Data eller perm? Bør du da begynne med papir, eller hoppe rett på en dataløsning? For all del: Start på papiret!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Data eller perm? Bør du da begynne med papir, eller hoppe rett på en dataløsning? For all del: Start på papiret!"

Transkript

1 tema: rådgivere og tjenester Data eller perm? Mange virksomheter har overført sitt internkontrollsystem til en databasert løsning. Andre nøyer seg med penn og papir. Hva bør en nystartet bedrift gjøre? La oss allerede nå slå fast at databaserte HMS-systemer kan være til god hjelp hvis de brukes riktig. Den største utfordringen ligger nemlig ikke i valg av dataløsning, men i å sørge for at den kommer til nytte. Dessuten er det neppe alle som trenger et slikt dataverktøy. Kan klare seg uten data Hvilke virksomheter kan klare seg med et papirbasert HMS-system? Små bedrifter med få ansatte, for eksempel barnehager og mindre håndverksbedrifter. Lag heller et overordnet internkontrollsystem på ett eneste A4-ark. Derfra henviser du til enkelte offentlig forskrifter og dine lokale arbeidsrutiner. Du må også kunne dokumentere at den ansatte kjenner arbeidsrutinene, har fått opplæring i dem og har mottatt verneutstyr kort sagt en kvittering fra vedkommende. Mer trenger du antakelig ikke, med mindre deler av arbeidet er spesielt risikofylt. Forskriften slår fast at internkontrollen bør tilpasses virksomheten, så det er ingen grunn til å gjøre papirarbeidet unødig omfattende. Det viktigste er hva du gjør i hverdagen, ikke hva du har av papirer og systemer, sier Øivind Martinsen i firmaet Norsk Miljø Teknikk AS. Martinsen bistår små og mellomstore virksomheter med blant annet innføring av HMS- og kvalitetssikringssystemer, og mener at mange går unødig tungt inn i materien. En årsak kan være at de satser for mye på det teoretiske, og for lite på det praktiske, skadeforebyggende arbeidet. Tenk deg at du leder en mindre, nystartet virksomhet som ikke har noe HMSsystem. Bør du da begynne med papir, eller hoppe rett på en dataløsning? For all del: Start på papiret! Start riktig på pc-en Hvilke virksomheter bør ha en databasert løsning? Et dataverktøy er først og fremst nyttig for bedrifter som allerede har kommet et stykke i sitt HMS-arbeid, og som har behov for å systematisere rutiner og få oversikt over revisjoner, avvik og tiltak. Når du skal ta i bruk et nyinnkjøpt datasystem, så husk å begynne riktig. Ikke legg inn adresser og personlige data for de ansatte, og tro at du dermed har et fiks ferdig internkontrollsystem. De ansatte får det neppe tryggere av dette. Begynn heller med å kartlegge virksomheten din på papiret. Finn ut hvilke oppgaver som er risikofylte. Lag noen enkle tiltaksplaner ut fra dette. Bruke gjerne pc-en til tekstbehandling og til å lage skjemaer og planer. La det gå litt tid, gjerne mange måneder, slik at du ser om rutinene og tiltakene fungerer. Juster tiltakene om nødvendig. Hvis du nå skjønner hva du driver med i forhold til det å gjøre arbeidsplassene tryggere, bruke verneutstyr, tenke forebyggende og bruke relevante skjemaer og kontrollplaner kan du spandere på deg et dataprogram. Husk at et datasystem aldri kan bli noe mer enn et hjelpeverktøy. Dataprogrammet kan hjelpe deg å skrive ut en sjekkliste for snekkeren som skal ut på anleggsplassen, men noen må legge sjekklisten inn i systemet, noen må påse at den etterleves, og noen må endre rutinen hvis det er nødvendig. Mye å velge blant Bør datasystemet være web-basert? For et lite firma med et par pc-er på kontoret er det mer enn bra nok å ha HMSprogramvaren lokalt på en av pc-ene. En litt større virksomhet, som kanskje har flere avdelinger eller folk som er ute på oppdrag over lang tid, vil ha nytte av et web-basert system. HMS-verktøy for de store Det skadeforebyggende arbeidet må organiseres på en mer systematisk måte i de virkelig store virksomhetene. To av utfordringene er å måle temperaturen på HMSarbeidet og finne trender. Når bedriftsstørrelsen øker, er det ikke lenger mulig å ha personlig oversikt over alt som skjer. Rutinene for trygt arbeid smelter typisk sammen med sikkerhetsinstrukser og prosedyrer for kvalitetssikring. Samtidig stilles det større krav til rapporteringsmulighetene i dataverktøyet. Når det gjelder valg av HMS-system, hvilke forskjeller er det mellom behovene i store og mindre virksomheter? Dette er et spennende spørsmål, og det finnes neppe eksakte svar, sier Olaf Larssæther, Business Manager i Pride ASA. Pride utvikler og leverer dataløsningen Synergi, som brukes av en rekke større selskaper i Norge. Ett poeng er at de mindre aktørene i mange tilfeller har mindre fagkompetanse og mindre ressurser til å ta seg av HMSspørsmålene. Ofte blir de nok litt mer styrt av hva de må ha på plass for å oppfylle minimumskravene i lovverket. De store virksomhetene har på sin side egne avdelinger som jobber med risiko. De velger ofte å gå lenger enn lovens krav, og jobber mer proaktivt for å få ned risikoen. Store konsekvenser Dernest er det forskjeller i risikobildet. I en liten bedrift er tapspotensialet som regel mindre. Hvis ulykken først er ute i olje og gassindustrien, risikerer vi ikke bare en knekt fot, men kanskje en katastrofe som berører hundrevis av mennesker. Dette påvirker hvor proaktive og 22 HMS 5-05

2 Dataløsninger egner seg best for bedrifter som allerede har et aktivt HMS-arbeid, sier Øivind Martinsen i Norsk Miljø Teknikk. Bør systemet oppdatere seg automatisk når lover og forskrifter endres? Hvis du har kjøpt internkontrollsystemet fra en leverandør, vil du antakelig få lovbetingede oppdateringer automatisk. Men systemet tenker ikke for deg. Du må uansett inn i lovene, og sette deg inn i hva lovendringene betyr for deg. Er for eksempel dine nåværende rutiner hensiktsmessige i forhold til endringen? Bør internkontrollsystemet integreres med et personalsystem? Hvis du har fra 10 til 15 ansatte og oppover, kan du med fordel knytte disse tingene opp mot hverandre. Da kan du lettere følge opp kompetanseutviklingen til hver ansatt, og samkjøre dette med arbeidsoppgaver, forbedringsrapporter i HMS-systemet og tiltaksplaner, anbefaler Martinsen. I denne utgaven av temaseksjonen retter vi blikket først og fremst mot små og mellomstore bedrifter. Vi gjør oppmerksom på at Johs. Oraug er daglig leder for leverandøren Quality Manager Plus AS, mens Jan Erik Bugge (Safari AS) og Mina Dammen (Eidskog Næringsservice KF) har anskaffet databaserte systemer fra konkurrenten Adekvat Info AS. De to leverandørene er blant de største på HMSsystemer for små og mellomstore bedrifter, men på ingen måte alene i et bugnende marked. Pride ASA er på sin side utbredt i de store virksomhetene med sin dataløsning Synergi, som blant annet brukes av Norsk Hydro. Må samkjøre HMS og kvalitet De største virksomhetene strekker seg gjerne mye lenger enn lovens krav til trygge og gode arbeidsrutiner. Hvilke krav bør et stort konsern stille til et databasert HMS-system? Det viktigste er nok at det generelle HMS-systemet bør ses i sammenheng med de øvrige kvalitetssystemene i bedriften. Du må ha mulighet til å samkjøre prosedyreverk, internkontroll og oppfølgingsrutiner i både HMS og kvalitetssikring, og i de forskjellige avdelingene, sier Edgar Gundersen i Norsk Hydro. Gundersen er HMSkoordinator for Ormen Lange Onshore Project på Aukra utenfor Molde, som for øyeblikket er Norges For oss er det viktig å ha en dataløsning som gjør det mulig å samkjøre HMS og kvalitetssikring, sier Edgar Gundersen i Norsk Hydro. største utbyggingsprosjekt. Alene i 2005 er det budsjettert med 22 milliarder kroner til Ormen Lange-prosjektet. I et så stort prosjekt har vi hele tiden behov for å kunne dokumentere og få fram rapporter i forbindelse med blant annet farlige forhold og uønskede hendelser. Vi er helt avhengige av et databasert system for å kunne få fram trender. HMS-systemet må inneholde alt fra vernerunder og forbedringsforslag til kvalitetssikringsrutiner og mer spesielle prosedyrer, for eksempel for arbeid i høyden. Alt dette må forankres i en overordnet HMS-målsetting. I bygg- og anleggsbransjen brukes overordnede HMS-planer dessuten som et styringsverk som underkontraktører må forholde seg til. Fra vår side har det langt på vei vært et krav at underleverandørene bruker det samme datasystemet i erfaringsutveksling, oppfølging og lukking som oss. HMS-løsningene ved Ormen Lange er i stor grad blitt til gjennom et utstrakt samarbeid med leverandørene, der vi utveksler gode arbeidsrutiner og samkjører systemene opp mot hverandre. Å ha ett felles system er dessuten svært tids- og arbeidsbesparende. Dataløsningen Synergi brukes av en rekke store virksomheter i Norge. Nå jobber vi med en versjon for små og mellomstore bedrifter, sier Olaf Larssæther i Pride. investeringsvillige selskapene er til å forebygge uønskede hendelser. En tredje forskjell er forsikring. De virkelig store selskapene betaler kanskje flere titall millioner kroner i året for å forsikre sine ansatte og sine verdier. Hvis selskapene kan vise til at de analyserer sin risiko, dokumenterer og jobber proaktivt for å hindre ulykker, kan de få ned forsikringspremien. HMS

3 Systembeskrivelsen, les HMS-permen, er ikke hovedpoenget med et HMS-arbeide. Hovedpoenget er å drive et systematisk forbedringsarbeid som kan dokumentere både oppslutning (medvirkning), resultater og status i oppfølgingen. For å drive aktiv risikoforvaltning trenger lederne styringsdata. Styringsdata som gir mulighet for å ta riktige beslutninger om igangsettelse av forbedringstiltak som effektiviserer og forbedrer driften. Det er når du effektivt skal samle inn og oppsummere slike data at behovet for en dataløsning dukker opp. Gode styringsdata er viktig for å lykkes i HMS-arbeidet. (Foto: QmPlus) Bedre styring med dataløsning Et av de viktigste målene med et HMS-system er å hjelpe ledere med forbedringstiltak. I de fleste virksomheter gjøres dette lettest med et dynamisk databasert system som viser ledere og medarbeidere oppsummerte resultater og status i ethvert organisasjonsledd. JOHS. ORAUG Alle skal delta HMS må utøves, ikke bare av lederne, men også med deltakelse fra alle medarbeiderne. Dette er et ofte oversett faktum: At medvirkning ikke er en rettighet, men en plikt. Både 4 siste ledd og 5.3 i Internkontrollforskriften bruker begrepet skal. Tas dette på alvor, sier det seg selv at lederne kan oppleve et kaos med innspill fra medarbeiderne når deres samlede erfaring og kunnskap skal utnyttes. Alle vet at medarbeiderne er enhver virksomhets viktigste ressurs. Det er derfor svært viktig å samle inn de rådene de har. Løsningen på virksomhetens viktigste utfordringer finnes nemlig ofte blant de ansatte. Utfordringen ligger i å bringe fram deres kunnskap slik at ledelsen kan benytte den til å ta de rette avgjørelsene. En dataløsning må tilrettelegge for medarbeidernes aktive deltakelse, om forskriften skal følges. Skaff deg oversikt over ansattes erfaringer! Første trinn når du skal velge et databasert HMS-system, er å velge deg et nyttig oppsummeringsverktøy, det vil si en løsning som gir oversikt over hva medarbeiderne har erfart og hva de vil, hva som er trender og som avdekker virksomhetens systemfeil. En slik løsning fjerner lederens største mareritt, nemlig å stå der tafatt med en HMS-perm som viser hva bedriften har tenkt å gjøre, men uten et resultat som viser hva som er kartlagt og hva ledelsen har gjort med resultatene. Må kunne lage styringsdata HMS-styring kan sammenliknes med økonomistyring. I økonomistyring har du bud- 24 HMS 5-05

4 tema: rådgivere og tjenester sjett og regnskap, mens du i HMS-styring har prosedyrer, instrukser og HMS-regnskapet. HMS-regnskapet viser resultatene fra det aktive HMS-arbeidet, mens budsjett, prosedyrer og instrukser er teorier om virkeligheten, noe som kan brukes til å planlegge arbeidet. Det er først når regnskapet kommer for dagen at du vet hva som virkelig har skjedd. Først nå har lederne et beslutningsgrunnlag. Det er denne oversikten et dataverktøy må kunne produsere: Styringsdata, et beslutningsgrunnlag basert på alles kunnskaper i virksomheten. En ny måte å tenke på 13 år er gått siden den første internkontrollforskriften så dagens lys. Den stilte krav til skriftlige nedtegnelser. De fleste virksomheter laget sine HMS-permer med oppskrifter. Fremover vil det bli stadig viktigere å dokumentere praksis. Staten har bestemt seg: Nå bestiller IK-forskriftene resultater. JOHS. ORAUG Bruk datasystemet riktig Følgende skaper tillit hos tilsynsmyndigheter, forsikringsselskaper og ikke minst kunder og brukere: Start med dataløsningen; den dynamiske, ikke den som bare erstatter HMS-permen. Få på plass et rammeverk som gir deg rom for å løse alle IK-oppgavene i ett og samme system. Da blir hverdagen enklere, fordi du til enhver tid kan klikke fram resultatene. Din bruk av et dynamisk verktøy som oppsummerer, viser trender og oppslutning, er i seg selv et bevis for at du har et system der ansvarlige er utpekt, og der medarbeiderne medvirker. Rutinebeskrivelsene kan du korte ned til noen linjer eller flytskjemaer, hvis du i det hele tatt trenger dem. (De fleste datasystemer er elektroniske HMS-permer med oppskrifter.) Vis HMS-praksis til ditt forsikringsselskap og bruk dette som et argument når du forhandler om premien. Fremtidens forsikringsløsning er selvforsikring! Dette er bare forsvarlig hvis virksomheten beviser at de styrer HMS-arbeidet eller driver aktiv risikoforvaltning. Fraværet reduseres, ikke fordi du har en dataløsning, men fordi du kan bruke den systematisk til å følge opp medarbeidernes råd og anbefalinger. Kunnskaper gir selvtillit Med en dynamisk dataløsning har du skapt mulighetene for å bygge opp en kunnskapsbase som i seg selv er verdifull, men kanskje viktigst av alt: Resultatoversikter som viser medarbeidernes innflytelse skaper en selvtillitsspiral i bedriften. Dette er uvurderlig i en tøff konkurransesituasjon, og det er snart din eneste mulighet for å få en forsikringsavtale! Den første internkontrollforskriften stilte krav til skriftlige prosedyrer og instrukser. For hvordan skulle du ellers kunne vite hva som var avvik? Den gang var HMS-arbeidet ensbetydende med kvalitetssikringspermen eller HMS-permen. Tilsynsmyndigheter og forsikringsselskaper stilte gjerne spørsmålet: Vis oss HMS-permen. Og hadde du først en perm, ja, så var omkvedet nærmest at HMS-arbeidet var i sin skjønneste orden. I dag stilles spørsmålet: Kan du dokumentere resultatene dine? Hvis du ikke kan det, så tolker tilsynsmyndighetene dette som at HMS-arbeidet ligger dødt. Morgendagens spørsmål vil være: Vis oss avviksoversikten for siste kvartal og hva du har gjort med denne. Dette spørsmålet er langt mer kraftfullt enn det gamle spørsmålet etter en HMS-perm. Vi er inne i et paradigmeskifte, en ny måte å tenke på: Resultatene er viktigere enn oppskriftene! Forskriften endres Ledere i norske virksomheter har ansvaret for at det gjøres feil for over 200 milliarder kroner pr. år. Verken virksomheter eller Staten kan akseptere slike feilkostnader. Derfor ble HMS-forskriften revidert i Her så vi den nye tenkemåten tydelig: Bare i nødvendig grad skal rutinene beskrives. Internkontrollforskriftens 5.1 til 5.8 viste de nye kravene til internkontroll: Alle skal medvirke for at samlet kunnskap og erfaringer skal kunne utnyttes. 4 og 5.3. Risikoanalyse skal leveres Tilhørende planer skal dokumenteres (forebyggende aktiviteter + forbedringstiltak) Avviksbehandling: System for systematisk registrering av feil (Vis avviksoversikten!) Revisjon for å sjekke om systemet virker (Stemmer praksis med teorien?) Myndighetene er inne i en ny måte å tenke HMS, mener Johs. Oraug i QmPlus. Nå er resultatene viktigere enn oppskriftene. Nye forskrifter satser på internkontroll Seks år senere kom IK i sosial- og helsetjenesten. 4.a til h sier det samme som 5.1 til 5.8 i HMS-forskriften, bare med ett tillegg: Også brukerne og deres pårørende skal kunne komme med sine synspunkter! Medvirkningskravet var blitt utvidet! Med andre ord: Staten har bestemt seg for hva som skal være internkontrollmetodene uansett bransje. Det samme har skjedd med IK-mat-forskriften, som omhandler internkontroll i forbindelse med distribusjon, oppbevaring og salg av matvarer: 5.a krever et levende internkontrollsystem i alle fall på risikostyringen. Ellers er 5.1 til 5.9 fortsatt preget av rutinebeskrivelser. Under en revisjon vil det bli spurt etter dokumentasjon som viser at rutinene praktiseres, og resultatene av praksis, men resultatkravet er fortsatt utydelig i denne forskriften. Praktiserer du internkontroll? Når ulykken er ute, stiller forsikringsselskapene spørsmålet: Har du praktisert internkontrollen? Forsikringsselskapene betaler sin del av kostnadene ved avvik. Derfor bryr også de seg nå i stadig økende grad om det forebyggende arbeidet. Ledere som ikke kan dokumentere oppslutning og resultater av HMS-arbeidet, kan risikere det samme som mange kommuner i Sverige: Ingen vil forsikre dem! Dette kan bli hverdagen også i andre land, om virksomhetene ikke følger de krav IK-forskriftene bestiller. Heldigvis krever ikke forskriftene at vi skal ha lyst eller være motiverte før vi gjør HMS-arbeidet. Det holder at vi gjør det! HMS

5 tema: rådgivere og tjenester Samtidig trengte vi et enhetlig system for alle butikkene. Før hadde butikkene av og til litt forskjellige løsninger. Vi måtte da gå rundt i hver butikk for å se at rutinene var i tråd med våre sentrale ønsker. I dag kan alle butikkene arbeide etter samme lest. Bugge er for øvrig både økonomisjef og HMS-ansvarlig, en kombinasjonen som ikke er helt vanlig i norske virksomheter: Det har falt seg naturlig at HMS-ansvaret har falt på meg. Vi er få ansatte, og må derfor fylle flere roller samtidig. Dessuten er jo økonomer vant med å ha oversikt, smiler han. I alt er vi ti ansatte på kjedekontoret. Med et databasert HMS-system er det lett å sette opp trygge arbeidsrutiner for hver enkelt avdeling i virksomheten, mener Jan Erik Bugge. Innholdet er viktigst Det er hva vi legger inn i datasystemet, og kunnskapen om hva som ligger der, som legger grunnlaget for en god internkontroll. Dataløsningen er i seg selv neppe så avgjørende, mener Jan Erik Bugge, som er økonomisjef i butikkjeden Safari. Bugge har, sammen med resten av ledergruppen, i et halvt år nedlagt mye tid for å bygge opp et intranett og overføre eksisterende HMS-rutiner til et databasert system. Hva var viktig for dere, da dere skulle velge et databasert system for internkontroll? Vår bakgrunn er at tempoet ofte er svært høyt ute i butikkene. Vi måtte ha et datasystem som i hovedsak kunne lages av oss i den sentrale administrasjonen. Et annet viktig krav var at systemet måtte gi oss en faglig oversikt til enhver tid. HMSsystemet ligger i dag på et intranett, og det finnes en rekke linker til aktuelle deler av lovverket. Disse oppdateres av leverandøren. Tidligere hadde vi et papirbasert HMSsystem, med de utfordringer dette innebærer for å oppdatere seg på lovendringer. Høy profil gir mange utfordringer Safari har i alt 11 matbutikker innenfor det som kalles stor-bergen. Kjeden har i alt 250 årsverk, og en total omsetning på ca. 700 millioner kroner årlig. Matvarene er ikke nødvendigvis de billigste, meningen er heller å tilby kundene en safari i matjungelen. Butikkene har ferskvareavdeling, betjente frukt-/grøntdisker, bakeri, og stadig mer av det som kalles convenience-mat, altså ferdiglaget mat. Men dette stiller samtidig krav til sikre arbeidsrutiner. Deler av HMS-systemet er felles for alle butikkene. I tillegg har de forskjellige avdelingene i butikkene sine egne deler av systemet. Dette har vi gjort for å skape større samhørighet, og for å målrette opplysningene. Hvis du arbeider i ferskvareavdeling, vil du for eksempel få et bilde av en ferskvaredisk når du logger deg på, og du finner lettere fram til de HMS-rutinene som er mest aktuelle for deg. Eksempler på dette er håndtering av kniver og elektriske sager. Må kunne vite hva som er hvor Som butikkjede må dere forholde dere ikke bare til arbeidsmiljøloven, men også til forskrifter som stiller krav til at maten skal være helsemessig trygg (IK-mat). Er det lett å integrere krav fra de to regelverkene i ett og samme HMS-system? Med tanke på selve datainnleggingen, er det er lett å legge inn de ulike kravene som underpunkter i systemet. En helt annen ting er hvordan de ansatte velger å bruke opplysningene. De enkelte butikkledere må ha kjennskap til de ulike lovene, og ikke minst vite hvor de kan finne de riktige tingene for at dette skal bli vellykket. Vi satser på å gjennomføre en del opplæring for å sette alt i system. Vi som arbeider sentralt vil samtidig knytte til oss eksternt fagpersonell, blant annet fra våre vareleverandører, offentlige organer, firmaet Infotjenester og Handelsog Servicenæringens Hovedorganisasjon. I tillegg bruker vi internett for å søke hos det offentlige på spesielle problemstillinger. 26 HMS 5-05

6 Vi har fra før konkurranseutsatt deler av IK Mat til selskapet Anticimex, som reiser rundt på butikkene for blant annet å sjekke utstyr, helsehygieniske forhold, kvalitet på varer og temperaturen i kjøledisker. Vi må hele tiden prioritere og beslutte hva vi kan klare lokalt i butikkene, hva vi må gjøre sentralt, og hva vi må leie inn folk utenfra for å få hjelp til. Totrinnsrakett Bugge forklarer at datasystemet ble innkjøpt i april i år, og at implementeringen gjennomføres i to faser: Da vi kjøpte inn systemet, så vi straks behovet for å lage en mer felles løsning enn den vi hadde. Som sagt var det enkelte forskjeller butikkene imellom. Vi har nå bygget oss en egen intranettside som HMS-biten er en del av. Vi brukte tiden fram til sommerferien for å sette nettsidene i system, og tiden etter ferien for å sette det hele i drift. Trinn to er nå omtrent midtveis. Vår plan er at systemet skal være i full drift fra januar. Er dere mange i selskapet som bruker systemet aktivt? Pr. i dag fire butikkledere, pluss oss sentralt. De med mest datakunnskaper har vært mest aktive i selve oppbyggingen. Men alle butikkene er allerede brukere av systemet. De gir tilbakemeldinger til meg om hva som fungerer bra og dårlig. Innholdet avgjør Har innføringen av det nye datasystemet ført til at dere har forbedret arbeidsrutiner i organisasjonen? Det er litt vanskelig å måle, og litt tidlig, i og med at systemet skal være operativt til nyttår. Men målsettingen er som sagt å ha en felles HMS-løsning i hele kjeden. Vi regner med at dette vil forbedre arbeidsrutinene i butikkene. Ett eksempel er at vi på sentralt hold reiser rundt i butikkene noen ganger i året med sjekklister. Fremover vil det bli lettere å gjennomføre disse kontrollene, og sjekke at ting er gjort og fulgt opp. Bugge understreker at det er mye som skal legges inn i det nye datasystemet. Alt fra trygge arbeidsbeskrivelser i hverdagen til matvaresikkerhet og rutiner rundt brannvarsling må være på plass. Likevel er datasystemet kun et rammeverktøy. Det er opplysningene vi legger inn i systemet og hvordan vi bruker dem i hverdagen, som er viktig. Må ha permer uansett Databaserte systemer har mange fordeler, men hos oss blir vi nok aldri kvitt permene. Mange av våre ansatte er i daglig kontakt med kjemikalier, forklarer Mina Dammen. Hun koordinerer enheten Bra Miljø i Eidskog Næringsservice KF, et kommunalt foretak som leverer tjenester til Eidskog kommune og private bedrifter i Hedmark. Enheten har cirka 40 ansatte. Den utfører renholdstjenester i alle kommunale bygg, driver vaskeri og har enkelte oppgaver i grøntanlegg sommer og vinter. Våre renholdere oppbevarer kjemikalier i alle bygg vi utfører renhold. Vi må derfor ha datablader som beskriver blant annet innholdet i hver kjemikalieflaske og hvordan førstehjelp skal utføres. Databladene må være lett tilgjengelige alle steder der kjemikalier oppbevares, slik at den ansatte kan nappe med seg databladet og ta det med til legen dersom ulykken skulle være ute. Renholderen kunne i teorien hatt et stoffkartotek på en bærbar pc, men dette ville blitt altfor tungvint i praksis. På vaskeriet har vi også permer, men her har vi som mål å få det inn på data. Samtidig ser vi at permer og dataløsninger utfyller hverandre. Vi som koordinerer arbeidet i enheten, har stor nytte av et databasert HMS-system. Den største fordelen er at vi hele tiden kan finne forskrifter og veiledninger, og at disse oppdateres automatisk. De offentlige forskriftene gir også råd om bruk av de forskjellige kjemikaliene. Når det gjelder vårt eget stoffkartotek, kan vi lett hente inn oppdateringer av databladene, ta utskrifter og gi dem til renholderne. Ting forandrer seg jo hele tiden, og det er viktig å ha de nyeste endringene. Når du arbeider med kjemikalier, er det nyttig å ha beskrivelser av dem på papirformat. Databladene kan du likevel skrive ut fra et databasert system, sier Mina Dammen. Gjennomgang og forbedring Dere hadde et papirbasert internkontrollsystem før dere valgte nåværende dataløsning. Førte innføringen av datasystemet til at dere forbedret arbeidsrutiner i organisasjonen? Det er for tidlig å si. Vi arbeider med å legge eksisterende rutiner inn i det nye datasystemet, og vi er helt i oppstarten med dette. Både daglige arbeidsrutiner og rutiner i forbindelse med ulykker skal legges inn. Innleggingen gir oss en mulighet til å gjennomgå dagens rutiner, og jeg har tro på at dette fører til forbedringer. Når et nytt datasystem skal tas i bruk, må det som regel settes av tid til opplæring. Hadde dere behov for å få opplæring på systemet? Ja, og vi fikk en del opplæring av leverandøren i startfasen. Dette var svært nyttig, men deretter ble systemet brukt litt lite i en periode. Vi føler nå at vi trenger en oppfriskning. I vår enhet vil trolig fire personer bruke systemet aktivt, inkludert verneombudet. Når disse kan bruke systemet, skal de ta seg av opplæringen av andre som har bruk for det, for eksempel vaskeriansatte. HMS

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet INTERNKONTROLL HMS INNHOLD 1 Innledning 4 2 Hva er internkontroll? 4 3 Hvorfor er det nødvendig med internkontroll av HMS? 4 4 Hvem er ansvarlig for arbeidet med internkontroll? 5 5 Hvor omfattende skal

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Systematisk HMS-arbeid Del 2 av HMS-dag for lærlinger HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Arbeidsmiljølova kap. 3 3-1 Krav til

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014 Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Utgangspunkt i systematisk HMS-arbeid Internkontrollforskriften Den som er ansvarlig for virksomheten,

Detaljer

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole Dok.id.: 2.8.1.2.5.6.1 SBTLD-E Håndbok HMS Utgave: 1.00 Skrevet av: Oddgeir Kvello Olsen Gjelder fra: 13.10.2014 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.type: Instruks Sidenr: 1 av 15 Håndbok For HMS arbeidet

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

HMS Kontoret - kom i gang med ditt system

HMS Kontoret - kom i gang med ditt system HMS Kontoret - kom i gang med ditt system På dette kortet står ditt kundenummer, brukernavn og passord. Gå til for å logge deg på din firmakonto. Logg deg på for første gang Logg deg på internett: Ha klart

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året.

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året. 0 Felles kriterier Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK kan oppfylles

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE

TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE HMS-PLAN FOR SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. BAKGRUNN 3 2. OM SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE 4 3. LOVER OG FORSKRIFTER SOM REGULERER SAMEIETS HMS-ARBEID

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet

Detaljer

Byggmestrene Nilsen & Haukland AS

Byggmestrene Nilsen & Haukland AS Byggmestrene Nilsen & Haukland AS Stiftet 12.februar 1987 av Steinar Nilsen og Sveinung Haukland som på den tiden på langt nær var byggmestre,men sjøllærte tømrere. Begge hadde da jobbet i ca 10 år i andre

Detaljer

Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster

Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster Klart du kan! Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster Denne kokeboka er laget for deg som skal gå igjennom og forbedre tekster du bruker i jobben din. Du som bør bruke den er Vegvesenansatt,

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN

Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN Januar 2010 Hovedprinsippet i AML 3-1 og HMS-forskriften er at arbeidsgiver

Detaljer

Internkontroll i borettslag og sameier

Internkontroll i borettslag og sameier Oslo kommune Brann- og redningsetaten Brannforebyggende avdeling Internkontroll i borettslag og sameier - Enkelt og lønnsomt Å INNFØRE OG UTØVE INTERNKONTROLL ER MYE ENKLERE ENN DU TROR! TRYGGHET OG SIKKERHET

Detaljer

Prosjekt: Praktisk innføring i elektronisk internkontroll for HMS (helse, miljø og sikkerhet) Aktiv HMS - arbeidsplassen som læringsarena

Prosjekt: Praktisk innføring i elektronisk internkontroll for HMS (helse, miljø og sikkerhet) Aktiv HMS - arbeidsplassen som læringsarena Prosjekt: Aktiv HMSarbeidsplassen som læringsarena Praktisk innføring i elektronisk internkontroll for HMS (helse, miljø og sikkerhet) Kvalitets- og HMS-arbeid i Larvik kommune: ISO 9001 ISO 14001 Systemstandard

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Lærdom er langt mer verdt enn gull

Lærdom er langt mer verdt enn gull Lærdom er langt mer verdt enn gull Kinesisk ordtak know how to be your best Kjære leder. Kunnskapsutvikling er avgjørende for at din virksomhet lykkes. Samtidig tar det ofte unødig mye tid, penger og ressurser

Detaljer

IK system for Fredikstad Seafood

IK system for Fredikstad Seafood IK system for Fredikstad Seafood Versjon: 15. april, 2015 Om etableringsforskrift 6.0 Krav om IKT kontroll er hjemlet i 6.0.Her stilles det også krav om et internkontrollsystem som sannsynliggjør at krav

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

HMS i de lokale og regionale energibedriftene

HMS i de lokale og regionale energibedriftene HMS i de lokale og regionale energibedriftene Hvordan ivaretar bedriftene helse, miljø og sikkerhet? KS Bedriftenes Møteplass 2011, 17.februar 2011 Maria Rodahl Johansen, ECgroup AS Innhold 1. Innledning

Detaljer

Avvik og uønskede hendelser

Avvik og uønskede hendelser Avvik og uønskede hendelser Prinsipper for god virksomhetsstyring Organisering av kvalitetsarbeid i HSO Hva er avvik og hva er uønskede hendelser? Alvorlighetsgrad Forebyggende- og korrigerende tiltak

Detaljer

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler KS, 11.2007 Gode medarbeidersamtaler Hva Strukturert samtale/kommunikasjon mellom leder og medarbeider Medarbeidersamtalen skal være en fortrolig samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Begge må

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som ikke har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften?

Detaljer

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Vold og trusler - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Finn Berntsen verneingeniør / HMS-rådgiver Bedriftshelsetjenesten Bodø kommune og avviksmeldinger

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

SERTIFISØRKURS - KONSULENTENS ROLLE. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS

SERTIFISØRKURS - KONSULENTENS ROLLE. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS SERTIFISØRKURS - KONSULENTENS ROLLE Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS Konsulentens rolle Konsulenten bistår bedriften med veiledning frem til sertifisering Hjelper bedriften med å fylle ut miljørapporten

Detaljer

Styresak 104-2014 Oppfølging av IR-rapport 06/2014: Dokumentstyring i Helse Nord RHF, internrevisjonens anbefalinger, jf.

Styresak 104-2014 Oppfølging av IR-rapport 06/2014: Dokumentstyring i Helse Nord RHF, internrevisjonens anbefalinger, jf. Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2014 Styresak 104-2014 Oppfølging av IR-rapport 06/2014: Dokumentstyring i Helse Nord RHF, internrevisjonens

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS

INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden

Detaljer

Krise- og beredskapsarbeid i bilbransjen

Krise- og beredskapsarbeid i bilbransjen Krise- og beredskapsarbeid i bilbransjen Stig Morten Nilsen Norges Bilbransjeforbund (NBF) Arbeidsgiver- og bransjeorganisasjon for bilforhandlere og verksteder, etablert 1928 En del av NHO-fellesskapet

Detaljer

En reise på 1. klasse!

En reise på 1. klasse! Systemhåndbok Mars 2016 Visjon En reise på 1. klasse! Politikk Dental Sør AS skal være den foretrukne leverandør av dentalutstyr for offentlige og private tannklinikker i Norge, og en trygg arbeidsplass

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som har elektromedisinsk utstyr Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus

Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus Nasjonalt topplederprogram Ingrid Johanne Garnes April 2014 Kull 16 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn for valg av prosjektet er det faktum

Detaljer

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 2

Detaljer

Hvordan registrere seg som bruker av BASS?

Hvordan registrere seg som bruker av BASS? Registrering av ny brukerbedrift / Innlogging som bruker Hvordan registrere seg som bruker av BASS? For å registrere seg som ny bruker av BASS, må man ha tilgang til internett. Gå inn på www.cobuilder.comog

Detaljer

Systematisk håndtering av avvik i Meldal kommune

Systematisk håndtering av avvik i Meldal kommune Systematisk håndtering av avvik i kommune BESTILLING Kontrollutvalget i kommune har i sak 20/2016 bestilt en forvaltningsrevisjon av avvikshåndtering. I Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2018 står det

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Utpeking av koordinator 13 Utpeking og oppfølging av

Detaljer

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Mangel på kommunikasjon i bygge- og anleggsbransjen kan utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko. Spesielt når det er mange utenlandske arbeidstakere og virksomheter.

Detaljer

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Høsten 2006 1 FORORD Denne håndboka for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for elevene er laget på

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

taksering fra Upptec Assure

taksering fra Upptec Assure rask enkel rettferdig lønnsom taksering fra Upptec Assure Taksering Vi snakker ikke med kunden din. Vi avgjør ikke om kunden din har krav på erstatning eller ikke. Vi holder ikke rede på hvilke forsikringer

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial)

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) UTFORDRINGER INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) Stavanger april 2012 Olav Molven Virksomheten mangler en felles fremgangsmåte for å vurdere risiko og tilhørende (intern)kontroll. Virksomheten

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Systematisk kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften. Regionsjef Paul Olaf Baraas

Systematisk kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften. Regionsjef Paul Olaf Baraas Systematisk kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften Regionsjef Paul Olaf Baraas Hvorfor kurs? Kurset gir innføring i hvorfor en bør jobbe systematisk med kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften. Dette danner

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet.

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Det psykososiale arbeidsmiljøet. - Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Arbeidsmiljø og trivsel Alt

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Slik er strukturen i Qm+

Slik er strukturen i Qm+ Slik er strukturen i Qm+ Vi starter med leder som trenger en oversikt for å kunne styre. MÅL: Resultatene av alle utførte oppgaver skal kunne hentes ut med noen få tastetrykk. DEFINISJON: Internkontroll

Detaljer

Kvalitetsforbedring. Elisabeth Arntzen 24.september 2013

Kvalitetsforbedring. Elisabeth Arntzen 24.september 2013 Kvalitetsforbedring Elisabeth Arntzen 24.september 2013 Brukerens behov skal være førende Gode, verdige og rettferdige tjenester til alle som trenger det, når de trenger det. mandag, 30. september 2013

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Programområde for kjemiprosess - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for kjemiprosess - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for kjemiprosess - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.:

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.: HMS Helse, miljø og sikkerhet SYSTEMHÅNDBOK Desember 1999 Oppdatert januar 2007 1 1. Mål 1.1 Overordna mål 1.2 Retningsmål for HMS i Odda kommune 1.3 Resultatmål 2. Organisering av Odda kommune 2.1 Organisasjonskart

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk 1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk Etterpå Ferdighetene du kom for å lære En metode for å målstyre all kommunikasjon Kjennskap til de fem faktorene som bør være på plass for

Detaljer

Om HMS og litt. Henry, styreledersamling

Om HMS og litt. Henry, styreledersamling Om HMS og litt. Henry, styreledersamling 9.2.2017 HMS H Mye Skriftlig Eller noe lurt? Ansvar på toppen? Styreleder Daglig leder HMS-leder Ansvar på toppen? Styreleder! Styret - Står for den totale og formelle

Detaljer

JA, vi ønsker tilbud på kollektiv yrkesskadeforsikring

JA, vi ønsker tilbud på kollektiv yrkesskadeforsikring JA, vi ønsker tilbud på kollektiv yrkesskadeforsikring Fyll inn gjeldene produktnummer som du finner på vedlagte liste, antall ansatte og antall årsverk i tabellen nedenfor. Produktnr.: (eks. F2) Antall

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

Helhetlig funksjonelt HMS- system i STFK

Helhetlig funksjonelt HMS- system i STFK Helhetlig funksjonelt HMS- system i STFK Innsatsområder Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen. HMS-boka er en

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 Rundskriv Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 LEDERANSVARET I SYKEHUS 1. INNLEDNING Sykehusets hovedoppgaver er å yte god pasientbehandling, utdanne helsepersonell, forskning og opplæring av

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Prosjektfase 3:

PROSJEKTPLAN. Prosjektfase 3: PROSJEKTPLAN Prosjektfase 3: Implementering av utviklet kvalitetssystem i avd. for tjenester til funksjons/utviklingshemmede i Fyllingsdalen og Årstad bydel. Et samarbeidsprosjekt mellom Årstad bydel,

Detaljer

LEAN. Kontinuerlig forbedring. Aktivitet. / arbeidsprosessa. Verdistrøm. Sløsing. Fokusintervju. Problemtre. Interessentanalyse.

LEAN. Kontinuerlig forbedring. Aktivitet. / arbeidsprosessa. Verdistrøm. Sløsing. Fokusintervju. Problemtre. Interessentanalyse. Kontinuerlig forbedring ord og uttrykk: LEAN Kontinuerlig forbedring Aktivitet Verdistrøm / arbeidsprosessa Sløsing Fokusintervju Problemtre Interessentanalyse Brunpapirsesjon Hvitpapirsesjon Forbedringsforslag

Detaljer

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar 20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar Av skade blir man klok men ikke rik. Per Vetaas Vesta Forsikring AS per.vetaas@vesta.no Endringene i næringslivet går raskere og risikobildet blir stadig mer

Detaljer

Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett

Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett Registrerte kunder kan fra forsiden gå rett inn fra Direktebestilling Gå inn på Bring.no og klikk på linken Bestill utsendelse av brev og reklame

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A.

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A. Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden Januar 2012 Glenn A. Hole Innledning HUSK Uansett hvilken strategi Drammen Taxi bestemmer

Detaljer

Samordning og prosess

Samordning og prosess Samordning og prosess Sentrale felles element i internkontrollsystem for HMS/skolemiljø: a. Involvering av arbeidstakere/elever b. Oversikt over lover og regelverk c. Opplæring/kompetanse d. Oversikt over

Detaljer

Millioner å spare på systematisk HMS-arbeid. Inneklimafagdag i Flekkefjord Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern

Millioner å spare på systematisk HMS-arbeid. Inneklimafagdag i Flekkefjord Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern Millioner å spare på systematisk HMS-arbeid Inneklimafagdag i Flekkefjord 20.05.2014 Kai Gustavsen. Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern Påstand Manglende fokus på HMS fører ofte til: Dårlig

Detaljer

Arbeidsgiveransvaret i en helsevirksomhet - Betydningen av helserettslige krav for utøvelsen av arbeidsgiveransvaret

Arbeidsgiveransvaret i en helsevirksomhet - Betydningen av helserettslige krav for utøvelsen av arbeidsgiveransvaret Arbeidsgiveransvaret i en helsevirksomhet - Betydningen av helserettslige krav for utøvelsen av arbeidsgiveransvaret Ida Øygard Haavardsholm Rådgiver/advokatfullmektig Avdeling for jus og arbeidsliv Rettslig

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Hensikt... 2 2. Målgruppe og Bakgrunn for veileder... 2 3. Definisjoner... 3 4. Gjennomføring... 3 4.1 Grunnlag (input)... 3 4.2 Beskrivelse...

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging.

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Saksframlegg til styret Møtedato 14.11.13 Sak nr: 056/2013 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

BARNS DELTAKELSE I EGNE

BARNS DELTAKELSE I EGNE BARNS DELTAKELSE I EGNE BARNEVERNSSAKER Redd barnas barnerettighetsfrokost 08.09.2011 Berit Skauge Master i sosialt arbeid HOVEDFUNN FRA MASTEROPPGAVEN ER DET NOEN SOM VIL HØRE PÅ MEG? Dokumentgjennomgang

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: Spørsmålene i denne sjekklisten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Cathrine Fosso, PER Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 10/ ORIENTERING OM HMS-ARBEIDET I KRAGERØ KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Cathrine Fosso, PER Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 10/ ORIENTERING OM HMS-ARBEIDET I KRAGERØ KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Cathrine Fosso, PER Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 10/1940-1 ORIENTERING OM HMS-ARBEIDET I KRAGERØ KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Internkontroll - Akvakultur

Internkontroll - Akvakultur Algetun AS Harpefjellet 33, Landro 5363 Ågotnes Bankkonto 9528 06 12732 Org. nr. 917 530 068 Makroalger og tunikater av topp kvalitet Tel: 911 09 644 ragmmoe@gmail.com www.algetun.no Internkontroll - Akvakultur

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Landbrukstjenester Sør

Landbrukstjenester Sør Medarbeidersamtale En medarbeidersamtale skal prøve å skape en felles forståelse for lagets mål og oppgaver. Alle ansatte har et medansvar for organisasjonen sin virksomhet og utvikling. Samtalen skal

Detaljer

Styringssystemer for kvalitet

Styringssystemer for kvalitet Styringssystemer for kvalitet Presentasjon 05.03.2008 Anders Rønning Behov for HMS? Røros Elektrisitetsverk AS I 2003 var fotballspilleren John Carew til salgs Pris ca 140 mill kroner Røros Everk 2003

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål og hensikt 3 2. Definisjoner 3

Detaljer

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget.

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. INTERN UTLYSNING Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. Ansatte med mulig rettskrav* til stillingene må melde sitt

Detaljer