ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT for Stiftelsen TERMIK 2000 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune

2 INNHOLD 1. Stiftelsens formål / organisering / verdigrunnlag 2. Årsrapport 2.1 Styret 2.2 Økonomi 2.3 Frivillige 2.4 Henvendelser / søknader om hjelp 2.5 Arbeidsbelastning koordinator 2.6 Prosjekt TERMIK 2.7 Samarbeid med det offentlige 2.8 Markedsføring 2.9 Integreringsprosessen / lokal forankring 2.10 Ringvirkning til andre kommuner 2.11 Nytt i år Årsregnskap Vedlegg: 1. Statutter 2. Skjema for tidsberegning arbeidstid koordinatorer 3. Registrering etter dataprogrammet Fridtjof Stiftelsen TERMIK årsrapport 2000 Side 2

3 FORORD Tenk om du var en fugl på vei til varme strøk. Du har en lang ferd bak deg, og har møtt mange farer underveis. Du er sliten og trøtt, og har egentlig lyst til å gi opp. Bare sette deg ned på en gren og ikke tenke mer Men så kjenner du plutselig en varm luftstrøm under vingene som bærer deg fram, som løfter deg uten at du trenger å anstrenge deg, og i stedet for å falle nedover så svever du oppover, høyere og høyere. Du puster lettet ut og kan slappe av, kan samle kreftene og får nytt mot til å fly videre. Termiske luftstrømmer varm luft som strømmer opp fra jorda når den blir varmet opp av sola - hjalp denne fuglen. Både fugler, seilfly og paraglidere benytter denne luftstrømmen til å sveve på. Også i år har frivillige i TERMIK stilt opp for mange syke og ensomme eldre i Vefsn. Til sammen har de vært en varm luftstrøm av omsorg og nærhet som har bidratt til å gjøre hverdagen litt lettere for noen. Styret og den daglig ledelsen i TERMIK takker de frivillige for stor innsats, og også alle andre som har støttet virksomheten økonomisk eller på andre måter i år Idet solen varmet og lyste gjennom bladene hørtes kvitter og sang fra fjerne, men kjente røster. Forsiktig forsøkte den store fuglen å synge. Savnet og smerten måtte den bære, men hjertet banket nå i tillit til at livet hadde mer i gave. Jørn Vestad Stiftelsen TERMIK årsrapport 2000 Side 3

4 1. STIFTELSENS FORMÅL 1 i vedtektene: Stiftelsen TERMIK har til formål å bruke frivillige til avlasting og støtte for alvorlig syke pasienter og deres pårørende i Vefsn kommune som ønsker å være heime lengst mulig eller å dø heime. Stiftelsen ble opprettet , og frivillige har vært aktive siden januar Organisering Stiftelsen er organisert som en selvstendig humanitær stiftelse med styringsgruppe og i prosjektperioden to midlertidige koordinatorer i 50 % stilling, som er finansiert av stiftelsen Helse og Rehabilitering. Styret har det direkte personalansvaret for de tilsatte, og Vefsn kommune overtok det praktiske personalansvaret fra Stiftelsen disponerer et kontor ved Vefsn frivillighetssentral. Verdigrunnlag Stiftelsen har hospice-filosofien som grunnleggende verdi for sin virksomhet. Begrepet hospice har vært benyttet som et samlebegrep for den grunnleggende filosofi som bør være retningsgivende for behandling, pleie og omsorg for alvorlig syke og døende mennesker og deres pårørende, det vil si tilbud som retter seg mot pasientens fysiske, psykiske, sosiale og åndelige / eksistensielle behov. Målet med all frivillig omsorg er å gi pasienten og dens familie best mulig livskvalitet. Stiftelsen TERMIK årsrapport 2000 Side 4

5 2. ÅRSRAPPORT 2.1 STYRET Leder - Randolf Brattlie Styremedlem - Britt Jonassen Styremedlem - Karin Stokka Styremedlem - Kjell Sjøbrend Styremedlem - Tanja Lundestad Styremedlem - Ragnhild Moen (fra april 2000) Styremedlem - Torolf Slettevold (fra sept. 2000) Styret har hatt fem møter og behandlet 34 saker. Årsmøte ble holdt 4 mai Styret har arbeidsgiveransvar for de ansatte i prosjektet, faglig og administrativ koordinator. 2.2 ØKONOMI Budsjettet kom fra stiftelsen Helse og Rehabilitering og Vefsn kommune, som i desember 1999 tildelte oss henholdsvis kr ,- og kr ,- for år 2000, samt gaver fra lokale frivillige og humanitære organisasjoner, næringslivet og andre. Her må vi spesielt nevne gaver vi har fått fra ungdom: New Energy som har gitt oss kr ,- og en privat gave på kr 5 000,- fra et par andre ungdommer. I desember 2000 fikk vi den gledelige meldingen om at Vefsn kommune hadde bevilget kr ,- til TERMIK for år Dette betyr at TERMIK kan fortsette enda et år. Kontoret Vi har også i år 2000 hatt kontor i Aktivitetssenteret i Kr. Quales gate, noe vi er godt fornøyd med. Kontoret har fra februar 2000 vært åpent tirsdager og torsdager kl og fredager kl I og med at vi har kontor vegg i vegg med Vefsn frivillighetssentral har vi en god del samarbeid, og dette fungerer godt til begge parters nytte og tilfredshet. TERMIK får bruke frivillighetssentralens kopimaskin og telefon, og vi betaler for kopier og et fast beløp for telefonen. Vakttelefon Vakttelefonen har vært i helkontinuerlig døgndrift, men fra januar 2001 vil dette opphøre da det viser seg at det ikke er behov for en slik tjeneste. Henvendelse til TERMIK på dagtid skjer fortsatt via Vefsn frivillighetssentral, tlf , eller til mobiltelefon Stiftelsen TERMIK årsrapport 2000 Side 5

6 2.3 FRIVILLIGE Etter kurset for nye frivillige vinteren 2000, har TERMIK nå ca 50 frivillige, og av dem er ca 30 aktive. Noen har fremdeles ikke har hatt mulighet til å prøve seg som frivillig. En av de frivillige har trukket seg av personlige grunner, og tre har pause fordi de går på skole. Hvem er de frivillige? De frivillige er som regel mennesker som selv har opplevd sykdom, sorg og krise, og er - i alle aldrer - kvinner og menn - førtidspensjonerte / pensjonister - helsepersonell Oppfølging og veiledning av frivillige Målet med oppfølging er å ta vare på de frivillige. Faglig oppfølging og veiledning er en forutsetning for at frivillige kan ta på seg oppdrag av så alvorlig karakter. Dette bidrar til at vi beholder de frivillige, og at de føler seg ivaretatt. Bruk av frivillige krever derfor økonomiske og faglige ressurser. Oppfølging og veiledning ble gjort gjennom - veiledning / samtaler med de frivillige før, under og etter oppdragene - regelmessige temakvelder / samlinger med de frivillige - å være tilgjengelig for de frivillige i oppdrag (telefon og personlig samtale) - sosiale samvær Før de frivillige skal ut i oppdrag, tar koordinator et hjemmebesøk sammen med den frivillige. Alt av hjelpetilbud, timetall og hvor ofte en frivillig skal være til hjelp blir gjennomgått sammen med familien. De frivillige er forsikret, det betales kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil og bussbilletter refunderes. Kursing av nye frivillige I tiden 25 januar 28 mars ble det arrangert kurs for nye frivillige, med til sammen åtte kurskvelder. 20 stk. meldte seg på til kurset, og teknisk arrangør var AOF. Kurset ble stort sett holdt på Aktivitetssenteret, men en kveld var kurset på Vefsn landbruksskole og to kvelder på dagplassen ved Vefsn sykehjem. Alle påmeldte unntatt en fullførte kurset, og de aller fleste er nå frivillige i TERMIK. Emner som ble behandlet var følgende: - Å være frivillig hjelper - Å være alvorlig syk - Mennesker i krise - Kommunikasjon (hvordan samtale med mennesker som har det vanskelig) - Å komme inn i andres hjem - Enkelt, praktisk omsorgsarbeid - Å ta vare på seg selv Forelesere på kurset var følgende: soknediakon Kari Sjursen, lege Reidun Kismul, ergoterapeut Ann Kristin Sørdal, sykepleielærer Bjørg Bomnes, Eli Kjøren, daglig leder ved Den Norske Kreftforenings omsorgssenter i Bodø, fysioterapeut Linda Kleiven, Stiftelsen TERMIK årsrapport 2000 Side 6

7 avdelingssykepleier Torolf Slettevold og kreftsykepleier / prosjektleder Marjolijn Buitink. Alle foreleserne stilte opp gratis. Kursleder var Marjolijn Buitink. AOF spanderte bløtkake siste kurskveld fordi så godt som alle deltakerne hadde stilt opp hver gang! Temakvelder / minnekveld / sosiale samvær Det ble i 2000 holdt seks temakvelder med følgende fagtema på tre av kveldene: - Hospice-filosofien (kreftsykepleier Marjolijn Buitink) - Psykiatri-tjenesten i Vefsn kommune (fagsjef Lill Inger Reinfjell) - Orientering om TERMIK Askim (leder Sverre Halmøy) - Minnekveld (soknediakon Kari Sjursen, formann Randolf Brattlie og kreftsykepleier Marjolijn Buitink) - Hyggekveld i august - Julesamling i desember 2.4 HENVENDELSER / SØKNADER OM HJELP Det har også i år 2000 vært flere henvendelser om hjelp, og vi har fått 22 søknader. I fire tilfeller kom hjelpen fra TERMIK ikke i gang fordi pasienten enten døde eller behovet for hjelp falt utenfor TERMIKs tilbud. Seks brukere døde i løpet av år 2000, og 18 brukere har fått regelmessig hjelp fra TERMIK. I tillegg kommer fire henvendelser om ledsagertjeneste i desember. Statusrapport 1 januar - 31 desember 2000 Når Antall timer Antall frivillige Antall brukere Antall oppdrag Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September (Oase-dag) (Oase-dag) 7 28 Oktober (Oase-dag) (Oase-dag) 8 31 November (Oase-dag) (Oase-dag) 8 30 Desember (Oase-dag) 11+2 (Oase-dag) Totalt antall timer: Frivillige 826 Totalt antall oppdrag: 310 OASE-dager 176} Sorgkurs 20} 196 Antall timer til sammen: 1022 FRISAM teller frivillig innsats på en annen måte. I prosjektrapporten kan vi bruke programmet Fridtjof. Se vedlegg 3. Stiftelsen TERMIK årsrapport 2000 Side 7

8 Til sammenligning kan det nevnes at det i 1999 er gitt 651 timer i frivillig hjelp fordelt på 262 oppdrag. De frivilliges engasjement har variert fra et enkelt oppdrag til oppdrag over en lengre periode (3/4 år). Oppdragets lengde varierte fra en time til en hel natt. Oppdragets art er forskjellig. Å være hos den syke mens pårørende kan komme seg ut er mest aktuelt. I de tilfeller der det er en terminal pasient, er det mest behov for hjelp om nettene. Oppdragenes art De frivilliges innsats: - våke over den syke / døende mens pårørende var ute / sov - være der sammen med pårørende som støtte (nettverk) - være en slags sykevakt for mennesker som ikke var så syke at de var sengeliggende, men allikevel så alvorlig syk at pårørende ikke ville la dem være alene - samtalepartner for den syke som er alene hjemme og isolert fra resten av samfunnet - ledsager- og / eller transporttjeneste for syke til lege eller poliklinikk - fungere som et fristed for pårørende (både voksne og barn) for å snakke om sine problem - ta oppgaver i forhold til familien oppgaver som den syke ikke makter - formidle kontakt til andre hjelpeinstanser Brukere Brukernes alder har variert fra år. Pårørende representerer alle aldersgrupper (barn, voksne og eldre). Kreft, ALS, MS og Alzheimers sykdom var de mest vanlige diagnoser blant våre brukere i ARBEIDSBELASTNING KOORDINATORENE Det er utarbeidet er skjema for tidsberegning / arbeid for koordinatorene. Det har vist seg å være svært vanskelig å registrere eksakt tidsforbruk for hver enkelt oppgave. Det er derimot enklere å registrere hver gang en oppgave blir utført. Skjemaet inneholder fire hovedområder, som hver for seg er fordelt i underpunkter (se vedlegg): 1. Henvendelser om hjelp / oppfølging: 232 (160)* 2. Intern organisering: frivillige 288, styret 125 (frivillige 240, styret 140)* 3. Eksterne kontakter: 105 (50)* 4. Andre oppgaver: 145, adm. oppgaver 556, helsepolitisk konferanse 59 (100)* *) 1999 Arbeidet med de frivillige (verving, selektering, veiledning, kursing og temakvelder) utgjør den største delen av arbeidet. Deretter kommer søknadene om hjelp og alt arbeid som følger med dette (hjemmebesøk, behovsplanlegging, kontakt underveis osv.) Økning i administrative oppgaver: arkivert flere søknader og informasjon til andre som starter opp. Stiftelsen TERMIK årsrapport 2000 Side 8

9 Administrative oppgaver i forhold til styremøter og eksterne kontakter krever også en stor del arbeid for en av koordinatorene, men i langt mindre grad enn de to oppgavene som er nevnt ovenfor. I tillegg kommer heldøgns vakttelefon-beredskap året rundt, som stort sett utføres av en av koordinatorene, eller av og til en frivillig. (Lite brukt). Lite av tiden er blitt brukt til oppdatering av kunnskaper for koordinatorene gjennom kurs og konferanser. 2.6 PROSJEKT TERMIK (se vedlegg) År 2000 var prosjektets tredje år. Stiftelsen Helse og Rehabilitering, som har finansiert prosjektet, krever en fullstendig prosjektrapport. Rapporten er å få hos prosjektledelsen. Kortversjon av rapporten finnes på internettsiden til Helse og Rehabilitering (www.helseogrehab.no). Prosjektmål Sikre kvaliteten på de frivillige tjenestene Stiftelsen TERMIK tilbyr befolkningen i Vefsn kommune. Gjennom en rekke tiltak / rutiner har vi allerede oppnådd store deler av dette målet. Det er utarbeidet en rutinehåndbok for følgende arbeidsområder: 1. Samarbeidsavtaler med det offentlige 2. Samarbeidsavtaler med frivillige 3. Samarbeidsavtaler med prest / diakon / andre trossamfunn 4. Oppfølging av frivillige under oppdrag 5. Oppfølging av frivillige etter dødsfall 6. Oppfølging av pårørende etter dødsfall 7. Bruk av vakttelefon / kontortider 8. Registrering av - koordinators oppgaver - antall timer i oppdrag 9. Framgangsmåte ved informasjonsmøter om TERMIK 10. Koordinators rolle / oppfølging av koordinator Prosjektet er finansiert med midler fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering. Ekstern veileder for prosjektet er Eli Kjøren, daglig leder av Den Norske Kreftforenings omsorgskontor i Bodø. 2.7 SAMARBEID MED DET OFFENTLIGE HELSEVESEN Frivillig innsats skal ikke erstatte den offentlige tjenesten, men være et tillegg til den. Ved bruk av frivillige medarbeidere i tjenestetilbudet til uhelbredelige syke og døende, må dette skje etter ønske fra pasienten, og oppgaven må avtales med pasienten og / eller pårørende. (NOU 2/99: Livshjelp, side 8.) Tett samarbeid med det offentlig har vist at det offentlige ikke kan dekke alle behov. Det har i år 2000 kommet flere henvisninger både fra hjemmetjenesten og sykehuset enn i TERMIK har deltatt på avdelingssykepleier-møter og personalmøter i hjemmetjenesten, og i samarbeidsmøter med sosialkontoret. Samarbeid med sosialavdelingen i Vefsn kommune har utviklet seg positivt i forhold til å lage et helhetlig omsorgstilbud for pasienter. Stiftelsen TERMIK årsrapport 2000 Side 9

10 2.8 MARKEDSFØRING Å spre informasjon om TERMIKs virksomhet har vært en viktig oppgave. Dette har foregått både lokalt, regionalt og på landsbasis. Målet med markedsføringen er at tanken om å bruke frivillige i omsorgen for alvorlig syke skal spre seg (ringvirkning). Informasjon om TERMIK har stått i Helgeland Arbeiderblad flere ganger samt i Mosjø bladet og Brønnøysunds Avis. TERMIKs brosjyre ble lagt ut på alle offentlige helsekontor, institusjoner og legekontor. TERMIK har vært invitert til følgende lokale foreninger og organisasjoner for å holde foredrag: - Odd Fellow - Rebecca-søstrene - VK1, hjelpepleie- og legesekretærlinje Liljer for liv TERMIK deltok aktivt i Den Norske Kreftforenings aksjon Liljer for liv 31 mars 14 april i både planlegging og i salg av merker. Dette førte til at utbyttet av aksjonen ble godt i Vefsn kommune. Tiendebyttet Også i år hadde TERMIK en avdeling på Vefsn frivillighetssentrals infostand under Tiendebyttet september. Ansatte og frivillige byttet om å betjene standen, og en god del var interessert i å høre om TERMIKs virksomhet. Frivillighetsprisen 2000 To stk hadde nominert TERMIK til frivillighetsprisen år Som kjent gikk prisen til Kjell Karlsen, men det var gledelig at noen hadde foreslått TERMIK. Åpning av dagsenter for psykisk helse i O.T. Olsens gate TERMIK var invitert til å delta på verdensdagen for psykisk helse / åpningen av dagsenteret for psykisk helse 10 okt. Vi hadde en stand der, og var til stede hele dagen for å gi informasjon om TERMIK til besøkende. Spørsmål om TERMIK i fylkestinget TERMIK var i år 2000 sak på fylkestinget i og med at Astrid Bjørgaas, Høyre, stilte følgende spørsmål: Vil det fra Nordland fylkeskommune bli tatt initiativ for å utnytte den erfaring og kompetanse som TERMIK-prosjektet har gitt, og støtte opp om videreføring i Vefsn og oppretting av slike tilbud også i andre deler av Nordland. Fylkesråd for helse, Geir Ketil Hansen, svarte positivt på spørsmålet, og sa bl.a.: Stiftelsen TERMIK i Vefsn er et prosjekt som på en unik måte har utnyttet samarbeid mellom offentlig sektor og den tredje sektor (frivillige, lag, foreninger) til beste for både samfunn og individ. Den frivillige omsorgen for alvorlig syke og døende er et svært godt supplement til det offentlige helse- og omsorgsarbeidet og en god avlastning for de pårørende. Koordinator / prosjektleder har holdt innlegg om TERMIK på følgende samlinger: Stiftelsen TERMIK årsrapport 2000 Side 10

11 Askim, mars 2000: Bergen, mai 2000: Tromsø, juni 2000: Melbu, juli 2000: Bodø, okt. 2000: Bodø, okt. 2000: Kolbotn, okt. 2000: Frivillighetssentralen; oppstart av TERMIK Askim Sunniva Hospice Forum for kreftsykepleiere Symposium om frivillighetspolitikk på Sommer-Melbu Videreutdanning i kreftsykepleie, høyskolen i Bodø Høyrekvinnenes fylkeskonferanse Regionssamling i Østfold i samarbeid med TERMIK Askim TERMIK er også nevnt i håndbok for lindrende behandling som en ressurs for Helseregion nord. 2.9 INTEGRERINGSPROSESSEN / FORANKRING I LOKALMILJØET Offentlige føringer anbefaler bruk av frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende. (NOU 20/97, Omsorg og kunnskap - Norsk nasjonal kreftplan og NOU 2/99, Livshjelp. Alle kommuner skal innen år 2001 ha utarbeidet et forsvarlig omsorgstilbud til alvorlig syke og døende i nærmiljøet. Livshjelpsutvalgets innstilling (NOU 2/99) nevner en rekke tiltak i forhold til denne oppgaven, blant annet bruk av frivillige, men anbefaler at - oppfølging bør skje av fagfolk - frivillig innsats må integreres i det offentlige Prosjekt TERMIK har gjennom registrering av oppdrag og henvendelser dokumentert at behovet for å bruke frivillige så absolutt er til stede. Integreringsprosessen med Vefsn kommune kom i gang i Vefsn kommune - har praktisk arbeidsgiveransvar for de tilsatte i TERMIK (kommunestyremøte ) - er representert i styret for TERMIK (kommunestyremøte ) - har tildelt TERMIK et tilskudd for år 2000 og 2001 (kommunestyremøte og ) - er samarbeidspartner og viktig støttespiller - finansierte den helsepolitiske dagskonferansen 16 oktober tildelt midler for å fortsette tilbudet RINGVIRKNING TIL ANDRE KOMMUNER Som nevnt i årsrapporten for 1999 startet TERMIK Askim opp i 1999 etter modell fra TERMIK Vefsn. De har også fått midler til sin virksomhet fra stiftelsen Helse og Rehabilitering. Ved årsskiftet er det en del kommuner rundt om i landet som arbeider med å starte TERMIK-prosjekt etter modell herfra. Paraplyorganisasjon for TERMIK Norge Siden ideen om TERMIK nå sprer seg i Norge og TERMIK-tilbud opprettes også andre steder i landet, kom det på styremøtet i august opp et forslag om at det burde dannes en paraplyorganisasjon for TERMIK, og at dette kontoret burde være i Mosjøen. Det ble vedtatt å sende en søknad til Sosial- og helsedepartementet om midler til dette, og søknad ble sendt i september. Dessverre kom det i desember avslag på denne søknaden. Stiftelsen TERMIK årsrapport 2000 Side 11

12 Foreløpig er det ikke gjort noe mer med saken, men sosialministeren nevner i sitt avslagsbrev at en løsning kanskje kunne være at informasjon om TERMIK kunne inngå i den rådgivning som FRISAM gir om frivillig arbeid i tilknytning til frivillighetssentralene NYTT I 2000 Eldredagen På eldredagen 29 september ble det om formiddagen arrangert kafé på Aktivitetssenteret, og den ble godt besøkt. TERMIK deltok med praktisk hjelp. OASE-dager I september startet TERMIK, Vefsn frivillighetssentral og Dolstad menighet i samarbeid med Den Norske Kreftforening opp med Oase-dag for kreftpasienter hver onsdag på dagplassen ved Parken bo- og servicesenter. Dette er et prøveprosjekt som skal gå til juni måned 2001, og Den Norske Kreftforening har gitt kr ,- til dette. Det er plass til ca pasienter, og alle plassene er opptatt. Tilbudet er også tilgjengelig for pasienter som er innlagt på omsorgavdelingen. Den faste staben er kreftsykepleier Marjolijn Buitink, soknediakon Kari Sjursen, leder av dagplassen, Anne Molberg, og sykepleier Reidun Rydså Aufles og pensjonert allmenpraktiker Heleen Doornenbal, som begge stiller opp på frivillig basis. Pasientene kommer kl og får først kaffe, deretter er det forskjellig faglig program, så er det lette øvelser med en fysioterapeut og etter det hobbyaktivitet / samtaler / avslapping o. l., og så middag kl Det hele er slutt kl Det ser ut til at pasientene liker seg, for det er stort sett fulltallig frammøte hver gang, og de gir uttrykk for at de trives og setter pris på dette tilbudet. Kanskje er følgende utsagn av en av pasientene betegnende for hva de mener om tiltaket: Det er julaften hver onsdag!. Helsepolitisk dagskonferanse Tirsdag 17 oktober arrangerte TERMIK en helsepolitisk dagskonferanse om bruk av frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende i nærmiljøet. Målet med konferansen var å få fram hvordan frivillige kan dekke et behov der det offentlige ikke strekker til. Konferansen ble holdt på Rådhuset i Mosjøen, og sosialminister Guri Ingebrigtsen ble invitert til å delta. Hun takket ja til invitasjonen, og holdt et engasjert innlegg, og deltok i paneldebatt og samtale. Det samme gjorde de andre innlederne som var helse- og sosialsjef John-Arvid Heggen, leder i helse- og sosialkomiteen, Berit Hundåla, prosjektleder i TERMIK Askim, Sverre Halmøy og prosjektleder i TERMIK, Marjolijn Buitink. Ellers deltok politikere, helsepersonell og andre interesserte, til sammen 54 stk. Hele konferansen hadde en positiv tone, og det var mange som hadde ordet og uttalte seg til TERMIKs fordel. Konklusjonen på konferansen ble at det er stort behov for frivillig innsats i vårt samfunn, og at TERMIK dermed har sin berettigelse. Sorgkurs Sammen med Vefsn frivillighetssentral og soknediakonen i Vefsn har TERMIK i tiden 5 oktober februar 2001 arrangert sorgkurset Hjelp til å leve med sorgen med til sammen sju kveldssamlinger. Kurset var tenkt å være på Aktivitetssenteret i Chr. Qvales gate (Vefsn frivillighetssentral), men måtte flytte til Mosjøen bedehus på grunn Stiftelsen TERMIK årsrapport 2000 Side 12

13 av mangel på grupperom. For at deltakerne skulle få best mulig utbytte av kurset, måtte de deles inn i grupper, og det var ikke nok grupperom på Aktivitetssenteret. 11 stk meldte seg på til kurset, og en frivillig fra TERMIK har vært med som medleder. Minnekveld I år 2000 døde åtte brukere av TERMIK, og 9 november arrangerte vi en minnekveld på bedehuset der pårørende, frivillige og styremedlemmer var til stede, og over 30 møtte fram. Med pianomusikk av Anne-Marit Solhaug, fellessang og innlegg av soknediakon Kari Sjursen, formann i TERMIK, Randolf Brattlie og prosjektleder Marjolijn Buitink, hadde vi en fin kveld. Frivillige serverte kaffe etterpå. Minnekvelden er en del av oppfølgingsrutinen for pårørende og frivillige. Transport- og ledsagertjeneste I desember fikk vi fire henvendelser fra hjemmesykepleien om transport- og ledsagertjeneste for pasienter som skulle til lege eller poliklinikk, og vi skaffet frivillige til disse oppdragene. Et av oppdragene dreide seg om å følge en pasient til Bodø for stæroperasjon på begge øynene. Det ble en noe slitsom tur for vår frivillig, for pasienten var mer avhengig av hjelp enn vi hadde fått beskjed om, og turen ble på tre dager med to overnattinger i Bodø. Telefonkontakt En av våre frivillige er for tiden telefonkontakt for en eldre person som er noe deprimert. Denne personen ønsker ikke besøk, men setter pris på en telefonsamtale. Støttekontakter og veiledning av disse Som kjent har sosialkontoret en del som er støttekontakter for syke mennesker. Faglig koordinator i TERMIK ble i 1999 forespurt om å være veileder for disse, og noen av støttekontaktene har meldt seg som frivillige i TERMIK. Det som vi har sett siste år, er at når en frivillig har vært hos en syk en tid, så spør de pårørende sosialkontoret om den frivillige kan bli støttekontakt for den syke. Registrering av varemerke for TERMIK I mars ble det sendt søknad til Patentstyret om registrering av varemerke for Stiftelsen TERMIK. Ut på høsten fikk vi et foreløpig positivt svar på søknaden som gikk ut på at varemerket kunne godtas hvis ordlyden ble forandret litt (den var for lokal). Etter behandling i styret ble flg. ordlyd foreslått: Humanitære tjenester i form av frivillig omsorg for alvorlig syke og pårørende i deres lokalmiljø. Dette forslaget ble sendt Patentstyret den , og fikk vi svar om at varemerket var godkjent. Skriving av hovedoppgaver og forskning - informasjon om TERMIK m.m. Vi hadde i år 2000 flere henvendelser fra studenter og andre som skrev hovedoppgaver eller arbeidet med forskning. De ville ha informasjon og materiell om TERMIK og kreftsykdom generelt m.m. Alle henvendelser ble besvart. Mosjøen, Marjolijn Buitink Faglig koordinator Stiftelsen TERMIK årsrapport 2000 Side 13

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Stiftelsen Termik er en selvstendig stiftelse, drevet på idealistisk grunnlag. FORMÅL

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Årsmelding 2014 Mo i Rana. Organisasjonsnummer: 987 368 241

Årsmelding 2014 Mo i Rana. Organisasjonsnummer: 987 368 241 Årsmelding 2014 Mo i Rana Organisasjonsnummer: 987 368 241 Forord Termik Rana 10 år Termik har 10 års-jubileum og arrangerer jubileumskonferanse: «Gyldne Øyeblikk». Siste del av prosjekt «Unge i de eldres

Detaljer

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei,

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei, Desember 2009 DEBRA NYTT Desember 2009 Hei, da er det på tide med det siste debra Nytt i år og det betyr at det er snart jul igjen Den kommer fortere for hvert år og mye skal gjøres på kortere og kortere

Detaljer

Ruslevenner på Songdalstunet

Ruslevenner på Songdalstunet Publisert 10.09.2014 v/ fagkonsulent/spes.ergoterapeut Inger Lise Markussen Ruslevenner på Songdalstunet Beskrivelse av erfaringer fra to års samarbeid mellom frivillige og beboere med demens. Fra ide

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001 SENTER FOR FRIVILLIGE TJENESTER I HALDEN

ÅRSRAPPORT 2001 SENTER FOR FRIVILLIGE TJENESTER I HALDEN Fayegården, Svenskegt. 6, 1776 Halden Tlf: 69 17 64 82 E-post: frivillig@halden.net ÅRSRAPPORT 2001 Drivkreftene i frivillig arbeid baserer seg på et engasjement om at noe er viktig og verdifullt nok til

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004

Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004 Halden Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004 Innholdsfortegnelse Visjon og mål 3 Forord 4 Nyheter 5 Styret 9 Besøkstjenesten 10 Boka Hjem 10 Tilvalgsfaget Sosialt arbeid 11 Følgetjenesten

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG

FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG Kartleggingsprosjekt på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Høsten 2011 Anne Romsaas www.oslo.kommune.no/uht www.utviklingssenter.no SAMMENDRAG Høsten 2011 fikk i oppdrag

Detaljer

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT Bolighjelpen - et prosjekt i regi av ByBo, Kirkens Bymisjon i Oslo. Pål Reinertsen Prosjektleder Forord Regjeringens visjon er at alle skal kunne bo trygt og godt. Det er

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer

Årsrapport 2014 Hospice Lovisenberg Senter for Lindring og Livshjelp, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Årsrapport 2014 Hospice Lovisenberg Senter for Lindring og Livshjelp, Lovisenberg Diakonale Sykehus Årsrapport 2014, Lovisenberg Diakonale Sykehus Innhold 1. Innledning s. 2 2. Om oss s. 2 3. Organisering og personal s. 3 Organisering Personal 4. Livshjelpsenteret s. 4 Lindrende poliklinikk Lindrende

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr.

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr. Nr. 3 September 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Bli PD-ambassadør Møte med Statens legemiddelverk Stiftelsen Organdonasjon Historien om

Detaljer

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Gunnar Salthe Klaus Michael Thomsen Høgskolen i Østfold Arbeidsrapport 2007:5 Online-versjon (pdf) Utgivelsessted: Halden Det må ikke

Detaljer

Utvikling av tiltakskjeder for personer som blir synshemmet i yrkesaktiv alder

Utvikling av tiltakskjeder for personer som blir synshemmet i yrkesaktiv alder Utvikling av tiltakskjeder for personer som blir synshemmet i yrkesaktiv alder Prosjektrapport Reidun Leirvåg og Sissel Torgersen Desember 2010 Forord Huseby kompetansesenter ser daglig mangler ved tilbudet

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer