AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2007-01.09.2008"

Transkript

1 AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING Fra Leder: Nestleder/Økonomi: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte: Valgkomité: Revisor: Regnskapsfører: Fra Leder: Nestleder/økonomi: Styremedlemmer: Endring april 2008 Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte: Valgkomité: Revisor: Regnskapsfører: Vibeke L. S. Høgseth, Ålesund Astrid Tofteland, Kristiansand Elin Sebjørnsen, Bergen Kristine G. Hardeberg, Gjøvik Vibeke Støbakk Myren, Trondheim 1. vara: Lilly R. K. Mjanger, Bergen 2. vara: Anne Hagen Grøvslien, Bærum Anita Sjøblom Schrøder, Larvik, leder Berit Rye, Ålesund Heidi Linnerud, Biri Elin Ramleth Østli, Trysil Hanne Martinsson, Engerdal Vibeke L. S. Høgseth, Ålesund Astrid Tofteland, Kristiansand Vibeke Støbakk Myren, Trondheim Margit Vik Sundal, Arendal Siv Helen Hansen, Bergen Margit Vik Sundal søkte fritak fra styrevervet, og 2. vara Lise Øverjordet rykket inn på fast plass. 1. vara: Kirsti Svinndal, Drøbak/Frogn 2. vara: Lise Øverjordet, Biri 3. vara: Kristine G. Hardeberg, Gjøvik Anita Sjøblom Schrøder, Larvik, leder Berit Rye, Ålesund Elin Sebjørnsen, Bergen Elin Ramleth Østli, Trysil Hanne Martinsson, Engerdal 2. MEDLEMMER MEDLEMSTALL Aktive ammehjelpere Støttemedlemmer Støttemedlemmer Helse Aktive medlemmer Gavemedlemskap Æresmedlemmer Totalt

2 Æresmedlemmer Elisabet Helsing, Kari Paalgaard Pape, Anna Strand, Eli Heiberg, Hans Christopher Børresen, Gro Nylander, Anne-Karin Paulsen og Mette Lawlor. Rekruttering Det er utsendt 16 (69) oppgavesett fra sekretariatet i perioden. 9 (21) oppgavesett er besvart og godkjent. 7 av disse ammehjelperne ble godkjent på Landstreffet. Dette er en stor nedgang i antall utsendte oppgavesett og godkjente ammehjelpere. Elin Sebjørnsen, Lilly R. K. Mjanger, Liss Hansen, Siv Helen Hansen og Torø Ingvild Lien har vært veiledere. Jordmor IBCLC Tine Greve er faglig ansvarlig for veiledergruppen. 3. LANDSTREFF OG GENERALFORSAMLING Ammehjelpens Landstreff og den 35. ordinære generalforsamling ble holdt på Quality Hotel Tønsberg oktober Fredag ble fagseminaret holdt i auditoriet på Vestfold Sentralsykehus. Det var ca 200 deltagere, salen var mer enn full, og noen måtte dessverre avvises. Forelesere var Lars Åke Hanson, professor i Immunologi, Ph.D, spesialist i pediatri, professor Emeritus: "Hvordan det nyfødte barnet møter bakterier" - Viktigheten av hvilke bakterier barnet møter først. "Morsmelks betydning i barnets immunforsvar". Dr. med. Gro Nylander: "Fakta og fiksjon - kritisk blikk på vitenskapsbasert kunnskap om morsmelk." "Kjærlighet ved første blikk" - lukt, smak, berøring. Viktigheten av hudkontakt etter fødsel. Tine Greve, jordmor, IBCLC og ammehjelper: "Hvordan få en optimal ammestart og melkeproduksjon" - hvordan opprettholde god melkeproduksjon. "Hvordan løse ammeproblemer". Lørdag var viet workshops med ammecase, ammehjelp på e-post, Ammehjelpens forum og Chattjeneste. Det var tilbud om kurset Bli Ammehjelper, der 7 deltagere gjennomførte og fikk godkjenningen under avslutningen søndag. Elin Sebjørnsen sto for det faglige opplegget og gjennomføringen. Det var lagt opp til flere alternative utflukter: Tur til Slottsfjellet, omvisning på Nyfødtavdelingen eller shopping. Generalforsamlingen samlet 40 stemmeberettigede deltagere. Referat foreligger. Søndagen ga Solveig Albrect Wahl en forelesning og demonstrasjon av bæring av barn og ulike bæreteknikker. Anita Sjøblom Schrøder gjennomgikk et ammecase i plenum. Til sist snakket Fred Johan Ødegård, redaktør av nettstedet farogbarn.no om fars rolle. Ammehjelpsgruppene i Vestfold sto for et flott arrangement. 4. SENTRALSTYRETS ARBEID Sentralstyret har hatt 6 møter i perioden til Følgende saker har vært prioritert: Økonomi/søknader Ammehjelpen er i inneværende år tildelt kr i støtte over Statsbudsjettet fra Helse og Omsorgsdepartementet. Dette er en økning på kr i forhold til de siste årene. Vi gjennomførte en vellykket lobby-kampanje høsten Ammehjelpen har fått innvilget søknad til Sametinget på kr for oversetting av vår nettbrosjyre til tre samiske språk. Det er søkt om midler fra Helse-og rehabilitering til oppdatering av videoene på hjemmesiden. Ammehjelpens regnskap 2007 viser et overskudd på kr ,- (kr ,- i fjor). Det vil fortsatt være fokus på økonomi, og også i år investeres det i nye prosjekter som skal styrke organisasjonen. Vår regnskapsfører er Hanne R. Martinssom ved regnskapsfirmaet Vekstra. Hjemmesiden Hjemmesiden er foruten økonomien Ammehjelpens største satsningsområde i denne perioden. Nettsiden ble lagt over på ny database i begynnelsen av januar. Dette på grunn av den store trafikkøkningen på siden. 2

3 Webmaster Vibeke Støbakk Myren er webmaster. Fra ble det inngått en avtale med Vibeke Støbakk Myren/Vision Design om kjøp av tjenester til Ammehjelpens nettside. Det er satt opp en avtale om 10 timer pr uke, 2 timer pr dag. Fra er avtalen utvidet til 3,5 time pr dag, for å dekke opp for arbeidet med Nettbutikken. Kjøpte tjenester Nettproffen leverer tekniske løsninger til nettsiden. Vision Design ved Vibeke Støbakk Myren sørger for design, oppdateringer og utsendelse av varer fra nettbutikken. Trafikk Antall besøkende har stabilisert seg en stund, og lå fra januar 2008 og frem mot sommeren på ca 7500 i uka. Sommeren har vist en økning til rundt pr uke. Redaksjon /Ammenytt I perioden er det kommet ut ett nr av Ammenytt på nett. Ammenytt ble vedtatt nedlagt på Generalforsamlingen Etter dette vedtaket, ble det opprettet en redaksjon for nettsiden bestående av Siv Helen Hansen, Vibeke Støbakk Myren og Anne Sigstad. Det er skrevet nye artikler til a-å siden og en del av de eksisterende er oppdatert. Nyhetsbrev Nyhetsbrevutsendelse forgår gjennom mailmojo. Totalt har vi pr. 1. sept adresser i arkivet. Det sendes ut nyhetsbrev til medlemmer, helsepersonell, kunder og mødre, alt ettersom hva vi vil formidle. Det er sendt ut 43 nyhetsbrev i perioden E-post-tjenesten Det kommer i gjennomsnitt ca nye 25 e-poster pr uke, (ca 1300 på ett år). Mellom 25 og 30 ammehjelpere er med på denne svartjenesten. Noen mødre får oppfølging over lengre tid, slik at antallet svar fra ammehjelperne er større enn antall nye henvendelser. Tjenesten administreres av Anne Sigstad. Chat Det har vært lite aktivitet på chat, men noen få Ammehjelpere har tatt i mot ammehenvendelser på denne måten. Sikkerhetsproblemer med den chatten vi hadde, gjorde at den ble satt ut av drift i slutten av mai. Ny løsning var klar og ble tatt i bruk i slutten av august. Chat vil også brukes som en del av kundeservicen i nettbutikken. Annonsering på nettsiden Det har vært en god del annonsører på nettsiden, de fleste betalende, og noen i bytte for premier, gjensidige linker oa. Nettbutikken VISA-betaling i nettbutikken ble tatt i bruk i mars. Helseforetak kan fremdeles bestill med faktura. Salget i nettbutikken har økt, og vi har pr. august 2008 omtrent 5 utsendelser pr dag. Lager og utsendelser er flyttet til Vibeke Støbakk Myren i Trondheim. Dette for å kunne gi bedre kundeservice og raskere leveringer. På sikt vil dette bidra til å øke omsetningen ytterligere. Ny blogg Vi har startet arbeidet med å opprette en blogg som skal være en del av det totale tilbudet vi har på nett. Det er jobbet med en målsetting om hva vi vil oppnå med bloggen, og den innebærer blant annet å styrke vår identitet, hvem vi er og hva vi gjør; opprettholde troverdighet, knytte tettere kontakt med mødre/andre interesserte, være tilstede når det skjer noe i media, samt å være mer tilgjengelig. Bloggen lanseres i forbindelse med 40-års jubileet vårt på landstreffet i Trondheim, Samarbeidspartnere Nasjonalt Kompetansesenter for Amming bistår Ammehjelpen med faglig godkjenning av tekster på hjemmesiden og de svarer på en del av de medisinske ammespørsmålene som kommer inn. Rådgiver ved NKA Tine Greve er faglig ansvarlig for Ammehjelperoppgaven og veiledergruppa. Det er avholdt et møte mellom representanter fra NKA og Ammehjelpens sentralstyre for utveksling av erfaringer og samarbeidsformer. Helse- og omsorgsdepartementet. Vibeke L. S. Høgseth deltok i planleggingsgruppa for HODs konferanse i forbindelse med ny handlingsplan for svangerskaps-, fødsels og barselomsorg. Margit Vik Sundal deltok på selve konferansen. Sponsorer Avtalen med Sandvik Bokforlag er sagt opp fra Ammehjelper Inger Anita Merkesdal Hall har svart på spørsmål om amming på nettstedet Vi fikk likevel en gratis helsides annonse Spedbarnsboken i Stokke Møbelfabrikk har gitt 3 Tripp-Trapp stoler i premie til vervekonkurranse på nettsiden. 3

4 Thon Hotel Terminus har gitt rabatt på overnatting ifm. styremøter i bytte mot annonse. Promix sponset oss med varer (verdi kr 6440,-) i forbindelse med Foreldre og Barn Festivalen. Mammahuset sponset også varer (verdi 3550,-) til Forelder og Barn Festivalen Lobbying Anne Brenneng og Anne Sigstad talte Ammehjelpens sak i høringsmøte i Helse- og sosialkomiteen. Ammehjelpen oppnådde en økning på kr i vår statlige bevilgning for Høringer Ammehjelpen har sendt høringsuttalelse i følgende saker: Elektronisk helsekort. Sosial- og helsedirektoratet. Høringsfrist 29. februar. Tredeling av foreldrepermisjonen. Barne- og likestillingsdepartementet. Høringsfrist 1. september. Internasjonalt arbeid. Det ble på Generalforsamlingen uttrykt ønske om å få i gang igjen det internasjonale arbeidet. Det er imidlertid ikke satt av penger på budsjettet for Representasjon/kurs Unicef-komiteen: Bryst er best Boken Amming Anne-Karin Paulsen med Wencke H Wiik som vara. Anne Sigstad representerte Ammehjelpen på lanseringen av Gro Nylanders nye utgave av videoen Bryst er best på Rikshospitalet 17. april Kristine Hardeberg representerte Ammehjelpen på lanseringen av boken Amming av Anna-Pia Häggkvist og Elisabet Helsing i Oslo 23. april Helsesøsterkongressen i Stjørdal Ammehjelpere fra Trondheim bemannet standen. Deltakeravgift dekket av Ammehjelpen i Trondheim. Foreldre og barn-festivalen, Exporama 2008, Hellerudsletta mai 2008: Ammehjelpere fra Biri, Sandefjord og Ålesund bemannet Ammehjelpens stand. Deltageravgiften ble dekket av sponsormidler fra Promix og Mammahuset. HOD s konferanse svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 27. mai Margit Vik Sundal representerte Ammehjelpen. Ammehjelpen var med i planleggingen, v. Vibeke L.S. Høgseth Medieomtale. Jan Thomas uttalelse i TV-programmet Top Model om at jenter ødelegger puppene sine ved å amme, førte til mediastorm. Vibeke LS Høgseth var i flere kanaler; Kvinneguiden.no, TV2 nettavisen, Dagbladet, P4 og Kanal 24. Disse har igjen blitt publisert på en rekke andre nettsteder. Tredeling av foreldrepermisjonen. Flere medier henvendte seg til oss i denne saken. Vi fikk bl.a. et lite innlegg på trykk i Aftenposten. Artikkel om amming. Vi skaffet fagperson (Tine Greve) og to case til en artikkel om amming i magasinet Gravid. Reklamefri dag/ammehjelpens reklamefilm Ammehjelpens reklamevideo ble sendt 1. juledag 07. TV2 krever nå at filmene lages i et helt nytt format, og vår film kan ikke endres. De er derfor gjort forsøk på å få noen til å lage en ny film for oss som et student- eller skoleprosjekt, men så langt har vi ikke lyktes med det. 5. AMMEHJELPENS SEKRETARIAT Ansatte: Fra : Anne Brenneng, daglig leder, fast ansatt i 100 % stilling. Anne Sigstad, informasjonsarbeider, 10 timer pr. uke. 4

5 Hjemmekontor: Øverbygdsvegen 133, 2836 Biri. Kontoret. Sekretariatets lokaler ligger i Skogbrukets Hus, Storvegen i Trysil. Sekretariatets adresse er: Ammehjelpen Postboks 112, 2421 Trysil Tlf: Faks: e-post: web: Trysil, Vibeke L. S. Høgseth Astrid Tofteland Siv Helen Hansen Styreleder Nestleder/Økonomileder Styremedlem Lise Øverjordet Vibeke Støbakk Myren Anne Brenneng Styremedlem Styremedlem Daglig leder 5

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2008-01.09.2009

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2008-01.09.2009 AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2008-01.09.2009 1. SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING Fra 01.09.2008-18.10.2009 Leder: Nestleder/Økonomi: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte:

Detaljer

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2005-01.09.2006

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2005-01.09.2006 AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2005-01.09.2006 1. SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING FRA 01.09.2005-22.10.2005 Leder: Nestleder: Økonomileder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte:

Detaljer

INNHOLD. 1. Virksomhetens art og lokalisering. 2. Tillitsvalgte og ansatte 2.1. Fra 01.01.10 16.10.10 2.2. Fra 16.10.10 31.12.10 2.3.

INNHOLD. 1. Virksomhetens art og lokalisering. 2. Tillitsvalgte og ansatte 2.1. Fra 01.01.10 16.10.10 2.2. Fra 16.10.10 31.12.10 2.3. AMMEHJELPEN ÅRSMELDING 2010 Ammehjelpen, postboks 112, 2421 Trysil www.ammehjelpen.no INNHOLD 1. Virksomhetens art og lokalisering 2. Tillitsvalgte og ansatte 2.1. Fra 01.01.10 16.10.10 2.2. Fra 16.10.10

Detaljer

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2004-01.09.2005

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2004-01.09.2005 AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2004-01.09.2005 1. SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING FRA 01.09.2004-23.10.2004 Leder: Nestleder: Økonomileder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte:

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 35. generalforsamling. Quality Hotell, Tønsberg 20. oktober 2007

Protokoll. Ammehjelpens 35. generalforsamling. Quality Hotell, Tønsberg 20. oktober 2007 Protokoll Ammehjelpens 35. generalforsamling Quality Hotell, Tønsberg 20. oktober 2007 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus Bergen 23. oktober 2003 Saker til behandling:

Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus Bergen 23. oktober 2003 Saker til behandling: Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus 23. oktober 2003 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 34. generalforsamling. Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006

Protokoll. Ammehjelpens 34. generalforsamling. Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006 Protokoll Ammehjelpens 34. generalforsamling Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Protokoll Ammehjelpens 38. generalforsamling Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 42. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014

Protokoll. Ammehjelpens 42. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014 Protokoll Ammehjelpens 42. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og

Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og Generalforsamling i Trondheim 29 oktober 2000 Ved møtestart var det 49 stemmeberettigede. 1. Anne Sigstad startet med å ønske velkommen. 2. Konstituering Godkjenning av innkallelse Godkjent Godkjenning

Detaljer

Forord. Svein Kvakland Astrid Rutherford Kristin Tørum (leder) (styremedlem) (styremedlem)

Forord. Svein Kvakland Astrid Rutherford Kristin Tørum (leder) (styremedlem) (styremedlem) 1 Årsmelding 2010 Forord Årsmeldingen utarbeides for et kalenderår, mens Forum for miljø og helses (FMH) årsmøter vanligvis legges til årskonferansen i mai - juni. FMHs årskonferanse med valg av nytt styre

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok &

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Årsberetning 2013 organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Offset

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Protokoll Ammehjelpens 41. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert Årsberetning 2012 Foto: Camilla Pedersen Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Bilde av hjertetransplanterte Torun Bjørgo

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November 1 Innkallelse til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes 7, 1.ledd.

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Kretsstyret Fram til årsmøtet 2. mars 2006 hadde kretsstyret følgende sammensetning: Kretsleder: Torodd Seierstad, 6. Larvik Visekretsleder: Petter Gjertsen,

Detaljer

RAPPORT. Pilotprosjekt - FRIDA. Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner

RAPPORT. Pilotprosjekt - FRIDA. Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner RAPPORT Pilotprosjekt - FRIDA Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Kompetansesenter rus - region vest Stavanger Rogaland A-senter På oppdrag fra Helsedirektoratet INNHOLD Bakgrunn 3 Mål med

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Prosjektrapport NK LMS 1/2010 På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF, Aker - april 2010 Michelle Chinnappen og

Detaljer

ÅRSMELDING ISAAC Norge Styret i perioden april 2011- mai 2012 bestått av følgende medlemmer:

ÅRSMELDING ISAAC Norge Styret i perioden april 2011- mai 2012 bestått av følgende medlemmer: ÅRSMELDING ISAAC Norge Styret i perioden april 2011- mai 2012 bestått av følgende medlemmer: Torunn R. Borgersen Leder Hanne Almås Styremedlem Synnøve Flatebø Hoelseth Styremedlem Sabine Gehring Styremedlem

Detaljer

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 Årsmøte i Norges Guideforbund Lørdag 21.mars 2009 kl. 09.00 Quality Hotel Klubben, Tønsberg Åpning: Godkjenning av saksliste Valg av møtedirigent Valg av referent Valg av

Detaljer

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Side 1 av 18 Årsmelding 2006_HivNorge FORORD 2006 var et år preget av videre utvikling av organisasjonen. Vi går inn i 2007 med en tydeligere profil som

Detaljer

Styrets årsberetning 2006

Styrets årsberetning 2006 Styrets årsberetning 2006 1. Opplysning og informasjon 1.1. Konferanser, kurs og stand 1.2. Hefter og brosjyrer 1.3. Nettside og medlemsblad 1.4. Media 2. Psykisk helse 2.1 Sosialesammenkomster 2.2 Omsorg

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer