O k s v a l I I I S a m e i e. - Sak 2 - Informasjon om styrets arbeid første halvår 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "O k s v a l I I I S a m e i e. - Sak 2 - Informasjon om styrets arbeid første halvår 2011"

Transkript

1 - Sak 2 - Informasjon om styrets arbeid første halvår 2011

2 Styrets arbeid i 2011 Daglig drift av sameiet og barnehagen Nytt intern kontrollsystem Kartlegging av styrets ansvarsområder, lover og forskrifter Informasjon Rammeavtaler på anskaffelser Renovasjon Utbyggingsgrad av sameiet Nytt arkivsystem

3 Styrets arbeid i 2011 Barnehagen Branntilsyn Nye piper i rekkehusene Oppgradering av pipene i sentrumsbygget Parkering Lån og lånebetingelser Budsjett 2012 Nye vedtekter Ekstra ordinært sameiemøte

4 Drift av sameiet og barnehagen Mye lekkasjer på takene Skyldes dårlig arbeid og mange endringer/tillegg Mye av de samme feilene går igjen Beising av boligmassen går litt tregt Barnehagen Utbedring av utearealene Avvikling av ansatte i sameiet Det har vært 2 ansatte i sameiet er nå avviklet

5 Internkontrollsystemet Lovpålagt siden Sikre en god og sikker drift av sameie Fjerne farer og risiko Avklaring av roller og ansvar Lovpålagt dokumentasjon

6 Kartlegging av styrets ansvarsområder, lover og forskrifter Veldig mye uklart om hvordan sameiet har vært drevet og dokumentasjon Hva har vi av avtaler og forpliktelser Hvordan løser vi grensesnittet mellom den enkelte beboer og sameiet Utfordringer, bygningsmassen vår trenger nå mye vedlikehold fremover, hva er ditt og vårt Hvordan møte den enkelte beboer Hvordan skal skader som skyldes omgjøringer /endringer av den enkelte beboer håndteres

7 Informasjon Egen postkasse ved barnehagen Informasjonstavle ved barnehagen Eget telefonnummer, legge igjen beskjeder Informasjon på facebook Bedre e-post-håndtering Bedre internettsider

8 Rammeavtaler Vaktmestertjenester Snekkerarbeider Elektriker Rørlegger Blikkenslager Spyle og slamsuging Sommer- og vintervedlikehold Skadedyrkontroll og bekjempelse

9 Renovasjon Nesodden kommune gjennomfører nytt renovasjonssystem våren 2012 som pårører oss Egen sak på dette møtet

10 Utbyggingsgrad av sameiet Vi har pr i dag bygd ut sameiet innen for gjeldene reguleringsplan. Det kan bety at ingen flere får bygge ut Vi har hatt møte med kommunen, de ber oss om å starte en reguleringsendring / evt. ny reguleringsplan Kostbart / tidkrevende Sameiet må beslutte et eller annet for å komme videre, hvis det er ønskelig

11 Nytt arkivsystem Pr i dag finnes det et fullt skap + noen hyllemeter med permer og en styre-pc, etter 25 år drift Meget vanskelig å overta må starte litt på nytt igjen Finner ikke dokumentasjon på rutiner og beslutninger Mangler dokumentasjon på alle endringer

12 Nytt arkivsystem Nå bygger vi opp et databasert arkiv Alt gamle/nødvendig materiale vil bli skannet og arkivert Alle boenheter vil få sin egen mappe Alle kontrakter/avtaler vil bli arkivert Alle møtereferater Lovpålagte dokumenter

13 Barnehagen Kontrakten mellom barnehagen går frem til 2018 (kan ikke sies opp av sameiet) Gjennomført ny takst med tanke på økning av husleie Takst med dagens husleie (ca. kr ,- pr år) kr ,- Takst med husleie oppjustert til markedsleie (inntil kr ,- pr år) kr ,-

14 Branntilsyn Fyringsforbud i alle rekkehusene Skyldes gamle piper Mye omgjøringer Dårlig arbeid ved montering av pipene Dårlig arbeid ved omlegging av takene Pipebranner

15 Branntilsyn Mangelfull skilting Nye skilter på husene Mangler beredskapsstiger på alle rekkehusene Må gå til innkjøp av nye stiger Kontroll av pipene i Sentrumsbygget Er gjennomført, mange mangler, kan få fyringsforbud for et par av pipene

16 Nye piper i rekkehusene Møtevirksomhet for å kartlegge omfanget Innhenting av tilbud/anbud Valg av entreprenør Oslo Pipesenter as Pris ca. kr ,- pr pipe for 15 cm + mva. Pris ca. kr ,- pr pipe for 18 cm + mva. Plattform kr ,- pr stk. + mva.

17 Nye piper i rekkehusene Arbeidsfordeling mellom pipeentreprenør og den enkelte beboer Beboer river alt rundt pipe og ildsted (hvis ønskelig) Pr i dag er 34 piper utskiftet, av totalt 80 Ferdigstillelse av arbeidet 1. mars 2012

18 Oppgradere pipene i sentrumsbygget Gjennomført filming av alle pipeløpene Mange feil, sprekker i innerrøret, dårlig gjenmuring av gamle ildsteder, utette Avtrekksviftene fungerer dårlig eller er borte Leilighetene er for tette, kommer røyk inn i leilighetene (undertrykk) Gjennomfører forsøk, for å finne en egnet metode for å løse problemet i nr. 11 Kostnader for total renovering mellom kr og ,-

19 Parkering Stort behov for parkeringsplasser dette har vært oppe i mange sameiemøter tidligere Har utarbeidet skisser på tenkte områder Gjennomført møter med Nesodden kommune Gjenstår møter med trafikk- og eiendomsetaten Utarbeide byggeplaner Oversende byggesøknader

20 Parkering Grønn markering er mulige arealer for nye parkeringsplasser

21 Parkering Kostnader: Planlegging ca. kr ,- ( vi har brukt ca. kr ,- ) Gebyrer ca. kr ,- (kommunen) Utbygging ca. 2,5 3 mill, avhengig av utforming (uten tak) Utbygging med tak over noen av plassene?

22 Parkering Tid, mulig oppstart neste år, ferdig 2013? Finansiering Sameiet tar kostnaden og selger / leier ut plasser Hver enkelt kjøper og betaler sin(e) plasser Dette blir egen sak på sameiermøtet våren 2012 Her må også sameiet tenke på gjesteparkering

23 Lån og lånebetingelser Vi har 3 lån i dag, pålydende ,- Vi betaler 6,5 % i renter Årlig kostnad er kr ,- Refinansiering og innbaking av pipelån, pålydende kr ,- Nedbetaling 20 år Rentesats 4.9 % Årlige kostnader kr ,- (økning ca. kr.80,- pr. bolig pr mnd.)

24 Budsjett 2012 Faste utgifter øker med 5 6 % Større lån, ca. kr. 80,- pr mnd pr bolig Økte vedlikeholdskostnader? Mer hjelp fra eksterne, planlegging / utredning Vi har valgt å øke husleien med 6%

25 Vedtektsendring Våre vedtekter er ikke tilpasset den nye sameieloven Veldig lite konkret å forholde seg til for styret (synse, mene og tro) Vanskelig for beboerne å forholde seg til (hva er mine rettighet/plikter) Vanskelig både for styret og den enkelte beboer, særlig nyinnflyttede Likhet for alle Egen sak på dette møtet

26 Videre arbeid Kartlegge bygningsmassen Vedlikeholdsplaner ( her er vi avhengig av å få avklart forholdet mellom sameiet og den enkelte beboer) Kostnadsoverslag Langtidsbudsjett Skape forutsigbarhet

27 - Sak 3 - Vedtagelse av renovasjonsløsninger

28 Sak 3 - Renovasjonsløsning Pålagt ny renovasjonsløsning fra Follo Ren Skal gjennomføres hos oss våren 2012 Vi har ingen mulighet til å velge annen leverandør Vi har gjennomført flere møter

29 Sak 3 - Renovasjonsløsning Oppsamlingssteder/returpunkt i kommunen kan bli redusert Det er tre alternative løsninger + kombinasjoner Ønskelig fra kommunens side at renovasjonsavgiften går over husleien

30 Alternativ 1 Alle får utlevert 2 søppelbeholdere, 240L, en til restavfall og en til papir/papp Samme pris som i dag alle får direkte regning Alle må ha beholderne på sin eiendom Tømming: Restavfall hver 14 dag Papp/papir hver mnd. Alle må flytte/hente sine beholdere ved kjørbar vei ved hentedato Rengjøring av beholderne Sameiet har ikke noe ansvar

31 Alternativ 1 To beholdere pr bolig

32 Alternativ 2 Store container, en til restavfall og en til papir. 23 stk av hver, totalt 46 containere Sameiet må bygge plasser med tak/skur Vi har ikke disse arealene pr i dag Samme pris renovasjonsavgift vil gå gjennom husleien Rengjøring av beholderne Vedlikehold av plasser/bygg

33 Alternativ 2 Ca. åtte slike beholdere plassert på seks lokasjoner i sameiet

34 Alternativ 3 Nedgravde løsninger, 6 stk ( 3 rest/3 papir ) Kostbart ca pr enhet (totalt 1 mill.) Får ,- pr enhet i støtte Samme pris renovasjonsavgift vil gå gjennom husleien Trenger små areal, medfører frigjort areal Redusert vedlikehold Luktfrie Lokalisering: 2 ved lekeplass tun 1, 2 ved sentrumsbygget, 2 ved lekeplass tun 4

35 Alternativ 3 Seks slike beholdere nedgravd på tre lokasjoner i sameiet

36 Kombinasjonsløsninger 1. Alle får en beholder til restavfall + leverer papp/papir på Teigen/returpunkt 2. Alle får en beholder til restavfall og fellesbeholdere til papir/papp Sameiet må ordne oppsamlingsplasser

37 Styrets innstilling Vi innstiller på alternativ 3 Begrunnelse Best estetisk, vil berike og løfte sameiet Minst vedlikehold Tilgjengelig hele tiden - ingen begrensing av volum Minst problem med rengjøring og skadedyr Etterskrift: Alternativet ble vedtatt av sameiermøtet

38 - Sak 4 - Vedtagelse av vedtekter

39 Styrets innstilling Bestemmelsene i vedlegg 3 til innkallingen vedtas som nye vedtekter for Oksval III Sameie. Sameiermøtet har mulighet til å vedta korrigeringer så langt det prinsipielle innholdet i forslaget ikke endres Etterskrift: Styret valgte, etter ønske fra møtedeltagerne, kun å redegjøre for forslaget til nye vedtekter

Tolia Tidende. 31 årgang 11.12.2014 Tolia.no Facebook for korte viktige beskjeder fra styret.

Tolia Tidende. 31 årgang 11.12.2014 Tolia.no Facebook for korte viktige beskjeder fra styret. Tolia Tidende 31 årgang 11.12.2014 Tolia.no Facebook for korte viktige beskjeder fra styret. BRANNSIKKERHET I TOLIA S24 På Generalforsamlingen i mai fikk styret fullmakt til å innhente tilbud på brannsikring

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30

innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30 Kringsjå Grendelag innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Regnskap 2011 4. Meddelelse av

Detaljer

Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 2011 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap

Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 2011 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 211 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap 2 1 STEMMESEDDEL STEMMESEDDEL Andelen stemmer for: alternativ 1 alternativ 2 alternativ 3 alternativ 4 avstår fra å stemme

Detaljer

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine 21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine Slik kan du bli gjeldfri! Å komme seg ut av tung forbruksgjeld er vanskelig. Du må være motivert til å klare det og innstilt på

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse: Sameiet Eugenies gate 4 NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT SAMEIERMØTE 21. april 2015 Sameiet Eugenies gate 4 Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte

Detaljer

Sameiet Kystad Terrasse

Sameiet Kystad Terrasse Sameiet Kystad Terrasse Innkalling til Årsmøtet 2007 I Byåsen Kirke (Tidligere Halset Kirke) torsdag 26.04.2007. kl. 19.00 1. Årsmøtets lovlige innkalling. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Åpning

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Få oppslutning om oppgradering!

Få oppslutning om oppgradering! Få oppslutning om oppgradering! Veileder for styrer i borettslag og sameier Forberedelse og medvirkning Vedtak Byggestart Veileder for beslutningsprosess om oppgradering Hvordan ser det ut der du bor?

Detaljer

Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar.

Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar. Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar. Innhold 1 Saker styret har jobbet mye med:... 2 1.1 Taklekkasje... 2 1.2 Lekkasje i leilighet i 1.etg....

Detaljer

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER 1 NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER Vi er glade for å ønske nye beboere velkommen i Lersolveien borettslag. Vi er et borettslag som består av 5 blokker med 12

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19. mai 2009

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsamameie, avholdes tirsdag 25. april 2006, kl. 18.00 i Misjonskirken, Slemdalsvn. 1 (Majorstua). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2. Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen, 09.03.11.

RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2. Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen, 09.03.11. RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2 Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen, 09.03.11. INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel I: Kapittel II: Kapittel

Detaljer

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag 1 Besøk også våre nettsider http://sloreasen.borettslag.net Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Viking Borettslag Lavollgata 30 B 8800 SANDNESSJØEN Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Sted: Sentrumkirka, Nessgata Antall til stede: 22, 21 etter sak 2. 1. Etter

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005 ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder: Ingunn Thornes, nr. 1, leder og økonomiansvarlig Styremedl.:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Informasjonshefte for Oksval II Sameie

Informasjonshefte for Oksval II Sameie Informasjonshefte for Oksval II Sameie Innholdsfortegnelse 1. Forord 2. Historisk oversikt over Oksval II 3. Beskrivelse av sameieformen 4. Sameiermøtet 5. Styret 6. Fellesutgifter/vedlikeholdsfond 7.

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Haukåsen Sameie I, avholdes torsdag 30.03.2006, kl. 18.00 på Trosterud skole (samlingssalen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i, avholdes onsdag 30. juni 2010, kl. 19:00 hos Restaurant Olsen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse

Detaljer

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER Bladlusa Kun 6 uker til jul :-) 10. november 2010 ENDRING - NYE REGLER / OPPUSSING AV BAD ( VÅTROM) Nye krav til oppussing av våtrom (bad og vaskerom) Fra 1. juli i år ble det innført ny Plan- og bygningslov.

Detaljer