Å sette lesingen i system!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å sette lesingen i system!"

Transkript

1 Å sette lesingen i system! Det finnes trolig ikke en rektor, spesialpedagog eller lærer som ikke vil skrive under på at lesing er en av de viktigste ferdighetene elevene skal tilegne seg i løpet av grunnskolen. De fleste er også enige i at en systematisk leseopplæring bør utgjøre fundamentet i begynneropplæringen, og vi nikker alle bekreftende til kjente ord om tidlig innsats og «no child left behind». Spørsmålet som tvinger seg frem er imidlertid om denne enigheten rekker lenger enn en felles bruk av terminologi? I skolesektoren har alle hørt om tidlig innsats. Vi har også lest dokument opp og plan ned om betydningen av tidlig innsats. Et enkelt søk i Google gir hele treff og det levner liten tvil om at tidlig innsats er en sentral storsatsing. Likevel slår det meg etter mange samtaler med lærere rundt om i Norge at vi muligens ikke alltid legger det samme i begrepene! Hva er egentlig tidlig innsats? Dersom du selv ble bedt om å skissere hovedkriteriene for tidlig innsats, hva ville du ha svart? Og kan du gjøre rede for de grep som er blitt tatt ved din skole, eller i din kommune, som del av en satsing på tidlig innsats?? I St.meld. 31, Kvalitet i skolen, defineres tidlig innsats slik: «Tidlig innsats innebærer at elever som har problemer med læringen, får hjelp så snart problemet avdekkes». Det forutsette to ting: 1) systematisk avdekking av eventuelle vansker, og 2) umiddelbar iverksetting av tiltak. Dersom problem knyttet til elevers faglige, sosiale og/eller språklige utvikling skal avdekkes tidlig, forutsetter det kompetanse blant oss som underviser og kunnskap om hva som er forventet og normal utvikling. Videre må skolen ha klart definerte mål for opplæringen i ulike fag og på forskjellige nivå, slik at en alltid har en klar grense å vurdere eleven opp i mot. Fraværet av tilstrekkelig faglig kompetanse i kombinasjon med uklare rammer er muligens en del av forklaringen bak de relativt dystre tallene fra PIRLS i 2001 og PIRLS (2001) avdekket nemlig at hele 51% av lærerne på 4. trinn hadde som en av sine undervisningsstrategier å «vente på elevens modning» når de hang etter i leseutviklingen! Tallene var heldigvis noe bedre i 2006, men fremdeles oppga hele 42% av lærerne på 5. trinn at de benyttet en «vente og se»-strategi. Forhåpentligvis har utviklingen fortsatt i riktig retning, men om en skal gi lærerne trygghet til å agere tidlig, må skolen og kommunen ta ansvar for utvikling av felles retningslinjer for når elevene ved denne skolen skal kartlegge, hva som skal kartlegges, med hvilket materiell og med hvilke konsekvenser for tiltak. Et eksempel på en slik plan finner en i Seljord kommune (se eksempel til slutt i Logos Nytt). Kommunen har utviklet en detaljert plan for lese- og skriveopplæringen i grunnskolen (Plan for lese- og skriveopplæringen i grunnskulen). Her går det klart frem både hvilke mål en skal jobbe mot på ulike trinn og hvilke metoder som skal benyttes. Samtidig gir planen mange forslag til egnet materiell og minner om pålagte kartlegginger. Imidlertid finnes det også en

2 egen plan for de ulike kartlegginger som skolene er pålagt å gjennomføre, samt en oversikt over anbefalte kartlegginger for barn med spesielle behov (Kartleggingsverktøy for førskulebarn og elevar i grunnskulen). Planen skisserer også hvem som har ansvar for gjennomføring av kartleggingen, samtidig som det gis en systematisk oversikt over kartlegginger som er obligatoriske,, i motsetning til de som skal tas ved bekymring. Sammen gir disse to planene en ramme for leseopplæringen og kommunens prioriteringer på ulike trinn. Det gir lærerne forutsigbarhet og trygghet i arbeidet, samtidig som planene bidrar til formidling av oppdatert faglig kunnskap og kvalitetssikring. Derfor får alle lærere som begynner å arbeide ved en skole i Seljord kommune, utdelt en perm hvor både disse og andre planer inngår, sammen med en teoretisk redegjørelse for grunnlaget de bygger på. Dette må være et godt eksempel på hvordan lesingen kan settes i system på kommunenivå og sikre implementering av tidlig innsats i praksis! Det andre «kriteriet» for tidlig innsats er i henhold til St. meld. 31 at det straks iverksettes tiltak for å avhjelpe eventuelle vansker som oppdages. Faktisk står det at «så snart problemet avdekkes» skal det utløse «et oppfølgingstilbud av høy kvalitet». Om du selv jobber i skolen antar jeg at du raskt ser mer enn én potensiell hindring for ønske om «umiddelbar iverksetting av tiltak med høy kvalitet». Og mangel på ressurser er sannsynligvis en av dem. Men om vi akkurat nå forsøker å løfte blikket over diskusjonen som handler om korner og ører, og heller se på de langsiktige kommunale satsingene. Arbeides det da for at skolene til enhver tid skal ha personer med høy spesialpedagogisk kompetanse ved skolen? Og har disse en såpass romslig stilling at de på kort varsel kan ta inn ekstra elever eller gi elever spesiell oppfølging, uten at en må vente på tildeling av timer først? Ifølge PIRLS har norske elever på 4. trinn mindre tilgang til spesialistlærere når de har leseproblemer, enn elever i de andre nordiske landene. Faktisk har vi få lærere med spesialkompetanse på lesing tilgjengelig, enten det gjelder undervisning i klasserommet eller oppfølging av enkeltelever. Hvordan kan vi snu denne trenden? Stortingsmelding 31 viser også til forskning som viser at «det mest effektive er å trekke inn spesialkompetanse i form av lærere som har spesielt god innsikt i utviklingen hos barn og unge med forsinket læringsutvikling». Videre understrekes det at «en lærer med erfaring og innsikt i leseprosessen (vil) kunne gi bedre tilbud til den enkelte elev og fungere som en veileder for de andre lærerne»», samtidig som «forskning viser at bruk av egne lesespesialister i intensiv leseopplæring for elever som sliter med innlæring av leseferdigheter, gir meget gode resultater.»! Det er altså ikke tvil om at et «oppfølgingstilbud av høy kvalitet» bør gis av personer med spesiell kompetanse innen fagfeltet. Men det er få skoler som kan velge og vrake i spesialpedagoger. Så den kommunale satsingen på dette området bør kanskje heller vinkles inn mot kurs og etterutdanning for lærere med interesse for spesialpedagogikk. Og med som utgangspunkt, bygge opp et internt, kommunalt spesialpedagogisk «nettverksmiljø»? Det finnes dessverre sjelden enkle løsninger i skolesektoren. Jeg er klar over det. Derfor blir det ekstra viktig å etterstrebe langsiktig planlegging og tenkning, bygge «stein for stein» som vi sier på Jæren. Målet om tidlig innsats skal vi fortsatt ha klart for oss, men om ikke 2

3 rammene er på plass, må en begynne her. Ta gjerne en titt på Seljord kommune sine hjemmesider for å få tips og ideer til eget arbeidet med å sette lesingen i system. Vennlig hilsen Ingjerd Høien-Tengesdal Faglig leder 3

4 Logos Nytt Nr. 11, 2014 Bilde 1: Kommunal plan for lese- og skriveopplæring, utdraget er hentet fra trinn 2 (Seljord kommune). (Gjengitt med tillatelse fra Seljord kommune.) 4

5 5

6 Bilde 2: Kommunal plan for kartlegging av leseferdighet (hentet fra Seljord kommune). (Gjengitt med tillatelse fra Seljord kommune.) 6

Logos nytt nytt i Logos!!!

Logos nytt nytt i Logos!!! Logos nytt nytt i Logos!!! Denne utgaven av Logos Nytt vies i sin helhet til lanseringen av den nye versjonen av Logos Logos 6.0. Har du noen gang følt et snev av mismot i det du begynner på en rapport

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Veien mot og gjennom VIDEREGÅENDE

Veien mot og gjennom VIDEREGÅENDE Veien mot og gjennom VIDEREGÅENDE Ny GIV-metodikken: Elevtilnærming og praksisprinsipper August 2012: Akershus fylkeskommune v/avdeling for videregående opplæring FORORD Ny GIV er en nasjonal dugnad for

Detaljer

God opplæring for alle

God opplæring for alle Grimstad kommune Grimstadskolen spesialundervisning KOMMUNESTYRET VEDTOK I MØTE 10. DESEMBER 2007, K-SAK 089/07: Kommunestyret godkjenner rapporten, om spesialundervisning og tilpasset opplæring i Grimstadskolen

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene Om Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning. Norges forskningsråd deler fram til 2011 ut midler til forskning innenfor programmet Praksisrettet FoU. I denne spalten vil du i tiden

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Førsteamanuensis Liv Engen og universitetslektor Lise Helgevold En fagtekst, enten den nå er å finne i ei lærebok, et oppslagverk, på nettet eller andre steder, er skrevet

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

Sammen for. kvalitet. Plan for kvalitetsutvikling for bergensskolen skoleårene 2012/2013 2015/2016

Sammen for. kvalitet. Plan for kvalitetsutvikling for bergensskolen skoleårene 2012/2013 2015/2016 Sammen for kvalitet Plan for kvalitetsutvikling for bergensskolen skoleårene 2012/2013 2015/2016 «Alle barn har en gnist i seg, det gjelder bare å tenne den». Forfatter Roald Dahls ord viser vår tilnærming

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer