Store prosjekt, programområde, drift og vedlikehold i Region vest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Store prosjekt, programområde, drift og vedlikehold i Region vest"

Transkript

1 Bransje- og leverandørdag, Oslo 7.februar 2014 Store prosjekt, programområde, drift og vedlikehold i Region vest Organisering av Region vest Helge Eidsnes regionvegsjef 1

2 Midlar i 2014 og 2015 Drift, vedlikehald og investeringar 16,0 14,0 Totalt ca 25 mrd. 12,0 10,0 8,0 6,0 14,1 Rv og fv midlar 4,0 2,0-2,2 6,8 1,5 Riksveg Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane 2

3 Riksvegprosjekt i Region vest E39 Vadheim - Sande E39 Lavik ferjekai E39 Oppedal ferjekai Leikanger Rv 5 Loftenesbrua E16 over Filefjell Prosjekt som er starta opp Prosjekt som startar opp i 2014 eller 2015 E39 Vågsbotn - Hylkje E39 Svegatjørn - Rådal Rv13/E16 Vossapakken E39 over Stord E134 Skjold - Solheim E134 Stordalstunnelen Rv 13 Ryfast Rv 13 Tysdalsvatnet E39 Eiganestunnelen Rv 509 Sømmevågen E39 Sandved-Hove 3

4 Riksvegar Sogn og Fjordane E16 Filefjell, Øye - Eidsbru 2 km veg i dagen 2 km tunnel 160 m bru Mulig byggestart: ,5 års byggetid 450 mill. kr. 4

5 Riksvegar Sogn og Fjordane E39 Bjørset - Skei 11 km lang strekning Kostnad 600 mill. kr. Byggestart Bransjemøte 2014

6 Riksvegar Sogn og Fjordane Rv 5 Loftesnesbrui Kostnad 264 mill. kr. Utlysing mai 2014 Byggestart oktober 2014 Opne for trafikk juni 2016 ferdig oktober

7 Riksvegar Hordaland E16/Rv13 Vossapakken Rv 13 Øvre Granvin Holven «Jobergtunnelen»: Tunnell 2 km, veg i dagen Håpar på utlysing vår 2014 Totalramme ca 350 mill. kr. 7

8 Riksvegar Hordaland E39 Svegatjørn - Rådal 15 km tunnelar, 5 km vegar, kryss 6.4 mrd. kr Utlysning vår 2014 Oppstart 2014/2015 8

9 Sognefjorden Riksvegar Hordaland E39 Aksdal - Bergen Konseptvalutgreiing (KVU) - juni 2011 Kvalitetssikring (KS1) gjennomført Tilleggsutgreiing - desember 2012: Regjeringen valgte konsept 20. desember 2013 Knarvik Åsane Regjeringen har gitt Statens vegvesen oppdrag med å arbeide vidare med midtre trase => bru over Bjørnafjorden => statlig plan Arna Sentrum Rådal Os Bjørnefjorden

10 Riksvegar Rogaland 106 km tunnel vil bli bygget i Rogaland innen

11 Riksvegar Rogaland RV13 Ryfast og E39 Eiganestunnelen Brannsjemøte

12 Riksvegar Rogaland E39 Rogfast: Randaberg - Bokn Erstatter dagens ferge over Boknafjorden Verdens lengste vegtunnel (ca. 27km) Største dybde 390 m.u.h. To-løps tunnel (4 felt), maks stigning 5 % Arm til Kvitsøy (4 km), maks stigning 7 % Deponibehov: 5,4 mill pfm3 Kostnad: mill kr. Mulig oppstart 2016 Ferdigstillelse

13 Riksvegar Rogaland E39 Sandved-Hove 1.6 km med 4 felts veg Kryss, bruer, gang/sykkelveg, støyskjerming, Sandvedparken Utlysning medio 2014 Oppstart bygging senhøsten 2014 Åpnes høst 2016 Kostnad: 515 mill. 13

14 Riksvegar Rogaland Rv 509 Sømmevågen Utviding av veg til Stavanger Lufthavn Sola 2/4-felts veg: km Utlysing vår 2014 Oppstart 2014 Ca 712 mill 14

15 Fylkesvegprosjekt i Region vest > 100 mill. Fv 60 Olden Innvik (Ugla-Skarstein) Fv. 337 Bjødnabakken, Veitastrandsvegen Leikanger Prosjekt som er starta opp Prosjekt som startar opp i 2014 eller 2015 Bybanen Ringveg vest Fv 48 Tysse Fv 7 Haukanesberget og Lussand berget Fv 7 Kvammapakken Fv 209 Storeskaret-Arefjordpollen Bømlopakken Fv 46 Sandsfjord bru Fv 517 Lovraeid Fv 44 Forusbeen Fv 44 Forussletta 15

16 Fylkesvegar Sogn- og Fjordane Fv. 60 Olden-Innvik (Ugla-Skarstein) Vegutbetring 5,2 km Kostnadsoverslag mill. kr. Utlysing tidlegast mot slutten av

17 Fylkesvegar Hordaland Fv 7 Lussandberget (Granvin kommune): Rassikring, reguleringsplanen er godkjent Ny veg/tunnel ca. 2 km. Ca. 200 mill. kr. Truleg utlysing vår

18 Fylkesvegar Hordaland FV Storeskaret Arefjordpollen (Fjell kommune) Ny veg inkl. g/s: ca 1 km Kostnad ca. 135 mill. kr. Truleg utlysing slutten av

19 Fylkesvegar Hordaland FV-prosjekt: Askøy pakken Godkjent i Stortinget des Ramme på mill. kr Utlysning av mindre prosjekt i 2014/

20 Fylkesvegar Hordaland FV-prosjekt: Bømlo-pakken Fv 542 Stokkabekken Siggjarvåg: ca 6 km ny veg Kostnad ca. 280 mill.kr Utlysing haust

21 Fylkesvegar Rogaland Fv 44 Stavanger - Sandnes Bussway 2020 trase: Midtstilt kollektivfelt Oppstart 2014: o Forussletta Oppstart : o Breidablikkv Stasjonsv. o Gausel stasjon Diagonalen o Hans og Grete stien Gausel st. 21

22 Fylkesvegar Rogaland Fv 505 Skjæveland Foss Eikeland i Sandnes Ny trase og bru over Ganddal Jernbaneterminal Utlysing og oppstart Ca. 500 mill. kr. 22

23 Fylkesvegar Rogaland Fv 47 i Haugesund og Karmøy Planar frå 2015 og utover: Fv 47 Karmsundgt. E134 Storasundgt 270 mill Fv 47 Kvala Fagerheim 216 mill Fv 47 Fagerheim Ekrene 605 mill Fv 47 Eide T-forbindelsen 423 mill Fv 47 Veakrossen Eide 292 mill 23

24 Region vest 1202 Høgsfjord Drift og vedlikehaldskontraktar med utlysing 2014 oppstart 1. sept o Dagens kontrakt er 522 km veg herav 22 km g/s veg 1206 Voss o Dagens kontrakt er på 711 km veg herav 52,4 km g/s veg 1401 Indre Sogn o Dagens kontrakt er på 396 km veg herav 6,2 km g/s veg 1405 Indre Sunnfjord o Dagens kontrakt er på 563 km veg herav 25,5 km g/s veg 24

25 Region vest Drift og vedlikehaldskontraktar med utlysing 2014/2015 oppstart 1. sept Indre Ryfylke o Dagens kontrakt er 733 km veg herav 30,1 km g/s veg 1202 Stor-Bergen o Dagens kontrakt er på 744 km veg herav 82,7 km g/s veg 1403 Nordfjord o Dagens kontrakt er på 615 km veg herav 25 km g/s veg 1211 Tunnel Bergen o Dagens kontrakt omfatter tunneler i kontraktsområdene 1202 Stor-Bergen 1201 ASOLA 25

26 Region vest Oppgradering av tunneler i 2014 Hordaland: o E39 Bømlafjord o E16 Stavenes o E39 Selvik Nord/Sør o Rv 7 Eidfjord o E39 Nestun o E39 Hop o E39 Hordvik Sogn og Fjordane: o Rv 13 Storehaug o E16 Lærdal o E39 Bog o E16 Borgund o E16 Selta o Fv 55 Høyanger Rogaland o Rv13 Botshei o Rv13 Nibå o E39 Fjon o E134 Markhus o E39 Byfjord o E39 Mastrafjord Oppgradering for om lag1.8 mrd. kr. i perioden

27 Region vest Asfaltkontraktar 2014 Totalt 14 kontraktar i regionen Totalt budsjett for riksvegar er 176 mill. Blir lyst ut i 2 omgangar: o 1) Er lyst ut med frist 14.februar o 2) 24.februar med frist 27.mars 27

28 Region vest Konkurranse på små kontrakter < 25 mill. Tal tilbydarar per konkurranse: Investering /anlegg Rogaland 2,3 4,3 2,5 3,5 3,5 Hordaland 3,9 4,3 3,8 3,7 3,1 Sogn og Fj. 2,5 5,2 2,6 3,3 2,5 Relativt få tilbydarar på mindre oppdrag Nedgang i tal tilbydarar i Hordaland og Sogn og Fjordane. 28

29 Region vest Kjøp av planlegging- og prosjekteringstenester Region vest kjøper om lag 50 % av planlegging og prosjekteringstenestene sine hjå eksterne Rammeavtalane som vart inngått i 2012 vil bli forlenga til juli 2015 brukar opsjonen med 1 års forlenging. Gjeld avtalane på overordna planlegging (7 firma), Detaljplanlegging (10 firma), og Liten vegpakke (18 firma) Frå hausten 2013 inngått rammeavtale på 11 enkeltfag deriblant elektro, landskap, støy, TS-revisjonar, kulturminne m.m, 3-4 firma pr avtale Også ny rammeavtale på bruprosjektering og bruinspeksjonar, 6 firma 29

TRANSPORTPLAN 2007-2019

TRANSPORTPLAN 2007-2019 TRANSPORTPLAN 2007-2019 FORORD Transportplan for Vestlandet trekkjer opp Vestlandsrådet sine mål og strategiar for ei framtidsretta transportutvikling. Planen omhandlar følgjande område: Vegsektoren,

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2024-2023 FRÅSEGN 10.04.2012 frå Fjordvegen Diktarvegen AS

NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2024-2023 FRÅSEGN 10.04.2012 frå Fjordvegen Diktarvegen AS Til Rogaland Fylkeskommune Hordaland Fylkeskommune Sogn og Fjordane Fylkeskommune Vestlandsrådet NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2024-2023 FRÅSEGN 10.04.2012 frå Fjordvegen Diktarvegen AS Generelt til alle

Detaljer

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Transport og logistikkdagen 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Hovedutfordringer Globaliseringen Sterk befolkningsvekst der vi allerede har kapasitetsutfordringer

Detaljer

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Til Høyanger kommune ved Ordførar Leikanger kommune ved Ordførar Sogndal kommune ved Ordførar Luster kommune ved Ordførar Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Me viser til hyggjeleg møte i

Detaljer

Årsrapport 2013. Fylkesveger

Årsrapport 2013. Fylkesveger Statens vegvesen Vegavdeling Vest-Agder Årsrapport 2013 Fylkesveger Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 1 Innhold 1. Drift og vedlikehold... 4 1.1. Regnskap 2013... 4 2. Drift og vedlikehold på

Detaljer

19.03.2015. Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet. Størst oppmerksomhet på Oslo - Bergen. Noen forutsetninger for analysene

19.03.2015. Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet. Størst oppmerksomhet på Oslo - Bergen. Noen forutsetninger for analysene Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Hans Silborn, Styringsstaben, Vegdirektoratet Fra E39 og Sørlandsbanen i sør til E136 og Raumabanen i nord Riksveger: E136 over Raumadalen over

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM Fylkesveger i Vest-Agder 2010-2013 side 2 av 40 Forord Fra 2010 har fylkeskommunen som følge av regionreformen ansvar for alle viktige regionale

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveger 2015-18. Vedlegg til Regional transportplan 2014-23

Handlingsprogram for fylkesveger 2015-18. Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 Handlingsprogram for fylkesveger 2015-18 Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 Innhold 1 Forord... 3 2 Målsetning, strategiske føringer og ambisjoner... 3 3 Organisering av fylkesvegnettet og sams

Detaljer

Vegsamband over Ytre Steinsund. Oppgradert kostnadsoverslag

Vegsamband over Ytre Steinsund. Oppgradert kostnadsoverslag Vegsamband over Ytre Steinsund Oppgradert kostnadsoverslag Region vest Leikanger, R.vegktr Utgreiingsseksjonen Dato: 22.02.2012 Innhald 1. Innleiing 2 2. Tidlegare utgreiingar 3 3. Endring i føresetnader

Detaljer

Statens vegvesen. Vegforskottering i Kvinnherad. Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN

Statens vegvesen. Vegforskottering i Kvinnherad. Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN Statens vegvesen Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Per Steffen Myhren -55516534 2005/045942-026 2005/4562-30.01.2007

Detaljer

Fabrikkgaten - etablering av sykkelveg med fortau

Fabrikkgaten - etablering av sykkelveg med fortau Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner SØKNADSSKJEMA 2014/2015 (Alle punktene skal fylles ut. Ett skjema pr tiltak) Fabrikkgaten - etablering av sykkelveg med fortau Søker

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

Innst. 169 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 50 S (2014 2015)

Innst. 169 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 50 S (2014 2015) Innst. 169 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 50 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 27.9.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 7 3.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Innledning og anbefaling Bodø og Fauske kommuner, og Nordland fylkeskommune sluttet seg til prinsippet om utredning av bompengefinansiering av Vegpakke

Detaljer

Kartlegging av forfall på riks- og

Kartlegging av forfall på riks- og Asfaltdagen 24. januar 2013 - Oslo Kartlegging av forfall på riks- og fylkesvegnettet Hva vil det koste å fjerne det? Even K. Sund Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet Innhold Bakgrunn Hvorfor kartlegge

Detaljer

Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi

Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi Høyringsdokument Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal Frå gode enkeltprosjekt til samla samferdselsstrategi INNHALD 1 INNLEIING...3 1.1 BAKGRUNN OG FØREMÅL...3 1.2 ORGANISERING...6 1.3 MANDAT

Detaljer

6.-7. juli Indre Sogn

6.-7. juli Indre Sogn Velkommen til 6.-7. juli Indre Sogn Felt: Tønjum skyttarlag, Lærdal Bane: Knipenborg skyttarlag, Årdalstangen Gode skyttarar m/følgje Årdal kommune ynskjer dykk alle velkomne til Vestlandsstemne her i

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsutvalet Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 11. januar 2013 201112482-15/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet iks RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 19.03.2015 Klokka 09.00 15.00 Stad: Kunsthuset Messen i Ålvik, Kvam herad Møteplanen i Hardangerrådet iks

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Velkommen til Norge og til Statens vegvesen

Velkommen til Norge og til Statens vegvesen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 143 Offentligt Velkommen til Norge og til Statens vegvesen Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Agenda for dagen 11.00 Velkommen v/ vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Detaljer

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten.

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten. Forord Denne rapporten er skrevet av Statens vegvesen region sør på oppdrag fra Telemark fylkeskommune, Porsgrunn kommune og Bamble kommune. Gunnar Lien, Veg- og transportavdelingen har vært prosjekteier.

Detaljer

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 Utkast 10.12.14 Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) Innhold 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 2. Evaluering; går utviklingen i riktig retning? 2 3. Finansielle

Detaljer

Kjuagutt og stril - mindre bil

Kjuagutt og stril - mindre bil Kjuagutt og stril - mindre bil Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Bergensområdet R A P P O R T Statens vegvesen Region vest Dato: 13.5.211 Austrheim Modalen Masfjorden Fedje Radøy Lindås

Detaljer

Hardangertunnelen, ein moglegeheit for både Kvam og Statnett. Ved Jon Nedkvitne

Hardangertunnelen, ein moglegeheit for både Kvam og Statnett. Ved Jon Nedkvitne Hardangertunnelen, ein moglegeheit for både Kvam og Statnett Ved Jon Nedkvitne Hardanger Verdas best bevarte naturbaserte reisemål (National Geographic) 2 2 Kvam 8.300 innb. Senralt i Kvam 6.000 innb.

Detaljer

Regionrådet for Hadeland 19.6. 2015. Felles vilje for felles mål Historikk og mål for arbeidet til Stor-Oslo Nord

Regionrådet for Hadeland 19.6. 2015. Felles vilje for felles mål Historikk og mål for arbeidet til Stor-Oslo Nord Regionrådet for Hadeland 19.6. 2015. Felles vilje for felles mål Historikk og mål for arbeidet til Stor-Oslo Nord Utgangspunkt: Bakgrunn: Sommeren 2012: Gjøvikregionen og kommunene Gran, Lunner og Nittedal

Detaljer