VIRKSOMHETSBOK Arbeid og Aktivitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSBOK Arbeid og Aktivitet"

Transkript

1 VIRKSOMHETSBOK Arbeid og Aktivitet

2 Innhold 1. Innledning Presentasjon av Arbeid og Aktivitet HISTORIKK ORGANISASJON...5 KONTAKTINFORMASJON TILTAK OG TILBUD MÅLGRUPPER RETTIGHETER FORMÅL, VISJON, VERDIER, KJERNEVERDIER OG ETISKE RETNINGSLINJER KVALITETSPOLITIKK MÅLSETTINGER OG ÅRSHJUL SAMARBEIDSAVTALER SAMFUNNSANSVAR KLAGEBEHANDLING PLAN FOR HELHETLIG EVALUERING OG ÅRSPLANLEGGINGSPROSESSEN KONFIDENSIALITET Presentasjon av hvert enkelt tiltak SMIA FRAM AVKLARING TIL ARBEID - ATA PRIM Molde 2012

3 1. Innledning I denne boken presentere vi Ressurstjenestens avdeling Arbeid og Aktivitet. Arbeid og Aktivitet ble etablert i 2012 og består av 4 ulike arbeidstiltak. Virksomhetsboken er ment for nye og aktuelle medarbeidere i Arbeid og Aktivitet, for samarbeidspartnere, deltakere, studenter og andre som har behov for å kjenne til vårt tilbud. I tillegg til virksomhetsboken er det utarbeidet brosjyrer for de ulike arbeidstiltakene. Virksomhetsboken er disponert slik: Kap. 2 er en presentasjon av hele avdelingen Arbeid og Aktivitet. Kap. 3 er en presentasjon av det enkelte arbeidstiltak, Fram, Smia, ATA og PRIM. Gjennom hele boken blir det opplyst om hvem som er kontaktpersoner og man kan kontakte disse for å få ytterligere opplysninger. Man kan også lese om Ressurstjenesten og Arbeid og Aktivitet på Molde kommunes hjemmeside: 3

4 2. Presentasjon av Arbeid og Aktivitet 2.1 HISTORIKK Avdelingen Arbeid og Aktivitet er etablert i 2012, men flere av tiltakene har drevet virksomhet lenger. Smia ble etablert i 2002, Fram (tidl. Grandfjæra) ble etablert i 2003, Prim i 2006 og ATA i Veien frem til etablering av de ulike tiltakene har vært forskjellig, men fellesnevneren er at det har vært avdekket behov i kommunen som man måtte møte. Tiltakene har startet som prosjekt finansiert gjennom statlige satsingsområder; opptrappingsplanen for psykiatri, opptrappingsplanen for rus og tiltak mot langtidsmottakere av sosialhjelp. Arbeid og Aktivitet ble opprettet i 2012 for å samle de ulike arbeidstiltakene i Ressurstjenesten i en avdeling. Dette for å fremme enda bedre samarbeid mellom de ulike tiltakene og for å gi et enda bedre tilbud til deltakerne. Å være én avdeling oppleves som ryddigere både for deltakerne og for våre samarbeidspartnere. De ulike tiltakene har ulik erfaring og kompetanse, ulike målgrupper og til dels ulik metodikk. Med å være én avdeling er intensjonen at deltakerne våre skal få det beste tilbudet utfra sin livssituasjon, sine evner og ferdigheter og sine målsettinger i nært samarbeid med Nav Molde og andre henvisere. 4

5 2.2 ORGANISASJON Organisasjonkart. Arbeid og Aktivitet er organisert i Ressurstjenesten som er en egen enhet i Molde kommune. Rådmannen Merkantil Ellen Størdal Enhetsleder Inge Baadnes Fagutvikler Rus Mottak og oppfølgingssenteret Ambulant miljøtjeneste Arbeid og Aktivitet Smia Daglig leder: Anne Sofie Sandvik Arbeidsledere: Jan Harry Holden, Pål Kvernberg og Hans Olav Henden FRAM Daglig leder: Tove Austnes Arbeidsleder: Åse Nes Kvande ATA Arbeidsleder: Trude Heggem Brevik Kursleder: Gro Anita Mundal PRIM Arbeidsleder: John Einar Larsen 5

6 KONTAKTINFORMASJON Åpningstider: Molde kommunes sentralbord er åpent mandag - fredag Ressurstjenestens ansatte er normalt tilgjengelig mandag - fredag De enkelte tiltak kan ha andre åpningstider, se kap. 3 under det enkelte tiltak. Administrasjon ATA Enhetsleder Inge Baadnes Storgata Arbeidsleder Trude Heggem Brevik Storgata 15/Røbekk Merkantil Ellen Størdal Julsundvegen 47b Kursleder Gro Anita Mundal Julsundvegen 47b Smia Fram Daglig leder Tove Austnes Julsundvegen 47b Arbeidsleder Åse Nes Kvande Julsundvegen 47b Prim Daglig leder Anne Sofie Sandvik Per Amdamsveg no Kursleder Jan Harry Holden Per Amdamsveg Arbeidsleder Pål Kvernberg Per Amdamsveg Arbeidsleder John Einar Larsen Storgata 15/Røbekk Arbeidsleder Hans Olav Henden Per Amdamsveg

7 2.3 TILTAK OG TILBUD Smia Smia er et kommunalt arbeidsmarkedstiltak i Molde som leverer tjenester på bestilling fra NAV. Tiltaket har 10 deltakerplasser i kategorien Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS), for arbeidssøkere som trenger oppfølging for å komme i arbeid. Smia-teamet består av medarbeidere med tverrfaglig bakgrunn fra blant annet sosialt arbeid og håndtverksfag. Tilbudet innebærer et samarbeid med deltakerne for å avklare deres ressurser, muligheter og hindringer i forhold til arbeidslivet. Målet er at deltakeren skal kunne arbeide seg i posisjon til å få, og beholde et lønnet arbeid. I denne prosessen klargjør deltakeren sitt yrkesmål og meisler ut en konkret handlingsplan for å komme dit. Underveis er det et tett samarbeid med Nav og andre hjelpeinstanser som kan bidra. Smia er først og fremst et tilbud til deltakerne om å smi sin egen framtid. Dette innebærer en engasjerende og kreativ prosess på mange plan, som omfatter blant annet: 1. Praktisk arbeid Variert praktisk arbeid som gir en mulighet til å klargjøre interesser og ferdigheter både med hensyn til oppgaveløsning og samarbeid. Arbeidet spenner over et bredt spekter av oppgaver innen bl a sagbruk, dyrestell, vedproduksjon, vaktmestertjenester, renhold, kjøkken, vedlikehold av hus og parkanlegg, snekkerverksted og lærarbeid. 2. Personlig utvikling Alle deltakere får sin personlige oppfølgingskontakt på Smia og tilbys ukentlige oppfølgingssamtaler. Dette for å avklare ressurser, utfordringer, mål og handlingsplan samt bidra til effektiv problemløsning og livsmestring. Smias oppfølgingskontakter har kompetanse i coaching, samtaleterapi, NLP og EFT. 3. Framtidsverksted I smågrupper gis deltakerne muligheter til å se grundig på hvor de står og hvor de vil i livet. Personlige verdier bevisstgjøres, konkrete mål settes, og personlig handlingsplan meisles ut. I tillegg bruker vi tid på bevisstgjøring og ferdighetstrening i jobbsøking. 4. Friluftsliv / trim Smia bruker friluftsliv, trimaktivitet og Qigong for å bedre deltakernes fysiske form og helse. Faste ukentlige økter gjør at mange deltakere raskt får en stigende form med økt velvære og bedre humør. Dette gir økt energi til å smi sin egen fremtid. Samlet gir Smia-tilbudet deltakerne en reell mulighet til å være sin egen lykkes smed. I tillegg tilbyr Smia et positivt sosialt fellesskap, gratis sunn lunsj og samarbeid med NAV og andre hjelpeinstanser. 7

8 Fram Er et lavterskeltilbud for personer med psykiske helseplager i Molde kommune. Fram tilbyr arbeidstrening for personer som har vært lenge borte fra arbeidslivet og som trenger å nærme seg arbeidslivet med små skritt. Fram er med på å forebygge passivitet, isolasjon og nye aktivtetstap. Fram tilbyr arbeidspraksis i trivelige lokaler. Arbeidet består av: butikkdrift - Alle Tiders delproduksjon for ulike aktører renholdsoppgaver kjøkkenoppgaver budtjeneste glass- og keramikkproduksjon Det gis oppfølgingssamtaler i nært samarbeid med øvrige hjelpeapparat. Det fokuserers på at deltakerne skal: forholde seg til faste avtaler forholde seg til kollegaer stå i arbeidet over tid vise hensyn samarbeide I tillegg tilbyr Fram godtgjørelse for arbeidet, lunsj, tilgang til lokalavis og tidsskrifter, tilgang til PC/internett og oppfølging på helsestudio. ATA - Avklaring til Arbeid Er et tilbud for personer tilknyttet NAV, og som ikke er i meningsfull aktivitet/arbeid eller andre relevante tilbud. Tiltaket har åtte deltakerplasser. Nav Molde tildeler alle plassene i tiltaket. Formålet med ATA er å gi personer, som har behov for en nærmere utprøving/avklaring, et arbeids- og kurstilbud. Siktemålet er å utarbeide en helhetlig handlingsplan, og få en avklaring rundt videre arbeid/tiltak. For å avklare eventuelle ressurser og hindringer hos den enkelte deltaker, samarbeides det tett med deltakeren, NAV og andre eventuelle hjelpeinstanser. Ata består først og fremst av et arbeids - og kurstilbud for å få en avklaring rundt videre arbeid og tiltak. Prosessen krever og bidrar til en aktiv, interaktivt og engasjerende prosess av den enkelte deltaker som bl. annet består av: 8

9 1. Kursdag Har ulike temaer på dagsordenen, deriblant økonomi, bolig, kosthold og ernæring. Disse temaene tas opp og diskuteres i plenum eller i grupper, men det kan også innebære praktiske oppgaver og gjennomføring. Besøk hos eventuelle arbeidstiltak/bedrifter m.m inngår også som en del av innholdet i kursdagene. 2. Arbeidspraksis Innebærer ulik type praktisk arbeid. Variasjon og bredde i oppgaver gir mulighet for å kartlegge interesser og ferdigheter hos den enkelte deltaker i forhold til sosial og praktisk kompetanse. Det praktiske arbeidet omfatter blant annet flytteoppdrag, bilpleie, butikkdrift (Ressursbua), kjøkkenoppgaver, renholdsoppgaver og vedlikehold/oppussing av møbler. 3. Aktiv på dagtid ATA benytter seg av aktiv på dagtid for å forbedre den enkelte deltakers fysiske form og helse. Aktiv på dagtid består hovedsaklig av akrobatikk/turn, men også andre fysiske aktivitetsformer kan introduseres og gjennomføres (ballspillaktiviteter, styrketrening m.m). Faste ukentlige økter kan bidra til forbedret fysisk form, bedre humør og overskudd i hverdagen, økt mestring/selvtillit, og arenaer for å skape/utvikle en hobby/fritidsinteresse. 4. Individuelle samtaler Alle deltakere har tilbud om individuelle samtaler og oppfølging av miljøterapeut og veileder. Dette kan være viktig for å avklare eventuelle ressurser, hindringer og mål. I tillegg tilbyr ATA gratis lunsj, henvisning til aktuelle hjelpeinstanser og samarbeid med NAV i forhold til å skaffe en eventuell døråpning til arbeidslivet. PRIM - Praktisk rehabilitering i Molde Er et arbeids- og rehabilieringstiltak for personer i Legemiddelassistert rehabilitering og for personer som har fullført rusbehandling. Tiltaket har inntil 9 deltakerplasser. Å bli integrert i samfunnet etter et langt liv som rusavhengig er en lang og ofte vanskelig prosess. PRIM er et tiltak for å nærme seg arbeidslivet med små skritt. Samtidig er det god tilbakefallsforebygging å være i aktivitet. PRIM tilbyr reelle og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver på en skjermet arbeidsplass. Tilbudet blir individuelt tilpasset og kan være en del av din aktivitetsplan, behandlingsplan og/eller Individuell Plan. Tilbudet består av: 1. Arbeidspraksis Innebærer ulik type praktisk arbeid. Variasjon og bredde i oppgaver gir mulighet for trivsel 9

10 og for å få bruke sine ferdigheter. Det praktiske arbeidet omfatter blant annet flytteoppdrag, bilpleie og vedlikehold/oppussing av møbler. 2. Sosialt fellesskap Som deltaker i PRIM blir man en del av et arbeidsfellesskap med de utfordringer og gleder det gir. 3. Motivasjonspenger Deltakerne i PRIM mottar motivasjonspenger basert på hvor mange timer de arbeider i uken. 4. Tilbakefallsforebygging Å være i aktivitet og arbeid er en viktig faktor for å forhindre tilbakefall. 5. Avklaring PRIM er også en avklaringsarena for videre løp. PRIM samarbeider med Nav Molde og veileder til den enkelte deltaker. I tillegg tilbyr PRIM Gratis lunsj med vekt på sunt kosthold, Samarbeid med NAV i forhold til å skaffe en eventuell døråpning til arbeidslivet, tett oppfølging av arbeidsleder også utenom arbeidspraksisen. 10

11 2.4 MÅLGRUPPER Målgruppen er personer som på grunn av psykososiale forhold ikke er i ordinært arbeid eller annen meningsfull aktivitet. For personer fra 16 til 67 år. Smia Arbeidsøkere som har behov for avklaring og utvikling av arbeidsevnen og/eller har behov for arbeidspraksis i skjermet virksomhet. Fram Personer som på grunn av psykiske lidelser ikke er i en meningsfull aktivitet eller arbeid og som ikke er igang med andre relevante tilbud. ATA Personer som mottar ytelser fra Nav og som ikke er i en meningsfull aktivitet eller arbeid og som ikke er igang med andre relevante tilbud. Prim Pasienter i Legemiddelassistert rehabilitering elller andre personer som har gjennomført rusbehandling og hvor aktivitet skal inngå som en del av en rehabiliteringsprosess. 11

12 2.5 RETTIGHETER Rettigheter og plikter for deltakere ved Ressurstjenestens arbeidstiltak. Alle deltakerne blir informert om og skriver under på et eget rettighetsdokument. Alle deltakere ved våre arbeidstiltak skal behandles med respekt og likeverd uavhengig av kulturell og etnisk tilhørighet, funksjonshemming, religion, politisk holdning, kjønn eller seksuell legning. Deltakere ved Ressurstjenestens arbeidstiltak er ikke ansatt i kommunen og følgelig gjelder ikke Arbeidsmiljøloven og Ferieloven. Deltakere som mottar økonomisk ytelse (arbeidsavklaringspenger, individstønad eller kvalifiseringsstønad) fra Nav kan ved ugyldig fravær få mindre utbetalt. Rettigheter Rett til individuell tilrettelegging og oppfølging du har utbytte av, innen klare og faste rammer Rett til individuell handlingsplan Rett til at øvrige deltakere er gjort kjent med den moralske taushetsplikten som følger av å delta i en gruppe Rett til å bli orientert om og tatt med i planleggingen og utformingen av din egen handlingsplan Rett til at fysiske og følelsesmessige behov aksepteres og respekteres Rett til et trygt og godt arbeidsmiljø Rett til innsyn i dine egne personopplysninger Rett til å bli informert om endring i prosedyrer Rett til å klage i saker som angår deg selv, og å få fri og klar adgang til klageprosedyrer Rett til å gi tilbakemeldinger til bedriften gjennom brukerundersøkelse Rett til at taushetsplikten overholdes etter gjeldende lover Alle ansatte ved arbeidstiltaket har taushetsplikt om deltakernes personlige forhold, og alt skriftlig materiale om deltakeren skal oppbevares etter gjeldende lover og forskrifter. Plikter Plikt til å forholde seg til ansatte og andre deltakere ved arbeidstiltaket på en respektfull måte Plikt til å overholde arbeidstiltakets nulltoleranse i forhold til mobbing og rus Plikt til å utføre arbeidet etter opplæring og anvisning fra arbeidsleder/kursleder Plikt til å være med på å utforme innholdet i egen handlingsplan Plikt til å møte opp til avtalt tid og gi beskjed ved fravær Dersom ikke pliktene overholdes vil det kunne føre til utskriving fra arbeidstiltaket. 12

13 2.6 FORMÅL, VISJON, VERDIER, KJERNEVERDIER OG ETISKE RETNINGSLINJER Formål Ressurstjenesten, Avdeling for Arbeid og aktivitet skal være en utførerenhet for Nav Molde. Målgruppen er personer som på grunn av psykososiale forhold ikke er i ordinært arbeid eller annen meningsfull aktivitet. Arbeid og aktivitet skal bidra til økt livskvalitet, rehabilitering, avklaring, videreutvikling av arbeidsevne og økt deltakelse i arbeidslivet for deltakerne. Visjon Det er utarbeidet følgende visjon for Molde kommune og dens ulike enheter: Molde stikker seg ut! Visjonen skal symbolisere vilje til noe ekstra, og kan knyttes til ordspill i mange sammenhenger innenfor kommunens tjenesteproduksjon. Den har en klar symbolikk i forhold til livskraftige roser og identiteten til Rosenes by. Verdier Molde kommune baserer sin virksomhet på ROSE-filosofien, der Effektivitet er et resultat som oppnås gjennom Respekt, Omsorg og Samarbeid. ROSE handler om hvordan vi sammen skal videreutvikle en god organisasjonskultur og et godt arbeidsmiljø, som igjen vil komme innbyggerne til gode. ROSE skal være gjennomgående i hele organisasjonen og være grunnlag for hvordan vi behandler både kollegaer og brukere. Respekt Omsorg Samarbeid = Effektivitet 13

14 Kjerneverdier Kjerneverdiene skal være retningsgivende for medarbeiderne i deres daglige samarbeid med deltakerne i de ulike tiltakene. Kjerneverdiene er satt sammen som verdipar som hele tiden må balanseres opp mot hverandre i henhold til aktuell situasjon og deltakernes skiftende behov. «Tydelige og romslige»: Vi skal være tydelige overfor deltakerne om hva arbeidstiltakene er, deltakernes rettigheter og plikter og hva arbeidsprosessene innebærer. Dette skal balanseres opp mot en romslighet som gir deltakerne mulighet til å være seg selv. «Trygge og utfordrende»: Vi skal være ekte og trygge personer som deltakerne kan opparbeide tillit til. Samtidig skal vi også utfordre deltakerne på en sunn måte. God balanse i dette gir en hensiktsmessig vekst og utvikling. «Engasjerte og tilbakelente»: Vi skal være engasjerte i deltakerne sine liv, samtidig som vi skal være tilbakelente og huske at deltakeren er «sin egen lykkes smed». «Spørrende og løsningsdyktige»: Vi er coacher som tror at deltakerne sitter inn med de beste svarene og løsningene for sine unike utfordringer. Med gode spørsmål hjelper vi deltakerne å bli bevisst disse svarene og løsningene. Dernest supplerer vi deltakerne med våre egne løsningsdyktige ressurser. «Empatiske med helhetsperspektiv»: Vi skal vise ekte, følsom og respektfull innlevelse i deltakerne sine liv, empati, uten å bli «bergtatt». Samtidig skal vi bidra med helhetsperspektiv til nytte for deltakerne. Dette vil si å kunne se utfordringene i en større sammenheng, lengre tidsperspektiv og kunne bidra med håp når kriseopplevelsen virker lammende. Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Molde kommune. 1. Samfunnsansvar - Kommunens ressurser skal ivaretas økomomisk og rasjonelt på en bærekraftig måte innenfor rammen av det nasjonale fellesskapet. I forhold til samfunnet som helhet og den enkelte, skal Molde kommune være kjent for profesjonalitet og omtanke. Molde kommune skal være en åpen og inkluderende organisasjon. 2. Interessekonflikter - Ansatte og folkevalgte skal unngå situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og egne interesser. I situas- 14

15 joner der interessekonflikter kan oppstå, er det den enkeltes ansvar å informere sin nærmeste leder for å avklare situasjonen. 3. Informasjon og omdømme - All informasjon som gis skal være korrekt og pålitelig. Det forventes at ansatte og folkevalgte opptrer saklig, tillitvekkende og innenfor gjeldende regelverk. Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med arbeidet må respekteres og aldri meddeles andre når dette ikke følger av lov eller reglement. Alle ansatte signerer taushetsplikterklæring og databrukeravtale ved tiltredelse. Retningslinjer for bruk av sosial medier i Molde kommune må også respekteres. 4. Personlige fordeler - Ansatte og folkevalgte kan ikke motta gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre personlige fordeler som kan påvirke tjenesteutøvelsen, eller gi andre saklig grunn til å tro det. Gaver og personlige fordeler av mindre verdi kan likevel aksepteres i samråd med nærmeste leder. Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold, og kan på samme vis aksepteres i enkelttilfeller. Når det gjelder privat bruk av kommunens eiendeler/verdier, kan dette bare skje etter avtale med nærmeste leder. 5. Forretningsetikk - Kommunens forretningsmessige virksomhet skal bidra til at kommunens fastsatte mål blir nådd, og driften skal skje innenfor rammen av gjeldende lover og forskrifter. Som forvalter av innbyggernes fellesmidler, er det viktig å ha tillit hos innbyggere, brukere og leverandører. Ansatte som deltar i kommunens forretningsmessige virksomhet plikter derfor å sette seg grundig inn i og etterleve lov og forskrift om offentlige anskaffelser og kommunens eget regelverk på området. Alle anskaffelser må baseres på forutsigbarhet, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet, likebehandling og god forretningsskikk. Kommunens ansatte kan ikke levere varer og tjenester til den virksomhet i kommunen hvor de selv er ansatt. Kommunens ansatte skal ikke gjøre privat bruk av kommunens samkjøpsavtaler eller rabattordninger. Det skal ikke foretas privat bestilling fra leverandør de ansatte har kontakt med som representant for kommunen når dette kan skape tvil om sammenblanding av offentlige og private midler. 6. Varsling av kritikkverdige forhold - Molde kommune ønsker at kritikkverdige forhold avdekkes og følges opp, slik at forholdene kan bedres. Det vises til egne prosedyrer og veiledning om varsling i Molde kommune, samt reglene i arbeidsmiljøloven. 7. Generelt - En god etisk praksis forutsetter at det legges til rette for åpen kommunikasjon og refleksjon rundt etiske problemstillinger og dilemma i de ulike enhetene. Et jevnlig fokus på etikk er viktig for å styrke og videreutvikle den positive holdningen vi ønsker skal kjennetegne Molde kommune. Enhetene skal bygge en åpen organisasjonskultur basert på ROSE-filosofien og de etiske retningslinjene. Ansatte og folkevalgte i kommunen har også et selvstendig oppfølgingsansvar. Tvil rundt saker i forhold til de etiske retningslinjene, må tas opp med nærmeste leder. 15

16 2.7 KVALITETSPOLITIKK Attføring/arbeidspraksis: God og fyldig informasjon til søkere. God veiledning i starten av arbeidspraksisen, både når det gjelder valg av tiltak, arbeidstid og oppgaver Vi tilrettelegger en arbeidspraksis den enkelte har utbytte av innen klare og faste rammer Lik informasjon til deltakere og lik behandling, men individuell tilrettelegging Medvirkning fra deltaker i alle ledd, vi skal til enhver tid ha en klar deltakerpolitikk og arenaer for medvirkning Deltakere skal vite hva som tilbys og kreves i løpet av arbeidspraksisen NAV og andre innsøkende: God informasjon om våre tilbud og vår kapasitet til enhver tid Vi tilrettelegger for en god dialog med den enkelte saksbehandler spesielt gjennom å invitere saksbehandlere til deltakersamtaler jevnlig gjennom arbeidspraksisen Innfri kravspesifikasjoner for våre tiltak (APS) Eksterne kunder: Alle som er i kontakt med Arbeid og Aktivitet og det enkelte tiltak skal oppleve en profesjonell holdning og kundefokusert service Alle produkter og tjenester vi leverer er av god kvalitet innen avtalte tidsfrister Internt: Vi skal til enhver tid ha relevant kompetanse blant ansatte i Arbeid og Aktivitet i henhold til våre kompetanseplaner Vi jobber kontinuerlig med Helse, miljø og sikkerhet for å skape et godt arbeidsmiljø for deltakere og ansatte Gjennomføre oppgaver til avtalt tid Opprettholde en informasjonsflyt gjennom ulike kanaler for informasjon I et samfunnsmessig perspektiv: Følge med på utviklingen innen vårt fagfelt og behov innen rehabilitering, attføring og arbeid og levere tjenester i tråd med dette Forplikte oss til enhver tid til å følge NAV sine gjeldende retningslinjer Utvikle metoder for, og dokumentere betydningen av helhetlig rehabilitering. Øke forståelsen for og dokumentere nytten av brukermedvirkning. Samarbeide med aktuelle brukerorganisasjoner Etter endt arbeidspraksis i våre tiltak: Deltaker har oppnådd en bedret livskvalitet, økt selvtillit, arbeidslivskunnskaper og basisferdigheter i arbeidslivet og en klar plan for videre løp God og riktig avklaring for den enkelte deltaker behandling, annet tiltak, jobb, skole, uføretrygd En sluttrapport som beskriver arbeidspraksisen, gir svar på bestillingen og har en klar konklusjon 16

17 2.8 MÅLSETTINGER OG ÅRSHJUL Målsettinger og strategier Overordnet mål: Arbeid og Aktivitet skal tilby arbeidssøkere arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS), tilby arbeidspraksis, aktivitets- og rehabiliteringstilbud til personer med rus- og/eller psykiske lidelser og personer med psykososiale problemer. Deltakelse på Arbeid og Aktivitet sine tiltak skal gi kvalifikasjoner som gjør den enkelte deltaker mer konkurransedyktig på arbeidsmarkedet. Deltakerne skal bli møtt med respekt, tillit og ærlighet slik at de kan oppleve trygghet, trivsel og mestring STRATEGIER Det skal legges til rette for fysisk aktivitet og et sunt kosthold i tiltakene, forebygge sykdom og fremme helse Arbeid og Aktivitet skal styrke deltakernes mulighet til å stå på egne ben Arbeid og Aktivitet skal gi deltakerne mulighet til å tilegne seg nødvendige sosiale ferdigheter Arbeid og Aktivitet skal organisere arbeidet slik at kravene til helse, miljø og sikkerhet (HMS) ivaretas. 17

18 Årshjul Oktober November Desember Januar - Julelunsj - Gjennomgang - Budsjettet vedtas av budsjett - Fagdag - Medarbeidersamtaler - Helhetlig evaluering - Kvalitetsutvalgsmøte - Refusjonskrav NAV - Kvartalsrapport sykefravær - Utarbeide og vedta årsplan/årshjul - Refusjonskrav NAV - Vedta kompetanseutviklingsplan - Levere årsrapport Smia - Vernerunde -Oppdatere og vedta Virksomhetsbok - Fagdag -Oppdatere og vedta Prosedyrehåndbok - Førstehjelpskurs - Høstfest - Gjennomgang av - Budsjettarbeid førstehjelpsutstyr - Vårfest Februar Mars September - Budsjettarbeid neste års budsjett - Gjennomgang av førstehjelpsutstyr - Kvalitetsutvalgsmøte April August - Oppdatere brosjyrer og hjemmeside - Kvalitetsutvalgsmøte - Kvartalsrapport sykefravær - Årsregnskap Smia - Refusjonskrav NAV - Sommerfest - Evaluering årsplan/årshjul - Kvartalsrapport sykefravær - Fagdag Mai Juli Juni Ressurstjenesten koordinerer internt sine ulike avdelinger og tiltak gjennom en rekke møter. Ledermøte. Enhetsleder, fagledere og avdelingsledere. Ukentlig møte. Personalmøte. Alle ansatte i Ressurstjenesten møter. Møtene er månedlig. Avdelingsmøter. Alle avdelinger har egne møter hvor alt personale i avdelingen møter. Teammøter. Ukentlig/daglig møte hvor ansatte i det enkelte tiltak møtes for å koordinere driften i tiltaket. 18 Rådgivende Utvalgsmøte (RU møte). Møte mellom ledelsen i Ressurstjenesten og ledelsen ved Nav Molde. 2 ulike møter; Et møte med fokus på arbeidstiltakene og et møte med fokus på rus. Månedlige møter.

19 2.9 SAMARBEIDSAVTALER Arbeid og Aktivitet samarbeider med ulike parter. Samarbeidet er styrt gjennom en rekke samarbeidsavtaler som beskriver oppgave- og ansvarsfordeling mellom de involverte parter. Samarbeidsavtale med Nav Molde om drift av ATA Samarbeidsavtale med Nav Molde Møre og Romsdal om drift av 10 APS plasser Samarbeidsavtale med Romsdalsmuseet om utføring av arbeidsoppgaver Samarbeidsavtale mellom Ressurstjenesten og Nav Molde 19

20 2.10 SAMFUNNSANSVAR Samfunnsøkonomisk ansvar Arbeid og Aktivitet bidrar gjennom sine tiltak overfor sosialhjelpsmottakere, personer med rusproblemer og psykiske lidelser å hindre tilbakefall og innleggelser i institusjon, forebygge kriminalitet og er med på å reduserer samfunnets kostnader i rettsapparatet. Ressursbua og Alle Tiders (Gjenbruksbutikk) tilbyr rimelige møbler og klær til vanskeligstilte. Sosialt ansvar Vi har samarbeid med Møre og Romsdal Friomsorgskontor om avtjenings av samfunnsstraff og arbeidsaktivitet ved hjemmesoning. Vertskap for skoler og barnehager ved gårdsbesøk. Smia arrangerer i samarbeid med Romsdalsmuseet ulike åpne dager ved museet. Gjennom våre tiltak gir vi ulike tilbud til personer som ellers ikke ville hatt noe å gå til. Miljømessig ansvar Gjennom drift av Ressursbua - en gjenbruksbutikk - driver vi et avfallsreduserende tiltak. Vi henter brukte møbler og selger disse videre til privatpersoner. Smia driver landskapspleie ved blant annet vedlikehold av skogsstier og rydding av skog. 20

21 2.11 KLAGEBEHANDLING Det tas sikte på å løse alle konflikter på lavest mulig nivå i samsvar med arbeidstiltakets ordensregler og etiske retningslinjer. Dette er vanligvis den beste og mest effektive måten å løse konflikter på. Hvis deltaker på arbeidstiltaket til tross for dette skulle oppleve manglende respekt for sin person fra andre deltakere på arbeidstiltaket eller noen av arbeidstiltakets medarbeidere, kan man levere skriftlig klage på det. Det samme gjelder om man skulle oppleve å bli utnyttet fysisk, psykisk eller økonomisk av andre deltakere eller noen av arbeidstiltakets medarbeidere. Deltakeren har krav på hjelp fra sitt arbeidstiltak til å formulere klagen om ønskelig. Skriftlig klage på: andre deltakere leveres eller sendes til arbeidstiltaket ved kontaktperson. en av arbeidstiltakets medarbeidere leveres eller sendes daglig leder på arbeidstiltaket. daglig leder på arbeidstiltaket leveres eller sendes enhetsleder i Ressurstjenesten, Molde kommune. Arbeidstiltaket skal snarest og så langt som mulig rydde opp i forholdene det klages på i samarbeid med deltakeren og eventuelt andre involverte. Deltakeren har krav på skriftlig svar på sin klage fra arbeidstiltaket innen rimelig tid og senest innen 2 uker etter at klagen ble mottatt av arbeidstiltaket. Hvis deltaker ikke skulle være fornøyd med svaret på sin klage eller måten arbeidstiltaket har løst problemet på i samarbeid med deltaker, kan det klages på dette til det lokale NAVkontor ved deltakerens veileder. Klagen skrives på eget dokument «SKJEMA FOR KLAGEBEHANDLING FOR ARBEID OG AK- TIVITET». Denne er tilgjengelig på Molde kommunes hjemmeside og i det enkelte tiltak. 21

22 2.12 PLAN FOR HELHETLIG EVALUERING OG ÅRSPLANLEGGINGSPROSESSEN Plan for helhetlig evaluering Arbeid og Aktivitet gjennomfører årlig en helhetlig evaluering hvor følgende hovedpunkt gjennomgås: 1. Måloppnåelse ut fra formulerte mål 2. Evaluering av tjenestekvalitet 3. Deltakerforhold 4. Ledelsen og medarbeidernes arbeidsforhold 5. Tilleggsverdien som tiltaket tilfører samfunnet 6. Interesseparter sin grad av tilfredshet 7. Tilleggsverdien av partnerskap Alle ansatte i avdelingen deltar i evalueringen. Det gjennomføres årlig en medarbeiderundersøkelse og en egen undersøkelse for samarbeidspartnere. Alle deltakere som er i de ulike tiltakene fyller ut en egen brukerundersøkelse. Den helhetlige evalueringen er nedfelt i årplaner og årshjulet for avdelingen. Det er utarbeidet en egen prosedyre som beskriver gjennomføringen av evalueringen. Det foregår kontinuerlig en prosessevaluering gjennom de ulike møter og fagdager som arrangereres. Årsplanleggingsprosessen Ny årsplan utarbeides etter at det er gjennomført en helhetlig evaluering i januar. Arbeid og Aktivitet gjennomfører i august en halvårsevaluering av årsplanen. Årsplanen inneholder mål, resultatmål og plan for gjennomføring for avdelingen og alle tiltakene. Det er utarbeidet en egen prosedyre for denne prosessen som finnes i Prosedyrehåndboken. 22

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Hvorfor etiske retningslinjer? Molde kommune ønsker å være en organisasjon med en god etisk praksis. De etiske retningslinjene skal være

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Mandal kommune. Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune. Vedtatt av bystyret:

Mandal kommune. Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune. Vedtatt av bystyret: Mandal kommune Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune Vedtatt av bystyret: Hvorfor etiske regler? Etikk handler om at vi skal kunne stå for valgene vi gjør som ansatt eller i rollen

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester.

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. Mora - 19. mars 2009. Magne Søvik, NAV Hedmark Innhold 1. Kort om NAV Hedmark 2. Innhold/ oppgaver i NAV kontorer 3. Arbeidsrettede tiltak ulike varianter 4.

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2016 1 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nedre Eiker kommune. Etiske normer uttrykker hva som er rett og

Detaljer

MEDARBEIDER- SAMTALER

MEDARBEIDER- SAMTALER MEDARBEIDER- SAMTALER I MANDAL KOMMUNE Medarbeidersamtaler i Mandal kommune Side 1 Medarbeidersamtaler skal gjennomføres på alle arbeidsplasser i Mandal kommune. God arbeidsgiverpolitikk er evnen til å

Detaljer

Etiske retningslinjer for Vestby kommune

Etiske retningslinjer for Vestby kommune Etiske retningslinjer for Vestby kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2016 1. INNLEDNING Etiske retningslinjer kan sies å danne en norm for hva som er god og ansvarlig opptreden. Målet med de etiske

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

Årsrapport Gjør hverandre gode

Årsrapport Gjør hverandre gode Årsrapport 200 - Gjør hverandre gode Selbu - Trykk startet opp i 974. I begynnelsen var vi et rent trykkeri, men i 992 startet vi opp som attføringsbedrift med 8 VTA plasser. I 2003 utvidet vi med 5 APS

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Våre ansatte blir vist tillit og vet at gode resultater og utvikling

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER VEDTATT AV LYNGEN KOMMUNESTYRE I SAK 60/13 I MØTE 16.12.13 I tillegg til tidligere vedtatte etiske retningslinjer, avløser dette dokumentet «Reglement for registrering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere og ansatte i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert i K.sak 28/2011

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/ Vedtatt kommunestyret 15/

vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/ Vedtatt kommunestyret 15/ vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/12-2016 Vedtatt kommunestyret 15/12-2016. 1. Innledning Etiske retningslinjer er et sett av normer og verdier som legges

Detaljer

VIRKSOMHETSBOK Molde Arbeid og Kvalifisering

VIRKSOMHETSBOK Molde Arbeid og Kvalifisering VIRKSOMHETSBOK Molde Arbeid og Kvalifisering INNHOLD 1. INNLEDNING 3 1.1 KONTAKTINFORMASJON 3 2. PRESENTASJON AV MOLDE ARBEID OG KVALIFISERING 4 2.1 HISTORIKK 4 2.2 ORGANISASJON 4 2.3 TILTAK OG TILBUD

Detaljer

Taushetsplikt og konfidensialitet

Taushetsplikt og konfidensialitet Taushetsplikt og konfidensialitet 1. TAUSHETSPLIKT Taushetsplikt er forbud mot å gi ut opplysninger. Konfidensialitet er å sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang. Ansatte

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

Vindfanget oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Vindfanget oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Vindfanget oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Vindfanget oppfølgingssenter Et oppfølgingstilbud for mennesker som selv ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet, eller som av ulike grunner

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER RANDABERG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens virksomhet (forvaltningsloven, offentlighetsloven, kommuneloven, særlover) Vedtatt av

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OKTOBER Etiske retningslinjer. Randaberg kommune. Elevregler på Harestad skole Foto: Ove Tennfjord

RANDABERG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OKTOBER Etiske retningslinjer. Randaberg kommune. Elevregler på Harestad skole Foto: Ove Tennfjord RANDABERG KOMMUNE OKTOBER 2010 ETISKE RETNINGSLINJER Etiske retningslinjer Randaberg kommune Elevregler på Harestad skole Foto: Ove Tennfjord Randaberg kommune Etiske retningslinjer Retningslinjene er

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Holdninger, etikk og ledelse Grunnfilosofi I ULNA ønsker vi å skape et inkluderende miljø der ulikheter sees på som et gode, der man blir anerkjent for den man er og der opplevelsen av likeverd står sentralt

Detaljer

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Politikk Selfors barnehage.

Politikk Selfors barnehage. Politikk Selfors barnehage. Generell politikk. Selfors barnehage skal bidra til å gi ungene en god barndom. Gjennom lek og samvær med andre unger, skal de ha det artig, trives og utvikle seg. Selfors barnehage

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For medarbeidere og folkevalgte i Østre Toten kommune Ill: KS Kommunesektorens organisasjon Vedtatt i Kommunestyret i Østre Toten, 19. mai 2015. Revidert etter kommunestyrets behandling

Detaljer

Klagebehandling Innhold

Klagebehandling Innhold Klagebehandling Innhold 1. Forebygging av klager...2 2. Klager eller tilbakemeldinger...2 3. Tilbakemeldinger eller klager fra medarbeider...2 3.1.Tilbakemeldinger...2 3.2. Klage...3 Hvem retter medarbeider

Detaljer

«Glød og go fot Hele dagen!»

«Glød og go fot Hele dagen!» «Glød og go fot Hele dagen!» KVALITETSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN i Orkdal kommune FORMÅL FORMÅLET MED KVALITETSPLANEN: Styringsredskap for skoleeier, rektorer, skolefritidsleder og ansatte Sikre alle

Detaljer

AVTALE MELLOM NAV [FYLKE], [TA] OG [GÅRD] OM GJENNOMFØRING AV TILTAKET GRØNT ARBEID

AVTALE MELLOM NAV [FYLKE], [TA] OG [GÅRD] OM GJENNOMFØRING AV TILTAKET GRØNT ARBEID AVTALE MELLOM NAV [FYLKE], [TA] OG [GÅRD] OM GJENNOMFØRING AV TILTAKET GRØNT ARBEID 1. Formål NAV [Fylke] har inngått et samarbeid med [TA] (heretter: tiltaksarrangør) og [Gård] (heretter: underleverandør)

Detaljer

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx. ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2016, sak xx/16 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/16, versjon 1+n, dato xx.xx.2016

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..»

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» I Leva-Fro AS har vi tro på at ethvert menneske har

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 1 Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 2 Forord En framgangsrik bedrift trenger mer enn en god forretningsidé. Den trenger også en bedriftskultur som skaper inspirasjon og bygger

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE Ringebu kommune har utarbeidet etiske retningslinjer for alle ansatte for å sikre en uavhengig forvaltning. Kommunestyret vedtok 29.01.2009

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

Velkommen som medarbeider. Notodden kommune

Velkommen som medarbeider. Notodden kommune Velkommen som medarbeider i Side - 2 - Velkommen som medarbeider i er en stor organisasjon med over 1200 medarbeidere. Vi vil at din nye arbeidsplass skal få positiv betydning for deg, at du får brukt

Detaljer

Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune. Forslag

Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune. Forslag Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune Forslag Innholdsfortegnelse Formål... 4 1. Ærlighet og åpenhet... 4 2. Faglig uavhengighet, lojalitet... 4 3. Forholdet til innbyggere og brukere.... 4 4. Forvaltning

Detaljer

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Ved å integrere tilbud om arbeidsrettet rehabilitering med behandling i psykisk helsevern

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE 01.06.06 Vedtatt av kommunestyret 14.06.06. Forord: Etisk kvalitet i tjenesteytingen og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at våre innbyggere skal

Detaljer

Ny i NAV. Veien til arbeid og velferd

Ny i NAV. Veien til arbeid og velferd Ny i NAV Veien til arbeid og velferd Dag 1 Agenda TID TEMA Velkommen! Overordnet blikk på brukeroppfølging i NAV NAV-veileders kompetanse og rolle Helhetlig oppfølging Arbeidsrettet brukeroppfølging Bedre

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS

ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS BAKGRUNN Tana Arbeidsservice`s viktigste oppgave er å utvikle mennesker. Vårt viktigste mål er å gi dem som har en kortvarig eller langvarig begrensning i

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Vedtatt 12.12.2016. Saksnr.: 2016/809 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 2 Overordnet mål...2 3 Formål...2 4 Verdigrunnlag...3

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16 ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 13.12.2016, sak 71/16 Vedtatt av kommunestyret i sak 71/16, versjon 1, dato 13.12.2016 Innledning Målet med etiske

Detaljer

Velkommen! Velkommen!

Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen! Informasjon om Atico Atico skal bidra til at personer med usikre yrkesmessige forutsetninger får økt livskvalitet gjennom en meningsfull hverdag med arbeid eller utdanning. Bruk tiden

Detaljer

Henvisning og utredning

Henvisning og utredning 12 Henvisning og utredning Julsundvegen 47B, tlf. 97494501/71111229 Ruskonsulent Ruskonsulenten arbeider etter Lov om sosiale tjenester Kap 6 - Hjelpetiltak til rusavhengige. Ruskonsulenten gir råd og

Detaljer

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Kvalitetsdokument Innhold Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Skifte av arbeidsgiver i Inderøy opplæringsring Oppfølging av lærling vi

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK ARBEIDSGIVERPOLITISK PLATTFORM FOR DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1. VISJON Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk:

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer SIRDAL KOMMUNE Etiske retningslinjer For folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune Vedtatt i kommunestyre 26.06.10, sak 10/53 Etiske retningslinjer for folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune 1.

Detaljer

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0 Innledning I Etiske retningslinjer Helse Midt Norge Versjon 1.0 Innledning Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Etiske retningslinjer i Trysil kommune

Etiske retningslinjer i Trysil kommune 1 Etiske retningslinjer i Trysil kommune Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/47 den 18.09.2007 Saksnr i Ephorte: 2007/2777 2 Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/47 i møte 18.09.07 1. Retningslinjene

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2016-2017 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

1. Retningslinjene. Vedtatt: Kommunestyret/ k-sak 82/09 Dato:

1. Retningslinjene. Vedtatt: Kommunestyret/ k-sak 82/09 Dato: 1. Retningslinjene Vedtatt: Kommunestyret/ k-sak 82/09 Dato: 19.11.2009 Retningslinjene gjelder for kommunens folkevalgte og ansatte. Kommunestyret anmoder kommunalt eide selskaper om å innføre tilsvarende

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

AVDELING FOR OPPVEKST

AVDELING FOR OPPVEKST AVDELING FOR OPPVEKST Utviklingsplan (virksomhetsplan) for perioden: 2016-2020 For ansvar: 2168 Tjenesteenhet: Egge barnehage/egge ressursbarnehage Ansvarlig tjenesteenhetsleder: Anne Stuevold Fokusområde

Detaljer

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 10/2773-6 007 HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 Etiske retningslinjer for Hemne kommune Vedtatt i Kommunestyret 22.03.2011, sak 13/11 Ansatte og folkevalgte

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret 03.09.07 i HST sak 76/07. 1 Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune legger stor vekt

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE

ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE 1. GENERELT Andebu kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet, rettferdighet, tillit og åpenhet i all sin virksomhet. Alle ansatte

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer