Protokoll. Ammehjelpens 35. generalforsamling. Quality Hotell, Tønsberg 20. oktober 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. Ammehjelpens 35. generalforsamling. Quality Hotell, Tønsberg 20. oktober 2007"

Transkript

1 Protokoll Ammehjelpens 35. generalforsamling Quality Hotell, Tønsberg 20. oktober 2007 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg av ordstyrer 2.4. Valg av to referenter 2.5. Valg av redaksjonskomité 2.6 Valg av tellekorps 2.7. Valg av to ammehjelpere til å skrive under protokollen 3. Forretningsorden 4. Ammehjelpens årsmelding Sentralstyrets årsmelding Handlingsplan Innkomne forslag 6.1 1, Formålsparagrafen 6.2 9, Medlemsblad 6.3 punkt 4, Etiske retningslinjer, medisinske spørsmå 7. Regnskap og budsjett 7.1. Ammehjelpens regnskap og revisjon Ammehjelpens budsjett Valg 8.1 Valgkomitéens innstilling 8.2 Gjennomføring av valget 9. Avslutning 1

2 Sakene fikk følgende behandling: 1. Åpning Leder i Sentralstyret, Vibeke L. S. Høgseth, ønsket velkommen til Ammehjelpens 35. ordinære Generalforsamling på Quality Hotell i Tønsberg. Generalforsamlingen ble åpnet kl Daglig leder Anne Brenneng foretok navneopprop. Det var 43 deltagere til stede, derav 40 stemmeberettigede. 2. Konstituering Leder sto for konstitueringen inntil ordstyrer var valgt Godkjenning av innkalling Innkalling ble godkjent Godkjenning av sakliste Saksliste ble godkjent Valg av ordstyrer Kari Nerdrum Tangen ble foreslått av styret og enstemmig valgt til ordstyrer Valg av to referenter Wenche Green Giskegjerde og Anne Sigstad ble foreslått og valgt til referenter. 2.5 Valg av redaksjonskomite Therese Varild Arvesen, Berit Rye og Tine Greve ble foreslått valgt til redaksjonskomite Valg av tellekorps Liv Merethe Hansen, Marthe-Stine Brobakken og Lise Øverjordet ble foreslått og valgt til tellekorps Valg av to ammehjelpere til å skrive under protokollen Mari Ulfsnes og Wenche Skog ble foreslått og valgt til å skrive under protokollen. 3. Forretningsorden for Ammehjelpens Generalforsamling Ordstyrer redegjorde for forretningsorden for Ammehjelpens Generalforsamling. Vedtak: Generalforsamlingen godtok framsatt forslag til forretningsorden for Ammehjelpens Generalforsamling. 2

3 4. Ammehjelpens årsmelding Sentralstyrets årsmelding Leder Vibeke L. S. Høgseth refererte hovedpunktene i sentralstyrets årsmelding. Vedtak: Generalforsamlingen tok sentralstyrets årsmelding til etterretning. 5. Handlingsplan 2008 Leder Vibeke L.S. Høgseth gikk gjennom styrets forslag til Handlingsplan 2008 Ordstyrer åpnet for debatt. Forslag fra Elisabet Helsing: EH vil gjerne representere Ammehjelpen tydeligere internasjonalt. Hun ønsker mandat fra sentralstyret i sitt internasjonaler arbeid. Dette innebærer ikke at hun ønsker økonomiske midler fra AH. Forslag til nytt punkt i Handlingsplanen: Begynne styrking av det internasjonale arbeidet. Handlingsplan 2008 Økonomi Vervekampanjer Styrke økonomien salg Nyhetsbrev kunder Arbeide for nye inntektskilder Salg av annonser Synliggjøring av Ammehjelpen Utsending av informasjon til helsestasjoner og fødesteder Reklamefilm TV 2. Ny søknad Hjemmesiden Fortsatt styrke hjemmesiden Opprette en redaksjon for hjemmesiden. Kontakt AH lokalt/sentralt Nyhetsbrev medlemmer Tilskudd landstreff nye ammehjelpere 1000 kr. pr pers Innsending av årsrapport fra hver enkelt ammehjelper. 3

4 Prosjekt Instruksjonsfilm om amming, v. Eva Nygard Djordjevic. Søknad Helse- og rehabilitering. Internasjonalt arbeid Begynne styrking av det internasjonale arbeidet. Vedtak: Handlingsplan for 2008 ble vedtatt av Generalforsamlingen med en enkelt tilføyelse. Ny handlingsplan vedtatt mot en stemme. Pause. Kl Nytt opprop 41 til stede, 38 stemmeberettigede. 6. Innkomne forslag: Vedtektsendringer Formålsparagrafen Anne Sigstad redegjorde for styrets forslag. Opprinnelig ordlyd 1 Formål Ammehjelpen arbeider for å verne og fremme amming. Organisasjonen skal bidra til at flest mulig barn får mors melk så lenge de har behov for det, til beste for barnas og mødrenes helse og samfunnet for øvrig. Styrets forslag 1 Formål Ammehjelpen arbeider for å verne og fremme amming. En mor som ønsker å ame, skal få all den hjelp og støtte hun trenger, til å amme så lenge hun selv og barnet ønsker til (det) beste for barnas og mødrenes helse og samfunnet forøvrig. Ordstyrer åpnet for debatt. Det ble en debatt om hvorvidt barnets ønske skulle vektlegges. Skriftlig forslag fra Ålesundsgruppa v. Unni Moa om å fjerne og barnet, ellers lik ordlyd. Det ble diskutert hvordan en skal ivareta mødre som ikke ønsker å amme, uten å overtale. Anne Sigstad viste til 2 Profil og oppgaver som sier noe om dette. 2. Profil og oppgaver Ammehjelpen er en partipolitisk uavhengig frivillig humanitær organisasjon. Gjennom mor-tilmor-kontakt gir vi rådgivning og støtte til ammende mødre. Ammehjelpen verner og fremmer også amming gjennom å påvirke rammebetingelser, holdninger og kunnskap om amming nasjonalt og internasjonalt Det kom inn et nytt forslag til ordlyd fra Elin Sebjørnsen og ett fra Elisabet Helsing. Unni Moa trakk sitt forslag til fordel for Elisabet Helsings. Det samme gjorde Elin Sebjørnsen, og etter en kort drøfting, trakk også sentralstyret sitt forslag. 4

5 Dermed var det Elisabet Helsing sitt forslag som gikk til avstemning Elisabet Helsings forslag 1 Formål Ammehjelpen arbeider for å verne og fremme amming. Mødre skal få all den hjelp og støtte de trenger til å amme så lenge de selv ønsker, til beste for barnas og mødrenes helse og samfunnet for øvrig. 39 stemmeberettige i salen. Vedtak: Elisabet Helsings forslag til ny ordlyd i 1 Formål ble enstemmig vedtatt. 1 Formål Ammehjelpen arbeider for å verne og fremme amming. Mødre skal få all den hjelp og støtte de trenger til å amme så lenge de selv ønsker, til beste for barnas og mødrenes helse og samfunnet for øvrig Medlemsblad Forlsag fra sentralstyret om å endre 9 Meldemsblad til å omhandle Nettsiden Vibeke Støbakk Myren redegjorde for styrets forslag. Opprinnelig ordlyd: 9. Medlemsblad Ammenytt er Ammehjelpens kontaktorgan og fagblad. Sentralstyret utnevner redaksjonen som skal arbeide innenfor Ammehjelpens vedtekter og retningslinjer. Redaktøren har et fritt redaksjonelt ansvar innenfor disse rammene. Styrets forslag 9 Nettsiden Nettsiden er Ammehjelpens kontaktorgan. Sentralstyret utnevner redaksjon og webmaster som skal arbeide innefor Ammehjelpens vedtekter og retningslinjer. Redaksjonen har et fritt redaksjonelt ansvar innenfor disse rammene. Ordstyrer åpnet for debatt. Debatten avslørte at forsamlingen stort sett var enig i styrets forslag. Selv om det ble uttrykt at en savnet bladet i papirutgave, kom de fleste innleggene med innspill til nettsiden, muligheten for å få til et samarbeid med svenske Amningsnytt, og det ble påpekt at artikler og annet stoff som legges direkte på nettsiden, når langt flere enn dagens ordning med et nettmagasin kun for medlemmer.fra redaksjonen ble det redegjort for hvor mye arbeid som legges ned i bladet pr i dag, og hvor få som laster det ned. Webmaster Vibeke Myren ønsket ideer til stoff og organisering av nettsiden. Ingen nye skriftlige forslag kom inn, og det gikk til avstemning. 39 stemmeberettigede til stede. 5

6 36 stemte for styrets forslag 1 stemte imot 2 blanke stemmer Vedtak: Sentralstyrets forslag til ny 9 i Ammehjelpens vedtekter vedtatt. Styrets forslag til ny 9 9 Nettsiden Nettsiden er Ammehjelpens kontaktorgan. Sentralstyret utnevner redaksjon og webmaster som skal arbeide innefor Ammehjelpens vedtekter og retningslinjer. Redaksjonen har et fritt redaksjonelt ansvar innenfor disse rammene. Ordlyden i formuleringen finpusses av styret. 6.3 punkt 4, Etiske retningslinjer, medisinske spørsmål. Leder Vibeke LS Høgseth la fram styrets forslag. Nåværende formulering: Etiske retningslinjer, punkt 4 4. Ammehjelpen gir ikke råd som kan være av medisinsk art. Vi gir heller ikke råd om barnestell eller barneoppdragelse. Sentralstyrets forslag til ny formulering: 4. Ammehjelpen gir generelt ikke råd som kan være av medisinsk art. Vi gir heller ikke råd om barnestell eller barneoppdragelse. Ammehjelpere som har sitt daglige virke og er utdannet innenfor relevante helsefaglige retninger som leger, helsesøstre, jordmødre og barnesykepleiere, kan gi råd i tilfeller som dekkes av deres fagkunnskap. De skal i så fall opplyse om det til rådsøker. Ordstyrer redegjorde for stemmegivningen i tilfeller der man har flere forslag. Ordstyrer åpnet for debatt. 2 nye skriftlige forslag kom inn Forslag 1 fra Tine Greve 4. Ammehjelpen gir generelt ikke råd som kan være av medisinsk art. Vi gir heller ikke råd om barnestell eller barneoppdragelse. Ammehjelpere som har sitt daglige virke og/eller er utdannet innenfor relevante helsefaglige retninger som leger, helsesøstre, jordmødre og sykepleiere, samt barne- og hjelpepleiere med videreutdanning i ammeveiledning, kan gi råd i tilfeller som dekkes av deres fagkunnskap. De skal i så fall opplyse om dette til rådsøker. Tillegg foreslått senere i debatten: Rådene skal gis innenfor Ammehjelpens formålsparagrafer og retningslinjer forøvrig. 6

7 Forslag 2 fra Heidi Linnerud 4. Ammehjelpen gir generelt ikke råd som kan være av medisinsk art. Vi gir heller ikke råd om barnestell eller barneoppdragelse. Ammehjelpere som har sitt daglige virke og/eller er utdannet innenfor relevante helsefaglige retninger, kan gi råd i tilfeller som dekkes av deres fagkunnskap. De skal i så fall opplyse om dette til rådsøker. Debatten gikk mest på hvorvidt man skulle ha med spsifikasjon av titler/utdanninger eller ikke. Debatten om å endre punkt 4 i etsike retningslinjer eller å la den stå som før, kom bare unntaksvis frem. Enkelte mente det var en fare for å utelukke vanlige mødre uten helsefaglig bakgrunn ved å åpne for å gi medisinske råd, og at vi har Nasjonalt Kompetansesenter for Amming å rådføre oss med i vanskelige tilfeller. Det blir feil hvis noen føler seg utestengt. Hanne Payne bemerket at det fremdeles står at Ammehjelpen gir generelt ikke råd som kan være av medisinsk art. Leder Vibeke Høgseth presiserte at det også er juridiske grunner til at vi ønsker å presisere dette, at ikke ammehjelpere går ut over sin kompetanse og kanskje gir feil råd. Fra flere sykepleriere i salen ble det påpekt at Helsepersonelloven regulerer hva en kan si. Enkelte barnepleiere uten tilleggsutdanning følte seg utelukket av teksten i forslag 1, mens andre ikke så det slik. Noen støttet forslaget fra Heidi Linnerud om at det ikke var nødvendig å nevne titler/utdanninger. Fra styret ble det stilt spørsmålstegn ved hvem som definerer hva som er relevant utdanning, dersom dette ikke står skrevet. Hvis det skal være opp til den enkelte, er vi like langt. Fra Tine Greve ble det også presisert at det er veldig viktig å definere hvem som kan gi råd. Mødrene har mye kunnskap og vi er ofte siste mulighet, AH får vanskeligere spørsmål. Siste setning er viktig, at den enkelte tilkjennegir sin utdanning. Det er viktig å vite hvilken hatt en har på. Dette har vært praktisert i Ammehjelpen, nå ønsker en å formalisere det. Det er også viktig å vite sin begrensning ift barneoppdragelse (feks nattevåk/amming). Da ordstyrer satte strek, var det 2 skriftlige forslag i tillegg til styrets. Etter en kort drøfting i styret, trakk styret sitt forslag med 3 mot 1 stemme. Det var 39 stemmeberettigede i salen da en gikk til avstemning. Det ble først stemt mellom forslag 1 fra Tine Greve og forslag 2 fra Heidi Linnerud. Det avgjøres ved simpelt flertall hvilket av forslagene som skal stilles opp mot eksisterende ordlyd. Alternativ 1 (Tine Greve) fikk 20 stemmer Alternativ 2 (Heidi Linnerud) fikk 15 stemmer Det var 4 blanke stemmer Forslag 1 ble så satt opp mot eksisterende ordlyd. Her kreves 2/3 flertall for det nye forslaget. 37 stemmeberettigede ved denne avstemingen. Tine Greves forslag fikk 31 stemmer 4 stemte imot 2 blanke Vedtak: Tine Greves forslag til nytt pkt 4 i Ammehjelpens etiske retningslinjer ble vedtatt. 7

8 4. Ammehjelpen gir generelt ikke råd som kan være av medisinsk art. Vi gir heller ikke råd om barnestell eller barneoppdragelse. Ammehjelpere som har sitt daglige virke og/eller er utdannet innenfor relevante helsefaglige retninger som leger, helsesøstre, jordmødre og sykepleiere, samt barne- og hjelpepleiere med videreutdanning i ammeveiledning, kan gi råd i tilfeller som dekkes av deres fagkunnskap. De skal i så fall opplyse om dette til rådsøker. Rådene skal gis innenfor Ammehjelpens formålsparagrafer og retningslinjer forøvrig. Ordlyden i formuleringen finpusses av styret. 7. Regnskap/budsjett 7.1. Ammehjelpens regnskap og revisjon 2006 Økonomiansvarlig Astrid Tofteland leste revisors beretning. Daglig leder Anne Brenneng redegjorde for regnskapet. Det var ingen kommentarer fra salen. Vedtak: Ammehjelpens regnskap for 2006 godkjent ved akklamasjon Ammehjelpens budsjett for 2008 Økonomiansvarlig Astrid Tofteland redegjorde for budsjett Det kom spørsmål fra salen på noen punkter, som ble avklart av daglig leder. Forøvrig ingen kommentarer til sentralstyrets forslag til Budsjett Vedtak: Generalforsamlingen ga sin tilslutning til sentralstyrets forslag til budsjett for 2008 ved akklamasjon. 8. Valg 8.1. Valgkomitéens innstilling Anita S. Schrøder redegjorde for valgkomitéens arbeid. Hun la fram valgkomiteens innstilling. De kandidatene som var til stede, fikk pesentere seg selv. Elin Sebjørnsen presenterte Siv Helen Hansen, Heidi Linnerud presenterte Kristine Hardeberg og Anne Sigstad presenterte Ingebjørg Finnesand. Det kom inn ett benkeforslag fra Marthe-Stine Brobakken på Lise Øverjordet til 1. varaplass. Lise Øverjordet ble erstattet av Heidi Linnerud i tellekorpset. 8

9 Innstilling fra valgkomiteen til leder og sentralstyre med vara: Leder: Vibeke L S Høgseth, Ålesund, gjenvalg, velges for ett år Styremedlem: Margit Vik Sunndal, Arendal, ny, velges for to år Siv Helen Hansen, Bergen, ny, velges for to år I tillegg stiller Kirsti Svinndal og Kristine Hardeberg også til valg til styret. Varamedlem: 1. Kirsti Svinndal, Drøbak/Frogn, ny, velges for ett år 2. Kristine Hardeberg, Gjøvik, gjenvalg, velges for ett år 3. Ingebjørg Finnesand, Stavanger, ny, velges for ett år Valgkomite: Anita S Schrøder, Larvik, gjenvalg, velges for ett år Elin Sebjørnsen, Bergen, ny, velges for ett år Berit Rye, Ålesund, gjenvalg, velges for ett år 8.2. Gjennomføring av valget. Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen ledet valget. Daglig leder foretok nytt navneopprop. 36 stemmeberettigede til stede. Valg av leder Det var bare ett forslag til ledervervet. Vibeke L.S. Høgseth, Ålesund, valgt ved akklamasjon Valg av sentralstyremedlemmer Det var fire kandidater til to verv. Etter skriftlig avstemning ble følgende valgt: Nytt styremedlem: Margit Vik Sundal, Arendal Etter at Margit ble valgt, var det 35 stemmeberettigede i salen. Nytt styremedlem: Siv Helen Hansen, Bergen Valg av varamedlemmer Til varaplassene var det 4 kandidater til 3 plasser, og etter skriftlig avstemning ble disse valgt: 1. vara: Kirsti Svinndal, Drøbak/Frogn 2. vara: Lise Øverjordet, Biri 3. vara: Kristine Hardeberg, Gjøvik Valgkomite Valgkomite: Anita S Schrøder, Larvik Elin Sebjørnsen, Bergen Berit Rye, Ålesund 9

10 Valgt ved akklamasjon. 9. Avslutning Generalforsamlingen ble avsluttet kl Referenter: Wenche Green Giskegjerde og Anne Sigstad Protokollen godkjent: Sted og dato: Bjerka, Underskrift: Wenche Skog, sign. Sted og dato: Aure, Underskrift: Mari Ulfsnes, sign. 10

11 Ammehjelpens Generalforamling 2007 Deltagerliste Nr Navn Sted Nr Navn Sted 1 Margit Vik Sundal Arendal 39 Vibeke LS Høgseth Ålesund 2 Mari Ulfsnes Aure 40 Wenche G. Giskegjerde Ålesund 3 Nina Evenstad Bergen 41 Anne Sigstad Ansatt 4 Elin Sebjørnsen Bergen 42 Anne Brenneng Ansatt 5 Heidi Linnerud Biri 43 Cecilia Wemmert Sverige 6 Marthe Stine Brobakken Biri 7 Liv Merethe S Hansen Biri 8 Brita Haslie Biri 9 Lise Øverjordet Biri 10 Tine Greve Bærum 11 Kirsti Svinndal Drøbak/Frogn 12 Tove Maria Gundersen Gjøvik 13 Elin Enger Mollestad Gjøvik 14 Wenche Skog Hemnes 15 Astrid Tofteland Kristiansand 16 Anita S. Schrøder Larvik 17 Therese Varild Arvesen Larvik 18 Nille Ludvigsen Larvik 19 Karolina Amundsen Larvik 20 Birgitte Espenes Larvik 21 Torø Ingvild Lien Lillehammer 22 Elisabet Helsing Oslo 23 Inger Heilien Sandefjord 24 Nina Ødegaard Sandefjord 25 Solveig Albrecht Wahl Sandefjord 26 Mathea Pihl Sandefjord 27 Elisabeth Evensen Sandefjord 28 Gro Sjöberg Skien 29 Kari Nerdrum Tangen Tromsø 30 Elin Marita Hermundstad Trondheim 31 Vibeke Støbakk Myren Trondheim 32 Hanne Payne Tønsberg 33 Mette Nordseth Edh Tønsberg 34 Unni Moa Ålesund 35 Eva Krogen Ålesund 11

12 36 Eli Hovland Ålesund 37 Karen-Marie Schjeldrup Ålesund 38 Berit Rye Ålesund 12

Protokoll. Ammehjelpens 34. generalforsamling. Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006

Protokoll. Ammehjelpens 34. generalforsamling. Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006 Protokoll Ammehjelpens 34. generalforsamling Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus Bergen 23. oktober 2003 Saker til behandling:

Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus Bergen 23. oktober 2003 Saker til behandling: Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus 23. oktober 2003 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Protokoll Ammehjelpens 38. generalforsamling Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og

Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og Generalforsamling i Trondheim 29 oktober 2000 Ved møtestart var det 49 stemmeberettigede. 1. Anne Sigstad startet med å ønske velkommen. 2. Konstituering Godkjenning av innkallelse Godkjent Godkjenning

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Vedtekter og retningslinjer. Vedtatt på Generalforsamlingen år 2000 Revidert 2003, 2007, 2009 og 2012

Vedtekter og retningslinjer. Vedtatt på Generalforsamlingen år 2000 Revidert 2003, 2007, 2009 og 2012 1 Vedtekter og retningslinjer Vedtatt på Generalforsamlingen år 2000 Revidert 2003, 2007, 2009 og 2012 1 2 Forutsetninger Vedtektene er et hjelpemiddel til å styre og utvikle organisasjonen. Paragraf 1

Detaljer

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2008-01.09.2009

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2008-01.09.2009 AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2008-01.09.2009 1. SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING Fra 01.09.2008-18.10.2009 Leder: Nestleder/Økonomi: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte:

Detaljer

INNHOLD. 1. Virksomhetens art og lokalisering. 2. Tillitsvalgte og ansatte 2.1. Fra 01.01.10 16.10.10 2.2. Fra 16.10.10 31.12.10 2.3.

INNHOLD. 1. Virksomhetens art og lokalisering. 2. Tillitsvalgte og ansatte 2.1. Fra 01.01.10 16.10.10 2.2. Fra 16.10.10 31.12.10 2.3. AMMEHJELPEN ÅRSMELDING 2010 Ammehjelpen, postboks 112, 2421 Trysil www.ammehjelpen.no INNHOLD 1. Virksomhetens art og lokalisering 2. Tillitsvalgte og ansatte 2.1. Fra 01.01.10 16.10.10 2.2. Fra 16.10.10

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling

Referat fra NAS' generalforsamling Referat fra NAS' generalforsamling Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, tirsdag 28. april 2008 kl. 18:00.

Detaljer

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i Protokoll fra NILs Landsmøte i Larvik 25. april 2015 ved Maria Karoline Arvaniti og Maria E. Andreassen Møtet ble avholdt på Farris Bad, Larvik 47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Det innkalles til ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Lørdag 28. april 2012 kl. 12.00 (NB! Tidspunkt) på Solrabben, Sjøhaug SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder.

Detaljer

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE TORSDAG 4. MAI 2006 PÅ SIVILFORSVARETS LEIR STARUM VED GJØVIK. Delegater med stemmerett: Oddvar Berg, UF-Øvre Hallingdal Stein Dølplass,

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no PROTOKOLL AV KANDUS GENERALFORSAMLING 2010 Dato: 27. oktober 2010 Sted: KANDU-lokalet, Akersbakken 12, Oslo Protokollfører: Rune Keisuke Kosaka Til stede: 39 personer, hvorav 4 observatører samt møteleder.

Detaljer

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014 Til Tingrepresentanter og Gjester Att: Kopi: Vår referanse: 678795v1 Deres referanse: Dato: 25. mars 2014 Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund,

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sakspapir Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sundvolden Hotel 15. 16. april 2012 1 Sak 1 Opning Sak 1 Opning Representantskapsmøtet blir opna av leiar i LNU, Gunhild Grande

Detaljer