Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel"

Transkript

1 Krødsherad kommune Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016 Tilbudsforespørsel

2 ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE PÅ BRØYTING VED AVFALLSCONTAINERE PÅ NOREFJELL Krødsherad kommune ber om tilbud uten forhandling på brøyting i henhold til oppsettet i denne forespørsel. Varighet på kontraktene vil være 3 år f.o.m høsten Forespørselen er lagt ut på kommunes hjemmesider som åpen anbudskonkurranse, samt sendt til entreprenører som har annet vintervedlikehold på Norefjell. Papirene kan fås ved henvendelse kommunens servicetorg på tlf Kontaktperson vedrørende denne forespørselen: Jan Rundtom, mob E-post: Innsending av tilbud: Denne forespørselen har følgende vedlegg: 1. Tilbudsskjema 2. Kart over området. 3. Oppdragsbeskrivelse Tilbudsskjema skal sendes inn i ferdig utfylt stand. Sammen med tilbudet skal også ligge mva- og skatteattest samt HMS-erklæring. Tilbud sendes/leveres i lukket konvolutt til: Krødsherad kommune Kommunehuset 3536 NORESUND Tilbudet merkes Anbud brøyting ved avfallscontainere på Norefjell og må være oss i hende innen kl Lukket anbudsåpning på kommunehuset kl Tilbudet er bindende for tilbyder frem til Det gis en fast pris per container per sesong. Tilbudet er uten prisstigning for hele avtaleperioden og eventuell prisstigning må derfor være inkludert i tilbudet. I prisene inngår brøyting ved søppelcontainerne, likeledes fjerning av snø oppå containerne. Vi ber om timepriser på mannskap og maskiner for de tilfeller at vi har behov for øvrig assistanse.

3 Tilbyder må ha det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag for oppfylling av kontrakten og helst erfaring fra tilsvarende arbeider. Tilbyder må dokumentere at de vil bruke hensiktsmessig utstyr for å utføre jobben og kunne stille med tilfredsstillende reserve ved maskinhavari, sykdom o.l. Alle godkjenninger, sertifiseringer og forsikringer ovenfor 3. person må være i orden. Krødsherad kommune forbeholder seg retten til å forkaste enkelte eller alle tilbud ut fra saklig begrunnelse. Omfang og standard vil også kunne endres i kontraktsperioden som følge av endrede bevilgninger. Dersom det er merknader til utforming av forespørselen eller til beskrivelsen av oppdraget, ber vi om å få beskjed så tidlig som mulig slik at vi kan rette opp uklarheter. Skulle det være behov for ytterligere opplysninger er det bare å ta kontakt med undertegnede. Alminnelige regler for gjennomføring av konkurransen. Denne anskaffelsen følger prosedyren for åpen tilbudskonkurranse. Dette er en anskaffelsesprosedyre som tillater alle interesserte leverandører å gi tilbud, men som ikke tillater forhandlinger. Tilbudsåpning vil ikke være offentlig. Obligatoriske og ufravikelige krav til leverandøren. Entreprenøren må inneha alle nødvendige sertifikater for de maskiner og utstyr han velger å benytte. Oppdragsgiver har plikt til å avvise leverandører som ikke har sendt inn skatteattester og HMS-erklæring innen de angitt frister. Oppdragsgiver kan i tillegg avvise leverandører av andre årsaker, jfr. foa (2). Vi ser fram til å motta Deres tilbud. Jan Rundtom Jordbrukssjef Vedlegg: 1. Tilbudsskjema 2. Oversiktskart 3. Oppdragsbeskrivelse

4 Tilbudsskjema 1. Tilbudsopplysninger (tilbyder) Firma: Org. Nr. Kontaktperson: Adresse: Postnr/sted: Telefon/mobil: E-post: 2. Pris på brøyting ved avfallscontainere. SUM per container: Prisen føres opp eks. mva. Prisen er oppgitt fast for sesongen 2013/2014 og gjelder for 3 år. Ved eventuell økning i antall containere brukes enhetspris oppgitt ovenfor. 3. Eventuelle forbehold til tilbudet Dersom tilbyder har forbehold til tilbudet skal disse komme klart frem her. Det kan f.eks gjelde begrensninger i utførelsen av oppdraget eller i forhold til oppgaver som er lagt inn i kontrakten:

5 4. Beskrivelse av tilbyders erfaring med tilsvarende arbeid 5. Oversikt over utstyr og mannskap som tenkes brukt 6. Beskrivelse av reserve ved havari og sykdom 7. HMS-Erklæring Se neste side

6 HMS-erklæring Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet Denne bekreftelsen gjelder: Firma Adresse. Postnr./-sted.. Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov 4 februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet. Daglig leder Dato: (sign.)

7 8. Underskrift Tilbyders forpliktende underskrift hvor det bekreftes at tilbudet vedstås til Sted/dato Underskrift

8

9 Vedlegg 3 OPPDRAGSBESKRIVELSE 1. HVA OPPDRAGET OMFATTER 1.1 Oppgaver som inngår i oppdraget er: Snøbrøyting ved avfallscontainere Fjerning av snø og is fra toppen av containerne. 1.2 Oppdragstaker plikter å gjøre seg kjent med forholdene på ved containerne. Han kan ikke etter kontraktsinngåelse gjøre gjeldende forhold han burde vært oppmerksom på. 2. STANDARD FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD Containerne skal være snøfri på toppen og det skal være fremkommelig for containerbiler for planlagt tømming (jfr. henterute). Det skal være brøytet adkomst på begge sider av containerne slik at det enkelt kan leveres søppel i sidelukene. Det skal ved behov brøytes når containerbilen tømmer containeren slik at man får fjernet snø og is som har bygd seg opp rundt containerne. Tidspunkt for dette avtales mellom oppdragstaker og Hallingdal Renovasjon IKS. Hovedmålsettingen for brøytingen er at renovasjonsabonnentene skal ha akseptabel adkomst til å få levert avfallet inn i containerne, og at tømming kan skje effektivt og sikkert. 3. AVVIK OG KONSEKVENSER AV AVVIK Trekk i oppgjøret skal gjennomføres i henhold til påviste avvik ved: Administrasjon av kontrakten Organisering og gjennomføring av arbeidet Resultat ved containerne tilstand og funksjon Oppdragsgiver kan, etter forutgående behandling av avviket overfor Oppdragstaker, bestille arbeidet utført av annen utførende for Oppdragstakers regning. Oppdragsgivers egne kostnader vil bli tillagt regningen til Oppdragstaker. Ved alvorlige avvik er det ikke påkrevet at Oppdragsgiver må varsle Oppdragstaker forut for beslutning om å iverksette økonomiske trekk. Eventuell gjentakelse av tidligere påvist avvik kan føre til at kontrakten sies opp uten erstatning til Oppdragstaker. 4. OBJEKTER SOM SKAL DRIFTES I KONTRAKTEN Følgende type objekter skal brøytes og ryddes for snø i kontraktsområdet: Ved containere og på toppen av containere

10 5. KRAV TIL PERSONLIG UTSTYR OG MATERIELL Personlig verne- og sikkerhetsutstyr omfatter bl.a.: - Verneklær som tilfredsstiller kravene i EN-471, klasse III - Annet nødvendig utstyr som er angitt i oppdragsbeskrivelsen Utstyr og materiell omfatter bl.a.: - Alminnelig utstyr, verktøy o.l. for gjennomføring av oppdraget. 6. KRAV TIL MASKINER OG UTSTYR 6.1 Brøyting skal utføres med hensiktsmessig utstyr. 6.2 Oppdragstaker skal bekoste innkjøp og montering av varsellykt av godkjent type som gir blinkende gult lys, samt brøytelys (lysutstyr) og annet nødvendig varselutstyr som monteres på maskinen. 6.3 Oppdragstaker og fører skal kunne nås på telefon/ mobiltelefon. 7. OPPGJØR Oppgjør skjer 2 ganger i sesongen. Faktura for halve kontraktsummen for den enkelte sesong sendes innen den 1. februar og innen den 1. mai. Betalingsbetingelser er 30 dager fra faktura er mottatt. Faktura sendes: Krødsherad kommune Sentralt fakturamottak kommunehuset 3536 NORESUND 8. MERVERDIAVGIFT Alt arbeid og materiell skal faktureres med 25 % mva. 9. ENDRINGER Oppdragsgiver kan gi pålegg om endring av arbeidet ut fra forhold av følgende type: Endring av standard for brøyting ved containere som omfattes av kontrakten Endringer som følge av vedtak fattet på politisk og forvaltningsmessig nivå

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13 SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Teknisk drift Dato... 10.09.2013 Vår Ref... TL-9513/13 Arkiv... Q03 Saksnr... 13/1318 Deres Ref... Konkurransegrunnlag Ref. nr. 13/1318 Vintervedlikehold av kommunale veger

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune Anskaffelsessak 2012-204 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 267078 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

Brøyting Skarsdalen i Flå kommune Anbudsperiode vinter 2015-2016 Utlysning

Brøyting Skarsdalen i Flå kommune Anbudsperiode vinter 2015-2016 Utlysning Brøyting Skarsdalen i Flå kommune Anbudsperiode vinter 2015-2016 Utlysning Skarsdalen veilag SA (forkortet til SV-SA) er et samvirkeforetak etablert etter «Lov om samvirkeforetak» av 01.01.2008 (Lov Nr.

Detaljer

Tinn kommune - brøyting og rydding av kommunale veier/plasser

Tinn kommune - brøyting og rydding av kommunale veier/plasser Tinn kommune Teknisk avd. Åpen anbudskonkurranse Tinn kommune - brøyting og rydding av kommunale veier/plasser Konkurransegrunnlag Tilbudsfrist: 21.08.2015 kl 12.00 Sted for levering: Servicetorget v/torget

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09.

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09. ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Kravspesifikasjon for Verne- og helsetjenester Steinkjer 11.09.07 1. GENERELL ORIENTERING 1.0 Innledning Steinkjer kommune skal inngå ny avtale for kjøp av

Detaljer

ANBUDSGRUNNLAG BRØYTING SKJÅNES

ANBUDSGRUNNLAG BRØYTING SKJÅNES ANBUDSGRUNNLAG BRØYTING SKJÅNES Innleie av private maskiner til vintervedlikehold INNHOLD: A. ANBUDSINNBYDELSE... side 3 B. ANBUDSREGLER... side 4 B1 Generelt... side 4 B2 Krav til anbudet... side 4 B3

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE

ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG VINTERVEDLIKEHOLD FOR Rode 8,9 og 13 PERIODE 2015-2016 FROLAND KOMMUNE Froland kommune inviterer til anbudskonkurranse om brøyting og snørydding i Froland kommune. Anbudsgrunnlaget

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

Tilbudsgrunnlag for rammeavtale

Tilbudsgrunnlag for rammeavtale Tilbudsgrunnlag for rammeavtale Elektrikertjenester I forbindelse med drift og vedlikehold av kommunal infrastruktur og eiendom Avtaleperiode: 01.09.2013-30.08.2017 Verran kommune Innhold 1. Mål og hensikt

Detaljer

Tilbudsgrunnlag for rammeavtale

Tilbudsgrunnlag for rammeavtale Tilbudsgrunnlag for rammeavtale Graving, transport, rørlegging og vegarbeid I forbindelse med drift og vedlikehold av kommunal infrastruktur og eiendom Avtaleperiode: 1.10.2012-30.09.2016 Verran kommune

Detaljer

Veileder for kjøp av elektriske montasjetjenester ved utbygging av ladepunkter for Elbiler

Veileder for kjøp av elektriske montasjetjenester ved utbygging av ladepunkter for Elbiler Veileder for kjøp av elektriske montasjetjenester ved utbygging av ladepunkter for Elbiler Forord Formålet med veilederen er å gi en beskrivelse av hvordan prosessen med etablering av ladestasjoner og

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.)

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter Alta kommune Drift og utbygging Kommunale Bygg Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter Alta 9.6.15 Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2014 VESTBY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2 Konkurransegrunnlag anbudskonkurranse om parallelloppdrag Vestby

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 2012/6639 Tilbudsfrist: 26.09.2012 kl. 15:00 Avtaleperiode: 1 år 1

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 1 STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 2/09 Arbeidstøy Åpen anbudskonkurranse Steinkjer februar 2009 2 1. GENERELLT 1.1 Innledning Oppdragsgiver: Oppdragsgiver er: Steinkjer kommune, heretter kalt

Detaljer

Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold

Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold Unjárgga gielda/ Nesseby kommune ANBUDSGRUNNLAG Innleie av private lastebiler og maskiner til vintervedlikehold Side 1 NB! Grunnlaget beholdes av tilbyder! Side 2 A. ANBUDSINNBYDELSE 3 B. ANBUDSREGLER

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Samferdsel INNHOLD 1 OPPDRAGET/LEVERANSEN/YTELSEN...3 1.1 OPPDRAGSGIVER...3 1.2 BAKGRUNN...3 1.3 ANSKAFFELSEN...3

Detaljer

Forenklet veileder for kjøp av elektriske montasjetjenester ved utbygging av ladepunkter for Elbiler

Forenklet veileder for kjøp av elektriske montasjetjenester ved utbygging av ladepunkter for Elbiler Forenklet veileder for kjøp av elektriske montasjetjenester ved utbygging av ladepunkter for Elbiler Bruksområdet for veilederen kan være borettslag, sameier, industribygg, kontorbygg, osv. Energi Norge

Detaljer

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE.

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1 ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1. GENERELT OM OPPDRAGET Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med fører til brøyting i Siljan kommune. Arbeidene skal utføres

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Saksnummer: 13/9336 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Tromsø, den 23.08. 2013 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget...

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike Anskaffelsessak 2013-112 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2013 Doffin

Detaljer

Grunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. Drift av turistinformasjonskontor i Kongsvinger

Grunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. Drift av turistinformasjonskontor i Kongsvinger Grunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt Drift av turistinformasjonskontor i Kongsvinger 1 Innhold Bakgrunn...3 Anskaffelsens formål og omfang...3 Kunngjøring...3 Oppdeling av leveransen...3 Avtale...3 Gjennomføring

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist:

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist: Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune Tilbudsfrist: Dato: 13. november 2014 Klokken:12:00 Anskaffelse: 14/00196 1 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING. Ref 2013-41 TJE

KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING. Ref 2013-41 TJE Sykehusservice Bygg- og eiendoms seksjon KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING Ref 2013-41 TJE Tilbudsfrist: 19. april 2013 kl 12:00 INNLEDNING...3 1 GENERELL

Detaljer

Invitasjon til prekvalifikasjon - "Busstjenester Oslo vest 2011"

Invitasjon til prekvalifikasjon - Busstjenester Oslo vest 2011 Ruter As Side 1 av 14 Invitasjon til prekvalifikasjon - "Busstjenester Oslo vest 2011" Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Definisjoner... 2 3. Tidsfrister... 3 4. Om oppdragsgiver... 3 5. Omfang

Detaljer