Forord. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side Årsberetning 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 2. 2. Årsberetning 2"

Transkript

1 Årsberetning 2012

2 Forord 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 2 2. Årsberetning Styret Organisering Økonomi Støttemedlemmer Lokaliteter/kontorfellesskap Personale Frivillige Brukere Samarbeid med det offentlige helsevesen Nasjonalt støttesenter Markedsføring Etableringer av nye tilbud etter Termik-modellen Viktig å melde Vedtekter 4. Årsregnskap

3 side 1 FORORD 2012 har vært et begivenhetsrikt år for Stiftelsen Termik. I 2012 har lokale prosjekter, kurs for nye frivillige og samarbeid med andre lag og foreninger vært på dagsordenen. Første halvdel av året ble det mye fokus på samarbeid med andre og sommerfesten ble avholdt med stor suksess. Andre halvdel av året så vi virkelig at Stiftelsen Termik er en voksende organisasjon. Kurs for nye frivillige ble holdt og vi fikk flere nye frivillige som ville gjøre en frivillig innsats i Termik. Vi kan ikke si det ofte nok, men våre frivillige gjør en fantastisk jobb. De gir Termik den beste markedsføring og stiller opp når det blir bedt om bistand. Ofte skjer dette på kort varsel. Vi som arbeider ved kontoret føler oss privilegerte som daglig har kontakt med disse JA-menneskene, som stiller opp for sine medmennesker. Vi har fått 9 nye frivillige og ønsker dem hjertelig velkommen. Ved noen av de avdelinger som vi nå har frivillige inne, har det blitt helt naturlig å inkludere de frivillige. De frivillige blir invitert på arrangementer som julebord o.l. sammen med pasienter og pårørende. Dette setter vi stor pris på alle sammen i Stiftelsen Termik. En ny dag Du har fått en vakker gave. En ny dag som kun er din. Det er opp til deg og velge Hva bruker du dagen til Dagen står der i din dørsprekk Venter på å komme inn. Full av blanke, rene sider Med all verdens farger til. Hvordan kan du utnytte denne gaven du har fått. Du må velge varme farger! Ikke farge arket grått. Du må bruke dagens timer Til å være positiv. Gled mennesker du møter gi oppmuntring og et smil. Uansett så må du huske at når dagen er forbi, her de ting du sa og gjorde Tråkket opp en liten sti. Det er opp til deg å styre Hvor den stien fører hen. Ønsket er at jeg som ser den kan se sporet av en venn. Ukjent forfatter

4 side 2 1. STIFTELSENS FORMÅL 1 i vedtektene: Stiftelsen Termik har til formål å bruke frivillige til avlasting og støtte for alvorlig syke i Vefsn kommune og deres pårørende. De frivilliges hjelp bestemmes ut fra den sykes og de pårørendes behov og livssituasjon. Stiftelsen Termik er åpen for alle uansett tro og livssyn. Formålet oppnås gjennom aktivt å ta i bruk stiftelsens Verdimomenter for frivillig innsats i palliativ omsorg som en del av grunnlagsfilosofien. Stiftelsen Termik ble opprettet , og frivillige har vært i oppdrag hos syke siden januar Verdigrunnlag Stiftelsen har hospice-filosofien som grunnleggende verdi for sin virksomhet. Begrepet hospice har vært benyttet som et samlebegrep for den grunnleggende filosofi som bør være retningsgivende for behandling, pleie og omsorg for alvorlig syke og døende mennesker og deres pårørende, det vil si tilbud som retter seg mot pasientens fysiske, psykiske, sosiale og åndelige / eksistensielle behov. Målet med all frivillig omsorg er å gi den syke og hans / hennes familie best mulig livskvalitet. 2. ÅRSBERETNING 2.1 Styret Styret hadde flg. sammensetning t. o. m. årsmøtet : Leder Bente Svendsen Nestleder Anne Hov Lauritzen - repr. for Vefsn kommune Styremedlem Randi Angermo - de frivillige Styremedlem Ellen Parnas - Helgelandssykehuset Mosjøen Styremedlem Reidun Hayes - Dolstad menighet Styremedlem Tanja Drevland - Omsorgstjenesten Etter valget på årsmøtet fikk styret følgende sammensetning: Leder Bente Svendsen Nestleder Tanja Drevland - repr. for Omsorgstjenesten Styremedlem Åsmund Didriksen - Vefsn kommune Styremedlem Randi Angermo - de frivillige Styremedlem Ellen Parnas - Helgelandssykehuset Mosjøen Styremedlem Reidun Hayes - Dolstad menighet

5 side 3 Varamedlemmer: Toril M Pettersen - vararepr. for Åsmund Didriksen Liv Krutnes - Randi Angermo Hege N. Akset - Ellen Parnas Tom Duesund - Reidun Hayes Inger Anne S. Lund - Tanja Drevland I tillegg til de valgte representantene har daglig leder Lill Karin Aanes deltatt på styremøtene (uten stemmerett). Kristin Skagemo og Lill Karin Aanes har vært referert i Styret hadde 8 møter i 2012 og behandlet 56 saker. Årsmøtet ble holdt Valgkomite Valgkomiteen hadde flg. sammensetning t. o. m. årsmøtet Turid Langlien Svein Sandvik Carl Viggo Jacobsen Etter årsmøtet 2012 har valgkomiteen flg. Sammensetning: Turid Langlien Svein Sandvik Carl Viggo Jacobsen Vara: Ramonito Palugod og Alfhild Martinsen 2.2 Organisering Termik er organisert som en selvstendig humanitær stiftelse med eget styre, og hadde i 2012 to tilsatte til og med august. Deretter har det vært en tilsatt ut året. Daglig leder i 50 % stilling fra til , 75 % stilling fra til Kontor medarbeider i 50 % stilling fra til Styret har det direkte personalansvaret for de tilsatte, og Vefsn kommune det praktiske personalansvaret med utbetaling av lønn etc. Stiftelsen Termik fikk kr ,- i tilskudd fra Vefsn kommune i 2012 Termiks virksomhet innebærer ingen form for forurensing. Virksomheten skal videreføres i kommende år. 2.4 ØKONOMI Termik har fortsatt mange gode støttespillere, som også i 2012 sørget for gaver og tilskudd til driften. Vi kan nevne følgende: Tilskudd fra Vefsn kommune kr Kontingent, støttemedlemmer kr Gaver og tilskudd fra andre org. og privatpersoner * kr Lotteri kr Salg av læringsmidler kr Grasrotandel, fra Norsk Tipping AS kr

6 side 4 *) inkludert i dette beløpet er flere minnegaver, tilskudd fra nærings- og kulturlivet i Mosjøen, og en annonse betalt av Mosjøen Helsekostsenter. I tillegg til tilskuddet på kr ,-, dekker Vefsn kommune også husleie og strømutgifter for Termik. Som det framgår av årsregnskapet, har Stiftelsen Termik ved årsskiftet 2011 / 2012 opparbeidet en egenkapital på kr ,- Det ble i 2011 sendt søknad til lotteritilsynet om vi kunne ha lotteri til inntekt for Termik og det fikk vi klarsignal på. Det har vært avholdt to lotterier i 2012 og vi vil få til dette som en fast ordning i de kommende år. 2.5 Støttemedlemmer Termik hadde 414 støttemedlemmer ved utgangen av 2012, og 12 av disse var nye i Kontingenten var på kr 150,- per år. Kontingenten fra støttemedlemmene er med på å holde driften av Termik Vefsn i gang, samtidig som vi tar det som et bevis på at folket i Vefsn ser viktigheten av det Termik forsøker å gjøre for dem som er alvorlig syke og deres pårørende. 2.6 Lokaliteter/ kontorfellesskap med Vefsn Frivilligsentral Siden 1. juli 2002 har Termik hatt kontor i Fearnleys gate 11, andre etasje (Bedehuset), og kontoret holdt åpent mandag - fredag kl Husleie ble betalt av Vefsn kommune. 29. oktober var vi på plass i nye lokaler, i Mathias Bruuns gate 12. Vi er i et kontorfellesskap med blant andre Frivilligsentralen. Det er Vefsn kommune som eier lokalene. I løpet av 2012 har vi fortsatt et meget godt samarbeid med Vefsn Frivilligsentral. Dette er noe vi setter stor pris på. 2.7 Personale Tilskuddet fra Vefsn kommune dekker lønn til daglig leder i 50 % stilling. Kristin Skagemo har vært ansatt i 50 % stilling som kontormedarbeider fram til kontormedarbeiders lønn ble finansiert med tilskudd fra Vefsn kommune og stiftelsens egne midler. Fra og med 1. september 2012 har daglig leder vært i 75 % stilling ved kontoret. Arbeidsmiljøet er bra og i 2012 har personalet hatt sykefravær i 84 dager.

7 side Frivillige Termik er på vei inn i sitt 17. driftsår, og har fortsatt frivillige som har vært med helt fra starten. Slikt står det respekt av, og de frivillige gjør en stor og flott innsats! Vi har en fin stab på ca aktive frivillige. Både kvinner og menn er representert, og vi har i de siste to-tre årene registrert en gledelig økning i antall menn som er frivillige. Noen av dem er mennesker som selv gjerne har opplevd sykdom, sorg eller krise, og som har erfart at det er godt når noen kan hjelpe i en vanskelig situasjon. De frivillige utfører følgende tjenester: - besøker / hjelper alvorlig syke som bor hjemme - besøker syke med lite nettverk som er innlagt på institusjon (sykehjemmene og omsorgsavdelingen ved Parken bo- og servicesenter) - hjelper til på omsorgsavdelingen og palliativ dagenhet to formiddager i uka ( tirsdag og torsdag) - er frokostverter og tilstede i avdelingen ved Solina (Somatisk lindrende avdeling) to formiddager i uka.(tirsdag og fredag) - driver Barvogn ved Solina hver 3. onsdag kveld - driver bake gruppe ved avdeling Nyrudskogen en gang hver 14. dag, og her er det fire frivillige. (torsdager) - følger syke, eldre og uføre som skal til lege, tannlege, sykehus og lignende innen Vefsn kommune - ledsagertjenesten som gjelder følge til pasienter ut av vår kommune,(samarbeid med Pasientreiser) p.s. denne tjenesten er ikke gratis. De frivillige får en godtgjørelse fra pasientreiser etter gjeldende takster. I 2009 startet Stiftelsen Termik et samarbeid med Vefsn sykehjem, avd. Solina. Frivillige fra Termik deltar som frokostverter hver tirsdag og fredag mellom kl Tilbudet ble utvidet i 2012, da det nå er to frivillige sammen på tirsdager og fredager etter ønske fra de frivillige og de ansatte ved avdelingen. Det er ved utgangen av 2012 ti frivillige som er med på denne gruppen. 12. januar 2011 ble det startet med Barvogn ved avdeling Solina. Der er det nå ni frivillige i gruppen som deler på og komme hver 3. onsdag kveld og serverer noe godt til kaffen. De frivillige er kledd i svart bukse og hvit skjorte for å få det lille ekstra. Det er også musikk og sang fra frivillige på disse kveldene. Ved utgangen av 2010 ble det startet et samarbeid med avdeling Nyrudskogen. Der var det noen ildsjeler som hadde et prosjekt og de ville gjerne få til et samarbeid med Termik. Formålet er å gi Lysglimt i hverdagen. Baking er noe de eldre har hatt befatning med fra før og det ble da naturlig å starte en bake gruppe. De frivillige er sammen med 4-5 pasienter og en ansatt i noen formiddagstimer annenhver torsdag. Det er ved utgangen av 2012 fire frivillige som er med på denne gruppen. Frivillige som hjelper til på Solina, Nyrudskogen og på Lindrende enhet har på seg en blå T-skjorte med Termiks logo, og hvor det også på ryggen står Jeg er en Termik er.

8 Dermed kan alle se at de ikke er personale, besøkende eller andre, men frivillige fra Termik. side 6 Temakvelder / sosiale samvær Sommerfest ved Stavassgården i Grane kommune. Termik inviterte i år frivillige fra Frivilligsentralen, Røde kors, Saniteten, Mental Helse og Kvinnekafeen i Vefsn kommune. Det var samlet 90 frivillige til en veldig hyggelig kveld. Oskar Fagervik fortalte historier fra andre verdenskrig med tilknytning til Gården og omegn. Detaljerte beskrivelser gjorde at vi fikk et flott innblikk i hva som har skjedd i vårt distrikt. Det ble servert nydelig koldtbord fra Unnis heimbakst og vi ble underholdt av Grane trekkspillklubb. Sommerfest ved Solina der de frivillige ved Solina og frivillige med Barvogn deltar. Koordinatortreff i Vefsn kommune 25. og 26. oktober Markering av Verdensdagen for psykisk helse i samarbeid med Frivilligsentralen og Mental Helse Temakveld og julebord. På grunn av flytting ble det litt hektisk før jul så det ble slått sammen en temakveld og julebord for de frivillige 3.desember frivillige var samlet for å høre om temaet: Eldre mennesker og ernæring. Vi så filmen Maten e god den d e`kje da og Tanja Drevland holdt et innlegg der hun snakket om hvordan det er med ernæring på sykehjem. Adventskaffe Tradisjonen med åpent kontor og kaffe for de frivillige i adventstida for ser ut til å ha kommet for å bli, for også i 2012 ble det servert kaffe og kake mellom kl på kontorets kafferom torsdagene i adventstida. De frivillige og vi på kontoret setter stor pris på disse samlingsstundene. Dette er også en fin anledning til at våre samarbeidspartnere kan stikke innom og få et lite innblikk i hva der er vi holder på med fra vårt kontor. Andre kurs / konferanser Frivillige og ansatte fra Termik har i 2012 deltatt på flg. kurs og konferanser: 16. og 17. mars Verdighetskonferansen i Bergen, informasjon om Termiks arbeid, kvalitetssikring og suksessfaktorer (Deltakelse i debattpanel og deltagelse på konferansen) 05. juni Temadag, Terminal omsorg i heimen. (arrangør, innlegg om Termik og frivillige deltok)

9 side september NSH konferanse i Oslo, Helsetjenester til syke eldre (daglig lederholdt innlegg om Termik) september 12. Landskonferansen om utfordringer ved livets slutt i Oslo, Å bygge broer (daglig leder og prosjektleder for Termik Norge deltar) 05. oktober Frivilligseminar. Trygghet Mestring - Tilhørighet og Trivsel i Mosjøen Kulturhus. ( frivillige, styret, vara og leder deltar) 03. desember, Temadag Ernæring og eldre, for frivillige i Termik Vefsn 2.9 Brukere I årsrapporten 2010 ble det nevnt at henvendelser om hjelp av Termiks frivillige fått en annen karakter. Bakgrunnen for å starte Termik var at det offentlige ikke kan dekke alle behov som alvorlig syke, døende og deres pårørende har når den syke ønsker å dø hjemme. Likeledes å avlaste pårørende som har en alvorlig syk hjemme og som ikke tør å forlate den syke. Oppdrag for å avlaste pårørende som er hjemme med den syke og som ønsker litt hjelp for å få hverdagen til å fungere har gått opp. Det er stor økning i henvendelser der den syke ikke har nære pårørende i kommunen eller der de har et lite nettverk. Da blir det kjærkomne besøk fra de frivillige og de blir også en link til deres pårørende som bor andre steder i landet. Det blir av samme grunn flere oppdrag inne på institusjoner og sykehus. Det er også en stor økning av ledsageroppdrag i vår kommune. Samarbeidsavtalen med Pasientreiser hvor vi følger pasienter ut av kommunen fungerer veldig bra. De frivillige hjelperne er i aksjon både på, Omsorgsavdelingen, Lindrende enhet og ved andre sykehjemsavdelinger Ofte får vi henvendelser om hjelp som grenser opp mot støttekontaktoppgaver eller lovpålagte oppgaver for eldre som bor hjemme eller på institusjon. Vi har et godt samarbeid med Vefsn kommune og loser ofte disse oppgavene til rett innstans i kommunen. Alle henvendelser som ikke er av helsemessig karakter og som kan utføres av frivillige blir videreformidlet til Vefsn Frivillighetssentral, Røde Kors besøkstjeneste, saniteten eller det offentlige helsevesenet.

10 Totalt antall timer i 2012: 4429 (2011: 3232) (2010:2897) (2009 : 3219) (2008 : 3388) (2007 : 3238) (2006 : 3408) (2005 : 2971) (2004 : 2651) Frivillige timer inkl. reisetid i perioden side en til en Oase Ledsager Omsavd Sørstua Solina Nyrud Barvogna Totalt antall timer

11 side 9 Statusrapport 2012 Vanlige oppdrag: ( 1:1) Solina Lindrende enhet Ant.timer inkl. reisetid Antall frivillige Antall brukere Antall oppdrag Antall timer Antall frivillige Antall frivillige Antall timer Samarbeids møter med frivillige Antall timer Antall frivillige Frivillige / timer Nyrudskogen Barvogna Frivillige / timer Januar / 12 2 / 7 Februar / 12 6 /37 Mars / 16 6 /37 April / 12 6 /20 Mai / 12 6 / 36 Juni / 12 6 / 21 Juli August / 8 6 / 44 (11) (2) September /!2 6 / 52 Oktober /16 8 / 35 November /20 6 / 18 Desember / /132 12/ 346 Totalt * Pasientens dag. ( ) Transport- og ledsagertjeneste: Måned Total antall oppdrag Derav oppdrag utenfor kommunen Ant. timer inkl. reisetid Ant. frivillige Lengre oppdrag Januar 21 2 (30t) 74 9 Februar 14 4 (47t) Mars 22 4(81t) April 14 5 (51t) * 14 dager 70 9 *1 * (Spania) Mai 15 6 (74t) 92 9 Juni 18 1 (16t ) Juli 9 2 (24t) 38 7 August 14 1 (16t) 44 9 September 16 4 (34t) Oktober 21 6 (69) November 22 3 (27) Desember 13 2 (27) (496) t Totalt

12 side 10 Statusrapport 2012 Registrering av telefoner Besøk på kontoret Profilering Ansattes frivillighet Sendte sms Inn Ut Ansatte Frivillige Andre Planlagte møter Hvor mange Timer Styre møte Andre møter Fra Termik Januar t 6t 46 Februar t 13t 6 Mars t 8 April t 4 14t,21t Mai t 18 Juni t 12 Juli t 8 August t 4t 6 September t 6t 5 Oktober elever 4 dager t 30t (flytting) November t 43 loddsalg, 16t pr minnest. 6 dager dag x6 Desember t 3t 20 Totalt Frivilliges timer t Ansattes frivillige timer 2012: 383 t Totalt 4812 timer i 2012 Minnesamvær I var det tent 26 lys ved Termiks minnesamvær. Det årlige minnesamværet for pårørende og venner av avdøde, frivillige, styret og ansatte ble holdt på Bedehuset om kvelden tirsdag 6. november. Blomster ble lånt ut av jentene ved Rørviks Blomster og frivillige sørget også i år for nydelig pynting av lokalet og bevertning etter minnestunden. Daglig leder i Termik, Lill Karin Aanes, ønsket velkommen og ledet samværet. Anne Hov Lauritzen leser åpningsdiktet til Haugtussa, So maa me Lerkesongen tru, som lovar vaar, til musikalsk akkompagnement av Øyvind Bergh, piano. Kristian Halse delte sine tanker om Håpet om i morgen med de frammøtte.

13 side 11 Styreleder i Stiftelsen Termik, Bente Svendsen, takket de frivillige for deres innsats, og vi hadde musikalsk innslag av elever fra Mosjøen videregående skole. Marita Solvang, tverrfløyte, Atle Valan, sang og Øyvind Bergh ved piano. Tradisjonelt ble det servert kaffe og kaker etter at programmet var ferdig og det ble en hyggelig avslutning med gode samtaler i sosialt lag Samarbeid med det offentlige helsevesen Frivillig innsats hjemme / på institusjon / ledsagertjeneste Termik har et samarbeid med begge omsorgsdistriktene i kommunen, og får henvendelser fra dem om å ta oppdrag hos pasienter som bor hjemme, på sykehjemmene eller ved Lindrende Enhet. Det samme gjelder også ledsagertjeneste for alvorlig syke og eldre som skal til lege eller sykehus o.l. innenfor kommunen. Stiftelsen Termik tar også imot henvendelser fra privatpersoner eller ansatte ved legekontorene / sykehus. Ledsagertjeneste Dette er et av Termiks tilbud hvor frivillige følger alvorlig syke og eldre til lege, tannlege eller andre helserelaterte avtaler. Tilbudet gis de som ikke har familie og/eller pårørende her i kommunen eller av andre grunner ikke kan følge sine. Denne type oppdrag kan bestilles av pasienten selv, pårørende, leger eller ansatte ved institusjonene eller i hjemmetjenesten i vår kommune. Frivillige som hjelpere på Lindrende enhet De frivillige lager frokost til pasientene som er oppe ved omsorgsavdelingen og til personalet, og kan ellers gjøre enkle ting, som f eks sitte sammen med en syk, lese eller prate med dem. Eller de kan følge dem til aktiviteter rundt på huset og ellers går dem til hånde. I tillegg kan de avlaste pårørende slik at de kan ta litt fri. De frivillige er til stede tirsdag og torsdag mellom og Solina I november 2009 var de første frivillige i sving ved denne avdelingen. Det er nå frivillige fra Termik i avdelingen tirsdag og fredag fra kl til De frivillige er frokostverter og tilgjengelige for beboerne til å gå ut en tur, lese avisen for, holde ei hand og samtale med. De frivillige og personalet samarbeider meget godt. I 2011 startet vi opp med Barvogna. Hver 3. onsdag er det frivillige som kommer til Solina og serverer pasientene et glass vin, likør eller ernæringsdrikker og små snacksporsjoner fra en tralle som er pyntet. Det er nå også utvidet med musikk og sang disse kveldene. På sikt tenker vi og utvide dette til å gjelde flere avdelinger ved sykehjemmet. Nyrudskogen I september 2010 startet Termik opp med frivillige inn i avd. Nyrudskogen ved Vefsn sykehjem. Denne avdelingen har et prosjekt som heter Lysglimt i hverdagen, der de har startet en bakegruppe. Frivillige fra Termik sammen med ansatte og pasienter baker sammen annenhver torsdag. Dette tilbudet fortsatte i 2012.

14 side Nasjonalt støttesenter. I januar 2011 var daglig leder, kontormedarbeider, ordfører og varaordfører i et møte med statssekretær Tone Toften i Helse- og omsorgs-departementet for å legge fram sak angående Nasjonalt støttesenter, Termik Norge.. Daglig leder hadde en presentasjon om Termik Vefsn og Hilde Aas presenterte Termik Norge. Det ble klargjort hva, hvordan og hvorfor vi trenger en nasjonal Termik organisasjon. Midlene som kom i 2011 ble overført til 2012 og det ble ansatt en prosjektleder, Siv Andreassen i 25 % stilling. Nye søknader ble skrevet og Vefsn kommune gikk inn og støttet prosjektet med Kr ,- i Dermed kunne prosjektleder gå inn i 75 % stilling fom juli. Det jobbes med kartlegging, nettverksbygging, søknader og rapporter. Det har også vært avholdt et koordinatormøte i Mosjøen for alle Termik avdelinger i Norge. Etter kartlegging av Termik avdelinger i Norge så er det nå 11 kommuner som bruker navnet Termik og jobber ut i fra vår håndbok. Fire kommuner er under oppstart. I desember 2012 ble det også vedtatt at Vefsn kommune støtter prosjektet i 2013 med kr , Markedsføring Informasjonsmateriell om Termik har vært stilt ut på seminar og konferanser etc., og enkelte steder ble det også holdt innlegg om Termik: 16. januar, informasjon om Termik til eldrerådet i Vefsn kommune 24. januar, innlegg om Stiftelsen Termik og framlegg om Termik Norge hvorfor nasjonalt støttesenter. Årsmøte Vefsn KRF og Mona Hamnes v/kulturverkstedet. 16. og 17. mars, Verdighetskonferansen i Bergen, informasjon om Termiks arbeid, kvalitetssikring og suksessfaktorer og deltagelse i paneldebatt. 28. mars, informasjon om Termik v/sykepleierhøgskolen, avd. Sandnessjøen. 04. juni, Daglig leder har innlegg om Stiftelsen Termik på nettverk møteplassen 05. juni, Termik er med arrangør for temadag Terminal omsorg i heimen, informasjon og deltagelse 13. september, Frivilligseminar i Steigen kommune. Fordrag om Stiftelsen Termik (daglig leder) 13. september, Frivilligseminar i Steigen kommune. Fordrag om Termik Norge med prosjektleder Siv Andreassen.

15 side september, - NSH konferanse i Oslo, Helsetjenester til syke eldre (daglig leder holdt innlegg) 22. september, Frivillige gir informasjon om Termik og deler ut brosjyrer under Tiendebytte. 19.oktober, Informasjon om Termik og hvordan status er i dag til Formannskapet i Vefsn kommune. 24. og 25. oktober, Koordinatortreff for Termik avdelinger i Norge. (Foredrag og deltagelse av daglig leder) Vi har vært rundt i kommunen på noen av hjemmetjenesten og sykehjemmenes avdelingsmøter og informert om Termik. 13. november, daglig leder har et innlegg om Termiks tjenester for avd. Nyrudskogen på Hias i Mosjøen. Vår hjemmeside er under kontinuerlig oppdatering. Avisa TERMIKER N Som ledd i markedsføringen av Termik-Vefsn fortsetter vi å gi ut vår lille avis TERMIKER N to ganger i året. Der er det også mulighet for våre sponsorer og andre å skrive et lite innlegg. I 2012 hadde vi et opplag på ca 600 eksemplarer ved hver utgivelse. TERMIKER`N sendes til frivillige, brukere, samarbeidspartnere, støttemedlemmer og givere. Avisen legges også ut på legekontorene, i bankene, på biblioteket og regionale og nasjonale konferanser. Den sendes også på e-post til mange kontakter, ca 350 eks., rundt om i landet. Avisen ble gitt ut to ganger, til sommeren og til jul Etableringer av nye tilbud etter Termik -modellen I løpet av 2012 har Stiftelsen mottatt en ny søknad om å bruke navnet Termik og logoen i forhold til nytt Termik-tilbud. Termik Suldal. Vi får jevnlig telefoner med spørsmål om Termik kan være behjelpelige med informasjon og veiledning i forbindelse med oppstart av liknende tilbud. Disse blir nå loset over til prosjektleder Siv Andreassen. Håndboken Hvordan komme i gang blir fremdeles kopiert og solgt fra vårt kontor men Prosjekt Termik Norge arbeider med å få den revidert og utgitt med vår nye profil Viktig å melde. Flotte gaver fra privatpersoner Hvert år får Stiftelsen Termik gaver fra privatpersoner som enten har direkte tilknytting til Termik sin virksomhet, eller donerer ut i fra personlig interesse.

16 Vi kan ikke nevne alle med navn, men vi setter stor pris på store og små gaver. side 14 Skattefrie gaver Humanitære organisasjoner kan motta gaver som giveren kan trekke fra på skatten, og Termik ble etter søknad til Skattedirektoratet i 2007 godkjent som mottaker av skattefrie gaver. Gavene må være mellom 500,- og 12000,- kroner. Givere blir orientert om muligheten til å trekke fra en slik gave på skatten. I 2012 mottok Stiftelsen Termik Kr ,- Salg av Cd Il vento caldo eller Den varme vind. Stiftelsen Termik fikk i gave av Marjolijn Buitink rettighetene til musikkstykket Il vento Caldo, Den varme vind av komponist Morten Mortensen. Stykket ble spilt inn med lokale utøvere i studio i Mosjøen i februar 2009, og har vært i salg ved Termik`s kontor og ved noen butikker/kafeer i Mosjøen i Pris kr. 100,- Profilhåndbok Med midler fra Helgeland Kraft AS har vi nå fått Profilhåndboka ferdigstilt høsten Den ble videreformidlet til alle Termik-enhetene i Norge. Det er Rønnes Trykk AS som har laget den i et tett samarbeid med Termik-enhetene på Helgeland. Det arbeides videre med å få utarbeidet våre hjemmesider som skal tilpasses vår profilhåndbok. Videre har midlene fra Helgeland Kraft blitt brukt til profileringsmateriale som Banner Up, skjorter med Termik og HK`s logo, visittkort og takkekort for alle Termik avdelinger på Helgeland. Nye brosjyrer sponset av Helgeland Sparebank Høsten 2012 fikk vi laget nye brosjyrer etter den nye malen som er i Profilhåndboka. Det ble også ordnet med vår nye besøksadresse og vår nye e-post adresse. Vi fikk et opplag på 250 eksemplarer. Vi er meget takknemlige for all hjelp fra Helgeland Sparebank. Undervisning / veiledning Som tidligere år har daglig leder også i 2012 etter forespørsel undervist om forskjellige emner, f. eks. Omsorg ved livets slutt, holdningsendring, etikk og Hvordan klare å inkludere frivillige i helsesektoren er også temaer som etterspørres. Det har også vært en del forespørsler om å holde innlegg om Kvalitetssikring av frivillig arbeid. I tillegg har Stiftelsen hatt mulighet å undervise i hvordan komme i gang med frivillig arbeid og drift av Termik avdeling. Studenter og hospitanter I mars hadde vi en sykepleierstudent som intervjuet daglig leder om frivillighet til alvorlig syke, og hun fikk en innføring i hvordan vi organiserer vårt arbeid. I mai hadde vi besøk av to damer fra Trøndelag som fikk informasjon om hvordan vi driver Stiftelsen Termik og hvordan vi organiserer vår hverdag.

17 side oktober hadde vi besøk av to damer fra Stjørdal frivilligsentral som fikk en innføring i hva Termik er, hva vi jobber med og hvordan vi er organisert. I uke 4 og uke 5 hadde vi to helsefagarbeidere som tok videreutdanning i kreftomsorg i hospitering ved vårt kontor. Koordinatortreff. Stiftelsen Termik har i samarbeid med prosjekt Termik Norge organisert et koordinatortreff i Mosjøen i Der møttes Termik avdelinger fra 6 kommuner. Temaet var veien videre og det ble to dager med nettverksbygging, erfaringsutveksling og ikke minst nyttig informasjon om veien videre for prosjektet, Termik Norge. Frivillighets koordinator for eldre Stiftelsen Termik har gått inn i et samarbeid med Verdighetssenteret i Bergen hvor Stiftelsen Termik ved daglig leder sitter i resursgruppen. Daglig leder vil også være en av foreleserne ved oppstart av hvert kull av frivillighets koordinatorer. I 2012 ble det besluttet at Verdighetsenteret skulle holde regionale seminarer hvor det er fokus på frivillighet i eldreomsorgen. Det første regionale seminaret blir i Mosjøen mai Dette arrangeres av Verdighetsenteret og Stiftelsen Termik. Vi håper på ca 120 deltagere fra Nordland, Troms og Finnmark. Verdighetssenterets verdiforankring: Omsorg for gamle skal bidra til at de gamle i deres siste, sårbare livsfase blir møtt med respekt, omsorg, sosial integrasjon og den nødvendige kompetanse. I dette inngår informasjon, utdanning og opplæring av helsepersonell, pårørende og pasienter, samt delta i nettverk og samarbeidsprosjekter som bidrar til liknende målsettinger. Mosjøen Bente Svendsen Styreleder Lill Karin Aanes Daglig leder

18 side 16 Frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune VEDTEKTER FOR FOR STIFTELSEN TERMIK 1 FORMÅL Stiftelsen TERMIK har som formål å bruke frivillige til avlastning og støtte for alvorlig syke i Vefsn kommune og deres pårørende. De frivilliges hjelp bestemmes ut fra den sykes og de pårørendes behov og livssituasjon. Stiftelsen TERMIK er åpen for alle uansett tro og livssyn. Formålet oppnås gjennom aktivt å ta i bruk stiftelsens Verdimomenter for frivillig innsats i palliativ omsorg som en del av grunnlagsfilosofien. 2 ÅRSMØTE Årsmøtet avholdes innen utgangen av mai hvert år. På årsmøtet kan frivillige og støtte medlemmer møte med stemmerett i tillegg til styret. Innkalling til årsmøtet bør skje ved annonsering i lokalavisen en måned før møtet. Saker som skal behandles av årsmøtet: - regnskap for foregående år - årsberetning fra styret for foregående år - valg av styremedlemmer med vara medlemmer, styreleder og nestleder - valg av valg komité 3 REALISERING AV FORMÅL Styret er stiftelsens øverste organ, og forvaltningen hører under styret som skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas og at regnskapsføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

19 side 17 4 MIDLER Stiftelsens grunnkapital er kr ,-, som skal være innestående på bankkonto. 5 ARBEIDSOMRÅDE Stiftelsens arbeidsområde er Vefsn kommune. 6 STYRET Styret skal bestå av fem sju medlemmer med personlige vara medlemmer. I tillegg er daglig leder sekretær for styret med forslag og talerett, men uten stemmerett. Styret skal velges av årsmøtet for to år om gangen. Hvis nødvendig skal det ved loddtrekning trekkes ut to medlemmer for valg etter ett år. Styret bør bestå av en person med varamann fra hver av følgende institusjoner: a) utpekt av Vefsn formannskap b) utpekt av helse- og sosialsektoren i Vefsn kommune c) utpekt av Dolstad menighet d) utpekt av Helgelandsykehuset avd. Mosjøen I tillegg bør de frivillige være representert med et medlem i styret. Styret kan treffe beslutning når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle medlemmene av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken. Har et styremedlem forfall, og det finnes varamedlem for ham eller henne, skal varamedlemmet innkalles. En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møteleder har stemt for. 7 VALGKOMITE For å forberede valget, velger årsmøtet en valgkomite på tre medlemmer med to varamedlemmer. Valgperioden er tre år, og komiteen velger selv sin leder. For å få til en rullering i komiteen, skal det etter første og andre år ved loddtrekning trekkes ut ett medlem. Årsmøtet velger deretter hvert år ett nytt medlem med varamedlem til komiteen. Valgkomiteen kan overfor årsmøtet foreslå nytt medlem og varamedlem til komiteen.

20 8 ARBEIDSORGANISERING Stiftelsen TERMIK årsberetning 2012 Styret ansetter daglig leder for organisering av hjelpebehovet gjennom stiftelsens frivillige. Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. side 18 9 STYRET REPRESENTERER STIFTELSEN UTAD Styret kan gi styremedlemmer, frivillige eller daglig leder rett til å representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap. Styret kan når som helst tilbakekalle denne fullmakten. Daglig leder representerer stiftelsen utad i saker som inngår i den daglige ledelsen. 10 MØTEPROTOKOLL Det skal føres protokoll fra styremøtene som underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.

VIRKSOMHETSPLAN 2012 FOR STIFTELSEN TERMIK

VIRKSOMHETSPLAN 2012 FOR STIFTELSEN TERMIK Frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune VIRKSOMHETSPLAN 2012 FOR STIFTELSEN TERMIK Stiftelsen Termik er en selvstendig stiftelse, drevet på idealistisk grunnlag. FORMÅL

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Stiftelsen Termik er en selvstendig stiftelse, drevet på idealistisk grunnlag. FORMÅL

Detaljer

Forord. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side Årsberetning 2

Forord. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side Årsberetning 2 Årsberetning 2011 Forord 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 2 2. Årsberetning 2 2.1 Styret 2 2.2 Organisering 3 2.3 Økonomi 3 2.4 Støttemedlemmer 4 2.5 Lokaliteter/kontorfellesskap 4 2.6 Personale

Detaljer

Forord. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side Årsberetning 2

Forord. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side Årsberetning 2 Årsberetning 2010 Forord 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1 2. Årsberetning 2 2.1 Styret 2 2.2 Organisering 3 2.3 Økonomi 3 2.4 Støttemedlemmer 3 2.5 Lokaliteter/kontorfellesskap 4 2.6 Personale

Detaljer

3. Vedtekter 20 Vedlegg: Årsregnskap med revisjon

3. Vedtekter 20 Vedlegg: Årsregnskap med revisjon Årsberetning 2014 Forord 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 3 2. Årsberetning 3 2.1 Styret 3 2.2 Organisering 4 2.3 Økonomi 4 2.4 Støttemedlemmer 5 2.5 Lokaliteter/kontorfellesskap 5 2.6 Personale

Detaljer

ÅRSBERETNING. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune

ÅRSBERETNING. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune ÅRSBERETNING for Stiftelsen TERMIK 2009 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune Forord 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1 2. Årsberetning 2 2.1 Styret

Detaljer

Lill- Karin Aanes. Daglig leder i Stiftelsen Termik Sykepleier med videreutdanning i palliativ omsorg. 18. september 2012

Lill- Karin Aanes. Daglig leder i Stiftelsen Termik Sykepleier med videreutdanning i palliativ omsorg. 18. september 2012 Lill- Karin Aanes Daglig leder i Stiftelsen Termik Sykepleier med videreutdanning i palliativ omsorg Åpen dør Villige hender Varme hjerter Formål: Å bruke frivillige til avlasting og støtte for alvorlig

Detaljer

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune ÅRSRAPPORT for Stiftelsen TERMIK 2008 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune Forord Side 1 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 2 2. Årsrapport 2 2.1 Styret

Detaljer

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune ÅRSRAPPORT for Stiftelsen TERMIK 2007 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune Til ettertanke Side 1 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1 2. Årsrapport

Detaljer

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Åshild Berg Kaldestad

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Åshild Berg Kaldestad Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende Åshild Berg Kaldestad Palliativ omsorg betyr å slå en kappe av omsorg rundt - den alvorlig syke - de pårørende Det er en omsorg der en støtter

Detaljer

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune ÅRSRAPPORT for Stiftelsen TERMIK 2006 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i Vefsn kommune INNHOLD Til ettertanke Side 1 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1 2. Årsrapport

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

INNHOLD. Forord Sid 1. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 2. 2. Årsrapport 3

INNHOLD. Forord Sid 1. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 2. 2. Årsrapport 3 INNHOLD Forord Sid 1 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 2 2. Årsrapport 3 2.1 Styret 3 2.2 Organisering 3 2.3 Økonomi 4 2.4 Støttemedlemmer 4 2.5 Lokaliteter 4 2.6 Personale 4 2.7 Frivillige 4

Detaljer

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Frøydis Stubhaug, koordinator innen lindrende omsorg

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Frøydis Stubhaug, koordinator innen lindrende omsorg Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende Frøydis Stubhaug, koordinator innen lindrende omsorg Palliativ omsorg betyr å slå en kappe av omsorg rundt - den alvorlig syke - de pårørende

Detaljer

INNHOLD. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1. 2. Årsrapport 2

INNHOLD. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1. 2. Årsrapport 2 INNHOLD 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1 2. Årsrapport 2 2.1 Styret 2 2.2 Organisering 2 2.3 Økonomi 2 2.4 Lokaliteter 3 2.5 Personale 3 2.6 Frivillige 4 2.7 Brukere 2.8 Samarbeid med det offentlige

Detaljer

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune ÅRSRAPPORT for Stiftelsen TERMIK 2005 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune INNHOLD Forord Side 1 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 2 2. Årsrapport 3 2.1

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011 1 Termik Rana Årsmelding for 2011 Innhold Styrets sammensetning side 3 Ansatte side 3 Aktiviteter Rapporter/evaluering Helseparken Ytteren Sykehjem Andre oppdrag Prosjekt Markedsføring

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

VEDTEKTER. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. VEDTEKTER for samvirkeforetaket Utsikten barnehage SA, org. nr. 888 092 692 vedtatt på konstituerende årsmøte 16. mars 2005, sist endret på årsmøtet 17. mars 2016 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og

Detaljer

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr. 971 530 200 vedtatt på årsmøte den 09.03.2017, sist endret den 09.03.2017 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. VEDTEKTER for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr. 987 002 646 vedtatt på årsmøte den 10.04.12, sist endret den 10.04.2012. 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

SA, , SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR MV

SA, , SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR MV VEDTEKTER FOR for samvirkeforetaket Veslefrikk barnehage Ålesund SA, org. nr. 971 487 240 vedtatt på årsmøte den 17.04.12, sist endret den 21.04.2010. 1. SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR

Detaljer

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune

ÅRSRAPPORT. for. Stiftelsen TERMIK. Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune ÅRSRAPPORT for Stiftelsen TERMIK 1999 Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Vefsn kommune Kjære frivillig Som medmenneske har du gitt noen mot - til å frykte hverdagen litt mindre

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr. 971 486 120 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 18.12.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKET STORBAKKEN BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKET STORBAKKEN BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKET STORBAKKEN BARNEHAGE SA Adresse: Telefon: E-mail: Flatsetbakken 8 715 26191 6523 FREI Fax: 715 26192 storbakken@barnehage.no 1 VEDTEKTER for samvirkeforetaket Storbakken barnehage

Detaljer

for samvirkeforetaket Børesvingen barnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den

for samvirkeforetaket Børesvingen barnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Børesvingen barnehage SA, org. nr. 985 131 236 vedtatt på årsmøte den 25.04.2012. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA ORG. NR. 983 717 527 VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DEN 19.04.2012, SIST ENDRET 06.04.2017 Innhold 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v...

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr

for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr. 971 500 433 vedtatt på årsmøte den 17.10.1991, sist endret den 17.10.2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA 1. VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA, ORG.NR. 970886664 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10. oktober 2012 2. SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Marihøna Barnehage SA, org. nr

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Marihøna Barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Marihøna Barnehage SA, org. nr. 960923472 vedtatt på årsmøte den 27.03.2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak

Detaljer

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE Selskapsvedtekter for Ånnerudtoppen barnehage SA Vedtatt i årsmøte 21.03 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v... 3 2 Formål... 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012)

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) 1 Navn Stiftelsens navn er Østfoldmuseene. Den er en alminnelig stiftelse. 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr:

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: 957 099 777 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Bergsvingen

Detaljer

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 03.10.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor. Foretaket er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Frøystad

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN TERTITTEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN TERTITTEN BARNEHAGE VEDTEKTER FOR STIFTELSEN TERTITTEN BARNEHAGE Vedtatt Innholdsfortegnelse Vedtekter for Stiftelsen Tertitten Barnehage... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Grunnkapital... 3 4 Styret... 3 4.1 Styrets sammensetning...

Detaljer

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016)

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) 1. Navn og tilholdssted 1.1. Foreningens navn er: Hospiceforum Norge (HfN) 1.2. Foreningens adresse er c/o

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TERMIK RANA

ÅRSMELDING FOR TERMIK RANA ÅRSMELDING FOR TERMIK RANA 2009 Styret har bestått av: Leder: Sølvi Hall Nestleder: Hansine Edvardsen Styremedlemmer: Sigrun Olsen, Kitty Neeraas, Ulrike Lunde, Julia Gruben, Rune Olsen og Bjørg Thodesen

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

Vedtekter. For Justøyfamiliens bibelcamping

Vedtekter. For Justøyfamiliens bibelcamping Vedtekter For Justøyfamiliens bibelcamping Vedtatt på Årsmøtet 16.07.2004 med senere endringer Versjons historie Dato Ver Navn Beskrivelse 2015.07.18 1.8 Årsmøtet Vedtektene justert på en rekke punkter

Detaljer

Målet for prosjektet er: 1. Å sikre kvaliteten på de tjenester TERMIK tilbyr befolkningen i Vefsn. 2. Forankre tiltaket i lokalsamfunnet.

Målet for prosjektet er: 1. Å sikre kvaliteten på de tjenester TERMIK tilbyr befolkningen i Vefsn. 2. Forankre tiltaket i lokalsamfunnet. Forord 1998 har vært et viktig år for Stiftelsen Termik. Desember 1997 fikk vi tildelt midler fra Helse og Rehabilitering,- stiftelsen for forebyggende og rehabiliterende helseorganisasjon. Midlene ble

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESLEFRIKK BARNEHAGE SA ORG. NR

VEDTEKTER FOR VESLEFRIKK BARNEHAGE SA ORG. NR VEDTEKTER FOR VESLEFRIKK BARNEHAGE SA ORG. NR. 958425856 1. EIERFORM Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet. Barnehagen har adresse i Kristiansund kommune. Barnehagen er godkjent for

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Gauselbakken Barnehage SA

Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Vedtekter for Gauselbakken Barnehage SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 25.september 2012 Versjons historie (siste på topp) Dato Ver Navn Beskrivelse

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG PÅRØRENDESKOLEN I OSLO ETTERSTADGATA 10 : 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN Program HØST2009 RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG Kurs- kontakt og rådgivningssenter for pårørende til personer med demens. Tilbud til personer

Detaljer

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et Vedlegg 2 a Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall.

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

VEDTEKTER. for Galterud Barnehage SA. org. nr vedtatt på årsmøte den 7. mars 2012

VEDTEKTER. for Galterud Barnehage SA. org. nr vedtatt på årsmøte den 7. mars 2012 VEDTEKTER for Galterud Barnehage SA org. nr. 971 484 322 vedtatt på årsmøte den 7. mars 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet

Detaljer

HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE

HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE TORSDAG 30. MARS 2017 KL. 18.00 20.00 I KONSERVATIVEN Halden Kulturråds øverste organ er årsmøtet. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN DEN NYE OPERA

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN DEN NYE OPERA V/J 1/4 VEDTEKTER FOR STIFTELSEN DEN NYE OPERA Kapittel l. Innledende bestemmelser 1-1 Navn Stiftelsens navn er Den Nye Opera. 1-2 Oppretterne Den Nye Opera er stiftet av følgende institusjoner: Bergen

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS Vedtekter for aksjeselskapet Karusellen AS 1 VEDTEKTER FOR AKSJESELSKAPET KARUSELLEN AS...3 1) NAVN... 3 2) FORMÅL... 3 3) AKSJONÆRER... 3 4) GENERALFORSAMLING... 4 5) GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER...

Detaljer

Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2

Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Grunnkapital... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 2 6 Årsmøtets

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer.

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. ÅRSBERETNING 2009 1 Ledelse og økonomi Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. Styret Styret

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE Stiftelsen Innsamlingskontrollen Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Gauselbakken Andelslag BA ExtraOrdinær Generalforsamling 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Dronningåsen 1 4032 Stavanger Org. nr. 986 298 363 www.gauselbakken.no

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

NESNA FRIVILLIGHETSSENTRAL

NESNA FRIVILLIGHETSSENTRAL ÅRSMELDING 2008 NESNA FRIVILLIGHETSSENTRAL Nesna Frivillighetssentral markerte sin ettårsdag 1 september 08, og ser at den er blitt mer synlig i nærmiljøet. Målet er et godt samarbeid på tvers av grenser,

Detaljer

VEDTEKTER FOR HÆGEBOSTAD FRIVILLIGSENTRAL Godkjent av årsmøtet

VEDTEKTER FOR HÆGEBOSTAD FRIVILLIGSENTRAL Godkjent av årsmøtet VEDTEKTER FOR HÆGEBOSTAD FRIVILLIGSENTRAL Godkjent av årsmøtet 28.04.2016 KD`s sentrale retningslinjer for frivilligsentraler legges til grunn for virksomheten. 1.0 Formål VISJON: #allesammen #møteplass

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken org. nr. 969 188 732 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 30. november 2015 NLR Viken er en medlemsorganisasjon tilknyttet Norsk Landbruksrådgiving. 1 Virksomhet

Detaljer

Vedtekter for Åmot Montessoriskole SA

Vedtekter for Åmot Montessoriskole SA ÅMOT MONTESSORISKOLE SA ORG.NR. 914 953 375 2450 RENA Vedtekter for Åmot Montessoriskole SA 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn «Åmot Montessoriskole

Detaljer

Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren.

Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren. Instruks for årsmøtets ordfører Vedtatt på Norsvin SA sitt årsmøte 23.03.2010 Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren. Årsmøtets ordfører er hovedansvarlig

Detaljer