Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse"

Transkript

1 Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus Enebolig (også i kjede) Leilighet i blokk Flermannsbolig (tomannsbolig, firemannsbolig, bygård o.l) Annen type bolig (inkludert kjellerleilighet, hybelleilighet) Tabell 2 Eier eller leier du din bolig? ant % Eier Leier Vet ikke\ubesvart

2 Tabell 3 Har du\dere egne avfallsbeholdere (dunker) utendørs eller deler du\dere beholdere med nabo? Hvilken type bolig bor dere i? Annen type bolig (inkludert kjellerleilighet, Flermannsbolig (tomannsbolig, firemannsbolig, Rekkehus Enebolig (også i kjede) Leilighet i blokk bygård o.l) hybelleilighet) Egne Deler med nabo\naboer Tabell 4 Kjønn og alder ant % Mann Kvinne <

3 Tabell 5 Hva er din høyeste fullførte utdanning? LES OPP! ant % Grunnskole Videregående skole Universitet \ Høyskole - mindre enn 4 år Universitet \ Høyskole - 4 år Ubesvart Tabell 6 I hvilken grad kildesorterer du/de re husstandens avfall? Kildesortering betyr at vi sorterer avfallet vårt og samler de forskjellige avfallstypene hver for seg. Hvilken type bolig bor dere i? Annen type bolig (inkludert kjellerleilighet, Flermannsbolig (tomannsbolig, firemannsbolig, Rekkehus Enebolig (også i kjede) Leilighet i blokk bygård o.l) hybelleilighet) I svært liten grad I liten grad Verken eller I stor grad I svært stor grad Vet ikke Gjsnitt

4 Tabell 7 Har du\dere egne avfallsbeholdere (dunker) utendørs eller deler du\dere beholdere med nabo? Deler med Egne nabo\naboer ant % ant % ant % I hvilken grad kildesorterer du/dere husstandens avfall? Kildesortering betyr at vi sorterer avfallet vårt og samler de forskjellige avfallstypene hver for seg. I svært liten grad I liten grad Verken eller I stor grad I svært stor grad Vet ikke Gjsnitt Tabell 8 Kjønn og alder Mann Kvinne < _ ant % I hvilken grad kildesorterer du/dere husstandens avfall? Kildesortering betyr at vi sorterer avfallet vårt og samler de forskjellige avfallstypene hver for seg. I svært liten grad I liten grad Verken eller I stor grad I svært stor grad Vet ikke Gjsnitt

5 Tabell 9 I hvilken grad kildesorterer du/de re husstandens avfall? Kildesortering betyr at vi sorterer avfallet vårt og samler de forskjellige avfallstypene hver for seg. Det finnes flere måter å organisere innsamling av plastemballasje på. Jeg skal nå lese opp tre alternative innsamlingsordninger for deg, og jeg vil at du skal oppgi hvilken av disse innsamlingsordningene du eventuelt ville foretrukket. At du selv leverer husholdningens plastemballasje til returpunkt At alle husstandene får utlevert plastsekker for å samle plastemballasje i. At alle husstandene får utlevert en egen avfallsbeholder (dunk) for plastemballasje. Ønsker ingen av delene Vet ikke \ har ingen mening I svært liten grad I liten grad Verken eller I stor grad I svært stor grad Vet ikke Gjsnitt Tabell 10 Uavhengig av innsamlingsordning, er du i hovedsak negativ, positiv eller nøytral til sortering av plastemballasje? Negativ Nøytral Postiv Vet ikke ant % ant % ant % ant % ant % I hvilken grad kildesorterer du/dere husstandens avfall? Kildesortering betyr at vi sorterer avfallet vårt og samler de forskjellige avfallstypene hver for seg. I svært liten grad I liten grad Verken eller I stor grad I svært stor grad Vet ikke Gjsnitt

6 Tabell 11 Hva er din høyeste fullførte utdanning? LES OPP! Universitet \ Videregående Høyskole - mindre Universitet \ Grunnskole skole enn 4 år Høyskole - 4 år+ Ubesvart I hvilken grad kildesorterer du/de re husstandens avfall? Kildesortering betyr at vi sorterer avfallet vårt og samler de forskjellige avfallstypene hver for seg. _ I svært liten grad I liten grad Verken eller I stor grad I svært stor grad Vet ikke Gjsnitt Tabell 12 Hvor kaster dere vanligvis papir og papp? Hvilken type bolig bor dere i? Annen type bolig Rekkehus Enebolig (også i kjede) Leilighet i blokk Flermannsbolig (tomannsbolig, firemannsbolig, bygård o.l) (inkludert kjellerleilighet, hybelleilighet) Egen beholder (dunk) for papir og papp Papp\papir container Restavfall På Øra

7 Tabell 13 Hvor kaster dere vanligvis papir og papp? Kjønn og alder Mann Kvinne < _ ant % Egen beholder (dunk) for papir og papp Papp\papir container Restavfall På Øra Tabell 14 Hvor kaster dere vanligvis drikkekartonger? Hvilken type bolig bor dere i? Annen type bolig Rekkehus Enebolig (også i kjede) Leilighet i blokk Flermannsbolig (tomannsbolig, firemannsbolig, bygård o.l) (inkludert kjellerleilighet, hybelleilighet) Egen beholder (dunk) for papir og papp Restavfall Papp\papir containere Brenner i ovn Bruker ikke kartonger Leverer i butikk Bruker de til og sette TE poser nedi Samler dem sammen, og kaster dem på jobben På Øra Miljøboks Annet sted Varierer veldig Vet ikke

8 Tabell 15 Hvor kaster dere vanligvis drikkekartonger? Kjønn og alder Mann Kvinne < _ ant % Egen beholder (dunk) for papir og papp Restavfall Papp\papir containere Brenner i ovn Bruker ikke kartonger Leverer i butikk Bruker de til og sette TE poser nedi Samler dem sammen, og kaster dem på jobben På Øra Miljøboks Annet sted Varierer veldig Vet ikke Tabell 16 Hvilken type bolig bor dere i? Annen type bolig Rekkehus Enebolig (også i kjede) Leilighet i blokk Flermannsbolig (tomannsbolig, firemannsbolig, bygård o.l) (inkludert kjellerleilighet, hybelleilighet) Hvor kaster dere vanligvis glassog metallemballasje? Returpunkt ved dagligvareforretninger, kjøpesentre, parkeringsplasser o.l Restavfall På Øra Rød boks\boks for farlig avfall Graver det ned Annet sted Varierer veldig Vet ikke

9 Tabell 17 Hvor kaster dere vanligvis glass- og metallemballasje? Kjønn og alder Mann Kvinne < _ ant % Returpunkt ved dagligvareforretninger, kjøpesentre, parkeringsplasser o.l Restavfall På Øra Rød boks\boks for farlig avfall Graver det ned Annet sted Varierer veldig Vet ikke Tabell 18 Hvordan kvitter din husstand seg vanligvis med brukbare klær, sko og tekstiler som ikke er ødelagte? Hvilken type bolig bor dere i? Annen type bolig (inkludert kjellerleilighet, Flermannsbolig (tomannsbolig, firemannsbolig, Rekkehus Enebolig (også i kjede) Leilighet i blokk bygård o.l) hybelleilighet) Returpunkt for klær, sko, tekstiler (FRETEX) Gir til slekt, venner, familie, naboer Restavfall Ulike innsamlingsaksjoner\feks Handikapforeningen Loppemarked På Øra Bruktbutikker Jeg tar vare på alt, kvitter meg ikke med brukbare ting Annet sted Vet ikke

10 Tabell 19 Hvordan kvitter din husstand seg vanligvis med brukbare klær, sko og tekstiler som ikke er ødelagte? Kjønn og alder Mann Kvinne < _ ant % Returpunkt for klær, sko, tekstiler (FRETEX) Gir til slekt, venner, familie, naboer Restavfall Ulike innsamlingsaksjoner\ feks Handikapforeningen Loppemarked På Øra Bruktbutikker Jeg tar vare på alt, kvitter meg ikke med brukbare ting Annet sted Vet ikke Tabell 20 Hvor kaster dere vanligvis farlig avfall som for eksempel malingsrester, beis, lim, kjemikaler, bil- og båtpleiemidler? Hvilken type bolig bor dere i? Annen type bolig (inkludert kjellerleilighet, Flermannsbolig (tomannsbolig, firemannsbolig, Rekkehus Enebolig (også i kjede) Leilighet i blokk bygård o.l) hybelleilighet) Gjenvinningsstasjonen \FREVAR på Øra Egen beholder for farlig avfall \rød boks (Miljøsparer n) som tømmes ved behov Spesial container\egen beholder på feks jobb\bod i borettslag Restavfall Bensinstasjoner Rusken Aksjonen Hjemme i garasje\bod Annet sted Varierer veldig Vet ikke

11 Tabell 21 Kjønn og alder Mann Kvinne < _ ant % Hvor kaster dere vanligvis farlig avfall som for eksempel malingsrester, beis, lim, kjemikaler, bil- og båtpleiemidler? Gjenvinningsstasjonen \FREVAR på Øra Egen beholder for farlig avfall \rød boks (Miljøsparer n) som tømmes ved behov Spesial container\egen beholder på feks jobb\bod i borettslag Restavfall Bensinstasjoner Rusken Aksjonen Hjemme i garasje\bod Annet sted Varierer veldig Vet ikke Tabell 22 Hvor kaster dere vanligvis EEavfall, det vi si elektriske og elektroniske produkter? Hvilken type bolig bor dere i? Annen type bolig Rekkehus Enebolig (også i kjede) Leilighet i blokk Flermannsbolig (tomannsbolig, firemannsbolig, bygård o.l) (inkludert kjellerleilighet, hybelleilighet) Gjenvinningsstasjonen \ FREVAR på Øra Leverer dette tilbake til butikker Egen beholder for farlig avfall\ rød boks (Miljøsparer n) som tømmes ved behov Restavfall Miljøstasjon\returpunkt Rusken Aksjon Annet sted Varierer veldig Vet ikke

12 Tabell 23 Hvor kaster dere vanligvis EE-avfall, det vi si elektriske og elektroniske produkter? Kjønn og alder Mann Kvinne < _ ant % Gjenvinningsstasjonen \ FREVAR på Øra Leverer dette tilbake til butikker Egen beholder for farlig avfall\ rød boks (Miljøsparer n) som tømmes ved behov Restavfall Miljøstasjon\returpunkt Rusken Aksjon Annet sted Varierer veldig Vet ikke Tabell 24 Kildesorterer dere andre avfallstyper, og i så fall hvilke typer avfall? _ Hvilken type bolig bor dere i? Annen type bolig Rekkehus Enebolig (også i kjede) Leilighet i blokk Flermannsbolig (tomannsbolig, firemannsbolig, bygård o.l) (inkludert kjellerleilighet, hybelleilighet) Nei Ja, har hjemmekompostering av matavfall\våtorganisk Møbler\tre produkter Plast Hageavfall Landbruksplast på FREVAR Vet ikke

13 Tabell 25 Kjønn og alder Mann Kvinne < _ ant % Kildesorterer dere andre avfallstyper, og i så fall hvilke typer avfall? _ Nei Ja, har hjemmekompostering av matavfall\våtorganisk Møbler\tre produkter Plast Hageavfall Landbruksplast på FREVAR Vet ikke Tabell 26 Det finnes flere måter å organisere innsamling av plastemballasje på. Jeg skal nå lese opp tre alternative innsamlingsordninger for deg, og jeg vil at du skal oppgi hvilken av disse innsamlingsordningene du eventuelt ville foretrukket. Hvilken type bolig bor dere i? Annen type bolig (inkludert kjellerleilighet, Flermannsbolig (tomannsbolig, firemannsbolig, Rekkehus Enebolig (også i kjede) Leilighet i blokk bygård o.l) hybelleilighet) At du selv leverer husholdningens plastemballasje til returpunkt At alle husstandene får utlevert plastsekker for å samle plastemballasje i At alle husstandene får utlevert en egen avfallsbeholder (dunk) for plastemballasje Ønsker ingen av delene Vet ikke \ har ingen mening

14 Tabell 27 Har du\dere egne avfallsbeholdere (dunker) utendørs eller deler du\dere beholdere med nabo? Deler med Egne nabo\naboer ant % ant % ant % Det finnes flere måter å organisere innsamling av plastemballasje på. Jeg skal nå lese opp tre alternative innsamlingsordninger for deg, og jeg vil at du skal oppgi hvilken av disse innsamlingsordningene du eventuelt ville foretrukket. At du selv leverer husholdningens plastemballasje til returpunkt At alle husstandene får utlevert plastsekker for å samle plastemballasje i At alle husstandene får utlevert en egen avfallsbeholder (dunk) for plastemballasje Ønsker ingen av delene Vet ikke \ har ingen mening Tabell 28 Det finnes flere måter å organisere innsamling av plastemballasje på. Jeg skal nå lese opp tre alternative innsamlingsordninger for deg, og jeg vil at du skal oppgi hvilken av disse innsamlingsordningene du eventuelt ville foretrukket. Kjønn og alder Mann Kvinne < _ ant % At du selv leverer husholdningens plastemballasje til returpunkt At alle husstandene får utlevert plastsekker for å samle plastemballasje i At alle husstandene får utlevert en egen avfallsbeholder (dunk) for plastemballasje Ønsker ingen av delene Vet ikke \ har ingen mening

15 Tabell 29 Det finnes flere måter å organisere innsamling av plastemballasje på. Jeg skal nå lese opp tre alternative innsamlingsordninger for deg, og jeg vil at du skal oppgi hvilken av disse innsamlingsordningene du eventuelt ville foretrukket. I hvilken grad kildesorterer du/dere husstandens avfall? Kildesortering betyr at vi sorterer avfallet vårt og samler de forskjellige avfallstypene hver for seg. I svært liten grad I liten grad Verken eller I stor grad I svært stor grad Vet ikke _ ant % At du selv leverer husholdningens plastemballasje til returpunkt At alle husstandene får utlevert plastsekker for å samle plastemballasje i At alle husstandene får utlevert en egen avfallsbeholder (dunk) for plastemballasje Ønsker ingen av delene Vet ikke \ har ingen mening Tabell 30 Uavhengig av innsamlingsordning, er du i hovedsak negativ, positiv eller nøytral til sortering av plastemballasje? Negativ Nøytral Postiv Vet ikke ant % ant % ant % ant % ant % Det finnes flere måter å organisere innsamling av plastemballasje på. Jeg skal nå lese opp tre alternative innsamlingsordninger for deg, og jeg vil at du skal oppgi hvilken av disse innsamlingsordningene du eventuelt ville foretrukket. At du selv leverer husholdningens plastemballasje til returpunkt At alle husstandene får utlevert plastsekker for å samle plastemballasje i At alle husstandene får utlevert en egen avfallsbeholder (dunk) for plastemballasje Ønsker ingen av delene Vet ikke \ har ingen mening

16 Tabell 31 Hva er din høyeste fullførte utdanning? LES OPP! Universitet \ Videregående Høyskole - mindre Universitet \ Grunnskole skole enn 4 år Høyskole - 4 år+ Ubesvart Det finnes flere måter å organisere innsamling av plastemballasje på. Jeg skal nå lese opp tre alternative innsamlingsordninger for deg, og jeg vil at du skal oppgi hvilken av disse innsamlingsordningene du eventuelt ville foretrukket. _ At du selv leverer husholdningens plastemballasje til returpunkt At alle husstandene får utlevert plastsekker for å samle plastemballasje i At alle husstandene får utlevert en egen avfallsbeholder (dunk) for plastemballasje Ønsker ingen av delene Vet ikke \ har ingen mening Tabell 32 Uavhengig av innsamlingsordning, er du i hovedsak negativ, positiv eller nøytral til sortering av plastemballasje? Hvilken type bolig bor dere i? Annen type bolig (inkludert kjellerleilighet, Flermannsbolig (tomannsbolig, firemannsbolig, Rekkehus Enebolig (også i kjede) Leilighet i blokk bygård o.l) hybelleilighet) Negativ Nøytral Postiv Vet ikke

17 Tabell 33 Har du\dere egne avfallsbeholdere (dunker) utendørs eller deler du\dere beholdere med nabo? Deler med Egne nabo\naboer ant % ant % ant % Uavhengig av innsamlingsordning, er du i hovedsak negativ, positiv eller nøytral til sortering av plastemballasje? Negativ Nøytral Postiv Vet ikke Tabell 34 Uavhengig av innsamlingsordning, er du i hovedsak negativ, positiv eller nøytral til sortering av plastemballasje? Kjønn og alder Mann Kvinne < _ ant % Negativ Nøytral Postiv Vet ikke

18 Tabell 35 Uavhengig av innsamlingsordning, er du i hovedsak negativ, positiv eller nøytral til sortering av plastemballasje? I hvilken grad kildesorterer du/dere husstandens avfall? Kildesortering betyr at vi sorterer avfallet vårt og samler de forskjellige avfallstypene hver for seg. I svært liten grad I liten grad Verken eller I stor grad I svært stor grad Vet ikke _ ant % Negativ Nøytral Postiv Vet ikke Tabell 36 Hva er din høyeste fullførte utdanning? LES OPP! Universitet \ Grunnskole Videregående skole Høyskole - mindre enn 4 år Universitet \ Høyskole - 4 år+ Ubesvart Uavhengig av innsamlingsordning, er du i hovedsak negativ, positiv eller nøytral til sortering av plastemballasje? Negativ Nøytral Postiv Vet ikke

19 Tabell 37 Uavhengig av innsamlingsordning, er du i hovedsak negativ, positiv eller nøytral til sortering av plastemballasje? Det finnes flere måter å organisere innsamling av plastemballasje på. Jeg skal nå lese opp tre alternative innsamlingsordninger for deg, og jeg vil at du skal oppgi hvilken av disse innsamlingsordningene du eventuelt ville foretrukket. At du selv leverer husholdningens plastemballasje til returpunkt At alle husstandene får utlevert plastsekker for å samle plastemballasje i. At alle husstandene får utlevert en egen avfallsbeholder (dunk) for plastemballasje. Ønsker ingen av delene Vet ikke \ har ingen mening Negativ Nøytral Postiv Vet ikke Tabell 38 Hva er de viktigste årsakene til at du i hovedsak er positiv til sortering av plastemballasje? ant % Er miljøvennlig (Material) gjenvinning av plasten\ kan bruke plasten som nytt råstoff i plastpro Reduserer avfallsmengden Det blir mer en fullverdig sortering\vil sortere mest mulig\føles feil å legge det i restavfall Det er fornuftig\en god løsning Enkelt\lettvint å sortere plasen\koster så lite Plast forsvinner ikke av seg selv, ingen naturlig oppløsning av dette Økonomisk verdier Er positiv til all sortering Annet Ingen spesiell grunn Vet ikke

20 Tabell 39 Hva er de viktigste årsakene til at du i hovedsak er negativ til sortering av plastemballasje? ant % Har liten (miljø) effekt\ virkning Er for tidkrevende Ønsker å brenner det. Erstatter oljebrenning Har for liten plass til oppbevaring 1 4 For mye å huske på, feks tømmedager Mener problemet ligger i at varer har for mye emballasje Liker ordningen vi har idag Annet Ingen spesiell grunn Vet ikke Tabell 40 Nye kildesorteringsordninger kan påvirke størrelsen på renovasjonsgebyret man i dag betaler. Dersom kommunen innfører ordningen med innsamling av plastemballasje <ord>, hva er din holdning til å betale litt mer for renovasjonstjenesten enn det du gjør i dag? Hvilken type bolig bor dere i? Annen type bolig (inkludert kjellerleilighet, Flermannsbolig (tomannsbolig, firemannsbolig, Rekkehus Enebolig (også i kjede) Leilighet i blokk bygård o.l) hybelleilighet) Svært negativ Negativ Verken negativ eller positiv Positiv Svært positiv Vet ikke Gjsnitt

21 Tabell 41 Har du\dere egne avfallsbeholdere (dunker) utendørs eller deler du\dere beholdere med nabo? Deler med Egne nabo\naboer ant % ant % ant % Nye kildesorteringsordninger kan påvirke størrelsen på renovasjonsgebyret man i dag betaler. Dersom kommunen innfører ordningen med innsamling av plastemballasje <ord>, hva er din holdning til å betale litt mer for renovasjonstjenesten enn det du gjør i dag? Svært negativ Negativ Verken negativ eller positiv Positiv Svært positiv Vet ikke Gjsnitt Tabell 42 Kjønn og alder Mann Kvinne < _ ant % Nye kildesorteringsordninger kan påvirke størrelsen på renovasjonsgebyret man i dag betaler. Dersom kommunen innfører ordningen med innsamling av plastemballasje <ord>, hva er din holdning til å betale litt mer for renovasjonstjenesten enn det du gjør i dag? Svært negativ Negativ Verken negativ eller positiv Positiv Svært positiv Vet ikke Gjsnitt

22 Tabell 43 I hvilken grad kildesorterer du/dere husstandens avfall? Kildesortering betyr at vi sorterer avfallet vårt og samler de forskjellige avfallstypene hver for seg. I svært liten grad I liten grad Verken eller I stor grad I svært stor grad Vet ikke _ ant % Nye kildesorteringsordninger kan påvirke størrelsen på renovasjonsgebyret man i dag betaler. Dersom kommunen innfører ordningen med innsamling av plastemballasje <ord>, hva er din holdning til å betale litt mer for renovasjonstjenesten enn det du gjør i dag? Svært negativ Negativ Verken negativ eller positiv Positiv Svært positiv Vet ikke Gjsnitt Tabell 44 Uavhengig av innsamlingsordning, er du i hovedsak negativ, positiv eller nøytral til sortering av plastemballasje? Negativ Nøytral Postiv Vet ikke ant % ant % ant % ant % ant % Nye kildesorteringsordninger kan påvirke størrelsen på renovasjonsgebyret man i dag betaler. Dersom kommunen innfører ordningen med innsamling av plastemballasje <ord>, hva er din holdning til å betale litt mer for renovasjonstjenesten enn det du gjør i dag? Svært negativ Negativ Verken negativ eller positiv Positiv Svært positiv Vet ikke Gjsnitt

23 Tabell 45 Hva er din høyeste fullførte utdanning? LES OPP! Universitet \ Videregående Høyskole - mindre Universitet \ Grunnskole skole enn 4 år Høyskole - 4 år+ Ubesvart Nye kildesorteringsordninger kan påvirke størrelsen på renovasjonsgebyret man i dag betaler. Dersom kommunen innfører ordningen med innsamling av plastemballasje <ord>, hva er din holdning til å betale litt mer for renovasjonstjenesten enn det du gjør i dag? _ Svært negativ Negativ Verken negativ eller positiv Positiv Svært positiv Vet ikke Gjsnitt Tabell 46 Nye kildesorteringsordninger kan påvirke størrelsen på renovasjonsgebyret man i dag betaler. Dersom kommunen innfører ordningen med innsamling av plastemballasje <ord>, hva er din holdning til å betale litt mer for renovasjonstjenesten enn det du gjør i dag? Det finnes flere måter å organisere innsamling av plastemballasje på. Jeg skal nå lese opp tre alternative innsamlingsordninger for deg, og jeg vil at du skal oppgi hvilken av disse innsamlingsordningene du eventuelt ville foretrukket. At du selv leverer husholdningens plastemballasje til returpunkt At alle husstandene får utlevert plastsekker for å samle plastemballasje i. At alle husstandene får utlevert en egen avfallsbeholder (dunk) for plastemballasje. Ønsker ingen av delene Vet ikke \ har ingen mening Svært negativ Negativ Verken negativ eller positiv Positiv Svært positiv Vet ikke Gjsnitt

24 Tabell 47 Hvor mye mer er du eventuelt villig til å betale pr. år for denne nye kildesorteringsordningen? Det finnes flere måter å organisere innsamling av plastemballasje på. Jeg skal nå lese opp tre alternative innsamlingsordninger for deg, og jeg vil at du skal oppgi hvilken av disse innsamlingsordningene du eventuelt ville foretrukket. At du selv leverer husholdningens plastemballasje til returpunkt At alle husstandene får utlevert plastsekker for å samle plastemballasje i. At alle husstandene får utlevert en egen avfallsbeholder (dunk) for plastemballasje. Ønsker ingen av delene Vet ikke \ har ingen mening Inntil 50 kroner kroner Mer enn 100 kroner Vet ikke Tabell 48 Kildesortering av plastemballasje vil medføre mindre restavfall. Dersom kildesortering av plastemballasje innføres, vil kommunen vurdere å redusere tømmingen av restavfall fra ukentlig til hver 14 dag. Hvordan stiller du deg til dette? Hvilken type bolig bor dere i? Annen type bolig (inkludert kjellerleilighet, Flermannsbolig (tomannsbolig, firemannsbolig, Rekkehus Enebolig (også i kjede) Leilighet i blokk bygård o.l) hybelleilighet) Svært negativ Negativ Verken negativ eller positiv Positiv Svært positiv Vet ikke Gjsnitt

25 Tabell 49 Har du\dere egne avfallsbeholdere (dunker) utendørs eller deler du\dere beholdere med nabo? Deler med Egne nabo\naboer ant % ant % ant % Kildesortering av plastemballasje vil medføre mindre restavfall. Dersom kildesortering av plastemballasje innføres, vil kommunen vurdere å redusere tømmingen av restavfall fra ukentlig til hver 14 dag. Hvordan stiller du deg til dette? Svært negativ Negativ Verken negativ eller positiv Positiv Svært positiv Vet ikke Gjsnitt Tabell 50 Kjønn og alder Mann Kvinne < _ ant % Kildesortering av plastemballasje vil medføre mindre restavfall. Dersom kildesortering av plastemballasje innføres, vil kommunen vurdere å redusere tømmingen av restavfall fra ukentlig til hver 14 dag. Hvordan stiller du deg til dette? Svært negativ Negativ Verken negativ eller positiv Positiv Svært positiv Vet ikke Gjsnitt

26 Tabell 51 I hvilken grad kildesorterer du/dere husstandens avfall? Kildesortering betyr at vi sorterer avfallet vårt og samler de forskjellige avfallstypene hver for seg. I svært liten grad I liten grad Verken eller I stor grad I svært stor grad Vet ikke _ ant % Kildesortering av plastemballasje vil medføre mindre restavfall. Dersom kildesortering av plastemballasje innføres, vil kommunen vurdere å redusere tømmingen av restavfall fra ukentlig til hver 14 dag. Hvordan stiller du deg til dette? Svært negativ Negativ Verken negativ eller positiv Positiv Svært positiv Vet ikke Gjsnitt Tabell 52 Uavhengig av innsamlingsordning, er du i hovedsak negativ, positiv eller nøytral til sortering av plastemballasje? Negativ Nøytral Postiv Vet ikke ant % ant % ant % ant % ant % Kildesortering av plastemballasje vil medføre mindre restavfall. Dersom kildesortering av plastemballasje innføres, vil kommunen vurdere å redusere tømmingen av restavfall fra ukentlig til hver 14 dag. Hvordan stiller du deg til dette? Svært negativ Negativ Verken negativ eller positiv Positiv Svært positiv Vet ikke Gjsnitt

27 Tabell 53 Hva er din høyeste fullførte utdanning? LES OPP! Universitet \ Videregående Høyskole - mindre Universitet \ Grunnskole skole enn 4 år Høyskole - 4 år+ Ubesvart Kildesortering av plastemballasje vil medføre mindre restavfall. Dersom kildesortering av plastemballasje innføres, vil kommunen vurdere å redusere tømmingen av restavfall fra ukentlig til hver 14 dag. Hvordan stiller du deg til dette? Svært negativ Negativ Verken negativ eller positiv Positiv Svært positiv Vet ikke Gjsnitt Tabell 54 Kildesortering av plastemballasje vil medføre mindre restavfall. Dersom kildesortering av plastemballasje innføres, vil kommunen vurdere å redusere tømmingen av restavfall fra ukentlig til hver 14 dag. Hvordan stiller du deg til dette? Det finnes flere måter å organisere innsamling av plastemballasje på. Jeg skal nå lese opp tre alternative innsamlingsordninger for deg, og jeg vil at du skal oppgi hvilken av disse innsamlingsordningene du eventuelt ville foretrukket. At du selv leverer husholdningens plastemballasje til returpunkt At alle husstandene får utlevert plastsekker for å samle plastemballasje i. At alle husstandene får utlevert en egen avfallsbeholder (dunk) for plastemballasje. Ønsker ingen av delene Vet ikke \ har ingen mening Svært negativ Negativ Verken negativ eller positiv Positiv Svært positiv Vet ikke Gjsnitt

28 Tabell 55 ant % På hvilken måte foretrekker du\dere å motta informasjon om kildesortering og annet som gjelder renovasjonstjenesten i kommunen? _ Informasjonsbrev\ Brosjyre i postkassen E-post Annonser\kunngjøringer i avis Informasjon på internett Omtale i avis\andre medier SMS Legge informasjon i håndtaket på boksen i papir-form Info på dunk etter tømming Gjennom Borettslag Vil ha brev/skrift tilsendt med svarmuligheter Orienterende plakater på samlingspunkter brosjyre/hefte ved søppelkassen. 1 0 TV Lokal TV, de kan gi info på østfolds sendingen og radio Ønsker ikke informasjon Vet ikke \ingen mening Tabell 56 Har du i løpet av de siste 12 månedene vært inne på internettsidene til Fredrikstad kommune for å innhente informasjon om renovasjonstjenesten? Hvilken type bolig bor dere i? Annen type bolig (inkludert kjellerleilighet, Flermannsbolig (tomannsbolig, firemannsbolig, Rekkehus Enebolig (også i kjede) Leilighet i blokk bygård o.l) hybelleilighet) Ja Nei Vet ikke

29 Tabell 57 Har du i løpet av de siste 12 månedene vært inne på internettsidene til Fredrikstad kommune for å innhente informasjon om renovasjonstjenesten? Det finnes flere måter å organisere innsamling av plastemballasje på. Jeg skal nå lese opp tre alternative innsamlingsordninger for deg, og jeg vil at du skal oppgi hvilken av disse innsamlingsordningene du eventuelt ville foretrukket. At du selv leverer husholdningens plastemballasje til returpunkt At alle husstandene får utlevert plastsekker for å samle plastemballasje i. At alle husstandene får utlevert en egen avfallsbeholder (dunk) for plastemballasje. Ønsker ingen av delene Vet ikke \ har ingen mening Ja Nei Vet ikke Tabell 58 Kjønn og alder Mann Kvinne < _ ant % Har du i løpet av de siste 12 månedene vært inne på internettsidene til Fredrikstad kommune for å innhente informasjon om renovasjonstjenesten? Ja Nei Vet ikke

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010 Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon Forundersøkelse plastinnsamling Mars 2010 Renovasjonsundersøkelse Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra en undersøkelse

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Hentekalender 2016 I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Offentlig informasjon Du sorterer, vi gjenvinner! Ved å kildesortere kan hver

Detaljer

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg.

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. Innledning Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. I den hensikt å oppnå en best mulig bruk og forståelse av torgene velger vi å sende ut dette

Detaljer

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hva kaster du hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hvorfor sortere? De forskjellige avfallstypene som mottas, går alle til gjenvinning eller annen forsvarlig disponering. Forutsetningen er at avfallet

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering utendørs Trinnvis innføring av utvidet kildesortering i Oslo 01.10.09 31.12.11. Et permanent prosjekt i regi av. Matavfall i grønn pose, plastemballasje i blå og restavfall i vrengt handlepose. Trinnvis

Detaljer

Avfallsplan UiO spørreundersøkelse

Avfallsplan UiO spørreundersøkelse Avfallsplan UiO spørreundersøkelse 28.10.2014 Eiendomsavdelingen skaper rom for et fremragende universitet hver dag Omfang 72 invitasjoner 41 leverte svar 1 påbegynt 3 1. Bygninger og type virksomhet Mange

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum 1 Innledning... 3 2 Metoder for behandling av avfall... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.1 Dagens løsning på husstandsnivå...

Detaljer

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper Offentlig informasjon Beholdertømming hos privatpersoner: Restavfallsbeholder: Matavfall Plastemballasje (all plast det har vært mat/drikke/husholdningsartikler

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA.

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. Fastsatt av Kristiansand bystyre 22/06/10 Songdalen kommunestyre 24/06/10 Søgne kommunestyre 17/06/10 Vennesla kommunestyre

Detaljer

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt system for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp, papir og

Detaljer

Resultater & Vurderinger

Resultater & Vurderinger Resultater & Vurderinger Utarbeidet av Hjellnes Consult as 27. mai 2015 Type testbeholdere Plukkanalyse UiO Mai 2015 3 typer innendørs: Røros, Waste Honey, Bermuda Quatro 2 typer utendørs: Artcher, Stumpf

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 2 2014 Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose Åpningstider på gjenvinnings

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN. 1. Innledning Løsninger for avfallshåndtering skal tas hensyn til så tidlig som mulig i planarbeider*.

RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN. 1. Innledning Løsninger for avfallshåndtering skal tas hensyn til så tidlig som mulig i planarbeider*. Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN Det henvises til kapittel 3 i Renovasjonsforskriften for Farsund kommune og Lyngdal kommune.

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5,2.etg Møtedato: 09.12.2016 Klokkeslett: 09:00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

Erfaringer fra Kristiansand med nudge for å øke kildesortering. Anna Birgitte Milford, Arnstein Øvrum og Hilde Helgesen, NILF

Erfaringer fra Kristiansand med nudge for å øke kildesortering. Anna Birgitte Milford, Arnstein Øvrum og Hilde Helgesen, NILF Erfaringer fra Kristiansand med nudge for å øke kildesortering Anna Birgitte Milford, Arnstein Øvrum og Hilde Helgesen, NILF Beskrivelse av prosjekt Avfall Sør As, GreeNudge og NILF; ønsket å teste ut

Detaljer

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak Vekta Rundellen

Detaljer

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON LARVIK KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 17. JUNI 2009 KOU 2010:1 Avfall 2010-2013, Larvik kommune Side 2 POLITISK BEHANDLING Kommunestyrets vedtak (sak 091/09) fra

Detaljer

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger En informasjonsbrosjyre om kildesortering Informasjonen gjelder kun privathusholdninger Hva og hvordan skal du kildesortere? Avfall som kildesorteres kan brukes på nytt. Når vi gjenvinner avfallet forurenser

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 10/13

Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 1.november 2013 Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Sted: Kveldroveien 4,

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA.

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. Fastsatt av Kristiansand bystyre xxxx Songdalen kommunestyre xxxx Søgne kommunestyre xxxx Vennesla kommunestyre

Detaljer

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune 1 Innhold Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune... 1 Hentedager for rest- og papiravfall og plastemballasje... 3 Avfallsmottak på Tustna (Bjørndalen)

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

Informasjonsmøte ABBL 9. mai 2016 Haakon Braathu Forurensning og renovasjon

Informasjonsmøte ABBL 9. mai 2016 Haakon Braathu Forurensning og renovasjon Ny renovasjonsordning 2016 Informasjonsmøte ABBL 9. mai 2016 Haakon Braathu Forurensning og renovasjon Mer kildesortering i Bærum Fra sekk til beholder og utsortering av matavfall Utsortering av matavfall

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Snåsa, Verran og Steinkjer kommune Gjeldende fra 1.1.2016 Disse retningslinjene er utarbeidet med hjemmel i Forskrift om avfall 2 vedtatt i Snåsa kommune.,

Detaljer

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Plastemballasje Det har kommet flere ytringer fra publikum med ønske om utsortering av plastemballasje i husholdningene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Detaljer

------------------------------------------------------ klipp ut

------------------------------------------------------ klipp ut Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold, telefon: 52 76 50 50 www.him.as B MILJØMERKET 241 600 Trykksak HIM jobber for avfallsreduksjon og ombruk på Haugalandet I tillegg til å stimulere til økt

Detaljer

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016 Fremtiden er fornybar Strategidokument for Vesar 2012-2016 1 2 5 4 6 8 12 11 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord

Detaljer

- Nye henteordninger - Hytteprosjektet. Prosjektpresentasjon

- Nye henteordninger - Hytteprosjektet. Prosjektpresentasjon - Nye henteordninger - Hytteprosjektet Prosjektpresentasjon Starten på det hele.. Vedtak i rep. skapet 4.12.2012 Innføre henteordning for glass- og metallemballasje. Valgfrihet mellom beholder ute eller

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE Fastsatt av kommunestyre den 09.12.2011 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

Verran kommune har vedtatt å innføre renovasjonsordning for hytte og fritidseiendommer i kommunen med virkning fra

Verran kommune har vedtatt å innføre renovasjonsordning for hytte og fritidseiendommer i kommunen med virkning fra Verran kommune har vedtatt å innføre renovasjonsordning for hytte og fritidseiendommer i kommunen med virkning fra 01.01.17. Forurensingslovens 27 slår fast at avfall fra hytte- og fritidseiendommer regnes

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning?

Materialgjenvinning tid for nytenkning? Materialgjenvinning tid for nytenkning? Øivind Brevik, adm.dir. ROAF Romerike Avfallsforedling IKS Ansvarlig avfallshåndtering for Hvorfor materialgjenvinning? Bærekraftig utvikling og knapphet på ressurser,

Detaljer

NOTAT oppsamlingsutstyr

NOTAT oppsamlingsutstyr NOTAT oppsamlingsutstyr Det vises til vedtak i Utvalg for samfunn og miljø der Follo Ren IKS bes framlegge et notat til kommunestyret 15.12.10 i forhold til praktisk gjennomførbarhet med tanke på - de

Detaljer

husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen!

husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen! Kundeblad Nr. 3 2012 Konkurranse Vinn et juletre! SIDE 7 husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen! Informasjon til husstandene i Trondheim Ubudne gjester? Vinteren har atter tatt grep om byen

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Informasjon om felles avfallsordning for borettslag, sameier, velforeninger og lignende. Innsamling av plastemballasje

Informasjon om felles avfallsordning for borettslag, sameier, velforeninger og lignende. Innsamling av plastemballasje Informasjon om felles avfallsordning for borettslag, sameier, velforeninger og lignende Innsamling av plastemballasje Vi kommer og henter plastemballasje I løpet av 2009 starter vi å hente plastemballasje

Detaljer

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog ROAF- posten Aurskog- Høland & Rømskog Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2014 / 15 Velkommen til ROAF! Matavfallet ditt blir til miljøvennlig drivstoff. Side 4 Hva er nytt hva fortsetter

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Plukkanalyse. Restavfall fra gjenvinningsstasjoner, høsten 2009

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Plukkanalyse. Restavfall fra gjenvinningsstasjoner, høsten 2009 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen Plukkanalyse, høsten 2009 april 2010 Innholdsfortegnelse PROSJEKTRAPPORT... 3 1. INNLEDNING... 4 2. INNSAMLING OG PRØVEUTTAK... 4 2.1 GJENNOMFØRING... 4 2.2 INNDELING

Detaljer

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Beboerne i Pilestredet Park har i løpet av det første driftsåret med kildesortering sortert ut og samlet inn plastemballasje tilsvarende

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010 053/10 Kommunestyret 09.11.2010 046/10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010 053/10 Kommunestyret 09.11.2010 046/10 Side 1 av 7 Lardal kommune Saksbehandler: Britt H. Lie Telefon: 33 15 52 05 Lardal kommunale eiendom JournalpostID: 10/5470 Avfallsordning - Lardal kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010

Detaljer

Nå er det tid for å rydde

Nå er det tid for å rydde INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2012 Årgang 16 Nå er det tid for å rydde Midtre Namdal Avfallsselskap og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag klar til innsats Våraksjonen like om hjørnet Også i år vil MNA

Detaljer

Bleier er restavfall!

Bleier er restavfall! DU FINNER OSS PÅ avfallskalender0 Hurdal kommune Plan- og driftsetaten Tlf postmottak@hurdal.kommune.no www.hurdal.kommune.no Ekspedisjtid 0.00 -.00 Hurdalkommune I n f o r m a s j o n Har du fått feil

Detaljer

Kildesorteringskalender

Kildesorteringskalender Renovasjonsselskapet 2014 Kildesorteringskalender HUSK! Ønsker du neste års kalender, må du bestille den. Les mer på baksiden. Informasjon om hentedager får du også i RfD-appen «Hentedager» eller som SMS-varsling.

Detaljer

Merker du emballasjen riktig?

Merker du emballasjen riktig? Brukerveiledning for emballasjemerking Side: 1. Merker du emballasjen riktig? Alle vet at det er best for miljøet at kildesorteringen fungerer til daglig. Men det viser seg at mange forbrukere trenger

Detaljer

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hytterenovasjon Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hvem er Innherred Renovasjon? Interkommunalt selskap eid av 9 kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag Ansvar for husholdningsavfall fra 35 000 husstander og 10000

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune RENOVASJONSFORSKRIFT FOR Aurskog-Høland Kommune Innholdsfortegnelse: 1 Formål 2 Virkeområde 3 Delegasjon 4 Definisjoner 5 Kommunal innsamling 6 Kommunens plikter 7 Abonnentens plikter 8 Atkomst til oppsamlingsenhet

Detaljer

RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG. Kildesortering. Hvor leverer du hva?

RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG. Kildesortering. Hvor leverer du hva? RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG Kildesortering Hvor leverer du hva? Renovasjonsordningen i Sarpsborg kommune Sarpsborg kommune har som hovedmål å arbeide for å redusere avfallsmengden. Avfall

Detaljer

Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring

Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring Lærerveiledning Kildesortering, stoffer i endring, 3.-4. trinn Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring Vi ønsker at lærere og elever er forberedt når de kommer til VilVite. Lærerveiledningen

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAF- posten Gjerdrum spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Ordfører i Gjerdrum

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 1/13

Møteinnkalling styremøte nr 1/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Tom Gross styreleder nestleder ansattes representant Dato: 18.januar 2013 Møteinnkalling styremøte nr 1/13 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Veileder for avfall i Sameiet Hovinbekken I Les dette heftet, for det er ditt ansvar at vi kildesorterer riktig og holder Sameiet ryddig.

Veileder for avfall i Sameiet Hovinbekken I Les dette heftet, for det er ditt ansvar at vi kildesorterer riktig og holder Sameiet ryddig. S i d e 1 Veileder for avfall i Sameiet Hovinbekken I Les dette heftet, for det er ditt ansvar at vi kildesorterer riktig og holder Sameiet ryddig. S i d e 2 AVFALL SAMEIET HOVINBEKKEN I De nedgravde avfallsbeholdere,

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler Fagnotat Saksnr.: 201503797-1 Emnekode: ESARK-641 Saksbeh: KOAK Til: Byråd for byutvikling, klima og miljø Kopi til: Fra: Etat for

Detaljer

ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020

ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020 ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020 Samandrag Forslaget til strategi for ÅRIM baserer seg på avfallsdata frå 2015. Etter at tala for 2016 no er

Detaljer

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 4 2014 Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg Henting av papp og papir i 2015 side 4 5 Henting

Detaljer

Styretur til Drammen og Oslo

Styretur til Drammen og Oslo Styretur til Drammen og Oslo 16.-17.08 Styrene i selskapene HAMOS, Innherred Renovasjon og Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA) deltok sammen med selskapenes daglige ledere på en ekskursjon og styreseminar

Detaljer

RESSURS. Overgang til DAB. Lekende lett sortering. s. 4. s. 6

RESSURS. Overgang til DAB. Lekende lett sortering. s. 4. s. 6 RESSURS NR.2 / AUGUST 2017 SAMMEN FOR ET GRØNNERE FOLLO - ET MAGASIN FRA FOLLO REN OFFENTLIG INFORMASJON Lekende lett sortering Familien fra Ytre Enebakk har i to år hatt samme sorteringsløsning som Follo

Detaljer

ROAF- posten. Vårrydding. Aurskog- Høland & Rømskog. Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5

ROAF- posten. Vårrydding. Aurskog- Høland & Rømskog. Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5 ROAF- posten Aurskog- Høland & Rømskog Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 1 2015 Vårrydding Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5 Hva skjer

Detaljer

Vekk med «bossspannene» innen 2020. Avfalls konferanse 2013

Vekk med «bossspannene» innen 2020. Avfalls konferanse 2013 Vekk med «bossspannene» innen 2020 Avfalls konferanse 2013 1 BIR AS - historie Det må bli slutt på den meget brukte praksis at nattpotten tømmes i kjøkkenvasken Stadsfysikus Joakim Lindholm i Bergen, 1892?

Detaljer

Plukkanalyse 2012 En analyse av husholdningsavfall fra henteordninger i Grenland

Plukkanalyse 2012 En analyse av husholdningsavfall fra henteordninger i Grenland En analyse av husholdningsavfall fra henteordninger i Grenland 14. desember 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Side FORORD... 4 SAMMENDRAG... 5 1 INNLEDNING... 6 2 GJENNOMFØRING... 7 2.1 METODIKK OG METODEVALG...

Detaljer

Oslo kommune Renovasjonsetaten. Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo

Oslo kommune Renovasjonsetaten. Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo PRODUSER MINDRE AVFALL! De store avfallsmengdene er et av tidens miljøproblemer, og det er en stor utfordring for oss alle å redusere

Detaljer

plastavfall papiravfall restavfall

plastavfall papiravfall restavfall KJØKKENAVFALL plastavfall I hovedsak gjelder dette kjøkkenavfall som f.eks.: middagsrester, kjøtt, fisk, potetskrell, eggeskall, rester av grønnsaker, frukt, teposer, mel og bakevarer, kaffefilter, samt

Detaljer

Fiasposten. Sorterer plastavfall med glede Side 4 og 5. Informasjon for husholdninger nr. 2/14. Følg avfallets kretsløp. Alt avfall kan leveres

Fiasposten. Sorterer plastavfall med glede Side 4 og 5. Informasjon for husholdninger nr. 2/14. Følg avfallets kretsløp. Alt avfall kan leveres Fiasposten Informasjon for husholdninger nr. 2/14 Følg avfallets kretsløp Side 2 Alt avfall kan leveres Side 3 Fornyer bilparken Side 7 Sorterer plastavfall med glede Side 4 og 5 Hva skjer med avfallet?

Detaljer

Sortering av mat, glas og metall heime hos deg

Sortering av mat, glas og metall heime hos deg Informasjon Sortering av mat, glas og metall heime hos deg Alt du sorterer blir til noko nytt. Snart får du to nye avfallsdunkar ein til matavfall og ein til glas- og metallemballasje. Les om det nye tilbodet.

Detaljer

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten.

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten. Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Innføringen skjer gradvis, og alle husholdninger

Detaljer

Hvorfor ønsker Asker å velge egen beholder for matavfallet? Kommuneingeniør Ragnar Sand Fuglum

Hvorfor ønsker Asker å velge egen beholder for matavfallet? Kommuneingeniør Ragnar Sand Fuglum Hvorfor ønsker Asker å velge egen beholder for matavfallet? Kommuneingeniør Ragnar Sand Fuglum Bakgrunnsinformasjon Kildesortering matavfall vurdert i 10 år Praktiske forsøk gjennomført 1997 1999 Felles

Detaljer

Kildesortering 2011. Sorter avfall - skap verdier!

Kildesortering 2011. Sorter avfall - skap verdier! Kildesortering 2011 Sorter avfall - skap verdier! Bli med på vårt store lokale miljøprosjekt Er du klar for å være med på dette store lokale miljøprosjektet? Det er jeg. Jeg gleder meg til å sette i gang

Detaljer

Sorteringsguide. Slik kildesorterer du i Drammensregionen

Sorteringsguide. Slik kildesorterer du i Drammensregionen Sorteringsguide Slik kildesorterer du i Drammensregionen Finn dine hentedager Få varsel om dine hentedager rett på mobilen. Bestill SMS-varsling på www.rfd.no eller last ned appen «Hentedager». SMS Du

Detaljer

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå.

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Kildesorteringen i Oslo stopper ikke Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Matavfallet blir til biogjødsel og drivstoff til busser og biler. Plastemballasjen gir nye plastprodukter

Detaljer

RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENE

RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENE Laget med bakgrunn i renovasjonsforskriftene til kommunene Måsøy, Nordkapp, Porsanger Karasjok, Lebesby og Gamvik RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENE Vedtatt av styret den 15.11.2000, sak 32/00.

Detaljer

Energi og klimaplan i Sørum

Energi og klimaplan i Sørum Energi og klimaplan i Sørum ROAF hvordan energi og klima vurderes i avfallsbehandlingen ROAF Romerike Avfallsforedling IKS ROAF-direktør Øivind Brevik september 2010 Ansvarlig avfallshåndtering for klima,

Detaljer

Ren info. Plastgjenvinning Side 4 5. Resirkulert drenering Side 6. Informasjon om avfall og gjenvinning fra NIR nr. 1-2010

Ren info. Plastgjenvinning Side 4 5. Resirkulert drenering Side 6. Informasjon om avfall og gjenvinning fra NIR nr. 1-2010 Ren info Informasjon om avfall og gjenvinning fra NIR nr. 1-2010 Plastgjenvinning Side 4 5 Ildfaste former er restavfall Side 2 Klær til gjenbruk Side 3 Resirkulert drenering Side 6 1 Daglig leder i NIR,

Detaljer

Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014

Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014 Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014 Analyse/stikkprøver av restavfall fra beholdere/sekker og containere Formål Plukkanalyse UiO, oktober 2014 o Kartlegge sammensetningen av

Detaljer

ANSKAFFELSE AV TJENESTER VEDRØRENDE INNSAMLING OG TRANSPORT AV HUSHOLDNINGSAVFALL I BÆRUM KOMMUNE DIALOGKONFERANSE.

ANSKAFFELSE AV TJENESTER VEDRØRENDE INNSAMLING OG TRANSPORT AV HUSHOLDNINGSAVFALL I BÆRUM KOMMUNE DIALOGKONFERANSE. BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON ANSKAFFELSE AV TJENESTER VEDRØRENDE INNSAMLING OG TRANSPORT AV HUSHOLDNINGSAVFALL I BÆRUM KOMMUNE DIALOGKONFERANSE saksnr 15/150576 TIDSPUNKT: 16.12.2015 KL. 09:00

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvordan sikre materialgjenvinning? Generelle virkemidler Generelle virkemidler krever et lukket norsk

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Sørum sortere alt matavfall i grønn pose! Sørum

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Sørum sortere alt matavfall i grønn pose! Sørum ROAF- posten spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Sørum ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Fra 2014 skal vi i Sørum

Detaljer

Sorteringsundersøkelse av husholdningsavfall i Agder. Sorteringsundersøkelse av husholdningsavfall i Agder

Sorteringsundersøkelse av husholdningsavfall i Agder. Sorteringsundersøkelse av husholdningsavfall i Agder Sorteringsundersøkelse av husholdningsavfall i Agder Gjennomført av Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen oktober-desember 2003 Rapport nummer: 1/2004 Kontoradresse: Vesterveien 3 4613 Kristiansand

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! Enebakk

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! Enebakk ROAF- posten Enebakk spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i

Detaljer

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015

Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015 Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015 Utarbeidet og behandlet av styret i RfD 7.3.2016 Fremlagt på møte i representantskapet 18.4.2016 Bakgrunn for eiermeldingen Eiermeldingen er utarbeidet

Detaljer

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke!

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke! BIOAVFALL Dette er bioavfall: kaffefilter matrester planterester, som for eksempel små mengder gress, løv og blomster servietter småbein teposer tørkepapir vått papir Dette er ikke bioavfall: aske (restavfall)

Detaljer

Sorteringsundersøkelsen 2006 - plukkanalyse av innsamlet husholdningsavfall i Agder

Sorteringsundersøkelsen 2006 - plukkanalyse av innsamlet husholdningsavfall i Agder Sorteringsundersøkelsen 2006 - plukkanalyse av innsamlet husholdningsavfall i Agder Gjennomført av Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen (RKR) Rapport nummer: 1/2007 Kontoradresse: Vesterveien

Detaljer

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering! Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall Bente Flygansvær Prosjektleder, Renovasjonsetaten Forsker, BI Handelshøyskolen Hvorfor kildesortering?

Detaljer