AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2006-01.09.2007"

Transkript

1 AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING FRA Leder: Nestleder/Økonomi: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte: Valgkomité: Revisor: Regnskapsfører: FRA Leder: Nestleder/økonomi: Styremedlemmer: Endring mai 2007 Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte: Valgkomité: Revisor: Regnskapsfører: Vibeke L. S. Høgseth, Ålesund Astrid Tofteland, Kristiansand Elin Sebjørnsen, Bergen Gilda Bjørnson, Tønsberg Vibeke Støbakk Myren, Trondheim 1. vara: Lilly R. K. Mjanger, Bergen 2. vara: Heidi Linnerud, Biri/Gjøvik 3. vara: Kari Nerdrum Tangen, Tromsø Tine Greve, Bærum, leder Anita Sjøblom Schrøder, Larvik Berit Rye, Ålesund Elin Ramleth Østli, Trysil Hanne Martinsson, Engerdal Vibeke L. S. Høgseth, Ålesund Astrid Tofteland, Kristiansand Elin Sebjørnsen, Bergen Gilda Bjørnson, Tønsberg Vibeke Støbakk Myren, Trondheim Gilda Bjørnson søkte permisjon fra styrevervet, og 1. vara Kristine G. Hardeberg rykket inn på fast plass. 1. vara: Kristine G. Hardeberg, Gjøvik 2. vara: Lilly R. K. Mjanger, Bergen 3. vara: Anne Hagen Grøvslien, Bærum Anita Sjøblom Schrøder, Larvik Berit Rye, Ålesund Heidi Linnerud, Biri Elin Ramleth Østli, Trysil Hanne Martinsson, Engerdal 2. MEDLEMMER MEDLEMSTALL Aktive ammehjelpere Støttemedlemmer Støttemedlemmer Helse Aktive medlemmer Gavemedlamskap Æresmedlemmer Totalt Til tross for at kontingenten ble økt, og Ammenytt gikk over til å bli nettmagasin, har ikke medlemstallet gått ned. Det har vært en stor vervekampanje rettet mot helsestasjoner, og vervekampanjer på nettsiden. 1

2 Æresmedlemmer Elisabet Helsing, Kari Paalgard Pape, Anna Strand, Eli Heiberg, Hans Christopher Børresen, Gro Nylander, Anne-Karin Paulsen og Mette Lawlor. Rekruttering Det er utsendt 69 (80) oppgavesett fra sekretariatet i perioden. 21 (15) oppgavesett er besvart og godkjent. 8 av disse ammehjelperne ble godkjent på Landstreffet. Dette er en økning fra 18% til 30% godkjente i forhold til utsendte oppgavesett. Det er godkjenningen på Landstreffet som gjør utslaget. Lilly R. K. Mjanger, Elin Sebjørnsen, Liss Hansen og Berit Rye har vært veiledere. Jordmor IBCLC Tine Greve er faglig ansvarlig for veiledergruppen 3. LANDSTREFF OG GENERALFORSAMLING Ammehjelpens Landstreff og den 34. ordinære generalforsamling ble holdt på Honne Konferansesenter, Biri oktober Fredag var fagdag med mange eksterne deltagere og spennende forelesere. Forelesere var Anna-Pia Häggkvist: Når barnet trenger ekstra oppfølgning - hvordan gi bra ammehjelp og veilede familien på en god måte? Et møte med barn med hjertefeil, Downs Syndrom og det for tidlig fødte barnet. Elisabeth Tufte: Barn som avviser brystet samt presentasjon av nye vekstkurver fra WHO. Gro Nylander: Amming og mors egen helse og velvære. Det var ca 100 deltagere på fagseminaret. Lørdag var viet workshops med ammerådgivning, babybæring, ammehjelp på e-post, Ammehjelpens forum og Chat-tjenesten på nettsiden. I tillegg var det mulig å delta på kurset Bli Ammehjelper. 8 deltagere gjennomførte kurset, og fikk godkjenningen på festmiddagen. Elin Sebjørnsen sto for det faglige opplegget og gjennomføringen. Det var tur til Einar Sigstads atelier, og Generalforsamling med festmiddag. På generalforsamlingen var det 48 stemmeberettigede deltagere. Referat foreligger. På søndagens program la Anna-Pia Häggkvist fram data fra sin masteroppgave i helsefagvitenskap: Ammeforekomst og faktorer som påvirker amming i Den norske mor og barn undersøkelsen, og Når ammingen går i stå, om å måtte oppgi ammingen. Vibeke L.S. Høgseth fortalte fra sin erfaring med sykepleiepraksis i Karibien. Biri/Gjøvik-gruppa sto for et flott arrangement. 4. SENTRALSTYRETS ARBEID Sentralstyret har hatt 5 møter i perioden til Følgende saker har vært prioritert: Økonomi Ammehjelpen er i inneværende år tildelt kr i støtte over Statsbudsjettet fra Helse og Omsorgsdepartementet. Ammehjelpens regnskap 2006 viser et overskudd på kr ,-. Tiltakene som er satt i verk for å styrke økonomien virker, men det vil fortsatt være fokus på å redusere utgifter og finne nye inntekstskilder. Deler av overskuddet investeres derfor i nye prosjekt som skal generere midler til organisasjonen. Omsetningen har økt, og vi har passert grensen for momsfritak. Alle varer unntatt bøker og brosjyrer må det nå betales moms for. Vår regnskapsfører er Hanne R. Martinsson ved regnskapsfirmaet Vekstra. Ammehjelpens medlemssystem er lagt om for å tilpasse seg regnskapskontoret og vil forenkle regnskapsarbeidet både for daglig leder og regnskapskontoret. Hjemmesiden Hjemmesiden er foruten økonomien Ammehjelpens største satsningsområde i denne perioden. Nytt design Ny nettside ble lagt ut i begynnelsen av mars. Vi er fornøyd i det store og hele. Det var svært mye arbeid å legge alt fra den gamle siden over til den nye. Webmaster har gjort denne jobben. Nettbutikken Salget øker jevnt hele tiden. Vi bruker annonser på Google for å skaffe enda flere kunder. Her setter vi selv betingelser for hvor mye vi har lyst til å vise annonsen og hva vi er villige til å betale. 2

3 Trafikk/nedlasting Statistikk har økt veldig mye, spesielt på nedlastning. Sommeren 2007 hadde vi GB trafikk pr mnd. Pga stort antall besøkende, er vi blitt nødt til å utvide vårt webhotell, fordi vi bruker altfor mye serverplass og minne hos vår leverandør. Dette koster nå kr. 1000,- i mnd. Vi blir også nødt til å konvertere til nye servere (MSSQL), da nettsiden er blitt mye mer brukt enn tidligere antatt. Dette gir muligheter til en online betalingstjeneste vi kan benytte dersom ønskelig. Serverbytte vil skje i 1. kvartal E-post-tjenesten Det kommer i gjennomsnitt på ca nye 25 e-poster pr uke, (ca 1300 på ett år). Mellom 25 og 30 ammehjelpere er med på denne svartjenesten. Noen mødre får oppfølging over lengre tid, slik at antallet svar fra ammehjelperne er større enn antall nye henvendelser. Tjenesten administreres av Anne Sigstad Chat Etter at vi byttet til ny nettside, har det vært endel kluss med chatten. Vi la også om til en bedre versjon av chat, noe som førte til at vi bare kan være én Ammehjelper pålogget av gangen. Dersom vi skal være flere, må vi kjøper flere lisenser (ca 700 kr året pr stk). For tiden er det ca 5 Ammehjelpere som er aktive på chat, men det er ikke lett å holde den åpen så ofte som vi skulle ønske. Dersom chatten er åpen hele kvelden, kommer det inn minst 1 5 henvendelser på én kveld. Webmaster Webmaster Vibeke Støbakk Myren har svært mange arbeidstimer på nettsiden. Dette arbeidet er 100 % ulønnet. Arbeidsmengden bare øker i takt med trafikken på nettsiden. Det er en veldig stor nettside med flere hundre sider som skal redigeres. Ammenytt på nett Webmaster redigerer også Ammenytt, noe som tar timer pr nummer (kun redigering). I tillegg kommer redaksjonsarbeidet med å samle/skrive stoff, og redigere dette. Annonsering på nettsiden Ammehjelpen har pr i dag noen få annonsører, og tross mange anstrengelser er det vanskelig å øke antallet annonsører Ammenytt Siste nummer av Ammenytt i papirutgave var nr. 3/06. Hovedtemaer var Brystvegring og Amming av barn med spesielle behov. Redaktør var Kari Nerdrum Tangen. Bladet ble redigert og trykket i et opplag på 1100 hos Willy Berg trykkeri Moelv. For 2007 er det vedtatt å gi ut Ammenytt som nettmagasin som en prøveordning. Dette er et tiltak for å spare penger. Ammenytt på nett er kommet med to utgaver. Temaene har vært Amming av flerlinger og Delamming. Redaksjonen har bestått av Elin Sebjørnsen, Vibeke Støbakk Myren, Kristine Hardeberg og Anne Sigstad. Nyhetsbrev Ammehjelpen kjøper nå en ekstern tjeneste for nyhetsbrevutsendelse. Dette forenkler arbeidet og gjør at vi kan sende mer profesjonelle nyhetsbrev. Til sammen er det nå over 2000 abonnenter på nyhetsbrevene, 4 ganger så mange som i fjor. Samarbeidspartnere Nasjonalt Kompetansesenter for Amming bistår Ammehjelpen med faglig godkjenning av tekster på hjemmesiden, artikler til Ammenytt og de svarer på en del av de medisinske ammespørsmålene som kommer inn. Rådgiver ved NKA Tine Greve er faglig ansvarlig for Ammehjelperoppgaven og veiledergruppa. For 2007 har vi videreført avtalen med Sandvik Bokforlag som gir ut Spedbarnsboken. Den kommer ut til 90% av alle som får barn, og 93% sier i spørreundersøkelser at de har et positivt eller svært positivt inntrykk av den. Annonsen vi har er en helside til en verdi av kr ,-. Som motytelse svarer ammehjelper Inger Anita Merkesdal Hall på spørsmål om amming på nettstedet Avtalen er at hun bruker 100 timer i året på denne tjenesten, noe som tilsvarer ca 2 timer pr uke. Avtalen med Sandvik løper ut Firmaene Alveslottet, Babyslynga og Lifestone har gitt premier til vervekonkurranse på nettsiden. De to førstnevnte har også gitt premier til Landstreffet. 3

4 3 nummer av BAM sendes ut til nye medlemmer i vår nye velkomstpakke. Medieomtale, utmerkelser Ammehjelpen ble tildelt Folkeopplysningsprisen for Prisen deles ut av Voksenopplæringsforbundet og ble overrakt under et stort arrangement på Stortorget i Oslo 8. september. Prisen besto av diplom og et kunstverk som nå henger i Ammehjelpens lokaler i Trysil. I forbindelse med Landstreffet på Biri i oktober 06, var det et innslag fra arrangementet på Østnytt (lokal-tv nrk Hedmark og Oppland). Innslag på nrk TV 16. mai om offentlig amming. Innslaget ble sendt både i Østnytt (Hedmark/Oppland), Dagsrevyen og Nyheter kl. 21. Pressemelding om offentlig amming på 17. mai ble trykt i flere aviser. Nettintervju med Anne Brenneng Nettintervju med Vibeke LS Høgseth Nettintervju med Anne Sigstad Anne Sigstad på radio Kanal 24 Nyhetspuls om permisjoner og amming. Elin Sebjørnsen har hatt et innlegg i Bergens Tidende om Nestlé Gilda Bjørnson er intervjuet i Foreldre og Barn om Nestlé Reklamefri dag Ammehjelpens reklamevideo ble sendt 1. juledag 06 og 1. påskedag 07 på TV2 i anledning reklamefri dag. Lobbying Møte på Stortinget 29. mai 07. Vibeke LS Høgseth og Anne Sigstad møtte Leder i helse og omsorgskomiteen Harald Nesvik, Frp og 1. nestleder Rune Skjælaaen, Sp. Internasjonalt arbeid. Det internasjonale arbeidet er for tiden lavt prioritert. Det er ikke satt av midler på budsjettet for Utsendinger fra Ammehjelpen sentralt og flere ammehjelpere fra lokalgrupper deltok på Nordisk Ammekonferanse i Oslo i mai Elisabet Helsing deltok ved La Leche League sitt 50 års jubileum i USA i sommer, og frembragte en hilsen fra Ammehjelpen. Representasjon/kurs Webforum, kurs for webredaktører, Oslo mars 07: Vibeke Støbakk Myren deltok. Ammefagrådet: Vibeke L. S. Høgseth og Anne Sigstad har representert Ammehjelpen. Unicef-komiteen: Anne-Karin Paulsen med Wencke H Wiik som vara. Nordisk Ammekonferanse, Oslo, mai 07: Elin Sebjørnsen, Vibeke Støbakk Myren og Anne Sigstad representerte Ammehjelpen. Anne deltok også på formøte 23. mai. Ammehjelpens deltagelse var sponset av Nasjonalt Kompetansesenter for Amming, Ålesundsgruppa og deltagernes private midler. Arbeidsmøte ny organisering av fødsels-og barselomsorgen, Gardermoen 30. mai 07: Vibeke LS Høgseth møtte for Ammehjelpen i møte med Helse- og omsorgsdepartementet. Foreldre og barn-festivalen, Exporama 2007, Hellerudsletta juni 07: Ammehjelpere fra Vestfold og Gjøvik/Biri bemannet Ammehjelpens stand. Deltageravgiften ble dekket av sponsormidler fra Medico og Gjøvik/Birigruppa. 4

5 5. AMMEHJELPENS SEKRETARIAT Ansatte: Fra : Anne Brenneng, daglig leder, fast ansatt i 100 % stilling. Anne Sigstad, informasjonsarbeider, 10 timer pr. uke. Hjemmekontor: Øverbygdsvegen 133, 2836 Biri. Kontoret. Sekretariatets lokaler ligger i Skogbrukets Hus, Storvegen i Trysil. Sekretariatets adresse er: Ammehjelpen Postboks 112, 2421 Trysil Tlf: Faks: e-post: web: Oslo, Vibeke L. S. Høgseth, sign. Astrid Tofteland, sign. Elin Sebjørnsen, sign. Styreleder Nestleder/Økonomileder Styremedlem Kristine G. Hardeberg, sign. Vibeke Støbakk Myren, sign. Anne Brenneng, sign. Styremedlem Styremedlem Daglig leder 5

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2005-01.09.2006

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2005-01.09.2006 AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2005-01.09.2006 1. SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING FRA 01.09.2005-22.10.2005 Leder: Nestleder: Økonomileder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte:

Detaljer

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2007-01.09.2008

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2007-01.09.2008 AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2007-01.09.2008 1. SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING Fra 01.09.2007-20.10.2007 Leder: Nestleder/Økonomi: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte:

Detaljer

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2008-01.09.2009

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2008-01.09.2009 AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2008-01.09.2009 1. SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING Fra 01.09.2008-18.10.2009 Leder: Nestleder/Økonomi: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte:

Detaljer

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2004-01.09.2005

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2004-01.09.2005 AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2004-01.09.2005 1. SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING FRA 01.09.2004-23.10.2004 Leder: Nestleder: Økonomileder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte:

Detaljer

AMMEHJELPEN ÅRSMELDING

AMMEHJELPEN ÅRSMELDING AMMEHJELPEN ÅRSMELDING 2011 Ammehjelpen, postboks 112, 2421 Trysil www.ammehjelpen.no INNHOLD 1. Virksomhetens art og lokalisering side 3 2. Tillitsvalgte og ansatte side 3-4 2.1. Tillitsvalgte fra 01.01.11

Detaljer

INNHOLD. 1. Virksomhetens art og lokalisering. 2. Tillitsvalgte og ansatte 2.1. Fra 01.01.10 16.10.10 2.2. Fra 16.10.10 31.12.10 2.3.

INNHOLD. 1. Virksomhetens art og lokalisering. 2. Tillitsvalgte og ansatte 2.1. Fra 01.01.10 16.10.10 2.2. Fra 16.10.10 31.12.10 2.3. AMMEHJELPEN ÅRSMELDING 2010 Ammehjelpen, postboks 112, 2421 Trysil www.ammehjelpen.no INNHOLD 1. Virksomhetens art og lokalisering 2. Tillitsvalgte og ansatte 2.1. Fra 01.01.10 16.10.10 2.2. Fra 16.10.10

Detaljer

AMMEHJELPEN ÅRSMELDING

AMMEHJELPEN ÅRSMELDING AMMEHJELPEN ÅRSMELDING 2012 Ammehjelpen, postboks 112, 2421 Trysil www.ammehjelpen.no INNHOLD 1. Virksomhetens art og lokalisering side 3 2. Tillitsvalgte og ansatte side 3-4 2.1. Tillitsvalgte fra 01.01.12

Detaljer

AMMEHJELPEN SENRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2003-01.09.2004

AMMEHJELPEN SENRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2003-01.09.2004 AMMEHJELPEN SENRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2003-01.09.2004 1. SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING FRA 01.09.2003-25.10.2003 Leder: Nestleder/økonomileder Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte:

Detaljer

Protokoll Ammehjelpens 33. Generalforsamling Ålesund vandrerhjem Ålesund 22. oktober 2005

Protokoll Ammehjelpens 33. Generalforsamling Ålesund vandrerhjem Ålesund 22. oktober 2005 Saker til behandling: Protokoll Ammehjelpens 33. Generalforsamling vandrerhjem 22. oktober 2005 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus Bergen 23. oktober 2003 Saker til behandling:

Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus Bergen 23. oktober 2003 Saker til behandling: Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus 23. oktober 2003 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 34. generalforsamling. Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006

Protokoll. Ammehjelpens 34. generalforsamling. Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006 Protokoll Ammehjelpens 34. generalforsamling Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 37. generalforsamling. Clarion Hotel Ernst, Kristiansand 17. oktober 2009

Protokoll. Ammehjelpens 37. generalforsamling. Clarion Hotel Ernst, Kristiansand 17. oktober 2009 Protokoll Ammehjelpens 37. generalforsamling Clarion Hotel Ernst, Kristiansand 17. oktober 2009 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 36. generalforsamling. Prinsen Hotel, Trondheim 18. oktober 2008

Protokoll. Ammehjelpens 36. generalforsamling. Prinsen Hotel, Trondheim 18. oktober 2008 Protokoll Ammehjelpens 36. generalforsamling Prinsen Hotel, Trondheim 18. oktober 2008 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Rica Dyreparken hotell Kristiansand 25. oktober 2003

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Rica Dyreparken hotell Kristiansand 25. oktober 2003 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Rica Dyreparken hotell Kristiansand 25. oktober 2003 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 35. generalforsamling. Quality Hotell, Tønsberg 20. oktober 2007

Protokoll. Ammehjelpens 35. generalforsamling. Quality Hotell, Tønsberg 20. oktober 2007 Protokoll Ammehjelpens 35. generalforsamling Quality Hotell, Tønsberg 20. oktober 2007 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og

Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og Generalforsamling i Trondheim 29 oktober 2000 Ved møtestart var det 49 stemmeberettigede. 1. Anne Sigstad startet med å ønske velkommen. 2. Konstituering Godkjenning av innkallelse Godkjent Godkjenning

Detaljer

Soria Moria Hotell og konferansesenter, Oslo19. oktober 2002

Soria Moria Hotell og konferansesenter, Oslo19. oktober 2002 Protokoll for Ammehjelpens 30. ordinære generalforsamling Soria Moria Hotell og konferansesenter, Oslo19. oktober 2002 DAGSORDEN Sak nr: Sak: Side: Dagsorden S 1 1 Åpning 2 Konstituering Godkjenning av

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Protokoll Ammehjelpens 41. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 42. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014

Protokoll. Ammehjelpens 42. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014 Protokoll Ammehjelpens 42. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Årsmøte 2014 for LLH Sør. Håndverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand

Årsmøte 2014 for LLH Sør. Håndverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand Årsmøte 2014 for LLH Sør Håndverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 15. februar 2014 Dagsorden Åpning av årsmøte 2013 1. Valg av dirigent/ordstyrer Styrets forslag: Åge Bjelland 2. Valg av referent Styrets

Detaljer

Sentralstyrets beretning for perioden 2014/2015 til Landsmøtet 17.-19. april 2015. Sentralstyrets beretning

Sentralstyrets beretning for perioden 2014/2015 til Landsmøtet 17.-19. april 2015. Sentralstyrets beretning Sentralstyrets beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17. 19. april 2015 1 Formålet med beretningen Målet med denne beretningen er å gi Landsmøtet 2015 en innsikt over hva Sentralstyret og sekretariatet

Detaljer

Her legger du inn informasjon som gjør deg tilgjengelig for mødrene der ute Du selv holder din side korrekt oppdatert til enhver tid:

Her legger du inn informasjon som gjør deg tilgjengelig for mødrene der ute Du selv holder din side korrekt oppdatert til enhver tid: VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER Ammehjelpens sekretariat PB 112, 2421 Trysil Telefon 62 45 52 51 E-post: ammehjelpen@ammehjelpen.no www.ammehjelpen.no Innhold Velkommen som ammehjelper!... 3 Logg inn på din

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg

Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg Tidspunkt: 12. mars 2015 kl. 17.30 18.45 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Saksliste: 1. Oppnevning av ordstyrer og to

Detaljer

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no NAV. Lederen har ordet. Montebello-senteret. Redaktørens spalte. Brukerkonferanse på Montebello-senteret

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no NAV. Lederen har ordet. Montebello-senteret. Redaktørens spalte. Brukerkonferanse på Montebello-senteret CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende.

Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende. ÅRSMELDING 2013 ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende. Sprer informasjon om spiseforstyrrelser og

Detaljer

Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark. Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Hedmark Postboks 206 2202 Kongsvinger tlf: 41364179 ÅRSMØTE 2009

Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark. Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Hedmark Postboks 206 2202 Kongsvinger tlf: 41364179 ÅRSMØTE 2009 Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark ÅRSMØTE 2009 29. mars 2009 Bowling 1 Elverum Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Hedmark Postboks 206 2202 Kongsvinger tlf: 41364179 Email: post@dbhedmark.no http://www.dbhedmark.no

Detaljer

Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark ÅRSMØTE 2012

Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark ÅRSMØTE 2012 Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark ÅRSMØTE 2012 18.03.2012 Bowling 1 Kongsvinger Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark Postboks 206 2202 Kongsvinger Tlf. 41364179 E-post: post@dbhedmark.no Side 1 av 13 Årsmelding

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Protokoll Ammehjelpens 38. generalforsamling Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 40. generalforsamling. Scandic Hotel, Ålesund 21. april 2012

Protokoll. Ammehjelpens 40. generalforsamling. Scandic Hotel, Ålesund 21. april 2012 Protokoll Ammehjelpens 40. generalforsamling Scandic Hotel, Ålesund 21. april 2012 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg

Detaljer