, Tromsø Anita Korsberg, Tromsø 1. vara: Christina B. Waage, Bergen 2. vara: Marianne Gjesti, Oslo 3. vara: Margit Vik Sundal, Arendal Lilly R. K. Mjanger, Bergen May Britt Jensen, Rennesøy Signe Myklebust, Lillehammer Elin Ramleth Østli, Trysil Knut Røgholt, Trysil 2. MEDLEMMER MEDLEMSTALL Aktive ammehjelpere Støttemedlemmer (Støttemedlemmer u. AN 29) (Støttemedlemmer m. AN 450) Abonnenter Aktive medlemmer Gaveabonnement 8 Æresmedlemmer 7 7 Totalt Æresmedlemmer Elisabet Helsing, Kari Paalgard Pape, Anna Strand, Eli Heiberg, Hans Christopher Børresen, Gro Nylander og Anne-Karin Paulsen.

2 Rekruttering Det er utsendt 39 oppgavesett fra sekretariatet i perioden frem til 1. september. 5 oppgavesett er besvart og godkjent. Lilly R. K. Mjanger, Elin Sebjørnsen, Liss Hansen, Berit Rye, Cathrine Spikkerud, Marianne Gjesti, Thea H. Winther, Emmy Skavdal og Gilda Bjørnson har vært veiledere i perioden. Veiledergruppen pr : Lilly R. K. Mjanger, Elin Sebjørnsen, Liss Hansen, Berit Rye, Thea H. Winther og Cathrine Spikkerud. Jordmor IBCLC Tine Greve er faglig ansvarlig for veiledergruppen Årsmeldinger fra gruppene for året 2003 Av totalt 60 lokalgrupper var det kommet inn svar fra 32 innen fristen som var 10. februar. Eksempel på skjema og oversikt over de innsendte data ligger vedlagt årsmeldingen. 3. LANDSTREFF OG GENERALFORSAMLING Ammehjelpens Landstreff og den 31. ordinære generalforsamling ble holdt på Rica Dyreparken hotell i Kristiansand oktober Fredag var fagdag med mange eksterne deltagere og spennende forelesere. Tine Greve og Anita Sjøblom Schrøder, begge ammehjelpere og henholdsvis jordmor og helsesøster, tok opp forholdt mellom Ammehjelpen og helsestasjonen. Doktorand Tone Ahlborg fra Göteborg snakket om amming og familien/forholdet mellom førstegangsforeldre i ammeperioden. Rachel Myr tok for seg praktiske ferdigheter i ammeveiledning ved såre bryst, mastitt, langsom vektøkning hos barnet og andre problemer. På generalforsamlingen var det 41 stemmeberettigede deltagere tilstede. Referat foreligger. Kongens Fortjenstmedalje. Lørdags festmiddag var viet Ammehjelpens 35 års jubileum, og Elisabet Helsing fikk Kongens Fortjenstmedalje i gull for sin innsats for ammingen. Søndag holdt hun en interessant forelesning om ammingens vilkår de siste 150 år. Kristiansand-gruppa sto for et flott arrangement! 4. SENTRALSTYRETS ARBEID Sentralstyret har hatt 6 møter i perioden til Følgende saker har vært prioritert: Økonomi Ammehjelpen er i inneværende år tildelt kr i støtte over Statsbudsjettet fra Helsedepartementet. Vi er videre tildelt kr i prosjektstøtte fra Helse og Rehabilitering, til ammevideoer til nettsiden. Lokale prosjekter tildeles midler fra støttemedlemskontingenten. Ammehjelpen i Vestfold fikk kr.7000,- i støtte til Lactosaurus-treff og seminar for helsepersonell og ammehjelpere. Det kom ikke inn flere søknader. Det er arbeidet med å skaffe annonsører, men dette har så langt ikke ført til resultater. Fra Ammehjelpen sentralt er det arbeidet med en søknadsmal slik at alle ammehjelpsgrupper fylkesvis kan sende søknad om økonomisk støtte til fylkesmannen. Noen grupper har tatt den i bruk i Det er foretatt bokettersyn av Ammehjelpens regnskap for Sammendragsteksten konkluderte med: Intet spesielt å påpeke hos denne arbeidsgiver. Vi kan altså konstatere at alt er i skjønneste orden. Ammenytt Ammenytt har kommet ut med 4 nummer i perioden. Kari Nerdrum Tangen har vært redaktør av bladet. Rachel Myr har hatt ansvaret for faktasidene. Kristine Hardeberg og Anita Sjøblom Schrøder har levert foto til forsidene. Arne Kjørstad står for layout og redigering. Bladet trykkes hos Willy Berg trykkeri i Moelv.

3 Hjemmesiden Intern informasjonsarbeider, Anne Sigstad, har hatt ansvaret for hjemmesiden. Vi har en avtale med firmaet Ifoqus, som henter inn eksterne nyheter fra internett til nettsiden vår daglig. I tillegg kjøper Ammehjelpen tjenester fra firmaet Aggressive IT & Data som bistår med det tekniske. Brosjyrer/materiell Ammehjelpens informasjonsfolder - ligger på nettsiden og hos sekretariatet, den er for 2004 også sendt ut i et antall på stk til alle landets fødesteder, alle med sin regions ammehjelpere listet opp med navn og telefonnummer på baksiden Profileringsartikler Ny T-skjorte med Ammehjelpens logo og tekst Hjelpende ord fra mor til mor. Telefonhåndbok for ammeveiledning-tilrettelagt av Rachel Myr. Trykket opp med hjelp av midler fra Helse og Rebabilitering. Som et ledd i kvalitetssikringen av Ammehjelpens arbeid er alle godkjente ammehjelpere tilsendt et gratis eksemplar. Sonder- Sonder til hjelpebryst er kjøpt inn for videresalg hos sekretariatet Banner- Et stort banner med logo til bruk ved stands og lignende er trykket opp. Varmeputer - Gelefylte plastputer til bruk ved brystbetennelse, stiv nakke med mer. Intern informasjon Det er i perioden sendt ut 4 nyhetsbrev og enkelte kortere rundskriv på e-post til medlemmene. Disse er også lagt ut på Representasjon/kurs Ammefagrådet: Unicef-komiteen: Kurs: Seminar: Anita Sjøblom Schrøder har vært Ammehjelpens representant med status observatør. Anne-Karin Paulsen med Wencke H Wiik som vara. Anne Sigstad deltok på kurs Nettverk til suksess ved Kvinneuniversitetet i Løten Ammehjelpen arrangerte åpent seminar; Hud mot hud i Oslo 27. mars. Forelesere var hudlege Ole Fyrand, ammehjelper, IBCLC og jordmor Tine Greve og helsesøster, IBCLC Ragnhild Alquist. Det var 42 deltagere; ammehjelpere og helsepersonell fra hele landet. Amningshjälpen, Sverige: Anita Sjøblom Schrøder og Kari Nerdrum Tangen var i Sverige i forbindelse med Amningshjälpens Riksträff i Mariestad mars 04 Foreldre og barn-messen, Exporama 2004, Hellerudsletta: Barnas kulturfestival: Ammehjelpere fra Oslo-gruppa og sentralstyret befolket Ammehjelpens stand juni 04. Ammehjelpere fra Bærum og Larvik laget blest om Ammehjelpen under Barnas kulturfestival på Kalvøya august 04. Prosjekter Prosjekter støttet av Helse og Rehabilitering: Telefonhåndbok for ammeveiledning. Boken er en tilrettelagt oversettelse av Breastfeeding trial tool av forfatterne Sandra Jolley (klinisk sykepleiespesialist barnesykdommer, ammespesialist og tidligere i Seattle-King County helseråd) og Ellen Phillips-Angeles (folkehelsepedagog ved Seattle helseråd). Den er oversatt og tilrettelagt av Rachel Myr ( ammehjelper, jordmor, redaktør og IBCLC-ammespesialist.) Arbeidet med telefonhåndboka blir avsluttet og den blir sendt ut på markedet idet årsmeldingen skrives. Alle ammehjelpere får et gratis eksemplar, og det går ut tilbud på boka til samtlige fødesteder og helsestasjoner i landet. Ammevideoer til nettsiden. Ammehjelpere i Biri/Gjøvik/Lillehammer har bistått med dette prosjektet, og 12 videosnutter som viser ammestillinger og rett melketak er lagt ut på hjemmesiden. Teknisk bistand har vært ved firmaet Aggressive IT & Data, og prosjektledere for Ammehjelpen har vært Anita Sjøblom Schrøder og Anne Sigstad. Tine Greve har vært faglig konsulent. Beste start på livet et samarbeid mellom Unicef, Den norske jordmorforeningen, Barnimagen.com og Ammehjelpen. Kampanje for å få ned barnedødeligheten, med fokus på Unicefs desentraliserte helseprogram for kvinner og barn i Nepal. Representanter fra Ammehjelpen deltok ved kampanjens start 5. mai, og vår rolle er foreløpig å være med og skape blest om kampanjen.

4 Internasjonalt arbeid Samarbeid med svenske Amningshjälpen er kommet i formelle former ved at man inviterer hverandre til sine respektive Landstreff og utveksler artikler mellom medlemsbladene. 5. AMMEHJELPENS SEKRETARIAT Ansatte: Fra : Anne Brenneng, daglig leder, fast ansatt i 100 % stilling. Fra :Anne Sigstad, informasjonsarbeider, internt, 30 % stilling, fra hjemmekontor Fra : Anne Sigstad, informasjonsarbeider, internt, 10 timer pr. uke Fra : Grethe Lundby, kontorassistent, 7,5 timer pr. uke Sekretariatets adresse er: Ammehjelpen Postboks 112, 2421 Trysil Tlf: Faks: e-post: web: Trysil Anita S. Schrøder sign. Elin Sebjørnsen Vibeke L.S. Høgseth Sentralstyreleder Nestleder Økonomileder Kari N. Tangen Anita Korsberg Anne Brenneng, sign. Styremedlem Styremedlem Daglig leder

5 Vedlegg til årsmelding for Ammehjelpen ÅRSMELDING FOR LOKALARBEIDET 2003 Innsending av årsmelding for Ammehjelpen Innsending av årsmelding og rapportering av telefonhenvendelser Alle Ammehjelpens lokalgrupper er pålagt en årlig rapportering av sitt arbeid til sentralstyret. Dette gjelder også for den som er alene på sitt hjemsted og ikke har noen gruppe rundt seg. Årsmeldingene er det grunnlaget vi har for dokumentasjon av Ammehjelpens arbeid i Norge. Uten dette vil vi ikke kunne dokumentere det behovet vi dekker i samfunnet og heller ikke hvilke behov vi har for midler til å styrke Ammehjelpens lokale grupper økonomisk. Det er dette materiell som legges til grunn ved søknader om offentlig støtte, noe vi er helt avhengige av for organisasjonens utvikling. For denne rapporteringen sendes det årlig ut et eget skjema som fylles ut og returneres til sekretariatet. Det er i tillegg et krav at man løpende registrerer de ammehenvendelsene man har Fristen for innlevering 2003 var 10. februar! Dersom årsmelding og tlf. registreringsskjema ikke sendes sekretariatet innen gitte frister mister lokalgruppen/den enkelte ammehjelper sin rett til midler fra sentralt hold til støtte for arbeidet i lokalgruppene. Dette skjema sendes alle gruppekontakter hvert år. Eksempel på benyttet skjema for Ammehjelpere i Norge, rapportering pr januar Sett inn nåværende adresse, tlf, med mer. Vi ber om at dere skriver tydelig og fyller inn ja eller nei til hvorvidt hvert enkelt medlem ønsker å stå oppført på Ammehjelpens nettside og informasjonsfolder. Har dere spørsmål så kontakt gjerne sekretariatet. Navn Adresse Postnr/sted Tlf E-post Ønsker å stå på folderen -Ja eller nei Ønsker å stå på nettsiden -ja eller nei Henvendelser/aktivitet Antall Økonomi Sum Telefonhenvendelser Inntekter 2003 Hjemmebesøk Utgifter 2003 E-post Status Andre henvendelser Antall møter 2003 Planlagt møter og aktiviteter for 2004 (Benytt gjerne eget ark) Ideer/forslag til bedring av Ammehjelpen (Benytt gjerne eget ark) leder : Kasserer 2004 :

6 Årsmeldinger for 2003 Totalt innkommet 33 av 61 gruppekontakter pr A står for antall ammehjelpere og M står for antall møter, grupper i kursiv har ikke sendt inn årsmelding Gruppe A Gruppeleder/ Kasserer Tlf Hj.b e- post And. henv Inntekt Utgift Status M Kommentarer, dato innkommet Arendal 1 Margit V Sundal Bergen 11 Christina BWaage ufullst utfylt Biri/Gjøvik 6 Heidi Linnerud , ,5 6994, Bjerka 1 Wenche Skog Bodø 6 Else Nielsen 5559, kun regnskap Drammen 4 Nina Neverdal Drøbak/Frogn 1 Solveig Bakke Elverum 1 Marit A Skaug Fredrikstad 4 Inger Hærnes ufullst. utfylt Fauske 1 Renate Hansen Hamar/omegn 4 Monika Foshaug Harstad 1 Liss Hansen innv uts. Halden/Arem. 2 Cecilie Berg Haugesund 1 Henny M Sætran HemneSnillfjor 1 Anne M S Røvik Heer 1 Solveig Bakke Hurdal 1 Ann K Laurhmmer Høylandet 1 Mona K Flataas Kragerø 2 Mette Abrahamsen Kristiansand 6 Gro R Koveland Kongsberg 3 Kari Baklid Kvinnherad 2 Britt Elin Haga Larvik 4 Anita Schrøder Sandefj. 3 Ann Kristin From Lillehammer 4 Krist. Jørgensborg , , Lindesn/audned 2 Anne Hennestad Lindås 1 Anne K Solberg Modalen 1 Signy Vikane ufullst. utfylt Moss 6 Katrin Endsjø Narvik 1 Inger J Schille NedreRomerike 4 Emmy H Skavdal Nes 2 Krist Kvernhaug Nesodden 3 ChristinaDamman Nittedal 2 Torill Andersen Nærøy 1 Stina Hestvik Oslo 7 M. Lunnan Ringsaker 2 Hanne Syversen Rennesøy 2 May Britt Jensen Seljord 1 Veronica R Rinde Sigdal 1 Toril Albjerk Skien 3 Mona K Bøe Skjervøy 3 SigrunnThomassen Stavang/Jæren 5 Anne Idland Ja Steinkjer 1 Liv j Toldnes Stord 1 Jorunn Damås Sunde 1 Britt Elin Haga Tromsø 7 Kari B Olsen Mai ufullst. utfylt Trondheim 8 Magnhild Hage Trysil 1 Berit Øyehaug Tysnes 1 Heidi Hollekim Tønsberg 9 Mette Norset ufullst. utfylt Voss 1 Margrethe Foss Ålesund 7 Vibeke Høgseth , , Åmot 1 Ingrid Smith Ås 5 Vibeke Nilsen

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2004-01.09.2005

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2004-01.09.2005 AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2004-01.09.2005 1. SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING FRA 01.09.2004-23.10.2004 Leder: Nestleder: Økonomileder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte:

Detaljer

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2005-01.09.2006

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2005-01.09.2006 AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2005-01.09.2006 1. SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING FRA 01.09.2005-22.10.2005 Leder: Nestleder: Økonomileder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte:

Detaljer

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2008-01.09.2009

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2008-01.09.2009 AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2008-01.09.2009 1. SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING Fra 01.09.2008-18.10.2009 Leder: Nestleder/Økonomi: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte:

Detaljer

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2007-01.09.2008

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2007-01.09.2008 AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2007-01.09.2008 1. SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING Fra 01.09.2007-20.10.2007 Leder: Nestleder/Økonomi: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte:

Detaljer

Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus Bergen 23. oktober 2003 Saker til behandling:

Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus Bergen 23. oktober 2003 Saker til behandling: Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus 23. oktober 2003 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Rica Dyreparken hotell Kristiansand 25. oktober 2003

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Rica Dyreparken hotell Kristiansand 25. oktober 2003 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Rica Dyreparken hotell Kristiansand 25. oktober 2003 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

INNHOLD. 1. Virksomhetens art og lokalisering. 2. Tillitsvalgte og ansatte 2.1. Fra 01.01.10 16.10.10 2.2. Fra 16.10.10 31.12.10 2.3.

INNHOLD. 1. Virksomhetens art og lokalisering. 2. Tillitsvalgte og ansatte 2.1. Fra 01.01.10 16.10.10 2.2. Fra 16.10.10 31.12.10 2.3. AMMEHJELPEN ÅRSMELDING 2010 Ammehjelpen, postboks 112, 2421 Trysil www.ammehjelpen.no INNHOLD 1. Virksomhetens art og lokalisering 2. Tillitsvalgte og ansatte 2.1. Fra 01.01.10 16.10.10 2.2. Fra 16.10.10

Detaljer

Protokoll Ammehjelpens 33. Generalforsamling Ålesund vandrerhjem Ålesund 22. oktober 2005

Protokoll Ammehjelpens 33. Generalforsamling Ålesund vandrerhjem Ålesund 22. oktober 2005 Saker til behandling: Protokoll Ammehjelpens 33. Generalforsamling vandrerhjem 22. oktober 2005 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 34. generalforsamling. Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006

Protokoll. Ammehjelpens 34. generalforsamling. Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006 Protokoll Ammehjelpens 34. generalforsamling Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 35. generalforsamling. Quality Hotell, Tønsberg 20. oktober 2007

Protokoll. Ammehjelpens 35. generalforsamling. Quality Hotell, Tønsberg 20. oktober 2007 Protokoll Ammehjelpens 35. generalforsamling Quality Hotell, Tønsberg 20. oktober 2007 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 36. generalforsamling. Prinsen Hotel, Trondheim 18. oktober 2008

Protokoll. Ammehjelpens 36. generalforsamling. Prinsen Hotel, Trondheim 18. oktober 2008 Protokoll Ammehjelpens 36. generalforsamling Prinsen Hotel, Trondheim 18. oktober 2008 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 37. generalforsamling. Clarion Hotel Ernst, Kristiansand 17. oktober 2009

Protokoll. Ammehjelpens 37. generalforsamling. Clarion Hotel Ernst, Kristiansand 17. oktober 2009 Protokoll Ammehjelpens 37. generalforsamling Clarion Hotel Ernst, Kristiansand 17. oktober 2009 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og

Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og Generalforsamling i Trondheim 29 oktober 2000 Ved møtestart var det 49 stemmeberettigede. 1. Anne Sigstad startet med å ønske velkommen. 2. Konstituering Godkjenning av innkallelse Godkjent Godkjenning

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 42. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014

Protokoll. Ammehjelpens 42. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014 Protokoll Ammehjelpens 42. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Protokoll Ammehjelpens 41. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Her legger du inn informasjon som gjør deg tilgjengelig for mødrene der ute Du selv holder din side korrekt oppdatert til enhver tid:

Her legger du inn informasjon som gjør deg tilgjengelig for mødrene der ute Du selv holder din side korrekt oppdatert til enhver tid: VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER Ammehjelpens sekretariat PB 112, 2421 Trysil Telefon 62 45 52 51 E-post: ammehjelpen@ammehjelpen.no www.ammehjelpen.no Innhold Velkommen som ammehjelper!... 3 Logg inn på din

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg

Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg Tidspunkt: 12. mars 2015 kl. 17.30 18.45 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Saksliste: 1. Oppnevning av ordstyrer og to

Detaljer

VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER

VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER Ammehjelpen PB 19, 2832 Biri Telefon 99269726 E- post: ammehjelpen@ammehjelpen.no www.ammehjelpen.no Innhold Velkommen som ammehjelper!... 3 Ammehjelpens vedtekter (link)... 3

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

debra-nytt ÅRSMØTE Nr 3 SEPTEMBER 2012 Vår visjon: "Helbredelse og lindring"

debra-nytt ÅRSMØTE Nr 3 SEPTEMBER 2012 Vår visjon: Helbredelse og lindring debra-nytt ÅRSMØTE Nr 3 SEPTEMBER 2012 Vår visjon: "Helbredelse og lindring" Kjære alle lesere! Da er vi klare for enda et nytt årsmøte her i debra! Vi satser på Gardermoen igjen, denne gangen uten aske,

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 40. generalforsamling. Scandic Hotel, Ålesund 21. april 2012

Protokoll. Ammehjelpens 40. generalforsamling. Scandic Hotel, Ålesund 21. april 2012 Protokoll Ammehjelpens 40. generalforsamling Scandic Hotel, Ålesund 21. april 2012 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg

Detaljer

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 IOGT Sør-Norge er en av 5 regioner i den landsomfattende frivillige organisasjonen IOGT i Norge. Virksomheten har sitt region-kontor i Sandefjord,

Detaljer

CarciNor-medlemsblad. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Livskvalitet hos NET pasienter. Informasjon til årsmøtet.

CarciNor-medlemsblad. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Livskvalitet hos NET pasienter. Informasjon til årsmøtet. CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Stemningsrapport fra NSF-LKS kongress i Stavanger Sidene 23-25

Stemningsrapport fra NSF-LKS kongress i Stavanger Sidene 23-25 Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks nr. 2-07 - 9. årgang HOVEDARTIKKEL: Syke kvinnehjerter trenger rehabilitering Sidene

Detaljer