VIRKSOMHETSBOK Arbeid og Aktivitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSBOK Arbeid og Aktivitet"

Transkript

1 VIRKSOMHETSBOK Arbeid og Aktivitet

2 Innhold 1. Innledning Presentasjon av Arbeid og Aktivitet HISTORIKK ORGANISASJON...5 KONTAKTINFORMASJON TILTAK OG TILBUD MÅLGRUPPER RETTIGHETER FORMÅL, VISJON, VERDIER, KJERNEVERDIER OG ETISKE RETNINGSLINJER KVALITETSPOLITIKK MÅLSETTINGER OG ÅRSHJUL SAMARBEIDSAVTALER SAMFUNNSANSVAR KLAGEBEHANDLING PLAN FOR HELHETLIG EVALUERING OG ÅRSPLANLEGGINGSPROSESSEN KONFIDENSIALITET Presentasjon av hvert enkelt tiltak SMIA FRAM AVKLARING TIL ARBEID - ATA PRIM Molde 2012

3 1. Innledning I denne boken presentere vi Ressurstjenestens avdeling Arbeid og Aktivitet. Arbeid og Aktivitet ble etablert i 2012 og består av 4 ulike arbeidstiltak. Virksomhetsboken er ment for nye og aktuelle medarbeidere i Arbeid og Aktivitet, for samarbeidspartnere, deltakere, studenter og andre som har behov for å kjenne til vårt tilbud. I tillegg til virksomhetsboken er det utarbeidet brosjyrer for de ulike arbeidstiltakene. Virksomhetsboken er disponert slik: Kap. 2 er en presentasjon av hele avdelingen Arbeid og Aktivitet. Kap. 3 er en presentasjon av det enkelte arbeidstiltak, Fram, Smia, ATA og PRIM. Gjennom hele boken blir det opplyst om hvem som er kontaktpersoner og man kan kontakte disse for å få ytterligere opplysninger. Man kan også lese om Ressurstjenesten og Arbeid og Aktivitet på Molde kommunes hjemmeside: 3

4 2. Presentasjon av Arbeid og Aktivitet 2.1 HISTORIKK Avdelingen Arbeid og Aktivitet er etablert i 2012, men flere av tiltakene har drevet virksomhet lenger. Smia ble etablert i 2002, Fram (tidl. Grandfjæra) ble etablert i 2003, Prim i 2006 og ATA i Veien frem til etablering av de ulike tiltakene har vært forskjellig, men fellesnevneren er at det har vært avdekket behov i kommunen som man måtte møte. Tiltakene har startet som prosjekt finansiert gjennom statlige satsingsområder; opptrappingsplanen for psykiatri, opptrappingsplanen for rus og tiltak mot langtidsmottakere av sosialhjelp. Arbeid og Aktivitet ble opprettet i 2012 for å samle de ulike arbeidstiltakene i Ressurstjenesten i en avdeling. Dette for å fremme enda bedre samarbeid mellom de ulike tiltakene og for å gi et enda bedre tilbud til deltakerne. Å være én avdeling oppleves som ryddigere både for deltakerne og for våre samarbeidspartnere. De ulike tiltakene har ulik erfaring og kompetanse, ulike målgrupper og til dels ulik metodikk. Med å være én avdeling er intensjonen at deltakerne våre skal få det beste tilbudet utfra sin livssituasjon, sine evner og ferdigheter og sine målsettinger i nært samarbeid med Nav Molde og andre henvisere. 4

5 2.2 ORGANISASJON Organisasjonkart. Arbeid og Aktivitet er organisert i Ressurstjenesten som er en egen enhet i Molde kommune. Rådmannen Merkantil Ellen Størdal Enhetsleder Inge Baadnes Fagutvikler Rus Mottak og oppfølgingssenteret Ambulant miljøtjeneste Arbeid og Aktivitet Smia Daglig leder: Anne Sofie Sandvik Arbeidsledere: Jan Harry Holden, Pål Kvernberg og Hans Olav Henden FRAM Daglig leder: Tove Austnes Arbeidsleder: Åse Nes Kvande ATA Arbeidsleder: Trude Heggem Brevik Kursleder: Gro Anita Mundal PRIM Arbeidsleder: John Einar Larsen 5

6 KONTAKTINFORMASJON Åpningstider: Molde kommunes sentralbord er åpent mandag - fredag Ressurstjenestens ansatte er normalt tilgjengelig mandag - fredag De enkelte tiltak kan ha andre åpningstider, se kap. 3 under det enkelte tiltak. Administrasjon ATA Enhetsleder Inge Baadnes Storgata Arbeidsleder Trude Heggem Brevik Storgata 15/Røbekk Merkantil Ellen Størdal Julsundvegen 47b Kursleder Gro Anita Mundal Julsundvegen 47b Smia Fram Daglig leder Tove Austnes Julsundvegen 47b Arbeidsleder Åse Nes Kvande Julsundvegen 47b Prim Daglig leder Anne Sofie Sandvik Per Amdamsveg no Kursleder Jan Harry Holden Per Amdamsveg Arbeidsleder Pål Kvernberg Per Amdamsveg Arbeidsleder John Einar Larsen Storgata 15/Røbekk Arbeidsleder Hans Olav Henden Per Amdamsveg

7 2.3 TILTAK OG TILBUD Smia Smia er et kommunalt arbeidsmarkedstiltak i Molde som leverer tjenester på bestilling fra NAV. Tiltaket har 10 deltakerplasser i kategorien Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS), for arbeidssøkere som trenger oppfølging for å komme i arbeid. Smia-teamet består av medarbeidere med tverrfaglig bakgrunn fra blant annet sosialt arbeid og håndtverksfag. Tilbudet innebærer et samarbeid med deltakerne for å avklare deres ressurser, muligheter og hindringer i forhold til arbeidslivet. Målet er at deltakeren skal kunne arbeide seg i posisjon til å få, og beholde et lønnet arbeid. I denne prosessen klargjør deltakeren sitt yrkesmål og meisler ut en konkret handlingsplan for å komme dit. Underveis er det et tett samarbeid med Nav og andre hjelpeinstanser som kan bidra. Smia er først og fremst et tilbud til deltakerne om å smi sin egen framtid. Dette innebærer en engasjerende og kreativ prosess på mange plan, som omfatter blant annet: 1. Praktisk arbeid Variert praktisk arbeid som gir en mulighet til å klargjøre interesser og ferdigheter både med hensyn til oppgaveløsning og samarbeid. Arbeidet spenner over et bredt spekter av oppgaver innen bl a sagbruk, dyrestell, vedproduksjon, vaktmestertjenester, renhold, kjøkken, vedlikehold av hus og parkanlegg, snekkerverksted og lærarbeid. 2. Personlig utvikling Alle deltakere får sin personlige oppfølgingskontakt på Smia og tilbys ukentlige oppfølgingssamtaler. Dette for å avklare ressurser, utfordringer, mål og handlingsplan samt bidra til effektiv problemløsning og livsmestring. Smias oppfølgingskontakter har kompetanse i coaching, samtaleterapi, NLP og EFT. 3. Framtidsverksted I smågrupper gis deltakerne muligheter til å se grundig på hvor de står og hvor de vil i livet. Personlige verdier bevisstgjøres, konkrete mål settes, og personlig handlingsplan meisles ut. I tillegg bruker vi tid på bevisstgjøring og ferdighetstrening i jobbsøking. 4. Friluftsliv / trim Smia bruker friluftsliv, trimaktivitet og Qigong for å bedre deltakernes fysiske form og helse. Faste ukentlige økter gjør at mange deltakere raskt får en stigende form med økt velvære og bedre humør. Dette gir økt energi til å smi sin egen fremtid. Samlet gir Smia-tilbudet deltakerne en reell mulighet til å være sin egen lykkes smed. I tillegg tilbyr Smia et positivt sosialt fellesskap, gratis sunn lunsj og samarbeid med NAV og andre hjelpeinstanser. 7

8 Fram Er et lavterskeltilbud for personer med psykiske helseplager i Molde kommune. Fram tilbyr arbeidstrening for personer som har vært lenge borte fra arbeidslivet og som trenger å nærme seg arbeidslivet med små skritt. Fram er med på å forebygge passivitet, isolasjon og nye aktivtetstap. Fram tilbyr arbeidspraksis i trivelige lokaler. Arbeidet består av: butikkdrift - Alle Tiders delproduksjon for ulike aktører renholdsoppgaver kjøkkenoppgaver budtjeneste glass- og keramikkproduksjon Det gis oppfølgingssamtaler i nært samarbeid med øvrige hjelpeapparat. Det fokuserers på at deltakerne skal: forholde seg til faste avtaler forholde seg til kollegaer stå i arbeidet over tid vise hensyn samarbeide I tillegg tilbyr Fram godtgjørelse for arbeidet, lunsj, tilgang til lokalavis og tidsskrifter, tilgang til PC/internett og oppfølging på helsestudio. ATA - Avklaring til Arbeid Er et tilbud for personer tilknyttet NAV, og som ikke er i meningsfull aktivitet/arbeid eller andre relevante tilbud. Tiltaket har åtte deltakerplasser. Nav Molde tildeler alle plassene i tiltaket. Formålet med ATA er å gi personer, som har behov for en nærmere utprøving/avklaring, et arbeids- og kurstilbud. Siktemålet er å utarbeide en helhetlig handlingsplan, og få en avklaring rundt videre arbeid/tiltak. For å avklare eventuelle ressurser og hindringer hos den enkelte deltaker, samarbeides det tett med deltakeren, NAV og andre eventuelle hjelpeinstanser. Ata består først og fremst av et arbeids - og kurstilbud for å få en avklaring rundt videre arbeid og tiltak. Prosessen krever og bidrar til en aktiv, interaktivt og engasjerende prosess av den enkelte deltaker som bl. annet består av: 8

9 1. Kursdag Har ulike temaer på dagsordenen, deriblant økonomi, bolig, kosthold og ernæring. Disse temaene tas opp og diskuteres i plenum eller i grupper, men det kan også innebære praktiske oppgaver og gjennomføring. Besøk hos eventuelle arbeidstiltak/bedrifter m.m inngår også som en del av innholdet i kursdagene. 2. Arbeidspraksis Innebærer ulik type praktisk arbeid. Variasjon og bredde i oppgaver gir mulighet for å kartlegge interesser og ferdigheter hos den enkelte deltaker i forhold til sosial og praktisk kompetanse. Det praktiske arbeidet omfatter blant annet flytteoppdrag, bilpleie, butikkdrift (Ressursbua), kjøkkenoppgaver, renholdsoppgaver og vedlikehold/oppussing av møbler. 3. Aktiv på dagtid ATA benytter seg av aktiv på dagtid for å forbedre den enkelte deltakers fysiske form og helse. Aktiv på dagtid består hovedsaklig av akrobatikk/turn, men også andre fysiske aktivitetsformer kan introduseres og gjennomføres (ballspillaktiviteter, styrketrening m.m). Faste ukentlige økter kan bidra til forbedret fysisk form, bedre humør og overskudd i hverdagen, økt mestring/selvtillit, og arenaer for å skape/utvikle en hobby/fritidsinteresse. 4. Individuelle samtaler Alle deltakere har tilbud om individuelle samtaler og oppfølging av miljøterapeut og veileder. Dette kan være viktig for å avklare eventuelle ressurser, hindringer og mål. I tillegg tilbyr ATA gratis lunsj, henvisning til aktuelle hjelpeinstanser og samarbeid med NAV i forhold til å skaffe en eventuell døråpning til arbeidslivet. PRIM - Praktisk rehabilitering i Molde Er et arbeids- og rehabilieringstiltak for personer i Legemiddelassistert rehabilitering og for personer som har fullført rusbehandling. Tiltaket har inntil 9 deltakerplasser. Å bli integrert i samfunnet etter et langt liv som rusavhengig er en lang og ofte vanskelig prosess. PRIM er et tiltak for å nærme seg arbeidslivet med små skritt. Samtidig er det god tilbakefallsforebygging å være i aktivitet. PRIM tilbyr reelle og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver på en skjermet arbeidsplass. Tilbudet blir individuelt tilpasset og kan være en del av din aktivitetsplan, behandlingsplan og/eller Individuell Plan. Tilbudet består av: 1. Arbeidspraksis Innebærer ulik type praktisk arbeid. Variasjon og bredde i oppgaver gir mulighet for trivsel 9

10 og for å få bruke sine ferdigheter. Det praktiske arbeidet omfatter blant annet flytteoppdrag, bilpleie og vedlikehold/oppussing av møbler. 2. Sosialt fellesskap Som deltaker i PRIM blir man en del av et arbeidsfellesskap med de utfordringer og gleder det gir. 3. Motivasjonspenger Deltakerne i PRIM mottar motivasjonspenger basert på hvor mange timer de arbeider i uken. 4. Tilbakefallsforebygging Å være i aktivitet og arbeid er en viktig faktor for å forhindre tilbakefall. 5. Avklaring PRIM er også en avklaringsarena for videre løp. PRIM samarbeider med Nav Molde og veileder til den enkelte deltaker. I tillegg tilbyr PRIM Gratis lunsj med vekt på sunt kosthold, Samarbeid med NAV i forhold til å skaffe en eventuell døråpning til arbeidslivet, tett oppfølging av arbeidsleder også utenom arbeidspraksisen. 10

11 2.4 MÅLGRUPPER Målgruppen er personer som på grunn av psykososiale forhold ikke er i ordinært arbeid eller annen meningsfull aktivitet. For personer fra 16 til 67 år. Smia Arbeidsøkere som har behov for avklaring og utvikling av arbeidsevnen og/eller har behov for arbeidspraksis i skjermet virksomhet. Fram Personer som på grunn av psykiske lidelser ikke er i en meningsfull aktivitet eller arbeid og som ikke er igang med andre relevante tilbud. ATA Personer som mottar ytelser fra Nav og som ikke er i en meningsfull aktivitet eller arbeid og som ikke er igang med andre relevante tilbud. Prim Pasienter i Legemiddelassistert rehabilitering elller andre personer som har gjennomført rusbehandling og hvor aktivitet skal inngå som en del av en rehabiliteringsprosess. 11

12 2.5 RETTIGHETER Rettigheter og plikter for deltakere ved Ressurstjenestens arbeidstiltak. Alle deltakerne blir informert om og skriver under på et eget rettighetsdokument. Alle deltakere ved våre arbeidstiltak skal behandles med respekt og likeverd uavhengig av kulturell og etnisk tilhørighet, funksjonshemming, religion, politisk holdning, kjønn eller seksuell legning. Deltakere ved Ressurstjenestens arbeidstiltak er ikke ansatt i kommunen og følgelig gjelder ikke Arbeidsmiljøloven og Ferieloven. Deltakere som mottar økonomisk ytelse (arbeidsavklaringspenger, individstønad eller kvalifiseringsstønad) fra Nav kan ved ugyldig fravær få mindre utbetalt. Rettigheter Rett til individuell tilrettelegging og oppfølging du har utbytte av, innen klare og faste rammer Rett til individuell handlingsplan Rett til at øvrige deltakere er gjort kjent med den moralske taushetsplikten som følger av å delta i en gruppe Rett til å bli orientert om og tatt med i planleggingen og utformingen av din egen handlingsplan Rett til at fysiske og følelsesmessige behov aksepteres og respekteres Rett til et trygt og godt arbeidsmiljø Rett til innsyn i dine egne personopplysninger Rett til å bli informert om endring i prosedyrer Rett til å klage i saker som angår deg selv, og å få fri og klar adgang til klageprosedyrer Rett til å gi tilbakemeldinger til bedriften gjennom brukerundersøkelse Rett til at taushetsplikten overholdes etter gjeldende lover Alle ansatte ved arbeidstiltaket har taushetsplikt om deltakernes personlige forhold, og alt skriftlig materiale om deltakeren skal oppbevares etter gjeldende lover og forskrifter. Plikter Plikt til å forholde seg til ansatte og andre deltakere ved arbeidstiltaket på en respektfull måte Plikt til å overholde arbeidstiltakets nulltoleranse i forhold til mobbing og rus Plikt til å utføre arbeidet etter opplæring og anvisning fra arbeidsleder/kursleder Plikt til å være med på å utforme innholdet i egen handlingsplan Plikt til å møte opp til avtalt tid og gi beskjed ved fravær Dersom ikke pliktene overholdes vil det kunne føre til utskriving fra arbeidstiltaket. 12

13 2.6 FORMÅL, VISJON, VERDIER, KJERNEVERDIER OG ETISKE RETNINGSLINJER Formål Ressurstjenesten, Avdeling for Arbeid og aktivitet skal være en utførerenhet for Nav Molde. Målgruppen er personer som på grunn av psykososiale forhold ikke er i ordinært arbeid eller annen meningsfull aktivitet. Arbeid og aktivitet skal bidra til økt livskvalitet, rehabilitering, avklaring, videreutvikling av arbeidsevne og økt deltakelse i arbeidslivet for deltakerne. Visjon Det er utarbeidet følgende visjon for Molde kommune og dens ulike enheter: Molde stikker seg ut! Visjonen skal symbolisere vilje til noe ekstra, og kan knyttes til ordspill i mange sammenhenger innenfor kommunens tjenesteproduksjon. Den har en klar symbolikk i forhold til livskraftige roser og identiteten til Rosenes by. Verdier Molde kommune baserer sin virksomhet på ROSE-filosofien, der Effektivitet er et resultat som oppnås gjennom Respekt, Omsorg og Samarbeid. ROSE handler om hvordan vi sammen skal videreutvikle en god organisasjonskultur og et godt arbeidsmiljø, som igjen vil komme innbyggerne til gode. ROSE skal være gjennomgående i hele organisasjonen og være grunnlag for hvordan vi behandler både kollegaer og brukere. Respekt Omsorg Samarbeid = Effektivitet 13

14 Kjerneverdier Kjerneverdiene skal være retningsgivende for medarbeiderne i deres daglige samarbeid med deltakerne i de ulike tiltakene. Kjerneverdiene er satt sammen som verdipar som hele tiden må balanseres opp mot hverandre i henhold til aktuell situasjon og deltakernes skiftende behov. «Tydelige og romslige»: Vi skal være tydelige overfor deltakerne om hva arbeidstiltakene er, deltakernes rettigheter og plikter og hva arbeidsprosessene innebærer. Dette skal balanseres opp mot en romslighet som gir deltakerne mulighet til å være seg selv. «Trygge og utfordrende»: Vi skal være ekte og trygge personer som deltakerne kan opparbeide tillit til. Samtidig skal vi også utfordre deltakerne på en sunn måte. God balanse i dette gir en hensiktsmessig vekst og utvikling. «Engasjerte og tilbakelente»: Vi skal være engasjerte i deltakerne sine liv, samtidig som vi skal være tilbakelente og huske at deltakeren er «sin egen lykkes smed». «Spørrende og løsningsdyktige»: Vi er coacher som tror at deltakerne sitter inn med de beste svarene og løsningene for sine unike utfordringer. Med gode spørsmål hjelper vi deltakerne å bli bevisst disse svarene og løsningene. Dernest supplerer vi deltakerne med våre egne løsningsdyktige ressurser. «Empatiske med helhetsperspektiv»: Vi skal vise ekte, følsom og respektfull innlevelse i deltakerne sine liv, empati, uten å bli «bergtatt». Samtidig skal vi bidra med helhetsperspektiv til nytte for deltakerne. Dette vil si å kunne se utfordringene i en større sammenheng, lengre tidsperspektiv og kunne bidra med håp når kriseopplevelsen virker lammende. Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Molde kommune. 1. Samfunnsansvar - Kommunens ressurser skal ivaretas økomomisk og rasjonelt på en bærekraftig måte innenfor rammen av det nasjonale fellesskapet. I forhold til samfunnet som helhet og den enkelte, skal Molde kommune være kjent for profesjonalitet og omtanke. Molde kommune skal være en åpen og inkluderende organisasjon. 2. Interessekonflikter - Ansatte og folkevalgte skal unngå situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og egne interesser. I situas- 14

15 joner der interessekonflikter kan oppstå, er det den enkeltes ansvar å informere sin nærmeste leder for å avklare situasjonen. 3. Informasjon og omdømme - All informasjon som gis skal være korrekt og pålitelig. Det forventes at ansatte og folkevalgte opptrer saklig, tillitvekkende og innenfor gjeldende regelverk. Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med arbeidet må respekteres og aldri meddeles andre når dette ikke følger av lov eller reglement. Alle ansatte signerer taushetsplikterklæring og databrukeravtale ved tiltredelse. Retningslinjer for bruk av sosial medier i Molde kommune må også respekteres. 4. Personlige fordeler - Ansatte og folkevalgte kan ikke motta gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre personlige fordeler som kan påvirke tjenesteutøvelsen, eller gi andre saklig grunn til å tro det. Gaver og personlige fordeler av mindre verdi kan likevel aksepteres i samråd med nærmeste leder. Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold, og kan på samme vis aksepteres i enkelttilfeller. Når det gjelder privat bruk av kommunens eiendeler/verdier, kan dette bare skje etter avtale med nærmeste leder. 5. Forretningsetikk - Kommunens forretningsmessige virksomhet skal bidra til at kommunens fastsatte mål blir nådd, og driften skal skje innenfor rammen av gjeldende lover og forskrifter. Som forvalter av innbyggernes fellesmidler, er det viktig å ha tillit hos innbyggere, brukere og leverandører. Ansatte som deltar i kommunens forretningsmessige virksomhet plikter derfor å sette seg grundig inn i og etterleve lov og forskrift om offentlige anskaffelser og kommunens eget regelverk på området. Alle anskaffelser må baseres på forutsigbarhet, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet, likebehandling og god forretningsskikk. Kommunens ansatte kan ikke levere varer og tjenester til den virksomhet i kommunen hvor de selv er ansatt. Kommunens ansatte skal ikke gjøre privat bruk av kommunens samkjøpsavtaler eller rabattordninger. Det skal ikke foretas privat bestilling fra leverandør de ansatte har kontakt med som representant for kommunen når dette kan skape tvil om sammenblanding av offentlige og private midler. 6. Varsling av kritikkverdige forhold - Molde kommune ønsker at kritikkverdige forhold avdekkes og følges opp, slik at forholdene kan bedres. Det vises til egne prosedyrer og veiledning om varsling i Molde kommune, samt reglene i arbeidsmiljøloven. 7. Generelt - En god etisk praksis forutsetter at det legges til rette for åpen kommunikasjon og refleksjon rundt etiske problemstillinger og dilemma i de ulike enhetene. Et jevnlig fokus på etikk er viktig for å styrke og videreutvikle den positive holdningen vi ønsker skal kjennetegne Molde kommune. Enhetene skal bygge en åpen organisasjonskultur basert på ROSE-filosofien og de etiske retningslinjene. Ansatte og folkevalgte i kommunen har også et selvstendig oppfølgingsansvar. Tvil rundt saker i forhold til de etiske retningslinjene, må tas opp med nærmeste leder. 15

16 2.7 KVALITETSPOLITIKK Attføring/arbeidspraksis: God og fyldig informasjon til søkere. God veiledning i starten av arbeidspraksisen, både når det gjelder valg av tiltak, arbeidstid og oppgaver Vi tilrettelegger en arbeidspraksis den enkelte har utbytte av innen klare og faste rammer Lik informasjon til deltakere og lik behandling, men individuell tilrettelegging Medvirkning fra deltaker i alle ledd, vi skal til enhver tid ha en klar deltakerpolitikk og arenaer for medvirkning Deltakere skal vite hva som tilbys og kreves i løpet av arbeidspraksisen NAV og andre innsøkende: God informasjon om våre tilbud og vår kapasitet til enhver tid Vi tilrettelegger for en god dialog med den enkelte saksbehandler spesielt gjennom å invitere saksbehandlere til deltakersamtaler jevnlig gjennom arbeidspraksisen Innfri kravspesifikasjoner for våre tiltak (APS) Eksterne kunder: Alle som er i kontakt med Arbeid og Aktivitet og det enkelte tiltak skal oppleve en profesjonell holdning og kundefokusert service Alle produkter og tjenester vi leverer er av god kvalitet innen avtalte tidsfrister Internt: Vi skal til enhver tid ha relevant kompetanse blant ansatte i Arbeid og Aktivitet i henhold til våre kompetanseplaner Vi jobber kontinuerlig med Helse, miljø og sikkerhet for å skape et godt arbeidsmiljø for deltakere og ansatte Gjennomføre oppgaver til avtalt tid Opprettholde en informasjonsflyt gjennom ulike kanaler for informasjon I et samfunnsmessig perspektiv: Følge med på utviklingen innen vårt fagfelt og behov innen rehabilitering, attføring og arbeid og levere tjenester i tråd med dette Forplikte oss til enhver tid til å følge NAV sine gjeldende retningslinjer Utvikle metoder for, og dokumentere betydningen av helhetlig rehabilitering. Øke forståelsen for og dokumentere nytten av brukermedvirkning. Samarbeide med aktuelle brukerorganisasjoner Etter endt arbeidspraksis i våre tiltak: Deltaker har oppnådd en bedret livskvalitet, økt selvtillit, arbeidslivskunnskaper og basisferdigheter i arbeidslivet og en klar plan for videre løp God og riktig avklaring for den enkelte deltaker behandling, annet tiltak, jobb, skole, uføretrygd En sluttrapport som beskriver arbeidspraksisen, gir svar på bestillingen og har en klar konklusjon 16

17 2.8 MÅLSETTINGER OG ÅRSHJUL Målsettinger og strategier Overordnet mål: Arbeid og Aktivitet skal tilby arbeidssøkere arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS), tilby arbeidspraksis, aktivitets- og rehabiliteringstilbud til personer med rus- og/eller psykiske lidelser og personer med psykososiale problemer. Deltakelse på Arbeid og Aktivitet sine tiltak skal gi kvalifikasjoner som gjør den enkelte deltaker mer konkurransedyktig på arbeidsmarkedet. Deltakerne skal bli møtt med respekt, tillit og ærlighet slik at de kan oppleve trygghet, trivsel og mestring STRATEGIER Det skal legges til rette for fysisk aktivitet og et sunt kosthold i tiltakene, forebygge sykdom og fremme helse Arbeid og Aktivitet skal styrke deltakernes mulighet til å stå på egne ben Arbeid og Aktivitet skal gi deltakerne mulighet til å tilegne seg nødvendige sosiale ferdigheter Arbeid og Aktivitet skal organisere arbeidet slik at kravene til helse, miljø og sikkerhet (HMS) ivaretas. 17

18 Årshjul Oktober November Desember Januar - Julelunsj - Gjennomgang - Budsjettet vedtas av budsjett - Fagdag - Medarbeidersamtaler - Helhetlig evaluering - Kvalitetsutvalgsmøte - Refusjonskrav NAV - Kvartalsrapport sykefravær - Utarbeide og vedta årsplan/årshjul - Refusjonskrav NAV - Vedta kompetanseutviklingsplan - Levere årsrapport Smia - Vernerunde -Oppdatere og vedta Virksomhetsbok - Fagdag -Oppdatere og vedta Prosedyrehåndbok - Førstehjelpskurs - Høstfest - Gjennomgang av - Budsjettarbeid førstehjelpsutstyr - Vårfest Februar Mars September - Budsjettarbeid neste års budsjett - Gjennomgang av førstehjelpsutstyr - Kvalitetsutvalgsmøte April August - Oppdatere brosjyrer og hjemmeside - Kvalitetsutvalgsmøte - Kvartalsrapport sykefravær - Årsregnskap Smia - Refusjonskrav NAV - Sommerfest - Evaluering årsplan/årshjul - Kvartalsrapport sykefravær - Fagdag Mai Juli Juni Ressurstjenesten koordinerer internt sine ulike avdelinger og tiltak gjennom en rekke møter. Ledermøte. Enhetsleder, fagledere og avdelingsledere. Ukentlig møte. Personalmøte. Alle ansatte i Ressurstjenesten møter. Møtene er månedlig. Avdelingsmøter. Alle avdelinger har egne møter hvor alt personale i avdelingen møter. Teammøter. Ukentlig/daglig møte hvor ansatte i det enkelte tiltak møtes for å koordinere driften i tiltaket. 18 Rådgivende Utvalgsmøte (RU møte). Møte mellom ledelsen i Ressurstjenesten og ledelsen ved Nav Molde. 2 ulike møter; Et møte med fokus på arbeidstiltakene og et møte med fokus på rus. Månedlige møter.

19 2.9 SAMARBEIDSAVTALER Arbeid og Aktivitet samarbeider med ulike parter. Samarbeidet er styrt gjennom en rekke samarbeidsavtaler som beskriver oppgave- og ansvarsfordeling mellom de involverte parter. Samarbeidsavtale med Nav Molde om drift av ATA Samarbeidsavtale med Nav Molde Møre og Romsdal om drift av 10 APS plasser Samarbeidsavtale med Romsdalsmuseet om utføring av arbeidsoppgaver Samarbeidsavtale mellom Ressurstjenesten og Nav Molde 19

20 2.10 SAMFUNNSANSVAR Samfunnsøkonomisk ansvar Arbeid og Aktivitet bidrar gjennom sine tiltak overfor sosialhjelpsmottakere, personer med rusproblemer og psykiske lidelser å hindre tilbakefall og innleggelser i institusjon, forebygge kriminalitet og er med på å reduserer samfunnets kostnader i rettsapparatet. Ressursbua og Alle Tiders (Gjenbruksbutikk) tilbyr rimelige møbler og klær til vanskeligstilte. Sosialt ansvar Vi har samarbeid med Møre og Romsdal Friomsorgskontor om avtjenings av samfunnsstraff og arbeidsaktivitet ved hjemmesoning. Vertskap for skoler og barnehager ved gårdsbesøk. Smia arrangerer i samarbeid med Romsdalsmuseet ulike åpne dager ved museet. Gjennom våre tiltak gir vi ulike tilbud til personer som ellers ikke ville hatt noe å gå til. Miljømessig ansvar Gjennom drift av Ressursbua - en gjenbruksbutikk - driver vi et avfallsreduserende tiltak. Vi henter brukte møbler og selger disse videre til privatpersoner. Smia driver landskapspleie ved blant annet vedlikehold av skogsstier og rydding av skog. 20

21 2.11 KLAGEBEHANDLING Det tas sikte på å løse alle konflikter på lavest mulig nivå i samsvar med arbeidstiltakets ordensregler og etiske retningslinjer. Dette er vanligvis den beste og mest effektive måten å løse konflikter på. Hvis deltaker på arbeidstiltaket til tross for dette skulle oppleve manglende respekt for sin person fra andre deltakere på arbeidstiltaket eller noen av arbeidstiltakets medarbeidere, kan man levere skriftlig klage på det. Det samme gjelder om man skulle oppleve å bli utnyttet fysisk, psykisk eller økonomisk av andre deltakere eller noen av arbeidstiltakets medarbeidere. Deltakeren har krav på hjelp fra sitt arbeidstiltak til å formulere klagen om ønskelig. Skriftlig klage på: andre deltakere leveres eller sendes til arbeidstiltaket ved kontaktperson. en av arbeidstiltakets medarbeidere leveres eller sendes daglig leder på arbeidstiltaket. daglig leder på arbeidstiltaket leveres eller sendes enhetsleder i Ressurstjenesten, Molde kommune. Arbeidstiltaket skal snarest og så langt som mulig rydde opp i forholdene det klages på i samarbeid med deltakeren og eventuelt andre involverte. Deltakeren har krav på skriftlig svar på sin klage fra arbeidstiltaket innen rimelig tid og senest innen 2 uker etter at klagen ble mottatt av arbeidstiltaket. Hvis deltaker ikke skulle være fornøyd med svaret på sin klage eller måten arbeidstiltaket har løst problemet på i samarbeid med deltaker, kan det klages på dette til det lokale NAVkontor ved deltakerens veileder. Klagen skrives på eget dokument «SKJEMA FOR KLAGEBEHANDLING FOR ARBEID OG AK- TIVITET». Denne er tilgjengelig på Molde kommunes hjemmeside og i det enkelte tiltak. 21

22 2.12 PLAN FOR HELHETLIG EVALUERING OG ÅRSPLANLEGGINGSPROSESSEN Plan for helhetlig evaluering Arbeid og Aktivitet gjennomfører årlig en helhetlig evaluering hvor følgende hovedpunkt gjennomgås: 1. Måloppnåelse ut fra formulerte mål 2. Evaluering av tjenestekvalitet 3. Deltakerforhold 4. Ledelsen og medarbeidernes arbeidsforhold 5. Tilleggsverdien som tiltaket tilfører samfunnet 6. Interesseparter sin grad av tilfredshet 7. Tilleggsverdien av partnerskap Alle ansatte i avdelingen deltar i evalueringen. Det gjennomføres årlig en medarbeiderundersøkelse og en egen undersøkelse for samarbeidspartnere. Alle deltakere som er i de ulike tiltakene fyller ut en egen brukerundersøkelse. Den helhetlige evalueringen er nedfelt i årplaner og årshjulet for avdelingen. Det er utarbeidet en egen prosedyre som beskriver gjennomføringen av evalueringen. Det foregår kontinuerlig en prosessevaluering gjennom de ulike møter og fagdager som arrangereres. Årsplanleggingsprosessen Ny årsplan utarbeides etter at det er gjennomført en helhetlig evaluering i januar. Arbeid og Aktivitet gjennomfører i august en halvårsevaluering av årsplanen. Årsplanen inneholder mål, resultatmål og plan for gjennomføring for avdelingen og alle tiltakene. Det er utarbeidet en egen prosedyre for denne prosessen som finnes i Prosedyrehåndboken. 22

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Tittel Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Godkjent

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger? KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 10.juni 2008 nr 580 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr.

Detaljer

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFSERIE NR. 2/2010 1 Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFTSERIE NR. 2/2010 ISBN: 978-82-8026-009-3 ISSN:

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid PERSONALHÅNDBOK for arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid Rev.13.10.2011 1 Til alle ansatte i Solstein AS... 3 Kort om Solstein... 3 Hvorfor bytte navn til Solstein:... 3 Visjon... 3 Solsteins formålsparagraf:...

Detaljer

Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner

Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 27. oktober 2003 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Detaljer

Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009.

Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009. Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009. Ettårssrapport 15.03.2010 1. Innledning Historikk Fra 2007 har det vært arbeidet for å få til en Medarbeider med brukererfaring-utdanning i Nedre Buskerud

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Deltakerhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015

Deltakerhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015 Revidert: 04.11.2010 2015 Innholdsfortegnelse 1 Formålet med din deltakelse hos oss... 3 2 Visjon og formål... 4 2.1 Visjon... 4 2.2 Empowerment... 4 2.3 Formål... 4 3 Kvalitetspolitikk... 4 3.1 Bedriften...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter 07.01.15 En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: - En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken (forfall) Unni Haugli Ronald Bradal Sjur J. Alhaug, 1. vara

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING

INDIVIDUELL KARTLEGGING VEILEDER INDIVIDUELL KARTLEGGING og UTVIKLING AV INDIVIDUELL TILTAKSPLAN FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE I ORDINÆRE STATLIGE MOTTAK 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Faglig grunnlag for individuelt kartleggings- og

Detaljer

- Det handler om mennesker! Personalhåndbok. Songvaar Vekst AS

- Det handler om mennesker! Personalhåndbok. Songvaar Vekst AS - Det handler om mennesker! Personalhåndbok Songvaar Vekst AS Utgitt: August 2011 1 Songvaar Vekst AS Visjon Det handler om mennesker! Verdier Verdier skal gi oss et felles utgangspunkt og være rettesnor

Detaljer