KolsåsToppen BoligSameie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KolsåsToppen BoligSameie"

Transkript

1 KolsåsToppen BoligSameie Kjære sameier! Vi nærmer oss sommer og mange fine dager tror vi. Det kan derfor passe å ta en liten oppsummering av det som vi ønsker å ta tak framover. BRANNVERN I LEILIGHETENE Norsk Brannvern (NB) er nå kontaktet og vil hjelpe oss med å fornye vårt brannutstyr. Norsk Brannvern anbefaler at alle leiligheter bør ha minst to røykvarslere, minst en bør være optisk fordi den er mer følsom og derfor en bedre varsler. Videre anbefaler NB at dagens pulverapparat etterfylles eller erstattes med skumapparat fordi skumapparatene er mye mer skånsomme i bruk mot utstyret i leiligheten. Hovedkonklusjon: For å kunne tilfredsstille et godt og trygt brannvern i leilighetene, anbefales derfor følgende for alle leiligheter: 2 stk brannvarslere (minst 1 optisk) 1 stk husbrannslange. (For de som ikke har brannslange, bør denne suppleres med slukningsapparat) 1 stk skum brannslukningsapparat

2 Vedlagt følger registreringsskjema for bestilling av brannutstyr. Dette skjema må være levert i styrets postkasse, Lillehauger 4 senest mandag 20.juni. Styret vil så bestille utstyret samlet for alle sameierne og sørge for utdelingen så snart dette er mottatt. Vi ber om at alle nå kjenner sin besøkelsestid og bestiller utstyr iht anbefalingene! OPPUSSING AV VÅTROM: Styret minner igjen om de nye og strengere byggeforskrifter som trådte i kraft den 1.juli Disse omfatter oppussing av kjøkken, bad og toalett. Ved slik oppussing ber styret om at dette forhåndsmeldes til styret, slik at styret på vegne av sameierne blir forsikret om at slikt arbeid utføres i henhold til disse nye forskrifter. BLOMSTERKASSER Mange har blomsterkasser på sine verandaer og det er OK så lenge de er hengt o p p p å innsiden (se ill.). Det er ikke noe koselig at naboen under har hengeplanter i hodet. Dette temaet er tidligere tatt opp og gjelder alle etasjer. Begrunnelsen er også at utvendige blomsterkasser lett vil kunne medføre tilgrising av eksempelvis markiser og vegg/kasseflater under.

3 POSTKASSER Styret vil, i tråd med stemningen fra årets årsmøte, snarest sette i gang innhenting av anbud på nye postkasser. Anbud vil bli mottatt i det nærmeste og vi vil komme tilbake senere med informasjon om når arbeidet skal settes i gang. ENØKTILTAK-BELYSNING OPPGANGER Under siste årsmøte ble det informert om mulige gevinster ved installasjon av lyskilder som reagerer på aktivitet i oppgangene. Mao slås av når ingen befinner seg i området. Styret har innhentet et anbud på hva slikt nytt utstyr vil kunne bety, og har mottatt følgende anslag: Kostnadsposter Investering - total utskiftning (ink. mva) Kr Kr/år Ant. år før inntjening Tradisjonelle lyskilder (eksisterende) Armatur med LED lyskilder Armatur med LED lyskilder og lyttebokser

4 Dette betyr en vesentlig årlig kostnadsreduksjon pr. år ved det beste alternativet. Etter ca 7 år vil hele investeringen være inntjent og vi vil kunne spare ca kr pr år i utgifter forbundet med belysning i våre oppganger. Styret er ikke innstilt å på å sette i gang dette prosjektet nå, men ønsker kun å informere om de sparinger som er mulig å gjøre med et slikt moderne anlegg. Prosjektet vil derfor bli å vurdere på et senere tidspunkt når sameiet finner det økonomisk forsvarlig å kunne gjennomføre det. SAMEIETS EGEN NETTSIDE Som alle ble informert om ved siste årsmøte, har sameiet opprettet eget domene for egen Nettside. Nettsiden ble demonstrert for de av sameierne som ble igjen etter møtet. Siden inneholder mange informasjonskilder som er lette å få tak i, og vi tar sikte på å videreutvikle den til å bli noe mer enn bare et informasjonsmedium. Allerede nå er det mye å hente ut fra siden, og vi oppfordrer alle som har mulighet til å gjøre seg kjent med den, gjør det. Elementer som kan finnes er for eksempel: Styrets sammensetning og øvrige komiteer, styrereferat, vedtekter, husordensregler, vaktmestertjenesten, nøkkelbestilling, områdeoversikt, parkeringsplasser, garasjeanlegg etc. I tillegg er det enkle tilkoplingspunkter for f. eks norske aviser, væropplysninger, facebook etc. Adressen er: (Kolsåstoppen Boligsameie)

5 RADONMÅLINGER Målingen er nå gjennomført, og resultatene er kommet. Den enkelte beboer som har vært med i målingene har fått utlevert sin rapport. Generelt ble resultatene som følger: Oppsummering av Radonmålingene i Lillehauger Bistilt via: Poster Resultater Radonlab Daglig leder: Aleksandar Birovljev, Dr. scient. Rom Snitt Bq/m³ Årsmiddel-Bq/m³ 46 Anm OK Tabellen over viser snitt av alle målinger som er blitt gjort. Det ble gjennomført målinger i 15 leiligheter med til sammen 35 rom. Tabellen viser et snitt på 60 Bq/m³ pr rom og med et beregnet årsgjennomsnitt på 46 Bq/m³. Radonlab har satt opp en øvre grense på 200 Bq/m³ som rettesnor før man behøver å tenke på alternative justeringer. Konklusjonen blir derfor at det ikke er nødvendig med noen tiltak i vårt sameie når det gjelder verdiene av Radon.

6 INNLØSNING AV LÅN Under siste årsmøte ble det reist spørsmål om mulig innløsning av den enkelte leilighets andel av fellesgjeld. Dette spørsmål er brakt videre til ABBL, og så snart vi får tilbakespill om dette, vil vi komme med en tilbakemelding. KAPASITET SIKRINGSSKAP Under siste årsmøte ble det etterlyst større dimensjon for strøm pga det i noen tilfeller ble sikringsbrudd i leiligheten. Løsningen på dette ligger i å dimensjonere opp ledningsnettet fra det enkelte sikringsskap og inn i til leiligheten. Dette er sameier eget ansvar for egen kostnad. Styret har innhentet hva dette vil koste og, følgende anbud foreligger fra Ampér installasjon & Service AS, Fiolveien 56, 1352 Kolsås: Oppgradering av sikringsskap: Dette betyr at de som fortsatt har skrusikringer, kan oppgradere til kombivern (jordfeilautomater), samt montering av overspenningsvern: Pris: kr ,- inkl. mva.

7 Omtrekking av eksisterende 10 A kurser til 16A: Pris: kr ,- inkl. mva Prisen gjelder pr/kurs og inkluderer montering av 01 stk kombivern (jordfeilautomat), ledninger og koblingsmateriell. Styret ønsker å få inn flere anbud på dette før vi ønsker å gå ut med tilbudet. Dette for å sikre oss at vi gi sameierne det beste tilbud. VEDLIKEHOLD GRØNTANLEGG Vi har i flere år benyttet oss fra denne tjenesten fra Hjorthaug Grønt vedlikehold. Av helsemessige årsaker kan de ikke fortsette med dette oppdraget. Styret har innhentet anbud på tjenesten, og har engasjert Flexi Drift A/S v/ Roy Arne Høymork. Høymark har lang og allsidig arbeidserfaring bl.a. 29 år i SAS, teknisk avdeling, 12 år som vedlikeholdssjef/driftssjef i Akershus Fylkeskommune s a m t driftsleder for Statsbygg.

8 Høymorks firma er nyoppstartet, og han overtar etter de samme betingelser som vi før hadde med Hjorthaug. Dette til orientering. Kommentar til referat fra årets sameiemøte 1. Vedrørende sak 3 og 5 om beboermøte i forkant av sameiemøtet ble det besluttet at dette ikke er ønsket, men henvist til at oppgangsvalgte gjennomfører lokale møter i sine respektive oppganger før årsmøtet, og med eventuelt tilbakespill til styret. Utover dette var det ingen innvendinger mot å kunne avholde beboermøte utenom perioden like før årsmøtet. Dette vil forsøksvis bli gjort. Denne utdypning av sakene ble godkjent med 27 stemmer for, noe som var uteglemt i årsmøtereferatet. Fellesutgifter Fellesutgiftene vil bli økt med 5 % f.o.m. 1.juli Ytterligere økning på 5 % vil bli gjort f.o.m. 1. januar Styret orienterte om dette på siste årsmøtet slik at alle skulle være klar over nødvendigheten av dette. Søppelanlegget vårt Dessverre er det noen som fra tid til annen setter fra seg saker som ikke har noe med søppelavfall å gjøre. Hvem skal fjerne dette? Jo, det blir andre. Dette må dere alle være snille å hjelpe oss med å få slutt på. Det koster oss ganske mye ekstra når søppelbilen skal ta med slike ikke husholdningsavfallting. Si i fra til folk når dere ser de setter fra seg slike saker, eller meld i fra til styret, så skal vi ta opp saken. Det skulle være alt for denne gang. VI ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD SOMMER! Styret

9 NB! Skjema må returneres i Styrets postkasse, Lillehauger 4 senest mandag 20.juni. NAVN: ADR.: (Alle priser er inkl. mva) SKUM Brannslukningsapparat PULVER Brannslukningsapparat OPTISK røykvarsler SUM TOTALT Pris pr. stk (kr) 686,00 436,00 249,00 Ant. Sum

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse: Sameiet Eugenies gate 4 NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT SAMEIERMØTE 21. april 2015 Sameiet Eugenies gate 4 Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte

Detaljer

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 23. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka.

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 23. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 23. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Styret jobber for at Frydendal Søndre skal være et godt og trygt sted å bo for

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Åpent referat styrmøte 02.06.2014 kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styrmøte 02.06.2014 kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styrmøte 02.06.2014 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Knut Erik, Øystein, Fritz (vara), Aase, Stian, Terje Orienteringssaker Godkjenning av referat for styremøte 05.05.2014 Godkjent Åpent styremøreferat

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 18. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka.

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 18. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 18. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Styret jobber for at Frydendal Søndre skal være et godt og trygt sted å bo for

Detaljer

Informasjonsskriv 1/2015

Informasjonsskriv 1/2015 Trondheim 24.02.2015 Informasjonsskriv 1/2015 Vi i styret ønsker med dette infoskrivet å orientere om hva som blir behandlet i styret, og hva vi som tillitsvalgte i beboerforeningen jobber med. Dette har

Detaljer

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER Bladlusa Kun 6 uker til jul :-) 10. november 2010 ENDRING - NYE REGLER / OPPUSSING AV BAD ( VÅTROM) Nye krav til oppussing av våtrom (bad og vaskerom) Fra 1. juli i år ble det innført ny Plan- og bygningslov.

Detaljer

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong.

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. Tilstede var 18 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 1 Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 Innhold Bakgrunn for våtromsrehabilitering i Tøyenparken boligselskap 1.1. Bygningenes alder og teknisk levetid for rør samt økende antall

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Tverrbakken, 10.03.11. Styret informerer

Tverrbakken, 10.03.11. Styret informerer Tverrbakken, 10.03.11 Styret informerer 1. Årsresultat og budsjett for 2011 2. Fellesmåling av strøm er sagt opp av Hafslund. Det ser ut til at vi får tilbud om å kjøpe strøm på samme betingelser som hittil!!

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Slåbråtan Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Slåbråtan Boligsameie, avholdes tirsdag 22. mars 2011, kl. 19:00 på Valentinos Pizza, Pianobaren, Greverudsenteret.

Detaljer

Årsrapport Sameiet Wolffs gate 12

Årsrapport Sameiet Wolffs gate 12 Årsrapport Sameiet Wolffs gate 12 2011 Styrets sammensetning Kristian Rogndal, styreleder David Langeland, beboerrepresentant Øystein Fykse, Bergen kommunale bygg Åge Nilssen, Bergen kommune, Idrettsservice

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene Ajourført 27. juli 2012 Sameiet Solhaugen vil i år få utført rehabilitering av takene over alle 11 oppganger. Dette er et omfattende

Detaljer

Punktene i rødt er spesielt viktig. Gi eventuell tilbakemelding innen frist.

Punktene i rødt er spesielt viktig. Gi eventuell tilbakemelding innen frist. Tverrbakken, 14.06.10 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Generalforsamling 2010 Felling av trær Utstyr på trimrommet Bruk av fjernåpner

Detaljer

Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar.

Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar. Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar. Innhold 1 Saker styret har jobbet mye med:... 2 1.1 Taklekkasje... 2 1.2 Lekkasje i leilighet i 1.etg....

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG Tirsdag, 16.juni 2015, kl. 18:00 Sted: Elias Blix (A13) på Universitetet i Nordland TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1 KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Tolia Tidende. 31 årgang 11.12.2014 Tolia.no Facebook for korte viktige beskjeder fra styret.

Tolia Tidende. 31 årgang 11.12.2014 Tolia.no Facebook for korte viktige beskjeder fra styret. Tolia Tidende 31 årgang 11.12.2014 Tolia.no Facebook for korte viktige beskjeder fra styret. BRANNSIKKERHET I TOLIA S24 På Generalforsamlingen i mai fikk styret fullmakt til å innhente tilbud på brannsikring

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling 2009 til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling 2009 til ekstraordinær generalforsamling Innkalling 2009 til ekstraordinær generalforsamling Onsdag 4. November 2009 kl 19:00 På Øvre Diesen Velhus Side 2 SAKSLISTE 1 Konstituering 1.1.Valg av møteleder 1.2.Valg av sekretær 1.3.Valg av 2 andelseiere

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Viking Borettslag Lavollgata 30 B 8800 SANDNESSJØEN Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Sted: Sentrumkirka, Nessgata Antall til stede: 22, 21 etter sak 2. 1. Etter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2015 020/15 Kommunestyret 13.04.2015 017/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2015 020/15 Kommunestyret 13.04.2015 017/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-F31, TI-&73 13/580 15/1660 Steinar Lund. 25.02.2015 Bygg og anlegg til drift av asylmottak - ny behandling Utvalg

Detaljer