AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2005-01.09.2006"

Transkript

1 AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING FRA Leder: Nestleder: Økonomileder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte: Valgkomité: Revisor: Regnskapsfører: FRA Leder: Nestleder/økonomi: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte: Valgkomité: Revisor: Regnskapsfører: Anita Sjøblom Schrøder, Larvik Vibeke L. S. Høgseth, Ålesund Astrid Tofteland, Kristiansand Kari Nerdrum Tangen, Tromsø Gilda Bjørnson, Tønsberg 1. vara: Elin Sebjørnsen, Bergen 2. vara: Margit Vik Sundal, Arendal 3. vara: Heidi Linnerud, Biri/Gjøvik Signe Myklebust, Lillehammer, leder May Britt Jensen, Rennesøy Tine Greve, Asker og Bærum Elin Ramleth Østli, Trysil Hanne Martinsson, Engerdal Vibeke L. S. Høgseth, Ålesund Astrid Tofteland, Kristiansand Elin Sebjørnsen, Bergen Gilda Bjørnson, Tønsberg Vibeke Støbakk Myren, Trondheim 1. vara: Lilly R. K. Mjanger, Bergen 2. vara: Heidi Linnerud, Biri/Gjøvik 3. vara: Kari Nerdrum Tangen, Tromsø Tine Greve, Bærum, leder Anita Sjøblom Schrøder, Larvik Berit Rye, Ålesund Elin Ramleth Østli, Trysil Hanne Martinsson, Engerdal 2. MEDLEMMER MEDLEMSTALL Aktive ammehjelpere Støttemedlemmer (Støttemedlemmer u. AN ) (Støttemedlemmer m. AN ) Abonnenter Aktive medlemmer Gaveabonnement Æresmedlemmer Totalt Æresmedlemmer

2 Elisabet Helsing, Kari Paalgard Pape, Anna Strand, Eli Heiberg, Hans Christopher Børresen, Gro Nylander, Anne-Karin Paulsen og Mette Lawlor Rekruttering Det er utsendt 80 (61) oppgavesett fra sekretariatet i perioden. 15 (13) oppgavesett er besvart og godkjent. Lilly R. K. Mjanger, Elin Sebjørnsen, Liss Hansen, Berit Rye, Camilla Bratland har vært veiledere. Veiledergruppen pr : Lilly R. K. Mjanger, Elin Sebjørnsen, Liss Hansen, Berit Rye, Jordmor IBCLC Tine Greve er faglig ansvarlig for veiledergruppen 3. LANDSTREFF OG GENERALFORSAMLING Ammehjelpens Landstreff og den 33. ordinære generalforsamling ble holdt på Ålesund Vandrerhjem oktober Fredag var fagdag med mange eksterne deltagere og spennende forelesere. Tine Greve var hovedforeleser og hennes temaer var Fullamming og langtidsamming, Bruk av tillegg. Når, hvorfor og hvordan. Det var lansering av ny utgave av ved Vibeke S. Myren og Anne Sigstad. Elisabet Helsing presenterte den nye utgaven av brosjyren Hvordan du ammer ditt barn, samt brosjyras historie. Rachel Myr presenterte Rapport om ny kunnskap vedrørende smokkbruk, samsoving, amming og krybbedød. Det var ca 85 deltagere på fagseminaret. Lørdag var viet workshops med ammerådgivning, tur til Aksla, Ålesunds byfjell i strålende sol, og Generalforsamling med festmiddag. På generalforsamlingen var det 30 stemmeberettigede deltagere til stede. Referat foreligger. Sødagens program besto av Når er det riktig å henvise ammeproblemer til helsepersonell. ved Rachel Myr og Helsepolitikk og amming av leder for Nasjonalt Kompetansesenter for amming, Anne Bærug. Programmet ble avsluttet med et lysbildekåseri ved Oddgeir Bruaset, Folket langs Storfjorden. Ålesundsgruppa hadde lagt ned en stor dugnadsinnsats og sto for et flott arrangement! 4. SENTRALSTYRETS ARBEID Sentralstyret har hatt 6 møter i perioden til Følgende saker har vært prioritert: Økonomi Ammehjelpen er i inneværende år tildelt kr i støtte over Statsbudsjettet fra Helse og Omsorgsdepartementet. Ammehjelpens regnskap 2005 viser et underskudd på kr ,- Underskuddet er derved halvert fra 2004 og en rekke tiltak er satt i verk for å styrke økonomien. Dette har vært det høyest prioriterte arbeidsområdet i denne perioden og vil fortsatt være det i årene som kommer. Avtaler med nye samarbeidspartnere gir oss nye inntektskilder og ikke alt fremkommer av årsregnskapet. Vår regnskapsfører er Hanne R. Martinsson ved regnskapsfirmaet Vekstra. Dette samarbeidet har fungert svært godt og vi er meget fornøyd med arbeidet som blir gjort. Hjemmesiden Hjemmesiden er foruten økonomien Ammehjelpens største satsningsområde i denne perioden. Siden lansering av nytt design på Landstreffet 2005, har nettsiden vært under stadig utvikling. Statistikken viser at fra desember 2005 til august 2006, har antall treff pr. mnd. økt fra 3400 til Det er lagt ut mye informasjon under siden Amming a-å, der alt er godkjent av ammespesialister ved Nasjonalt Kompetansesenter for Amming (NKA). Nettbrosjyren ligger nå ute på 12 språk. I april startet vi med sentralt mottak av e-poster med spørsmål til Ammehjelpen. I perioden fram til 1. september er det kommet inn ca 140 henvendelser, som besvares av 25 ammehjelpere og 5 ammespesialister som også er ammehjelpere. I juni åpnet live chat på hjemmesiden, der mødrene kan sende sitt spørsmål direkte til en ammehjelper som er pålogget. Denne tjenesten har foreløpig bare 6

3 (hvorav 4 aktive) ammehjelpere med. Nettsiden har fått et eget forum der ammehjelpere kan diskutere spørsmål de er opptatt av. Det er åpnet for annonsering på nettsiden og i nyhetsbrevene. Nettbutikk ble åpnet i mars. Vi skiftet web domene til Nettproffen i juni. De har laget ny nettbutikk til oss gratis, til en verdi av kr , som ble lansert i august. Det er inngått samarbeid med flere firmaer og produkter som vi nå selger i vår nettbutikk: Barnekompaniet med merkene Bærabarn sjal, Boob ammeklær og Bravado undertøy. Drykids ammemadrasser og Medico brystpumper. Gilda Bjørnson har sydd tøybryst som selges gjennom nettbutikken. Anne Brenneng har jobbet med disse avtalene. Webmaster har vært Vibeke Støbakk Myren. Ammenytt Ammenytt har kommet ut med 3 nummer i perioden. Kari Nerdrum Tangen har vært redaktør av bladet. Anne Sigstad har bistått som redaksjonssekretær. Lene Sæther hos Willy Berg trykkeri står for layout og redigering. Temanumre har vært Tette melkeganger/brysbetennelse nr. 3/4-05, Langtidsamming og avvenning nr. 1/06, Amming og livsstil nr. 2/06. Nr. 2/06 kom med forside i farger. Bladet trykkes hos Willy Berg Grafiske i Moelv. For 2006 er det vedtatt å gi ut 3 utgaver av bladet. Opplaget er på Det er inngått fast avtale med Posten for hvilke uker bladet skal sendes ut i Nyhetsbrev Det blir sendt ut to typer nyhetsbrev. En til alle kontakter med generell informasjon om nyheter, og en til medlemmer med medlemsinfo. Disse to listene har tilsammen ca 500 abonnenter. Nyhetsbrev til alle blir fra august 2006 sendt ut hver 3. uke. Brevene legges ut på Det arbeides med å få annonsører til nyhetsbrevene. Samarbeidspartnere Nasjonalt Kompetansesenter for Amming bistår Ammehjelpen med faglig godkjenning av tekster på hjemmesiden, artikler til Ammenytt og de svarer på en del av de medisinske ammespørsmålene som kommer inn. Rådgiver ved NKA Tine Greve er faglig ansvarlig for Ammehjelperoppgaven. For 2006 har vi fått til en avtale med Sandvik Bokforlag som gir ut Spedbarnsboken. Den kommer ut til 90% av alle som får barn, og 93% sier i spørreundersøkelser at de har et positivt eller svært positivt inntrykk av den. Annonsen vi har er en helside til en verdi av kr ,-. Som motytelse svarer ammehjelper Inger Anita Merkesdal Hall på spørsmål om amming på nettstedet din.baby.no. Hun har Tine Greve som faglig veileder i arbeidet sitt. Inger Anita har svart på gjennomsnittlig 10 ammespørsmål pr. uke. Avtalen med Sandvik er forlenget til Ammehjelpen har avtale med barnemagasinet BAM om gjensidig annonseutveksling i Ammenytt og BAM. Firmaene Alveslottet, Babyslynga og Lifestone har gitt premier til vervekonkurranse på nettsiden. De to førstnevnte har også gitt premier til Landstreffet. Mammabladet og 3 nummer av BAM sendes ut til nye medlemmer i vår nye velkomstpakke. Samarbeidet med nettstedet Gullsmokken ble avsluttet i januar, da dette ikke ga den forventede uttelling for Ammehjelpen. Elin Sebjørnsen var Ammehjelpens ekspert på nettstedet. Lobbyvirksomhet/media Elin Sebjørnsen har arbeidet opp mot LO og Stortinget med saken om og retten til betalt ammefri. Hun har også fulgt opp artikler i media, bl.a av Linn Ullmann som har skrevet i Aftenposten om boikott Nestlé. I forbindelse med Landstreffet i Ålesund, var det to store reportasjer i Sunnmørsposten. I Dagbladspalten Entusiastene var Ammehjelpen omtalt lørdag 29. oktober 05. Elin Sebjørnsen hadde et innlegg for Ammehjelpen i Bergens Tidende i november 05 om rett til ammefri.

4 Reklamefri dag Ammehjelpen ved Gilda Bjørnson fikk innvilget plass på TV2 s reklamefrie dager 1. juledag 05 og 1. påskedag 06. Idéfagskolen på Nøtterøy laget reklamefilmen gratis. Internasjonalt arbeid. Gilda Bjørnson og Vibeke Støbakk Myren deltok på det svenske landstreffet i Boden. Det er tatt initiativ til å starte opp igjen en internasjonal gruppe, og flere har meldt sin interesse. Det er også interesse for Boikottgruppe. Det er foreløpig ikke satt av penger til dette arbeidet i Ammehjelpens budsjett, så aktiviteten begrenser seg til kontakt via nyhetsbrev. Kontakt med Re kommune om samarbeid om et humanitræt hjelpeprosjekt i Afrika. Dette er i startfasen. Kristine Hardeberg er valgt til Ammehjelpens WABA kontakt. Hun deltok på Innocenti 15+ konferansen i Firenze i november 05. Elisabet Helsing deltok som WABA styrerepresentant. Det er kontakt mellom Ammehjelpen og spansktalende grupper i Paraguay og Spania via WABA s nyhetsbrev på spansk ved Elin Sebjørnsen og Lise Øverjordet. Representasjon/kurs Kurs for webredaktører Vibeke Støbakk Myren deltok på kurs i Trondheim 7. november 05. Kurs i e-post markedsføring Anne Sigstad deltok på kus i Oslo 27. januar 06 Motivasjonskurs Anne Brenneng deltok på kurs i Hamar juni -06 St. Olavs Orden Vibeke L. S. Høgseth representerte Ammehjelpen ved høytideligheten der vårt æresmedlem Eli Heiberg ble utnevnt til Ridder av St. Olavs orden Ammefagrådet: Anita Sjøblom Schrøder og Vibeke L. S. Høgseth har representert Ammehjelpen. Unicef-komiteen: Anne-Karin Paulsen med Wencke H Wiik som vara. Amningshjälpens Riksträff, Sverige: Vibeke Støbakk Myren og Gilda Bjørnson var i Sverige i forbindelse med Amningshjälpens Riksträff i Boden 31.mars - 1. april 06. Helsesøsterkongressen: Anita Sjøblom Schrøder representerte Ammehjelpen med stand på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg april 06. Foreldre og barn-messen, Exporama 2006, Hellerudsletta: Ammehjelpere fra Oslo-gruppa, Gjøvik/Biri og sentralstyret befolket Ammehjelpens stand mai AMMEHJELPENS SEKRETARIAT Ansatte: Fra : Anne Brenneng, daglig leder, fast ansatt i 100 % stilling. Fra : Anne Sigstad, informasjonsarbeider, internt, 10 timer pr. uke Grethe Lundby, kontorassistent arbeidet på timebasis ved sekretariatet i 2005 og starten av Stillingen er midlertidig lagt ned for å spare penger, og sekretariatet er dermed kun bemannet av daglig leder 100 % og Anne Sigstad (hjemmekontor Biri) 10 t pr uke. Kontoret. Sekretariatets lokaler ligger i Skogbrukets Hus, Storvegen i Trysil. Sekretariatets adresse er: Ammehjelpen Postboks 112, 2421 Trysil Tlf: Faks: e-post:

5 web: Trysil Vibeke L. S. Høgseth, sign. Astrid Tofteland, sign. Elin Sebjørnsen, sign. Styreleder Nestleder/Økonomileder Styremedlem Gilda Bjørnson, sign. Vibeke Støbakk Myren, sign. Anne Brenneng, sign. Styremedlem Styremedlem Daglig leder

6

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2008-01.09.2009

AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2008-01.09.2009 AMMEHJELPEN SENTRALSTYRETS ÅRSMELDING FOR PERIODEN 01.09.2008-01.09.2009 1. SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING Fra 01.09.2008-18.10.2009 Leder: Nestleder/Økonomi: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte:

Detaljer

INNHOLD. 1. Virksomhetens art og lokalisering. 2. Tillitsvalgte og ansatte 2.1. Fra 01.01.10 16.10.10 2.2. Fra 16.10.10 31.12.10 2.3.

INNHOLD. 1. Virksomhetens art og lokalisering. 2. Tillitsvalgte og ansatte 2.1. Fra 01.01.10 16.10.10 2.2. Fra 16.10.10 31.12.10 2.3. AMMEHJELPEN ÅRSMELDING 2010 Ammehjelpen, postboks 112, 2421 Trysil www.ammehjelpen.no INNHOLD 1. Virksomhetens art og lokalisering 2. Tillitsvalgte og ansatte 2.1. Fra 01.01.10 16.10.10 2.2. Fra 16.10.10

Detaljer

Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus Bergen 23. oktober 2003 Saker til behandling:

Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus Bergen 23. oktober 2003 Saker til behandling: Protokoll Ammehjelpens 32.Generalforsamling Grand Hotel Terminus 23. oktober 2003 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 34. generalforsamling. Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006

Protokoll. Ammehjelpens 34. generalforsamling. Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006 Protokoll Ammehjelpens 34. generalforsamling Honne Hotell og Konferansesenter Biri 21. oktober 2006 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og

Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og Generalforsamling i Trondheim 29 oktober 2000 Ved møtestart var det 49 stemmeberettigede. 1. Anne Sigstad startet med å ønske velkommen. 2. Konstituering Godkjenning av innkallelse Godkjent Godkjenning

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Protokoll Ammehjelpens 38. generalforsamling Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Forord. Svein Kvakland Astrid Rutherford Kristin Tørum (leder) (styremedlem) (styremedlem)

Forord. Svein Kvakland Astrid Rutherford Kristin Tørum (leder) (styremedlem) (styremedlem) 1 Årsmelding 2010 Forord Årsmeldingen utarbeides for et kalenderår, mens Forum for miljø og helses (FMH) årsmøter vanligvis legges til årskonferansen i mai - juni. FMHs årskonferanse med valg av nytt styre

Detaljer

ÅRSMELDING ISAAC Norge Styret i perioden april 2011- mai 2012 bestått av følgende medlemmer:

ÅRSMELDING ISAAC Norge Styret i perioden april 2011- mai 2012 bestått av følgende medlemmer: ÅRSMELDING ISAAC Norge Styret i perioden april 2011- mai 2012 bestått av følgende medlemmer: Torunn R. Borgersen Leder Hanne Almås Styremedlem Synnøve Flatebø Hoelseth Styremedlem Sabine Gehring Styremedlem

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende

Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende ÅRSMELDING 2012 ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende Sprer informasjon om spiseforstyrrelser og

Detaljer

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 Årsmøte i Norges Guideforbund Lørdag 21.mars 2009 kl. 09.00 Quality Hotel Klubben, Tønsberg Åpning: Godkjenning av saksliste Valg av møtedirigent Valg av referent Valg av

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

CarciNor-medlemsblad. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Livskvalitet hos NET pasienter. Informasjon til årsmøtet.

CarciNor-medlemsblad. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Livskvalitet hos NET pasienter. Informasjon til årsmøtet. CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Styrets årsberetning 2006

Styrets årsberetning 2006 Styrets årsberetning 2006 1. Opplysning og informasjon 1.1. Konferanser, kurs og stand 1.2. Hefter og brosjyrer 1.3. Nettside og medlemsblad 1.4. Media 2. Psykisk helse 2.1 Sosialesammenkomster 2.2 Omsorg

Detaljer

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1 LANDSMØTE 2015 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen DYSLEKSI NORGE s. 1 Forord Til alle delegater og observatører på Dysleksi Norges Landsmøte 2015. Tre år er gått siden sist vi var samlet

Detaljer

Årsrapport 2014 Innledning Medlemmer Styrets og sekretariatets arbeid Sekretariatet Styremøter

Årsrapport 2014 Innledning Medlemmer Styrets og sekretariatets arbeid Sekretariatet Styremøter 1 Årsrapport 2014 Innledning Det har vært et travelt år for Akupunkturforeningen i 2014 med hovedfokus på autorisasjonssøknaden, kommunikasjonsstrategien og blodforskriften. Medlemmer Pr. 31. desember

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske!

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske! MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG Pubkveld side 7 Pensjonistgruppe 35 år side 10 Kvinneforening 90 år side 11 God påske! Oslo Døveforening flyttet fra Sven Brunsgt. 7 til Dronningensgt

Detaljer

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009. Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009. Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo J.nr. 486/09-10 ET REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009 Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning v/leder Ole-Andreas Holmsen åpnet møtet

Detaljer

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr.

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr. Nr. 3 September 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Bli PD-ambassadør Møte med Statens legemiddelverk Stiftelsen Organdonasjon Historien om

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

Stemningsrapport fra NSF-LKS kongress i Stavanger Sidene 23-25

Stemningsrapport fra NSF-LKS kongress i Stavanger Sidene 23-25 Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks nr. 2-07 - 9. årgang HOVEDARTIKKEL: Syke kvinnehjerter trenger rehabilitering Sidene

Detaljer

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Kretsstyret Fram til årsmøtet 2. mars 2006 hadde kretsstyret følgende sammensetning: Kretsleder: Torodd Seierstad, 6. Larvik Visekretsleder: Petter Gjertsen,

Detaljer

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 UNIONSPRESIDENTEN Kjære Soroptimister Våren har for lengst kommet, naturen har våknet

Detaljer