Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!"

Transkript

1 Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et nytt sted. Det gir en oversikt over reglene som borettslaget mener er viktige for at fellesskapet skal fungere godt. Om flere spørsmål dukker opp, ta kontakt med styret eller en nabo. Borettslagets styre: I borettslagets styre sitter Tom Sandbæk, leder (B-oppgang) Sven Boye, nestleder (A-oppgang) Gro Shakesby, medlem (B-oppgang) Bettina Langli, medlem (B-oppgang) Marianne Svendsen, medlem (A-oppgang) Styret møtes en gang pr. måned i styrerommet. Det ligger i første etasje, på hjørnet mot jernbanesporene (ved siden av søppelrommet). Kontakt og informasjon: Styret har postkasse i A-oppgangen. Styret har egen e-postadresse: Skriftelige henvendelse skjer via styrets postkasse eller som e-post. Informasjon om borettslaget finner du på hjemmesiden: Informasjonsskriv: På hjemmesiden finner du blant annet informasjonsskriv fra styret til andelseierne. Disse bør leses godt fordi de innholder nyttig informasjon. Informasjonsskrivene og annen informasjon fra styret sendes beboerne pr epost. Vi ber deg av den grunn om raskt å sende din e-postadresse til styret, om det ikke er gjort allerede. Din henvendelse til styret må også innholde hvilket leilighetsnummer du nå bor i. Rammer for borettslaget: Rammer for borettslaget og styrets arbeid er borettslagsloven, vedtekter for Enga borettslag, husordensregler for Enga borettslag, retningslinjer for styrearbeid og generalforsamlingen i borettslaget. Vi ber deg om å gjøre deg kjent med rammene.

2 Leverandører: Om du ønsker informasjon om hvilken elektriker eller rørlegger som opprinnelig ble brukt ved utbygging av Enga borettslag finnes det i beboerpermen som følger andelen. Nøkler og eventuell portåpner til garasjen: Det skal følge med minst tre ordinære nøkler til egen andel. Denne nøkkelen er ikke nummerert og kan files hos enhver låsesmed. I tillegg skal det til hver boenhet medfølge tre nøkler som går til felles inngangsdør for oppgangen du bor i, samt til annet fellesareal. Det finnes en oversikt hos styret over hvor mange nøkler som er kvittert ut for din andel. Disse nøklene er nummerert. Ønsker du å bestille flere nøkler, gjøres det gjennom styret. For dette vil du motta faktura fra forretningsfører. Til hver andel skal det også følge egen nøkkel til dør inntil avlesning av strømforbruk. Dette er en «universalnøkkel», og samme nøkkel går til alle strømskap (i gangen mellom leilighetene). Noen andeler har montert ekstra sikkerhetslås. Dette har det vært opp til den enkelte andelseier å avgjøre. Ved henvendelse til styret vil du få kontaktinformasjon på den leverandøren som borettslaget har gjort bruk av. Pr dato finnes to typer sikkerhetslåser. Portåpner til garasjen kan bestilles gjennom styret. For dette vil du motta faktura fra forretningsfører. Dør inn til egen andel: Det skal ikke lages hull i egen inngangsdør. Dette for å bevare døren lengst mulig. Vi ber deg om å bruke lim som lar seg fjerne uten å skade døren om du ønsker å ha navnskilt på døren. Du kan også montere skiltet på veggen ved siden av døren. Postkasseskilt: Vi skal ha enhetlige skilt på postkassene. Disse bestilles gjennom styret. Det gjelder også om du ønsker å fremleie andelen din. For dette vil du motta faktura fra forretningsfører eller rett fra skiltprodusent. Vaktmester vil fjerne lapper/klistremerker på postkassene/-skiltene, med unntak av Nei til reklame-skilt.

3 Ringeklokker: Styret foretar omprogrammering av tablået med ringeklokker ved de felles inngangsdørene. Ta kontakt med styret for endring av navn på ringeklokken. Sykkelparkering: Det er plass for sykkelparkering utenfor inngang A. Borettslaget har dessverre ingen sykkelparkering under tak. Bilparkering ute: Borettslaget disponerer parkeringsplasser på inngangssiden av borettslaget og langs fortauet mot inngangen. Langs inngangssiden er det to forskjellige typer av plasser. Noen disponerer vi hele døgnet, andre mellom kl til på hverdager, samt lørdag og søndag. Disse plassene er merket. Den kategorien parkeringsplasser som vi disponerer hele døgnet er merket Enga borettslag, mens den andre kategorien er merket Enga borettslag, Gjesteparkering 1-8, NB! Reservert Sameiet BJN gate 5 manfredag i tidsrommet Plassene langs fortau mot inngang, går fra jernbanebroen og opp til porten til Jernbaneverket. Disse p-plassene er merket Enga borettslag. P- plassene på oversiden av porten disponeres ikke av borettslaget, men av vår nabo Sameiet Biskop Jens Nilssønsgt. 5. På alle typer parkeringsplasser kreves parkeringsbevis, uavhengig om det er beboers bil eller gjesters bil. Du kan bestille parkeringsbevis hos styret gjennom e-post eller styrets postkasse. Det er utkvittert et plastskilt for parkering til hver boenhet. Disse følger leiligheten. Søppelrom og container: Søppelrommet er i 1. etasje ved siden av inngangsdøren til B-oppgang. Her kan det ikke kastes miljøavfall, kun husholdningsavfall. Avfall/søppel hentes mandag og fredag. Papir hentes fredag. Annet type avfall skal ikke plasseres i søppelrom. Det koster deg og borettslaget dyrt å få fjernet annen type søppel som eventuelt hensettes der. Det bestilles container hver vår og høst i anledning dugnadene. Denne containeren kan også beboere gjøre bruk av for å kvitte seg med avfall gamle møbler etc. Brannveier:

4 Trappene og avsatsene er rømningsveier ved brann. Dette gjelder også kjellergangene. Av den grunn må det ikke plasseres private gjenstander i fellesareal. Om det gjøres, vil disse bli fjernet av vaktmester. Heisen må ikke benyttes ved brann. Fellesareal skal ikke innholde personlige gjenstander: Av hensyn til at vi er ulike mennesker som har ulike preferanser skal fellesareal ikke innholde personlige gjenstander. Med det menes for eksempel bilder, planter eller pyntegjenstander. Trappehus og partiet foran inngangsdørene til leilighetene er områder som omfattes. Slike gjenstander kan også skape farlige situasjoner i en nødsituasjon. Vask av fellesareal: Fellesareal blir vasket hver fredag. I tillegg blir fellesareal fra kjeller opp til og med 3. etasje vasket hver mandag (eventuelt tirsdag). Vaktmester: Borettslaget har vaktmester (fra firma Bygårdsservice) som kommer to ganger i uken. Vaktmesteren arbeider på oppdrag fra styret, slik at den enkelte beboer kan ikke gjøre bruk av vaktmesters tjenester. Vedlikehold av fellesareal og fasade: Vedlikehold av fellesareal og fasade administreres av styret. Egen inngangsdør med ramme og balkong regnes som felleseie. Meld fra til styret om du ser noe som må utbedres. Balkong: Borettslaget har standard farge på markiser og screen og standard krav for vindskjerming. Ta kontakt med styret for informasjon, eller se på borettslagets web-side. Balkongene er å betrakte som felleseie. Det skal ikke gjøres endringer som regnes som fasademessige endringer. Det skal heller ikke monteres og/eller oppbevares gjenstander som ikke naturlig hører til på en balkong. Kabelanlegg: Borettslaget eier kabelanlegget og kjøper pr dato tjenester av Get. Ta kontakt med styret for informasjon. Det skal ikke monteres parabolantenne utvendig; ei heller på balkongen.

5 Snømåking: Partiet foran inngangene i 2. etasje samt bilvei blir måkt ved behov ved snøfall. Elektrisk anlegg, rørsystem og våtrom i egen boenhet: Den enkelte andelseier er selv ansvarlig for at elektrisk anlegg, rørsystem og våtrom er i forskriftsmessig orden i egen andel. Ved mistanke om feil og mangler må utbedring foretas og styret informeres umiddelbart. Brannslange og -varslingsutstyr: I alle boenhetene skal det være brannslange på kjøkkenet (under vasken). I tillegg finnes det sensor i hver andel som er koblet til felles brannvarslingsanlegg. Bruksanvisningen for dette finner du nede ved postkassene. Sett deg godt inn i hvordan systemet fungerer. Systemet er ikke koblet opp mot Oslo Brannvesen. All varsling dit må gjøres manuelt. Varslede brannøvelser vil kunne finne sted. Avlesning av strømforbruk Alle andeler har avlesning av strøm i den lille gangen foran dør til egen andel. Nøkkel til dør skal følge andel. Strømforbruk fjernavleses av leverandør, som sender faktura på bakgrunn av forbruk. Avlesning av energiforbruk Alle andeler har automatisk avlesning av varmtvannsforbruk og forbruk av radiatorvarme. Husleien har en egen à konto post som avregnes etter årets slutt. Andelseiers ansvar: Andelseier er ansvarlig for at egen andel er i en slik stand at skade ikke påføres andre andeler eller fellesandel. Vi har alle ansvar for å gjøre Enga borettslag til et godt sted å bo! Det skal være fint å bo her. Borettslaget skal være et sted andre har lyst å flytte til. Vi håper denne informasjonen er til nytte for deg. Er det noe du savner eller etter hvert oppdager at vi burde ha informert om, er det fint om du gir styret beskjed.

6 Enga borettslag ønsker deg velkommen hit, og håper du vil trives!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG

NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG 1. Vi ønsker deg/ dere velkommen til blokka vår. Vi håper at du/ dere vil føle deg hjemme her og at vi vil få et trivelig samarbeid. 2. Ta kontakt med oppgangsansvarlig

Detaljer

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER 1 NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER Vi er glade for å ønske nye beboere velkommen i Lersolveien borettslag. Vi er et borettslag som består av 5 blokker med 12

Detaljer

Generalforsamling i Lysejordet borettslag

Generalforsamling i Lysejordet borettslag Innhold Lysejordet borettslag...2 OBOS....2 Generalforsamling i Lysejordet...2 Styret...2 Miljøutvalget...3 Vaktmester...3 Varme og ventilasjon...3 Innvendige borearbeider/montering...4 Vedlikehold...4

Detaljer

Beboerhefte for Klyve 1 Borettslag

Beboerhefte for Klyve 1 Borettslag Beboerhefte for Klyve 1 Borettslag Utgitt 2015 Litt Informasjon Beboerhefte hva er det? Å bo i borettslag innebærer at fellesskapet har noen regler og forordninger som alle må forholde seg til for at vi

Detaljer

Velkommen til Lysejordet borettslag!

Velkommen til Lysejordet borettslag! Velkommen til Lysejordet borettslag! Denne lille orienteringen er ment som et hjelpemiddel slik at du vet hvilke rettigheter og plikter du har i borettslaget vårt, enten du er ny her hos oss eller har

Detaljer

Husordensregler. for. Meklenborg Borettslag

Husordensregler. for. Meklenborg Borettslag - 1 - Husordensregler for Meklenborg Borettslag Vedtatt på generalforsamling 31.03.2004. Sist endret av generalforsamling 22.05.2013 - 2 - Meklenborg Borettslag HUSORDENSREGLER FOR MEKLENBORG BORETTSLAG

Detaljer

Frydendal Nytt. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008. Styret 2008/09. Gulvvask. Når beiset du sist? GET og digital-tv. Økonomi. Hvordan få Frydendal Nytt?

Frydendal Nytt. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008. Styret 2008/09. Gulvvask. Når beiset du sist? GET og digital-tv. Økonomi. Hvordan få Frydendal Nytt? .. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008 Frydendal Nytt Utgis av styreleder i Boligsameiet Frydendal Søndre Styret 2008/09 Leder: Steinar A. Engebretsen, NF 98 styreleder@nedrefrydendal.no Styremedlemmer: Kristin

Detaljer

Velkommen til Tjensås III B/L

Velkommen til Tjensås III B/L Velkommen til Tjensås III B/L Styret i B/L Tjensås III ønsker deg velkommen til vårt borettslaget. Vi håper du vil finne deg til rette her og at du vil gjøre ditt for at B/L Tjensås III skal være et trivelig

Detaljer

GENERELT OM HUSORDENSREGLENE... 5 1. HUSRO... 5 2. HUSDYR... 5 3. LEILIGHETEN... 5 4. BALKONG... 6 5. GARASJER/BODER... 7 8. VEDLIKEHOLD...

GENERELT OM HUSORDENSREGLENE... 5 1. HUSRO... 5 2. HUSDYR... 5 3. LEILIGHETEN... 5 4. BALKONG... 6 5. GARASJER/BODER... 7 8. VEDLIKEHOLD... UTGAVE 2011 LITT HISTORIE... 4 HUSORDENSREGLER... 5 GENERELT OM HUSORDENSREGLENE... 5 1. HUSRO... 5 2. HUSDYR... 5 3. LEILIGHETEN... 5 4. BALKONG... 6 5. GARASJER/BODER... 7 8. VEDLIKEHOLD... 8 9. FORSIKRINGSORDNINGEN...

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981 (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

Solvang Park AS. Trudvangveien 7. 0363 Oslo. Velkommen til Solvang Park AS!

Solvang Park AS. Trudvangveien 7. 0363 Oslo. Velkommen til Solvang Park AS! Solvang Park AS Trudvangveien 7 0363 Oslo Velkommen til Solvang Park AS! I dette velkomstbrevet vil du forhåpentligvis finne svar på noen av de spørsmål du måtte ha, samt få en del nyttige tips som vi

Detaljer

Velkommen som ny beboer i Zbo-F Borettslag

Velkommen som ny beboer i Zbo-F Borettslag + Velkommen som ny beboer i Zbo-F Borettslag + Velkommen! Velkommen som ny beboer i Zbo-F Borettslag! Vi håper du vil trives som beboer i blokken vår. Vårt borettslag er et frittstående borettslag, og

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG Siste revidert: 03.03.2014 borettslag Innhold Innledning:... 5 1. Ansvar... 6 1.1 Styrets oppgaver/ansvar:... 6 1.2 Tillitsvalgtes oppgaver/ansvar:... 6 1.3

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG 1. INDRE ORDEN HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981. (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7.

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7. Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert tirsdag, 7. april 2009 Innhold Velkommen... 3 Sameiemøtet... 3 Forretningsfører... 3 Web-sider...

Detaljer

HMS-PLAN for Nebbejordet borettslag

HMS-PLAN for Nebbejordet borettslag Nett og nye beboere HMS-PLAN for Nebbejordet borettslag - Utarbeidet av Styret Desember 2007 Revidert mai 20 HMS-PLAN HELSE, MILJØ og SIKKERHET (Vedlikeholdsplan for Nebbejordet borettslag.) Bakgrunn for

Detaljer

VELKOMMEN TIL PRESTSLETTA HUSEIERFORRENING INFORMASJONSSKRIV REVIDERT OKTOBER 2013

VELKOMMEN TIL PRESTSLETTA HUSEIERFORRENING INFORMASJONSSKRIV REVIDERT OKTOBER 2013 VELKOMMEN TIL PRESTSLETTA HUSEIERFORRENING INFORMASJONSSKRIV REVIDERT OKTOBER 2013 Generelt Dette er et informasjonsskriv som inneholder en del praktiske opplysninger som kan være nyttig å få med seg når

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 16.2.71 med senere endringer vedtatt på generalforsamling 30.5.71, 12.5.76, 12.5.77, 12.5.87, 27.5.93,

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 16.2.1971 med senere endringer vedtatt på generalforsamling 30.5.71, 12.5.76, 12.5.77, 12.5.87, 27.5.93,

Detaljer

H U S O R D E N S R E G L E R

H U S O R D E N S R E G L E R H U S O R D E N S R E G L E R for SLÅTTEVANGEN BORETTSLAG Husordensregler vedtatt på generalforsamlingen, siste rettelse 24. mai 2011 H U S O R D E N S R E G L E R for SLÅTTEVANGEN BORETTSLAG 1 Siste endring

Detaljer

HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... 6 HUSORDENSREGLER... HJEMMESIDE... 6 «De «De seks seks bud» -- de -- de viktigste husordensreglene...

HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... 6 HUSORDENSREGLER... HJEMMESIDE... 6 «De «De seks seks bud» -- de -- de viktigste husordensreglene... 2 Innhold Innhold HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... 5 3 HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... HJEMMESIDE... 4 HJEMMESIDE... HUSORDENSREGLER... 4 HUSORDENSREGLER... «De «De seks seks bud» -- de -- de viktigste

Detaljer

HMS-PLAN. for Hollendergården borettslag

HMS-PLAN. for Hollendergården borettslag HMS-PLAN for Hollendergården borettslag Utarbeidet av Styret vår 2013 Innholdsfortegnelse Forord...3 BEREDSKAPSLISTE FOR...5 BORETTSLAGET HOLLENDERGÅRDEN...5 A. ARBEIDSRUTINER...6 B. INFORMASJON...6 C.

Detaljer

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Vi har fått melding om at du/dere har flyttet inn i borettslaget. Vedlagt følger noe informasjon om borettslaget, og vi ber deg lese igjennom denne informasjonen. Å bo

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

C. Andelseier står ansvarlig for eventuelle skader på naboleiligheter eller bygningen forøvrig hvis skaden skyldes ufagmessig utført arbeid.

C. Andelseier står ansvarlig for eventuelle skader på naboleiligheter eller bygningen forøvrig hvis skaden skyldes ufagmessig utført arbeid. Husordensregler Sist endret: - Ordinær generalforsamling 25.03.15 1 Den enkelte leilighet 1.1 Oppussing A. Ved inngrep i bygningens bærende konstruksjoner må godkjent firma kontaktes for forsvarlig vurdering

Detaljer

HUSORDENSREGLEMENT FOR A/L BRYN BORETTSLAG II

HUSORDENSREGLEMENT FOR A/L BRYN BORETTSLAG II HUSORDENSREGLEMENT FOR A/L BRYN BORETTSLAG II Borettslagets styre er tillagt ansvaret for Husordensreglementet jfr. Borettslaglovens 5-11 pkt. 4. Husordensreglementet har sitt utspring i de vedtatte vedtekter

Detaljer

HÅNDBOK FOR BEBOERE I LØVÅSEN BORETTSLAG

HÅNDBOK FOR BEBOERE I LØVÅSEN BORETTSLAG 1 FORORD Denne håndboken erstatter alle andre rundskriv om husordensregler og viktige opplysninger for eiere i LØVÅSEN BORETTSLAG. Meningen er å samle alt på et sted, bortsett fra kalenderen som angir

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer