Egen regi eller marked

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Egen regi eller marked"

Transkript

1 Egen regi eller marked Stavanger nedgravde løsninger for alle typer avfall? Tor Larsen, Stavanger kommune Bymiljø og Utbygging, Fagavdeling renovasjon

2 Noen nøkkeltall om Stavanger Ca innbyggere, fordelt på ca. 70 km 2. Befolkningsvekst på ca. 1,5% per år. Ca. 900 nye boenheter per år ferdigstilles, typisk 4-8 etasjers bygg med leiligheter.

3 Dagens hovedsystem - renovasjon 3-beholdersystem: Farlig avfall + småelektrisk Miljøstasjoner: Gjenvinningsstasjoner:

4 Innsamlet avfall fra husholdninger

5 2005 Oppstart nedgravde avfallscontainere Anbud Sandnes og Stavanger kommuner Bakgrunn: Boligbygging, tett bebyggelse, arealeffektivitet, behov for nytenking Kommunalteknisk avfallsnorm: Reguleringsplaner / bebyggelsesplaner og byggesaker skal inkludere en Renovasjonsteknisk plan. Nedgravde avfallscontainere foretrekkes!

6 Bedre utnyttelse av arealer: Hvorfor bruke verdifulle arealer inne og ute på søppel? Nedgravd løsning trenger mindre enn 1/5 av arealet sammenlignet med 3-beholdersystemet! Eksempel Grasholmen: 16 m 2 nedgravde erstattet 190 plastbeholdere Ingen kjøring med renovasjonsbil i bo-området

7 Bedre hygienisk standard: 1 stk. nedgravd biocontainer erstatter veldig mange brune dunker, nedgravd løsning reduserer luktproblemer. Likevel:For å unngå lukt tømmes nedgravde containere for bioavfall hver 14 dag og rengjøres regelmessig. Kjøretøy 1: Dyser, men nødvendig med følgebil Kjøretøy 2: Tank for vaskevann og skyllevann påmontert, containeren rengjøres hver gang den tømmes!

8 Brannsikker løsning: Alle beholdere og containere i Stavanger sentrum skal være brannsikre. Nedgravde containere oppfyller disse kravene.

9 Estetikk:

10 Skisse nedgravde Yttercontainer (betong) Innercontainer (metall) Innkastsøyle GPRS for overføring av data Normalt plassert på privat grunn Plassering innebærer byggesak

11 Nedgravde er godt egnet til : Husholdningsavfall: Restavfall Bioavfall Papir Plastemballasje

12 Husholdningsavfall - eksempler

13 Husholdningsavfall bebyggelse: Nye blokker og høghus, inkludert store transformasjonsområder Etablerte borettslag og sameier Sentrumsnære strøk (trehusbebyggelse) Kjørbar vei prosjekter

14 Nedgravde er godt egnet til : Emballasjeavfall: Plastemballasje Glass-/ metallemballasje

15 Nedgravde er godt egnet til : Hytterenovasjon (Sandnes kommune): Restavfall Papir

16 Nedgravde er godt egnet til : Enkelte typer næringsavfall: Restavfall i sekker Kontorpapir og småkartong Plastemballasje Enkelte typer næring: Skoler og barnehager Sykehjem Kombibebyggelse

17 Eksempler:

18 Nedgravde er ikke så godt egnet til : Større grovavfall (dim. innkastluke 110 liter) Stor papp Matavfall fra storkjøkken o.l.

19 Samlasting husholdning / næring: OK, men fra separate innkast Separering økonomi og statistikk!! Vekt på kran?

20 Utfordringer i Stavanger: Kombinere husholdningsavfall og næringsavfall for området Storhaug Nord? - Husholdninger: Renovasjonen Egenregi - Næringkunder: Renovasjonen Næring Sentrumsplan renovasjon?

21 Betongkassen: 7,2 tonn 2m x 2m x 2,6 m. Produseres ved lokalt firma

22 Inner container (5 m 3 ) Containeren i galvanisert stål, plattform i aluminium. 1-kroks løftesystem, bunnklaff for tømming Kapasitet på ca kg.

23 Ramme med sikkerhetsplattform Heves automatisk når innercontaineren løftes opp, motvektssystem Sikkerhetsplattformen holder ca. 300 kg.

24 Innkastsøyle: Stand alone løsning: Komplett elektronikk, inkl. GPRS, antenne, nøkkel-leser m.m. Batteri, solcellepanel, ultralydkabel for fullstandsmåling, magnetlås m.m. Luken er nomalt låst, men kan med et håndgrep settes i åpen posisjon.

25 Nøkkel: Hver boenhet mottar 2 nøkler for å åpne innkastluken. Nøklene er registert på spesifikt leilighetsnr.

26 Kjøretøy: Spesialkjøretøy som både åpner og lukker bunnklaffen i trauet.

27 Vedlikehold: Person er øremerket ansvaret for vedlikehold, inkl. batteribytter, reservedeler, renhold, utrykninger m.m. Også ansvarlig for montering av nye nedgravde installasjoner.

28 Overvåking: IT avdelingen i Stavanger har utviklet et overvåkingsprogram, med både sjåførside og vedlikeholdsside. Hver natt sender hver container data til en radioserver. Inkl. fyllingsnivå i container, temperatur, batterinivå, benyttede nøkler, feilmeldinger m.m.

29 Overvåking: Utviklingsprosjekt med mange problemstillinger. Gjenstående hovedutfordring: Programmere fullstandsmålingene til troverdige data over gjennomsnitt fyllingsgrad i containerne, etter planen på plass n.u.. Mål: Tas ibruk av sjåfør i løpet av januar 2008 til daglig ruteplanlegging.

30 Retningslinjer for nedgravde Utbygger eller huseiere kjøper containerne av kommunen, og bekoster også montering av yttercontainere. Kommunen godkjenner antall containere og plassering. Kommunen overtar så containerne, inkl. vedlikehold, reservedeler, renhold og framtidig re-investering. Fakturering av variable gebyr baseres på det antall ganger containerne faktisk blir tømt. Containerne skal ikke tømmes før de er nesten fulle (unntatt containere for bioavfall).

31 Økonomi (I) Kommunen: Mer effektiv logistikk bringer kostnadene ned. En-mannsbetjent kjøretøy. Lave investeringer, containerne selges til utbygger / kunde.

32 Økonomi (II) Utbygger: Billigere investering enn søppelrom. Mer arealeffektivt. Bruker: Lavere renovasjonsavgift (variable del). Ikke kostnader til vaktmester for søppeltjeneste. Alternativ utnyttelse av gamle søppelrom.

33 Progonser - Stavanger 2007: Ca 2500 husholdninger tilknyttet Om 3-4 år: Mer enn 6000 husholdninger (15000 innb.). Utgjør % byens befolkning. Ordreliste i regionen: Passert 1000 containere. Foruten Sandnes kommune er nå både Time, Klepp, Sola og Randaberg med i samarbeidet om nedgravde renovasjonsløsninger. Andre byer i Norge er også igang med programmer for nedgravde avfallscontainere.

34 Takk for meg!

EN VEILEDER FOR PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER

EN VEILEDER FOR PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER EN VEILEDER PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER En veileder for plassering og valg av renovasjonsløsninger Innledning3 Definisjoner4 KAPITTEL 1 Valg av renovasjonsløsning5 11 Avfallssug 6 12 Dypoppsamler7

Detaljer

Det er avdekket et klart behov for å integrere avfallsfag ved planlegging og tilrettelegging av utbygginger.

Det er avdekket et klart behov for å integrere avfallsfag ved planlegging og tilrettelegging av utbygginger. Randaberg kommune Kommunalteknisk avfallsnorm 2004 1 FORORD Det er avdekket et klart behov for å integrere avfallsfag ved planlegging og tilrettelegging av utbygginger. Randaberg kommune har derfor tilpasset

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling MAI 2013 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering og konklusjon... 3 2. Bakgrunn og formål... 5 3. Sortering og innsamling...

Detaljer

Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune

Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune Vedtatt i Arendal bystyre 31.01.2013 1 Sammendrag Det har vært en betydelig utvikling på avfallsfeltet de siste 20 årene. Siden 1990 er det

Detaljer

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie HIAS Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie 24. mai 211 SAMMENDRAG Hamar kommune arbeider med utarbeidelse av reguleringsplan for Strandsonen i Hamar. Reguleringsplanen

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum 1 Innledning... 3 2 Metoder for behandling av avfall... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.1 Dagens løsning på husstandsnivå...

Detaljer

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE0 01. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-2016...5 1.3 Hovedlinjer for Avfallsplan 2013-2016...5

Detaljer

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfall sør avfallsplan 2013 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-1016...5 1.3 Hovedlinjer

Detaljer

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: SAMMENDRAG.... 4 Dagens avfallsbehandling.... 4 Framtidig avfallsbehandling... 5 1 KOMMUNENS OPPGAVER PÅ AVFALLSSEKTOREN... 9 2

Detaljer

- maskiner og utstyr til kildesortering. Nedgravde Containere. Framtidens avfallsløsning

- maskiner og utstyr til kildesortering. Nedgravde Containere. Framtidens avfallsløsning - maskiner og utstyr til kildesortering Nedgravde Containere Framtidens avfallsløsning Nedgravde Containere Vi bygger fremtiden for våre barn la oss også bygge fremtidens avfallsløsninger for dem. EnviroPac

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger SITMA rapport: 1201/2012 Forord Denne rapporten beskriver resultatene

Detaljer

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Kunden og BIR Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning 1 Innhold Om BIR... 3 Formålet med veiledningen... 4 Veiledningens oppbygning.... 4 Kapittel 1: Innledende informasjon... 5

Detaljer

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2013-2020

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2013-2020 Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune Avfallsplan 2013-2020 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 FORORD... 3 2 SAMMENDRAG... 5 3 MÅL OG STRATEGIER FOR AVFALLSHÅNDTERINGEN 2012-2020.... 7

Detaljer

Spørreundersøkelse om hytterenovasjon i Randesund Kristiansand

Spørreundersøkelse om hytterenovasjon i Randesund Kristiansand 2014 Spørreundersøkelse om hytterenovasjon i Randesund Kristiansand Marith J. Moe Avfall Sør Husholdning Den 7. november 2014 Forord Avfall Sør Husholdning vil takke alle våre abonnenter som har svart

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2012-2020

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2012-2020 Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune Avfallsplan 2012-2020 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 FORORD... 4 2 SAMMENDRAG... 6 3 MÅL OG STRATEGIER FOR AVFALLSHÅNDTERINGEN 2012-2020... 8

Detaljer

Konkurransenøytral innsamling av avfall. Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger. Rapport nr 2/2011

Konkurransenøytral innsamling av avfall. Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger. Rapport nr 2/2011 Konkurransenøytral innsamling av avfall Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger Rapport nr 2/2011 April 2011 Konkurransenøytral innsamling av avfall 2 Rapport nr: Dato: 2/2011 6.4.2011 Distribusjon:

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 04/1524-25 14968/07 M52 LU/LU/KO KLEPP KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT Fastsatt av Klepp kommunestyre

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE Fastsatt av kommunestyre den 09.12.2011 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER

RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER Felles forskrift for Farsund kommune og Lyngdal kommune Gjeldende fra 01.01.2015 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger

Detaljer

Retningslinjer for avfall

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for avfall NR 1 Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Disse retningslinjer er utarbeidet med hjemmel i avfallsforskriften 2 vedtatt i Arendal kommune den xxxx, Froland kommune

Detaljer

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert Årsrapport 2008 Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert 2 3 Tar vare på miljøet og naturen Trondheim Renholdsverk jobber

Detaljer

Rapport nr 1/2006. Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for innsamling, sortering og gjenvinning. NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering

Rapport nr 1/2006. Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for innsamling, sortering og gjenvinning. NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering Rapport nr 1/2006 Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for innsamling, sortering og gjenvinning - Samarbeidsforum for avfallshåndtering EVALUERING AV KILDESORTERING ETTER 10 ÅR R A P P O R T Rapport

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR HALLINGDAL 2011-2014

AVFALLSPLAN FOR HALLINGDAL 2011-2014 AVFALLSPLAN FOR HALLINGDAL 2011-2014 i INNHOLDSFORTEGNELSE Side SAMMENDRAG... i 1 INNLEDNING... 1 2 RAMMEBETINGELSER... 2 2.1 Internasjonalt regelverk og internasjonale forpliktelser... 2 2.1.1 Internasjonale

Detaljer

Renovasjonsbenchmarking 2014

Renovasjonsbenchmarking 2014 Renovasjonsbenchmarking 2014 Sammendrag for Hallingdal Renovasjon IKS Utført av Energidata Consulting (EDC) 03.12.2014 1 Hvorfor renovasjonsbenchmarking? Benchmarking er å måle prestasjonsnivå ved sammenlikning

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Eierandeler i andre selskap. Retura Norge AS (7,7% eierandel) WEEE-RECYCLING AS (20% eierandel) Retura Nordvest AS (50% eierandel)

Eierandeler i andre selskap. Retura Norge AS (7,7% eierandel) WEEE-RECYCLING AS (20% eierandel) Retura Nordvest AS (50% eierandel) Årsrapport 2007 Innhold Nøkkeltall TRV 2007...side 02 Eierandeler i andre selskap...side 02 Ledende miljøbedrift...side 03 Organisering av selskapene...side 04 Årsberetning 2007...side 05 Husholdningsavfall...side

Detaljer

Innsamlingsløsninger for husholdninger Jarle Marthinsen Mepex Consult AS

Innsamlingsløsninger for husholdninger Jarle Marthinsen Mepex Consult AS Beholderløsningen tett eller luftet Seminar Avfall Norge 13 mars 2008 Workshop Innsamling av matavfall Innsamlingsløsninger for husholdninger Jarle Marthinsen Mepex Consult AS www.mepex.no Mest brukt løsning

Detaljer