Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble"

Transkript

1 Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble

2 Hva er prosessindustri? 2

3 Hva lager prosessindustrien? 3

4 ineralgjødsel Såpe Papir Keramikk Plast Keramikk Glass Raffinerte oljeprodukter Maling Farmasøytiske produkter Sprengstoff Metall 4

5 Prosessindustrien skaper arbeidsplasser i hele landet 5

6 Andel av sysselsettingen i prosessindustri Kartet viser hvilke kommuner i Norge som har en stor andel av arbeidsplassene i prosessindustrien. I mange kommuner i distrikts-norge står prosessindustrien for over 12 prosent av alle arbeidsplasser, offentlige inkludert. Høyest andel prosessindustri Årdal Sunndal 28,4 35,2 Tysfjord Lindesnes Hurum Sørfold Bamble Porsgrunn Meløy Odda 27,6 25,9 24,7 23,8 21,2 19,9 18,8 18,5 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 6

7 Prosessindustrien er en kunnskapsnæring En stor del av norsk industriell FoU er i prosessindustri. Prosessindustrien representerer en stor og viktig del av den nasjonale industrikompetansen. 7

8 Forskning i prosessindustrien Milliarder kroner Kilde: Norsk Industri 8

9 Prosessindustrien har blitt en renere industri Gjennom stor satsing på ny teknologi har prosessindustrien redusert utslipp til luft og vann. 9

10 Utslippene fra prosessindustrien har gått ned siden 1995: Stoff Reduksjon Svoveldioksid (SO2) tonn tonn Ca. 30 prosent Bly (Pb) 9900 kilo 8300 kilo Ca. 15 prosent Kadmium (Cd) 1400 kilo 250 kilo Ca. 80 prosent Kvikksølv (Hg) 360 kilo 270 kilo Ca. 25 prosent Dioksiner Ca. 45 gram Ca. 10 gram Ca. 80 prosent SO2: Luft - Pb, Cd og Hg: Luft og vann - Dioksiner: Luft og vann (I-TEQ) Kilde: Statens forurensingstilsyn 10

11 CO 2: Med reinjisering kan CO 2 -utslipp reduseres, samtidig som en kan ta ut mer olje og gass 11

12 Prosessindustrien har høy verdiskaping pr arbeidsplass Norges velferd er avhengig av at vi har arbeidsplasser med høy verdiskaping. 12

13 Post og telekommunikasjoner Prosessindustri Verdiskapingen pr arbeidsplass i prosessindustrien var på kr i Dette er langt høyere enn i de fleste andre bransjer. Verdiskapingen er et mål for hvor store merverdier produksjonen skaper, og som blir fordelt på arbeidere, eiere, långivere og til det offentlige gjennom skatter og avgifter. Bergverksdrift Forlag og aviser Agentur- og engroshandel Databehandlingsvirksomhet Verkstedindustri Fiske og oppdrett Omsetnings av biler og drivstoff Næringsmidler Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport. Landtransport og rørtransport Bygg og anlegg Annen industri Produksjon av trevarer Annen forretningsmessig tjenesteyting Annen personlig tjenesteyting Detaljhandel Hotell- og restaurantvirksomhet Verdiskaping pr arbeidsplass i ulike bransjer. Verdiskaping målt som lønnskostnader + driftsresultat. Datakilde: Regnskapsregisteret/Market Select. 13

14 Prosessindustrien skaper gode arbeidsplasser Prosessindustrien skaper gode arbeidsplasser, med gode betingelser og arbeidsforhold. Det er et høyt lønnsnivå, og store seriøse selskap som gir gode vilkår og tar arbeidsmiljø på alvor. 14

15 Fraværsskader (LTA) 7 Prosessindustribedriftene er ledende når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Det legges ned store ressurser i å redusere risiko og skader for de ansatte. Fraværskader pr 1 mill arbeidstimer (hittil i år) Fraværsskader ved Borealis 15

16 Prosessindustrien skaper store ringvirkninger En arbeidsplass i prosessindustrien skaper flere arbeidsplasser i andre bransjer. Ringvirkningene er større enn i andre bransjer. 16

17 Prosessindustrien skaper store eksportverdier Prosessindustrien er den klart største eksportnæringen utenom olje og gass. 17

18 Prosessindustrien har en fremtid i Norge! 18

19 VEDLEGG 19

20 Anna industri Prosessindustri 0,24 I prosessindustrien er lønnskostnadenes andel 14,7 prosent av omsetningen, i annen industri 19,3 prosent. Gjennom de siste års effektivisering har lønnskostnadenes andel i prosessindustrien gått sterkt ned. Denne effektiviseringen har gjort at næringen bedre tåler det høye lønnsnivået i Norge. 0,22 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0, Lønnskostnadenes andel av bedriftenes omsetning. Data: Regnskapsregisteret. 20

21 Lønnsnivået i prosessindustrien er høyere enn i de fleste andre bransjer. Prosessindustrien bidrar dermed til å øke gjennomsnittsinntektene til ansatte i privat næringsliv i Norge. Forretningsmessig tjenesteyting Kjemiske råvarer Forlag og grafisk industri Bygging av skip og oljeplattformer Metallindustri Oljeraffinering, kjem. og mineralsk Verkstedindustri Transport Varehandel Treforedling Bygg og anlegg Nærings- og nytelsesmiddelindustri Møbelindustri og annen industri Tekstil- og bekledningsindustri Trelast- og trevareindustri Hotell og restaurant Lønnsnivå pr månedsverk i ulike bransjer. Datakilde: SSB 21

22 Produkter Bransje Bedrifter Papir Kartong Emballasje Produksjon av papirmasse, papir og papirvarer Norske Skogindustrier Borregaard Peterson & Søn Bensin Diesel Plastråstoffer Produksjon av kull og petroleumsprodukter Norske Shell Statoil Esso Kunstgjødsel Sprengstoff Medisiner Såpe Maling Plastråstoff Kjemisk industri Yara Borealis Nycomed Pharma Jotun Borealis Hydro Polymers Aluminium Magnesium Stål Produksjon av metaller Norsk Hydro Sement Glass Keramikk Keramisk industri Porsgrunn Porselæn Hadeland Glassverk Porsgrunn Bad Norcem 22

23 Råvarer Lønnskostnader Andre kostnader Driftsresultat Prosessindustri Ringvirkninger av en produksjon skapes blant annet gjennom bedriftenes kjøp av varer og tjenester fra andre bedrifter. I prosessindustrien var det en omsetning på over 3,2 mill kr pr ansatt i Bedriftene i prosessindustri har stor etterspørsel etter andre varer og tjenester. Samtidig er lønnsnivået høyt, og lønnsomheten for bedriftene god. Dermed skapes store ringvirkninger gjennom økt etterspørsel i andre bransjer. Næringsmidler Post og telekommunikasjoner Bergverksdrift Forlag og aviser Verkstedindustri Produksjon av trevarer Bygg og anlegg Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport. Databehandlingsvirksomhet Annen industri Landtransport og rørtransport Annen personlig tjenesteyting Annen forretningsmessig tjenesteyting Hotell- og restaurantvirksomhet Bedriftenes kostnader pr ansatt, fordelt på råvarer, lønn og andre kostnader, samt driftsresultat i Datakilde: Regnskapsregisteret/Market Select 23

Verdien av ha industri i Norge

Verdien av ha industri i Norge Verdien av ha industri i Norge Herøya, 26. august 2009 telemarksforsking.no 1 Vi kan ikke leve av å klippe hverandre Jo vi kan det, men det er andre argumenter for å ha industriproduksjon i Norge telemarksforsking.no

Detaljer

X-FAKTOR. Verdi: 24 000 milliarder kroner. NyAnalyse as DOBLIN

X-FAKTOR. Verdi: 24 000 milliarder kroner. NyAnalyse as DOBLIN DOBLIN NyAnalyse as X-FAKTOR Verdi: 24 000 milliarder kroner 2 Innhold Innledning Produktivitet i praksis Produktivitet avgjørende for norsk velstand Privat tjenesteyting har løftet norsk verdiskaping

Detaljer

Bransjefordeling i Stange

Bransjefordeling i Stange Bransjefordeling i Stange arbeidsplasser fordelt på bransjer % Stange % Norge jord/skogbruk 6,4 2,5 Industri og olje 9,8 11,2 Byggevirksomhet 7,8 7,8 Varehandel 11,1 14 Overnatting og servering 1,1 3,2

Detaljer

Lønnsutviklingen 1962-2002

Lønnsutviklingen 1962-2002 Lønnsutviklingen 1962-22 Økonomiske analyser 5/23 Lønnsutviklingen 1962-22 Stein Hansen og Tor Skoglund Årene 1962-1969 var en periode med spesielt sterk reallønnsvekst. Dette framgår av nye beregninger

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon

Regional plan for verdiskaping og innovasjon Regional plan for verdiskaping og innovasjon Hva er verdiskaping? Hvorfor er verdiskaping viktig? Hvordan skaper vi verdier? Hvor stor er verdiskapingen i Vestfold? Hvilke bedrifter og næringer har høyest

Detaljer

Forord. Rapporten ble utarbeidet i tidsrommet mai - august 2005. 4. september 2005. Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø

Forord. Rapporten ble utarbeidet i tidsrommet mai - august 2005. 4. september 2005. Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø Forord Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Vekst i Grenland AS (ViG) og Innovasjon Norge Telemark. Hensikten er å beskrive utviklingen i industrien i Grenland i de siste årene. ViG ønsket også et

Detaljer

Vokser og leverer 2 SHELL I NORGE

Vokser og leverer 2 SHELL I NORGE Vokser og leverer Shell i Norge 2006 Vokser og leverer Leveranse og vekst er grunnlaget for vår suksess. Vi leverer prosjekter, gode driftsresultater og konkurransedyktig kapitalavkastning mens vi investerer

Detaljer

PROSJEKTNR RAPPORTNR VERSJON

PROSJEKTNR RAPPORTNR VERSJON 0,78). Alt i alt forventes utbyggingen å bidra til etablering av vel 300 arbeidsplasser i regionen ved høyt leveransenivå for underleveransene. Ved lavt nivå forventes det vel 250 arbeidsplasser. For stor-regionen

Detaljer

Næringsanalyse for BTV. Buskerud, Telemark og Vestfold

Næringsanalyse for BTV. Buskerud, Telemark og Vestfold Næringsanalyse for BTV Buskerud, Telemark og Vestfold Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 19/2006 Næringsanalyse for BTV 2 Næringsanalyse for BTV Forord Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Utarbeidet av Asplan Viak

Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 24 Utarbeidet

Detaljer

Høring. Kapittel 2 Globalisering og regional utvikling

Høring. Kapittel 2 Globalisering og regional utvikling Høring Til: Kommunal og regionaldepartementet Fra: Norsk Industri Dato: 1. september 2011 Sak: NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser drivkraft for vekst i hele landet Norsk Industri takker for muligheten

Detaljer

Kongsberg en internasjonal kompetanseklynge. Sveinung Fjose Managing partner Menon Business Economics

Kongsberg en internasjonal kompetanseklynge. Sveinung Fjose Managing partner Menon Business Economics Kongsberg en internasjonal kompetanseklynge Sveinung Fjose Managing partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i norske

Detaljer

Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik. Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014

Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik. Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014 Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014 Innledning og sammendrag Med verdiskaping menes de økonomiske merverdier som skapes gjennom produksjons-

Detaljer

Fremtidens næringer i Nord

Fremtidens næringer i Nord Rapport Fremtidens næringer i Nord MENON-PUBLIKASJON NR. 19 2013 17. juni 2013 Anniken Enger, Anne Espelien, Sveinung Fjose, Leo A Grünfeld, Erik W. Jakobsen, Christian Mellbye og Heidi Ulstein Forord

Detaljer

BANK-modellen: Et verktøy for å analysere samspillet mellom nærings- og samfunnsutvikling. Anne Espelien Partner Menon Business Economics

BANK-modellen: Et verktøy for å analysere samspillet mellom nærings- og samfunnsutvikling. Anne Espelien Partner Menon Business Economics BANK-modellen: Et verktøy for å analysere samspillet mellom nærings- og samfunnsutvikling Anne Espelien Partner Menon Business Economics Hva skal vi få kunnskap om i dag? Vi skal se hvordan kan man benytte

Detaljer

Verdiskaping i Buskerud

Verdiskaping i Buskerud Kunnskapsgrunnlag til næringsplanarbeidet Notat oversendt styringsgruppen mai 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013 Innhold 1. HVA MENES MED VERDISKAPING?... 4 1.1 Hva legger man i

Detaljer

KunnskapsInnovasjon Norge? - Status for Innovasjon Norges arbeid med å fremme kunnskapsøkonomien juni 2008

KunnskapsInnovasjon Norge? - Status for Innovasjon Norges arbeid med å fremme kunnskapsøkonomien juni 2008 KunnskapsInnovasjon Norge? - Status for Innovasjon Norges arbeid med å fremme kunnskapsøkonomien juni 2008 Abelia kunnskaps og teknologibedriftene i NHO, www.abelia.no Forord Norsk økonomi har alle forutsetninger

Detaljer

Norsk matproduksjon. i en komplett verdikjede. Utfordringer og muligheter for 2013 2017

Norsk matproduksjon. i en komplett verdikjede. Utfordringer og muligheter for 2013 2017 Norsk matproduksjon i en komplett verdikjede Utfordringer og muligheter for 2013 2017 fra jord til bord JORDBRUKET 2011 49 400 ÅRSVERK (TK) 36,7 mrd. i omsetning (tk) Styrk verdiskaping og sysselsetting

Detaljer

Struktur og økonomi i norsk industri

Struktur og økonomi i norsk industri Ove Langeland Bård Jordfald Struktur og økonomi i norsk industri Fafo Ove Langeland Bård Jordfald Struktur og økonomi i norsk industri Fafo-notat 1999:18 Forskningsstiftelsen Fafo 1999 ISSN 0804-5135

Detaljer

Bedriftene. Utvinning av råolje og naturgass

Bedriftene. Utvinning av råolje og naturgass Bedriftene Utvinning av råolje og naturgass Produksjons- og markedsforhold 1999 var et vesentlig bedre år for olje- og gassprodusentene enn 1998. Ifølge foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet

Detaljer

Næringsanalyse Trondheim

Næringsanalyse Trondheim Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 27/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen av næringslivet i, med hensyn på lønnsomhet, vekst og nyetableringer.

Detaljer

Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010. - med et utvidet leverandørperspektiv

Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010. - med et utvidet leverandørperspektiv - Åpen Rapport Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010 - med et utvidet leverandørperspektiv Forfatter(e) Merete Gisvold Sandberg Kristian Henriksen, Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Heidi

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag

Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Arena Trøndelag Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Våren 2009 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Arena Trøndelag Rapportnavn:

Detaljer

FORFATTER(E) Svein Olav Nås OPPDRAGSGIVER(E) Innovasjon Norge, Ålesund GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Svein Olav Nås OPPDRAGSGIVER(E) Innovasjon Norge, Ålesund GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG TITTEL STEP ARBEIDSNOTAT STEP - Senter for innovasjonsforskning Postadresse/Besøksadresse: Hammersborg torg 3, 0179 Oslo Telefon: 22 86 80 10 Telefaks: 22 86 80 49 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA

Detaljer

Lønnsvekst, produktivitet og lønnsomhet hos offshoreleverandørene, oljeselskapene og resten av norsk næringsliv

Lønnsvekst, produktivitet og lønnsomhet hos offshoreleverandørene, oljeselskapene og resten av norsk næringsliv < RAPPORT Lønnsvekst, produktivitet og lønnsomhet hos offshoreleverandørene, oljeselskapene og resten av norsk næringsliv MENON-PUBLIKASJON NR. 24/2014 Av Rasmus Bøgh Holmen og Leo A. Grünfeld Forord I

Detaljer

Produksjonsevne og konsummuligheter

Produksjonsevne og konsummuligheter Økonomisk utsyn Økonomiske analyser /007 Produksjonsevne og konsummuligheter Økonomisk utsyn gir en omfattende analyse og beskrivelse av den aktuelle økonomiske situasjonen og en vurdering av den løpende

Detaljer

REGIONALE NÆRINGS- OG ARBEIDSMARKEDSPERSPEKT1VER

REGIONALE NÆRINGS- OG ARBEIDSMARKEDSPERSPEKT1VER RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/30 REGIONALE NÆRINGS- OG ARBEIDSMARKEDSPERSPEKT1VER AV TOR SKOGLUND OG KNUT 0. SØRENSEN STATISTISK' SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2701-1 ISSN 0332-8422

Detaljer

Indeks Nordland 2004. Nordlands økonomi og samfunnsutvikling. KunnskapsParken. Nordland fylkeskommune NORDLAND

Indeks Nordland 2004. Nordlands økonomi og samfunnsutvikling. KunnskapsParken. Nordland fylkeskommune NORDLAND Indeks Nordland 2004 Nordlands økonomi og samfunnsutvikling KunnskapsParken Nordland fylkeskommune NORDLAND Nordland - Mulighetens region Kjære leser, Det er en glede å presentere Indeks Nordland 2004

Detaljer

Skaper innovasjon vekst? En analyse med bruk av data fra innovasjons- og FoU-statistikken KNUT VAREIDE OG HANNA STORM

Skaper innovasjon vekst? En analyse med bruk av data fra innovasjons- og FoU-statistikken KNUT VAREIDE OG HANNA STORM Skaper innovasjon vekst? En analyse med bruk av data fra innovasjons- og FoU-statistikken KNUT VAREIDE OG HANNA STORM TF-notat nr. 19/2008 TF-notat Tittel: Skaper innovasjon vekst? En analyse med bruk

Detaljer