Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014"

Transkript

1 Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014 Analyse/stikkprøver av restavfall fra beholdere/sekker og containere

2 Formål Plukkanalyse UiO, oktober 2014 o Kartlegge sammensetningen av restavfallet, dvs. innhold av papir, plast, metall, matavfall m.m., dvs. avfallstyper som kan leveres til materialgjenvinning o Kartlegge innhold av avfallstyper som er feilsortert, f.eks. mengde EEavfall og farlig avfall samt papp/papir i restavfallet Avfallstyper og prøver o Restavfall «husholdningsavfall» og «grovavfall» o 660 liters beholdere (hush.) og containere (grov.) o Prøver fra Blindern, Gaustad, Tøyen og Sentrum o Avfallet er sortert i 19 ulike avfallstyper

3 Plukkanalyse UiO Gjennomføring o Hjellnes Consult har planlagt og utført analysen for UiO, Eiendomsavd. o Innhenting av prøver i beholdere og containere, dvs. ikke komprimert avfall, er utført av Ragn-Sells o Sortering av avfallet utført hos Ragn-Sells AS, Lørenskog o Periode for sortering og 21. oktober 2014 o 6 personer til sortering inkl. prosjektledelse Hjellnes Consult o Grovavfallet (større gjenstander) er sortert på betongdekke, mens husholdningsavfallet (sorte sekker) er sortert på et bord o Sortert avfall er lagt i sekker eller beholdere som er forhåndsmerket med plakater med angitt avfallstype o Sortert avfall er veid på pallevekt eller hengevekt o Alle veiinger er fortløpende ført opp i et skjema o Metodikken for analysen følger "Veileder for plukkanalyser av husholdningsavfall", (Avfall Norge 2005), men med noen tilpasninger

4 Prøver av «husholdningsavfall» (sorte avfallssekker) o Blindern: 5 delprøver 660 l o Gaustad: 2 delprøver 660 l & 1 delprøve 10 m3 container o Tøyen: 1 delprøve 660 l o Sentrum: 2 delprøver 660 l o Totalt: 11 prøver (12 stk. 660 l beholdere og 1 stk. 10 m3 container) o Til sammen 660 kg «husholdningsavfall» er sortert Prøver av «grovavfall» (større gjenstander løst i container) o Blindern: 1 delprøve 30 m3 container o Gaustad, Tøyen og Sentrum: 1 delprøve fra hvert sted 10 m3 container o Til sammen 300 kg «grovavfall» er sortert Sortert i alt 4 tonn avfall Plukkanalyse UiO

5 Vekt-% 30,0 % Plukkanalyse UiO Resultater - samlet Restavfall - "Husholdningsavfall" l beholdere Grønne søyler er avfallstyper egnet for sortering/gjenvinning; 73 % Grå søyler er avfallstyper ikke egnet for gjenvinning/sortering; 27 % Diagram til venstre er delprøvene vektet likt, uavhengig av delprøvens vekt Ved summering etter samlet vekt (alle delprøver) sortert avfall: Avfallstyper egnet for sortering: 81 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 %

6 Vekt-% 25,0 % Plukkanalyse UiO Resultater - samlet Restavfall - "Grovavfall" - Containere Grønne søyler er avfallstyper egnet for sortering/gjenvinning; 62 % Grå søyler er avfallstyper ikke egnet for gjenvinning/sortering; 38 % Diagram til venstre er delprøvene vektet likt, uavhengig av delprøvens vekt Ved summering etter samlet vekt (alle delprøver) sortert avfall: Avfallstyper egnet for sortering: 84 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 %

7 Resultater "grovavfall" Alle fire prøver vektet likt Plukkanalyse UiO Restavfall-"Grovavfall" - Vekt-% Sentrum 10m3 Blindern 10m3 Tøyen 10m3 Blindern 30m3 Snitt 1 Brennbart restavfall 59,8 % 2,7 % 13,7 % 4,8 % 20,3 % 2 Ikke-brennbart restavfall 0,0 % 19,5 % 26,4 % 0,3 % 11,5 % 3 Papp/papir/kartong 2,5 % 4,9 % 7,9 % 2,1 % 4,3 % 4 Plast 2,0 % 1,1 % 8,9 % 4,9 % 4,2 % 5 EPS/isopor 4,6 % 0,1 % 0,2 % 1,0 % 1,5 % 6 Glass-/metallemballasje 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,7 % 0,6 % 7 Matavfall 0,0 % 0,1 % 3,8 % 0,0 % 1,0 % 8 Trevirke (inkl fra møbler) 0,0 % 11,1 % 8,1 % 19,9 % 9,8 % 9 Jern/metall (inkl fra møbler) 4,6 % 11,8 % 12,2 % 53,5 % 20,5 % 10 EE-avfall 0,0 % 1,2 % 0,0 % 1,3 % 0,6 % 11 Farlig avfall/risikoavfall 0,0 % 0,6 % 0,3 % 0,7 % 0,4 % 12 Møbler (hele skuffer/stoler) 0,0 % 47,0 % 0,0 % 9,0 % 14,0 % 13 Gipsplater 26,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,5 % 14 Parkavfall 0,0 % 0,0 % 16,6 % 1,8 % 4,6 % 15 Tørkepapir 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

8 Resultater "husholdningsavfall" Alle 11 prøver vektet likt Plukkanalyse UiO Restavfall-"Hush.avfall" - Vekt-% Gaustad1 Tøyen Gaustad2 Blindern1 Blindern2 Blindern3 Sentrum1 Sentrum2 Blindern4 Blindern5Gaustad Con Snitt 1 Brennbart restavfall 0,2 % 9,2 % 1,6 % 0,0 % 3,5 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 0,0 % 1,0 % 1,7 % 2 Ikke-brennbart restavfall 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 0,0 % 0,7 % 0,2 % 3 Papp/papir/kartong 12,4 % 2,7 % 15,1 % 55,9 % 14,6 % 14,9 % 15,9 % 19,1 % 11,6 % 1,3 % 21,1 % 16,8 % 4 Plast 18,7 % 11,9 % 26,1 % 13,0 % 16,5 % 17,7 % 4,8 % 23,4 % 15,3 % 10,2 % 9,2 % 15,2 % 5 EPS/isopor 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,0 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 0,9 % 2,5 % 1,1 % 6 Glass-/metallemballasje 2,5 % 0,8 % 0,8 % 2,2 % 2,5 % 0,0 % 0,0 % 31,9 % 3,1 % 1,4 % 1,7 % 4,3 % 7 Matavfall 40,4 % 63,2 % 23,8 % 21,7 % 28,6 % 35,7 % 3,2 % 4,3 % 1,6 % 0,0 % 47,9 % 24,6 % 8 Trevirke 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 19,4 % 0,5 % 0,0 % 1,8 % 9 Jern/metall 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,1 % 10 EE-avfall 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 9,5 % 0,0 % 0,1 % 13,3 % 0,1 % 2,2 % 11 Farlig avfall/risikoavfall 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,0 % 9,0 % 0,2 % 1,5 % 12 Parkavfall 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 63,1 % 0,0 % 5,7 % 13 Tørkepapir 24,9 % 12,2 % 32,5 % 5,4 % 33,2 % 29,7 % 66,7 % 21,3 % 33,0 % 0,4 % 14,9 % 24,9 % Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

9 Plukkanalyse UiO Samlet kg sortert og vekt-% for alle prøver samlet (altså er ikke prøve vektet likt, men alle prøvene summert) "Husholdningsavfall" Restavfall "Husholdningsavfall" kg Fordeling Brennbart restavfall 10,9 1,7 % Ikke-brennbart restavfall 2,9 0,4 % Papp/papir/kartong 101,1 15,3 % Plast 80,5 12,2 % EPS/isopor 11,9 1,8 % Glass-/metallemballasje 12,2 1,8 % Matavfall 221,6 33,5 % Trevirke 10,5 1,6 % Jern/metall 2,0 0,3 % EE-avfall 15,4 2,3 % Farlig avfall/risikoavfall 14,0 2,1 % Parkavfall 68,5 10,4 % Tørkepapir 109,5 16,6 % SUM 660,9 100,0 % Egnet for utsortering/gjenvining 537,6 81,3 % "Grovavfall" Restavfall "Grovavfall" kg Fordeling Brennbart restavfall 220,5 6,8 % Ikke-brennbart restavfall 288,5 8,8 % Papp/papir/kartong 117,4 3,6 % Plast 142,8 4,4 % EPS/isopor 24,3 0,7 % Glass-/metallemballasje 21,0 0,6 % Matavfall 17,7 0,5 % Trevirke 507,5 15,6 % Jern/metall 1169,5 35,8 % EE-avfall 35,5 1,1 % Farlig avfall / Risikoavfall 19,5 0,6 % Møbler 571,5 17,5 % Gipsplater 20,0 0,6 % Parkavfall 107,0 3,3 % Tørkepapir 0,5 0,0 % SUM 3263,2 100,0 % Egnet for utsortering/gjenvining 2733,7 83,8 %

10 Vurdering av resultatene Plukkanalyse UiO For eksempel 100 % og 50 % sortering av restavfallet gir en samlet sorteringsgrad på hhv. 78,2 % og 55,1 % Avfallstype Tonn (2013) Kildesortering (2013) 100 % kildesortering av restavfall 50 % kildesortering av restavfall Tonn/år kildesortering Kildesortering Tonn/år kildesortering Prosent kildesortering Tonn/år kildesortering Prosent kildesortering Papp/papir 324,1 324,1 22,2 % 324,1 22,2 % 324,1 22,2 % EE/farlig/smitt 85,4 85,4 5,8 % 85,4 5,8 % 85,4 5,8 % Annet 57,9 57,9 4,0 % 57,9 4,0 % 57,9 4,0 % Blandet næringsavfall 451,3 277,6 19,0 % 138,8 9,5 % Brennbart restavfall 542,8 397,3 27,2 % 198,7 13,6 % Sum 1461,6 467,5 32,0 % 1142,4 78,2 % 804,9 55,1 %

11 Plukkanalyse UiO NESTE SIDER ER VEDLEGG

12 Plukkanalyse UiO VEDLEGG Begrensinger og feilkilder - Usikkerhet knyttet til representativitet på prøveutvalg og prøvestørrelser - Det var stor variasjon i avfallsmengde i hver beholder/prøve - Spesielt containere for «grovavfall» er det til dels store variasjoner fra container til container, blant annet som følge av om det er byttet ut møbler, større ryddinger m.m. - Resultatene påvirkes av når avfallet sorteres, hvilke beholdere og containere som er sortert, fuktighet, hvordan avfallet sorteres, m.m. - Må ta en del praktiske hensyn ved sortering, ikke alltid mulig/hensiktsmessig å skille ulike avfallstyper som for eksempel tre & metall og matavfall & plast, da det ville tatt uforholdsmessig lang tid - Begrensninger mht. ressursinnsats (tid/økonomi), i budsjetter var det satt av maksimalt tre dager til sortering - Andre feilkilder

13 Plukkanalyse UiO VEDLEGG Sortering av «husholdningsavfall» Sortering av «grovavfall» (Tøyen)

14 Plukkanalyse UiO VEDLEGG Møbler i grovavfallet Sorte sekker i container Prøver, 660 l «husholdningsavfall» Matavfall inkl. kaffegrut

15 Plukkanalyse UiO VEDLEGG EE-avfall i restavfallet Container, grovavfall Risikoavfall, eller restavfall?

16 Plukkanalyse UiO detaljerte resultater Resultater "grovavfall" i 19 avfallstyper Restavfall-"Grovavfall" - Vekt-% Sentrum 10m3 Blindern 10m3 Tøyen 10m3 Blindern 30m3 Snitt 1 Brennbart restavfall 59,8 % 2,7 % 13,7 % 4,8 % 20,3 % 2 Ikke-brennbart restavfall 19,5 % 26,4 % 0,3 % 11,5 % 3 Bølgepapp 1,2 % 1,2 % 1,1 % 0,8 % 1,1 % 4 Papir og kartong 1,3 % 3,7 % 6,8 % 1,3 % 3,3 % 5 Mykplast-emballasje 2,0 % 0,5 % 3,0 % 0,8 % 1,6 % 6 Hardplast-emballasje 0,1 % 0,1 % 0,7 % 0,2 % 7 Plast-ikke emballasje 0,5 % 5,7 % 3,4 % 2,4 % 8 EPS/isopor 4,6 % 0,1 % 0,2 % 1,0 % 1,5 % 9 Glassemballasje 0,5 % 0,7 % 0,3 % 10 Metallemballasje 1,5 % 0,4 % 11 Matavfall 0,1 % 3,8 % 1,0 % 12 Trevirke 11,1 % 8,1 % 19,9 % 9,8 % 13 Jern/metall 4,6 % 11,8 % 12,2 % 53,5 % 20,5 % 14 EE-avfall 1,2 % 1,3 % 0,6 % 15 Farlig avfall 0,6 % 0,3 % 0,7 % 0,4 % 16 Møbler 47,0 % 9,0 % 14,0 % 17 Gipsplater 26,0 % 6,5 % 18 Parkavfall 16,6 % 1,8 % 4,6 % 19 Tørkepapir 0,7 % 0,2 % SUM 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Resultater «husholdningsavfall" i 19 avfallstyper Restavfall-"Hush.avfall" - Vekt-% Gaustad1 Tøyen Gaustad2 Blindern1 Blindern2 Blindern3 Sentrum1 Sentrum2 Blindern4 Blindern5 Snitt Gaustad Con Snitt 1 Brennbart restavfall 0,2 % 9,2 % 1,6 % 3,5 % 0,2 % 2,9 % 1,8 % 1,0 % 1,7 % 2 Ikke-brennbart restavfall 0,0 % 1,7 % 0,2 % 0,7 % 0,2 % 3 Bølgepapp 1,6 % 46,2 % 4,8 % 1,7 % 4,5 % 4 Papir og kartong 10,9 % 2,7 % 15,1 % 9,8 % 14,6 % 14,9 % 15,9 % 19,1 % 11,6 % 1,3 % 11,6 % 19,4 % 12,3 % 5 Mykplast-emballasje 10,9 % 5,7 % 21,4 % 7,6 % 7,0 % 9,2 % 3,2 % 10,6 % 7,2 % 5,3 % 8,8 % 6,4 % 8,6 % 6 Hardplast-emballasje 7,8 % 1,5 % 4,8 % 5,4 % 9,5 % 8,6 % 1,6 % 12,8 % 5,8 % 4,1 % 6,2 % 2,2 % 5,8 % 7 Plast-ikke emballasje 4,6 % 0,0 % 0,0 % 2,3 % 0,7 % 0,8 % 0,7 % 0,8 % 8 EPS/isopor 1,6 % 1,0 % 1,7 % 4,3 % 0,9 % 0,9 % 2,5 % 1,1 % 9 Glassemballasje 2,2 % 31,9 % 3,1 % 1,4 % 3,9 % 0,2 % 3,5 % 10 Metallemballasje 0,3 % 0,8 % 0,8 % 2,2 % 2,5 % 0,7 % 1,5 % 0,7 % 11 Matavfall 40,4 % 63,2 % 23,8 % 21,7 % 28,6 % 35,7 % 3,2 % 4,3 % 1,6 % 22,2 % 47,9 % 24,6 % 12 Trevirke 19,4 % 0,5 % 2,0 % 0,0 % 1,8 % 13 Jern/metall 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,1 % 14 EE-avfall 0,9 % 0,1 % 9,5 % 0,1 % 13,3 % 2,4 % 0,1 % 2,2 % 15 Farlig avfall 0,1 % 0,1 % 7,0 % 9,0 % 1,6 % 0,2 % 1,5 % 16 Møbler 0,0 % 0,0 % 0,0 % 17 Gipsplater 0,0 % 0,0 % 0,0 % 18 Parkavfall 63,1 % 6,3 % 0,0 % 5,7 % 19 Tørkepapir 24,9 % 12,2 % 32,5 % 5,4 % 33,2 % 29,7 % 66,7 % 21,3 % 33,0 % 0,4 % 25,9 % 14,9 % 24,9 % SUM 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % VEDLEGG

Sammenstilling grunnlagsopplysninger

Sammenstilling grunnlagsopplysninger UiO Plan for avfallshåndtering Sammenstilling grunnlagsopplysninger Datagrunnlag og observasjoner Dato:17.6.2014 Innholdsfortegnelse: Om UiO & Eiendomsavdelingen Bygningsmassen Omfang renovasjon Avfallstyper

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Plukkanalyse. Restavfall fra gjenvinningsstasjoner, høsten 2009

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Plukkanalyse. Restavfall fra gjenvinningsstasjoner, høsten 2009 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen Plukkanalyse, høsten 2009 april 2010 Innholdsfortegnelse PROSJEKTRAPPORT... 3 1. INNLEDNING... 4 2. INNSAMLING OG PRØVEUTTAK... 4 2.1 GJENNOMFØRING... 4 2.2 INNDELING

Detaljer

Resultater & Vurderinger

Resultater & Vurderinger Resultater & Vurderinger Utarbeidet av Hjellnes Consult as 27. mai 2015 Type testbeholdere Plukkanalyse UiO Mai 2015 3 typer innendørs: Røros, Waste Honey, Bermuda Quatro 2 typer utendørs: Artcher, Stumpf

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

PLUKKANALYSE AV KILDESORTERT AVFALL FRA GRENLANDSKOMMUNENE 2014. Utført av Bergfald Miljørådgivere på oppdrag fra Renovasjon i Grenland

PLUKKANALYSE AV KILDESORTERT AVFALL FRA GRENLANDSKOMMUNENE 2014. Utført av Bergfald Miljørådgivere på oppdrag fra Renovasjon i Grenland PLUKKANALYSE AV KILDESORTERT AVFALL FRA GRENLANDSKOMMUNENE 2014 Utført av Bergfald Miljørådgivere på oppdrag fra Renovasjon i Grenland 1 Utgivelsesdato 15.11.2014 Prosjektleder Anne-Gry Jørgensen Kontrollert

Detaljer

Plukkanalyse 2012 En analyse av husholdningsavfall fra henteordninger i Grenland

Plukkanalyse 2012 En analyse av husholdningsavfall fra henteordninger i Grenland En analyse av husholdningsavfall fra henteordninger i Grenland 14. desember 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Side FORORD... 4 SAMMENDRAG... 5 1 INNLEDNING... 6 2 GJENNOMFØRING... 7 2.1 METODIKK OG METODEVALG...

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013 SORTERINGSANALYSE 2013 09.07.2013 Potensialet i restavfallet For første gang kjører GIR en sorteringsanalyse av restavfallet. Årets analyse er en enkel analyse der målet har vært å finne ut hvor mye det

Detaljer

RoAF IKS. Plukkanalyser Analyse av brekkasje på grønne poser. Restavfallsanalyse

RoAF IKS. Plukkanalyser Analyse av brekkasje på grønne poser. Restavfallsanalyse Plukkanalyser 2015 Analyse av brekkasje på grønne poser Restavfallsanalyse Prosjektrapport Prosjekt/Project no: 10425-912 Rapportdato/Report date: Rev.21.03.2016 Distribusjon/Distribution: Tittel/Title:

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet!

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Øivind Brevik adm.dir. 1 Bestilling fra AHK Presentasjon av virksomheten bør inneholde: Status Drift Nøkkeltall Strategier 2 Avfallspyramiden

Detaljer

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik Definisjonen på Statistikk (Statistikkloven) 1-2.Definisjoner. (1) Statistikk er tallfestede opplysninger om en gruppe eller et fenomen,

Detaljer

Plukkanalyse av restavfall fra eneboliger i Nes kommune Esval Miljøpark

Plukkanalyse av restavfall fra eneboliger i Nes kommune Esval Miljøpark 2016 Plukkanalyse av restavfall fra eneboliger i Nes kommune Esval Miljøpark Sanita Vukicevic Envir Plukkanalyser AB 2016-12- 16 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Formål... 3 3 Metode... 3 3.1 Planlegging...

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum 1 Innledning... 3 2 Metoder for behandling av avfall... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.1 Dagens løsning på husstandsnivå...

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

SESAM Værnes 30. november Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM

SESAM Værnes 30. november Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM SESAM Værnes 30. november 2016 Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM Hva er SESAM? Sentralt ettersorteringsanlegg for restavfall fra husholdninger i Midt-Norge Gjennomført skisseprosjekt

Detaljer

Fra: renovasjon@kongsberg.kommune.no Sendt: fredag, 20. februar 2015 11:11

Fra: renovasjon@kongsberg.kommune.no Sendt: fredag, 20. februar 2015 11:11 Fra: renovasjon@kongsberg.kommune.no Sendt: fredag, 20. februar 2015 11:11 Hei Litt informasjon rundt ny renovasjonsordning til borettslag i Kongsberg Boligbyggelag. Har hatt kontakt med en del av dere

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06. Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning eller samspill Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.2010 Østfoldforskning AS Forskningsinstitutt

Detaljer

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Plastemballasje Det har kommet flere ytringer fra publikum med ønske om utsortering av plastemballasje i husholdningene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Detaljer

Plukkanalyse restavfall 2010

Plukkanalyse restavfall 2010 ROAF Plukkanalyse restavfall 2010 Analyse av restavfall fra hente- og bringeordninger Utgivelsesdato 14.12.2010 Saksbehandler Jørgen Saxegaard Kontrollert av Godkjent av Status Oppdragsgiver Henrik Huse

Detaljer

«Har vi avfall i 2030»

«Har vi avfall i 2030» «Har vi avfall i 2030» Synnøve Bjørke Adm. direktør Roaf IKS synnove.bjorke@roaf.no 1 Vår visjon Enkelt for deg bra for miljøet! 2 Bakteppet sirkulærøkonomi 3 Jordas tåleevne Befolkningsvekst og økt forbruk

Detaljer

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå.

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Kildesorteringen i Oslo stopper ikke Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Matavfallet blir til biogjødsel og drivstoff til busser og biler. Plastemballasjen gir nye plastprodukter

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Snåsa, Verran og Steinkjer kommune Gjeldende fra 1.1.2016 Disse retningslinjene er utarbeidet med hjemmel i Forskrift om avfall 2 vedtatt i Snåsa kommune.,

Detaljer

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL Adresse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 www cowi.no MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING

Detaljer

Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS

Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS 1 Lukket container (lift). 8-10m 3 Åpen container (lift) sertifisert for kranløft. 8m 3 Åpen container (lift). 10m 3 Avfallsbeholder 140L Avfallsbeholder

Detaljer

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

Eiendomsavdelingen Plan for avfallshåndtering ved UiO

Eiendomsavdelingen Plan for avfallshåndtering ved UiO Eiendomsavdelingen Plan for avfallshåndtering ved UiO 15. desember 2014 2/69 Prosjektorganisasjon og deltakere i utarbeidelse av «Plan for avfallshåndtering ved UiO» Prosjekteier: Drifts- og vedlikeholdsdirektør,

Detaljer

Plukkanalyse restavfall 2012

Plukkanalyse restavfall 2012 RoAF IKS Plukkanalyse restavfall 2012 - Husholdninger - Gjenvinningsstasjoner Desember 2012 ROAF Plukkanalyse 2012 side 1/37 Prosjektnr.: 100525-912 Rapportdato: 21.12.2012 Distribusjon: Tittel: Plukkanalyse

Detaljer

Scenarier for avfallsmengder og behandlingskapasitet fram mot 2030

Scenarier for avfallsmengder og behandlingskapasitet fram mot 2030 Scenarier for avfallsmengder og behandlingskapasitet fram mot 2030 Avfall Norge-rapport nr 4/2015 Rapport nr: 4/2015 Distribusjon: Fri Dato: 08.05.2015 Revidert: ISSN: Tittel: Scenarier for avfallsmengder

Detaljer

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN. 1. Innledning Løsninger for avfallshåndtering skal tas hensyn til så tidlig som mulig i planarbeider*.

RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN. 1. Innledning Løsninger for avfallshåndtering skal tas hensyn til så tidlig som mulig i planarbeider*. Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN Det henvises til kapittel 3 i Renovasjonsforskriften for Farsund kommune og Lyngdal kommune.

Detaljer

Bør vi slutte å kildesortere?

Bør vi slutte å kildesortere? Rudolf Meissner, fagsjef renovasjon Bør vi slutte å kildesortere? Kildesortering eller sentralsortering? Innhold i foredraget Litt historie om avfallssortering Hvor står vi i dag med kildesorteringen?

Detaljer

Plukkanalyse husholdningsavfall til optisk sortering 2008

Plukkanalyse husholdningsavfall til optisk sortering 2008 Plukkanalyse husholdningsavfall til optisk sortering 2008 Plukkanalyse av restavfall, matavfall og plastemballasje fra husholdninger i Skien, Bamble og Siljan kommuner Utgivelsesdato 17.2.2009 Saksbehandler

Detaljer

3 grunner til å kildesortere på byggeplass: Penger å spare

3 grunner til å kildesortere på byggeplass: Penger å spare Avfallshåndtering på byggeplass Nybygging, riving og rehabilitering skaper svært store mengder avfall. Prisen for å levere blandet avfall til deponi er økende og myndighetene stiller stadig strengere krav

Detaljer

- Nye henteordninger - Hytteprosjektet. Prosjektpresentasjon

- Nye henteordninger - Hytteprosjektet. Prosjektpresentasjon - Nye henteordninger - Hytteprosjektet Prosjektpresentasjon Starten på det hele.. Vedtak i rep. skapet 4.12.2012 Innføre henteordning for glass- og metallemballasje. Valgfrihet mellom beholder ute eller

Detaljer

ANSKAFFELSE AV TJENESTER VEDRØRENDE INNSAMLING OG TRANSPORT AV HUSHOLDNINGSAVFALL I BÆRUM KOMMUNE DIALOGKONFERANSE.

ANSKAFFELSE AV TJENESTER VEDRØRENDE INNSAMLING OG TRANSPORT AV HUSHOLDNINGSAVFALL I BÆRUM KOMMUNE DIALOGKONFERANSE. BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON ANSKAFFELSE AV TJENESTER VEDRØRENDE INNSAMLING OG TRANSPORT AV HUSHOLDNINGSAVFALL I BÆRUM KOMMUNE DIALOGKONFERANSE saksnr 15/150576 TIDSPUNKT: 16.12.2015 KL. 09:00

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering! Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall Bente Flygansvær Prosjektleder, Renovasjonsetaten Forsker, BI Handelshøyskolen Hvorfor kildesortering?

Detaljer

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten.

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten. Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Innføringen skjer gradvis, og alle husholdninger

Detaljer

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN SPESIFIKASJON AV TJENESTEN Innhold 1 AVFALLSMENGDER OG AVFALLETS SAMMENSETNING... 2 1.1 Innsamlingsområde... 2 1.2 Innsamlingsrutiner og kildesorteringssystem... 2 1.3 Avfallets sammensetning... 3 1.4

Detaljer

Sted: Blindern, BL01/02 Kristian Ottosen/Lucy Smiths hus Standplass: 1 Adresse: Problemveien 7/9

Sted: Blindern, BL01/02 Kristian Ottosen/Lucy Smiths hus Standplass: 1 Adresse: Problemveien 7/9 Sted: Blindern, BL01/02 Kristian Ottosen/Lucy Smiths hus Standplass: 1 Adresse: Problemveien 7/9 Dagens løsning: Utstyr plassert i små garasjer nedenfor BL 01/02. Adkomst med renovasjonsbil er umulig pga

Detaljer

RoAF IKS. Plukkanalyse Aurskog-Høland juni 2015. Restavfall. Matavfall

RoAF IKS. Plukkanalyse Aurskog-Høland juni 2015. Restavfall. Matavfall Plukkanalyse Aurskog-Høland juni 2015 Restavfall Matavfall Prosjektrapport Prosjekt/Project no: 10425-912 Rapportdato/Report date: Rev.30.09.2015 Distribution/Distribution: Ukjent Tittel/Title: Plukkanalyse

Detaljer

Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering

Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering Effektive avfallsrom dimensjonering, beliggenhet og utstyr Morten Tønseth EnviroPac AS Hva er vi for hvem? Med utgangspunkt i ledende og

Detaljer

1 ANBUDSSAMMENDRAG... 3

1 ANBUDSSAMMENDRAG... 3 Vedlegg 4 - Pris- og tilbudsskjema Innhold 1 ANBUDSSAMMENDRAG... 3 2 PRIS- OG MENGDESKJEMA LOFTERØD... 4 2.1 Fast godtgjørelse - Lofterød... 4 2.2 Avsetning avfall 1 - Lofterød... 4 2.3 Avsetning avfall

Detaljer

ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020

ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020 ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020 Samandrag Forslaget til strategi for ÅRIM baserer seg på avfallsdata frå 2015. Etter at tala for 2016 no er

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5,2.etg Møtedato: 09.12.2016 Klokkeslett: 09:00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

En utstyrsguide for en miljøbevisst arbeidsplass. Produkt katalog

En utstyrsguide for en miljøbevisst arbeidsplass. Produkt katalog En utstyrsguide for en miljøbevisst arbeidsplass Produkt katalog DUNKER OG BEHOLDERE Beholder 140 ltr. Volum: 140 liter. Utv. mål (LxBxH): 555 x 480 x 1045 mm. Egenvekt: 11,1 kg. Beholder 240 ltr. Volum:

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED Avtalen gjelder levering av sortert avfall fra: Dato for loppemarked: Avfallet vil bli levert til følgende gjenvinningsstasjon: Arrangør:

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

ROAF IKS. Plukkanalyser Restavfallsanalyse. Analyse av grønne poser

ROAF IKS. Plukkanalyser Restavfallsanalyse. Analyse av grønne poser ROAF IKS Plukkanalyser 2016 Restavfallsanalyse Analyse av grønne poser Prosjektrapport Prosjekt/Project no: 100425-912 Rapportdato/Report date: Rev 30.12.2016 Distribution/Distribution: Tittel/Title: Plukkanalyser

Detaljer

Ta tak i avfallet- la det gå sport i det

Ta tak i avfallet- la det gå sport i det Norsk Rockforbunds miljøfagdag Ta tak i avfallet- la det gå sport i det Frode Syversen Mepex Consult AS Norsk Rockforbunds miljøfagdag 4 april 2014 1 Det er Norge som er best Norsk Rockforbunds miljøfagdag

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering utendørs Trinnvis innføring av utvidet kildesortering i Oslo 01.10.09 31.12.11. Et permanent prosjekt i regi av. Matavfall i grønn pose, plastemballasje i blå og restavfall i vrengt handlepose. Trinnvis

Detaljer

RoAF IKS. Plukkanalyser Fase 1 grønne poser. Fase 2 - restavfall

RoAF IKS. Plukkanalyser Fase 1 grønne poser. Fase 2 - restavfall Plukkanalyser 2014 Fase 1 grønne poser Fase 2 - restavfall Prosjektrapport Prosjekt/Project no: 10425-912 Rapportdato/Report date: 31. oktober 2014 Distribusjon/Distribution: Lukket Tittel/Title: Plukkanalyser

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Arbeidsgruppen for materialgjenvinning

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Arbeidsgruppen for materialgjenvinning Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Arbeidsgruppen for materialgjenvinning Økt sortering av rene fraksjoner av byggavfall Innspill til NHP-nettverket 28. april 2014 Utgivelsesdato 28. april

Detaljer

Sorteringsundersøkelse av husholdningsavfall i Agder. Sorteringsundersøkelse av husholdningsavfall i Agder

Sorteringsundersøkelse av husholdningsavfall i Agder. Sorteringsundersøkelse av husholdningsavfall i Agder Sorteringsundersøkelse av husholdningsavfall i Agder Gjennomført av Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen oktober-desember 2003 Rapport nummer: 1/2004 Kontoradresse: Vesterveien 3 4613 Kristiansand

Detaljer

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak Vekta Rundellen

Detaljer

Vedlegg 4 Pris- og tilbudsskjema

Vedlegg 4 Pris- og tilbudsskjema Vedlegg 4, Pris- og tilbudsskjema Innhold 1 ANBUDSSAMMENDRAG... 4 1.1 Anbudssammendraget prisskjema for entreprise 1 og 2... 4 1.2 Anbudssammendraget prisskjema for entreprise 3 og 4... 4 2 PRIS- OG TILBUDSSKJEMA,

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvordan sikre materialgjenvinning? Generelle virkemidler Generelle virkemidler krever et lukket norsk

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2016 Vedlegg: Beregningsgrunnlag for renovasjon 2012-2016 Andre saksdokumenter

Detaljer

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Andreas Dalen 16-12-11 Oslo : Norges hovedstad 650 000 innbyggere, vokser med 2 % per år 330 000 husholdninger 65 % bor i flerbolighus, 53 % av husholdningene

Detaljer

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg.

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. Innledning Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. I den hensikt å oppnå en best mulig bruk og forståelse av torgene velger vi å sende ut dette

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Arbeidsgruppen for materialgjenvinning. Plukkanalyser av restavfallskontainere fra byggeplasser

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Arbeidsgruppen for materialgjenvinning. Plukkanalyser av restavfallskontainere fra byggeplasser Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Arbeidsgruppen for materialgjenvinning Plukkanalyser av restavfallskontainere fra byggeplasser Innspill til NHP-nettverket 23. januar 2015 Utgivelsesdato

Detaljer

plastavfall papiravfall restavfall

plastavfall papiravfall restavfall KJØKKENAVFALL plastavfall I hovedsak gjelder dette kjøkkenavfall som f.eks.: middagsrester, kjøtt, fisk, potetskrell, eggeskall, rester av grønnsaker, frukt, teposer, mel og bakevarer, kaffefilter, samt

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Hva er optisk sortering?

Hva er optisk sortering? Seminar Avfall Norge 14 juni 2007 Optisk sortering fremtidens løsning? Hva er optisk sortering? Frode Syversen Mepex Consult AS www.mepex.no Optisk sortering - 140607 1 Disposisjon: 1. Prinsipper optisk

Detaljer

UiO fagtur avfallsløsninger

UiO fagtur avfallsløsninger UiO fagtur avfallsløsninger Ref.: Fredrik Gaustad, Hjellnes Consult AS 8 okt. Stockholms universitet Stockholms universitet, Miljøkoordinator Jenny Lilliehöök, som har jobbet ved SU i 12 år. SU er etablert

Detaljer

Sorteringsundersøkelsen 2006 - plukkanalyse av innsamlet husholdningsavfall i Agder

Sorteringsundersøkelsen 2006 - plukkanalyse av innsamlet husholdningsavfall i Agder Sorteringsundersøkelsen 2006 - plukkanalyse av innsamlet husholdningsavfall i Agder Gjennomført av Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen (RKR) Rapport nummer: 1/2007 Kontoradresse: Vesterveien

Detaljer

Renovasjon i Grenland IKS Analyse av restavfall og rene masser fra gjenvinningsstasjoner - april 2017

Renovasjon i Grenland IKS Analyse av restavfall og rene masser fra gjenvinningsstasjoner - april 2017 Analyse av restavfall og rene masser fra gjenvinningsstasjoner - april 2017 Utgave: 1 Dato: 22.06.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Analyse av restavfall fra gjenvinningsstasjoner

Detaljer

Styretur til Drammen og Oslo

Styretur til Drammen og Oslo Styretur til Drammen og Oslo 16.-17.08 Styrene i selskapene HAMOS, Innherred Renovasjon og Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA) deltok sammen med selskapenes daglige ledere på en ekskursjon og styreseminar

Detaljer

Kildesorteringskalender

Kildesorteringskalender Renovasjonsselskapet 2014 Kildesorteringskalender HUSK! Ønsker du neste års kalender, må du bestille den. Les mer på baksiden. Informasjon om hentedager får du også i RfD-appen «Hentedager» eller som SMS-varsling.

Detaljer

Grovanalyse og benchmark av renovasjonstjensten i IATA. Utført av InErgeo AS og Hjellnes Consult as Nov 2013

Grovanalyse og benchmark av renovasjonstjensten i IATA. Utført av InErgeo AS og Hjellnes Consult as Nov 2013 Grovanalyse og benchmark av renovasjonstjensten i IATA Utført av InErgeo AS og Hjellnes Consult as Nov 2013 Grunnlag for analysene 1. Trender og utviklingstrekk innen renovasjon i Norge 2. RENOVASJONSGEBYRER

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor og hvordan? 3. Miljøkartlegging 4. Miljøsanering 5. Kildesortering og organisering på byggeplass 6. Hvordan

Detaljer

Foranalyserapport. Kildesortering ved de videregående skolene i Østfold

Foranalyserapport. Kildesortering ved de videregående skolene i Østfold Foranalyserapport Kildesortering ved de videregående skolene i Østfold Informasjon fra skolebesøk Fylkesrevisjonen har besøkt fire videregående skoler i Østfold for gjennomgang av status og rutiner på

Detaljer

Plan for kildesortering og renovasjon Presentasjon av første fase

Plan for kildesortering og renovasjon Presentasjon av første fase Plan for kildesortering og renovasjon Presentasjon av første fase Beskrivelse og analyse av nåsituasjonen 30. September 2013 Innhold Bakgrunn og forankring Organisering Framgangsmåte Intervjufunn Befaringsfunn

Detaljer

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Hentekalender 2016 I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Offentlig informasjon Du sorterer, vi gjenvinner! Ved å kildesortere kan hver

Detaljer

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hytterenovasjon Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hvem er Innherred Renovasjon? Interkommunalt selskap eid av 9 kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag Ansvar for husholdningsavfall fra 35 000 husstander og 10000

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg)

Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Hva BIR gjør (med god hjelp fra deg) Slik gir vi bosset verdi Det nytter å sortere. Hver dag blir store mengder avfall gjenvunnet til nye produkter og energi. BIR har som mål at vi ved størst mulig gjenvinning

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1 16, Millioner kr. 53 213 956, Millioner kr. 52

Detaljer

Avfallsplan UiO spørreundersøkelse

Avfallsplan UiO spørreundersøkelse Avfallsplan UiO spørreundersøkelse 28.10.2014 Eiendomsavdelingen skaper rom for et fremragende universitet hver dag Omfang 72 invitasjoner 41 leverte svar 1 påbegynt 3 1. Bygninger og type virksomhet Mange

Detaljer

Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet:

Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet: Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet: Navn SKIFTUN OG HERDLA Avdeling Virksomhetens organisasjonsnummer 91888137 Beliggenhet Stangnesterminalen 3 949 HARSTAD Var virksomheten i drift

Detaljer

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift.

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift. Forskrift av 1. januar 2014 Endringer Forslag forskrift av 1. juli 2017 Presisering blått Forskrift for kommunal renovasjon, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner, Oppland. Fastsatt av kommunestyret i

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 9180/16 Arkivsaksnr.: 16/1726-1

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 9180/16 Arkivsaksnr.: 16/1726-1 Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 9180/16 Arkivsaksnr.: 16/1726-1 Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2017 Vedlegg: Dekningsgradsberegninger renovasjon 2017 Andre saksdokumenter

Detaljer

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift.

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift. Forskrift av 1. januar 2014 Endringer Forslag forskrift av 1. juli 2017 Presisering blått Forskrift for kommunal renovasjon, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner, Oppland. Forskrift for kommunal renovasjon

Detaljer

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Beboerne i Pilestredet Park har i løpet av det første driftsåret med kildesortering sortert ut og samlet inn plastemballasje tilsvarende

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE Fastsatt av kommunestyre den 09.12.2011 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog ROAF- posten Aurskog- Høland & Rømskog Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2014 / 15 Velkommen til ROAF! Matavfallet ditt blir til miljøvennlig drivstoff. Side 4 Hva er nytt hva fortsetter

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning?

Materialgjenvinning tid for nytenkning? Materialgjenvinning tid for nytenkning? Øivind Brevik, adm.dir. ROAF Romerike Avfallsforedling IKS Ansvarlig avfallshåndtering for Hvorfor materialgjenvinning? Bærekraftig utvikling og knapphet på ressurser,

Detaljer

SJØLKOST - BUDSJETT 2014 Side 1

SJØLKOST - BUDSJETT 2014 Side 1 SJØLKOST - BUDSJETT 2014 Side 1 1.618 AVFALLSHÅNDTERING Art Kontotekst Budsjett 2014 Innsamling % Behandling OM % Sluttbehandling % Sum fordeling 10101 Regulativlønn 1 472 000 294 400 20 883 200 60 294

Detaljer

TA-3037/2013. Avfallssug Effekter på materialgjenvinning

TA-3037/2013. Avfallssug Effekter på materialgjenvinning TA-3037/2013 Avfallssug Effekter på materialgjenvinning 7. februar 2013 Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra: Utførende institusjon Hjellnes Consult as Oppdragstakers prosjektansvarlig Kjetil Hansen

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Sak 4/13 Vedlegg 2. Notat over alternativer til Kretsløp Follo

Sak 4/13 Vedlegg 2. Notat over alternativer til Kretsløp Follo Sak 4/13 Vedlegg 2. Notat over alternativer til Kretsløp Follo 1 Innledning Styret i Follo Ren vedtok 24. april 2013 å be representantskapet om å øke selskapets låneramme med 140 mill NOK, og at selskapsavtalens

Detaljer

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 2 2014 Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose Åpningstider på gjenvinnings

Detaljer

Longopac LANGSEKK System.

Longopac LANGSEKK System. Longopac LANGSEKK System. Mindre Restavfall, Mer til Gjenvinning! Bruk av farger gjør det lettere å Sortere Riktig der avfallet oppstår og få det enkelt fram til riktig Container / Leveringssted. Longopac

Detaljer