ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT for Stiftelsen TERMIK 2007 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune

2 Til ettertanke Side 1 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1 2. Årsrapport Styret Organisering Økonomi Støttemedlemmer Lokaliteter Personale Frivillige Brukere Samarbeid med det offentlige helsevesen Prosjektarbeidet Midler fra Statsbudsjettet 2007, kap Markedsføring Etableringer av nye tilbud etter TERMIK-modellen Viktig å melde Årsregnskap

3 Side 1 Til ettertanke Hva er jeg uten de andre? Å leve er å leve med andre! Å leve med andre er å leve med dem som jeg må dele alt med, som jeg må beskytte, som jeg ikke må volde noen smerte, som jeg må være glad i. Uten de andre er liv, kjærlighet og lykke en utopi! Vi er med utallige tråder forbundet med hverandre. Jeg kan bare utvikle meg i møtet med andre. Jeg trenger de andre Ikke bare fordi de kan gjøre så meget for meg, men også fordi jeg kan komme til å bety så meget for dem. Jeg har øyne og ører til å oppdage de andre med, føtter til å rekke frem for å hjelpe og et hjerte til å føle kjærlighet. Jeg vil ikke være en ensom øy i et hav av mennesker av mennesker. Phil Bosman 1. STIFTELSENS FORMÅL 1 i vedtektene: Stiftelsen TERMIK har til formål å bruke frivillige til avlasting og støtte for alvorlig syke i Vefsn kommune og deres pårørende. De frivilliges hjelp bestemmes ut fra den sykes og de pårørendes behov og livssituasjon. Stiftelsen TERMIK er åpen for alle uansett tro og livssyn. Stiftelsen TERMIK ble opprettet , og frivillige har vært i oppdrag hos syke siden januar Verdigrunnlag Stiftelsen har hospice-filosofien som grunnleggende verdi for sin virksomhet. Begrepet hospice har vært benyttet som et samlebegrep for den grunnleggende filosofi som bør være retningsgivende for behandling, pleie og omsorg for alvorlig syke og døende mennesker og deres pårørende, det vil si tilbud som retter seg mot pasientens fysiske, psykiske, sosiale og åndelige / eksistensielle behov. Målet med all frivillig omsorg er å gi den syke og hans / hennes familie best mulig livskvalitet.

4 Side 2 ÅRSRAPPORT STYRET Styret hadde flg. sammensetning t. o. m. årsmøtet 2007 ( ): Leder Odd Sørhøy Styremedlem Beate Forbergskog - repr. for Vefsn kommune Styremedlem Elin Paulin Jakobsen - de frivillige Styremedlem Hildegunn Erlandsen - Helgelandssykehuset Mosjøen Styremedlem Ingvild Fridheim - Dolstad menighet Styremedlem Karin Ingebrigtsen - omsorgstjenesten Etter valget på årsmøtet fikk styret følgende sammensetning: Leder Trond Forshaug Styremedlem Beate Forbergskog - repr. for Vefsn kommune Styremedlem Bjørn Blaafjell - de frivillige Styremedlem Hildegunn Erlandsen - Helgelandssykehuset Mosjøen Styremedlem Ingvild Fridheim - Dolstad menighet (gjenvalg) Styremedlem Karin Ingebrigtsen - omsorgstjenesten (gjenvalg) Varamedlemmer: Turid Olaussen - vararepr. for Beate Forbergskog Hilde K.H. Aas - Bjørn Blaafjell Ellen Parnas - Hildegunn Erlandsen Nils Erik Østerud - Ingvild Fridheim Nina Lyngøy - Karin Ingebrigtsen Beate Forbergskog fortsatte som nestleder i styret. I tillegg til de valgte representantene har daglig leder Marjolijn Buitink og administrativ medarbeider Liv Krutnes deltatt på styremøtene (uten stemmerett). Sistnevnte har vært referent. Styret hadde 5 møter i 2007 og behandlet 53 saker. Årsmøtet ble holdt ORGANISERING TERMIK er organisert som en selvstendig humanitær stiftelse med eget styre, og hadde i 2007 totalt flere tilsatte. Daglig leder og administrativ medarbeider begge i en 50 % stilling, samt en person utplassert av NAV Vefsn i 50 % stilling. 15.oktober ble det tilsatt en prosjektarbeider i 32 % stilling. Styret har det direkte personalansvaret for de tilsatte, og Vefsn kommune det praktiske personalansvaret med utbetaling av lønn etc. Vefsn kommune dekker lønnsutgiftene til daglig leder. 2.3 ØKONOMI TERMIK har fortsatt mange gode støttespillere, som også i 2007 sørget for gaver og tilskudd til driften. Vi kan nevne følgende:

5 Tilskudd fra bankene kr Kontingent støttemedlemmer Elkem (støtte til avisa TERMIKER N) Salg av boka Tid som gave og selvproduserte stearinlys Gaver og tilskudd fra andre org. og privatpersoner *) Gave Kristian Halse, salg av cd Øyfjell Stiftelsen TERMIK årsrapport 2007 Side 3 *) inkludert i dette beløpet er fire minnegaver og tilskudd fra næringslivet i Mosjøen, og Mosjøen Helsekostsenter støttet oss også i år med en annonse til årsmøtet. I tillegg til lønn for daglig leder i 50 % stilling, betaler Vefsn kommune også husleia for TERMIK. Som det framgår av årsregnskapet, har Stiftelsen TERMIK ved årsskiftet 2007 / 2008 opparbeidet en egenkapital på kr ,28. Store deler av dette beløpet skal i 2008 overføres til vår stiftelseskonto ( ,-). Stiftelsen er forpliktet til dette ifølge den nye stiftelsesloven. I tillegg har styret i Stiftelsen TERMIK vedtatt å bruke kr ,- til å dekke lønnsutgiftene til adm. koordinator, samt kr ,- til å dekke utgiftene for de frivillige som deltok på konferansen Tid som gave på Lillestrøm 4. og 5. februar STØTTEMEDLEMMER TERMIK hadde 364 støttemedlemmer ved inngangen til 2007, og 19 av disse var nye i Kontingenten er kr 100,- per år. Kontingenten fra støttemedlemmene er med på å holde driften av TERMIK i gang, samtidig som vi tar det som et bevis på at folket i Vefsn har syn for det som TERMIK forsøker å gjøre for dem som er alvorlig syke og deres pårørende. 2.5 LOKALITETER Siden 1. juli 2002 har TERMIK hatt kontor i Fearnleys gate 11, andre etasje (Bedehuset), og kontoret holdes åpent mandag - fredag kl Husleie blir betalt av Vefsn kommune. Åpent kontor hver dag, sentral beliggenhet og lett tilgjengelighet gjør at det er enkelt å komme i kontakt med oss. På grunn av økt prosjektarbeid og flere prosjektmedarbeidere leier stiftelsen også enkelte dager et lite kontor i samme bygning. 2.6 PERSONALE Bevilgningen fra Vefsn kommune dekker lønn til daglig leder i en 50 % stilling. Videre har daglig leder jobbet i 20 % stilling som prosjektleder for prosjektet Koordinatorer palliativ omsorg, som også dekker lønnsutgiftene til en 50 % stilling for vår administrative koordinator Liv Krutnes. I februar var hun tilsatt i 100 % stilling som vikar for daglig leder. I 2007 har Hilde K. H. Aas fortsatt vært utplassert av NAV Vefsn, og hatt praksis på TERMIKs kontor to dager i uka. Hun har deltatt i alt forefallende arbeid, hatt noen hjemmebesøk og vært med i prosjektgruppa for prosjektet Koordinatorer palliativ omsorg. Dette tilskuddet fra NAV Vefsn har gjort at kontoret har hatt god bemanning i 2007.

6 Side 4 Fra 15. oktober har sykepleier Eva Alice Slettevoll gått i en 32 % prosjektstilling, lønnet med midler fra Sosial- og helsedirektoratet. Dette er en engasjementstilling fram til FRIVILLIGE TERMIK er nå inne i sitt 12. år, og har fortsatt frivillige som har vært med helt fra starten. Slikt står det respekt av, og de frivillige gjør en stor og flott innsats! Vi har en fin flokk på ca aktive frivillige. Det er flest kvinner, men også noen menn, mennesker som selv gjerne har opplevd sykdom, sorg eller krise, og som har erfart at det er godt når noen kan hjelpe i en vanskelig situasjon. De frivillige utfører følgende tjenester: - besøker / hjelper alvorlig syke som bor hjemme - besøker syke med lite nettverk som er innlagt på institusjon (sykehjemmene og omsorgsavdelingen ved Parken bo- og servicesenter) - hjelper til på OASE-dagen (dagtilbud for kreftsyke som bor hjemme) - hjelper til på omsorgsavdelingen og palliativ dagenhet tre formiddager i uka (mandag, tirsdag og torsdag) og to timer onsdag ettermiddag - følger syke, eldre og uføre som skal til lege, tannlege, sykehus og lignende innen Vefsn kommune - følger pasienter som skal til undersøkelse, behandling, opptrening eller innleggelse på sykehus eller institusjon utenfor kommunen. I 2007 hadde vi 46 turer med pasienter til andre steder i landet Frivillige som hjelper til på OASE-dagen og på palliativ dagenhet har på seg en blå T- skjorte med TERMIKs logo på, og hvor det også på ryggen står Jeg er en Termik er. Dermed kan alle se at de ikke er personale, besøkende eller andre, men frivillige fra TERMIK. Temakvelder / sosiale samvær I 2007 er det arrangert tre temakvelder for de frivillige. Både ernæring, fysisk aktivitet, poesi og etikk rundt livets slutt har stått på programmet. I regi av Vefsn Frivillighetssentral fikk frivillige også mulighet å delta på et seminar om frivillighet. I tillegg ble det i november arrangert en vellykket busstur til Lysstøperiet på Levang, Bardalsmat og Wangbrygga i Bardal. Bussturen ble sponset av Retura, og sjåfør var Olav Skårdalsmo. Adventskaffe Tradisjonen med åpent kontor og kaffe for de frivillige i adventstida for ser ut til å ha kommet for å bli, for også i 2007 ble det servert kaffe og kake kl på kontoret torsdagene i adventstida. Andre kurs / konferanser Frivillige og ansatte fra TERMIK har i 2007 deltatt på flg. kurs og konferanser: Frivillighet i fokus. Dagskonferanse i regi av Vefsn Frivillighetssentral 13. februar Folkehelsekonferanse i regi av Fylkesmannen i Nordland. Kari Sjursen representerte TERMIK og holdt et innlegg EAPC- konferanse for Palliative Care i Budapest juni Landskonferanse om utfordringer ved livets slutt i regi av NPF september i Molde Landskonferansen Horisonter for kreftsykepleiere oktober i Stavanger

7 Side BRUKERE Som nevnt i årsrapporten til 2006 har også i år henvendelser om hjelp av TERMIKs frivillige fått en annen karakter. Bakgrunnen for å starte TERMIK var at det offentlige ikke kan dekke alle behov som alvorlig syke, døende og deres pårørende har når den syke ønsker å dø hjemme, eller avlaste pårørende som har en alvorlig syk hjemme og ikke tør å forlate den syke. Oppdrag for å avlaste pårørende som ønsker litt fritid har også blitt færre, og pasientgruppen er blitt en annen enn den var i oppstartfasen. F. eks. har vi nå få kreftpasienter, men flere demente og syke eldre. Derimot får vi mange forespørsler om ledsageroppdrag, og de frivillige hjelpere er i aksjon både på OASE-dagen, Omsorgsavdelingen Lindrende enhet og skjermet enhet på Parken bo- og servicesenter. Ofte får vi henvendelser om hjelp som grenser opp mot støttekontaktoppgaver for eldre som bor hjemme eller på institusjon. Alle henvendelser som ikke er av helsemessig karakter blir videreformidlet til Vefsn Frivillighetssentral eller Røde Kors besøkstjeneste. Daglig leder har vært på lederteam-møter i begge omsorgdistrikt, og skal også i 2008 gå ut med mer målrettet informasjon om TERMIKs tilbud. Oversikt frivillige timer inkl. reisetid i perioden Statusrapport En på en OASE-dagen Ledsager Omsorgsavd.

8 Side 6 Statusrapport 2007 Totalt antall timer i 2007: 3238 (2006: 3408) (2005: 2971) (2004: 2651 ) Vanlige oppdrag: OASE-dagen: Omsorgsavd. Lindr. enhet: Måned Ant.timer Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall inkl. frivillige brukere oppdrag timer frivillige brukere frivillige timer reisetid Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Totalt Transport- og ledsagertjeneste: Måned Ant. oppdrag innen kommunen Ant. oppdrag utenfor kommunen Ant. timer inkl. reisetid Ant. frivillige Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Totalt

9 Side 7 Frivillige timer inkl reisetid Totalt antall timer Minnesamvær 15 av TERMIKs brukere gikk bort i 2007, og det årlige minnesamværet for pårørende og venner av avdøde, frivillige, styret og ansatte ble holdt på Bedehuset om kvelden torsdag 6. november. Blomsterdekoratørlinjen ved Vefsn Landbruksskole og frivillige sørget også i år for nydelig pyntingen av lokalet. Daglig leder i TERMIK, Marjolijn Buitink, ønsket velkommen, og ledet samværet. Temaet Livet har mer i vente var utgangspunkt for dikt og tanker som Kristian Halse - på sin fine måte delte med de frammøtte. Styreleder i TERMIK, Trond Forshaug, hadde takkeord til de frivillige. Det var fin musikk og sang av Olga og Endre, elever ved musikklinja ved Mosjøen videregående skole, og Kor uten grenser, under ledelse av Martha Mikalsen, som også akkompagnerte til fellessangene. Som tradisjonen er på disse samlingene, ble det til slutt servert kaffe og kaker. 2.9 SAMARBEID MED DET OFFENTLIGE HELSEVESEN Frivillig innsats hjemme / på institusjon / ledsagertjeneste TERMIK har et samarbeid med begge omsorgsdistriktene i kommunen, og får henvendelser fra dem om å ta oppdrag hos pasienter som bor hjemme, på et av sykehjemmene eller på omsorgsavdelingen. Det samme gjelder også ledsagertjeneste for pasienter og eldre som skal til lege eller sykehus o.l. både innen og utenfor kommunen. På vårparten har daglig leder hatt en del informasjonsmøter på lederteamnivå i begge omsorgsdistriktene i Vefsn kommune. Frivillige som hjelpere på omsorgsavdelingen / palliativ dagenhet Frivillige tar seg av dagpasientene, lager kaffe m.m. til dem, følger dem til aktiviteter rundt på huset og ellers går dem til hånde. De lager også frokost til de oppegående pasientene på omsorgsavdelingen og til personalet, og kan ellers gjøre enkle ting, som f eks sitte sammen med en syk, lese eller prate med dem. De frivillige er til stede mandag, tirsdag og torsdag mellom og 12.30, samt av og til på søndager mellom og

10 Side 8 OASE-dagen OASE-dagen drives av Vefsn kommune ved Parken bo- og servicesenter, og er et dagtilbud hver onsdag for kreftpasienter som bor hjemme. Leder av dagavdelingen har ansvar for tilbudet, og ca 6-8 brukere møter som regel opp. En frivillig fra TERMIK hjelper til hver gang, og dette har gått på omgang blant ca fem frivillige. Ledsagertjeneste / samarbeid med NAV Mosjøen Samarbeidet NAV Mosjøen om følge av pasienter som skal til undersøkelse, behandling eller innleggelse på sykehus eller institusjon utenfor kommunen fungerte fint også i Som tidligere nevnt i rapporten hadde frivillige fra TERMIK 46 slike ledsageroppdrag / reiser i Et ledsageroppdrag kan bli på mange timer til sammen, for foruten selve reisen må den frivillige gjerne bestille både billetter og drosjer m.m. og ha samtaler med NAV Mosjøen og pasienten på forhånd. De frivillige gjør også her en utrolig flott innsats! 2.10 PROSJEKTARBEIDET Prosjektet Koordinatorer palliativ omsorg Høsten 2005 fikk Stiftelsen TERMIK midler fra Helse og Rehabilitering til et toårig prosjekt, Koordinatorer palliativ omsorg. I prosjektet er det utarbeidet kurs for koordinatorer. Kurset går over flere dager er utprøvd både i Sør- og Nord-Norge (Oslo og Mosjøen). Til sammen har ca. 55 koordinatorer fra hele landet fått mulighet til å delta. Kursene er nå endelig godkjent av styringsgruppen i prosjektet og lagt på CD. Det er opprettet en database med oversikt over alle slike tilbud i Norge, og databasen er tilgjengelig på TERMIKs hjemmeside. I tillegg til kursene er det også utarbeidet kvalitetsnormer for det frivillige omsorgstilbudet som er gjengitt i folderen Verdi-momenter (lommeformat) samt en brosjyre med bakgrunnsinformasjon til verdimomentene og et læringsspill for koordinatorer og frivillige. Prosjektgruppen består av Kari Sjursen, Liv Krutnes, Hilde Aas, Frank Jabin og Marjolijn Buitink, og styringsgruppen i prosjektet er satt sammen av representanter for TERMIKavdelinger i Rana og Alstahaug samt leder for Omsorgsdistrikt nord i Vefsn kommune. Leder i gruppen er tidligere styreformann i Stiftelsen TERMIK, Odd Sørhøy. Prosjektet går til 1. mars 2008, og som avslutning på prosjektet vil det i samarbeid med Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) bli holdt en konferanse samt at RO vil være evalueringsinstans for prosjektet. Prosjektet fikk i 2007 tildelt kr fra Helse og Rehabilitering til ekstern evaluering i MIDLER FRA STATSBUDSJETTET 2007, KAPITTEL I august 2007 fikk Stiftelsen TERMIK tildelt kr fra denne posten til prosjektet Nettverksbygging og kompetanseoverføring til kommuner i Nordland fylke som har inkludert frivillig innsats eller planlegger lignende tiltak. I den forbindelse ble sykepleier Eva Alice Slettevoll ansatt som prosjektmedarbeider i 32 % stilling fra til Prosjektet organiserer nettverksamlinger samt undervisningsdager til ansatte i primærhelsetjenesten om frivillig innsats ved livets slutt. Prosjektplanen har også som mål å innføre en mer organisert modell for frivillig innsats på

11 Side 9 sykehjem, og har derfor satt i gang et informasjons- / undervisningsprogram om temaet på Vefsn sykehjem MARKEDSFØRING Informasjonsmateriell om TERMIK har vært stilt ut på seminar og konferanser etc., og enkelte steder ble det også holdt innlegg om TERMIK: Frivillighet i fokus. Dagskonferanse i regi av Vefsn Frivillighetssentral 13. februar, hvor Hilde Aas holdt et innlegg Folkehelsekonferanse i regi av Fylkesmannen i Nordland. Kari Sjursen representerte TERMIK og holdt et innlegg. Informasjonsmøte i Brønnøysund 22. mars i forbindelse med oppstart av TERMIK-Sør-Helgeland EAPC- konferanse om Palliative Care i Budapest juni, poster-presentasjon ved daglig leder Landskonferanse om utfordringer ved livets slutt i regi av NPF september i Molde. Innlegg ved daglig leder Marjolijn Buitink og stand sammen med Liv Krutnes Stand på Sjøsiden senter i anledning den årlige internasjonale Hospice-dagen 6. oktober i samarbeid med Omsorgsavdelingen Lindrende enhet, som også hadde åpen dag. Bjørn Blaafjell, Ramon Palugod og Anne Lise Jürgensen sammen med daglig leder i TERMIK samt avdelingsleder Karin Ingebrigtsen stod for gjennomføringen. Landskonferansen Horisonter for kreftsykepleiere oktober i Stavanger, stand ved daglig leder Markedsføringsbesøk i Stavanger 8. og 9. november med to innlegg om frivillig innsats og helhetlig omsorg ved livets slutt på seminar i regi av Tasta sykehjem i Stavanger Stand på Trollvarmessa i Mosjøhallen i november ved Hilde Aas, Ramon Palugod, Helene Berentzen, Gunvor Evjenth og Marjolijn Buitink Stand på julemessa på Vefsn Landbruksskole i desember ved Marjolijn Buitink, Lillemor Gyth og Liv Krutnes. Lisbeth Frantzen, en av våre trofaste frivillige, stilte sporty opp i et intervju med bladet Familien om hennes oppdrag hos en alvorlig syk kreftpasient. Det ble en veldig fin omtale som kom på trykk i januar Avisa TERMIKER N Som ledd i markedsføringen av TERMIK-Vefsn fortsetter vi å gi ut vår lille avis TERMIKER N, som nå har et opplag på ca 500. Den sendes til frivillige, brukere, samarbeidspartnere, støttemedlemmer og givere, og legges ut på legekontorene, i bankene, på biblioteket og en del andre steder. Den sendes også på e-post til mange kontakter rundt i landet. Avisen ble gitt ut to ganger, til sommeren og til jul, og Elkem Aluminium Mosjøen sponset utgivelsene delvis i Boka Tid som gave Restlagret av den flotte boka med tegninger og dikt om emnet Sorg og omsorg for syke som elever fra klasse 4C / 2003 ved Kulstad skole var med å lage, gav oss fortsatt noen inntekter i Ved utgangen av 2007 ble restbeholdingen satt ned til 0. Restopplaget vil bli i gave til alle deltakere på konferansen Tid som gave på Lillestrøm i 2008.

12 Side ETABLERINGER AV NYE TILBUD ETTER TERMIK-MODELLEN TERMIK på Sør Helgeland Fire kommuner på Sør-Helgeland (Vega, Brønnøysund, Vevelstad og Sømna) har i løpet av våren arbeidet for å få i gang et TERMIK-tilbud også der. Daglig leder har bistått med råd og veiledning i forhold til informasjon og søknad til Helse og Rehabilitering. Høsten 2007 tildelte Helse- og Rehabilitering midler til å komme i gang med prosjektet Grenseløs omsorg. TERMIK i Grane Ildsjeler i Grane kommune har satt i gang arbeidet med å etablere et TERMIK- tilbud der. Stiftelsen TERMIK bistår med råd og veiledning og tilbudet er allerede kommet godt i gang. Bruk av TERMIK navnet og logo I 2007 har styret i Stiftelsen TERMIK gitt tillatelse til bruk av TERMIKs navn og logo til Frivillighetssentralen i Ringerike og Hole, som et ledd i kvalitetssikring av kursing til frivillige som skal delta i omsorgen for alvorlig syke og døende. Det samme gjelder for Hallingdal sjukestugu som sammen med seks kommuner har opprettet TERMIK-Hallingdal VIKTIG Å MELDE Storslått gave fra Kristian Halse TERMIK-venn og allsidig støttespiller Kristian Halse gav ut CD-en Øyfjell før jul 2006, hvor han leser prosa og dikt av forfattere fra Vefsn. Inntekten fra salget av denne CD-en har gått i sin helhet til Stiftelsen TERMIK, og et beløp på kr ble i juni overrakt ledelsen. Flott økonomisk støtte fra Helgeland Sparebank Helgeland Sparebank har tildelt TERMIK kr fra Helgelandsfondet fordelt over tre år! Beløpet blir brukt til den daglige driften av stiftelsen. Laging og salg av lys Noen av de frivillige laget i løpet av høsten forskjellige slags lys. Lysgele ble støpt i fine glass, som ble pyntet med TERMIKs emblem, og honningplater ble rullet til fine honninglys. Lysene ble solgt til inntekt for TERMIK, og ble bl.a. lagt fram for salg på forskjellige messer og stands før jul samt solgt fra kontoret. Lysene var populære, og alt ble raskt solgt ut. Skattefrie gaver Humanitære organisasjoner kan motta gaver som giveren kan trekke fra på skatten, og TERMIK ble etter søknad til Skattedirektoratet i 2007 godkjent som mottaker av skattefrie gaver. Gavene må være mellom 500,- og 12000,- kroner. Givere blir orientert om muligheten til å trekke fra gaven på skatten.

13 Side 11 Undervisning / veiledning Som tidligere år har daglig leder også i 2007 etter forespørsel undervist om forskjellige emner, f. eks. Omsorg ved livets slutt ved Mosjøen Ressurs- og Kompetansesenter og ved sykepleierutdanningen ved Høyskolen i Nesna. Daglig leder har fått godtgjort tapt arbeidsfortjeneste for disse undervisningstimene, og denne er godskrevet TERMIK. Mosjøen, Trond Forshaug Styreleder Marjolijn Buitink Daglig leder

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Stiftelsen Termik er en selvstendig stiftelse, drevet på idealistisk grunnlag. FORMÅL

Detaljer

Årsmelding 2014 Mo i Rana. Organisasjonsnummer: 987 368 241

Årsmelding 2014 Mo i Rana. Organisasjonsnummer: 987 368 241 Årsmelding 2014 Mo i Rana Organisasjonsnummer: 987 368 241 Forord Termik Rana 10 år Termik har 10 års-jubileum og arrangerer jubileumskonferanse: «Gyldne Øyeblikk». Siste del av prosjekt «Unge i de eldres

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND INNHOLDSFORTEGNELSE Foto: Signe-Christine Urdal INNLEDNING 4 VÅRE ANSATTE 4 STYRET 4 GIVERGLEDE / ØKONOMI 5 PRIMÆRE OPPGAVER 5 HANNA BAARDSEN 6 HJERTEVARME 7 INNEN

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001 SENTER FOR FRIVILLIGE TJENESTER I HALDEN

ÅRSRAPPORT 2001 SENTER FOR FRIVILLIGE TJENESTER I HALDEN Fayegården, Svenskegt. 6, 1776 Halden Tlf: 69 17 64 82 E-post: frivillig@halden.net ÅRSRAPPORT 2001 Drivkreftene i frivillig arbeid baserer seg på et engasjement om at noe er viktig og verdifullt nok til

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Vefsn Frivilligsentral er eid av Vefsn Kommune, sentralen

Vefsn Frivilligsentral er eid av Vefsn Kommune, sentralen Vefsn Frivilligsentral er eid av Vefsn Kommune, sentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Den skal ta del i utviklingen i lokalmiljøet

Detaljer

MØTEINNKALLING. HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Formannskapssalen 07.05.2013 PROGRAM:

MØTEINNKALLING. HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Formannskapssalen 07.05.2013 PROGRAM: RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Formannskapssalen 07.05.2013 PROGRAM: Kl. 14.10 FRAMMØTE RÅDHUSET for avreise til RingeriksKjøkkenet

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral:

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: En person er slik han er sammen med meg på grunn av meg. Han forandrer seg alt etter som hvem han er sammen med. Medlemsorganisasjoner 2012: Røde Kors, Civitan,

Detaljer

Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din

Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din Å være frivillig betyr å bry seg om sine medmennesker og å ta ansvar i nærmiljøet Det kan være mange positive opplevelser i møte med

Detaljer

Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004

Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004 Halden Frivillighetssentralen Violgata 14 ÅRSRAPPORT 2004 Innholdsfortegnelse Visjon og mål 3 Forord 4 Nyheter 5 Styret 9 Besøkstjenesten 10 Boka Hjem 10 Tilvalgsfaget Sosialt arbeid 11 Følgetjenesten

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Innledning Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Årsmeldingen 2012 for Drammen Frivilligsentral viser at aktiviteten ved sentralen er høy og at det blir utført mye flott og allsidig frivillig arbeid.

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ

ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ INNHOLD OPPGAVER/FORMÅL 1 MEDLEMSORGANISASJONER 2 STYRET 2 ANSATTE 3 KOMPETANSEUTVIKLING 3 AKTIVITETER 4 PROSJEKTER 9 ENGANG 11 FRIVILLIGETIMENE 13 ÅRET 2014 SOM HELHET

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

CarciNor-medlemsblad. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Livskvalitet hos NET pasienter. Informasjon til årsmøtet.

CarciNor-medlemsblad. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Livskvalitet hos NET pasienter. Informasjon til årsmøtet. CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet ÅRSRAPPORT 2012 Et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors Takk for støtten i 2012 Kulturdepartementet Velferdsetaten NAV (AV-dir) Husbanken

Detaljer

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 2 FORORD Gatejuristen Tromsø startet sitt forprosjekt 1. april 2008 etter initiativ fra Gatejuristen i Oslo. Vi hadde første saksmottak 2. oktober 2008. Denne

Detaljer

SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep

SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Årsrapport 2011 SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Organisasjonsnummer 971 337 494 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Året 2011 3 Målsetning og målgruppe 4 Organisasjonen SMSO Rogaland 5 Styret og personalet

Detaljer