ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT for Stiftelsen TERMIK 2000 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune

2 INNHOLD 1. Stiftelsens formål / organisering / verdigrunnlag 2. Årsrapport 2.1 Styret 2.2 Økonomi 2.3 Frivillige 2.4 Henvendelser / søknader om hjelp 2.5 Arbeidsbelastning koordinator 2.6 Prosjekt TERMIK 2.7 Samarbeid med det offentlige 2.8 Markedsføring 2.9 Integreringsprosessen / lokal forankring 2.10 Ringvirkning til andre kommuner 2.11 Nytt i år Årsregnskap Vedlegg: 1. Statutter 2. Skjema for tidsberegning arbeidstid koordinatorer 3. Registrering etter dataprogrammet Fridtjof Stiftelsen TERMIK årsrapport 2000 Side 2

3 FORORD Tenk om du var en fugl på vei til varme strøk. Du har en lang ferd bak deg, og har møtt mange farer underveis. Du er sliten og trøtt, og har egentlig lyst til å gi opp. Bare sette deg ned på en gren og ikke tenke mer Men så kjenner du plutselig en varm luftstrøm under vingene som bærer deg fram, som løfter deg uten at du trenger å anstrenge deg, og i stedet for å falle nedover så svever du oppover, høyere og høyere. Du puster lettet ut og kan slappe av, kan samle kreftene og får nytt mot til å fly videre. Termiske luftstrømmer varm luft som strømmer opp fra jorda når den blir varmet opp av sola - hjalp denne fuglen. Både fugler, seilfly og paraglidere benytter denne luftstrømmen til å sveve på. Også i år har frivillige i TERMIK stilt opp for mange syke og ensomme eldre i Vefsn. Til sammen har de vært en varm luftstrøm av omsorg og nærhet som har bidratt til å gjøre hverdagen litt lettere for noen. Styret og den daglig ledelsen i TERMIK takker de frivillige for stor innsats, og også alle andre som har støttet virksomheten økonomisk eller på andre måter i år Idet solen varmet og lyste gjennom bladene hørtes kvitter og sang fra fjerne, men kjente røster. Forsiktig forsøkte den store fuglen å synge. Savnet og smerten måtte den bære, men hjertet banket nå i tillit til at livet hadde mer i gave. Jørn Vestad Stiftelsen TERMIK årsrapport 2000 Side 3

4 1. STIFTELSENS FORMÅL 1 i vedtektene: Stiftelsen TERMIK har til formål å bruke frivillige til avlasting og støtte for alvorlig syke pasienter og deres pårørende i Vefsn kommune som ønsker å være heime lengst mulig eller å dø heime. Stiftelsen ble opprettet , og frivillige har vært aktive siden januar Organisering Stiftelsen er organisert som en selvstendig humanitær stiftelse med styringsgruppe og i prosjektperioden to midlertidige koordinatorer i 50 % stilling, som er finansiert av stiftelsen Helse og Rehabilitering. Styret har det direkte personalansvaret for de tilsatte, og Vefsn kommune overtok det praktiske personalansvaret fra Stiftelsen disponerer et kontor ved Vefsn frivillighetssentral. Verdigrunnlag Stiftelsen har hospice-filosofien som grunnleggende verdi for sin virksomhet. Begrepet hospice har vært benyttet som et samlebegrep for den grunnleggende filosofi som bør være retningsgivende for behandling, pleie og omsorg for alvorlig syke og døende mennesker og deres pårørende, det vil si tilbud som retter seg mot pasientens fysiske, psykiske, sosiale og åndelige / eksistensielle behov. Målet med all frivillig omsorg er å gi pasienten og dens familie best mulig livskvalitet. Stiftelsen TERMIK årsrapport 2000 Side 4

5 2. ÅRSRAPPORT 2.1 STYRET Leder - Randolf Brattlie Styremedlem - Britt Jonassen Styremedlem - Karin Stokka Styremedlem - Kjell Sjøbrend Styremedlem - Tanja Lundestad Styremedlem - Ragnhild Moen (fra april 2000) Styremedlem - Torolf Slettevold (fra sept. 2000) Styret har hatt fem møter og behandlet 34 saker. Årsmøte ble holdt 4 mai Styret har arbeidsgiveransvar for de ansatte i prosjektet, faglig og administrativ koordinator. 2.2 ØKONOMI Budsjettet kom fra stiftelsen Helse og Rehabilitering og Vefsn kommune, som i desember 1999 tildelte oss henholdsvis kr ,- og kr ,- for år 2000, samt gaver fra lokale frivillige og humanitære organisasjoner, næringslivet og andre. Her må vi spesielt nevne gaver vi har fått fra ungdom: New Energy som har gitt oss kr ,- og en privat gave på kr 5 000,- fra et par andre ungdommer. I desember 2000 fikk vi den gledelige meldingen om at Vefsn kommune hadde bevilget kr ,- til TERMIK for år Dette betyr at TERMIK kan fortsette enda et år. Kontoret Vi har også i år 2000 hatt kontor i Aktivitetssenteret i Kr. Quales gate, noe vi er godt fornøyd med. Kontoret har fra februar 2000 vært åpent tirsdager og torsdager kl og fredager kl I og med at vi har kontor vegg i vegg med Vefsn frivillighetssentral har vi en god del samarbeid, og dette fungerer godt til begge parters nytte og tilfredshet. TERMIK får bruke frivillighetssentralens kopimaskin og telefon, og vi betaler for kopier og et fast beløp for telefonen. Vakttelefon Vakttelefonen har vært i helkontinuerlig døgndrift, men fra januar 2001 vil dette opphøre da det viser seg at det ikke er behov for en slik tjeneste. Henvendelse til TERMIK på dagtid skjer fortsatt via Vefsn frivillighetssentral, tlf , eller til mobiltelefon Stiftelsen TERMIK årsrapport 2000 Side 5

6 2.3 FRIVILLIGE Etter kurset for nye frivillige vinteren 2000, har TERMIK nå ca 50 frivillige, og av dem er ca 30 aktive. Noen har fremdeles ikke har hatt mulighet til å prøve seg som frivillig. En av de frivillige har trukket seg av personlige grunner, og tre har pause fordi de går på skole. Hvem er de frivillige? De frivillige er som regel mennesker som selv har opplevd sykdom, sorg og krise, og er - i alle aldrer - kvinner og menn - førtidspensjonerte / pensjonister - helsepersonell Oppfølging og veiledning av frivillige Målet med oppfølging er å ta vare på de frivillige. Faglig oppfølging og veiledning er en forutsetning for at frivillige kan ta på seg oppdrag av så alvorlig karakter. Dette bidrar til at vi beholder de frivillige, og at de føler seg ivaretatt. Bruk av frivillige krever derfor økonomiske og faglige ressurser. Oppfølging og veiledning ble gjort gjennom - veiledning / samtaler med de frivillige før, under og etter oppdragene - regelmessige temakvelder / samlinger med de frivillige - å være tilgjengelig for de frivillige i oppdrag (telefon og personlig samtale) - sosiale samvær Før de frivillige skal ut i oppdrag, tar koordinator et hjemmebesøk sammen med den frivillige. Alt av hjelpetilbud, timetall og hvor ofte en frivillig skal være til hjelp blir gjennomgått sammen med familien. De frivillige er forsikret, det betales kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil og bussbilletter refunderes. Kursing av nye frivillige I tiden 25 januar 28 mars ble det arrangert kurs for nye frivillige, med til sammen åtte kurskvelder. 20 stk. meldte seg på til kurset, og teknisk arrangør var AOF. Kurset ble stort sett holdt på Aktivitetssenteret, men en kveld var kurset på Vefsn landbruksskole og to kvelder på dagplassen ved Vefsn sykehjem. Alle påmeldte unntatt en fullførte kurset, og de aller fleste er nå frivillige i TERMIK. Emner som ble behandlet var følgende: - Å være frivillig hjelper - Å være alvorlig syk - Mennesker i krise - Kommunikasjon (hvordan samtale med mennesker som har det vanskelig) - Å komme inn i andres hjem - Enkelt, praktisk omsorgsarbeid - Å ta vare på seg selv Forelesere på kurset var følgende: soknediakon Kari Sjursen, lege Reidun Kismul, ergoterapeut Ann Kristin Sørdal, sykepleielærer Bjørg Bomnes, Eli Kjøren, daglig leder ved Den Norske Kreftforenings omsorgssenter i Bodø, fysioterapeut Linda Kleiven, Stiftelsen TERMIK årsrapport 2000 Side 6

7 avdelingssykepleier Torolf Slettevold og kreftsykepleier / prosjektleder Marjolijn Buitink. Alle foreleserne stilte opp gratis. Kursleder var Marjolijn Buitink. AOF spanderte bløtkake siste kurskveld fordi så godt som alle deltakerne hadde stilt opp hver gang! Temakvelder / minnekveld / sosiale samvær Det ble i 2000 holdt seks temakvelder med følgende fagtema på tre av kveldene: - Hospice-filosofien (kreftsykepleier Marjolijn Buitink) - Psykiatri-tjenesten i Vefsn kommune (fagsjef Lill Inger Reinfjell) - Orientering om TERMIK Askim (leder Sverre Halmøy) - Minnekveld (soknediakon Kari Sjursen, formann Randolf Brattlie og kreftsykepleier Marjolijn Buitink) - Hyggekveld i august - Julesamling i desember 2.4 HENVENDELSER / SØKNADER OM HJELP Det har også i år 2000 vært flere henvendelser om hjelp, og vi har fått 22 søknader. I fire tilfeller kom hjelpen fra TERMIK ikke i gang fordi pasienten enten døde eller behovet for hjelp falt utenfor TERMIKs tilbud. Seks brukere døde i løpet av år 2000, og 18 brukere har fått regelmessig hjelp fra TERMIK. I tillegg kommer fire henvendelser om ledsagertjeneste i desember. Statusrapport 1 januar - 31 desember 2000 Når Antall timer Antall frivillige Antall brukere Antall oppdrag Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September (Oase-dag) (Oase-dag) 7 28 Oktober (Oase-dag) (Oase-dag) 8 31 November (Oase-dag) (Oase-dag) 8 30 Desember (Oase-dag) 11+2 (Oase-dag) Totalt antall timer: Frivillige 826 Totalt antall oppdrag: 310 OASE-dager 176} Sorgkurs 20} 196 Antall timer til sammen: 1022 FRISAM teller frivillig innsats på en annen måte. I prosjektrapporten kan vi bruke programmet Fridtjof. Se vedlegg 3. Stiftelsen TERMIK årsrapport 2000 Side 7

8 Til sammenligning kan det nevnes at det i 1999 er gitt 651 timer i frivillig hjelp fordelt på 262 oppdrag. De frivilliges engasjement har variert fra et enkelt oppdrag til oppdrag over en lengre periode (3/4 år). Oppdragets lengde varierte fra en time til en hel natt. Oppdragets art er forskjellig. Å være hos den syke mens pårørende kan komme seg ut er mest aktuelt. I de tilfeller der det er en terminal pasient, er det mest behov for hjelp om nettene. Oppdragenes art De frivilliges innsats: - våke over den syke / døende mens pårørende var ute / sov - være der sammen med pårørende som støtte (nettverk) - være en slags sykevakt for mennesker som ikke var så syke at de var sengeliggende, men allikevel så alvorlig syk at pårørende ikke ville la dem være alene - samtalepartner for den syke som er alene hjemme og isolert fra resten av samfunnet - ledsager- og / eller transporttjeneste for syke til lege eller poliklinikk - fungere som et fristed for pårørende (både voksne og barn) for å snakke om sine problem - ta oppgaver i forhold til familien oppgaver som den syke ikke makter - formidle kontakt til andre hjelpeinstanser Brukere Brukernes alder har variert fra år. Pårørende representerer alle aldersgrupper (barn, voksne og eldre). Kreft, ALS, MS og Alzheimers sykdom var de mest vanlige diagnoser blant våre brukere i ARBEIDSBELASTNING KOORDINATORENE Det er utarbeidet er skjema for tidsberegning / arbeid for koordinatorene. Det har vist seg å være svært vanskelig å registrere eksakt tidsforbruk for hver enkelt oppgave. Det er derimot enklere å registrere hver gang en oppgave blir utført. Skjemaet inneholder fire hovedområder, som hver for seg er fordelt i underpunkter (se vedlegg): 1. Henvendelser om hjelp / oppfølging: 232 (160)* 2. Intern organisering: frivillige 288, styret 125 (frivillige 240, styret 140)* 3. Eksterne kontakter: 105 (50)* 4. Andre oppgaver: 145, adm. oppgaver 556, helsepolitisk konferanse 59 (100)* *) 1999 Arbeidet med de frivillige (verving, selektering, veiledning, kursing og temakvelder) utgjør den største delen av arbeidet. Deretter kommer søknadene om hjelp og alt arbeid som følger med dette (hjemmebesøk, behovsplanlegging, kontakt underveis osv.) Økning i administrative oppgaver: arkivert flere søknader og informasjon til andre som starter opp. Stiftelsen TERMIK årsrapport 2000 Side 8

9 Administrative oppgaver i forhold til styremøter og eksterne kontakter krever også en stor del arbeid for en av koordinatorene, men i langt mindre grad enn de to oppgavene som er nevnt ovenfor. I tillegg kommer heldøgns vakttelefon-beredskap året rundt, som stort sett utføres av en av koordinatorene, eller av og til en frivillig. (Lite brukt). Lite av tiden er blitt brukt til oppdatering av kunnskaper for koordinatorene gjennom kurs og konferanser. 2.6 PROSJEKT TERMIK (se vedlegg) År 2000 var prosjektets tredje år. Stiftelsen Helse og Rehabilitering, som har finansiert prosjektet, krever en fullstendig prosjektrapport. Rapporten er å få hos prosjektledelsen. Kortversjon av rapporten finnes på internettsiden til Helse og Rehabilitering (www.helseogrehab.no). Prosjektmål Sikre kvaliteten på de frivillige tjenestene Stiftelsen TERMIK tilbyr befolkningen i Vefsn kommune. Gjennom en rekke tiltak / rutiner har vi allerede oppnådd store deler av dette målet. Det er utarbeidet en rutinehåndbok for følgende arbeidsområder: 1. Samarbeidsavtaler med det offentlige 2. Samarbeidsavtaler med frivillige 3. Samarbeidsavtaler med prest / diakon / andre trossamfunn 4. Oppfølging av frivillige under oppdrag 5. Oppfølging av frivillige etter dødsfall 6. Oppfølging av pårørende etter dødsfall 7. Bruk av vakttelefon / kontortider 8. Registrering av - koordinators oppgaver - antall timer i oppdrag 9. Framgangsmåte ved informasjonsmøter om TERMIK 10. Koordinators rolle / oppfølging av koordinator Prosjektet er finansiert med midler fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering. Ekstern veileder for prosjektet er Eli Kjøren, daglig leder av Den Norske Kreftforenings omsorgskontor i Bodø. 2.7 SAMARBEID MED DET OFFENTLIGE HELSEVESEN Frivillig innsats skal ikke erstatte den offentlige tjenesten, men være et tillegg til den. Ved bruk av frivillige medarbeidere i tjenestetilbudet til uhelbredelige syke og døende, må dette skje etter ønske fra pasienten, og oppgaven må avtales med pasienten og / eller pårørende. (NOU 2/99: Livshjelp, side 8.) Tett samarbeid med det offentlig har vist at det offentlige ikke kan dekke alle behov. Det har i år 2000 kommet flere henvisninger både fra hjemmetjenesten og sykehuset enn i TERMIK har deltatt på avdelingssykepleier-møter og personalmøter i hjemmetjenesten, og i samarbeidsmøter med sosialkontoret. Samarbeid med sosialavdelingen i Vefsn kommune har utviklet seg positivt i forhold til å lage et helhetlig omsorgstilbud for pasienter. Stiftelsen TERMIK årsrapport 2000 Side 9

10 2.8 MARKEDSFØRING Å spre informasjon om TERMIKs virksomhet har vært en viktig oppgave. Dette har foregått både lokalt, regionalt og på landsbasis. Målet med markedsføringen er at tanken om å bruke frivillige i omsorgen for alvorlig syke skal spre seg (ringvirkning). Informasjon om TERMIK har stått i Helgeland Arbeiderblad flere ganger samt i Mosjø bladet og Brønnøysunds Avis. TERMIKs brosjyre ble lagt ut på alle offentlige helsekontor, institusjoner og legekontor. TERMIK har vært invitert til følgende lokale foreninger og organisasjoner for å holde foredrag: - Odd Fellow - Rebecca-søstrene - VK1, hjelpepleie- og legesekretærlinje Liljer for liv TERMIK deltok aktivt i Den Norske Kreftforenings aksjon Liljer for liv 31 mars 14 april i både planlegging og i salg av merker. Dette førte til at utbyttet av aksjonen ble godt i Vefsn kommune. Tiendebyttet Også i år hadde TERMIK en avdeling på Vefsn frivillighetssentrals infostand under Tiendebyttet september. Ansatte og frivillige byttet om å betjene standen, og en god del var interessert i å høre om TERMIKs virksomhet. Frivillighetsprisen 2000 To stk hadde nominert TERMIK til frivillighetsprisen år Som kjent gikk prisen til Kjell Karlsen, men det var gledelig at noen hadde foreslått TERMIK. Åpning av dagsenter for psykisk helse i O.T. Olsens gate TERMIK var invitert til å delta på verdensdagen for psykisk helse / åpningen av dagsenteret for psykisk helse 10 okt. Vi hadde en stand der, og var til stede hele dagen for å gi informasjon om TERMIK til besøkende. Spørsmål om TERMIK i fylkestinget TERMIK var i år 2000 sak på fylkestinget i og med at Astrid Bjørgaas, Høyre, stilte følgende spørsmål: Vil det fra Nordland fylkeskommune bli tatt initiativ for å utnytte den erfaring og kompetanse som TERMIK-prosjektet har gitt, og støtte opp om videreføring i Vefsn og oppretting av slike tilbud også i andre deler av Nordland. Fylkesråd for helse, Geir Ketil Hansen, svarte positivt på spørsmålet, og sa bl.a.: Stiftelsen TERMIK i Vefsn er et prosjekt som på en unik måte har utnyttet samarbeid mellom offentlig sektor og den tredje sektor (frivillige, lag, foreninger) til beste for både samfunn og individ. Den frivillige omsorgen for alvorlig syke og døende er et svært godt supplement til det offentlige helse- og omsorgsarbeidet og en god avlastning for de pårørende. Koordinator / prosjektleder har holdt innlegg om TERMIK på følgende samlinger: Stiftelsen TERMIK årsrapport 2000 Side 10

11 Askim, mars 2000: Bergen, mai 2000: Tromsø, juni 2000: Melbu, juli 2000: Bodø, okt. 2000: Bodø, okt. 2000: Kolbotn, okt. 2000: Frivillighetssentralen; oppstart av TERMIK Askim Sunniva Hospice Forum for kreftsykepleiere Symposium om frivillighetspolitikk på Sommer-Melbu Videreutdanning i kreftsykepleie, høyskolen i Bodø Høyrekvinnenes fylkeskonferanse Regionssamling i Østfold i samarbeid med TERMIK Askim TERMIK er også nevnt i håndbok for lindrende behandling som en ressurs for Helseregion nord. 2.9 INTEGRERINGSPROSESSEN / FORANKRING I LOKALMILJØET Offentlige føringer anbefaler bruk av frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende. (NOU 20/97, Omsorg og kunnskap - Norsk nasjonal kreftplan og NOU 2/99, Livshjelp. Alle kommuner skal innen år 2001 ha utarbeidet et forsvarlig omsorgstilbud til alvorlig syke og døende i nærmiljøet. Livshjelpsutvalgets innstilling (NOU 2/99) nevner en rekke tiltak i forhold til denne oppgaven, blant annet bruk av frivillige, men anbefaler at - oppfølging bør skje av fagfolk - frivillig innsats må integreres i det offentlige Prosjekt TERMIK har gjennom registrering av oppdrag og henvendelser dokumentert at behovet for å bruke frivillige så absolutt er til stede. Integreringsprosessen med Vefsn kommune kom i gang i Vefsn kommune - har praktisk arbeidsgiveransvar for de tilsatte i TERMIK (kommunestyremøte ) - er representert i styret for TERMIK (kommunestyremøte ) - har tildelt TERMIK et tilskudd for år 2000 og 2001 (kommunestyremøte og ) - er samarbeidspartner og viktig støttespiller - finansierte den helsepolitiske dagskonferansen 16 oktober tildelt midler for å fortsette tilbudet RINGVIRKNING TIL ANDRE KOMMUNER Som nevnt i årsrapporten for 1999 startet TERMIK Askim opp i 1999 etter modell fra TERMIK Vefsn. De har også fått midler til sin virksomhet fra stiftelsen Helse og Rehabilitering. Ved årsskiftet er det en del kommuner rundt om i landet som arbeider med å starte TERMIK-prosjekt etter modell herfra. Paraplyorganisasjon for TERMIK Norge Siden ideen om TERMIK nå sprer seg i Norge og TERMIK-tilbud opprettes også andre steder i landet, kom det på styremøtet i august opp et forslag om at det burde dannes en paraplyorganisasjon for TERMIK, og at dette kontoret burde være i Mosjøen. Det ble vedtatt å sende en søknad til Sosial- og helsedepartementet om midler til dette, og søknad ble sendt i september. Dessverre kom det i desember avslag på denne søknaden. Stiftelsen TERMIK årsrapport 2000 Side 11

12 Foreløpig er det ikke gjort noe mer med saken, men sosialministeren nevner i sitt avslagsbrev at en løsning kanskje kunne være at informasjon om TERMIK kunne inngå i den rådgivning som FRISAM gir om frivillig arbeid i tilknytning til frivillighetssentralene NYTT I 2000 Eldredagen På eldredagen 29 september ble det om formiddagen arrangert kafé på Aktivitetssenteret, og den ble godt besøkt. TERMIK deltok med praktisk hjelp. OASE-dager I september startet TERMIK, Vefsn frivillighetssentral og Dolstad menighet i samarbeid med Den Norske Kreftforening opp med Oase-dag for kreftpasienter hver onsdag på dagplassen ved Parken bo- og servicesenter. Dette er et prøveprosjekt som skal gå til juni måned 2001, og Den Norske Kreftforening har gitt kr ,- til dette. Det er plass til ca pasienter, og alle plassene er opptatt. Tilbudet er også tilgjengelig for pasienter som er innlagt på omsorgavdelingen. Den faste staben er kreftsykepleier Marjolijn Buitink, soknediakon Kari Sjursen, leder av dagplassen, Anne Molberg, og sykepleier Reidun Rydså Aufles og pensjonert allmenpraktiker Heleen Doornenbal, som begge stiller opp på frivillig basis. Pasientene kommer kl og får først kaffe, deretter er det forskjellig faglig program, så er det lette øvelser med en fysioterapeut og etter det hobbyaktivitet / samtaler / avslapping o. l., og så middag kl Det hele er slutt kl Det ser ut til at pasientene liker seg, for det er stort sett fulltallig frammøte hver gang, og de gir uttrykk for at de trives og setter pris på dette tilbudet. Kanskje er følgende utsagn av en av pasientene betegnende for hva de mener om tiltaket: Det er julaften hver onsdag!. Helsepolitisk dagskonferanse Tirsdag 17 oktober arrangerte TERMIK en helsepolitisk dagskonferanse om bruk av frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende i nærmiljøet. Målet med konferansen var å få fram hvordan frivillige kan dekke et behov der det offentlige ikke strekker til. Konferansen ble holdt på Rådhuset i Mosjøen, og sosialminister Guri Ingebrigtsen ble invitert til å delta. Hun takket ja til invitasjonen, og holdt et engasjert innlegg, og deltok i paneldebatt og samtale. Det samme gjorde de andre innlederne som var helse- og sosialsjef John-Arvid Heggen, leder i helse- og sosialkomiteen, Berit Hundåla, prosjektleder i TERMIK Askim, Sverre Halmøy og prosjektleder i TERMIK, Marjolijn Buitink. Ellers deltok politikere, helsepersonell og andre interesserte, til sammen 54 stk. Hele konferansen hadde en positiv tone, og det var mange som hadde ordet og uttalte seg til TERMIKs fordel. Konklusjonen på konferansen ble at det er stort behov for frivillig innsats i vårt samfunn, og at TERMIK dermed har sin berettigelse. Sorgkurs Sammen med Vefsn frivillighetssentral og soknediakonen i Vefsn har TERMIK i tiden 5 oktober februar 2001 arrangert sorgkurset Hjelp til å leve med sorgen med til sammen sju kveldssamlinger. Kurset var tenkt å være på Aktivitetssenteret i Chr. Qvales gate (Vefsn frivillighetssentral), men måtte flytte til Mosjøen bedehus på grunn Stiftelsen TERMIK årsrapport 2000 Side 12

13 av mangel på grupperom. For at deltakerne skulle få best mulig utbytte av kurset, måtte de deles inn i grupper, og det var ikke nok grupperom på Aktivitetssenteret. 11 stk meldte seg på til kurset, og en frivillig fra TERMIK har vært med som medleder. Minnekveld I år 2000 døde åtte brukere av TERMIK, og 9 november arrangerte vi en minnekveld på bedehuset der pårørende, frivillige og styremedlemmer var til stede, og over 30 møtte fram. Med pianomusikk av Anne-Marit Solhaug, fellessang og innlegg av soknediakon Kari Sjursen, formann i TERMIK, Randolf Brattlie og prosjektleder Marjolijn Buitink, hadde vi en fin kveld. Frivillige serverte kaffe etterpå. Minnekvelden er en del av oppfølgingsrutinen for pårørende og frivillige. Transport- og ledsagertjeneste I desember fikk vi fire henvendelser fra hjemmesykepleien om transport- og ledsagertjeneste for pasienter som skulle til lege eller poliklinikk, og vi skaffet frivillige til disse oppdragene. Et av oppdragene dreide seg om å følge en pasient til Bodø for stæroperasjon på begge øynene. Det ble en noe slitsom tur for vår frivillig, for pasienten var mer avhengig av hjelp enn vi hadde fått beskjed om, og turen ble på tre dager med to overnattinger i Bodø. Telefonkontakt En av våre frivillige er for tiden telefonkontakt for en eldre person som er noe deprimert. Denne personen ønsker ikke besøk, men setter pris på en telefonsamtale. Støttekontakter og veiledning av disse Som kjent har sosialkontoret en del som er støttekontakter for syke mennesker. Faglig koordinator i TERMIK ble i 1999 forespurt om å være veileder for disse, og noen av støttekontaktene har meldt seg som frivillige i TERMIK. Det som vi har sett siste år, er at når en frivillig har vært hos en syk en tid, så spør de pårørende sosialkontoret om den frivillige kan bli støttekontakt for den syke. Registrering av varemerke for TERMIK I mars ble det sendt søknad til Patentstyret om registrering av varemerke for Stiftelsen TERMIK. Ut på høsten fikk vi et foreløpig positivt svar på søknaden som gikk ut på at varemerket kunne godtas hvis ordlyden ble forandret litt (den var for lokal). Etter behandling i styret ble flg. ordlyd foreslått: Humanitære tjenester i form av frivillig omsorg for alvorlig syke og pårørende i deres lokalmiljø. Dette forslaget ble sendt Patentstyret den , og fikk vi svar om at varemerket var godkjent. Skriving av hovedoppgaver og forskning - informasjon om TERMIK m.m. Vi hadde i år 2000 flere henvendelser fra studenter og andre som skrev hovedoppgaver eller arbeidet med forskning. De ville ha informasjon og materiell om TERMIK og kreftsykdom generelt m.m. Alle henvendelser ble besvart. Mosjøen, Marjolijn Buitink Faglig koordinator Stiftelsen TERMIK årsrapport 2000 Side 13

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune ÅRSRAPPORT for Stiftelsen TERMIK 1999 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune Kjære frivillig Som medmenneske har du gitt noen mot - til å frykte hverdagen litt mindre

Detaljer

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune ÅRSRAPPORT for Stiftelsen TERMIK 2001 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune INNHOLD Prolog til TERMIKs 5-årsjubileum Forord 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag

Detaljer

Målet for prosjektet er: 1. Å sikre kvaliteten på de tjenester TERMIK tilbyr befolkningen i Vefsn. 2. Forankre tiltaket i lokalsamfunnet.

Målet for prosjektet er: 1. Å sikre kvaliteten på de tjenester TERMIK tilbyr befolkningen i Vefsn. 2. Forankre tiltaket i lokalsamfunnet. Forord 1998 har vært et viktig år for Stiftelsen Termik. Desember 1997 fikk vi tildelt midler fra Helse og Rehabilitering,- stiftelsen for forebyggende og rehabiliterende helseorganisasjon. Midlene ble

Detaljer

INNHOLD. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1. 2. Årsrapport 2

INNHOLD. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1. 2. Årsrapport 2 INNHOLD 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1 2. Årsrapport 2 2.1 Styret 2 2.2 Organisering 2 2.3 Økonomi 2 2.4 Lokaliteter 3 2.5 Personale 3 2.6 Frivillige 4 2.7 Brukere 2.8 Samarbeid med det offentlige

Detaljer

Lill- Karin Aanes. Daglig leder i Stiftelsen Termik Sykepleier med videreutdanning i palliativ omsorg. 18. september 2012

Lill- Karin Aanes. Daglig leder i Stiftelsen Termik Sykepleier med videreutdanning i palliativ omsorg. 18. september 2012 Lill- Karin Aanes Daglig leder i Stiftelsen Termik Sykepleier med videreutdanning i palliativ omsorg Åpen dør Villige hender Varme hjerter Formål: Å bruke frivillige til avlasting og støtte for alvorlig

Detaljer

INNHOLD. Forord Sid 1. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 2. 2. Årsrapport 3

INNHOLD. Forord Sid 1. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 2. 2. Årsrapport 3 INNHOLD Forord Sid 1 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 2 2. Årsrapport 3 2.1 Styret 3 2.2 Organisering 3 2.3 Økonomi 4 2.4 Støttemedlemmer 4 2.5 Lokaliteter 4 2.6 Personale 4 2.7 Frivillige 4

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012 FOR STIFTELSEN TERMIK

VIRKSOMHETSPLAN 2012 FOR STIFTELSEN TERMIK Frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune VIRKSOMHETSPLAN 2012 FOR STIFTELSEN TERMIK Stiftelsen Termik er en selvstendig stiftelse, drevet på idealistisk grunnlag. FORMÅL

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Stiftelsen Termik er en selvstendig stiftelse, drevet på idealistisk grunnlag. FORMÅL

Detaljer

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Åshild Berg Kaldestad

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Åshild Berg Kaldestad Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende Åshild Berg Kaldestad Palliativ omsorg betyr å slå en kappe av omsorg rundt - den alvorlig syke - de pårørende Det er en omsorg der en støtter

Detaljer

Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling - Lindring i nord LIN

Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling - Lindring i nord LIN Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling - Lindring i nord LIN Bakgrunn Bakgrunn NOU 1997: 20 NASJONAL KREFTPLAN NOU 1999:2 LIVSHJELP Behandling, pleie, og omsorg for uhelbredelig syke og døende

Detaljer

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune ÅRSRAPPORT for Stiftelsen TERMIK 2007 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune Til ettertanke Side 1 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1 2. Årsrapport

Detaljer

PALLIATIV BEHANDLING fra helsepolitiske føringer til konkrete tiltak PALLIATIVT TEAM NORDLANDSSYKEHUSET BODØ Mo i Rana 18.02.10 Fra helsepolitiske føringer til nasjonale standarder og konkrete tiltak NOU

Detaljer

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune ÅRSRAPPORT for Stiftelsen TERMIK 2006 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune INNHOLD Til ettertanke Side 1 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1 2. Årsrapport

Detaljer

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune ÅRSRAPPORT for Stiftelsen TERMIK 2005 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune INNHOLD Forord Side 1 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 2 2. Årsrapport 3 2.1

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TERMIK RANA

ÅRSMELDING FOR TERMIK RANA ÅRSMELDING FOR TERMIK RANA 2009 Styret har bestått av: Leder: Sølvi Hall Nestleder: Hansine Edvardsen Styremedlemmer: Sigrun Olsen, Kitty Neeraas, Ulrike Lunde, Julia Gruben, Rune Olsen og Bjørg Thodesen

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt.

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Bedre livskvalitet, hvordan oppnår vi det? Hvilke utfordringer står vi overfor? Kurset vil arrangeres

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Pleietjenesten Fransiskushjelpens hjemmehospice. Omsorg, pleie og lindrende behandling hovedsakelig til kreftpasienter som ønsker å være i eget hjem

Pleietjenesten Fransiskushjelpens hjemmehospice. Omsorg, pleie og lindrende behandling hovedsakelig til kreftpasienter som ønsker å være i eget hjem FRANSISKUSHJELPEN Pleietjenesten Fransiskushjelpens hjemmehospice Omsorg, pleie og lindrende behandling hovedsakelig til kreftpasienter som ønsker å være i eget hjem Kort historikk Diakonal stiftelse tilknyttet

Detaljer

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune ÅRSRAPPORT for Stiftelsen TERMIK 2008 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune Forord Side 1 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 2 2. Årsrapport 2 2.1 Styret

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011 1 Termik Rana Årsmelding for 2011 Innhold Styrets sammensetning side 3 Ansatte side 3 Aktiviteter Rapporter/evaluering Helseparken Ytteren Sykehjem Andre oppdrag Prosjekt Markedsføring

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Omsorg for alvorlig syke og døende i Ringerike kommune

Omsorg for alvorlig syke og døende i Ringerike kommune Omsorg for alvorlig syke og døende i Ringerike kommune 1. Innledning Ringerike kommune har i flere år arbeidet for å bedre omsorgen for alvorlig syke og døende og deres pårørende. I Ringerike kommune er

Detaljer

Hjemmetjenesten. Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune

Hjemmetjenesten. Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune Serviceerklæring for hjemmetjenesten i Oppdal kommune Vårt mål er å skape trygghet hos pasienten som gjør det mulig å bo i eget hjem tross omfattende behandlings- og pleiebehov Serviceerklæring for hjemmetjenesten

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe?

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Kurset arrangeres ved Clarion Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 20.-21. april 2015

Detaljer

ÅRSBERETNING. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune

ÅRSBERETNING. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune ÅRSBERETNING for Stiftelsen TERMIK 2009 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune Forord 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1 2. Årsberetning 2 2.1 Styret

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 1. Seksjon Palliasjon - organisering November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Palliasjon Palliasjon er aktiv lindrende behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og

Detaljer

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG PÅRØRENDESKOLEN I OSLO ETTERSTADGATA 10 : 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN Program HØST2009 RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG Kurs- kontakt og rådgivningssenter for pårørende til personer med demens. Tilbud til personer

Detaljer

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND KOMPETANSEREKKE FOR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER MO I RANA o 21. JANUAR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTEN o 2. FEBRUAR KREFTSYKDOMMER OG BEHANDLINGSMETODER

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Forord. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 2. 2. Årsberetning 2

Forord. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 2. 2. Årsberetning 2 Årsberetning 2012 Forord 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 2 2. Årsberetning 2 2.1 Styret 2 2.2 Organisering 3 2.3 Økonomi 3 2.4 Støttemedlemmer 4 2.5 Lokaliteter/kontorfellesskap 4 2.6 Personale

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland WHO`S definisjon av palliasjon Aktiv behandling, pleie og omsorg

Detaljer

Temadag Scandic Bergen City. 13.mai 2014. v/gunn Olsen

Temadag Scandic Bergen City. 13.mai 2014. v/gunn Olsen Temadag Scandic Bergen City 13.mai 2014 v/gunn Olsen DEMENS PLAN,GRUNNLAG Omsorgsplan 2015- St.meld.nr. 25 Hovedstrategier: Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging Kapasitetsvekst og kompetanseheving

Detaljer

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehus. Gi beskjed til lege/sykepleier om at du har individuell plan og vis dem planen. Planen er ditt dokument.

Detaljer

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn Kommune har som oppgave å gi hjelp til mennesker med psykiske lidelser og problemer, mennesker

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Palliativ plan for Grane- og Hattfjelldal kommune

Palliativ plan for Grane- og Hattfjelldal kommune Palliativ plan for Grane- og Hattfjelldal kommune 1.0 INNLEDNING Det er de siste årene blitt økende fokus på lindrende behandling både nasjonalt, regionalt og i kommunene. Grane og Hattfjelldal prioriterer

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

Vågan Nordland. Gjestefløya. Bakgrunn. Vågan kommune. Forts. bakgrunn. Samarbeidspartnere 27.03.2012. Lindrende enhet i Vågan kommune

Vågan Nordland. Gjestefløya. Bakgrunn. Vågan kommune. Forts. bakgrunn. Samarbeidspartnere 27.03.2012. Lindrende enhet i Vågan kommune Vågan Nordland Svolvær Lindrende enhet i Vågan kommune Svolvær 27.mars 2012 Anita B. Brendeford Vågan kommune Digermulen Bakgrunn Vågan kommune ca 9 500 innbyggere 75 km til lokalsykehuset. Sentrale føringer-

Detaljer

Palliasjon. Historikk og organisering. Introduksjonskurs innen kreftomsorg og palliasjon Arild Stegen 2014

Palliasjon. Historikk og organisering. Introduksjonskurs innen kreftomsorg og palliasjon Arild Stegen 2014 Palliasjon Historikk og organisering Introduksjonskurs innen kreftomsorg og palliasjon Arild Stegen 2014 Historikk 1967 - St.Cristophers Hospice. London Dame Cecily Saunders 1984 NOU 1984:30 Pleie og omsorg

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Versjon 12, 11. september januar 211 27 Planen er utarbeidet ved Nordlandssykehuset,

Detaljer

Program. Innlegg ved Marit Myklebust, leder Gatehospitalet, Oslo

Program. Innlegg ved Marit Myklebust, leder Gatehospitalet, Oslo Program Velkommen, Arnt Egil Ydstebø Stokka sykehjem Utviklingssenter for sykehjem Innlegg ved Marit Myklebust, leder Gatehospitalet, Oslo Presentasjon av prosjektet, Aart Huurnink prosjektleder og Ingrid

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011 1 Termik Rana Årsmelding for 2011 Innhold Styrets sammensetning side 3 Ansatte side 3 Aktiviteter side 4 Rapporter/evaluering Helseparken side 4 Ytteren Sykehjem side 4 Andre

Detaljer

Kurs i Lindrende Behandling 11.-13.03.2015

Kurs i Lindrende Behandling 11.-13.03.2015 Kurs i Lindrende Behandling 11.-13.03.2015 Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling, Lindring i nord - Lindrende behandling ved kreftsykepleier Bodil Trosten Lindring i nord Sentrale oppgaver:

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID nr. 2 2012 Sjømannskirkens ARBEID DIAKONI = nestekjærlighet i praksis DIAKONI = Omsorg sykebesøk Vaffelen åpner hjerter Vaffelen er så mye mer enn bare en vaffel for Sjømannskirken. Den åpner til den gode

Detaljer

BLINDHEIM OMSORGSSENTER

BLINDHEIM OMSORGSSENTER BLINDHEIM OMSORGSSENTER Blindheim Omsorgssenter ble åpnet i 2004. Sykehjemmet har 40 heldøgnsplasser fordelt på to etasjer. 1. etasje har to bogrupper med seks somatiske langtidsplasser i hver, og en bogruppe

Detaljer

Avisa vår. Våren 2014

Avisa vår. Våren 2014 Våren 2014 Avisa vår *Oppsett og informasjon om året hytte tur *Sjefens hjørne *Iddebo aktiviteter *Oppstart av besøksvenn med hund * 5 års jubileum solheim dagsenter * informasjon om bruker undersøkelsen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009.

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. Hva er hjemmebasert omsorg? Hjemmetjenesten er en samlebetegnelse for hjemmesykepleie og

Detaljer

Fagdag Sundvollen. Palliativ enhet. amhandling alvorlig syke pasienter. Onsdag 30.05.12

Fagdag Sundvollen. Palliativ enhet. amhandling alvorlig syke pasienter. Onsdag 30.05.12 Fagdag Sundvollen amhandling alvorlig syke pasienter Onsdag 30.05.12 Markset Lia tsykepleier Sykehuset Telemark Ronny Dalene HF Lege Palliativ enhet Palliasjon i Telemark Palliativ enhet - Kompetansebase

Detaljer

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT FOR APRIL-SEPTEMBER 2013.

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT FOR APRIL-SEPTEMBER 2013. KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT FOR APRIL-SEPTEMBER 2013. Innledning. 1.oktober 2012 startet kreftkoordinator opp i Lindesnesregion. Dette er en 50 % stilling fordelt på de fem kommunene i Lindesnesregionen;

Detaljer

Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv

Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv Prosjektgruppe Marit Solbjør Birgitte Johansen Hanne Hestvik Kleiven Problemstillinger Hva er status i

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP)

Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP) Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP) Elisabeth Østensvik - 6. mai 2010 Innhold: Prosjektet Far Vel den siste tiden Hva er Liverpool Care Pathway (LCP)? Implementering av LCP: - 2 prosjekter

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Versjon 11. september 27 Individuell plan Formålet med individuell

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Styret har avholdt 8 styremøter og behandlet 41 saker i 2008. Styret var representert ved Harald Haugsvær på regionskonferansen i Kristiansund.

Styret har avholdt 8 styremøter og behandlet 41 saker i 2008. Styret var representert ved Harald Haugsvær på regionskonferansen i Kristiansund. Årsmelding 2008 Innledning Frivilligsentral har lagt bak seg et år med svært høy aktivitet. Uten at vi har redusert på det vi kaller en til en tjenester har sentralen i større grad klart å etablere aktivitet

Detaljer

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme?

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Side 1 av 5 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Tilrettelagt bolig At jeg har mulighet til hjelp døgnet rundt Trygghet at noen kan komme på kort varsel Famille i nærheten Sosiale forhold

Detaljer

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Utred framtidig tilrettelegging av lindrende omsorg og behandling ved livets slutt i institusjon og hjemmetjenester. 1 Bakgrunn Ut fra

Detaljer

LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING

LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING Verdal kommune Informasjon LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING Tilbud til alvorlig syke og deres pårørende 1 Lindrende behandling vil si aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med kort forventet

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Generelt om nettverket Historie Nettverket ble etablert i 1993 som et samarbeid mellom Kreftforeningen og Rådgivningsgruppen for alvorlig syke og døende

Detaljer

Rollen som pårørende belastninger - utfordringer - muligheter. Ann Bøhler 16 09 06

Rollen som pårørende belastninger - utfordringer - muligheter. Ann Bøhler 16 09 06 < kreftforeningen.no Rollen som pårørende belastninger - utfordringer - muligheter Ann Bøhler 16 09 06 Disposisjon Løfte frem ulike perspektiver ved Beskrive normale reaksjoner knyttet til pårørende rollen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene.

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene. Andebu frivilligsentral: Hva har skjedd i frivilligsentralen siden oppstart april 2001 Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9

Detaljer

3. Vedtekter 20 Vedlegg: Årsregnskap med revisjon

3. Vedtekter 20 Vedlegg: Årsregnskap med revisjon Årsberetning 2014 Forord 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 3 2. Årsberetning 3 2.1 Styret 3 2.2 Organisering 4 2.3 Økonomi 4 2.4 Støttemedlemmer 5 2.5 Lokaliteter/kontorfellesskap 5 2.6 Personale

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Informasjon til pasient og pårørende. ved Mandal Sykehjem

Informasjon til pasient og pårørende. ved Mandal Sykehjem Informasjon til pasient og pårørende ved Mandal Sykehjem Velkommen Vi ønsker deg velkommen til Mandal sykehjem, og håper du vil trives her. Sykehjemmets hovedmålsetting er å gi tilpasset tilbud, når det

Detaljer

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune Etter hvert som flere lever lengre med sin kreftsykdom, må oppmerksomheten i større grad rettes mot tiltak for bedre livskvalitet for dem som lever med kreft.

Detaljer

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Informasjonshefte til pasienter og pårørende Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Innholdsfortegnelse Velkommen til sengepost B4.... side 2 Telefonnummer til avdelingen..

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

HORDALAND IDRETTSKRETS

HORDALAND IDRETTSKRETS Bergen 17.02.09 RAPPORT 2008 Treningskontakter Hordaland Treningskontakter Hordaland er et samarbeid mellom Hordaland Idrettskrets, Stiftelsen Bergensklinikkene og Helse Bergen, Tertnes DPS og kommunene

Detaljer

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning 4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning Emnekode: 4KR52 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studenten skal i dette emnet videreutvikle forståelse basert på forskningsbasert

Detaljer

SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER ÅRSRAPPORT 1999

SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER ÅRSRAPPORT 1999 SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER Hagegt. 1, Funkishuset 3.etg., 1772 Halden Telefon 69 17 64 82 Åpningstid: mandag fredag 10-14 ÅRSRAPPORT 1999 Drivkreftene i frivillig arbeid baserer seg på et engasjement

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden Foto: Veer Incorporated Spørsmål om døden Hvilken plass har døden i samfunnet og kulturen vår? Både kulturell og religiøs tilhørighet påvirker våre holdninger til viktige livsbegivenheter, og i alle kulturer

Detaljer

Palliativ omsorg og behandling i kommunene

Palliativ omsorg og behandling i kommunene Palliativ omsorg og behandling i kommunene Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 02.12.13 Nina Aass Seksjonsleder, professor i palliativ medisin Avdeling for kreftbehandling,

Detaljer

Eldres Råd Møteprotokoll

Eldres Råd Møteprotokoll Eldres Råd Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1. etg. v/heisen, rom 1068, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2007 Tid: 10:00 11.30 Følgende medlemmer var tilstede: Sven Tangen, leder Inger Sandberg, nestleder

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Heltid/deltid: Deltid Introduksjon Studiepoeng 60. Videreutdanning i kreftsykepleie er et deltidstudie over fire semester. Kreftsykepleier utøver

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Omsorg og velferd ... med undervisningssykehjemmet i N-Trøndelag

VERDAL KOMMUNE Omsorg og velferd ... med undervisningssykehjemmet i N-Trøndelag PROSJEKTRAPPORT Lindrende behandling i omsorg og velferd, Verdal kommune PROSJEKTNAVN Trude Østduun/Kristmar Selseth PROSJEKTLEDER trude.ostduun@verdal.kommune.no kristmar.selseth@verdal.kommune.no 74048

Detaljer

Prosjekter Helsenettverk Lister. Kurs og tilbud 2013

Prosjekter Helsenettverk Lister. Kurs og tilbud 2013 Prosjekter Helsenettverk Lister Kurs og tilbud 2013 Aktiv Hverdag Videreutvikling av prosjektet Lister Ergoterapeut Prosjektet avdekket et behov for et mer differensiert dag- og aktivitetstilbud til personer

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Individuell plan - senter for lindrende behandling (SLB) Individuell plan

Individuell plan - senter for lindrende behandling (SLB) Individuell plan Skjema Kreftavdelingen Individuell plan - senter for lindrende behandling (SLB) Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen til Medisinsk avdeling UNN Harstad Medisinsk avdeling består av to sengeposter med totalt 30 senger. Medisinsk sengepost A består av 16 senger med hovedansvar

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR

ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR 2009 ÅRSRAPPORT 2009 Home Start Familiekontakten avd. Hamar HAMAR er den største byen i Hedmark, og det største tettstedet i regionen Innlandet med 28.024

Detaljer

Referat fra møte i brukerutvalget i VLMS torsdag 16. april kl 17.00-1900 møterom Sigurd Lybeck på VLMS i plan 0

Referat fra møte i brukerutvalget i VLMS torsdag 16. april kl 17.00-1900 møterom Sigurd Lybeck på VLMS i plan 0 Referat fra møte i brukerutvalget i VLMS torsdag 16. april kl 17.00-1900 møterom Sigurd Lybeck på VLMS i plan 0 Tilstede: Anne Grete Odden, LHL Valdres, Anne Kari Buajordet, Kommunalt råd for mennesker

Detaljer

Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013

Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013 Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013 Om rapporten Prosjektleder rapporterer jevnlig til styringsgruppen, og rapportene blir utformet til hvert styringsgruppemøte. Rapportene sier

Detaljer

Omsorg ved livets slutt

Omsorg ved livets slutt Arbeidshefte tilknyttet undervisningsvideoer Omsorg ved livets slutt ved Marie Aakre Undervisningsvideoene Omsorg ved livets slutt del 1, 2 3 og 4 er i hovedsak basert på opptak fra en temadag med Marie

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Morgendagens omsorg «Omsorgskrisen skapes ikke av eldre bølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag.» (Kåre Hagen) http://www.youtube.com/watch?v=2lxh2n0apyw

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet Vefsn kommune MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Vefsn sykehjem -møterom Møtedato: 08.04.2013 Tid: 10:00-13:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Fast representant Ingvild Marie Fridheim Fast representant

Detaljer

PÅRØRENDEARBEID - SKAL VI DET?

PÅRØRENDEARBEID - SKAL VI DET? PÅRØRENDEARBEID - SKAL VI DET? HVEM ER PÅRØRENDE? Den pasienten oppgir som pårørende og nærmeste pårørende. 1-3 Definisjoner, pkt. b Pårørenderollene Pårørende som kunnskapskilde omsorgsgiver del av pasientens

Detaljer