Øst-Vest utredningen: Alternative ruter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øst-Vest utredningen: Alternative ruter"

Transkript

1 Øst-Vest utredningen: Alternative ruter Statens vegvesen, Bjørn M. Alsaker Oslo 1/

2 Prosjektgruppen har bestått av: Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet, prosjektleder Kjell Kvåle, Statens vegvesen Region vest, prosjektsekretær Solveig Hovda, Statens vegvesen Region sør André Moltubakk, Statens vegvesen Region midt Kasia Szary-Skadell, Statens vegvesen Region øst Jan Martinsen, Statens vegvesen Vegdirektoratet Hanne Hvidsten, Statens vegvesen Vegdirektoratet Gudmund Nilsen, Statens vegvesen Vegdirektoratet Vilrid Femoen, Statens vegvesen Vegdirektoratet Oskar Kleven, leder for NTPs transportanalysegruppe Marius Fossen, Jernbaneverket Helge Bontveit, Jernbaneverket Region vest Bjørn M. Alsaker, Statens vegvesen Region vest

3 Oversikt SØR-NORGE: Analyseområdet

4 Øst Vest med sine utfordringer: «Stille før stormen»

5 .mange typer utfordringer

6 Noen utfordringer: 1. Store driftsutgifter 2. Mange stygge ulykker 3. Svært mange ras/skred på hele vegnettet i området 4. Vinterregularitet 5. Stigninger opp til og over fjellet 6. Regionale utfordringer

7 Øst Vest utredningen 2014: sør

8 Øst Vest utredningen 2014: nord

9 Innspillkonferansen juni 2014: Etter at dette møte vart avsluttet har det kommet inn en rekke utredninger fra dere i salen: Fjelloverganger OSLO BERGEN(Rambøll) Hordalandsdiagonalen og Hardangertunnelen(Norconsult) E134 Haukelivegen E134 Ekspressvegen Mange direkte brev og innspill FANTASTISK INNSATS OG PROFFISJONELL UTFØRING

10 Viktige forutsetninger 1: For år 2050 er det lagt til grunn full utbygging av følgende prosjekt/strekninger(oslo Bergen): E6: Oslo Otta E18: Oslo Kristiansand E39: Kristiansand Bergen E16: Bergen Voss og Sandvika Hønefoss Jernbane: Voss Bergen, Hønefoss Oslo Ruteplan 2027: Bergens-, Sørl. og Rauma E39: Bergen Trondheim(senere)

11 Prosjekt som ligg fast inne i år 2050 for Oslo Bergen (0+):

12 Prosjekt som ligg fast inne i år 2050 for Bergen - Trondheim(0++):

13 Viktige forutsetninger 2: Ådt : Ådt : Ådt : 8,5m: 80/90 km/t 10,0 m: 80 km/t 12,5m: 90 km/t Ådt : 20,0 m: 100 km/t(!) (Beregningsfart: 5 km/t mindre enn fartsgrensen)

14 Viktige forutsetninger 3: Stigninger er et svært viktig element i alternativene Det er i dag en rekke lange tunge «fjelloverganger» med % stigning Et av målene er maks 5%, men helst under det!!

15 Hva med store stigninger? Stigningskorreksjon drivstoff Lastebil 12,00 10,00 Korreksjonsfaktor 8,00 6,00 4,00 S = -10 S = -8 S = -6 S = -4 S = -2 S = 0 S = 2 S = 4 S = 6 S = 8 S = 10 2,00 0, Fart (km/t)

16 Spennende forskning på gang.. For «Ferjefri E39» (1100km)er det et pilotprosjekt i gang der en tester ut drivstofforbruk og utslepp med varierte stigninger/kurvatur. Det ble kjørt trailer og liten bil fra Trondheim til Kristiansand(mye stigning) og videre til Grimstad(flatt) der alt av forbruk m.m. ble registert. Ny E39, flat veg, ble lagt inn i modellen og enorme gevinster ble påvist(ikke overraskende) Prosjektet er ikke ferdig men gode foreløpige resultater Øst-vest utredningen vil naturligvis se på dette.

17 Eksempel på fjelloverganger: E134 Haukelifjell: Høydemeter ca. 6300m

18 Eksempel på fjelloverganger: Rv7 Hardangervidda: Høydemeter ca. 4500m

19 Eksempel på fjelloverganger: E16 Filefjell: Høydemeter ca.5000m

20 Eksempel på fjelloverganger: Rv52 Hemsedalsfjellet: Høydemeter ca. 4600m

21 Robusthet: Vi må skape et hovedvegnett som tilfredsstiller de krav som brukerne ønsker Det må være sikre fjelloverganger med svært høy regularitet Vi må skape et større regionalt nettverk med gode trafikale løsninger Legg stor vekt på trafikksikkerhet

22 Antall km og kart/mrd m.m.: Totalt er det sett på ca km veg Ca. 160 tegninger med 1 : / Ca. 360 mrd. med alle løsningene

23 Alternativer ØST-VEST: AUST - VEST : Oslo - Bergen/Stavanger m.fl. Revidert 28/ B.A LETT BIL VISVEG Km Timer Km Timer Kr Alt.nr E/Rv nr Rutebeskrivelse Eks.lengde Eks.tid Ny lengde Ny tid Mrd 1 Rv7 Bergen - Hardanger - Eidfj - Sandvika(utgår?!) 448 7, , E16/Rv52/Rv7 Bergen - Voss - Borlaug - Gol - Hønefoss - Sandvika 451 6, ,6 19,0 3 E16/Rv7 Bergen - Voss - Granvin - Eidfj - Gol - Sandvika 433 6, ,2 23,7 4 E16/Rv7 Bergen - Voss - Granvin - Eidfj - Sandvika 433 6, ,9 32,2 5 E16 Bergen - Voss - Lærdal - Hønefoss - Sandvika 496 7, ,1 13,2 6 E134 Bergen - Jøsendal - Haukeli - Rauland - Sandvika 502 8, ,9 37,5 6b E134 Bergen - Norh.s.-Jøsen - Haukeli - Raul. - Sandvika 502 8, ,8 39,7 7 E134 Haugesund - Jøsendal - Haukeli - Rauland - Sandvika 430 6, ,5 29,3 7b E134 Haugesund - Jøsendal - Haukeli -Seljord - Sandvika 430 6, ,0 29,0 8 E39/E134 Stavanger - Aksdal - Jøsendal - Haukeli - Sandvika 477 7, ,1 29,6 9 E39/E18 Stavanger - Kristiansand - Sandvika(0+) 542 7, ,3 0,0 10 E39/Rv5/E16 Ålesund(Moa) - Skei -Mannheller - Gol - Sandvika 508 7, ,4 7,3 11 E136/Rv15/E6 Ålesund(Moa) - Åndalsnes - Otta - Oslo - Sandvika 546 7, ,7 10,0 12 E39/Rv15/E6 Ålesund(Moa) - Svarstad - Otta - Oslo - Sandvika 598 7, ,4 3,1 13 Rv15/E6 Måløy - Svarstad - Otta - Oslo - Sandvika 585 7, ,5 4,4 Rv52/Rv7 Sum 14 Rv5/Rv52/Rv7 Florø - Sogndal - Lærdal - Gol - Hønefoss - Sandvika 456 6, ,1 6,4 13,9 20,3 15 E16/Rv15/E6 Bergen - Voss - Årdal - Lom - Trondheim , ,0 13,2

24 «Prisbank»: Varierer fra område til område Type tiltak Mva/rigg/Prosj. /byggherre/ufo rusett m.m Kr/lm(m/alt) Ny 8,5m veg % Ny 10m veg % Ny 12,5m veg % Ny 20m veg % Tunnel 9,5/10,5m % Utv. eks. 7 til 10m % Bruer(lengre) 12,5m %

25 Eksempel på «anslag-grunnlag» AUST - VEST : Oslo - Bergen Alt.2: E16, Rv52 og Rv7 Bergen-Voss- Lærdal -Gol - Sandvika ANSLAGMETODIKKEN: BORLAUG - GOL mrd Diff: min 7,8-22 Tot km Snitt km/t Min Eks.veg: Borlaug - Gol 17,2 26,39 8,648 18,69 8,4 79, ,6 Borl-Fylke Fylk-Tuv Tuv-Ulls Ulls-Rob Robru-Gol Eks.veg ,8 24,4 8,1 18,4 9,6 80,3 A Veg i dagen Sum ,69 150,59 (inkl.støy,servicetiltak, masseoverskot, m.m.) Låg San.syn. Høg Forv.kost Std.avvik 12,50 % A1 Utv/Ny veg Borlaug - Tunnel Enh.pris ,35 1,79 m/forskjæringer m , ,25 A2 Utv, mindre just Bjøberg - Stores Enh.pris ,17 12,02 m , ,5

26 Eksempel på «anslag-grunnlag» AUST - VEST : Oslo - Bergen NR.2: E16, Rv52 og Rv7 Bergen -Voss - Lærdal - Gol - Sandvika E16, Rv52 og Rv7 Eks km Min Ny veg Min Kostn. Delstrekningar langs ruta mrd/2014 Eks.veg: Bergen - Voss 7,33 5,81 10,38 19,5 48,0 0 91,0 64,2 91,0 64,2 0,0 Eks.veg: E16 Voss - Flåm 12,25 8,97 9,308 8,491 7,8 18,582 65,4 60,4 60,8 48,6 4,4 Eks.veg: E16 Flåm - Borlaug 8,615 26,08 11,453 7,434 8,4 0 62,0 50, ,6 0,7 Eks.veg: Rv52 Borlaug - Gol 17,2 26,39 8,648 18,69 8,4 79,3 80,6 73,9 59 7,8 Eks.veg: Rv7 Gol- Flå(Giskerud) 14,5 17,04 9,97 2,09 0,0 0 43,6 42,9 43,6 35 2,3 Eks.veg: Rv7 Flå(Gislerud) - Hønefo 8,91 10,13 11,21 2,38 15,9 20,27 68,8 62,6 66, ,9 Eks.veg: Hønefoss - Sandvika 2,122 3,87 9,2 12,5 5,9 7,66 41,3 29,1 41,3 29 0,0 Eks.veg: Bergen - Sandvika 451,4 390,8 438,7 338,5 19,0 6,5 5,6 mrd Vegstandard: 10m Veg timar timar 12,5m Veg 69,3 77,8 10,5m + 5,5m Tunnel km/t km/t 8,5m Veg

27 Eksempel på «anslag-grunnlag» U Usikkerhetsfaktorer 419,5 52,44 U1 Politiske vedtak Faktor 0,99 1,00 1,04 91,21 11,40 1,012 0,012 U2 Marked Faktor 0,99 1,00 1,05 121,61 15,20 1,017 0,017 U3 Miljø Faktor 1,00 1,00 1,02 54,72 6,84 1,007 0,007 U4 Grunnforhold Faktor 0,99 1,00 1,05 121,61 15,20 1,017 0,017 U5 Lover m.m. Faktor 1,00 1,00 1,01 30,40 3,80 1,004 0,004 0,057 % U Sum: Mva, rigg, byggherre, Q, P og U: 25,00 18,41 16,50 0,51 5,70 1,83 TOTAL SUM: Borlaug - Gol 7,8 Nedre 6,8 mrd Øvre 8,7

28 Nr.5: E16 Bergen Voss Borlaug - Hønefoss - Sandvika 1. E16 fra Bergen til Voss(0+) 2. E16 Voss Borlaug, utb. + nyanlegg(staup, Oppheim, Stalheim, Lærdal) 3. E16 Borlaug - Hønefoss: Ny tunnel til Filefjell, oml. Varpe bru, Øye, Fagernes, Bagn, Ve m.m. 4. E16 Hønefoss Sandvika(0+) 5. Kostn.: ca 13 mrd 6. Bergen - Sandvika = 6,1 t

29 Eksempel på områder med utfordringer: Nærøydalen(Stalheim) på E16: Voss - Lærdal

30 Nå er det full bygging av E16: Borlaug.

31 Nr.2: E16/Rv52/Rv7 Bergen Voss Borlaug - Gol Hønefoss - Sandvika 1. E16 fra Bergen til Voss(0+) 2. E16 Voss Borlaug, utb. + tunneler(staup, Oppheim, Stalheim, Lærdal) 3. Rv52 Borlaug Gol: Ny tunnel til Bjøberg. Utb + tunnel/veg til Hemsedal/Gol 4. Rv7 Gol Hønefosss: Utb.+ nyanlegg(flå, Bromma, Svenkerud) 5. E16 Hønefoss Sandvika(0+) 6. Kostn.: ca 19 mrd 7. Bergen - Sandvika = 5,6 t

32 Eksempel på kartgrunnlag(1:20 000): Rv52 Borlaugtunnelen Bjøberg L=19,8 km, s=2,4%

33 Nr.3: E16/Rv7 Bergen Voss Granvin - Gol Hønefoss - Sandvika 1. E16 fra Bergen til Voss(0+) 2. Rv7 Voss Eidfjord, utb. + nyanlegg(joberget) 3. Rv7 Eidfjord Fossli: Ny tunnel(10 km, s=5,0%) 4. Rv7 Fossli Haugastøl/Ustaoset: Lang tunnel(31 km, s=1,0%) 5. Rv7 Ustaoset Gol Hønefoss: Utb.+ nyanlegg(flå, Bromma, Svenkerud) 6. E16: Hønefoss-Sandv.(0+) 7. Kostn.: ca 23,7 mrd 8. Bergen- Voss Gol -Sand. = 5,2 t

34 Rv7: Eidfjord Fossli, et av mange alternativ på ruten..

35 Nr.4: E16/Rv7 Bergen Voss Granvin - Tunhovd Hønefoss - Sandvika 1. E16 fra Bergen til Voss(0+) 2. Rv7 Voss Eidfjord, utb. + nyanlegg(joberget) 3. Rv7 Eidfjord Fossli: Ny tunnel(10 km) 4. Rv7 Fossli Haugastøl/Ustaoset: Lang tunnel(31 km) 5. Rv7 Ustaoset Tunhovd Hønefoss: Ny tunnel(22 km s=1,6%) + nyanlegg + utb. 6. E16: Hønefoss-Sandv.(0+) 7. Kostn.: ca 32 mrd 8. Bergen-Voss-Eidfj.-Sandv. = 4,9 t

36 Nr.7b: E134 Haugesund Jøsendal Haukeli - Seljord - Sandvika 1. E134 fra Haugesund til Jøsendal: Ny veg/tunneler(tysvær-ølen- Etne-Fjæra) 2. E134 Jøsendal Røldal Haukeli: Nye lange tunneler 3. E134 Haukeli Seljord- Gvammen: Nye veg/tunneler(åmot, Vinje, Århus) 4. E134 Gvammen Kongsb.- Drammen: Nye veg/tunneler(saggr.-damå. og Kongsberg) 5. E18 Drammen - Sandvika(0+) 6. Kostn.: ca 29,0 mrd 7. Haugesund- Sandvika =5,0 t

37 Nr.7: E134 Haugesund Jøsendal Haukeli - Rauland - Sandvika 1. E134 fra Haugesund til Jøsendal: Ny veg/tunneler 2. E134 Jøsendal Røldal Haukeli: Nye lange tunneler 3. E134 Haukeli Rauland - Gvammen: Nye veg/tunneler 4. E134 Gvammen Kongsb.- Drammen: Nye tunneler 5. E18 Drammen - Sandvika(0+) 6. Kostn.: ca 29,3 mrd 7. Haugesund - Sandvika = 4,5 t

38 Nr.8: E134 Stavanger Aksdal -Jøsendal Haukeli - Rauland - Sandvika 1. E39 fra Stavanger til Aksdal: Ny veg/tunneler(0+) 2. E134 fra Aksdal til Jøsendal: Ny veg/tunneler 3. E134 Jøsendal Røldal Haukeli: Nye lange tunneler 4. E134 Haukeli Rauland - Gvammen: Nye veg/tunneler 5. E134 Gvammen Kongsb.- Drammen: Nye tunneler 6. E18 Drammen - Sandvika(0+) 7. Kostn.: ca 29,6 mrd 8. Stavanger - Sandvika = 5,1 t

39 Nr.6: E134 Bergen Jøsendal Haukeli - Rauland - Sandvika 1. E39 fra Bergen til Jøsendal: Ny veg/tunneler 2. E134 Jøsendal Røldal Haukeli: Nye lange tunneler 3. E134 Haukeli Rauland - Gvammen: Nye veg/tunneler 4. E134 Gvammen Kongsb.- Drammen: Nye tunneler 5. E18 Drammen - Sandvika(0+) 6. Kostn.: ca 37,5 mrd 7. Bergen - Sandvika = 4,9 t

40 Eksempel på reisetidsendring: Bergen - Sandvika timer 9,0 8,0 7,5 8,1 7,0 6,0 5,0 6,5 6,4 6,4 5,6 5,2 4,9 6,1 4,9 4,0 3,0 Serie1 Serie2 2,0 1,0 0,0 Nr.2 Bergen - Voss - Borlaug - Gol - Hønefoss - Sandvika Nr.3 Bergen - Voss - Granvin - Eidfj - Gol - Sandvika Nr.4 Bergen - Voss - Granvin - Eidfj - Sandvika Nr.5 Bergen - Voss - Lærdal - Hønefoss - Sandvika Nr.6 Bergen - Jøsendal - Haukeli - Sandvika E16/Rv52/Rv7 E16/Rv7 E16/Rv7 E16 E134

41 Grunnlag for transportmodellberegningene: Lenke for lenke..for eks E134 Aust / Vest Trafikkmodell Kart: Nr. M4 Nr: 7b Lenker og nodepkt E134 Haugesund - Grunge - Seljord - Gvammen-Sandvika(Oslo) Frå/pkt Frå/Navn Moh. Til/pkt Til/navn Moh. Frå Til Km Type tiltak Vegbr. Fart "Stign." 1 Haugesund 20 2 Aksdal ,02 9,02 Ny 4-felt med topl.kr/3 stk 20m/4-felt % 2 Aksdal/E Våg/E ,02 14,3 5,28 Ny 4-felt med topl.kr/2 stk 20m/4-felt % 3 Våg/E Isvik 10 14,3 23 8,7 Ny 2-felt med topl.kr/2 stk 12,5 m m/rekkv % 4 Isvik 10 5 Ølen ,2 18,2 Ny 2-felt med topl.kr/2 stk 12,5 m m/rekkv % 5 Ølen 30 6 Etne 50 41,2 51,5 10,3 Ny 2-felt med topl.kr/2 stk 12,5 m m/rekkv % 6 Etne 50 7 Skånevik kr ,5 65,9 14,4 Ny 2-felt med T-kr. 10 m % 7 Skånevik kr Grostøl/Odda ,9 102,2 36,3 Ny 2-felt med T-kr. 8,5 m % 8 Grostøl Røldal aust , ,8 Ny 2-felt med T-kr. 8,5 m % 9 Røldal aust Hord gr ,6 16,6 Ny 2-felt med T-kr. 8,5 m % 10 Hord gr Edland , ,4 Utv./Ny 2-felt med T-kr. 8,5 m %

42 Nr.10: E39/Rv5/Rv52/E16 Ålesund-Skei- Mannh.-Borlaug- Gol - Sandvika 1. E39 fra Ålesund til Skei: Ny veg/tunneler(0++) 2. Rv5 fra Skei til Mannheller: Eks veg/tunneler 3. Rv5 Mannheller Fodnes - Lærdal : Ny lang bru 4. E16 Lærdal - Borlaug: Nye veg/tunneler 5. Rv52 Borlaug-Gol: Nye tunneler 6. Rv7 Gol Hønefoss: Nye veger/tunneler 7. Hønefoss - Sandvika(0+) 8. Kostn.: ca 7,3 mrd+rv7 9. Ålesund - Oslo = 6,4 t

43 Nr.11: E39/E136/E6 Ålesund- Åndalsnes -Otta - Sandvika 1. E39 fra Ålesund til Tomrafjord: Ny veg/tunneler(0++) 2. E136 Tomrafj. til Dombås: Eks veg/tunneler(ny Tresfjord bru) + utv. 8,5m 3. E6 frå Dombås til Otta: Ny oml. 4. E6 Otta til Oslo: Nye veger/tunneler (0+) 5. Kostn.: ca 9,9 mrd 6. Ålesund - Sandvika = 6,7 t

44 Nr.12: E39/Rv15/E6 Ålesund Svarstad Otta - Sandvika 1. E39 fra Ålesund til Stryn(0++) 2. Ny Strynefjelltunnel 3. Eks. Rv15 videre til Lom og Otta 4. E6 fra Otta til Oslo utbygd med full 2/3-felt og 4-felt med 90 og 100 km/t(0+) 5. Kostn.: ca 3,1 mrd 6. Ålesund Sandvika = 7,4 t

45 Nr.13: Rv15/E6 Måløy Svarstad Otta Sandvika 1. Eks. Rv15 fra Måløy til Stryn 2. Ny Strynefjelltunnel 3. Eks. Rv15 videre til Lom og Otta 4. E6 fra Otta til Oslo utbygd med full 2/3-felt og 4-felt med 90 og 100 km/t(0+) 5. Kostn.: ca 4,4 mrd 6. Måløy Sandvika = 7,5 t

46 Nr.14: Rv5/E39/Rv52/Rv7/ E16 Florø-Skei-Mannh.- Borlaug-Gol - Sandvika 1. Rv5/E39 Florø til Skei: Eks. veg/tunneler(0++) 2. Rv5 fra Skei til Mannheller: Eks veg/tunneler 3. Rv5 Mannheller Fodnes - Lærdal : Ny lang bru 4. E16 Lærdal - Borlaug: Nye veg/tunneler 5. Rv52 Borlaug-Gol: Nye tunneler 6. Rv7 Gol Hønefoss: Nye veger/tunneler 7. Hønefoss - Sandvika(0+) 8. Kostn.: ca 6,4(20,3) mrd 9. Florø - Oslo = 6,1 t

47 Nr.15: E16/Rv15/E6 Bergen Lærdal - Årdal Lom - Trondheim 1. E16/E39 Bergen til Voss: Ny veg/tunneler(0++) 2. E16 Voss - Lærdal: Eks veg/tunneler + nye prosj. 3. Rv15 Lærdal/Årdal til Fortun: Ny lang tunnel 4. Rv15 Fortun - Lom: Ny veg/tunnel 5. Rv15 Lom Vågå E6: Ny tunnel 6. E6 videre Dombås Trondheim: Nye veger/tunneler 7. Kostn.: ca 13,2 mrd 8. Bergen Trondheim : 8,0 t

48 Så kom vi i «mål» over fjellet alle sammen.

49 ..noen tanker nå på mandag førmiddag:

50 Takk for oppmerksomheten!

Eiendomskonferansen 2015. 12.10.2015 Bjørn M. Alsaker SVV

Eiendomskonferansen 2015. 12.10.2015 Bjørn M. Alsaker SVV Eiendomskonferansen 2015 12.10.2015 Bjørn M. Alsaker SVV Før vegvesenet fekk frie tøyler med oselvaren og hest som einaste framkomstmiddel!!! Eiendomskonferansen 2015 Tankar om vegutbygging på Vestlandet

Detaljer

Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene

Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene Statens vegvesen Vegdirektoratet Mandat for Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene Det er knyttet stor nasjonal og lokal interesse til hvilke forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet som

Detaljer

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Hans Silborn, Styringsstaben, Vegdirektoratet Foto: Håkon Aurlien Fra E39 og Sørlandsbanen i sør til E136 og Raumabanen i nord Riksveger: E136 over

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRINGSUTTALELSE TIL NYE VEGFORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRINGSUTTALELSE TIL NYE VEGFORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HIHA-15/1340-4 37942/15 08.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 23.04.2015

Detaljer

19.03.2015. Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet. Størst oppmerksomhet på Oslo - Bergen. Noen forutsetninger for analysene

19.03.2015. Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet. Størst oppmerksomhet på Oslo - Bergen. Noen forutsetninger for analysene Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Hans Silborn, Styringsstaben, Vegdirektoratet Fra E39 og Sørlandsbanen i sør til E136 og Raumabanen i nord Riksveger: E136 over Raumadalen over

Detaljer

Øst-vest-forbindelsene har vært diskutert en lang tid. Stortinget

Øst-vest-forbindelsene har vært diskutert en lang tid. Stortinget UTREDNING OM FORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET 3 FORORD Øst-vest-forbindelsene har vært diskutert en lang tid. Stortinget har i 1975 og 1992 vedtatt at stamvegforbindelsen mellom Oslo og Bergen

Detaljer

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Januar 20 Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Foto: Håkon Aurlien, Statens vegvesen UTREDNING OM FORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET 1 INNHOLD FORORD SAMMENDRAG 1. HENSIKT

Detaljer

På rett veg mellom øst og vest Høgfjellskonferanse Terje Moe Gustavsen og Helge Eidsnes

På rett veg mellom øst og vest Høgfjellskonferanse Terje Moe Gustavsen og Helge Eidsnes På rett veg mellom øst og vest NTP 2018-2029 Trender og drivkrefter Befolkningsutvikling Kapasitetsutfordringer Universell utforming Økonomiske forhold Fortsatt høy økonomisk vekst? Transportmønstre Vekst

Detaljer

- SNART FERDIG! Den 100% vintersikre europavegen over Filefjell som binder landsdeler sammen og som raskt og rimelig kan fullføres.

- SNART FERDIG! Den 100% vintersikre europavegen over Filefjell som binder landsdeler sammen og som raskt og rimelig kan fullføres. - SNART FERDIG! Den 100% vintersikre europavegen over Filefjell som binder landsdeler sammen og som raskt og rimelig kan fullføres. E16 over Filefjell 100% vintersikker og rask De gode klimatiske forhold

Detaljer

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet fra visjon til vedtak

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet fra visjon til vedtak Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet fra visjon til vedtak Høgfjellskonferansen 2015 Hans Silborn, Styringsstaben, Vegdirektoratet Foto: Håkon Aurlien Hvor går hovedvegen mellom Oslo

Detaljer

Trafikkanalyser i øst-vestutredningen

Trafikkanalyser i øst-vestutredningen Trafikkanalyser i øst-vestutredningen Noen foreløpige resultater Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet Øst-vest-utredningen ÅDT Lette kjøretøyer, 0+ Rute 2014 0+-alt. Differanse Prosent Rv 15

Detaljer

Status E39 og andre viktige prosjekter

Status E39 og andre viktige prosjekter Logistikkdagen 2015 Status E39 og andre viktige prosjekter Organisering av Region vest Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 10. 11. 2014 Logistikkdagen 2015 1 [mrd. kr] Budsjettutvikling 2011-2017 Region

Detaljer

Riksveg 52 Hemsedalsfjellet. Den nordlege hovudvegen aust - vest

Riksveg 52 Hemsedalsfjellet. Den nordlege hovudvegen aust - vest Riksveg 52 Hemsedalsfjellet Den nordlege hovudvegen aust - vest Ulike konsept 2016 2 01.11.2016 Riksveg 52. Hemsedalsfjellet Tilråding i KVU Statens vegvesen går inn for Hemsedal som den andre hovudvegen

Detaljer

Viktige samferdselsprosjekt i Hordaland

Viktige samferdselsprosjekt i Hordaland Fellesmøte Bergen bystyre / Hordaland fylkesting Viktige samferdselsprosjekt i Hordaland Organisering av Region vest Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 14.10.2014 1 [mill. kr] Investering - Fylkes-

Detaljer

2015/396-7. Høyring - "Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet"

2015/396-7. Høyring - Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vegbygging eit klimatiltak? - betydninga av vegstandard for drivstofforbruk og klimautslepp -

Vegbygging eit klimatiltak? - betydninga av vegstandard for drivstofforbruk og klimautslepp - Vegbygging eit klimatiltak? - betydninga av vegstandard for drivstofforbruk og klimautslepp - Eit studie av energi- og miljøsparande tiltak i Lerum Frakt SA Eit samarbeid mellom Lerum Fabrikker AS, Lerum

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkivsaksnr.: 15/335. Høyring - Utgreiing om samband mellom Austlandet og Vestlandet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkivsaksnr.: 15/335. Høyring - Utgreiing om samband mellom Austlandet og Vestlandet SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkivsaksnr.: 15/335 Arkiv: Q10 Høyring - Utgreiing om samband mellom Austlandet og Vestlandet Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Statens vegvesen

Detaljer

Ullensvang herad. Tilleggsinnkalling Eldrerådet

Ullensvang herad. Tilleggsinnkalling Eldrerådet Ullensvang herad Tilleggsinnkalling Eldrerådet Møtedato: 16.04.20 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl :4 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå snarast råd til tlf. 67

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 15/277. Høyring av "Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet"

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 15/277. Høyring av Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 15/277 Høyring av "Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet" Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Høringsuttalelse til Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Høringsuttalelse til Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Byrådssak 92/15 Høringsuttalelse til Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet NIHO ESARK-03-201500990-16 Hva saken gjelder: Statens vegvesen har i samarbeid med Jernbaneverket lagt fram

Detaljer

Trafikktal mm. for rv. 52 Hemsedalsfjellet

Trafikktal mm. for rv. 52 Hemsedalsfjellet VIDSYN RÅDGIVNING AS Trafikktal mm. for rv. 52 Hemsedalsfjellet med bru på rv. 5 over Sognefjorden Adresse Mobiltelefon Bank Strandvegen 13 a 415 30 963 0539 49 73795 N-6884 ØVRE ÅRDAL Norge E-post: jan@vidsyn.as

Detaljer

- SNART FERDIG! Den 100% vintersikre europavegen over Filefjell som binder landsdeler sammen og som raskt og rimelig kan fullføres.

- SNART FERDIG! Den 100% vintersikre europavegen over Filefjell som binder landsdeler sammen og som raskt og rimelig kan fullføres. - SNART FERDIG! Den 100% vintersikre europavegen over Filefjell som binder landsdeler sammen og som raskt og rimelig kan fullføres. Det er mye dårlig kurvatur på reststrekningene. Øst-vest utredningen

Detaljer

Hvor bruker vi milliardene i vest? Status Vestlandet!

Hvor bruker vi milliardene i vest? Status Vestlandet! Transport- og logistikkdagen 2015 Hvor bruker vi milliardene i vest? Status Vestlandet! Organisering av Region vest Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 03. 09. 2014 Transport- og logistikkdagen 2015

Detaljer

Øst-vest-forbindelsene

Øst-vest-forbindelsene Innspillseminaret 11. juni 01 Ny strategisk utredning av Øst-vest-forbindelsene Juli 01 vegvesen.no Foto: Jo Vegard Aardal Trondheim E1 0 Vestnes Hjelset 68 Vatne Skodje E16 E16 Ålesund Sunndalsøra 0 Ulsteinvik

Detaljer

E134 HAUKELI E134 KNYTTER NORGE SAMMEN SØR-VEST SØR-ØST POTENSIAL - OG VESTLANDET TIL KONTINENTET, UTENOM OSLO OSLO OSLO - BERGEN KORTESTE VEI

E134 HAUKELI E134 KNYTTER NORGE SAMMEN SØR-VEST SØR-ØST POTENSIAL - OG VESTLANDET TIL KONTINENTET, UTENOM OSLO OSLO OSLO - BERGEN KORTESTE VEI Sverige BERGEN E134 HAUKELI KNYTTER NORGE SAMMEN VEST ØST SØR-VEST SØR-ØST - OG VESTLANDET TIL KONTINENTET, UTENOM OSLO E134 DRAMMEN OSLO POTENSIAL HAUGESUND OSLO - BERGEN KORTESTE VEI STAVANGER GRENLAND

Detaljer

UTTALE TIL UTGREIING OM VEGSAMBANDA MELLOM AUSTLANDET OG VESTLANDET

UTTALE TIL UTGREIING OM VEGSAMBANDA MELLOM AUSTLANDET OG VESTLANDET SAK 01-15 UTTALE TIL UTGREIING OM VEGSAMBANDA MELLOM AUSTLANDET OG VESTLANDET Saksopplysning Bakgrunn Statens vegvesen la 21.1.2015 fram si strategiske utgreiing om vegsambanda mellom aust - vest. Føremålet

Detaljer

Status vegprosjekter i Rogaland

Status vegprosjekter i Rogaland Møte med Rogalandsbenken Sola den13. januar 2015 Organisering av Region vest Status vegprosjekter i Rogaland Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 13.01.2015 1 Region vest: NTP 2014-2023 Investeringar

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal?

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? E16 SANDVIKA - HØNEFOSS E16 Sandvika Wøyen Forberedende arbeid 2013, planlagt oppstart 2014 og åpning 2018 I siste seksårsperiode

Detaljer

Hva skjer de nærmeste årene?

Hva skjer de nærmeste årene? Region vest - Bransjemøte 2015 Hva skjer de nærmeste årene? Organisering av Region vest Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 30. 09. 2014 Bransjemøte 2015 1 [mrd. kr] Budsjettutvikling 2011-2017 Region

Detaljer

UTREDNING OM ØST VEST FORBINDELSENE. UTTALELSE

UTREDNING OM ØST VEST FORBINDELSENE. UTTALELSE E-16 STAMVEGEN ØST-VEST STAMVEGUTVALGET Telefon 90 65 37 58 Den vintersikre vegen e-post: ab@valdres.no Bergen-Oslo Skrautvålsvn. 77, www.stamvegutvalget.no 2900 Fagernes Til Statens Vegvesen postmottak@vegvesen.no

Detaljer

Den 100% vintersikre vegen over Filefjell som binder landet sammen og som raskt og rimelig kan fullføres.

Den 100% vintersikre vegen over Filefjell som binder landet sammen og som raskt og rimelig kan fullføres. DET NORDLIGE ALTERNATIVET: Den 100% vintersikre vegen over Filefjell som binder landet sammen og som raskt og rimelig kan fullføres. Høgfjellskonferansen 2015:«På rett veg mellom øst og vest» Stamvegutvalget

Detaljer

NÆRMERE OM ØST-VEST UTREDNINGEN OG ARGUMENTASJON FOR E-16

NÆRMERE OM ØST-VEST UTREDNINGEN OG ARGUMENTASJON FOR E-16 19.03.2015 NÆRMERE OM ØST-VEST UTREDNINGEN OG ARGUMENTASJON FOR E-16 Her er en del merknader som kan vurderes å fokusere nærmere på i stamvegutvalgets uttalelse til utredningen (fra midten av side 3 osv.)

Detaljer

Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016

Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016 Organisering av Region vest Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016 Helge Eidsnes Regionvegsjef 1 [mrd. kr] Budsjettutvikling 2011-2017 Region vest: totalbudsjett 16 14 12 10 Fylkesveg

Detaljer

Risikovurdering KVU rv.52/e16 og rv.7/rv.13

Risikovurdering KVU rv.52/e16 og rv.7/rv.13 Risikovurdering KVU rv.52/e16 og rv.7/rv.13 20.06.2016 Samarbeidsgruppe KVU i Ullensvang Laila Felix Samfunnsseksjonen Veg- og Transportavdelingen, Region sør Risikovurdering 1. Beskrive analyseobjekt,

Detaljer

Statens vegvesen som byggherre og kontraktspart

Statens vegvesen som byggherre og kontraktspart EBA Vestenfjelske Entreprisedagen i vest 20. april 2016 Statens vegvesen som byggherre og kontraktspart Helge Eidsnes Regionvegsjef [mrd. kr] Budsjettutvikling 2011-2017 Region vest: totalbudsjett 16 14

Detaljer

Finansiering og bygging

Finansiering og bygging Ny E134 Seljestad Røldal Vågsli Finansiering og bygging MØTE I RØLDAL 12. APRIL 2012 BØRGE SKÅRDAL MÅL KNYTT TIL 2013-BUDSJETT Generelt. Samferdselspolitikken skal stø opp under næringspolitikken og mål

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: Q10 &13 Arkivsaksnr.: 15/484-3. Fråsegn om utgreiing om samband mellom austlandet og vestlandet

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: Q10 &13 Arkivsaksnr.: 15/484-3. Fråsegn om utgreiing om samband mellom austlandet og vestlandet Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: Q10 &13 Arkivsaksnr.: 15/484-3 Fråsegn om utgreiing om samband mellom austlandet og vestlandet * Tilråding: 1. Kommunestyret støttar Statens vegvesen

Detaljer

ROS samfunnssikkerhet

ROS samfunnssikkerhet KVU Rv7/Rv52 Gol-Voss ROS samfunnssikkerhet Oppsummering Jan Husdal Seniorrådgiver Samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering Samfunnsseksjonen, Veg- og transportavdelingen, Region sør Hensikten med

Detaljer

Bransje- og leverandørmøte 11. februar 2015 Prosjekter i Region sør i 2015 og Regionvegsjef i Region sør, Kjell Inge Davik

Bransje- og leverandørmøte 11. februar 2015 Prosjekter i Region sør i 2015 og Regionvegsjef i Region sør, Kjell Inge Davik Bransje- og leverandørmøte 11. februar 2015 Prosjekter i Region sør i 2015 og 2016 Hva vil skje videre Region sør Utvikle byregioner Binde sammen med et robust og trafikksikkert vegnett Nye driftskontrakter

Detaljer

Tung bil i stigning. c w 0,6 Frontareal 8 m 2. Aktuell effekt 427,5 hk % av maks 95 c w -verdi: lastebil ca. 0,6 personbil ca. 0,4

Tung bil i stigning. c w 0,6 Frontareal 8 m 2. Aktuell effekt 427,5 hk % av maks 95 c w -verdi: lastebil ca. 0,6 personbil ca. 0,4 Fartsendringsfelt Tung bil i stigning Hastighet km/time 90 80 70 60 50 40 30 8 % 50000 kg 450 hk Intervall 0,6 Stigning 8 % Effekt 314338 Watt Vekt 50000 kg Hast start 80 km/time c w 0,6 Frontareal 8 m

Detaljer

Anskaffelser 2010-2011 Statens vegvesen Region vest

Anskaffelser 2010-2011 Statens vegvesen Region vest Anskaffelser 21-211 Statens vegvesen Region vest Handlingsprogram investering på riksveger Region vest Riksveger i Region vest 21 211 sum Store prosjekter 1418 214 3432 Rassikring 26 88 294 Mindre utbedringer

Detaljer

Utbygging av E6 Trondheim Stjørdal

Utbygging av E6 Trondheim Stjørdal Utbygging av E6 Trondheim Stjørdal Trondheimsregionen 7. desember 2012 Kjetil Strand Statens vegvesen Region midt 1 Tema Regjeringens konsept-beslutning 10.09.2012 - føringer for strekningen (brev 24.09.2012)

Detaljer

Lokale og regionale virkninger

Lokale og regionale virkninger Lokale og regionale virkninger Øyvind Sundfjord og Ingvild Nordtveit, Asplan Viak 1 Lokale og regionale virkninger 2 Metode: Håndbok V712 Synliggjøre hvordan tiltaket kan gi nye muligheter eller begrensninger

Detaljer

Den vintersikre øst-vest-veien Rask utbygging - til halve prisen

Den vintersikre øst-vest-veien Rask utbygging - til halve prisen Den vintersikre øst-vest-veien Rask utbygging - til halve prisen Valdresrådet Oppland fylkeskommune 16. september 2016 E16 SIDE 2 INNHOLD 1. HISTORIE STATUS FRAMTID?... 3 2. ØST-VEST-UTREDNINGEN... 4 3.

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden

KVU for kryssing av Oslofjorden Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden 30.01,2015 Østlandssamarbeidet 30.01.2015 KVU for kryssing av Oslofjorden Samferdselsdepartementet har gitt oss flere oppdrag Utrede konsepter

Detaljer

Den vintersikre øst-vest-veien Rask utbygging - til halve prisen

Den vintersikre øst-vest-veien Rask utbygging - til halve prisen Den vintersikre øst-vest-veien Rask utbygging - til halve prisen Valdresrådet Oppland fylkeskommune 30. september 2016 E16 SIDE 2 INNHOLD 1. HISTORIE STATUS FRAMTID?... 3 2. ØST-VEST-UTREDNINGEN... 4 3.

Detaljer

Bransje- og leverandørdag 2014

Bransje- og leverandørdag 2014 Regionvegsjef Kjell Inge Davik Bransje- og leverandørdag 2014 07.02.2014 Bransje og leverandørdag 2014 - Vika Atrium Oslo 7. februar 2014 - Kjell Inge Davik Region sør - Utvikle byregioner - Binde sammen

Detaljer

Store prosjekt, programområde, drift og vedlikehold i Region vest

Store prosjekt, programområde, drift og vedlikehold i Region vest Bransje- og leverandørdag, Oslo 7.februar 2014 Store prosjekt, programområde, drift og vedlikehold i Region vest Organisering av Region vest Helge Eidsnes regionvegsjef 1 Midlar i 2014 og 2015 Drift, vedlikehald

Detaljer

Nødnettdagene 24.03.2015. Nødnett og tunneler. 24/03/2015 Helge Eidsnes, regionvegsjef Region vest. Photo: NPRA

Nødnettdagene 24.03.2015. Nødnett og tunneler. 24/03/2015 Helge Eidsnes, regionvegsjef Region vest. Photo: NPRA Nødnettdagene 24.03.2015 Nødnett og tunneler 24/03/2015 Helge Eidsnes, regionvegsjef Region vest Photo: NPRA Statens vegvesen Fem regioner Riksveg: 10 500 km Fylkesveg: 44 000 Km Tunneler: 1 100 24/03/2015

Detaljer

Samferdselsprosjekt i Rogaland

Samferdselsprosjekt i Rogaland Samferdselsprosjekt i Rogaland Ledermøte RIF, onsdag 11. mars 2015 Stine Haave Åsland Vegavdeling Rogaland Region vest: NTP 2014-2023 Investeringer store riksvegsprosjekt (stat + bompenger) Rogaland: E39

Detaljer

Samfunnsøkonomisk nytte- /kostnadsvurdering av utbyggingstiltak på E134 Rapport utarbeidet for E134 Haukelivegen AS

Samfunnsøkonomisk nytte- /kostnadsvurdering av utbyggingstiltak på E134 Rapport utarbeidet for E134 Haukelivegen AS Samfunnsøkonomisk nytte- /kostnadsvurdering av utbyggingstiltak på E134 Rapport utarbeidet for E134 Haukelivegen AS Side 1 August 2014 Kunde: Kontaktperson: E134 Haukelivegen AS Børge Skårdal Tema: Selskap:

Detaljer

Store prosjekt, programområde, drift og vedlikehold i Region vest

Store prosjekt, programområde, drift og vedlikehold i Region vest Bransje- og leverandørdag, Oslo 2015 Store prosjekt, programområde, drift og vedlikehold i Region vest Organisering av Region vest Tone M Oppedal for Helge Eidsnes regionvegsjef 1 Region vest: NTP 2014-2023

Detaljer

Innblikk i byggherrens hverdag

Innblikk i byggherrens hverdag Innblikk i byggherrens hverdag Nyansatt i Statens vegvesen, hva slags muligheter og arbeidsoppgaver kan by seg? Janne Horpestad Byggherreseksjonen Veg- og transportavdelingen Hvem er jeg? Janne Horpestad

Detaljer

Forbindelse til fv. 17 Alternativ 1 - flytebru - Alternativ 1

Forbindelse til fv. 17 Alternativ 1 - flytebru - Alternativ 1 Utredning Statens vegvesen Forbindelse til fv. 17 Alternativ 1 - flytebru - Alternativ 1 Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Kontrollnivå: Prosjektets Anslag 20. november 2014 Kontrollnivå: Prosjektets

Detaljer

Hovedpunkter / oppsummering

Hovedpunkter / oppsummering Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Høringsuttalelse til Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Vi viser til høringsbrev av 22.01.15 fra Statens vegvesen, og

Detaljer

Kjell Bjørvig. København, 26 november 2009

Kjell Bjørvig. København, 26 november 2009 Nytt fra Norge Kjell Bjørvig NVF Forbundsstyremøte København, 26 november 2009 Aktuelle saker Trafikksikkerhetssituasjonen Nasjonal transportplan 2010-2019 F lt i f i i Forvaltningsreform og ny organisering

Detaljer

Er det konsistens mellom budsjetter og NTP Nasjonal Transportplan 2010-2019 og behov etter 2020 med fokus på Møre og Romsdal

Er det konsistens mellom budsjetter og NTP Nasjonal Transportplan 2010-2019 og behov etter 2020 med fokus på Møre og Romsdal Er det konsistens mellom budsjetter og NTP Nasjonal Transportplan 2010-2019 og behov etter 2020 med fokus på Møre og Romsdal 2003 1 Innhold 1. Er det konsistens mellom budsjett og NTP 2. Planlagte prosjekt

Detaljer

VALDRESRÅDETS HOVEDBUDSKAP

VALDRESRÅDETS HOVEDBUDSKAP Til Statens Vegvesen, Firmapost@vegvesen.no Utkast pr 12. juni 2015. Vedlegg 2 Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» INNSPILL TIL «RIKSVEGUTREDNINGEN RUTE

Detaljer

Rutevise planer for riksvegnettet. Riksvegrute 5b. Rv.7/Rv.13 Hønefoss Bu og Rv.52 Gol - Borlaug

Rutevise planer for riksvegnettet. Riksvegrute 5b. Rv.7/Rv.13 Hønefoss Bu og Rv.52 Gol - Borlaug Statens vegvesen Rutevise planer for riksvegnettet Riksvegrute 5b Rv.7/Rv.13 Hønefoss Bu og Rv.52 Gol - Borlaug Rapport pr. 15. november 2010 Kap. 1-5. Innhold. Innhold. 2 1. Innledning 3 2. Beskrivelse

Detaljer

Store prosjekter, programområder, drift- og vedlikehold i region vest

Store prosjekter, programområder, drift- og vedlikehold i region vest Store prosjekter, programområder, drift- og vedlikehold i region vest Bransje- og leverandørdag Thon Hotel Vika Atrium, 6. mars 2012 Helge Eidsnes regionvegsjef Midlar i 2012 og 2013 Drift og vedlikehald

Detaljer

Høyhastighetsringen Ekspresstog mellom de store byene Regiontog mellom distrikter og byer

Høyhastighetsringen Ekspresstog mellom de store byene Regiontog mellom distrikter og byer Høyhastighetsringen Ekspresstog mellom de store byene Regiontog mellom distrikter og byer Høyhastighetsringen Ekspresstog mellom de store byene Regiontog mellom distrikter og byer Knutepunkt Stord Tog/buss/båt

Detaljer

Vinterdrift av høgfjellsvegar. Vinterkonferansen på Voss 1. og 2. sept Pelle Engesæter, Norconsult. høgfjellsvegar. Forundersøking av lokale og

Vinterdrift av høgfjellsvegar. Vinterkonferansen på Voss 1. og 2. sept Pelle Engesæter, Norconsult. høgfjellsvegar. Forundersøking av lokale og Vinterdrift av høgfjellsvegar Forundersøking av lokale og regionale verknader av vinterdrift av høgfjellsvegar Vinterkonferansen på Voss 1. og 2. sept. 2008 Pelle Engesæter, Norconsult Ei kvalitativ vurdering

Detaljer

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF forbundsstyremøte Reykjavik, 11. juni 2009

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF forbundsstyremøte Reykjavik, 11. juni 2009 Nytt fra Norge Kjell Bjørvig NVF forbundsstyremøte Reykjavik, 11. juni 2009 Aktuelle saker Nasjonal transportplan 2010-2019 Prisutvikling for funksjonskontrakter Fartskampanjen Forvaltningsreformen og

Detaljer

Vegbygging eit klimatiltak?

Vegbygging eit klimatiltak? Vegbygging eit klimatiltak? Eit studie av energi- og miljøsparande tiltak i Lerum Frakt SA. Eit samarbeid mellom Lerum Fabrikker AS, Lerum Frakt SA, Transnova og Vestlandsforsking. Om Lerum Det starta

Detaljer

En «Sunnhordlandsdiagonal» som knytter E134 til den nye E39. Det lanseres som en løsning på striden om hvilken vei bergenserne skal kjøre østover.

En «Sunnhordlandsdiagonal» som knytter E134 til den nye E39. Det lanseres som en løsning på striden om hvilken vei bergenserne skal kjøre østover. NYHETER TIPS OSS En «Sunnhordlandsdiagonal» som knytter E134 til den nye E39. Det lanseres som en løsning på striden om hvilken vei bergenserne skal kjøre østover. 1 of 6 14.01.2016 16:33 E39. Det lanseres

Detaljer

Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland

Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland 1.2.2011 SAMMENDRAG Hensikten med denne første støyutredningen er å gi en oversikt over støyforholdene i reguleringsplanområdet.

Detaljer

UTGREIING OM VEGSAMBAND MELLOM AUSTLANDET OG VESTLANDET

UTGREIING OM VEGSAMBAND MELLOM AUSTLANDET OG VESTLANDET SAK 05-15 UTGREIING OM VEGSAMBAND MELLOM AUSTLANDET OG VESTLANDET Saksopplysning 21.1.2015 overleverte Statens vegvesen rapport «Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet» til samferdselsminister

Detaljer

I følge liste Deres ref Vår ref Dato 15/1432-27.03.2015 Høring forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker Vedlagte høringsnotat Forslag om endringer i helligdagsloven for

Detaljer

Overordnet vegnett. Innspillskonferanse, Bergen kommune 17.03.2016. Olav Lofthus Statens vegvesen

Overordnet vegnett. Innspillskonferanse, Bergen kommune 17.03.2016. Olav Lofthus Statens vegvesen Overordnet vegnett Innspillskonferanse, Bergen kommune 17.03.2016 Olav Lofthus Statens vegvesen Innhold Kort om status for hovedvegnettet Framover kommuneplanen. Biltrafikk sentralt i Bergen Ringveg øst

Detaljer

Utkast til prosjektplan for beregning av klimautslipp ved realisering av «Ferjefri E39»-prosjektet.

Utkast til prosjektplan for beregning av klimautslipp ved realisering av «Ferjefri E39»-prosjektet. Utkast til prosjektplan for beregning av klimautslipp ved realisering av «Ferjefri E39»-prosjektet. 1. Generelt om prosjektet 1.1.Bakgrunn. «Ferjefri E39»-prosjektet har som formål å realisere utbygging

Detaljer

Store prosjekter, programområder, drift- og vedlikehold i region vest

Store prosjekter, programområder, drift- og vedlikehold i region vest Store prosjekter, programområder, drift- og vedlikehold i region vest Bransje- og leverandørdag Thon Hotel Vika Atrium, 31. januar 2013 Helge Eidsnes regionvegsjef Midlar i 2013 og 2014 Drift, vedlikehald

Detaljer

Streknings-ATK i Norge Resultater fra evalueringer. NVF 52 Åbo, Finland mai 2011 Arild Ragnøy TS-seksjonen Vegdirektoratet Norge

Streknings-ATK i Norge Resultater fra evalueringer. NVF 52 Åbo, Finland mai 2011 Arild Ragnøy TS-seksjonen Vegdirektoratet Norge Streknings-ATK i Norge Resultater fra evalueringer NVF 52 Åbo, Finland mai 2011 TS-seksjonen Vegdirektoratet Norge 1 Ca innhold Hvorfor streknings-atk? Hva er streknings-atk? Hvor valgte vi å prøve / opplegg

Detaljer

Korridor 5 Oslo Bergen/Haugesund med arm via Sogn til Florø

Korridor 5 Oslo Bergen/Haugesund med arm via Sogn til Florø 73 Korridor 5 Oslo Bergen/Haugesund med arm via Sogn til Florø E134 Drammen Haugesund 1. Innledning Ruta omfatter E134 fra kryss med E18 i Drammen i Buskerud til kryss med rv 47 i Haugesund i Rogaland.

Detaljer

Utbedring av eksisterende veg revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming

Utbedring av eksisterende veg revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming Utbedring av eksisterende veg revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming NVF-seminar Fornying av veger Tromsø 26.-27. mai 2011 Terje Giæver Statens vegvesen Vegdirektoratet Del D Utbedring av eksisterende

Detaljer

Riksvegutredningen 2015 Rute 5c

Riksvegutredningen 2015 Rute 5c Riksvegutredningen 2015 Rute 5c DELRAPPORT Foto: Hege Lysholm Mars 2015 SAMLERAPPORT-RUTEVIS UTREDNING Foto: Steinar Svensbakken 2 1 FORORD Transportetatene og Avinor har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk KU utvidelse av Lia pukkverk Side 13.1 13 Trafikksikkerhet 13.1 Metode Alle beregninger av ulykkeskostnader baseres på metodikken for vegdirektoratets håndbok 140 konsekvensanalyser. EDB-programmet EFFEKT

Detaljer

BA-navn 1.1.2003 01.01.2013 Vekst Trysil/Engerdal 8537 8065-5,5 Stor-Elvdal 2888 2641-8,6 Tynset 13598 13264-2,5 Lillehammer 36026 38093 5,7 Gjøvik 67630 69633 3,0 Dovre 5102 4872-4,5 Skjåk/Lom 4880 4643-4,9

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

E39 Lyngdal Vest - Sandnes Statlig kommunedelplan. Fagnotat FAGLIG UNDERLAG TIL PLANPROGRAM

E39 Lyngdal Vest - Sandnes Statlig kommunedelplan. Fagnotat FAGLIG UNDERLAG TIL PLANPROGRAM VEGSTANDARD-TRAFIKK-SAMFUNNSNYTTE - Tillegg som følge av ny indre korridor Moi Bue Fagnotat Kjell Inge Søreide / Statens Vegvesen E39 Lyngdal Vest - Sandnes Statlig kommunedelplan FAGLIG UNDERLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer

Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer Minnesund Vel Notat Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer Det store trafikkbilde Før ny E6 RV 33 knyttet sammen med fv 177 til Vormsund og Trondheim, via 501,

Detaljer

E39 KVU SKEI-ÅLESUND. 62 km 47 min 11,9 mrd KVIVEN-ÅLESUND. Konsept: K8. Austnes. Fiksdalen. Brattvåg. Roald. Vatne. Søvik. Nordstrand Giske Leitebakk

E39 KVU SKEI-ÅLESUND. 62 km 47 min 11,9 mrd KVIVEN-ÅLESUND. Konsept: K8. Austnes. Fiksdalen. Brattvåg. Roald. Vatne. Søvik. Nordstrand Giske Leitebakk Stranda KVIVEN-ÅLESUND 62 km 47 min 11,9 mrd KVIVEN-ÅLESUND Mogrenda Nordfjordeid Konsept: K8 Tunnel Konsept: K8 Lengde- Stryn tid Ill; B. A., I.D., 17.01.11 1:300 000 6,3-6,5 9-9,0 10,7-9 8,0-15+30 1,7-2,0

Detaljer

Et nytt transportsystem for Norge

Et nytt transportsystem for Norge Et nytt transportsystem for Norge Tekna, 12. februar 2009 Jørg Westermann, daglig leder Velkomen om bord! Om Norsk Bane AS Aksjekapital på 9,1 mill. kr. 348 aksjonærer. Kom.+fylke 70% Arbeider for et nytt

Detaljer

Aktuelle prosjekt i Region vest (utdrag)

Aktuelle prosjekt i Region vest (utdrag) Bransjetreff elektro, Bergen 2. juni 2014 Aktuelle prosjekt i Region vest (utdrag) Tom Hellebø, seksjonsleder Prosjekteringsseksjonen 02.06.2014 Bransjetreff 2014 1 1 Ressursavdelingen - prosjekteringsseksjonen

Detaljer

Samfunnsøkonomiske vurderinger av vegvedlikehold

Samfunnsøkonomiske vurderinger av vegvedlikehold Samfunnsøkonomiske vurderinger av vegvedlikehold Håndbok 140 Konsekvensanalyser EFFEKT 6 Interreg Drift og vedlikehold av lavtrafikkerte veger Teknologidagene, Trondheim 14. oktober 2010 Anders Straume,

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Ullensvang herad. Tilleggsinnkalling Formannskapet

Ullensvang herad. Tilleggsinnkalling Formannskapet Ullensvang herad Tilleggsinnkalling Formannskapet Møtedato: 20.04.20 Møtestad: heradshuset i Kinsarvik Møtetid: Kl 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå snarast

Detaljer

Drift og vedlikehold av tunneler

Drift og vedlikehold av tunneler Tunnelseminar Bergen 24. og 25. september 2014 Drift og vedlikehold av tunneler Helge Eidsnes regionvegsjef Velkommen til Bergen! Folketall pr. 1.1.2011 Kilde: SSB Eksportverdi i alt 333 782 mill 2010

Detaljer

Driftskontrakter fra 2003 til i dag. Hva skjer videre? Jon Berg Vegdirektoratet

Driftskontrakter fra 2003 til i dag. Hva skjer videre? Jon Berg Vegdirektoratet Driftskontrakter fra 2003 til i dag. Hva skjer videre? Jon Berg Vegdirektoratet Kort historisk tilbakeblikk 1995 egenproduksjon profesjonaliseres 2003 egenproduksjon skilles ut som eget AS i Mesta AS 2003

Detaljer

E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011

E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011 E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011 Bjørn Åmdal, Statens vegvesen planleggingsleder Dagsorden Del 1 informasjon - ca. 40 min 1. Hensikt med

Detaljer

Aurland kommune Politisk leiing

Aurland kommune Politisk leiing Aurland kommune Politisk leiing Statens vegvesen Region Sør Postboks 723 Stoa 4808 ARENDAL Aurland, 04.11.2016 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 2016001021-2 16/36312 Noralv Distad, 57 63 29 29

Detaljer

Eksportveien fra Møre og Romsdal

Eksportveien fra Møre og Romsdal Tresfjordbrua & Måndalen - Vågetunnelen - framtidsrettet prosjekt på stamvei E 136 (rute 6D) Ålesund Dombås Eksportveien fra Møre og Romsdal Vestnes, 19. januar 2008 Kristiansund N Molde til Trondheim

Detaljer

Samferdsel i Rogaland

Samferdsel i Rogaland Besøk fra Buskerud 14.05. 2009: Samferdsel i Rogaland Gunnar Eiterjord Samferdselssjef Rogaland fylkeskommune Utfordringene i Rogaland er mange, både storby- og distriktsutfordringer. men vi har godt omforente

Detaljer

Oversikt vegstatus: - For strekningen Vikna til Oppland. grense og Hedmark grense

Oversikt vegstatus: - For strekningen Vikna til Oppland. grense og Hedmark grense Oversikt vegstatus: - For strekningen Vikna til Oppland grense og Hedmark grense Med følgende delstrekninger: Vikna Gartland (Fv. 770, Fv. 17, Fv. 775) Gartland Åsen (E6) Åsen Stjørdal (E6) Stjørdal Storlien(E14)

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Dokumentets dato: 29. 06.2010 Saksnummer: 2010126433 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse

Detaljer

KVU Oppland grense - Jaktøya

KVU Oppland grense - Jaktøya KVU Oppland grense - Jaktøya Verksted 22. november 2010 på Oppdal Statens vegvesen Region midt Jill Hammari Sveen KORRIDOR/ STREKNING E6 mellom Oppland grense og Trondheim grense, en strekning på 145 km

Detaljer

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF Chefsforum, 15.-18.august, 2009

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF Chefsforum, 15.-18.august, 2009 Nytt fra Norge Kjell Bjørvig NVF Chefsforum, 15.-18.august, 2009 Aktuelle saker Trafikkulykkene. Kampanjer. Nasjonal transportplan 2010-2019 Prisutvikling Forvaltningsreform og ny organisering av Statens

Detaljer

Produktspesifikasjon. Sykkeltilbud, riksvegrute (ID=874) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Sykkeltilbud, riksvegrute (ID=874) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Sykkeltilbud, riksvegrute (ID=874) Sist endret: 2015-06-19 Definisjon: Informasjon om sykkeltilbud langs riksvegrute.

Detaljer

KVU E134 Nokre kommentarar. Oktober 2016 Ketil Kvaale

KVU E134 Nokre kommentarar. Oktober 2016 Ketil Kvaale KVU E134 Nokre kommentarar Oktober 2016 Ketil Kvaale Kvifor er eg engasjert i saka? Generelt samfunnsinteressert Trigga av useriøsitet og bevisst feilinformasjon... Ekspressvegen markedsført med store

Detaljer

Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg. Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg. Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet Suboptimalisering? Er det suboptimalisering å utbedre E6 på deler av strekningen Oslo Trondheim Steinkjer

Detaljer