Direktør Trygve Østmo Fagsjef Pernille Vogt Fagsjef Erik Dahl-Hansen. IA, Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Direktør Trygve Østmo Fagsjef Pernille Vogt Fagsjef Erik Dahl-Hansen. IA, 04.06.2015 Side 1"

Transkript

1 Direktør Trygve Østmo Fagsjef Pernille Vogt Fagsjef Erik Dahl-Hansen IA, Side 1

2 Historien om inkluderende arbeidsliv NAV Østfold mai-juni 2015

3 Tall og fakta om Norsk Industri medlemsbedrifter Over ansatte i bedriftene Omsetning: 650 mrd kr Eksport: 310 mrd kr Ingen framtid uten teknologi - ingen teknologi uten industri Presentasjon av Norsk Industri 3

4 Bransjene som inngår i Norsk Industri Prosessindustrien med treforedling, metall, kjemi (flere bransjer), oljeraffinering, plast, gjenvinning, bergverk, emballasje, grafisk Verkstedsindustri, herunder maskin, elektro, metallvare, metallstøperier, transportmidler Leverandørindustri til olje- og gassvirksomhet Bygging av skip og plattformer Møbel, teko og diverse En servicebransje: Vaskeri og renseri 4 Presentasjon av Norsk Industri

5 Konkurranseutsatt industri Borregaard Industrier 5 NAVkonfe ranse, Østfo

6 Industrien som frontfag Foto; Kristian Hansen, Norsk Industri 6 NAVkonfe ranse, Østfo

7 Norske Skog Saugbruks Verdens første IA-bedrift i Østfold Norske Skog Saugbruks 7 NAVkonfe ranse, Østfo

8 Industriens rolle i samfunnet før ca 1900 Finansdepartementet 1842: "Vanskelighede ved at kunne concurrere med de udenlandske Fabriker, paa grund af den her i Landet almindeligviis høie Dagløn, bevirker at denne Næringsvei aldrig her i Landet vil kunne drives vidt." Kilde: SSB 8

9 hadde det ikke vært for foredling av vannkraftressurser til industrivarer Eventyrlig industrivekst fra ca 1900 Sarpsborg/Borregaard 1891 Notodden/Tinfos Elkem fra 1904 Vemork/Rjukan Hydro 1905 Eydehavn DNN aluminium 1914 Høyanger DNN aluminium 1915 Tyssedal DNN aluminium 1916 Herøya 1934 etc.. «Det har i de siste år gått over vårt land en bølge med håp og fortrøstning om nye tider med rik fremgang i vår industri og fabrikk-drift, med åpning av våre fjells skjulte skatter og utnyttelse av det «hvite kull», der så lenge har flommet unyttet i våre mektige fossefall.» Teknisk Ugeblad 9

10 Og slik ble landet bygget 10

11 Industrisamfunnet - Samfunnsindustrien 11

12 Borregaard i Sarpsborg Borregaard Industrier i Sarpsborg 12 NAVkonfe ranse, Østfo

13 Norske Skog Saugbrugs i Halden Norske Skog Saugbruks i Halden 13 NAVkonfe ranse, Østfo

14 Kronos Titan og Jøtul i Fredrikstad 14 NAVkonfe ranse, Østfo

15 Peterson i Moss 15 NAVkonfe ranse, Østfo

16 Industrisamfunnet - Samfunnsindustrien 16 NAVkonfe ranse, Østfo

17 Inkluderingssvikt og trygdekostnader status i

18 Så kom Sandman Et inkluderende arbeidsliv 18

19 Fra Sandman til IA-avtalen Sandman IA-avtalen Arbeidsgiver-arbeidstaker aksen styrkes Egenandel i sykelønnsordningen Økt medfinansiering for bedriften Funksjonsevnevurdering ikke diagnose Svangerskapspenger også i arb.giverperioden Kjøp av helsetjenester Nedtone legens rolle/egenmelding Målrettet bruk av støtteordninger Bedriftsintern attføring økte rammer Redusert arbeidsgiveravgift ansatte >62 år Midlertidig uførestønad 19

20 IA - et felles ansvar Myndigheter NAV Helsevesen Legene Bedrift Ledelse, ansatte og BHT 20

21 PILs IA-tiltak struktur 2001 Nettverk Tiltak PIL-skolen Motivasjon Informasjon 1- dagsamlinger Skriftlig Møter Nettet 21

22 IA-status i PIL Mål og resultater Resultat Delmål Antall IAnettverk Antall bedrifter i IA-nettverk Antall IAbedrifter % av sysselsetting i IA-bedr. Antall ansatte i IA-bedrift Mål % Resultat prer %

23 Årsaker og sammenhenger i sykefraværet Nasjonale rammebetingelser: Arbeidsmarkedet Regelverksendringer Bedriften som arena sykefraværet varierer med bedriftenes innsats: Ledelse Bedriftskultur Samarbeidsforhold mm Nasjonal sykefraværsstatistikk Når mange bedrifter går i takt vil de overstyre faktorene på den nasjonale arena

24 IA-aktiviteter i Norsk Industri Løpende samarbeid med arbeidstakersiden Regionale IA-nettverk og konferanser i samarbeid FF og IE og med NAV Arbeidslivssenter - Erfaringsutveksling og kompetansepåfyll IA-kurs for ledere og tillitsvalgte Bedriftsbesøk- samtale med ledelse og tillitsvalgte Aktiviteter i samarbeid med NHO/ andre LF Bransjerettede aktiviteter Aktiv bruk av vår sykefraværsstatistikk ( årsverk) - Kvartalsvise resultatbrev med de 10 beste - Artikler og eksempelbedrifter på web - Utspill i media 24

25 Kvartalsvis tilbakemelding til bedriftene 25

26 Årsaker og sammenhenger i sykefraværet Den nasjonale arena sykefraværet varierer med: Arbeidsledighet Mangel på arbeidskraft Rekruttering av utsatte grupper Regelverksendringer Demografisk utvikling Oppmerksomhet - aksjoner Bedriften som arena sykefraværet varierer med bedriftenes innsats: Ledelse Samarbeidsforhold HMS-forhold Personalpolitikk Omstilling Når bedrifter går i takt vil de overstyre faktorene på den nasjonale arena Nasjonal sykefraværsstatistikk 26

27 Økt sykefravær et tegn på et inkluderende arbeidsliv? Roger Bjørnstad: Økt sykefravær kan forklares med økt sysselsetting 27

28 Dagens Næringsliv 12. september 2014 "Jeg husker da vi begynte med dette, så vi 20-tallet på sykefraværet. Nå har ABB samlet et sykefravær på under 2 prosent" 28

29 Sykefraværsarbeid lønner seg > 800 millioner kroner i årlige besparelser i medlemsbedriftene 29

30 Redusert fravær gir gevinster i bedriftene utover spart sykelønn I industrien er de økonomiske incentivene sterke nok hvis det erkjennes Samlede kostnader ved sykefravær Sykelønn inntil 6G Fravær inntrer 16 dager Trygdens andel Fraværets slutt Det er ikke til å komme bort fra at bedriften er blitt mer og mer avhengig av våre ansatte. Mange år med nedskjæringer i arbeidsstokken gjør at sykefravær merkes mye bedre enn tidligere. 30

31 Men besparelsene at ulikt fordelt Uvektet snitt på -21 % for 92 bedr som rapporterte både i Q og Q % 100% 50% 0% -50% -100% -150% og det er mer å hente 31

32 Stort handlingsrom for påvirkning av sykefraværet Hvit: Grå: Sort: For syk til å være i arbeid Handlingsrommet Skulk Meget lite Ca 70 % Ca 30 % 32

33 Helsefremmende arbeidsplasser - en visjon? Fra Arbeidsmiljøloven 1: "Sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon." Helsefremmende tiltak: Ergonomi+ psyko-sosialt arbeidsmiljø Balanse - arbeid/privatliv Stimulere til sunn livsstil 33

34 Helsefremmende arbeidsplasser Fra Arbeidsmiljøloven 1: Sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon.. Lavt hinder for å fremme Helse Hva gir et lavt hinder: "Helse" = Integrert parameter Balanse - Arbeid / Liv Stimulere til sunn livsstil Hva gir et høyt hinder: Høyt hinder for å skape sykdom Eksponeringskontroll Identifikasjon og kontroll med risiko 34

35 Forebygging - hva vet vi virker? Reduksjon av rollekonflikter Samspill mellom krav og kontroll Sosial støtte fra leder Samspill innsats og belønning Rettferdig ledelse Bemyndigende ledelse Kultur og klima Samt mekaniske, fysiske og kjemiske forhold der det er aktuelt Kilde: STAMI 35

36 De 10 punktene - forutsetninger for å lykkes 1. Forankring i bedriftens toppledelse engasjement i alle ledd 2. Deltagelse både fra ledelse og tillitsvalgte 3. Integrering av IA - aktiviteter i bedriftens verdiskaping 4. Informasjon til alle ansatte 5. Rutiner som er godt kjent og som gir forutsigbarhet og lik behandling 6. Utdannelse av ledere 7. Ledelse og tillitsvalgte samarbeider ved omstilling og nedbemanning 8. Helsefremmende arbeidsplasser 9. Godt arbeidsmiljø 10. Samarbeid med eksterne aktører; NAV, BHT, legen 36

37 IA-aktiviteter i Norsk Industri Løpende samarbeid med arbeidstakersiden Regionale IA-nettverk og konferanser i samarbeid FF og IE og med NAV Arbeidslivssenter - Erfaringsutveksling og kompetansepåfyll IA-kurs for ledere og tillitsvalgte Bedriftsbesøk- samtale med ledelse og tillitsvalgte Aktiviteter i samarbeid med NHO/ andre LF Bransjerettede aktiviteter Aktiv bruk av vår sykefraværsstatistikk ( årsverk) - Kvartalsvise resultatbrev med de 10 beste - Artikler og eksempelbedrifter på web - Utspill i media 37

38 Norsk industris erkjennelser som grunnlag for IA-avtale som konsept Oppmerksomhet, ressurser og infrastruktur for å utvikle rammevilkår som understøtter IA-metoden Kan ikke baseres på lovregulering, sanksjoner og straff, De som lykkes med IA-arbeidet ofrer seg ikke for "free riders" Godt IA-arbeid er god drift gevinst for dem som lykkes IA integreres i verdiskapingsarbeidet i bedriften bygge på prinsippene for HMS/kvalitet Ikke alle norske virksomheter drives godt kan vi forvente at alle skal lykkes med IA? 38

39 Grunnholdninger i møte med sykefravær Kilde: Borregaard 39

40 Godt IA-arbeid er god (be)drift Dette er ikke magisk! De enkle grep virker! 40

Historien om inkluderende arbeidsliv

Historien om inkluderende arbeidsliv Historien om inkluderende arbeidsliv NAV Østfold 30. januar 2015 Dir. Trygve Østmo, Norsk Industri Industriens rolle i samfunnet før ca 1900 Finansdepartementet 1842: "Vanskelighede ved at kunne concurrere

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

Mona Bråten og Jørgen Svalund. HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet

Mona Bråten og Jørgen Svalund. HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Mona Bråten og Jørgen Svalund HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Mona Bråten og Jørgen Svalund HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Fafo-rapport 541 Fafo 2006 ISBN 82-7422-553-8 ISSN 0801-6143

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND SIGNALER NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND Høyt sykefravær - har vi noe å lære i Sverige? Systematisk oppfølging av enkeltindividene gir resultater

Detaljer

Sykefravær gradering og tilrettelegging

Sykefravær gradering og tilrettelegging Rapport Sykefravær gradering og tilrettelegging Forfattere Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene 26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien av Hans Christoffer Aargaard Terjesen & Anne Inga Hilsen AFI-FoU 2013 Forord Dette prosjektet ble først ledet av seniorforsker Anne Inga Hilsen, som

Detaljer

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s.

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s. Inkluderende Temabilag fra lo media arbeidsliv Trivsel er avgjørende s. 12 15 Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5 Dette betyr 1 begrepene s. 10-11 Må skje på arbeidsplassen s. 18-19 Inkluderende Arbeidsliv

Detaljer

Overgang fra videregående skole til arbeid

Overgang fra videregående skole til arbeid Skole for alle 20/3 2014 Overgang fra videregående skole til arbeid v/may-liz Flatholm NAV Sør-Trøndelag Gode resultater «Norge, verdens beste land å bo i» Et likhetssamfunn Høy arbeidsdeltakelse/lav ledighet

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre.

Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre. Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre. 2 En begeistret hilsen fra Oss som står bak Dette er

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet Alle skal ha et godt arbeidsmiljø HMS-hefte fra Fellesforbundet HMS må høyere på dagsordenen! Forbundsstyret nedsatte et HMS-utvalg på bakgrunn av vedtak på landsmøtet 2011. Utvalget har bestått av: Steinar

Detaljer

Arbeidstakeren en komplisert vare

Arbeidstakeren en komplisert vare Arbeidstakeren en komplisert vare Nettverkssamling for helseinstitusjoner Knut Eldjarn, Samfunnsmedisinsk rådgiver KLP Forsikring Innledning: Norsk arbeidsliv i et uføre Et brutalisert arbeidsliv eller

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift PROSJEKT "EN FRISKERE KOMMUNE" Rådmannens innstilling: 1. Administrasjonsutvalget tar prosjektrapporten " En freskere kommune " til etterretning, og forutsetter at det arbeides videre med tiltakene i tilknytning

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 05/1 TID: 10.02.2005 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Partner for arbeidsmiljø det norske verneombudets rolle og funksjon

Partner for arbeidsmiljø det norske verneombudets rolle og funksjon Partner for arbeidsmiljø det norske verneombudets rolle og funksjon Sammendrag av rapporten Hans Torvatn, Ulla Forseth og Thale Kvernberg Andersen SINTEF Teknologi og samfunn, Ny praksis Oktober 2007 SINTEF

Detaljer