INNHOLD. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side Årsrapport 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1. 2. Årsrapport 2"

Transkript

1 INNHOLD 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1 2. Årsrapport Styret Organisering Økonomi Lokaliteter Personale Frivillige Brukere 2.8 Samarbeid med det offentlige helsevesen Prosjektet Frivillige og palliativ omsorg Markedsføring Nytt i Årsregnskap Vedlegg: Regnskap for konferansen Tid som gave Revisjonsrapport for 2003

2 Side 1 Forord 2003 har vært et svært begivenhetsrikt år for Stiftelsen TERMIK. - Aldri før i TERMIKs korte historie er det blitt gitt så mange frivillige timer til alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune - Aldri før har TERMIK fått så mye offentlig og privat støtte - Aldri før har TERMIK fått så mange gaver - Aldri før har TERMIK fått så mange priser - Aldri før har de frivillige gitt oss så mange dikt i gave - Aldri før har offentlig og frivillig sektor vært samlet som under konferansen Tid som gave i Mosjøen Alt dette hadde ikke vært mulig hvis vi ikke hadde hatt våre frivillige, som alle gjør en fantastisk jobb. Våre frivillige er vår beste markedsføring. De stiller opp. Det er sjelden et nei å høre i andre enden av telefonen. De møter på kontoret, og er med på hjemmebesøk før de tar et oppdrag. De fleste stiller opp langt ut over det som blir forventet. Det er med stor takknemlighet ovenfor de frivillige at vi nå legger året 2003 bak oss. Til våre frivillige Noen trenger ditt nærvær Du er der Noen trenger din hånd Du skaper et bånd Noen trenger ditt øre Du hører Noen trenger å bli sett Du ser Du er et medmenneske som lever deg inn i et annet Takk!

3 Side 2 1. STIFTELSENS FORMÅL 1 i vedtektene: Stiftelsen TERMIK har til formål å bruke frivillige til avlasting og støtte for alvorlig syke i Vefsn kommune og deres pårørende. De frivilliges hjelp bestemmes ut fra den sykes og de pårørendes behov og livssituasjon. Stiftelsen TERMIK er åpen for alle uansett tro og livssyn. Stiftelsen TERMIK ble opprettet , og frivillige har vært i oppdrag hos syke siden januar Verdigrunnlag Stiftelsen har hospice-filosofien som grunnleggende verdi for sin virksomhet. Begrepet hospice har vært benyttet som et samlebegrep for den grunnleggende filosofi som bør være retningsgivende for behandling, pleie og omsorg for alvorlig syke og døende mennesker og deres pårørende, det vil si tilbud som retter seg mot pasientens fysiske, psykiske, sosiale og åndelige / eksistensielle behov. Målet med all frivillig omsorg er å gi den syke og hans / hennes familie best mulig livskvalitet.

4 2. ÅRSRAPPORT Stiftelsen TERMIK årsrapport 2003 Side STYRET Styret hadde flg. sammensetning t o m årsmøtet 2003 ( ): Leder Odd Sørhøy Styremedlem Odd Langvatn Repr. Vefsn kommune Styremedlem Olianna Gyth frivillige Styremedlem Greta Mortensen Vefsn sykehus Styremedlem Eva Jørgensen Vefsn Frivillighetssentral Styremedlem Ragnhild Moen Dolstad menighet Styremedlem Torolf Slettevold hjemmetjenesten Etter valgene på årsmøtet fikk styret følgende sammensetning: Leder Odd Sørhøy Styremedlem Odd Langvatn / Repr. Vefsn kommue ( til nov.2003) Beate Forbergskog (fra des. 2003) Styremedlem Elin-Paulin Jakobsen frivillige Styremedlem Greta Mortensen Vefsn sykehus Styremedlem Eva Jørgensen / Vefsn Frivillighetssentr. (til mai 2003) Anne Brit Kløvimo (fra juni 2003) Styremedlem Ragnhild Moen Dolstad menighet (gjenvalg) Styremedlem Torolf Slettevold hjemmetjenesten (gjenvalg) I tillegg til de valgte representantene har daglig leder Marjolijn Buitink og administrativ medarbeider Liv Krutnes deltatt på styremøtene (uten stemmerett). Sistnevnte har vært referent. Styret hadde fem møter i 2003 og behandlet 57 saker. Årsmøtet ble holdt 29 april ORGANISERING Stiftelsen er organisert som en selvstendig humanitær stiftelse med eget styre og hadde i 2003 to tilsatte, daglig leder og administrativ medarbeider, i til sammen 150 % stilling. Styret har det direkte personalansvaret for de tilsatte, og Vefsn kommune det praktiske personalansvaret med utbetaling av lønn etc. 2.3 ØKONOMI Inntektene i 2003 kom i form av bevilgning fra Vefsn kommune på kr ,- (lønn til daglig leder), tilskudd fra bankene, kr ,-, kontingent fra støttemedlemmene, kr ,-, Sparebanken Ranas samfunnspris, kr ,-, Elkem, kr 2 000,- (støtte til avisa TERMIKER N), Stiftelsen Vefsn Sanatorium, kr 2 500,- (støtte til minnesamvær) salg av håndboka Hvordan komme i gang, kr ,-, gaver fra humanitære organisasjoner, privatpersoner og andre, kr ,-, og kr ,- i overskudd fra konferansen Tid som gave. I tillegg har Mosjøen Helsekostsenter sponset en annonse om årsmøtet 2003.

5 Side 4 Bevilgningen fra kommunen, tilskudd fra bankene og andre samt gaver og midler fra prosjektet Frivillige og palliativ omsorg ( ) gjorde at TERMIK kunne ha tilsatt daglig leder og kontoret bemannet hver dag. Åpent kontor hver dag betyr at flere syke og deres pårørende kan få hjelp fra TERMIK. Støttemedlemmer Verving av støttemedlemmer ble startet i 2001 og har fortsatt siden. Ved årsskiftet 2002 / 2003 hadde vi ca 170 støttemedlemmer, og ved årsskiftet 2003 / 2004 ca 210. Kontingenten er kr 100,- i året. Dette er et fint bidrag til driften av TERMIK, samtidig som det er et bevis på at befolkningen i Vefsn har syn for det som TERMIK gjør. 2.4 LOKALITETER Stiftelsen har fortsatt kontor i Fearnleys gate 11, andre etasje (Bedehuset), vegg i vegg med Vefsn Frivillighetssentral. Vi er fremdeles fornøyd med lokalitetene, den sentrale beliggenheten gjør at vi er lett tilgjengelige og mange kommer innom kontoret. Kontoret har vært åpent hver dag fra kl PERSONALE Stiftelsen har to tilsatte, daglig leder og administrativ medarbeider. Daglig leder har 50 % stilling og adm. medarbeider har hatt 100 % stilling med lønnsmidler fra prosjektet Frivillige og palliativ omsorg samt tilskudd fra Aetat (januar september). Arbeidsbelastning for de ansatte Arbeidet med de frivillige (verving, selektering, veiledning, kursing og temakvelder) utgjør den største delen av arbeidet. Deretter kommer søknader om hjelp og alt arbeid som følger med dette (hjemmebesøk, behovsplanlegging, kontakt underveis med brukere, pårørende og frivillige osv.) Administrative oppgaver i forhold til styremøter og eksterne kontakter krever også en god del arbeid. Det samme gjør korrespondanse, søknader om tilskudd til driften, regnskap og økonomistyring, rapporter, avisa TERMIKER N, arkivering og andre forefallende oppgaver, blant annet registrering og oppfølging av støttemedlemmene. En liten del av tiden er blitt brukt til oppdatering av kunnskaper for de ansatte gjennom kurs og konferanser. 2.6 FRIVILLIGE Siden TERMIK startet opp høsten 1996 har ca 60 frivillige blitt kurset, og ca 25 av disse er aktive. Det er flest kvinner, men også noen menn, mennesker som gjerne selv har opplevd sykdom, sorg eller krise, og som har erfart at det er godt når en hjelper stiller opp. De frivillige utfører følgende tjenester: - besøker alvorlig syke som bor hjemme - besøker syke med lite nettverk som er innlagt på institusjon (omsorgsavdelingen ved Parken bo- og servicesenter og Vefsn sykehjem) - hjelper til på OASE-dagen (dagtilbud for kreftsyke som bor heime) - transport og ledsagertjeneste (følger syke, eldre og uføre som skal til lege, tannlege, sykehus og lign.)

6 Side 5 Våre frivillige er også godkjent av Vefsn trygdekontor som ledsagere for pasienter som må til undersøkelse, behandling eller innleggelse på sykehus eller institusjon utenfor kommunen. Frivillige har i 2003 fulgt pasienter både til Tromsø, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Vega, Namsos, Trondheim, Meråker og Oslo. Temakvelder / sosiale samvær Også i 2003 har vi hatt temakvelder / sosiale samlinger, og følgende tema har vært tatt opp: Demente pasienter, slagpasienter og pasienter med afasi. Hvordan kan frivillige være til hjelp? Ved Rudi Spaans og Marjolijn Buitink. Konferansen Tid som gave. Ved Marjolijn Buitink. Tilbakeblikk på konferansen Tid som gave. Ved Marjolijn Buitink Orientering om arb. i prosjektet Frivillige og palliativ omsorg. Ved M. Buitink. KOLS sykdom. Fysioterapeut Ylva Fernrose som har jobbet med et KOLSprosjekt, fortalte om hva som forårsaker denne sykdommen, og hvordan den kan utvikle seg. Tema- / hyggekveld i juni hvor Monica Coonen lærte oss å lage tredimensjonale kort. I forbindelse med konferansen Tid som gave var det flere sosiale samvær som de frivillige hadde anledning til å delta på, bl a konsert på Jacobsen-brygga med ungdomskoret For you, lunsjkonsert på Kulturvekstedet og festmiddag på Fru Haugans Hotel. Den tradisjonelle samlingen før jul ble etter ønske fra de frivillige omgjort til nyttårssamling på nyåret BRUKERE Brukernes alder har variert fra år. Pårørende representerer alle aldersgrupper. Kreft, MS, hjerneslag, KOLS, demens og Alzheimers var de mest vanlige diagnosene blant våre brukere i Henvendelser / søknader om hjelp Nye henvendelser om hjelp Henv. formidlet videre til f eks Røde Kors Besøkstjeneste 8 Brukere / familier som har fått hjelp (inkl. dem vi hadde fra året før) Brukere innlagt på sykehjem 8 Transport- og ledsageroppdrag OASE-dager timer brukere 18 - antall frivillige (gjennomsnittlig) 2 2 Oppdrag totalt Ant. timer gitt i frivillig hjelp (inkl. reisetid) Ikke alle henvendelser resulterte i at vi satte inn hjelp. Noen ganger var det nok med bare et hjemmebesøk av daglig leder, og i noen tilfeller døde pasienten eller ble lagt inn på sykehjem eller sykehus.

7 Side 6 Det kommer mange til kontoret og ber om hjelp, og det de spør om viser seg ofte å være innenfor det offentliges ansvar. Vi hjelper dem å fylle ut søknader eller henviser dem videre etc. Vi setter pris på å merke at vi kanskje er blitt et lav-terskel-kontor som folk kan benytte seg av. Vi hjelper gjerne så langt vi kan! Statusrapport 2003 Vanlige oppdrag: OASE-dagen: Måned timer inkl. reisetid frivillige brukere oppdrag timer frivillige brukere Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Totalt 1254 Gj.snittlig 9 frivillige Gj.snittlig 9 brukere Gj.snittlig 5 frivillige Gj.snittlig 10 brukere Transport- og ledsagertjeneste: Måned Ant. oppdrag timer inkl. reisetid Ant. frivillige Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Totalt frivillige

8 Side 7 Minnesamvær I 2003 døde 16 brukere av TERMIK, og 5 november om kvelden ble det arrangert et minnesamvær på Bedehuset. En del pårørende og personale fra omsorgsavdelingen møtte opp, og ellers deltok frivillige og noen fra styret. Det var innlegg ved kapellan Roald Bleikvassli, styreleder Odd Sørhøy og Marjolijn Buitink. Ungdomskoret For you deltok med sang, og Kristian Halse med opplesning. Øyvind Bergh spilte til fellessangen, og frivillige serverte kaffe. Dette minnesamværet som arrangeres rundt allehelgensdag hvert år, ser vi på som en del av oppfølgingen av pårørende og frivillige. 2.8 SAMARBEID MED DET OFFENTLIGE HELSEVESEN Frivillig innsats på institusjon I tillegg til innskrevne pasienter i hjemmesykepleien kan også sykehjemspasienter med lite nettverk få hjelp fra TERMIK hvis de selv de eller pårørende ønsker det. I 2002 kom det i stand en avtale med Parken bo- og servicesenter om bruk av frivillige på omsorgsavdelingen, og i 2003 med Vefsn sykehjem. Frivillige har hatt flere oppdrag på begge steder. OASE-dagen OASE-dagen ved Parken bo- og servicesenter fortsetter, og drives nå av Vefsn kommune i samarbeid med Vefsn prestegjeld og Stiftelsen TERMIK. OASE-dagen er et dagtilbud hver onsdag for kreftpasienter som bor heime. Ca brukere møter hver gang. Leder av dagavdelingen har ansvar for tilbudet, men uten hjelp fra TERMIK ville det vært vanskelig å opprettholde dette. Fire-fem frivillige samt en pensjonert lege som også er frivillig i TERMIK, har som oppgave å hjelpe til der. En eller to frivillige hjelper til hver gang. 2.9 PROSJEKTET FRIVILLIGE OG PALLIATIV OMSORG Framdriften i år to (som går til ) i det toårige prosjektet Frivillige og palliativ omsorg, har gått som planlagt med bl a følgende: Praktisk veiledning til de kommuner og organisasjoner som ville starte med frivillig innsats i palliativ omsorg Trykking og distribuering av håndboken Hvordan komme i gang og annet materiell Reising / opplysningsvirksomhet Konferansen Tid som gave Evaluering av prosjektet Bruk av håndboken Håndboken Hvordan komme i gang - om frivillige i omsorgen for alvorlig syke og pårørende Et av målene i prosjektet var å lage en håndbok om bruk av frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende og om hvordan starte en TERMIK-organisasjon. Håndboken ble utformet i løpet av sommeren og høsten 2002, og ble ferdig opptrykt og lagt ut for salg vinteren 2003 (200 eks.)

9 Side 8 Håndboken vil være et godt hjelpemiddel for alle som ville starte med bruk av frivillige i omsorgen for alvorlig syke. Boken består av tre deler: 1. Generelt om TERMIK / Skritt for skritt-plan (hvordan starte en organisasjon) 2. Rutiner og avtaler 3. Kursopplegg for frivillige Håndboken selges over hele landet (også til Danmark). Ved prosjektslutt er det solgt ca 110 eksemplarer. Vi har så langt fått stor og positiv respons på boken. Gjennomføring av konferansen Tid som gave Underveis i prosjektet Frivillige og palliativ omsorg kom det henvendelser fra hele landet om informasjon og spørsmål om hjelp til å starte et TERMIK-prosjekt. Prosjektet var rettet mot Nord-Norge, og vi så ingen mulighet til å hjelpe alle som spurte. En gammel tanke om å holde en landskonferanse om frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende dukket da opp, og i samarbeid med Kompetansesenteret for lindrende behandling i Helse Nord og Vefsn Frivillighetssentral arrangerte Stiftelsen TERMIK konferansen Tid som gave på Fru Haugans Hotel i Mosjøen i tiden mars Dessverre var ikke konferansen påtenkt da vi søkte til Helse og Rehabilitering om midler til prosjektet, så det måtte søkes etter finansiering fra andre kilder. Men tilbakemeldingene fra det lokale næringslivet, humanitære organisasjoner og Helse Nord var positive, og kom i form av finansiell støtte til konferansen, til sammen kr ,-. Denne støtten samt kursavgift fra deltakerne og at de frivillige stilte opp med mange gratis arbeidstimer, gjorde at konferansen kom i havn økonomisk. Med flere kjente forelesere og 143 deltakere, kan vi trygt si at konferansen ble en stor suksess. Deltakerne kom fra så å si hele landet, fra Nordreisa i nord til Arendal i sør, og helsesektoren, frivillighetssentraler og frivillige organisasjoner var sterkt representert. Vi sakser fra en rapport om konferansen skrevet av to deltakere fra Halden: Konferansen Tid som gave var en meget aktuell konferanse hvor vi fikk dele erfaringer både nasjonalt og internasjonalt, og ikke minst om statlige føringer ved bruk av frivillige i omsorgen for alvorlig syke og døende. Konferansen gav god innføring i organisering av opplæring, oppfølging og veiledning av frivillige. Vi fikk se betydningen av hva god organisering, oppfølging og samarbeid betyr for å lykkes. Konferansen hadde mye kultur og natur å by på, bl. a. lunsjkonsert på byens kulturkafé Kulturverkstedet og vakker korsang m.m. i et av de eldste husene i den spennende Sjøgata, med sin gamle og varierte bebyggelse av hus, brygger, buer og naust. Etter konferansens slutt lørdag ved lunsjtider, ble det arrangert en postkonferanse på Parken bo- og servicesenter om ettermiddagen. Den var også godt besøkt med ca 40 deltakere til stede. Emnet der var Hospiceplasser i kommunehelsetjenesten, og det var innlegg ved flere. For deltakerne som ble over til søndag, frivillige og andre interesserte, ble det arrangert en liten tilstelning i Perjordstua på museet lørdag kveld.

10 Side MARKEDSFØRING Å informere om TERMIKs virksomhet er fortsatt en viktig oppgave, og informasjon er gitt både lokalt, regionalt og på landsbasis. Målet med markedsføringen er at tanken om å bruke frivillige i omsorgen for alvorlig syke skal spre seg. Gjennom prosjektet Frivillige og palliativ omsorg fikk vi mulighet til å presentere TERMIK for flere kommuner i Nord-Norge. Informasjon om TERMIK har stått i Helgeland Arbeiderblad, Rana Blad, avisa Nordland, Vårt Land o. a. Materiell om TERMIK har vært utstilt og utdelt på følgende konferanser og samlinger, og noen ganger ble det også holdt innlegg om TERMIK: EAPC-konferansen i Den Haag, Nederland, april Sunniva Hospice, Bergen, 10-årsjubileum, mai Gruben menighetspleies besøk i Mosjøen, sept. Ildsjelkonferansen på Kolvereid, oktober Kreftsykepleierkonferanse i Tromsø, september Helse Kirke-konferansen, Oslo, oktober Videreutdanningen i palliativ omsorg ved Lovisenberg Høyskole, Oslo, november Stand på julemessa på Vefsn Landbr.skole, des. (Marjolijn Buitink) (Marjolijn Buitink og Liv Krutnes) (Berit Storåker og Liv Krutnes) (Berit Storåker og Liv Krutnes) (Marjolijn Buitink) (Odd Sørhøy) (Marjolijn Buitink) (Marjolijn Buitink og Berit Storåker) Avisa TERMIKER N Som et ledd i markedsføringen av TERMIK-tilbudet lokalt startet vi i 2002 vår lille avis TERMIKER N, som nå har et opplag på ca 400. Den er rettet mot frivillige, brukere, samarbeidspartnere, støttemedlemmer og givere. Avisen ble gitt ut to ganger i 2003, til sommeren og til jul. Sparebank 1 Nord-Norge og Elkem sponset utgivelsene. Tiendebyttet Vefsn frivillighetssentral og foreninger og lag tilknyttet sentralen leide fredag under Tiendebyttet Mosjøen bedehus, hvor forskjellige lag og foreninger hadde stands og felles lodd- og kaffesalg. TERMIK deltok også. Inntektene fra lodd- og kaffesalget gikk til å dekke fellesutgifter for arrangementet, og overskuddet ble fordelt på lagene som deltok. På grunn av dårlig vær, var det lite besøk NYTT I 2003 Diakoniprisen 2003 Diakonisenteret Lovisenberg deler hvert år ut en pris, og Diakoniprisen 2003 gikk til Kari Sjursen for hennes arbeid i TERMIK. Hun mottok prisen av helseminister Dagfinn Høybråten ved en tilstelning på Lovisenberg i april. Frivillig Berit Storåker var til stede ved prisutdelingen. Rana Sparebanks samfunnspris Horisont 2003 Rana Sparebank delte i 2003 ut en ny pris som de har kalt Rana Sparebanks samfunnspris Horisont, og til vår store glede og overraskelse ble TERMIK den første mottakeren av prisen. Prisen bestod av et maleri av Harald Myrvang, en plakett og kr ,-. Prisen ble utdelt ved en tilstelning på Mo i Rana den 19 juni, og frivillig Elin-Paulin Jakobsen, styreleder Odd Sørhøy og daglig leder Marjolijn Buitink mottok prisen på vegne av TERMIK. Daglig leder fikk samtidig anledning til å ha et innlegg om TERMIK.

11 Side 10 Tildelingen av denne prisen måtte feires litt og deles med de frivillige, og i den forbindelse arrangerte vi en kaffe for de frivillige og styret torsdag 26 juni. Fredrikke-prisen Fredrikke-prisen blir hvert år gitt av Norske Kvinners Sanitet til en person eller organisasjon som de synes fortjener det. I tre år på rad har Norske Kvinners Sanitet, avd. Nordland, foreslått Stiftelsen TERMIK som mottaker av prisen. TV-opptak Våren 2003 fikk vi signaler om at Extra-spillet hadde planer om å lage et lite TV-opptak om TERMIK som skulle vises under en trekning av Extra-spillet. 30 juli kom Hilde Langseth Folkestad og en fotograf til Mosjøen, og i samarbeid med en bruker, pårørende og frivillige, laget filmteamet et fint opptak som ble vist på TV 17 august. En flott markedsføring! Advents-kaffe Tre torsdager før jul inviterte vi de frivillige og styret til åpent hus og kaffe mellom kl på TERMIKs kontor. Mange kom innom, og det ble tre hyggelige kosestunder i adventstida. Bøker til utleie Etter hvert har vi samlet en del bøker (både fagbøker og andre bøker) samt en del videoer, slik at vi nå har et lite bibliotek. Disse er til utlån til frivillige og andre. Hjelp til oppgaveskriving Daglig leder har hatt flere henvendelser fra sykepleiestudenter som ønsket informasjon om TERMIK og kreftsykepleie og hjelp til oppgaveskriving. Alle som spurte, har fått hjelp. Undervisning Daglig leder har flere ganger i 2003 etter forespørsel undervist om emnet Omsorg ved livets slutt ved Vefsn videregående skole og Mosjøen Ressurs- og Kompetansesenter. Etter undervisningen er det blitt utbetalt tapt arbeidsfortjeneste, og denne er godskrevet TERMIK. Mosjøen, 1 mars 2004 Odd Sørhøy Styreleder Marjolijn Buitink Daglig leder

INNHOLD. Forord Sid 1. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 2. 2. Årsrapport 3

INNHOLD. Forord Sid 1. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 2. 2. Årsrapport 3 INNHOLD Forord Sid 1 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 2 2. Årsrapport 3 2.1 Styret 3 2.2 Organisering 3 2.3 Økonomi 4 2.4 Støttemedlemmer 4 2.5 Lokaliteter 4 2.6 Personale 4 2.7 Frivillige 4

Detaljer

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune ÅRSRAPPORT for Stiftelsen TERMIK 2005 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune INNHOLD Forord Side 1 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 2 2. Årsrapport 3 2.1

Detaljer

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune ÅRSRAPPORT for Stiftelsen TERMIK 2006 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune INNHOLD Til ettertanke Side 1 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1 2. Årsrapport

Detaljer

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune ÅRSRAPPORT for Stiftelsen TERMIK 2007 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune Til ettertanke Side 1 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1 2. Årsrapport

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012 FOR STIFTELSEN TERMIK

VIRKSOMHETSPLAN 2012 FOR STIFTELSEN TERMIK Frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune VIRKSOMHETSPLAN 2012 FOR STIFTELSEN TERMIK Stiftelsen Termik er en selvstendig stiftelse, drevet på idealistisk grunnlag. FORMÅL

Detaljer

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune ÅRSRAPPORT for Stiftelsen TERMIK 2001 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune INNHOLD Prolog til TERMIKs 5-årsjubileum Forord 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Stiftelsen Termik er en selvstendig stiftelse, drevet på idealistisk grunnlag. FORMÅL

Detaljer

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune ÅRSRAPPORT for Stiftelsen TERMIK 1999 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune Kjære frivillig Som medmenneske har du gitt noen mot - til å frykte hverdagen litt mindre

Detaljer

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Åshild Berg Kaldestad

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Åshild Berg Kaldestad Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende Åshild Berg Kaldestad Palliativ omsorg betyr å slå en kappe av omsorg rundt - den alvorlig syke - de pårørende Det er en omsorg der en støtter

Detaljer

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune ÅRSRAPPORT for Stiftelsen TERMIK 2008 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune Forord Side 1 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 2 2. Årsrapport 2 2.1 Styret

Detaljer

ÅRSBERETNING. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune

ÅRSBERETNING. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune ÅRSBERETNING for Stiftelsen TERMIK 2009 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune Forord 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1 2. Årsberetning 2 2.1 Styret

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Frøydis Stubhaug, koordinator innen lindrende omsorg

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Frøydis Stubhaug, koordinator innen lindrende omsorg Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende Frøydis Stubhaug, koordinator innen lindrende omsorg Palliativ omsorg betyr å slå en kappe av omsorg rundt - den alvorlig syke - de pårørende

Detaljer

Forord. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 2. 2. Årsberetning 2

Forord. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 2. 2. Årsberetning 2 Årsberetning 2012 Forord 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 2 2. Årsberetning 2 2.1 Styret 2 2.2 Organisering 3 2.3 Økonomi 3 2.4 Støttemedlemmer 4 2.5 Lokaliteter/kontorfellesskap 4 2.6 Personale

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TERMIK RANA

ÅRSMELDING FOR TERMIK RANA ÅRSMELDING FOR TERMIK RANA 2009 Styret har bestått av: Leder: Sølvi Hall Nestleder: Hansine Edvardsen Styremedlemmer: Sigrun Olsen, Kitty Neeraas, Ulrike Lunde, Julia Gruben, Rune Olsen og Bjørg Thodesen

Detaljer

Målet for prosjektet er: 1. Å sikre kvaliteten på de tjenester TERMIK tilbyr befolkningen i Vefsn. 2. Forankre tiltaket i lokalsamfunnet.

Målet for prosjektet er: 1. Å sikre kvaliteten på de tjenester TERMIK tilbyr befolkningen i Vefsn. 2. Forankre tiltaket i lokalsamfunnet. Forord 1998 har vært et viktig år for Stiftelsen Termik. Desember 1997 fikk vi tildelt midler fra Helse og Rehabilitering,- stiftelsen for forebyggende og rehabiliterende helseorganisasjon. Midlene ble

Detaljer

Lill- Karin Aanes. Daglig leder i Stiftelsen Termik Sykepleier med videreutdanning i palliativ omsorg. 18. september 2012

Lill- Karin Aanes. Daglig leder i Stiftelsen Termik Sykepleier med videreutdanning i palliativ omsorg. 18. september 2012 Lill- Karin Aanes Daglig leder i Stiftelsen Termik Sykepleier med videreutdanning i palliativ omsorg Åpen dør Villige hender Varme hjerter Formål: Å bruke frivillige til avlasting og støtte for alvorlig

Detaljer

Forord. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side Årsberetning 2

Forord. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side Årsberetning 2 Årsberetning 2010 Forord 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1 2. Årsberetning 2 2.1 Styret 2 2.2 Organisering 3 2.3 Økonomi 3 2.4 Støttemedlemmer 3 2.5 Lokaliteter/kontorfellesskap 4 2.6 Personale

Detaljer

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune ÅRSRAPPORT for Stiftelsen TERMIK 2000 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune INNHOLD 1. Stiftelsens formål / organisering / verdigrunnlag 2. Årsrapport 2.1 Styret

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011 1 Termik Rana Årsmelding for 2011 Innhold Styrets sammensetning side 3 Ansatte side 3 Aktiviteter Rapporter/evaluering Helseparken Ytteren Sykehjem Andre oppdrag Prosjekt Markedsføring

Detaljer

3. Vedtekter 20 Vedlegg: Årsregnskap med revisjon

3. Vedtekter 20 Vedlegg: Årsregnskap med revisjon Årsberetning 2014 Forord 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 3 2. Årsberetning 3 2.1 Styret 3 2.2 Organisering 4 2.3 Økonomi 4 2.4 Støttemedlemmer 5 2.5 Lokaliteter/kontorfellesskap 5 2.6 Personale

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling - Lindring i nord LIN

Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling - Lindring i nord LIN Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling - Lindring i nord LIN Bakgrunn Bakgrunn NOU 1997: 20 NASJONAL KREFTPLAN NOU 1999:2 LIVSHJELP Behandling, pleie, og omsorg for uhelbredelig syke og døende

Detaljer

Pleietjenesten Fransiskushjelpens hjemmehospice. Omsorg, pleie og lindrende behandling hovedsakelig til kreftpasienter som ønsker å være i eget hjem

Pleietjenesten Fransiskushjelpens hjemmehospice. Omsorg, pleie og lindrende behandling hovedsakelig til kreftpasienter som ønsker å være i eget hjem FRANSISKUSHJELPEN Pleietjenesten Fransiskushjelpens hjemmehospice Omsorg, pleie og lindrende behandling hovedsakelig til kreftpasienter som ønsker å være i eget hjem Kort historikk Diakonal stiftelse tilknyttet

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Omsorg for alvorlig syke og døende i Ringerike kommune

Omsorg for alvorlig syke og døende i Ringerike kommune Omsorg for alvorlig syke og døende i Ringerike kommune 1. Innledning Ringerike kommune har i flere år arbeidet for å bedre omsorgen for alvorlig syke og døende og deres pårørende. I Ringerike kommune er

Detaljer

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212 Unge inspiratorer Prosjektnummer: 2008/1/0212 Prosjektleder: Lise Johnsen, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge 1 Forord I denne rapporten vil

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Kreftkoordinators årsrapport 2016

Kreftkoordinators årsrapport 2016 Kreftkoordinators årsrapport 2016 Innhold 1.0 INNLEDNING 1.1 Årsrapport 1.2 Prosjektplan 1.3 Bakgrunn 1.4 Pasientene blir meldt fra 1.5 Hensikt og mål 1.6 Kreftkoordinators rolle og forventninger til den

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Kurs i Lindrende Behandling 11.-13.03.2015

Kurs i Lindrende Behandling 11.-13.03.2015 Kurs i Lindrende Behandling 11.-13.03.2015 Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling, Lindring i nord - Lindrende behandling ved kreftsykepleier Bodil Trosten Lindring i nord Sentrale oppgaver:

Detaljer

Tid som gave. Statusrapport. 4. juni Ida Eide Johansen

Tid som gave. Statusrapport. 4. juni Ida Eide Johansen Tid som gave Statusrapport 4. juni 2015 Ida Eide Johansen Prosjektinformasjon Status rapportering, juni 2015 «Tid som gave», frivillighetsprosjekt Prosjekteier: USHT Prosjektleder: Ida Eide Johansen Prosjektgruppe

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 Innledning Ved inngangen av år 2008 het sentralen Lade/Lademoen Nærmiljøsentral (LLN). Den 01.10.08 skiftet sentralen

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 4194 Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn Søkerorganisasjon: Forord Prosjektet «Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn» ligger under

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND KOMPETANSEREKKE FOR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER MO I RANA o 21. JANUAR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTEN o 2. FEBRUAR KREFTSYKDOMMER OG BEHANDLINGSMETODER

Detaljer

Forord. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side Årsberetning 2

Forord. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side Årsberetning 2 Årsberetning 2011 Forord 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 2 2. Årsberetning 2 2.1 Styret 2 2.2 Organisering 3 2.3 Økonomi 3 2.4 Støttemedlemmer 4 2.5 Lokaliteter/kontorfellesskap 4 2.6 Personale

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? Tor (78) er gift med Elsa. Etter et lårhalsbrudd får han tjenester fra hverdagsrehabiliteringsteamet i kommunen. Han har gode og realistiske mål og trener bra mot disse sammen med

Detaljer

NESNA FRIVILLIGHETSSENTRAL

NESNA FRIVILLIGHETSSENTRAL ÅRSMELDING 2008 NESNA FRIVILLIGHETSSENTRAL Nesna Frivillighetssentral markerte sin ettårsdag 1 september 08, og ser at den er blitt mer synlig i nærmiljøet. Målet er et godt samarbeid på tvers av grenser,

Detaljer

Sluttrapport. Sammen om MS. Prosjektnummer: 2009/1/0426. Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt. Virksomhetsområde: Forebygging

Sluttrapport. Sammen om MS. Prosjektnummer: 2009/1/0426. Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt. Virksomhetsområde: Forebygging 1 Sluttrapport Sammen om MS Prosjektnummer: 2009/1/0426 Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ?

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? 2015/RB12879 Virksomhetsområde: REHABILITERING Søkerorganisasjon: Brystkreftforeningen Prosjektleder: Linda Persen 1 FORORD Prosjektet Ingen hår, en pupp

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer.

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. ÅRSBERETNING 2009 1 Ledelse og økonomi Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. Styret Styret

Detaljer

LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING

LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING Verdal kommune Informasjon LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING Tilbud til alvorlig syke og deres pårørende 1 Lindrende behandling vil si aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med kort forventet

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 ÅRSBERETNING FOR NORSK DYSTONIFORENING 2014 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan

Detaljer

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 1. Seksjon Palliasjon - organisering November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Palliasjon Palliasjon er aktiv lindrende behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og

Detaljer

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016)

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) 1. Navn og tilholdssted 1.1. Foreningens navn er: Hospiceforum Norge (HfN) 1.2. Foreningens adresse er c/o

Detaljer

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG PÅRØRENDESKOLEN I OSLO ETTERSTADGATA 10 : 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN Program HØST2009 RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG Kurs- kontakt og rådgivningssenter for pårørende til personer med demens. Tilbud til personer

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Palliativ omsorg og behandling i kommunene

Palliativ omsorg og behandling i kommunene Palliativ omsorg og behandling i kommunene Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 02.12.13 Nina Aass Seksjonsleder, professor i palliativ medisin Avdeling for kreftbehandling,

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 40/11 11/410 Frivilligsentralen - Årsrapport 2010 PS 41/11

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014 Arrangement på Arkivsenteret Dora Høsten 2014 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret Dora arrangerer foredrag, omvisninger, kurs og gir personlig veiledning i slekts- og lokalhistorisk forskning.

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR Veien videre for kreftpasienter og pårørende A5_kreftkoordinator_okt 2015_uten distrikt.indd 1 12/14/2015 10:54:02 AM Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft.

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18. MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 22/14 14/133 Frivilligsentralen - Årsrapport

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Forebyggende og helsefremmende arbeid i Trondheim kommune - Muligheter i seniortilværelsen. Foto: Helén Eliassen

Forebyggende og helsefremmende arbeid i Trondheim kommune - Muligheter i seniortilværelsen. Foto: Helén Eliassen Forebyggende og helsefremmende arbeid i Trondheim kommune - Muligheter i seniortilværelsen 36 Personaltjen2.potx Foto: Helén Eliassen INFOSENTERET FOR SENIORER Enhet for ergoterapitjeneste Våren 2011 Foredragets

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

Styret har sittet i valgkomiteen i Akershus fylkesstyre. Anne Guri Sander Dahl og Irene Engeskaug deltok på et styremøte og årsmøte i fylkeslaget.

Styret har sittet i valgkomiteen i Akershus fylkesstyre. Anne Guri Sander Dahl og Irene Engeskaug deltok på et styremøte og årsmøte i fylkeslaget. Årsrapport 2014 Styret 2014. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Pårørendeskolens

Detaljer

Årsrapport 2012. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2012. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2012 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS 03 Innhold Foto: Geir Olav Lyngfjell Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige for N.K.S. veiledningssenter for pårørende i Nord Norge

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Referat fra møte i brukerutvalget i VLMS torsdag 16. april kl 17.00-1900 møterom Sigurd Lybeck på VLMS i plan 0

Referat fra møte i brukerutvalget i VLMS torsdag 16. april kl 17.00-1900 møterom Sigurd Lybeck på VLMS i plan 0 Referat fra møte i brukerutvalget i VLMS torsdag 16. april kl 17.00-1900 møterom Sigurd Lybeck på VLMS i plan 0 Tilstede: Anne Grete Odden, LHL Valdres, Anne Kari Buajordet, Kommunalt råd for mennesker

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016.

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Eidsvoll. Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal startet opp mandag 10.10. Vi hadde mange ulike arrangementer i løpet av uke 41 og 42. Felles for dem alle

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering 2014/RBM «Undervisningsfilmer for helsepersonell»

Sluttrapport Rehabilitering 2014/RBM «Undervisningsfilmer for helsepersonell» 1 Sluttrapport Rehabilitering 2014/RBM 9502 «Undervisningsfilmer for helsepersonell» Hospice Lovisenberg Senter for Lindring og Livshjelp i samarbeid med Kreftforeningen 2 Forord Rapporten beskriver arbeidet

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2013 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan den drives: Norsk Dystoniforening (NDF)

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt.

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Bedre livskvalitet, hvordan oppnår vi det? Hvilke utfordringer står vi overfor? Kurset vil arrangeres

Detaljer

Prosjekter Helsenettverk Lister. Kurs og tilbud 2013

Prosjekter Helsenettverk Lister. Kurs og tilbud 2013 Prosjekter Helsenettverk Lister Kurs og tilbud 2013 Aktiv Hverdag Videreutvikling av prosjektet Lister Ergoterapeut Prosjektet avdekket et behov for et mer differensiert dag- og aktivitetstilbud til personer

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Omsorg og velferd ... med undervisningssykehjemmet i N-Trøndelag

VERDAL KOMMUNE Omsorg og velferd ... med undervisningssykehjemmet i N-Trøndelag PROSJEKTRAPPORT Lindrende behandling i omsorg og velferd, Verdal kommune PROSJEKTNAVN Trude Østduun/Kristmar Selseth PROSJEKTLEDER trude.ostduun@verdal.kommune.no kristmar.selseth@verdal.kommune.no 74048

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune.

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme Avlastning Avlastningen gir pårørende fri noen timer per uke www.baerum.kommune.no Pårørendeskolen Kurs for pårørende om demenssykdommer Samtalegrupper

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune Etter hvert som flere lever lengre med sin kreftsykdom, må oppmerksomheten i større grad rettes mot tiltak for bedre livskvalitet for dem som lever med kreft.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2009/3/0280. Prosjektnavn: MUV Mestring, Utvikling og Vekst

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2009/3/0280. Prosjektnavn: MUV Mestring, Utvikling og Vekst SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2009/3/0280 Prosjektnavn: MUV Mestring, Utvikling og Vekst Søkerorganisasjon: Forord MUV Mestring, Utvikling og Vekst er et sett av aktiviteter

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

Vågan Nordland. Gjestefløya. Bakgrunn. Vågan kommune. Forts. bakgrunn. Samarbeidspartnere 27.03.2012. Lindrende enhet i Vågan kommune

Vågan Nordland. Gjestefløya. Bakgrunn. Vågan kommune. Forts. bakgrunn. Samarbeidspartnere 27.03.2012. Lindrende enhet i Vågan kommune Vågan Nordland Svolvær Lindrende enhet i Vågan kommune Svolvær 27.mars 2012 Anita B. Brendeford Vågan kommune Digermulen Bakgrunn Vågan kommune ca 9 500 innbyggere 75 km til lokalsykehuset. Sentrale føringer-

Detaljer

Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa)

Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) 16 2010-2011 1 Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) Meløykalenderen 2010 side 3 MA 02.03.2010 Hvor er dette? Oppretting av feil tekst i Meløykalenderen 4 Styremøte mai 2010 Årsmøte 26.06.2010

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Fagorganisasjon for sykepleiere og jordmødre Stiftet i 1912 102 år gammelt forbund Norges 4. største forbund Mer enn 100 000 medlemmer NSF har alltid hatt som formål: Høy faglige

Detaljer

NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015

NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015 NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015 Ja til lindrende enhet og omsorg for barn www.barnepalliasjon.no kontakt@barnepalliasjon.no } Alle har en historie } Andreas reise

Detaljer

Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE.

Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE. Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE. Årsmelding 2010 TANDBERGERNE s første styre valgt på årsmøtet/stiftelsesmøtet 1. juni 2010 på Nordlandsmuseet. Bak fra venstre:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet Vefsn kommune MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Rådhuset, Toven Møtedato: 28.01.2013 Tid: 10:00-13:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Fast representant Ingvild Marie Fridheim Fast representant

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer