teletjenester Saksnummer: Kravs- og løsningsspesifikasjon teletjenester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "teletjenester Saksnummer: 201200419 Kravs- og løsningsspesifikasjon teletjenester"

Transkript

1 Vedlegg 1 Kravs- og løsningsspesifikasjon 1

2 Innhold 1 Generelt Godkjenning/Autorisasjon Produktutvikling Leveringssikkerhet / - kvalitet Dekning og service Kravene, hva ønskes tilbudt Kundebehandling og administrasjonsverktøy Kundeapplikasjon mobilabonnement Mobiltelefoni Fasttelefoni Faktura Servicenivå/ Tjenestenivå Begrepsavklaringer Kvalitet Feilmeldinger Opsjoner telefoni

3 Dette bilaget inneholder Statsbyggs kravspesifikasjon samt leverandørens tilbudte løsning. Tilbyder skal ikke endre opprinnelig tekst i dette dokumentet, kun fylle ut etterspurt informasjon. 1 Generelt 1.1 Godkjenning/Autorisasjon Alle produkter og tjenester som tilbys og leveres skal være av god kvalitet og godkjent iht. lover, forskrifter og veiledninger gitt av Post og Teletilsynet i Norge og europeiske godkjenningsmyndigheter. Leveranser i avtalens periode skal overholde de til enhver tid gjeldende krav i Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), Forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste (ekomforskriften) og endringer og kommentarer til loven og forskriften og EU direktiver for telekommunikasjon. Tilbyder skal bruke kvalifisert og autorisert personell for utførelse av ytelser under kontrakten. 1.2 Produktutvikling Dersom leverandøren i løpet av kontraktsperioden lanserer abonnementstyper og tjenester som kan være aktuelle alternativer til kontraktens løsninger, skal leverandøren tilby Statsbygg å benytte de nye abonnementstypene og tjenestene i stedet for de opprinnelige avtalte ordningene. Tilbyder skal i kontraktsperioden på eget initiativ foreslå forbedringer av abonnementstyper og tjenester (herunder digitale løsninger), bestilling, leveranse og annet som man ser kan være gunstig for Statsbygg. 3

4 1.3 Leveringssikkerhet / - kvalitet Leverandør bes å beskrive hvordan leveringssikkerhet opprettholdes for leveransen i eget punkt nedenfor. Leverandørens beskrivelse:. 1.4 Dekning og service Telekommunikasjonstjenesten inkludert feilretting og drift skal i hovedsak være landsdekkende, inkludert Svalbard. Leverandøren skal sørge for drift og vedlikehold av god kvalitet på telekommunikasjonstjenestene/-produktene (så som faste linjer, trådløst nettverk, online applikasjon for oppdragsgiver, osv.) som omfattes av tilbudet. Kunden ønsker 100 % dekning for mobil i våre bygninger der det er 3 ansette eller fler. Mobil tjeneste er et av våre viktigste arbeidsverktøy når det gjelder kommunikasjon, og brukes også til vakt-, brann- og heisalarmer. Bygningsmessige konstruksjoner kan begrense muligheten for full dekning. Det er derfor ønskelig at leverandør kan tilby tilleggstjenester som gir Statsbygg full dekning i bygg med særskilte konstruksjoner, som for eksempel tekniske rom og kjellere, og områder med vanskelige mottakerforhold. Leverandør skal beskrive dette nærmere i eget punkt nedenfor. Leverandørens beskrivelse:. 4

5 2 Kravene, hva ønskes tilbudt Tabellen nedenfor inneholder Statsbyggs nærmere krav til telefonitjenestene. I kolonnen Leverandørens kommentar og Oppfylt i følge tilbyder skal tilbyder fylle inn hvordan han tilbyr å oppfylle kravene. Leveransen skal innfri følgende krav: Telekommunikasjonstjenesten med service og feilretting skal være landsdekkende (inkluderer også Svalbard). Minimum 2 statusmøter/oppfølgingsmøter med kunden pr. år, der kunden i tillegg oppdateres på nyheter innenfor området Telekommunikasjonstjenester. Dersom det er spesielle behov ønskes statusmøter avholdt oftere (eks. nyinstallasjoner eller større løsningsendringer). Leveransen skal også omfatte nye eiendommer og bygninger (utover de som er nevnt i vedleggene) som Statsbygg erverver eller oppfører i løpet av avtaleperioden. Dagens telefon- og mobilnumre skal ikke byttes ut som følge av bytte til en ny leverandør av Teletjenester Overføring til ny operatør skal være kostnadsfritt. Vedlikehold og service Leverandøren skal i avtaleperioden forestå vedlikehold av og service på leveransene. Leverandørens egne SLA (Service Level Agreement) og QoS (Quality of Service) tjenestebeskrivelser vil inngå som del av kontrakten. Vilkårene skal være balansert og ikke stride mot offentligrettslige regler. Fremdriftsplan Portering av mobilabonnementer skal være gjennomført innen 6 uker etter at avtalen er signert. Forsinkelser i portering av mobilabonnementer vil gi dagbøter på kr ,- pr. dag. 5

6 Overgang til ny leverandør og omlegging av fastlinjer til samtlige lokasjoner skal være gjennomført innen 3. mnd. etter kontraktssignering. Forsinkelser i omlegging av fastlinjer vil gi dagbøter på kr ,- pr. dag. 2.1 Kundebehandling og administrasjonsverktøy Krav Generelle krav til kundebehandling og administrasjonsverktøy hos leverandør 1. Statsbygg skal kun forholde seg til en avtalepartner; den som oppdragsgiver signerer kontrakt med. Om tilbyder vil bruke underleverandører, skal oppdragsgiver kun forholde seg til tilbyder som har signert kontrakten. Organisert struktur for evt. underleverandører må beskrives. 2. Statsbygg skal ha tilgang til et kundesenter hvor angitte kontaktpersoner skal kunne henvende seg for hjelp til for eksempel aktivering, portering, oppsigelse m.m. av abonnementer, samt kunne utføre ekspress bestillinger for linjeoppføringer m.m. Kundesenteret skal vederlagsfritt kunne utføre all abonnementsadministrasjon for kunden når dette er ønskelig. Navn og kontaktinformasjon på angitte personer blir opplyst om ved kontraktsinngåelse. 3. Det skal være en egen døgnåpen kundetjeneste hos leverandør hvor ansatte hos Statsbygg skal kunne melde feil på linjer, sperre mobilabonnement (ved for eksempel tyveri), spørsmål med mer. Kundetjenesten skal kunne nås både pr. E-post og telefon. Saks/referansenummer på innmeldte problemer/spørsmål skal tildeles når saken meldes inn. Gjøres henvendelsen pr. tlf. skal referansenummer oppgis muntlig. Gjøres henvendelsen pr. e-post skal referansenummer oppgis pr. E- post. 4. Statsbygg skal ha tilgang til en web basert kundeapplikasjon hvor vi kan administrere abonnementer på både fast- og mobiltjenester i samme applikasjon, dvs. gjøre oppsigelse av linjenummer, mobilnummer, sperre, Leverandørens kommentar Oppfylt i følge tilbyder 6

7 flytte, endre og gjøre andre operasjoner med hensyn på abonnementer og tjenester. Statsbygg ønsker, der det er hensiktsmessig, å kunne bestille varer og tjenester, melde inn feil, følge en bestilling eller feilmelding, administrere egne abonnement og linjer, samt hente ut detaljerte rapporter over status og bruk. Leverandør bes å beskrive muligheten for dette i eget punkt. 5. Kundeapplikasjonen bør ha komplett produkt-/tjenestekatalog for leverandør med naturlig inndeling i hovedgrupper/undergrupper 6. Alle tjenester i produkt-/tjenestekatalog bør være tilgjengelig til enhver tid. 7. Det skal opplyses om leveringstid for et produkt/tjeneste i kundeapplikasjonen. 8. Det bør kunne søkes på del av beskrivende tekst for den enkelte tjeneste. 9. Kunden bør kunne rapportere alle typer feilmeldinger direkte i kundeapplikasjonen. 10. Kunden bør kunne sende E-post til kontaktperson/brukerstøtte/feilmottak fra/i applikasjonen 11. Kunden bør ha tilgang til ordrestatus; aktive, restordre og effektuerte ordre. 12. Kunden bør kunne styre hvem som kan opprette nye kontoer og abonnement, og gjøre generelle endringer i eks. abonnementsporteføljen for en region eller for hovedkontoret. 13. Kunden må fritt kunne velge hva som skal oppføres av brukeropplysninger i leverandørs database. Dette for å kunne ivareta eventuelle krav fra Datatilsynet og den enkelte avdeling/bruker, eller av hensyn til Personregisterloven. Det er ønskelig å kunne legge inn brukeropplysninger i felt som ikke er søkbare i opplysningstjenester eller lignende. Kunde skal selv kunne bestemme hva den enkelte bruker av applikasjonen får tilgang til. Eks. en som håndterer applikasjon i nord, ser kun abonnenter som tilhører den regionen. 7

8 14. Endringer på abonnement/samband skal oppdateres umiddelbart online (unntak skal opplyses). Leverandør bes å beskrive tiden fra en ordre er avlevert til den er tilgjengelig (effektuert) for kunden. 15. Kunden bør få en bekreftelse/kvittering i applikasjonen eller via E-post på at ordren er mottatt og når den er effektuert. 16. Leverandøren skal beskrive kundens mulighet for eventuelt selv å kunne ta ut rapporter fra kundeapplikasjonen, som for eksempel eksportere utvalgte data til fil i eksempelvis Excel format eller PDF. 17. Leverandøren skal ha en kontaktperson som kan gjøre uttrekk av data som kunden selv ikke kan eller får til å trekke ut via kundeapplikasjonen. Alle uttrekk av data skal kunne genereres til Excel. 18. Leverandørens kontaktperson skal kunne bistå kunden ved spørsmål til alle uttrekk av data og rapporter, som kunden har fått fra leverandør. 19. Kundeapplikasjonen skal ikke kreve Active X eller andre klient-programmer. Hvis leverandørs løsning krever dette, skal det beskrives i tilbudet. 20. Leverandør skal foreta opplæring av kunde i kundeapplikasjonen. Eventuell pris for opplæringen skal spesifiseres i prisoppstillingen 21. Organisering av opplæringen skal beskrives i eget kapittel. Brukerdokumentasjon på kundeapplikasjonen bør være tilgjengelig elektronisk. Eventuelle E-læringsmoduler tilgjengelig for kunden skal beskrives. 22. Applikasjonen bør gi en oversikt over oppsagte abonnement (historisk minimum 6 mnd). 8

9 2.2 Kundeapplikasjon mobilabonnement Krav Krav til kundeapplikasjon mobilabonnement Leverandørens kommentar Oppfylt i følge tilbyder 23. Hver bruker bør ha mulighet til å administrere deler av eget mobilabonnement (enkelte tjenester), men ikke å endre abonnementstype. Tilbyder bes å beskrive hvilke tjenester som kan administreres av den enkelte bruker og hvordan de kan endre dette (via WEB, WAP og/eller annet). 24. Det bør være mulig for kunden å hente ut tidligere fakturaer samt samtalespesifikasjoner (iht. lovverk). 25. Alle brukere bør ha leserrettigheter på all informasjon om eget abonnement. 26. Det bør være mulig for kunden å se hvilke tjenester som er registrert på det enkelte abonnement. 27. Det bør være mulig å se en oversikt over oppsagte abonnement (min. 6 mnd). 28. Det bør være mulig å lese PUK-kode på alle SIM kort knyttet opp til et abonnement. 29. Det bør være mulig for kunden å sende bestilling til leverandøren på flytting av abonnement fra/til private brukere og andre fakturasteder. 30. Det bør være mulig for kunden å kjøpe SIM kort og mobilt bredbåndsadapter direkte via en forhandler som leverandøren har. 9

10 2.3 Mobiltelefoni Leverandøren skal ha leveringsansvar av SIM kort frem til forhåndsavtalt adresse for kunden. Kostnader for nytt mobilabonnement skal inkludere alle nødvendige arbeider med registrering av ny bruker i henhold til data/informasjon fra Statsbygg, inkludert oversendelse av SIM-kort til Statsbygg. Statsbygg forestår selv innsetting av SIM-kort i mobiltelefonen til bruker. Det samme skal gjelde for levering av tvillingkort og bare datakort. Abonnementsavgift skal være kostnadsfritt pr. mnd. Det skal kun faktureres for bruk. Det skal ikke være etablerings kostander ved etablering av nye tjenester på et abonnement eller ved endringer i tjenester. Veldig mange abonnementer i dag har tilknyttet et tvillingkort samt et datakort til sitt hovedabonnement. Vi ser at trender viser at det er behov for 2 datakort tilknyttet et abonnement, ett for bærbar PC og et for bruk i nettbrett (eks. ipad). Leverandøren bes å beskrive muligheten for å levere 2 datakort samt et tvillingkort tilknyttet samme abonnement i et eget punkt nedenfor. Totalt 4 SIM kort hvor alle kostnader dekkes over hoved abonnementet til en bruker. Vi bruker mobilt kontor i bærbare PC er i både inn- og utland. Vi er avhengig av god dekning spesielt i Norge på trådløse nettverk fra leverandør av. Leverandør skal beskrive nåværende og kommende løsning for høyhastighetskommunikasjon over mobilt nettverk, - både for ordinær tale via mobiltelefoner og dataoverføring i et eget punkt nedenfor. Kunden ønsker en beskrivelse av geografiske områder hvor leverandør tilbyr WLAN som kunden kan benytte med oppkobling fra sitt mobilabonnement. Beskrivelsen gjøres i eget punkt nedenfor. Leverandørens beskrivelse: SIM kort Nåværende og kommende løsning Geografisk dekning 10

11 Krav Krav til mobiltelefoni Leverandørens kommentar Oppfylt i følge tilbyder 31. Hver bruker bør ha mulighet til å administrere deler av eget mobilabonnement (enkelte tjenester), men ikke å endre abonnementstype. Tilbyder bes å beskrive hvilke tjenester som kan administreres av den enkelte bruker og hvordan de kan endre dette (via WEB, WAP og/eller annet). 32. Muligheten for å kunne se eget forbruk/faktura fra mobiltelefonen i form av en link til Mine sider eller en App som kan lastes ned på mobilen. 33. Det er ikke ønskelig å kjøre roaming i Norge. 34. Det skal gis tilbud på 3 pakker som skreddersys basert på behovsmønster. Tilbudte pakker vil bli vurdert opp mot ordinære abonnementer med tilleggstjenester. Det skal gis tilbud på eksempelvis: - Ringeminutter - SMS - MMS - Datatrafikk 35. Det skal tilbys ordinært taleabonnement 36. Det skal tilbys ordinært dataabonnement 37. Det skal tilbys flere SIM-kort på samme abonnement (tvillingkort, datakort). SIM kort skal leveres fraktfritt og uten etableringsavgift. - Minimum 1 hoved SIM kort - Minimum 1 tvilling SIM kort - Minimum 2 data SIM kort 38. Det bør være mulig for bruker å ta sikkerhetskopi av innholdet på sin mobiltelefon til leverandørens nett ved direkte oppkobling uten kabel. 11

12 39. Det skal tilbys full mobildekning i bygg hvor Statsbygg har 3 ansatte eller fler. Se vedlegg med oversikt over Alle eiendommer. 40. Leverandør skal levere SIM-kort (for tale-/datatrafikk) innen 3 virkedager etter mottatt bestilling på hvilken som helst adresse i Norge. 41. Kunden ønsker å være mobil med mulighet til å koble seg opp via GPRS/HSDPA, UMTS, EDGE, LTE (4G) og WLAN i inn- og utland, med den beste hastigheten som finns i det området brukeren befinner seg. Beskriv løsninger for dette. 42. Oppsagte telefonnummer skal ikke kunne gjenbrukes av andre i en periode på 6 måneder etter oppsigelsesdato 43. Nye telefonnummer som kunden tar i bruk skal ikke ha vært aktive i bruk de siste 6 måneder. 44. Tildelte telefonnummer med mye feilanrop skal kunne sies opp og erstattes vederlagsfritt. 45. Det bør være mulighet for tethering dvs. internett deling via smarttelefoner og nettbrett. 46. Det bør være automatisk oppsett av APN/PDP innstillinger på smarttelefoner og nettbrett. 12

13 2.4 Fasttelefoni Leverandøren skal ha leveringsansvar frem til termineringspunkt for dagens offentlige telefoninett. Fra grensesnittet overtar Statsbygg framføringen dersom annet ikke er spesielt avtalt. Leverandør skal tilby tilsvarende abonnementstyper som kunden anvender i dag ved alle tjenestesteder. Nye abonnementstyper skal kunne tilbys fortløpende, herunder også IP telefoni. Se vedlegg for Statsbygg fastlinjer. Leveransen skal omfatte: Krav Krav til fasttelefoni Leverandørens kommentar Oppfylt i følge tilbyder 47. Det skal tilbys vanlige analoge abonnement 48. Det skal tilbys ISDN GT 49. Det skal tilbys ISDN Flexi UT 50. Oppsagte telefonnummer skal ikke kunne gjenbrukes av andre i en periode på 6 måneder etter oppsigelsesdato 51. Nye telefonnummer som kunden tar i bruk skal ikke ha vært aktive i bruk de siste 6 måneder 52. Tildelte telefonnummer med mye feilanrop skal kunne sies opp og erstattes vederlagsfritt 53. Beskriv muligheten for å ringe mellom fastnett og mobilnett til redusert pris. 54. Alle linjer bør være skalerbare (kapasiteten på linjene bør enkelt kunne økes). 55. Statsbygg skal ha tilgang til ytelsesmålinger/rapporter på linjene ved behov. 56. Det skal tilbys støtte for zip trunk mot Microsoft Lync for IP-telefoni 13

14 2.5 Faktura Leverandøren bes å spesifisere alle eventuelle forbehold eller avvik i forhold til kravene under med nøyaktig henvisning til krav nummer forbeholdet/avviket refererer til. Statsbygg er i ferd med å innføre e-faktura, og ønsker at alle fakturaer mottas elektronisk i henhold til det nye statlige e-handelsformatet (EHF). Krav Krav til faktura Leverandørens kommentar Oppfylt i følge tilbyder 57. Leverandør må kunne tilby elektronisk faktura etter krav til system hos oppdragsgiver for mottak av e-faktura. 58. Faktura må kunne inneholde oppdragsgivers referanse-id (koststed + initialer) samt regionskode slik at den kommer korrekt inn i vårt fakturasystem ved innlesing av faktura. 59. Det må kunne leveres samlefaktura basert på forskjellige kundekonti. Eksempelvis en faktura for fasttelefoni, og en faktura for mobilbruk til hvert enkelt regionskontor, prosjektkontor med mer. 60. Det må kunne leveres enkeltfaktura for eksempel knyttet opp til den enkelte eiendom for fasttelefoni, alarm- og heisabonnementer m.m Samlefaktura for fast- og mobilbruk må kunne leveres uten detaljerte spesifikasjoner pr telefon- og mobilnummer, kun med den totale kostnaden (trafikksammendrag) for perioden for hvert nummer. 62. Hvis oppdragsgiver ønsker spesifiserte fakturadetaljer, må dette kunne leveres i Excel format pr. kundekonti til en gitt e-postadresse(r). 63. Det må være mulig å oppnå fakturakontroll på fakturadetaljer for å kunne skille mellom jobb- og privatrelatert bruk. 14

15 2.6 Servicenivå/ Tjenestenivå Begrepsavklaringer Tilgjengelighet, - er i hvilken grad leverandørens tjenester viser seg å være praktisk tilgjengelige for kunden i beregningsperioden. Tilgjengelighet måles i en beregningsperiode på en hel kalendermåned, hvis ikke annet avtales mellom partene etter kontraktsinngåelse Kvalitet Statsbygg har høye forventninger til tilgjengelighet og dette vil bli vurdert i forhold til tildeling. Leverandøren er ansvarlig for å melde fra om feil som påvirker kundens løsning både på fast- og mobiltelefoni. Melding sendes via avtalte media som eksempelvis E-post eller ved direkte kontakt pr. telefon. Dersom Leverandøren anser det nødvendig å fortsette feilrettingsarbeidet utover primærperioden, skal kontaktperson hos kunden, varsles om dette senest 1 time før utløp av primærperioden Feilmeldinger Alle feilmeldinger leverandøren mottar av kunden bør leverandøren dokumentere med: Referansenummer Hvordan feilen ble meldt Hvem som meldte feilen Feilkategori Responstid Estimert feilrettingstid meldt Kunden Faktisk feilrettingstid Eventuelt tilkallingstid 15

16 Når feilen er rettet skal leverandøren rapportere til kunden. Rapporten skal inneholde: Punktene nevnt over. En samlet beskrivelse av feilen, og hva som er gjort for å løse den. Forslag til hvordan man kan unngå tilsvarende situasjoner igjen og hvem som rettet feilen. Rapporteringen skal fortrinnsvis skje umiddelbart etter at feilen er rettet, alternativt samlet en gang i uken. 16

17 3 Opsjoner telefoni Oppdragsgiver ønsker opsjon på følgende løsninger, som bes prissatt under egne punkter i prisoppstilling og tilbudsskjema: Krav Tjeneste Leverandørens kommentar Oppfylt i følge tilbyder a) Proffnett, Mobilt bedriftsnett eller tilsvarende Mulighet for funksjonalitet som å sette over, tilbakering, konferanse, fraværsregistrering tilgjengelig for den enkelte via mobiltelefon. (produkt som for eksempel kan likne på ProffNett eller Mobilt bedriftsnett hos Telenor.) Det bør kunne velges hvilke tjenester/funksjonalitet den enkelte bruker skal ha tilgang til. Leverandør må angi om det stilles krav til type mobiltelefon for å ta i bruk funksjonalitet, og hvilke(n) måter tjenesten/funksjonaliteten kan administreres på av bruker. Det skal opplyses om funksjonaliteten kan integreres med PABX er av typen MD110. tas ut? b) Kalenderstatus Mulighet for å se kalenderstatus på andre mobilbrukere i bedriften når man skal ringe fra mobil ved hjelp av for eksempel Unified Communications. c) Kontroll over mobiltelefoner Statsbygg benytter i dag Exchange 2010 og ActiveSync til å synkronisere kalender, kontakter, e-post og oppgaver til mobile enheter. Vi ønsker i den forbindelse tilgang på en web basert MDM (Mobile Device Management) løsning hostet av nettleverandøren til å administrere mobile enheter. Med mobile enheter mener vi smarttelefoner og nettbrett. Følgende muligheter bør inngå i løsningen som tilbys: - Mulighet for distribusjon av e-post oppsett/innstillinger - Mulighet for distribusjon og installasjon av programmer 17

18 - Mulighet for distribusjon av konfigurasjonsinnstillinger - Mulighet for fjernsletting av enheter - Mulighet for fjernlåsing av enheter - Mulighet for låsing av enheter mot SIM kort d) Varslingstjeneste SMS Muligheten for varslingstjeneste (person og grupper) pr. SMS integrert med internkatalogen hos Statsbygg. Tjenesten må kunne synkroniseres automatisk mot våre data i HR-systemet, Agresso. Det er også ønskelig å kunne sende fax fra internkatalogen både i Norge og til utlandet. e) Beredskapsavklaring I en krisesituasjon er det ønskelig for Statsbygg å kunne opprette kriseberedskapstjeneste. Eksempelvis: - Prioritert telefontrafikk ved kriser - Ett felles nr. i front - Svare fra flere steder bak ett nr. samtidig - Håndtere stor trafikktrykk som besvares fra Statsbygg sine valgte lokasjoner 18

Evaluering Kvalitet og leveringsomfang

Evaluering Kvalitet og leveringsomfang Evaluering Kvalitet og leveringsomfang 1 Innhold 1 Generelt... 4 2 Tilbudt kvalitet og leveringsomfang... 4 2.1 Leveringssikkerhet / - kvalitet tjenester... 4 2.2 Dekning og service... 4 2.3 Mobiltelefoni/nettbrett...

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR TELETJENESTER OG NETTBUTIKK

KRAVSPESIFIKASJON FOR TELETJENESTER OG NETTBUTIKK KRAVSPESIFIKASJON FOR TELETJENESTER OG NETTBUTIKK 1 Innhold 1 Vurdering av kravene... 3 2 Generelt... 3 2.1 Kundebehandling og administrasjonsverktøy... 4 2.2 Kundeapplikasjon mobilabonnement... 5 2.3

Detaljer

I tillegg til de absolutte kravene til leveransen, fremkommer det av kapittel 6 10, krav som skal evalueres, se punkt 6 i konkurransegrunnlaget

I tillegg til de absolutte kravene til leveransen, fremkommer det av kapittel 6 10, krav som skal evalueres, se punkt 6 i konkurransegrunnlaget 1 Bruk av dette dokumentet Fast- og mobiltelefontrafikk Kravspesifikasjon Vedlegg 1 Dette dokumentet skal benyttes ved tilbudsbesvarelsen. Kapittel 2 inneholder en generell beskrivelse av anskaffelsen.

Detaljer

Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen.

Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen. Bergen 12.03.09. Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen. Formålet med avtalen er å tilby medlemmene til Norske

Detaljer

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber Avtale med Telenor Forbund, kretser og klubber Forutsetninger for avtalen Mobil abonnement med Idretten Intern Mobilt Bredbånd Proffnett Internett 2 NIFavtalen forutsetninger Klubber og lag for å inngå

Detaljer

Get bedrift Mobil. Brukerveiledning. Invoice Online. Invoice Online

Get bedrift Mobil. Brukerveiledning. Invoice Online. Invoice Online Get bedrift Mobil Brukerveiledning Invoice Online Invoice Online Innholdsfortegnelse Innhold Invoice Online kundeportal... 3 1. Administrator kategorier... 3 1.1. Kundeadministrator... 3 1.2. Fakturastedsansvarlig...

Detaljer

Del III Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

Del III Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Del III Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon Side 2 av 35 INNHOLD 1 GENERELLE FORVENTNINGER TIL TJENESTEN... 3 1.1 ANSKAFFELSEN BESTÅR AV:... 4 1.1.1 Fastnettabonnement...

Detaljer

Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal

Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal Phonero Bedriftsportal inneholder alt man trenger for å holde orden på bedriftens telefoniløsninger, og inneholder en rekke nyttige moduler som normalt må kjøpes

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Kjetil Torp Leder KRF Ingeborg Karine Haugenes Medlem Anne Helene Espeland Medlem

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Kjetil Torp Leder KRF Ingeborg Karine Haugenes Medlem Anne Helene Espeland Medlem Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 07.04.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til kommunens ekspedisjon på tlf. 37 17 02 00, post@vegarshei.kommune.no,

Detaljer

Roughnecks Oppdatert 22.09.2010.

Roughnecks Oppdatert 22.09.2010. Bedriftenes teleleverandør Phonero tilbud til: Roughnecks Oppdatert 22.09.2010. Phonero er bedriftenes teleleverandør: Best på dekning og kvalitet. Vi reduserer effektivt dine telefonikostnader Fasttelefoni,

Detaljer

Prisskjemaet inneholder 3 arkfaner/skjemaer som tilbyder skal fylle ut og besvare.

Prisskjemaet inneholder 3 arkfaner/skjemaer som tilbyder skal fylle ut og besvare. Informasjon om prisskjemaene Prisskjemaet inneholder 3 arkfaner/skjemaer som tilbyder skal fylle ut og besvare. - Arkfane/skjema - Priser fasttelefoni - Arkfane/skjema - Priser mobiltelefoni - Arkfane/skjema

Detaljer

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon Rammeavtale om kjøp av telefonitjenester for Statens landbruksforvaltning

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon Rammeavtale om kjøp av telefonitjenester for Statens landbruksforvaltning Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon Rammeavtale om kjøp av telefonitjenester for Statens landbruksforvaltning Side 1 av 9 Kundens kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse 1. Avtalens formål... 3 2. Bakgrunn

Detaljer

Telefonitrafikk og anskaffelser av mobiltelefoner

Telefonitrafikk og anskaffelser av mobiltelefoner Vedlegg A: Kravspesifikasjon Telefonitrafikk og anskaffelser av mobiltelefoner Vedlegg A - Kravspesifikasjon Side 1 av 6 Innhold 1. Innledning... 3 2. Overordnede mål for anskaffelsen... 3 3. Krav til

Detaljer

Krav- og løsningsspesifikasjon. nettbutikk

Krav- og løsningsspesifikasjon. nettbutikk Vedlegg 3 Krav- og løsningsspesifikasjon Mobiltelefoner, nettbrett og tilleggsutstyr. 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Krav... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.2 Krav til utvalg... 3 2.3 Krav til service... 3

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE NRDB. NRDB E-post-portering

PRODUKTBESKRIVELSE NRDB. NRDB E-post-portering PRODUKTBESKRIVELSE NRDB NRDB E-post-portering Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG TELEFONI...3

Detaljer

Del B Konkurransegrunnlag Kravspesifikasjon. Rammeavtale telefoniprodukter:

Del B Konkurransegrunnlag Kravspesifikasjon. Rammeavtale telefoniprodukter: spesifikasjon Del B Konkurransegrunnlag spesifikasjon Rammeavtale telefoniprodukter: Telefonsentraler Støttesystemer Fasttelefoner Satelittelefoner Tilhørende tjenester Dokumentets dato: 08.05.2013 Saksnummer:

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt om Undervisningsbygg Undervisningsbygg har normalt prosjekter for rundt 70 skoleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

Bedriftenes mobiloperatør

Bedriftenes mobiloperatør Bedriftenes mobiloperatør EN TRYGG SAMARBEIDSPARTNER Moderne og fleksible teletjenester Sofie Lohne, kunderådgiver Mer enn 275.000 fornøyde bedriftsbrukere - 30.000 bedrifter har valgt Phonero Landsdekkende

Detaljer

Tillegg: Spørsmål/svar/endringer

Tillegg: Spørsmål/svar/endringer ANSKAFFELSE: TELEFONI Tillegg: Spørsmål/svar/endringer Alle spørsmål og endringer legges under fortløpende. Nyeste spørsmål/svar/endring kommer øverst. Alle spørsmål/endringer som har fått en dato er besvart

Detaljer

VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE

VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE ANSKAFFELSESNR.: A-92383 Systemstøtte for Mobile Device Management (MDM) Side 1 av 7 VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn og formål med anskaffelsen... 2 2. Leveranseomfang...

Detaljer

Telenor Norge AS TILBYDER

Telenor Norge AS TILBYDER : Langtidsutlån av nøkkel Avtale om Langtidsutlån av Nøkkel () mellom Telenor Norge AS og TILBYDER Telenor Norge AS TILBYDER Dato og underskrift Dato og underskrift Eivind Brandser Salgsdirektør NN Tittel

Detaljer

Vedlegg 6. Anskaffelse IINR 1019 FERSKT KJØTT OG KJØTTPRODUKTER. SLA (Service Level Agreement) til. Side 1 av 5

Vedlegg 6. Anskaffelse IINR 1019 FERSKT KJØTT OG KJØTTPRODUKTER. SLA (Service Level Agreement) til. Side 1 av 5 til Anskaffelse IINR 1019 FERSKT KJØTT OG KJØTTPRODUKTER SLA (Service Level Agreement) Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1 LEVERANDØROPPLYSNINGER... 3 2 BESTILLING... 3 2.1 ORDREBEKREFTELSE... 3 3 LEVERING...

Detaljer

Tjenestebilag Fakturakontroll Medium og Large

Tjenestebilag Fakturakontroll Medium og Large Tjenestebilag Fakturakontroll Medium og Large 1. INNLEDNING Dette bilaget regulerer vilkårene for, og innholdet, i tjenesten Fakturakontroll Medium og Large, heretter kalt Tjenesten. Tjenesten er en tilleggstjeneste

Detaljer

Sak 12/2655 Teletrafikktjenester. Bilag 3 til kontrakten

Sak 12/2655 Teletrafikktjenester. Bilag 3 til kontrakten Sak 12/2655 tjenester Bilag 3 til kontrakten Kundens tekniske plattform Side 1 av 7 Innhold Dette dokumentet (Bilag 3) gir en beskrivelse av nåværende løsning, samt de spesifikke strategier og føringer

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Sentralisert Node

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Sentralisert Node PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR NRDB Sentralisert Node Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Presiseringer samt spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget telefoni tjenester

Presiseringer samt spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget telefoni tjenester Presiseringer samt spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget telefoni tjenester Presiseringer: Punkt i konkurransegrunnlaget: Del 1 Administrative bestemmelser punkt 1.1, fotnote 1 samt Del 2 Kontraktsvilkår

Detaljer

Innhold. Vedlegg 1, kravspesifikasjon, Rammeavtale for telefonitjenester

Innhold. Vedlegg 1, kravspesifikasjon, Rammeavtale for telefonitjenester Vedlegg 1, kravspesifikasjon, Rammeavtale for telefonitjenester Innhold 1 BRUK AV DETTE DOKUMENTET... 2 2 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN... 2 3 BEDRIFTSINTERNT NETT... 3 3.1 Følgende minimumskrav er satt

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Videresalg Telefoni

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Videresalg Telefoni PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE NRDB Videresalg Telefoni Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB Opprinnelsesmarkering

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB Opprinnelsesmarkering Tjenestebeskrivelse for NRDB Opprinnelsesmarkering Versjon 1.09 August 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N-0165 OSLO Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Lokal Node (VPN)

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Lokal Node (VPN) PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Lokal Node (VPN) Versjon 3.1, juni 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 5 1. INNLEDNING... 3 2. NRDB LOKAL NODE (VPN)...

Detaljer

Mobil Brukerveiledning

Mobil Brukerveiledning Mobil Brukerveiledning Velkommen som Telio mobilkunde INNHOLD VELKOMMEN TIL TELIO MOBIL.......................................3 KOMME I GANG................................................3 SPERRING AV

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB opprinnelsesmarkering

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB opprinnelsesmarkering Tjenestebeskrivelse for NRDB opprinnelsesmarkering Versjon 1.1. juni 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...

Detaljer

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant blinde og svaksynte

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant blinde og svaksynte Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant blinde og svaksynte Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 6 1.1 Bakgrunn og formål... 6 1.2 Målgruppen, metode og feltarbeid... 6 1.3 Utvalg...

Detaljer

Oppstartsmøte Midt Trøndelagskommunene August 2016

Oppstartsmøte Midt Trøndelagskommunene August 2016 Moderne og fleksible teletjenester for norske bedrifter Oppstartsmøte Midt Trøndelagskommunene August 2016 Moderne og fleksible teletjenester for bedrifter Agenda Presentasjon av avtalen Bedriftsnett/

Detaljer

BLANKE ARK AS. Tilbudsbrev, rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir. Forretningshemmeligheter

BLANKE ARK AS. Tilbudsbrev, rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir. Forretningshemmeligheter Fylkesmannen i Nordland Statens Hus Moloveien 10 8002 Bodø Deres ref: Vår ref: Ola Nordmann Bakevja, 11. september 2014 Tilbudsbrev, rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Viser til kunngjøring

Detaljer

Spørsmål og informasjon Konkurranse om kontrakt om levering telefoni- og mobiltrafikk

Spørsmål og informasjon Konkurranse om kontrakt om levering telefoni- og mobiltrafikk Spørsmål og informasjon Konkurranse om kontrakt om levering telefoni- og mobiltrafikk Dette dokumentet inngår som en del av konkurransegrunnlaget, jf konkurransegrunnlagets punkt 1.8. Eventuelle spørsmål

Detaljer

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I Utkast GENERELT. Hvor viktig er disse tjenestene for deg? (Kryss av på en skala fra til 5, der er svært viktig og 5 er lite viktig. Kryss av for

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har

Detaljer

SØRREISA OG DYRØY KOMMUNE

SØRREISA OG DYRØY KOMMUNE SØRREISA OG DYRØY KOMMUNE Anbudskonkurranse Mobiltelefoni Frister 11. april 2014 Utlysing av anbudskonkurransen 26. mai 2014 Frist for levering av tilbud 30. mai 2014 Anbudsåpning 13. juni 2014 Utpeking

Detaljer

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 ProffNett - mobilen som interntelefon Brukerveiledning Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 Innholdsfortegnelse 1 Internnummer... 3 2 Kortnummer... 3 3 Samtalefunksjoner... 3 3.1 Sett over... 3 3.2 Konferanse...

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon ilag 1 Kundens spesifikasjon Mobil datatrafikk SS-D ilag 1 Kundens spesifikasjon Mobil datatrafikk v.0.1 Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 KUNDENS KRVSPESIFIKSJON... 3 1.1 Omfang... 3 1.2 esvarelsen...

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB opprinnelsesmarkering

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB opprinnelsesmarkering Tjenestebeskrivelse for NRDB opprinnelsesmarkering Versjon 1.3, august 2010 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...3

Detaljer

Phonero Bedriftsportal BEDRIFTSPORTAL

Phonero Bedriftsportal BEDRIFTSPORTAL Phonero Bedriftsportal BEDRIFTSPORTAL 2 Phonero Bedriftsportal Phonero Bedriftsportal FULL KONTROLL OVER BEDRIFTENS TELE- OG DATABRUK Phonero Bedriftsportal inneholder alt man trenger for å ha oversikt

Detaljer

Samordnet Kommunikasjon Unified Communications fra Telenor Telenor med Office 365 Tjenestebilag

Samordnet Kommunikasjon Unified Communications fra Telenor Telenor med Office 365 Tjenestebilag Samordnet Kommunikasjon Unified Communications fra Telenor Telenor med Office 365 Tjenestebilag Versjon 1.10 Dato:24.august 2015 Side 1 av 8 INNHOLD Tjenestebilag Telenor med Office 365 1. INNLEDNING...

Detaljer

WE NEED TO TALK TILBUD OM TELETJENESTER TIL

WE NEED TO TALK TILBUD OM TELETJENESTER TIL WE NEED TO TALK TILBUD OM TELETJENESTER TIL «Din bedrift» EN TRYGG SAMARBEIDSPARTNER Phonero ble etablert i 2008 og er en fullservice leverandør av mobil- og telefonitjenester med landets beste dekning

Detaljer

Mobiltelefonreglement

Mobiltelefonreglement Mobiltelefonreglement Gjeldende fra 1. januar 2015. Vedtatt av Administrasjonsutvalget 16.2.2015 Versjon 1.1 Revidert 27.1.2017 av TKA Side 1 av 5 Innhold Mobiltelefongodtgjøring for kommunalt ansatte...

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen Kontraktsbestemmelser mellom Skedsmo kommune og Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen 2012 1 Innhold 1. Formål... 3 2. Parter og kontaktpersoner... 3 3. Kontraktens varighet... 3 4. Kontrakten...

Detaljer

TJENESTEBESKRIVELSE IP VPN

TJENESTEBESKRIVELSE IP VPN TJENESTEBESKRIVELSE IP VPN IPVPN Primær Aksess og Mobil Backup 20160413/OAN 1 OPPSUMMERING 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prinsippskisse IPVPN Mobil PrimærAksess & IPVPN Mobil backup... 3 2 BESKRIVELSE 4 2.1

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Nummerportabilitet

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Nummerportabilitet PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE NRDB Nummerportabilitet Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Phonect - FAQ. Innhold

Phonect - FAQ. Innhold Phonect - FAQ Innhold Hvordan bli kunde... 2 Informasjon til nye kunder... 2 Før portering:... 2 Backup... 2 Operatørlåst mobil... 2 Eierskifteskjema... 3 Etter portering:... 3 SIM-kort... 3 PIN-kode...

Detaljer

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

Jf. kundens kravspesifikasjon.

Jf. kundens kravspesifikasjon. Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Kundens krav til Oppdraget beskrives her. Dette gir grunnlag for hva som skal leveres fra Konsulenten til slutt, og har også betydning for hva som regnes som mangler

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN)

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN) PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR Lokal Node (VPN) Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

2B - SSA-V Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

2B - SSA-V Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BESKRIVELSE BILAG 1... 3 1.2 KRAVTABELL... 3 2 AVTALENS OMFANG... 4 2.1 KUNDENS FORMÅL MED AVTALEN... 4 3

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE NRDB. NRDB Nummerforespørsel

PRODUKTBESKRIVELSE NRDB. NRDB Nummerforespørsel PRODUKTBESKRIVELSE NRDB NRDB Nummerforespørsel Versjon 1.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 PRODUKTBESKRIVELSE...3 1.1 PRINSIPP...3 1.2 BESKRIVELSE AV TJENESTEN...3

Detaljer

Tilbud ABAX elektronisk kjørebok

Tilbud ABAX elektronisk kjørebok Glass og Fasadeforeningen Fridtjof Nansens vei 19 N-0369 Oslo Tilbud ABAX elektronisk kjørebok Vi viser til hyggelig dialog, og har med dette gleden av å oversende tilbud på ABAX elektronisk kjørebok som

Detaljer

BILAG 4 PRISER AVTALE FOR VIDERESALG AV FASTTELEFONIABONNEMENT BILAG 4 PRISER. Versjon 1. september 2015 Side 1 av 13

BILAG 4 PRISER AVTALE FOR VIDERESALG AV FASTTELEFONIABONNEMENT BILAG 4 PRISER. Versjon 1. september 2015 Side 1 av 13 BILAG 4 PRISER Versjon 1. september 215 Side 1 av 13 INNHOLD 1 PRISER FOR AKSESS OG TRAFIKK... 3 1.1 PRISER FOR AKSESS... 3 1.1.1 Leie av aksess... 3 1.1.2 Etablering av ny aksess... 4 1.1.3 Flytting av

Detaljer

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162 Oppdag dine Telenor-fordeler Velkommen Oppdag Telenor-fordelene dine Gratulerer med ny mobiltelefon, vi håper

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Videresalg Telefoni

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Videresalg Telefoni PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Videresalg Telefoni Versjon 2.1, juni 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 6 1. INNLEDNING... 3 2. REFERANSER... 3 3.

Detaljer

Bilag 1 til vedlikeholdsavtalen samt driftsavtalen KRAVSPESIFIKASJON. Administrativt system for skole og SFO

Bilag 1 til vedlikeholdsavtalen samt driftsavtalen KRAVSPESIFIKASJON. Administrativt system for skole og SFO Bilag 1 til vedlikeholdsavtalen samt driftsavtalen KRAVSPESIFIKASJON Administrativt system for skole og SFO SAK NR.: 15/05314 1 Kravmatrise Spesifikasjon av krav Skal (S) Bør (B) Kravet MÅ tilfredsstilles.

Detaljer

Samordnet Kommunikasjon. Unified Communications fra Telenor. Telenor med Office 365. Tjenestebilag. Lansering 03.11.2014

Samordnet Kommunikasjon. Unified Communications fra Telenor. Telenor med Office 365. Tjenestebilag. Lansering 03.11.2014 Samordnet Kommunikasjon Unified Communications fra Telenor Telenor med Office 365 Tjenestebilag Lansering 03.11.2014 Versjon 1.04 Dato:04. november 2014 Side 1 av 8 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNET

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON/TILBUDSSKJEMA OG EVALUERINGSKRITERIER

KRAVSPESIFIKASJON/TILBUDSSKJEMA OG EVALUERINGSKRITERIER Vedlegg : ravspesifikasjon/tilbudsskjema og evaluering RAVSPESIFIASJN/ILBUDSSJEMA G EVALUERINGSRIERIER rav til telefonitjenester fremgår av skjema punkt.3 ravspesifikasjon/ilbudsskjema. Skjema skal fylles

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Sentralisert Node

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Sentralisert Node PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Sentralisert Node Versjon 3.1, juni 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 5 1. INNLEDNING... 3 2. NRDB SENTRALISERT NODE...

Detaljer

WE NEED TO TALK TILBUDSBREV

WE NEED TO TALK TILBUDSBREV WE NEED TO TALK TILBUDSBREV NELFO 10.06.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. En trygg samarbeidspartner 2. Kontaktinformasjon 3. Beskrivelse av tilbud 4. Produkter og tjenester 1. Mobiltelefoni 2. Mobilt Bredbånd

Detaljer

1 ANSKAFFELSENS FORMÅL Implementeringsplan Forkortelser og begreper KRAVTABELL... 3

1 ANSKAFFELSENS FORMÅL Implementeringsplan Forkortelser og begreper KRAVTABELL... 3 VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ANSKAFFELSENS FORMÅL... 2 1.1 Implementeringsplan... 2 1.2 Forkortelser og begreper... 2 2 KRAVTABELL... 3 2.1 Generelle krav til aksesspunkttjenesten...

Detaljer

Syntel AS leverer det du trenger for enkel, sikker og effektiv drift av din virksomhet.

Syntel AS leverer det du trenger for enkel, sikker og effektiv drift av din virksomhet. SYNTEL Syntel AS leverer det du trenger for enkel, sikker og effektiv drift av din virksomhet. Du kan velge oss som totalleverandør, eller plukke ut de produktene du har behov for. Office 365 Komplett

Detaljer

Sårbarhet i telenettene aktørenes roller, plikter og rettigheter. av Hans Olav Røyr rådgiver Seksjon for sikkerhet og beredskap i nett

Sårbarhet i telenettene aktørenes roller, plikter og rettigheter. av Hans Olav Røyr rådgiver Seksjon for sikkerhet og beredskap i nett Sårbarhet i telenettene aktørenes roller, plikter og rettigheter av Hans Olav Røyr rådgiver Seksjon for sikkerhet og beredskap i nett 1 Agenda Litt om Post- og teletilsynet Hva er elektronisk kommunikasjon?

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Internett

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Internett PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR NRDB Internett Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG TELEFONI...3

Detaljer

Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Prisbestemmelser

Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Prisbestemmelser Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Prisbestemmelser Avtale om IKT-utstyr med tilhørende programvare, service og vedlikehold, samt telefoniutstyr for Statens landbruksforvaltning Bilag 4 til Rammeavtale

Detaljer

Hver tjeneste i kravspesifikasjonen skal prises i et eget prisark, se Vedlegg 5 Prisskjema.

Hver tjeneste i kravspesifikasjonen skal prises i et eget prisark, se Vedlegg 5 Prisskjema. nskaffelsen gjelder nskaffelsen gjelder inngåelse av rammeavtale som skal dekke BKF og kasia sine behov for IKT-utstyr til sluttbrukere og er delt i følgende produktgrupper: 1. PCer med utstyr og tjenester

Detaljer

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 1/2016 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter Hjemmetelefonen Gir mange muligheter Velkommen! Denne brosjyren skal hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt telefonabonnement. Med fasttelefon får du tilgang til nyttige tjenester, og du kan velge tre av

Detaljer

VEDLEGG G KRAVSPESIFIKASJON. Anbudskonkurranse for telefoni- og mobiltrafikk INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg G Kravspesifikasjon

VEDLEGG G KRAVSPESIFIKASJON. Anbudskonkurranse for telefoni- og mobiltrafikk INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg G Kravspesifikasjon Vedlegg G Kravspesifikasjon VEDLEGG G KRAVSPESIFIKASJON Anbudskonkurranse for telefoni- og mobiltrafikk INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag. Inkludert i Mobil Bedrift

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag. Inkludert i Mobil Bedrift Mobil Bedrift Mobil Bedrift Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Med Mobil Bedrift sikrer du både at dine kunder får profesjonell service og at dine ansatte kan samarbeide bedre. Du har full

Detaljer

Phonero Bedriftsportal

Phonero Bedriftsportal Phonero Bedriftsportal Phonero Bedriftsportal Phonero Bedriftsportal inneholder alt man trenger for å holde orden på bedriftens telefoniløsninger, og inkluderer en rekke nyttige moduler som bedrifter normalt

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Priser NRDB Versjon 8.6 Juni 2008

Priser NRDB Versjon 8.6 Juni 2008 Priser NRDB Versjon 8.6 Juni 2008 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N-0165 OSLO Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. PRODUKTER... 3 2. PRISER... 4 2.1 INFRASTRUKTUR... 4

Detaljer

Tjenestekjøp bilag 1. 2 Tabell De spesifikasjoner som fremgår av tabellen danner grunnlaget for Leverandørens løsningsforslag, jf. bilag 2.

Tjenestekjøp bilag 1. 2 Tabell De spesifikasjoner som fremgår av tabellen danner grunnlaget for Leverandørens løsningsforslag, jf. bilag 2. Tjenestekjøp bilag 1 Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon 1 Anskaffelsen gjelder Oppdragsgiver skal innhente tilbud på levering av tilgang til TV-kanaler til 13 institusjoner med til sammen 544 punkter

Detaljer

Bilag 1 Utstyr og/eller programvare som skal vedlikeholdes Her angis det utstyr og/eller programvare som vedlikeholdstjenesten omfatter.

Bilag 1 Utstyr og/eller programvare som skal vedlikeholdes Her angis det utstyr og/eller programvare som vedlikeholdstjenesten omfatter. Bilag 1 Utstyr og/eller programvare som skal vedlikeholdes Her angis det utstyr og/eller programvare som vedlikeholdstjenesten omfatter. Beskrivelse/navn Rammeavtalen gjelder bistand til APEX programmering

Detaljer

Oppsett «Visma Contacts»

Oppsett «Visma Contacts» Oppsett «Visma Contacts» Kort implementeringsguide for Visma Global Mer info: https://itunes.apple.com/us/app/visma-contacts/id1050106314?mt=8 Merk: Du kan laste ned appen og prøve demoversjonen uten at

Detaljer

Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal Fakturakontroll. Mai 2017

Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal Fakturakontroll. Mai 2017 Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal Fakturakontroll Mai 2017 Innholdsfortegnelse Innledning 3 1. Innlogging og krav til nettleser 3 2. Fakturakontroll 4 Navigering 4 Definere regler/profiler 4 Profil-

Detaljer

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager Tilbudsforespørsel: Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ANSKAFFELSENS FORMÅL 2.0 OMFANG OG KONTRAKTSVERDI 3.0 GENERELT OM KONKURRANSEN 3.1 Krav til tilbudet 3.2

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS)

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Kunde (heretter kalt Kunden) Avtale SMS Gateway Firmanavn / Navn Org. Nr. / Personnummer Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Merkantil kontaktperson Telefonnummer Epost Adresse / Postboks Postnummer

Detaljer

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE PÅ TRYKKING (GRAFISK) 12/40093

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE PÅ TRYKKING (GRAFISK) 12/40093 VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE PÅ TRYKKING (GRAFISK) 12/40093 Innholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE... 1 2 MINIMUMSKRAV... 1 2.1 KVALITET... 1 2.2 FILOVERFØRING...

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Telenor Norge AS TILBYDER

Telenor Norge AS TILBYDER Tilleggsavtale PLUSS som tillegg til BASIS samtrafikkavtale mellom Telenor Norge AS og TILBYDER Utgave 2012.02 Telenor Norge AS TILBYDER Dato og underskrift Dato og underskrift Petter Bilden Salgsdirektør

Detaljer

VEDLEGG 2 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 2 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 2 KRAVSPESIFIKASJON 1. Om Skatteetaten Skatteetaten består av Skattedirektoratet, skattekontorene og Skatteopplysningen. Skattedirektoratet er underlagt Finansdepartementet og ledes av Skattedirektøren.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. paypoint.taxi. Versjon 1.0 06.01.09. Brukerveiledning for paypoint.taxi Versjon 1.0 1

BRUKERVEILEDNING. paypoint.taxi. Versjon 1.0 06.01.09. Brukerveiledning for paypoint.taxi Versjon 1.0 1 BRUKERVEILEDNING paypoint.taxi Versjon 1.0 06.01.09 Brukerveiledning for paypoint.taxi Versjon 1.0 1 Innholdsfortegnelse Taxi booking paypoint.taxi... 3 Innledning... 3 Konfigurering av kommunikasjon...

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Opprinnelsesmarkering

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Opprinnelsesmarkering PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Opprinnelsesmarkering Versjon 1.4, april 2012 NRDB Opprinnelsesmarkering Versjon 1.4, april 2012 Side 1 av 5 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av tjenesten... 3 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Phonero Bedriftenes Mobiloperatør

Phonero Bedriftenes Mobiloperatør Phonero Moderne og fleksible teletjenester Det var helt i slutten av 2008 at eventyret startet. Vi ønsket å tilby bedrifter et rimeligere alternativ til kostbare hussentraler, moderne og fleksible telefoniløsninger,

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer