ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT for Stiftelsen TERMIK 2007 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune

2 Til ettertanke Side 1 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1 2. Årsrapport Styret Organisering Økonomi Støttemedlemmer Lokaliteter Personale Frivillige Brukere Samarbeid med det offentlige helsevesen Prosjektarbeidet Midler fra Statsbudsjettet 2007, kap Markedsføring Etableringer av nye tilbud etter TERMIK-modellen Viktig å melde Årsregnskap

3 Side 1 Til ettertanke Hva er jeg uten de andre? Å leve er å leve med andre! Å leve med andre er å leve med dem som jeg må dele alt med, som jeg må beskytte, som jeg ikke må volde noen smerte, som jeg må være glad i. Uten de andre er liv, kjærlighet og lykke en utopi! Vi er med utallige tråder forbundet med hverandre. Jeg kan bare utvikle meg i møtet med andre. Jeg trenger de andre Ikke bare fordi de kan gjøre så meget for meg, men også fordi jeg kan komme til å bety så meget for dem. Jeg har øyne og ører til å oppdage de andre med, føtter til å rekke frem for å hjelpe og et hjerte til å føle kjærlighet. Jeg vil ikke være en ensom øy i et hav av mennesker av mennesker. Phil Bosman 1. STIFTELSENS FORMÅL 1 i vedtektene: Stiftelsen TERMIK har til formål å bruke frivillige til avlasting og støtte for alvorlig syke i Vefsn kommune og deres pårørende. De frivilliges hjelp bestemmes ut fra den sykes og de pårørendes behov og livssituasjon. Stiftelsen TERMIK er åpen for alle uansett tro og livssyn. Stiftelsen TERMIK ble opprettet , og frivillige har vært i oppdrag hos syke siden januar Verdigrunnlag Stiftelsen har hospice-filosofien som grunnleggende verdi for sin virksomhet. Begrepet hospice har vært benyttet som et samlebegrep for den grunnleggende filosofi som bør være retningsgivende for behandling, pleie og omsorg for alvorlig syke og døende mennesker og deres pårørende, det vil si tilbud som retter seg mot pasientens fysiske, psykiske, sosiale og åndelige / eksistensielle behov. Målet med all frivillig omsorg er å gi den syke og hans / hennes familie best mulig livskvalitet.

4 Side 2 ÅRSRAPPORT STYRET Styret hadde flg. sammensetning t. o. m. årsmøtet 2007 ( ): Leder Odd Sørhøy Styremedlem Beate Forbergskog - repr. for Vefsn kommune Styremedlem Elin Paulin Jakobsen - de frivillige Styremedlem Hildegunn Erlandsen - Helgelandssykehuset Mosjøen Styremedlem Ingvild Fridheim - Dolstad menighet Styremedlem Karin Ingebrigtsen - omsorgstjenesten Etter valget på årsmøtet fikk styret følgende sammensetning: Leder Trond Forshaug Styremedlem Beate Forbergskog - repr. for Vefsn kommune Styremedlem Bjørn Blaafjell - de frivillige Styremedlem Hildegunn Erlandsen - Helgelandssykehuset Mosjøen Styremedlem Ingvild Fridheim - Dolstad menighet (gjenvalg) Styremedlem Karin Ingebrigtsen - omsorgstjenesten (gjenvalg) Varamedlemmer: Turid Olaussen - vararepr. for Beate Forbergskog Hilde K.H. Aas - Bjørn Blaafjell Ellen Parnas - Hildegunn Erlandsen Nils Erik Østerud - Ingvild Fridheim Nina Lyngøy - Karin Ingebrigtsen Beate Forbergskog fortsatte som nestleder i styret. I tillegg til de valgte representantene har daglig leder Marjolijn Buitink og administrativ medarbeider Liv Krutnes deltatt på styremøtene (uten stemmerett). Sistnevnte har vært referent. Styret hadde 5 møter i 2007 og behandlet 53 saker. Årsmøtet ble holdt ORGANISERING TERMIK er organisert som en selvstendig humanitær stiftelse med eget styre, og hadde i 2007 totalt flere tilsatte. Daglig leder og administrativ medarbeider begge i en 50 % stilling, samt en person utplassert av NAV Vefsn i 50 % stilling. 15.oktober ble det tilsatt en prosjektarbeider i 32 % stilling. Styret har det direkte personalansvaret for de tilsatte, og Vefsn kommune det praktiske personalansvaret med utbetaling av lønn etc. Vefsn kommune dekker lønnsutgiftene til daglig leder. 2.3 ØKONOMI TERMIK har fortsatt mange gode støttespillere, som også i 2007 sørget for gaver og tilskudd til driften. Vi kan nevne følgende:

5 Tilskudd fra bankene kr Kontingent støttemedlemmer Elkem (støtte til avisa TERMIKER N) Salg av boka Tid som gave og selvproduserte stearinlys Gaver og tilskudd fra andre org. og privatpersoner *) Gave Kristian Halse, salg av cd Øyfjell Stiftelsen TERMIK årsrapport 2007 Side 3 *) inkludert i dette beløpet er fire minnegaver og tilskudd fra næringslivet i Mosjøen, og Mosjøen Helsekostsenter støttet oss også i år med en annonse til årsmøtet. I tillegg til lønn for daglig leder i 50 % stilling, betaler Vefsn kommune også husleia for TERMIK. Som det framgår av årsregnskapet, har Stiftelsen TERMIK ved årsskiftet 2007 / 2008 opparbeidet en egenkapital på kr ,28. Store deler av dette beløpet skal i 2008 overføres til vår stiftelseskonto ( ,-). Stiftelsen er forpliktet til dette ifølge den nye stiftelsesloven. I tillegg har styret i Stiftelsen TERMIK vedtatt å bruke kr ,- til å dekke lønnsutgiftene til adm. koordinator, samt kr ,- til å dekke utgiftene for de frivillige som deltok på konferansen Tid som gave på Lillestrøm 4. og 5. februar STØTTEMEDLEMMER TERMIK hadde 364 støttemedlemmer ved inngangen til 2007, og 19 av disse var nye i Kontingenten er kr 100,- per år. Kontingenten fra støttemedlemmene er med på å holde driften av TERMIK i gang, samtidig som vi tar det som et bevis på at folket i Vefsn har syn for det som TERMIK forsøker å gjøre for dem som er alvorlig syke og deres pårørende. 2.5 LOKALITETER Siden 1. juli 2002 har TERMIK hatt kontor i Fearnleys gate 11, andre etasje (Bedehuset), og kontoret holdes åpent mandag - fredag kl Husleie blir betalt av Vefsn kommune. Åpent kontor hver dag, sentral beliggenhet og lett tilgjengelighet gjør at det er enkelt å komme i kontakt med oss. På grunn av økt prosjektarbeid og flere prosjektmedarbeidere leier stiftelsen også enkelte dager et lite kontor i samme bygning. 2.6 PERSONALE Bevilgningen fra Vefsn kommune dekker lønn til daglig leder i en 50 % stilling. Videre har daglig leder jobbet i 20 % stilling som prosjektleder for prosjektet Koordinatorer palliativ omsorg, som også dekker lønnsutgiftene til en 50 % stilling for vår administrative koordinator Liv Krutnes. I februar var hun tilsatt i 100 % stilling som vikar for daglig leder. I 2007 har Hilde K. H. Aas fortsatt vært utplassert av NAV Vefsn, og hatt praksis på TERMIKs kontor to dager i uka. Hun har deltatt i alt forefallende arbeid, hatt noen hjemmebesøk og vært med i prosjektgruppa for prosjektet Koordinatorer palliativ omsorg. Dette tilskuddet fra NAV Vefsn har gjort at kontoret har hatt god bemanning i 2007.

6 Side 4 Fra 15. oktober har sykepleier Eva Alice Slettevoll gått i en 32 % prosjektstilling, lønnet med midler fra Sosial- og helsedirektoratet. Dette er en engasjementstilling fram til FRIVILLIGE TERMIK er nå inne i sitt 12. år, og har fortsatt frivillige som har vært med helt fra starten. Slikt står det respekt av, og de frivillige gjør en stor og flott innsats! Vi har en fin flokk på ca aktive frivillige. Det er flest kvinner, men også noen menn, mennesker som selv gjerne har opplevd sykdom, sorg eller krise, og som har erfart at det er godt når noen kan hjelpe i en vanskelig situasjon. De frivillige utfører følgende tjenester: - besøker / hjelper alvorlig syke som bor hjemme - besøker syke med lite nettverk som er innlagt på institusjon (sykehjemmene og omsorgsavdelingen ved Parken bo- og servicesenter) - hjelper til på OASE-dagen (dagtilbud for kreftsyke som bor hjemme) - hjelper til på omsorgsavdelingen og palliativ dagenhet tre formiddager i uka (mandag, tirsdag og torsdag) og to timer onsdag ettermiddag - følger syke, eldre og uføre som skal til lege, tannlege, sykehus og lignende innen Vefsn kommune - følger pasienter som skal til undersøkelse, behandling, opptrening eller innleggelse på sykehus eller institusjon utenfor kommunen. I 2007 hadde vi 46 turer med pasienter til andre steder i landet Frivillige som hjelper til på OASE-dagen og på palliativ dagenhet har på seg en blå T- skjorte med TERMIKs logo på, og hvor det også på ryggen står Jeg er en Termik er. Dermed kan alle se at de ikke er personale, besøkende eller andre, men frivillige fra TERMIK. Temakvelder / sosiale samvær I 2007 er det arrangert tre temakvelder for de frivillige. Både ernæring, fysisk aktivitet, poesi og etikk rundt livets slutt har stått på programmet. I regi av Vefsn Frivillighetssentral fikk frivillige også mulighet å delta på et seminar om frivillighet. I tillegg ble det i november arrangert en vellykket busstur til Lysstøperiet på Levang, Bardalsmat og Wangbrygga i Bardal. Bussturen ble sponset av Retura, og sjåfør var Olav Skårdalsmo. Adventskaffe Tradisjonen med åpent kontor og kaffe for de frivillige i adventstida for ser ut til å ha kommet for å bli, for også i 2007 ble det servert kaffe og kake kl på kontoret torsdagene i adventstida. Andre kurs / konferanser Frivillige og ansatte fra TERMIK har i 2007 deltatt på flg. kurs og konferanser: Frivillighet i fokus. Dagskonferanse i regi av Vefsn Frivillighetssentral 13. februar Folkehelsekonferanse i regi av Fylkesmannen i Nordland. Kari Sjursen representerte TERMIK og holdt et innlegg EAPC- konferanse for Palliative Care i Budapest juni Landskonferanse om utfordringer ved livets slutt i regi av NPF september i Molde Landskonferansen Horisonter for kreftsykepleiere oktober i Stavanger

7 Side BRUKERE Som nevnt i årsrapporten til 2006 har også i år henvendelser om hjelp av TERMIKs frivillige fått en annen karakter. Bakgrunnen for å starte TERMIK var at det offentlige ikke kan dekke alle behov som alvorlig syke, døende og deres pårørende har når den syke ønsker å dø hjemme, eller avlaste pårørende som har en alvorlig syk hjemme og ikke tør å forlate den syke. Oppdrag for å avlaste pårørende som ønsker litt fritid har også blitt færre, og pasientgruppen er blitt en annen enn den var i oppstartfasen. F. eks. har vi nå få kreftpasienter, men flere demente og syke eldre. Derimot får vi mange forespørsler om ledsageroppdrag, og de frivillige hjelpere er i aksjon både på OASE-dagen, Omsorgsavdelingen Lindrende enhet og skjermet enhet på Parken bo- og servicesenter. Ofte får vi henvendelser om hjelp som grenser opp mot støttekontaktoppgaver for eldre som bor hjemme eller på institusjon. Alle henvendelser som ikke er av helsemessig karakter blir videreformidlet til Vefsn Frivillighetssentral eller Røde Kors besøkstjeneste. Daglig leder har vært på lederteam-møter i begge omsorgdistrikt, og skal også i 2008 gå ut med mer målrettet informasjon om TERMIKs tilbud. Oversikt frivillige timer inkl. reisetid i perioden Statusrapport En på en OASE-dagen Ledsager Omsorgsavd.

8 Side 6 Statusrapport 2007 Totalt antall timer i 2007: 3238 (2006: 3408) (2005: 2971) (2004: 2651 ) Vanlige oppdrag: OASE-dagen: Omsorgsavd. Lindr. enhet: Måned Ant.timer Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall inkl. frivillige brukere oppdrag timer frivillige brukere frivillige timer reisetid Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Totalt Transport- og ledsagertjeneste: Måned Ant. oppdrag innen kommunen Ant. oppdrag utenfor kommunen Ant. timer inkl. reisetid Ant. frivillige Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Totalt

9 Side 7 Frivillige timer inkl reisetid Totalt antall timer Minnesamvær 15 av TERMIKs brukere gikk bort i 2007, og det årlige minnesamværet for pårørende og venner av avdøde, frivillige, styret og ansatte ble holdt på Bedehuset om kvelden torsdag 6. november. Blomsterdekoratørlinjen ved Vefsn Landbruksskole og frivillige sørget også i år for nydelig pyntingen av lokalet. Daglig leder i TERMIK, Marjolijn Buitink, ønsket velkommen, og ledet samværet. Temaet Livet har mer i vente var utgangspunkt for dikt og tanker som Kristian Halse - på sin fine måte delte med de frammøtte. Styreleder i TERMIK, Trond Forshaug, hadde takkeord til de frivillige. Det var fin musikk og sang av Olga og Endre, elever ved musikklinja ved Mosjøen videregående skole, og Kor uten grenser, under ledelse av Martha Mikalsen, som også akkompagnerte til fellessangene. Som tradisjonen er på disse samlingene, ble det til slutt servert kaffe og kaker. 2.9 SAMARBEID MED DET OFFENTLIGE HELSEVESEN Frivillig innsats hjemme / på institusjon / ledsagertjeneste TERMIK har et samarbeid med begge omsorgsdistriktene i kommunen, og får henvendelser fra dem om å ta oppdrag hos pasienter som bor hjemme, på et av sykehjemmene eller på omsorgsavdelingen. Det samme gjelder også ledsagertjeneste for pasienter og eldre som skal til lege eller sykehus o.l. både innen og utenfor kommunen. På vårparten har daglig leder hatt en del informasjonsmøter på lederteamnivå i begge omsorgsdistriktene i Vefsn kommune. Frivillige som hjelpere på omsorgsavdelingen / palliativ dagenhet Frivillige tar seg av dagpasientene, lager kaffe m.m. til dem, følger dem til aktiviteter rundt på huset og ellers går dem til hånde. De lager også frokost til de oppegående pasientene på omsorgsavdelingen og til personalet, og kan ellers gjøre enkle ting, som f eks sitte sammen med en syk, lese eller prate med dem. De frivillige er til stede mandag, tirsdag og torsdag mellom og 12.30, samt av og til på søndager mellom og

10 Side 8 OASE-dagen OASE-dagen drives av Vefsn kommune ved Parken bo- og servicesenter, og er et dagtilbud hver onsdag for kreftpasienter som bor hjemme. Leder av dagavdelingen har ansvar for tilbudet, og ca 6-8 brukere møter som regel opp. En frivillig fra TERMIK hjelper til hver gang, og dette har gått på omgang blant ca fem frivillige. Ledsagertjeneste / samarbeid med NAV Mosjøen Samarbeidet NAV Mosjøen om følge av pasienter som skal til undersøkelse, behandling eller innleggelse på sykehus eller institusjon utenfor kommunen fungerte fint også i Som tidligere nevnt i rapporten hadde frivillige fra TERMIK 46 slike ledsageroppdrag / reiser i Et ledsageroppdrag kan bli på mange timer til sammen, for foruten selve reisen må den frivillige gjerne bestille både billetter og drosjer m.m. og ha samtaler med NAV Mosjøen og pasienten på forhånd. De frivillige gjør også her en utrolig flott innsats! 2.10 PROSJEKTARBEIDET Prosjektet Koordinatorer palliativ omsorg Høsten 2005 fikk Stiftelsen TERMIK midler fra Helse og Rehabilitering til et toårig prosjekt, Koordinatorer palliativ omsorg. I prosjektet er det utarbeidet kurs for koordinatorer. Kurset går over flere dager er utprøvd både i Sør- og Nord-Norge (Oslo og Mosjøen). Til sammen har ca. 55 koordinatorer fra hele landet fått mulighet til å delta. Kursene er nå endelig godkjent av styringsgruppen i prosjektet og lagt på CD. Det er opprettet en database med oversikt over alle slike tilbud i Norge, og databasen er tilgjengelig på TERMIKs hjemmeside. I tillegg til kursene er det også utarbeidet kvalitetsnormer for det frivillige omsorgstilbudet som er gjengitt i folderen Verdi-momenter (lommeformat) samt en brosjyre med bakgrunnsinformasjon til verdimomentene og et læringsspill for koordinatorer og frivillige. Prosjektgruppen består av Kari Sjursen, Liv Krutnes, Hilde Aas, Frank Jabin og Marjolijn Buitink, og styringsgruppen i prosjektet er satt sammen av representanter for TERMIKavdelinger i Rana og Alstahaug samt leder for Omsorgsdistrikt nord i Vefsn kommune. Leder i gruppen er tidligere styreformann i Stiftelsen TERMIK, Odd Sørhøy. Prosjektet går til 1. mars 2008, og som avslutning på prosjektet vil det i samarbeid med Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) bli holdt en konferanse samt at RO vil være evalueringsinstans for prosjektet. Prosjektet fikk i 2007 tildelt kr fra Helse og Rehabilitering til ekstern evaluering i MIDLER FRA STATSBUDSJETTET 2007, KAPITTEL I august 2007 fikk Stiftelsen TERMIK tildelt kr fra denne posten til prosjektet Nettverksbygging og kompetanseoverføring til kommuner i Nordland fylke som har inkludert frivillig innsats eller planlegger lignende tiltak. I den forbindelse ble sykepleier Eva Alice Slettevoll ansatt som prosjektmedarbeider i 32 % stilling fra til Prosjektet organiserer nettverksamlinger samt undervisningsdager til ansatte i primærhelsetjenesten om frivillig innsats ved livets slutt. Prosjektplanen har også som mål å innføre en mer organisert modell for frivillig innsats på

11 Side 9 sykehjem, og har derfor satt i gang et informasjons- / undervisningsprogram om temaet på Vefsn sykehjem MARKEDSFØRING Informasjonsmateriell om TERMIK har vært stilt ut på seminar og konferanser etc., og enkelte steder ble det også holdt innlegg om TERMIK: Frivillighet i fokus. Dagskonferanse i regi av Vefsn Frivillighetssentral 13. februar, hvor Hilde Aas holdt et innlegg Folkehelsekonferanse i regi av Fylkesmannen i Nordland. Kari Sjursen representerte TERMIK og holdt et innlegg. Informasjonsmøte i Brønnøysund 22. mars i forbindelse med oppstart av TERMIK-Sør-Helgeland EAPC- konferanse om Palliative Care i Budapest juni, poster-presentasjon ved daglig leder Landskonferanse om utfordringer ved livets slutt i regi av NPF september i Molde. Innlegg ved daglig leder Marjolijn Buitink og stand sammen med Liv Krutnes Stand på Sjøsiden senter i anledning den årlige internasjonale Hospice-dagen 6. oktober i samarbeid med Omsorgsavdelingen Lindrende enhet, som også hadde åpen dag. Bjørn Blaafjell, Ramon Palugod og Anne Lise Jürgensen sammen med daglig leder i TERMIK samt avdelingsleder Karin Ingebrigtsen stod for gjennomføringen. Landskonferansen Horisonter for kreftsykepleiere oktober i Stavanger, stand ved daglig leder Markedsføringsbesøk i Stavanger 8. og 9. november med to innlegg om frivillig innsats og helhetlig omsorg ved livets slutt på seminar i regi av Tasta sykehjem i Stavanger Stand på Trollvarmessa i Mosjøhallen i november ved Hilde Aas, Ramon Palugod, Helene Berentzen, Gunvor Evjenth og Marjolijn Buitink Stand på julemessa på Vefsn Landbruksskole i desember ved Marjolijn Buitink, Lillemor Gyth og Liv Krutnes. Lisbeth Frantzen, en av våre trofaste frivillige, stilte sporty opp i et intervju med bladet Familien om hennes oppdrag hos en alvorlig syk kreftpasient. Det ble en veldig fin omtale som kom på trykk i januar Avisa TERMIKER N Som ledd i markedsføringen av TERMIK-Vefsn fortsetter vi å gi ut vår lille avis TERMIKER N, som nå har et opplag på ca 500. Den sendes til frivillige, brukere, samarbeidspartnere, støttemedlemmer og givere, og legges ut på legekontorene, i bankene, på biblioteket og en del andre steder. Den sendes også på e-post til mange kontakter rundt i landet. Avisen ble gitt ut to ganger, til sommeren og til jul, og Elkem Aluminium Mosjøen sponset utgivelsene delvis i Boka Tid som gave Restlagret av den flotte boka med tegninger og dikt om emnet Sorg og omsorg for syke som elever fra klasse 4C / 2003 ved Kulstad skole var med å lage, gav oss fortsatt noen inntekter i Ved utgangen av 2007 ble restbeholdingen satt ned til 0. Restopplaget vil bli i gave til alle deltakere på konferansen Tid som gave på Lillestrøm i 2008.

12 Side ETABLERINGER AV NYE TILBUD ETTER TERMIK-MODELLEN TERMIK på Sør Helgeland Fire kommuner på Sør-Helgeland (Vega, Brønnøysund, Vevelstad og Sømna) har i løpet av våren arbeidet for å få i gang et TERMIK-tilbud også der. Daglig leder har bistått med råd og veiledning i forhold til informasjon og søknad til Helse og Rehabilitering. Høsten 2007 tildelte Helse- og Rehabilitering midler til å komme i gang med prosjektet Grenseløs omsorg. TERMIK i Grane Ildsjeler i Grane kommune har satt i gang arbeidet med å etablere et TERMIK- tilbud der. Stiftelsen TERMIK bistår med råd og veiledning og tilbudet er allerede kommet godt i gang. Bruk av TERMIK navnet og logo I 2007 har styret i Stiftelsen TERMIK gitt tillatelse til bruk av TERMIKs navn og logo til Frivillighetssentralen i Ringerike og Hole, som et ledd i kvalitetssikring av kursing til frivillige som skal delta i omsorgen for alvorlig syke og døende. Det samme gjelder for Hallingdal sjukestugu som sammen med seks kommuner har opprettet TERMIK-Hallingdal VIKTIG Å MELDE Storslått gave fra Kristian Halse TERMIK-venn og allsidig støttespiller Kristian Halse gav ut CD-en Øyfjell før jul 2006, hvor han leser prosa og dikt av forfattere fra Vefsn. Inntekten fra salget av denne CD-en har gått i sin helhet til Stiftelsen TERMIK, og et beløp på kr ble i juni overrakt ledelsen. Flott økonomisk støtte fra Helgeland Sparebank Helgeland Sparebank har tildelt TERMIK kr fra Helgelandsfondet fordelt over tre år! Beløpet blir brukt til den daglige driften av stiftelsen. Laging og salg av lys Noen av de frivillige laget i løpet av høsten forskjellige slags lys. Lysgele ble støpt i fine glass, som ble pyntet med TERMIKs emblem, og honningplater ble rullet til fine honninglys. Lysene ble solgt til inntekt for TERMIK, og ble bl.a. lagt fram for salg på forskjellige messer og stands før jul samt solgt fra kontoret. Lysene var populære, og alt ble raskt solgt ut. Skattefrie gaver Humanitære organisasjoner kan motta gaver som giveren kan trekke fra på skatten, og TERMIK ble etter søknad til Skattedirektoratet i 2007 godkjent som mottaker av skattefrie gaver. Gavene må være mellom 500,- og 12000,- kroner. Givere blir orientert om muligheten til å trekke fra gaven på skatten.

13 Side 11 Undervisning / veiledning Som tidligere år har daglig leder også i 2007 etter forespørsel undervist om forskjellige emner, f. eks. Omsorg ved livets slutt ved Mosjøen Ressurs- og Kompetansesenter og ved sykepleierutdanningen ved Høyskolen i Nesna. Daglig leder har fått godtgjort tapt arbeidsfortjeneste for disse undervisningstimene, og denne er godskrevet TERMIK. Mosjøen, Trond Forshaug Styreleder Marjolijn Buitink Daglig leder

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune ÅRSRAPPORT for Stiftelsen TERMIK 2006 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune INNHOLD Til ettertanke Side 1 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1 2. Årsrapport

Detaljer

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune ÅRSRAPPORT for Stiftelsen TERMIK 2008 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune Forord Side 1 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 2 2. Årsrapport 2 2.1 Styret

Detaljer

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune ÅRSRAPPORT for Stiftelsen TERMIK 2005 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune INNHOLD Forord Side 1 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 2 2. Årsrapport 3 2.1

Detaljer

INNHOLD. Forord Sid 1. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 2. 2. Årsrapport 3

INNHOLD. Forord Sid 1. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 2. 2. Årsrapport 3 INNHOLD Forord Sid 1 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 2 2. Årsrapport 3 2.1 Styret 3 2.2 Organisering 3 2.3 Økonomi 4 2.4 Støttemedlemmer 4 2.5 Lokaliteter 4 2.6 Personale 4 2.7 Frivillige 4

Detaljer

ÅRSBERETNING. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune

ÅRSBERETNING. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune ÅRSBERETNING for Stiftelsen TERMIK 2009 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune Forord 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1 2. Årsberetning 2 2.1 Styret

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012 FOR STIFTELSEN TERMIK

VIRKSOMHETSPLAN 2012 FOR STIFTELSEN TERMIK Frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune VIRKSOMHETSPLAN 2012 FOR STIFTELSEN TERMIK Stiftelsen Termik er en selvstendig stiftelse, drevet på idealistisk grunnlag. FORMÅL

Detaljer

INNHOLD. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1. 2. Årsrapport 2

INNHOLD. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1. 2. Årsrapport 2 INNHOLD 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1 2. Årsrapport 2 2.1 Styret 2 2.2 Organisering 2 2.3 Økonomi 2 2.4 Lokaliteter 3 2.5 Personale 3 2.6 Frivillige 4 2.7 Brukere 2.8 Samarbeid med det offentlige

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Stiftelsen Termik er en selvstendig stiftelse, drevet på idealistisk grunnlag. FORMÅL

Detaljer

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Åshild Berg Kaldestad

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Åshild Berg Kaldestad Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende Åshild Berg Kaldestad Palliativ omsorg betyr å slå en kappe av omsorg rundt - den alvorlig syke - de pårørende Det er en omsorg der en støtter

Detaljer

Forord. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side Årsberetning 2

Forord. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side Årsberetning 2 Årsberetning 2010 Forord 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1 2. Årsberetning 2 2.1 Styret 2 2.2 Organisering 3 2.3 Økonomi 3 2.4 Støttemedlemmer 3 2.5 Lokaliteter/kontorfellesskap 4 2.6 Personale

Detaljer

Lill- Karin Aanes. Daglig leder i Stiftelsen Termik Sykepleier med videreutdanning i palliativ omsorg. 18. september 2012

Lill- Karin Aanes. Daglig leder i Stiftelsen Termik Sykepleier med videreutdanning i palliativ omsorg. 18. september 2012 Lill- Karin Aanes Daglig leder i Stiftelsen Termik Sykepleier med videreutdanning i palliativ omsorg Åpen dør Villige hender Varme hjerter Formål: Å bruke frivillige til avlasting og støtte for alvorlig

Detaljer

Forord. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 2. 2. Årsberetning 2

Forord. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 2. 2. Årsberetning 2 Årsberetning 2012 Forord 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 2 2. Årsberetning 2 2.1 Styret 2 2.2 Organisering 3 2.3 Økonomi 3 2.4 Støttemedlemmer 4 2.5 Lokaliteter/kontorfellesskap 4 2.6 Personale

Detaljer

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune ÅRSRAPPORT for Stiftelsen TERMIK 1999 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune Kjære frivillig Som medmenneske har du gitt noen mot - til å frykte hverdagen litt mindre

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune ÅRSRAPPORT for Stiftelsen TERMIK 2001 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune INNHOLD Prolog til TERMIKs 5-årsjubileum Forord 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TERMIK RANA

ÅRSMELDING FOR TERMIK RANA ÅRSMELDING FOR TERMIK RANA 2009 Styret har bestått av: Leder: Sølvi Hall Nestleder: Hansine Edvardsen Styremedlemmer: Sigrun Olsen, Kitty Neeraas, Ulrike Lunde, Julia Gruben, Rune Olsen og Bjørg Thodesen

Detaljer

Målet for prosjektet er: 1. Å sikre kvaliteten på de tjenester TERMIK tilbyr befolkningen i Vefsn. 2. Forankre tiltaket i lokalsamfunnet.

Målet for prosjektet er: 1. Å sikre kvaliteten på de tjenester TERMIK tilbyr befolkningen i Vefsn. 2. Forankre tiltaket i lokalsamfunnet. Forord 1998 har vært et viktig år for Stiftelsen Termik. Desember 1997 fikk vi tildelt midler fra Helse og Rehabilitering,- stiftelsen for forebyggende og rehabiliterende helseorganisasjon. Midlene ble

Detaljer

3. Vedtekter 20 Vedlegg: Årsregnskap med revisjon

3. Vedtekter 20 Vedlegg: Årsregnskap med revisjon Årsberetning 2014 Forord 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 3 2. Årsberetning 3 2.1 Styret 3 2.2 Organisering 4 2.3 Økonomi 4 2.4 Støttemedlemmer 5 2.5 Lokaliteter/kontorfellesskap 5 2.6 Personale

Detaljer

Forord. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side Årsberetning 2

Forord. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side Årsberetning 2 Årsberetning 2011 Forord 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 2 2. Årsberetning 2 2.1 Styret 2 2.2 Organisering 3 2.3 Økonomi 3 2.4 Støttemedlemmer 4 2.5 Lokaliteter/kontorfellesskap 4 2.6 Personale

Detaljer

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Frøydis Stubhaug, koordinator innen lindrende omsorg

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Frøydis Stubhaug, koordinator innen lindrende omsorg Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende Frøydis Stubhaug, koordinator innen lindrende omsorg Palliativ omsorg betyr å slå en kappe av omsorg rundt - den alvorlig syke - de pårørende

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011 1 Termik Rana Årsmelding for 2011 Innhold Styrets sammensetning side 3 Ansatte side 3 Aktiviteter Rapporter/evaluering Helseparken Ytteren Sykehjem Andre oppdrag Prosjekt Markedsføring

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet Vefsn kommune MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Rådhuset, Toven Møtedato: 28.01.2013 Tid: 10:00-13:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Fast representant Ingvild Marie Fridheim Fast representant

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Aktiviteter for menn Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Vigdis Prüfer og Marit Hornnes Enhet Hvorfor akkurat menn? Forskning viser at menn lettere blir passivisert i sykehjem enn det kvinner

Detaljer

Omsorg for alvorlig syke og døende i Ringerike kommune

Omsorg for alvorlig syke og døende i Ringerike kommune Omsorg for alvorlig syke og døende i Ringerike kommune 1. Innledning Ringerike kommune har i flere år arbeidet for å bedre omsorgen for alvorlig syke og døende og deres pårørende. I Ringerike kommune er

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

Tid som gave. Statusrapport. 4. juni Ida Eide Johansen

Tid som gave. Statusrapport. 4. juni Ida Eide Johansen Tid som gave Statusrapport 4. juni 2015 Ida Eide Johansen Prosjektinformasjon Status rapportering, juni 2015 «Tid som gave», frivillighetsprosjekt Prosjekteier: USHT Prosjektleder: Ida Eide Johansen Prosjektgruppe

Detaljer

Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling - Lindring i nord LIN

Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling - Lindring i nord LIN Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling - Lindring i nord LIN Bakgrunn Bakgrunn NOU 1997: 20 NASJONAL KREFTPLAN NOU 1999:2 LIVSHJELP Behandling, pleie, og omsorg for uhelbredelig syke og døende

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND KOMPETANSEREKKE FOR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER MO I RANA o 21. JANUAR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTEN o 2. FEBRUAR KREFTSYKDOMMER OG BEHANDLINGSMETODER

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011 1 Termik Rana Årsmelding for 2011 Innhold Styrets sammensetning side 3 Ansatte side 3 Aktiviteter side 4 Rapporter/evaluering Helseparken side 4 Ytteren Sykehjem side 4 Andre

Detaljer

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune ÅRSRAPPORT for Stiftelsen TERMIK 2000 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune INNHOLD 1. Stiftelsens formål / organisering / verdigrunnlag 2. Årsrapport 2.1 Styret

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER ÅRSRAPPORT 1999

SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER ÅRSRAPPORT 1999 SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER Hagegt. 1, Funkishuset 3.etg., 1772 Halden Telefon 69 17 64 82 Åpningstid: mandag fredag 10-14 ÅRSRAPPORT 1999 Drivkreftene i frivillig arbeid baserer seg på et engasjement

Detaljer

Informasjon til pasienter og pårørende. Hemne Helsesenter. Overordnede mål for pleie og omsorgstjenesten

Informasjon til pasienter og pårørende. Hemne Helsesenter. Overordnede mål for pleie og omsorgstjenesten Overordnede mål for pleie og omsorgstjenesten Har en effektiv tjeneste som gir rett hjelp til rett tid. Informasjon til pasienter og pårørende Holder høy faglig kvalitet. Gir et helhetlig og samordnet

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Omsorg og velferd ... med undervisningssykehjemmet i N-Trøndelag

VERDAL KOMMUNE Omsorg og velferd ... med undervisningssykehjemmet i N-Trøndelag PROSJEKTRAPPORT Lindrende behandling i omsorg og velferd, Verdal kommune PROSJEKTNAVN Trude Østduun/Kristmar Selseth PROSJEKTLEDER trude.ostduun@verdal.kommune.no kristmar.selseth@verdal.kommune.no 74048

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Informasjon til pasienter og pårørende. Hemne Helsesenter. Overordnede mål for pleie og omsorgstjenesten

Informasjon til pasienter og pårørende. Hemne Helsesenter. Overordnede mål for pleie og omsorgstjenesten Overordnede mål for pleie og omsorgstjenesten Har en effektiv tjeneste som gir rett hjelp til rett tid. Informasjon til pasienter og pårørende Holder høy faglig kvalitet. Gir et helhetlig og samordnet

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune Etter hvert som flere lever lengre med sin kreftsykdom, må oppmerksomheten i større grad rettes mot tiltak for bedre livskvalitet for dem som lever med kreft.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Kreftkoordinators årsrapport 2016

Kreftkoordinators årsrapport 2016 Kreftkoordinators årsrapport 2016 Innhold 1.0 INNLEDNING 1.1 Årsrapport 1.2 Prosjektplan 1.3 Bakgrunn 1.4 Pasientene blir meldt fra 1.5 Hensikt og mål 1.6 Kreftkoordinators rolle og forventninger til den

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2009 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av:

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Side 2 Styret: Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Leder: Bjørg Opdal bondekvinnelaget (21.3.2001 30.3.2002) Styremedlem: John Holten eldrerådet (21.3.2001 30.3.2003) Styremedlem: Anne Marie

Detaljer

Organisering av frivillige i sykehjem. Ottestad helse- og omsorgssenter Utviklingssenter for sykehjem, Hedmark

Organisering av frivillige i sykehjem. Ottestad helse- og omsorgssenter Utviklingssenter for sykehjem, Hedmark Organisering av frivillige i sykehjem Frivillighet Frivillighet er å leve. Frivillighet er å skape. Frivillighet er å gå på talerstolen med saker du brenner for. Frivillighet er å se og å bli sett og å

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe?

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Kurset arrangeres ved Clarion Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 20.-21. april 2015

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG PÅRØRENDESKOLEN I OSLO ETTERSTADGATA 10 : 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN Program HØST2009 RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG Kurs- kontakt og rådgivningssenter for pårørende til personer med demens. Tilbud til personer

Detaljer

Ditt medmenneske er her

Ditt medmenneske er her Vestfold Sandefjord kommune Ditt medmenneske er her Ditt medmenneske som venter på din kjærlighet, men som savner aktelse og vennskap. Ditt medmenneske som du virkelig kunne hjelpe hver dag på ny, med

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

6. seksjon Eksistensiell/ åndelig omsorg. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

6. seksjon Eksistensiell/ åndelig omsorg. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 6. seksjon Eksistensiell/ åndelig omsorg November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Åndelig/ eksistensiell omsorg Vi derfinerer det åndelige området som helheten av de eksistensielle spørsmålene

Detaljer

Hospice gjennom 50 år og veien videre? Joran Slaaen, Seksjonsleder Hospice Lovisenberg Senter for Lindring og Livshjelp

Hospice gjennom 50 år og veien videre? Joran Slaaen, Seksjonsleder Hospice Lovisenberg Senter for Lindring og Livshjelp Hospice gjennom 50 år og veien videre? 2017 Joran Slaaen, Seksjonsleder Hospice Lovisenberg Senter for Lindring og Livshjelp Hospice i historisk perspektiv Middelalderen: «Hospice» kommer fra et latinske

Detaljer

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen til Medisinsk avdeling UNN Harstad Medisinsk avdeling består av to sengeposter med totalt 30 senger. Medisinsk sengepost A består av 16 senger med hovedansvar

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo

Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo Rett til tros- og livssynsutøvelse: Rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet, desember 2009: HOD ønsker med

Detaljer

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR Veien videre for kreftpasienter og pårørende A5_kreftkoordinator_okt 2015_uten distrikt.indd 1 12/14/2015 10:54:02 AM Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft.

Detaljer

Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv

Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv Prosjektgruppe Marit Solbjør Birgitte Johansen Hanne Hestvik Kleiven Problemstillinger Hva er status i

Detaljer

Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll

Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Livsglede for Eldres formål Stiftelsen Livsglede for Eldre er en sosial velferdsorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag.

Detaljer

Amigos de Casa Hogar Feliz

Amigos de Casa Hogar Feliz Amigos de Casa Hogar Feliz Kjære Faddere! Forrige helg i fint vær på Røros ble årsmøte i Amigos de Casa Hogar Feliz arrangert. Årsmøte var på kaféen Lysstrålen. Vanlige årsmøtesaker ble gjennomgått og

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Bildet viser frivillighetssentralens lokaler Gjelder for perioden 1.1.2002 31.12.2002 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy, daglig leder Erik Hovelsrud,

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Fagorganisasjon for sykepleiere og jordmødre Stiftet i 1912 102 år gammelt forbund Norges 4. største forbund Mer enn 100 000 medlemmer NSF har alltid hatt som formål: Høy faglige

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer.

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. ÅRSBERETNING 2009 1 Ledelse og økonomi Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. Styret Styret

Detaljer

Samhandling Helgeland. Samhandlingssjef Iren Ramsøy 10 11 juni 2015

Samhandling Helgeland. Samhandlingssjef Iren Ramsøy 10 11 juni 2015 Samhandling Helgeland Samhandlingssjef Iren Ramsøy 10 11 juni 2015 2 3 Senter for samhandling, Helgelandssykehuset HF PKO ( Praksiskonsulentkoordinator) LMS (Læring og Mestring) KE (Koordinerende enhet)

Detaljer

Fra medikamentskrin til LCP og

Fra medikamentskrin til LCP og Fra medikamentskrin til LCP og håndbok. i lindring Et pilotprosjekt i Hol Kommune i samarbeid med Utviklingssenteret for sjukeheimar i Buskerud 2014-2015 Prosjektleiar Rita O. Nestegard Innhold: Medikamentskrin

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 Innledning Ved inngangen av år 2008 het sentralen Lade/Lademoen Nærmiljøsentral (LLN). Den 01.10.08 skiftet sentralen

Detaljer

PALLIATIV BEHANDLING fra helsepolitiske føringer til konkrete tiltak PALLIATIVT TEAM NORDLANDSSYKEHUSET BODØ Mo i Rana 18.02.10 Fra helsepolitiske føringer til nasjonale standarder og konkrete tiltak NOU

Detaljer

Sluttrapport: Den siste fasen av livet

Sluttrapport: Den siste fasen av livet Sluttrapport: Den siste fasen av livet Prosjektnummer: 2012/3/0360 Hvordan mennesker dør, forblir som viktige minner hos dem som lever videre. Både av hensyn til dem og til pasienten, er det vår oppgave

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Temadag Scandic Bergen City. 13.mai 2014. v/gunn Olsen

Temadag Scandic Bergen City. 13.mai 2014. v/gunn Olsen Temadag Scandic Bergen City 13.mai 2014 v/gunn Olsen DEMENS PLAN,GRUNNLAG Omsorgsplan 2015- St.meld.nr. 25 Hovedstrategier: Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging Kapasitetsvekst og kompetanseheving

Detaljer

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212 Unge inspiratorer Prosjektnummer: 2008/1/0212 Prosjektleder: Lise Johnsen, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge 1 Forord I denne rapporten vil

Detaljer

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 1. Seksjon Palliasjon - organisering November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Palliasjon Palliasjon er aktiv lindrende behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og

Detaljer

GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK. Engerdal kommune. Pleie og omsorg

GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK. Engerdal kommune. Pleie og omsorg GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK Engerdal kommune Pleie og omsorg 1 Innhold Innledning Beskrivelse Meny uke 38 Bilder av middager i uke 38 Miljø bilder Inn på Tunet bilder Til slutt 2 Innledning Engerdal kommune

Detaljer

Munnspillseminaret 2014

Munnspillseminaret 2014 Munnspillseminaret 2014 Nermo Hotell, Øyer Tekst og foto: Gustav Olsen Årets seminar var lagt til Øyer, med konserter på Lillehammer. Det var Vidar Gundersen og hans kone Hilde som var arrangører i år.

Detaljer

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena...

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena... Innhold Forord... 11 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14 Den historiske utviklingen av hjemmesykepleien... 14 Fra familieomsorg til offentlig omsorg... 15 Økning i antall pasienter og ansatte...

Detaljer

Kurs i Lindrende Behandling 11.-13.03.2015

Kurs i Lindrende Behandling 11.-13.03.2015 Kurs i Lindrende Behandling 11.-13.03.2015 Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling, Lindring i nord - Lindrende behandling ved kreftsykepleier Bodil Trosten Lindring i nord Sentrale oppgaver:

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 Sted: Storgata 34, 2.etasje, Bodø, 4. desember 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Jan-Ove Edvardsen Jostein Tilrem Paulsen Leder

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg, og er delt inn i Sykehjem 1 og Sykehjem 2. Virksomhetsleder:

Detaljer

Prosjektskisse: Den lille forskjellen

Prosjektskisse: Den lille forskjellen Prosjektskisse: Den lille forskjellen Bakgrunn: Hjemmetjenesten har vært et lovpålagt tilbud i kommunene siden 1984. I løpet av denne tiden har tjenesten utviklet seg til å bli en svært avansert tjeneste

Detaljer

hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen

hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen Medarbeiderskap Verdal kommune høsten 2006 hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen Gunn Bjørken Ingegjerd Granholt Bjørg Mari Lundgren Torill Bjerkan 2 Bakgrunn for

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING

ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING Hole Frivilligsentral ble etablert i 1996, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet, og bidrar til det gode liv i kommunen vår. Frivilligsentralen er med på å skape

Detaljer

Informasjon til pasient og pårørende. ved Mandal Sykehjem

Informasjon til pasient og pårørende. ved Mandal Sykehjem Informasjon til pasient og pårørende ved Mandal Sykehjem Velkommen Vi ønsker deg velkommen til Mandal sykehjem, og håper du vil trives her. Sykehjemmets hovedmålsetting er å gi tilpasset tilbud, når det

Detaljer

NESNA FRIVILLIGHETSSENTRAL

NESNA FRIVILLIGHETSSENTRAL ÅRSMELDING 2008 NESNA FRIVILLIGHETSSENTRAL Nesna Frivillighetssentral markerte sin ettårsdag 1 september 08, og ser at den er blitt mer synlig i nærmiljøet. Målet er et godt samarbeid på tvers av grenser,

Detaljer

Systematisk opplæring i bruk av medikamenter til døende pasienter i sykehjem. Trysil 22 november Kreftsykepleier Eva Markset Lia

Systematisk opplæring i bruk av medikamenter til døende pasienter i sykehjem. Trysil 22 november Kreftsykepleier Eva Markset Lia Systematisk opplæring i bruk av medikamenter til døende pasienter i sykehjem Trysil 22 november 2009- Kreftsykepleier Eva Markset Lia 1 St. Hansåsen sykehjem Undervisningssykehjemmet i Telemark Frednes

Detaljer

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016)

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) 1. Navn og tilholdssted 1.1. Foreningens navn er: Hospiceforum Norge (HfN) 1.2. Foreningens adresse er c/o

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE.

Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE. Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE. Årsmelding 2010 TANDBERGERNE s første styre valgt på årsmøtet/stiftelsesmøtet 1. juni 2010 på Nordlandsmuseet. Bak fra venstre:

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland WHO`S definisjon av palliasjon Aktiv behandling, pleie og omsorg

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Styrets sammensetning 2011 Leder: Tore Johansen (representant for kommunestyret). Personlig vara: Gunnar Ulsrød Nestleder: Marte Espelund Styremedlem:

Detaljer