ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR 2009

2 ÅRSRAPPORT 2009 Home Start Familiekontakten avd. Hamar HAMAR er den største byen i Hedmark, og det største tettstedet i regionen Innlandet med innbyggere pr 1. juli Home- Start Familiekontakten (HSF) Hamar ble etablert som en fast virksomhet fra , finansiert gjennom statlige midler ved Opptrappingsplanen Psykisk helse. Home-Start er et av kommunens nyeste forebyggende tiltak. Utfordringer og berikelser har fulgt denne etableringsprosessen. I dag teller virksomheten 15 frivillige familiekontakter. Målgruppen er småbarnsfamilier med ulik grad av fysiske og eller psykiske belastninger. HSF er et foreldrestøttetiltak og et supplement til offentlig hjelpe- og støtteapparat. Frivillige får tilbud om 30 timers forberedelseskurs. De bidrar støttende i familier 2 4 timer pr. uke, over en varighet fra ca. 4 mnd. til ca 1 år hos den samme småbarnsfamilien 1. Home-Start som organisasjon Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram som baserer seg på frivillig innsats. Home-Start ble etablert i England i 1973, og kom til Norge i I Norge ble det opprettet et nasjonalt kontor, og ansatt en nasjonal koordinator i år Nasjonal koordinator leder Home-Start Familiekontakten Norge (HSFN), og har ansvaret for oppfølging av de 26 avdelingene som allerede finnes i Norge. I tillegg arbeider nasjonalt kontor kontinuerlig for etablering av nye avdelinger og bistår disse i etableringsfasen. Home-Start International (HSI) har sitt hovedkontor i London. De følger opp de nasjonale koordinatorene, og ser til at alle landene følger opp de prinsipper og metoder HSI har utarbeidet. 2. Visjon og formål Home-Start Familiekontakten Hamar skal i nødvendig / ønskelig grad bidra til å bedre småbarnsfamiliers livssituasjon, gjennom familiekontakters frivillige støttetiltak i familienes egne hjem. Målet er å forebygge kriser i familier. Hjelpen gis med utgangspunkt i familiens definerte behov, og kan bidra til å fremme barnets utvikling gjennom å styrke foreldres sensitivitet overfor barnet og økt forståelse for barnets behov.

3 3. Målgruppe Home-Start Familiekontakten Hamar skal bistå familier som selv ønsker hjelp, og som ved oppstart har minst ett barn under skolepliktig alder. 19 familier med til sammen 39 barn mottok hjelp i Kontakten med familiene ble etablert gjennom helsestasjonen, barnevern, barnehager, krisesenter, eller ved at familier selv tok kontakt. Innenfor målgruppen har utfordringene vært flere: - Fysisk og eller psykisk sykdom hos foresatte - Unge foreldre - Samlivsbrudd - Flerfødsler - Manglende avlastning - Manglende nettverk/isolasjon Familiene er både kjernefamilien, enforelderfamilien, norske og minoritetsfamilier. Mange av familiene kan benevnes som risikofamilier. HSF kan tilbys i en tidlig fase i barnets liv, og er et eksempel på et tiltak som er brukervennlig og lett tilgjengelig for familien. 4. Organisering av avdelingen Home Start Familiekontakten Hamar kom i drift fra år Driftsansvarlig Leder Forebyggende team Kristine Langmyr (fra ). 4.2 Personalsituasjonen Koordinator er ansatt i 50% stilling. 15 Familiekontakter har hatt oppdrag med ulik varighet. 4.3 Styret/ressursgruppen/referansegruppen Avd Hamar har ressursgruppe bestående av: 1 politisk representant, sjefshelsesøster, 1 representant for Home Start Familiekontakten, leder Forebyggende Team (fra 1.10) og leder av Frivillighetssentralen (fra 1.10.) Ressursgruppa har hatt 3 møter i år (mars august og oktober). 5. Økonomi 5.1 Lønnsmidler 5.2 Driftsmidler Det henvises til avtale mellom Hamar kommune ved

4 sjefshelsesøster Margit Norstoga og Home Start Norge og godkjenning av Legatmidler o.a. 6. Kurs, konferanser og samlinger 6.1 Kurs, konferanser og samlinger for koordinator - Nettverkssamling mars Region sør - i Hamar 1 dag - Samling for landets koordinatorer september Olavsgaard 2 dager - Foreleser ved Nasjonalt Opplæringskurs for nytilsatte koordinatorer tema Hjembesøket - Deltagelse ved kurs Fortsatt foreldre, Samlivsseneteret Modum Bad. 6.2 Kurs, konferanser og samlinger for familiekontakter - Forberedelseskurs for 4 kvinner (februar mai) års Jubileum Home Start avd. Askim flere familiekontakter deltok - Samling for familiekontakter og koordinator Askim 1 dag. - Månedlige temakvelder og veiledning for familiekontaktene - ved koordinator 7. Arrangementer for familier og familiekontakter Sommeravslutning for alle familiekontaktene 11.6 Julebord for alle familiekontaktene Andre tilbud til familiene 9. Aktiviteten (se vedlegg) I tillegg til oppdrag i hjemmene, har to av familiekontaktene en periode vært til støtte og hjelp ved tilbudet Babysang. 10. Samarbeidsfora 10.1 Offentlige etater / instanser Home Start familiekontakten er en del av kommunens drift og er knyttet til Barne- og familieavdelingen ved Forebyggende Team - Presentasjon av HSF Hamar møte med Hamar helsestasjon - Presentasjon av HSF Hamar Babysang Storhamar kirke 10.2 Andre organisasjoner

5 11. Tilbakemeldinger fra hjelpeapparatet 1.linjetjenesten og øvrige som har meldt behov for tilbudet gir gode og positive tilbakemeldinger om Home Start som et særdeles godt forebyggende tiltak. 12. Sitater fra familier og familiekontakter Dette tilbudet har vært med og forebygget samlivsbrudd Jeg blir rørt og glad Er så glad for å være en del av dette nettverket Hvordan skulle jeg klart meg uten deg? 13. Rekrutteringsarbeid og mediekontakt Som koordinator benytter jeg enhver mulighet til å gjøre konseptet Home Start kjent - både i Barne og familieavdelingen og til andre samarbeidende instanser både innen 1. og 2. linjetjenesten. Plakater markedsfører tjenestetilbudet og er lett synlige i miljøet. Presentasjon i lokalavisene om vår avdeling ved flere av familiekontaktene i forbindelse med Rådmannens forslag til Kutt. HSF var en periode i høst truet av nedleggelse! En energisk stab av familiekontakter sto på sent og tidlig for å berge tiltaket - gjennom å være synlige i miljøet, skrive innlegg til debatt i lokalavis. Ved kommunestyremøtet endte saken slik: Hamar har vedtatt økt satsning på samarbeid med frivillig sektor. Dette betyr at tiltak av typen Home Start er strategisk viktig og riktig for utviklingen av Hamar! 14. Måloppnåelse 15 familiekontakter har bidratt i 19 familier med til sammen 39 barn. Dette anses å være en god måloppnåelse med 50 % stillingsressurs for koordinator. Til sammen 14 familiekontakter (4 dette året) har gått forberedelseskurset her, 1 kom flyttende fra Mosjøen med kursbevis Familiekontakt i bagasjen.

6 9. Aktiviteten 9.1. Forberedelseskurset Kursholdere utenfra (inkl. nasj. kontor) Antall frivillige på kurs vår Antall frivillige på kurs høst Antall nye familiekontakter i år Pensjonist 9.2 Familiekontaktene Antall / bakgrunn Hjemmearbeidende Yrkesaktiv Student Alder over 60 år Alder år Alder år Familiene Gifte / samboere Familiesituasjonen Aleneforsørgere Norske Minoritetsspråklige Fam.kontakter totalt Antall barn til sammen i familiene Avlastning / sliten Foreldre- Støtte Bakgrunn for henvendelsen (Her kan samme familie regnes med flere steder) Manglende / dårlig fungerende nettverk Psykiske belastninger Varigheten av kontakten: Barns sykd. /funksjonshemming 0 6 mnd mnd. Over 12 mnd Foreldres sykd. /funksjonshemming Henvendelsene / hvem tar kontakt Egen henvendelse Helsestasjon Barne- Hage Familievern Psykisk helsevern Barnevern Andre Hamar, Eva Eidem Koordinator

ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER

ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER 1. Home-Start som organisasjon Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram som baserer seg på frivillig innsats. Home-Start ble etablert

Detaljer

Home-Start Familiekontakten Norge Årsrapport 2010

Home-Start Familiekontakten Norge Årsrapport 2010 Home-Start Familiekontakten Norge Årsrapport 2010 Home- Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram hentet fra England til Norge og baserer seg på frivillig innsats. Home-Start ble etablert

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

PIO Pa rørendesenteret i Oslo. AÅ rsmelding 2014. Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm

PIO Pa rørendesenteret i Oslo. AÅ rsmelding 2014. Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm Personlig ombud PIO Pa rørendesenteret i Oslo AÅ rsmelding 2014 Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm Personlig ombud Personlig ombud er et tilbud til mennesker med nedsatt

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND Versjon-190509 Innhold 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av nå situasjonen 4. Mål og delmål 5. Beskrivelse og organisering av prosjektet. 6. Organisering

Detaljer

ARKIV: F03 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyre

ARKIV: F03 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyre Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Ann Oppheim Jørgensen SAKSMAPPE: 2007/3998 ARKIV: F03 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyre KRIMINALITETSFOREBYGGENDE ARBEID Oppstart av prosjektet

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

Forord. Rapporten er skrevet av ekstern rådgiver Tellef Raustøl (TRR) på oppdrag fra prosjektleder for 22 B.

Forord. Rapporten er skrevet av ekstern rådgiver Tellef Raustøl (TRR) på oppdrag fra prosjektleder for 22 B. 1 Rapport 2006 22 B Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim et trekantsamarbeid mellom Trondheim kommune, Vital forsikring/trondheim Torg og Salem. 2 Forord Rapporten er skrevet av ekstern

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

1 Innledning og formål. 2 Representantskap og styre. 3 Driften av Krisesenteret. 4 Kurs og samlinger / personalet.

1 Innledning og formål. 2 Representantskap og styre. 3 Driften av Krisesenteret. 4 Kurs og samlinger / personalet. Årsrapport 2010 INNHOLD 1 Innledning og formål 2 Representantskap og styre 3 Driften av Krisesenteret 4 Kurs og samlinger / personalet 5 Informasjon/HMS 6 Økonomi 7 Beboere 8 Gaver 9 Brukerne/Refleksjoner

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2014

Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2014 Karrieresenter Østfold Årsrapport 2014 Innledning Karrieresenter Østfold åpnet dørene i oktober 2009. Etter en treårig prosjektperiode ble senteret fast etablert i juni 2012. Senteret er et resultat av

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Stiftelsen Termik er en selvstendig stiftelse, drevet på idealistisk grunnlag. FORMÅL

Detaljer

En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09

En plass i samfunnet - også for meg? Rapport mai 08 - april 09 Rapport mai 08 - april 09 En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Metodikk 3. Målsetninger/tiltaksbeskrivelse 4. Statistikker 5. kommentarer til statistikkene

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter... 3 1.3 Historikk... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner... 4 2.2 Interkommunal

Detaljer