1 ANBUDSSAMMENDRAG... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 ANBUDSSAMMENDRAG... 3"

Transkript

1 Vedlegg 4 - Pris- og tilbudsskjema Innhold 1 ANBUDSSAMMENDRAG PRIS- OG MENGDESKJEMA LOFTERØD Fast godtgjørelse - Lofterød Avsetning avfall 1 - Lofterød Avsetning avfall 2 Lofterød Minimum antall månedsverk per måned - Lofterød Pristillegg i fast godtgjørelse ved mengdeøkning over 30 % - Lofterød Avbruddskompensasjon - Lofterød Opsjon for andre typer avfall/behandlingsformer - Lofterød Diverse tilleggsarbeider - Lofterød Opsjon om endrede åpningstider - Lofterød Miljødata for utvalgte typer avfall - Lofterød Transport utvalgte avfallstyper Lofterød Energigjenvinning utvalgte avfallstyper Lofterød Materialgjenvinning fra restavfall Lofterød PRIS- OG MENGDESKJEMA NORDRE FOSS Fast godtgjørelse - Nordre Foss Avsetning avfall 1 - Nordre Foss Avsetning avfall 2 Nordre Foss Minimum antall månedsverk per måned - Nordre Foss Pristillegg i fast godtgjørelse ved mengdeøkning over 30 % - Nordre Foss Avbruddskompensasjon - Nordre Foss Opsjon for andre typer avfall/behandlingsformer - Nordre Foss Diverse tilleggsarbeider - Nordre Foss Opsjon om endrede åpningstider - Nordre Foss Miljødata for utvalgte typer avfall - Nordre Foss Transport utvalgte avfallstyper Nordre Foss Energigjenvinning utvalgte avfallstyper Nordre Foss Materialgjenvinning fra restavfall Nordre Foss Side 1

2 4 PRIS- OG MENGDESKJEMA RYGG Fast godtgjørelse Rygg Avsetning avfall 1 - Rygg Avsetning avfall 2 Rygg Minimum antall månedsverk per måned - Rygg Pristillegg i fast godtgjørelse ved mengdeøkning over 30 % - Rygg Avbruddskompensasjon - Rygg Opsjon for andre typer avfall/behandlingsformer - Rygg Diverse tilleggsarbeider - Rygg Opsjon om endrede åpningstider - Rygg Miljødata for utvalgte typer avfall Transport utvalgte avfallstyper Rygg Energigjenvinning utvalgte avfallstyper Rygg Materialgjenvinning fra restavfall Rygg PRIS- OG MENGDESKJEMA SKOPPUM Fast godtgjørelse Skoppum Avsetning avfall 1 - Skoppum Avsetning avfall 2 Skoppum Minimum antall månedsverk per måned - Skoppum Pristillegg i fast godtgjørelse ved mengdeøkning over 30 % - Skoppum Avbruddskompensasjon - Skoppum Opsjon for andre typer avfall/behandlingsformer - Skoppum Diverse tilleggsarbeider - Skoppum Opsjon om endrede åpningstider - Skoppum Miljødata for utvalgte typer avfall - Skoppum Transport utvalgte avfallstyper Skoppum Energigjenvinning utvalgte avfallstyper Skoppum Materialgjenvinning fra restavfall Skoppum Side 2

3 1 ANBUDSSAMMENDRAG Anbudssammendraget oppsummerer anbudsskjema i , , og Entreprise Navn stasjon Fast godtgjørelse 1 Lofterød NOK/år Avsetning alt avfall (tabell 1 +2) NOK/år Anbudssum NOK/år 2 Nordre Foss 3 Rygg 4 Skoppum Alle priser skal oppgis eks. mva. Eventuelle forbehold er spesifisert i anbudsbrevet. Som sikkerhet vil det bli stilt garanti i: Andre opplysninger: Kontaktperson for tilbyder er:.. den.. underskrift Adresse: Telefon: Telefax Side 3

4 2 PRIS- OG MENGDESKJEMA LOFTERØD Det er i prisskjemaene lagt til grunn basismengder registrert i 2013 for de 4 stasjonene samlet. Det er foretatt mindre korreksjoner før mengden er fordelt ut likt på alle stasjoner ut fra den prosentvise andelen for total avfallsmengder per stasjon. Det er i tillegg en antagelse om 10% økning av mengden på Nordre Foss. Prisene skal angis eks mva. 2.1 Fast godtgjørelse - Lofterød Fast godtgjørelse NOK/måned Måneder/år NOK/år Drift av stasjonen Avsetning avfall 1 - Lofterød Avfallstype Tonn/år NOK/tonn NOK/år Jern/metall - kompleks 532 Papir og bølgepapp (blandet) 371 Glass-/metallemballasje 18 Gips 112 Blandet bearbeidet trevirke Restavfall Park og hageavfall Naturlige rene masser 477 Tungt, ikke brennbart avfall 477 Dekk m/uten felg 45 EE-avfall (alle typer) 331 Asbest 24 Impregnert trevirke CCA 247 Ftalater (vinyl) 34 PCB-vinduer 18 Klorparafinvinduer 44 XPS-plater, ol. 4 PUR-skum 1 Rørisolasjon (cellegummi) 1 Totalt Side 4

5 2.3 Avsetning avfall 2 Lofterød Kode Type farlig avfall Kilo/år NOK/kg NOK/år 1127 Animalske biprodukter/fett Medisiner Spillolje, refusjon (liter) Spillolje, ikke ref Olje- og fettavfall Oljeforurenset masse Drivstoff og fyringsoljer Oljefiltre /42 Organiske løsemidler Maling lim lakk løsemidler Spraybokser Kvikksølvhold. avfall Uorganiske salter og annet fast stoff Blyakkumulatorer Småbatterier Bekjempningsmidler u/kvikksølv Polyester/isocyanater Sterkt reaktivt Herdere organiske peroksider Syrer, uorganiske Baser, uorganiske Rengjøringsmidler Surt organisk avfall Basisk org. avfall Organisk avfall m/halogen Organisk avfall u/halogen PCB og PCT-holdig avfall Fotokjemikalier Halon Gasser i trykkbeholdere Brannslukningsapparat Totalt Side 5

6 2.4 Minimum antall månedsverk per måned - Lofterød Måned Antall månedsverk Måned Antall månedsverk Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum månedsverk/år 2.5 Pristillegg i fast godtgjørelse ved mengdeøkning over 30 % - Lofterød Mengdeøkning i % av årlig 30-40% 40-50% over 50% mengde i prisskjema Pristillegg i % av fast godtgjørelse i Avbruddskompensasjon - Lofterød Gjenstående 4-5 år 3-4 år 2-3 år 1-2 år 0-1 år kontraktstid Kompensasjon i NOK (fast beløp) 2.7 Opsjon for andre typer avfall/behandlingsformer - Lofterød Type avfall/behandling Tonn/år NOK/tonn NOK/år Blandet plast 40 EPS 10 Andel av hageavfall forbrenning Totalt Side 6

7 2.8 Diverse tilleggsarbeider - Lofterød Spesifikasjon Enht Pris/enhet NOK Antall/år Containerleie åpen container 30 Kr/måned 24 m3 eller større Containerleie lukket container 15 - Kr/måned m3 Transport containere til Kr/ tur 30 omlasting/pressing inntil 50 km NOK/år Leie av hjullaster m/fører Kr/time 25 Leie av driftspersonell Kr/time 25 Totalt 2.9 Opsjon om endrede åpningstider - Lofterød Oppdragsgiver har rett til å foreta endringer i åpningstidene i kontraktsperioden. Det skal i prisskjema angis en timepris for forskjellige utvidelser i åpningstiden. Det legges til grunn at de endringer som foretas blir permanente og gjelder for hele året. Det er for prisevalueringen lagt inn et alternativ i prisskjema med ekstra morgenåpent en virkedag (3 timer per uke*50 uker), langåpent en virkedag (3 timer per uke * 50 uker) og utvidet åpningstid med 2 timer om lørdag (2 timer per uke*50 uker). Timeprisen som er oppgitt skal kunne benyttes for andre kombinasjon av mulige endringer i åpningstid. Alternative åpningstider Kr per time Antall timer/år NOK/år Hverdag, utvidelsen morgen, 150 inntil kl Hverdag, utvidelse 150 ettermiddag, inntil kl Lørdag, utvidelse inntil 8 timer åpningstid ( ) 100 Sum Side 7

8 2.10 Miljødata for utvalgte typer avfall - Lofterød Påfølgende skjema skal fylles ut for de angitte avfallstyper. I den grad det ikke er nok plass i tabellene så kan informasjon tas inn i separate vedlegg. Tilleggsinformasjon kan også tas inn i vedlegg Transport utvalgte avfallstyper Lofterød Type avfall Transportrute til sluttbehandling (oppgi navn på avsetningsledd) Blandet trevirke Avstand km Type drivstoff Garantert EURO-klasse Restavfall Hageavfall Naturlige rene masser Tungt, ikke brennbart avfall Energigjenvinning utvalgte avfallstyper Lofterød Type avfall Anlegg for energiutnyttelse Grad av EG % Blandet trevirke Prosess %-andel Fjernvarme %-andel El %-andel Restavfall Det oppgis verdier for 2013 som kan dokumenteres på forespørsel til de respektive anlegg. Side 8

9 Materialgjenvinning fra restavfall Lofterød Type avfall Type løsning/sortering Antatt mengde % -andel Jern Avsetningsledd Ikke magnetisk metall Plast Spesifikasjon av eventuell tilleggsinformasjon i vedlegg; Side 9

10 3 PRIS- OG MENGDESKJEMA NORDRE FOSS Det er i prisskjemaene lagt til grunn basismengder registrert i 2013 for de 4 stasjonene samlet. Det er foretatt mindre korreksjoner før mengden er fordelt ut likt på alle stasjoner ut fra den prosentvise andelen for total avfallsmengder per stasjon. Det er i tillegg en antagelse om 10% økning av mengden på Nordre Foss. Prisene skal angis eks mva. 3.1 Fast godtgjørelse - Nordre Foss Fast godtgjørelse NOK/måned Måneder/år NOK/år Drift av stasjonen Avsetning avfall 1 - Nordre Foss Avfallstype Tonn/år NOK/tonn NOK/år Jern/metall - kompleks 242 Papir og bølgepapp (blandet) 169 Glass-/metallemballasje 8 Gips 51 Blandet bearbeidet trevirke Restavfall 786 Park og hageavfall Naturlige rene masser 217 Tungt, ikke brennbart avfall 217 Dekk m/uten felg 21 EE-avfall (alle typer) 150 Asbest 11 Impregnert trevirke CCA 112 Ftalater (vinyl) 15 PCB-vinduer 8 Klorparafinvinduer 20 XPS-plater, ol. 2 PUR-skum 1 Rørisolasjon (cellegummi) 1 Totalt Side 10

11 3.3 Avsetning avfall 2 Nordre Foss Kode Type farlig avfall Kilo/år NOK/kg NOK/år 1127 Animalske biprodukter/fett Medisiner Spillolje, refusjon (liter) Spillolje, ikke ref Olje- og fettavfall Oljeforurenset masse Drivstoff og fyringsoljer Oljefiltre /42 Organiske løsemidler Maling lim lakk løsemidler Spraybokser Kvikksølvhold. avfall Uorganiske salter og annet fast stoff Blyakkumulatorer Småbatterier Bekjempningsmidler u/kvikksølv Polyester/isocyanater Sterkt reaktivt Herdere organiske peroksider Syrer, uorganiske Baser, uorganiske Rengjøringsmidler Surt organisk avfall Basisk org. avfall Organisk avfall m/halogen Organisk avfall u/halogen PCB og PCT-holdig avfall Fotokjemikalier Halon Gasser i trykkbeholdere Brannslukningsapparat 923 Totalt Side 11

12 3.4 Minimum antall månedsverk per måned - Nordre Foss Måned Antall månedsverk Måned Antall månedsverk Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum månedsverk/år 3.5 Pristillegg i fast godtgjørelse ved mengdeøkning over 30 % - Nordre Foss Mengdeøkning i % av årlig 30-40% 40-50% over 50% mengde i prisskjema Pristillegg i % av fast godtgjørelse i Avbruddskompensasjon - Nordre Foss Gjenstående 4-5 år 3-4 år 2-3 år 1-2 år 0-1 år kontraktstid Kompensasjon i NOK (fast beløp) 3.7 Opsjon for andre typer avfall/behandlingsformer - Nordre Foss Type avfall/behandling Tonn/år NOK/tonn NOK/år Blandet plast 20 EPS 5 Andel av hageavfall forbrenning 700 Totalt Side 12

13 3.8 Diverse tilleggsarbeider - Nordre Foss Spesifikasjon Enht Pris/enhet NOK Antall/år Containerleie åpen container 30 Kr/måned 24 m3 eller større Containerleie lukket container 15 - Kr/måned m3 Transport containere til Kr/ tur 30 omlasting/pressing inntil 50 km NOK/år Leie av hjullaster m/fører Kr/time 25 Leie av driftspersonell Kr/time 25 Totalt 3.9 Opsjon om endrede åpningstider - Nordre Foss Oppdragsgiver har rett til å foreta endringer i åpningstidene i kontraktsperioden. Det skal i prisskjema angis en timepris for forskjellige utvidelser i åpningstiden. Det legges til grunn at de endringer som foretas blir permanente og gjelder for hele året. Det er for prisevalueringen lagt inn et alternativ i prisskjema med ekstra morgenåpent en virkedag (3 timer per uke*50 uker), langåpent en virkedag (3 timer per uke * 50 uker) og utvidet åpningstid med 2 timer om lørdag (2 timer per uke*50 uker). Timeprisen som er oppgitt skal kunne benyttes for andre kombinasjon av mulige endringer i åpningstid. Alternative åpningstider Kr per time Antall timer/år NOK/år Hverdag, utvidelsen morgen, 150 inntil kl Hverdag, utvidelse 150 ettermiddag, inntil kl Lørdag, utvidelse inntil 8 timer åpningstid ( ) 100 Sum Side 13

14 3.10 Miljødata for utvalgte typer avfall - Nordre Foss Påfølgende skjema skal fylles ut for de angitte avfallstyper. I den grad det ikke er nok plass i tabellene så kan informasjon tas inn i separate vedlegg. Tilleggsinformasjon kan også tas inn i vedlegg Transport utvalgte avfallstyper Nordre Foss Type avfall Transportrute til sluttbehandling (oppgi navn på avsetningsledd) Blandet trevirke Avstand km Type drivstoff Garantert EURO-klasse Restavfall Hageavfall Naturlige rene masser Tungt, ikke brennbart avfall Energigjenvinning utvalgte avfallstyper Nordre Foss Type avfall Anlegg for energiutnyttelse Grad av EG % Blandet trevirke Prosess %-andel Fjernvarme %-andel El %-andel Restavfall Det oppgis verdier for 2013 som kan dokumenteres på forespørsel til de respektive anlegg. Side 14

15 Materialgjenvinning fra restavfall Nordre Foss Type avfall Type løsning/sortering Antatt mengde % -andel Jern Avsetningsledd Ikke magnetisk metall Plast Spesifikasjon av eventuell tilleggsinformasjon i vedlegg; Side 15

16 4 PRIS- OG MENGDESKJEMA RYGG Det er i prisskjemaene lagt til grunn basismengder registrert i 2013 for de 4 stasjonene samlet. Det er foretatt mindre korreksjoner før mengden er fordelt ut likt på alle stasjoner ut fra den prosentvise andelen for total avfallsmengder per stasjon. Det er i tillegg en antagelse om 10% økning av mengden på Nordre Foss. Prisene skal angis eks mva. 4.1 Fast godtgjørelse Rygg Fast godtgjørelse NOK/måned Måneder/år NOK/år Drift av stasjonen Avsetning avfall 1 - Rygg Avfallstype Tonn/år NOK/tonn NOK/år Jern/metall - kompleks 558 Papir og bølgepapp (blandet) 389 Glass-/metallemballasje 19 Gips 118 Blandet bearbeidet trevirke Restavfall Park og hageavfall Naturlige rene masser 500 Tungt, ikke brennbart avfall 500 Dekk m/uten felg 47 EE-avfall (alle typer) 347 Asbest 25 Impregnert trevirke CCA 258 Ftalater (vinyl) 36 PCB-vinduer 19 Klorparafinvinduer 46 XPS-plater, ol. 4 PUR-skum 2 Rørisolasjon (cellegummi) 2 Totalt Side 16

17 4.3 Avsetning avfall 2 Rygg Kode Type farlig avfall Kilo/år NOK/kg NOK/år 1127 Animalske biprodukter/fett Medisiner Spillolje, refusjon (liter) Spillolje, ikke ref Olje- og fettavfall Oljeforurenset masse Drivstoff og fyringsoljer Oljefiltre /42 Organiske løsemidler Maling lim lakk løsemidler Spraybokser Kvikksølvhold. avfall Uorganiske salter og annet fast stoff Blyakkumulatorer Småbatterier Bekjempningsmidler u/kvikksølv Polyester/isocyanater Sterkt reaktivt Herdere organiske peroksider Syrer, uorganiske Baser, uorganiske Rengjøringsmidler Surt organisk avfall Basisk org. avfall Organisk avfall m/halogen Organisk avfall u/halogen PCB og PCT-holdig avfall Fotokjemikalier Halon Gasser i trykkbeholdere Brannslukningsapparat Totalt Side 17

18 4.4 Minimum antall månedsverk per måned - Rygg Måned Antall månedsverk Måned Antall månedsverk Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum månedsverk/år 4.5 Pristillegg i fast godtgjørelse ved mengdeøkning over 30 % - Rygg Mengdeøkning i % av årlig 30-40% 40-50% over 50% mengde i prisskjema Pristillegg i % av fast godtgjørelse i Avbruddskompensasjon - Rygg Gjenstående 4-5 år 3-4 år 2-3 år 1-2 år 0-1 år kontraktstid Kompensasjon i NOK (fast beløp) 4.7 Opsjon for andre typer avfall/behandlingsformer - Rygg Type avfall/behandling Tonn/år NOK/tonn NOK/år Blandet plast 50 EPS 10 Andel av hageavfall forbrenning Totalt Side 18

19 4.8 Diverse tilleggsarbeider - Rygg Spesifikasjon Enht Pris/enhet NOK Antall/år Containerleie åpen container 30 Kr/måned 24 m3 eller større Containerleie lukket container 15 - Kr/måned m3 Transport containere til Kr/ tur 30 omlasting/pressing inntil 50 km NOK/år Leie av hjullaster m/fører Kr/time 25 Leie av driftspersonell Kr/time 25 Totalt 4.9 Opsjon om endrede åpningstider - Rygg Oppdragsgiver har rett til å foreta endringer i åpningstidene i kontraktsperioden. Det skal i prisskjema angis en timepris for forskjellige utvidelser i åpningstiden. Det legges til grunn at de endringer som foretas blir permanente og gjelder for hele året. Det er for prisevalueringen lagt inn et alternativ i prisskjema med ekstra morgenåpent en virkedag (3 timer per uke*50 uker), langåpent en virkedag (3 timer per uke * 50 uker) og utvidet åpningstid med 2 timer om lørdag (2 timer per uke*50 uker). Timeprisen som er oppgitt skal kunne benyttes for andre kombinasjon av mulige endringer i åpningstid. Alternative åpningstider Kr per time Antall timer/år NOK/år Hverdag, utvidelsen morgen, 150 inntil kl Hverdag, utvidelse 150 ettermiddag, inntil kl Lørdag, utvidelse inntil 8 timer åpningstid ( ) 100 Sum Side 19

20 4.10 Miljødata for utvalgte typer avfall Påfølgende skjema skal fylles ut for de angitte avfallstyper. I den grad det ikke er nok plass i tabellene så kan informasjon tas inn i separate vedlegg. Tilleggsinformasjon kan også tas inn i vedlegg Transport utvalgte avfallstyper Rygg Type avfall Transportrute til sluttbehandling (oppgi navn på avsetningsledd) Blandet trevirke Avstand km Type drivstoff Garantert EURO-klasse Restavfall Hageavfall Naturlige rene masser Tungt, ikke brennbart avfall Energigjenvinning utvalgte avfallstyper Rygg Type avfall Anlegg for energiutnyttelse Grad av EG % Blandet trevirke Prosess %-andel Fjernvarme %-andel El %-andel Restavfall Det oppgis verdier for 2013 som kan dokumenteres på forespørsel til de respektive anlegg. Side 20

21 Materialgjenvinning fra restavfall Rygg Type avfall Type løsning/sortering Antatt mengde % -andel Jern Avsetningsledd Ikke magnetisk metall Plast Spesifikasjon av eventuell tilleggsinformasjon i vedlegg; Side 21

22 5 PRIS- OG MENGDESKJEMA SKOPPUM Det er i prisskjemaene lagt til grunn basismengder registrert i 2013 for de 4 stasjonene samlet. Det er foretatt mindre korreksjoner før mengden er fordelt ut likt på alle stasjoner ut fra den prosentvise andelen for total avfallsmengder per stasjon. Det er i tillegg en antagelse om 10% økning av mengden på Nordre Foss. Prisene skal angis eks mva. 5.1 Fast godtgjørelse Skoppum Fast godtgjørelse NOK/måned Måneder/år NOK/år Drift av stasjonen Avsetning avfall 1 - Skoppum Avfallstype Tonn/år NOK/tonn NOK/år Jern/metall - kompleks 492 Papir og bølgepapp (blandet) 343 Glass-/metallemballasje 17 Gips 104 Blandet bearbeidet trevirke Restavfall Park og hageavfall Naturlige rene masser 441 Tungt, ikke brennbart avfall 441 Dekk m/uten felg 42 EE-avfall (alle typer) 306 Asbest 22 Impregnert trevirke CCA 228 Ftalater (vinyl) 31 PCB-vinduer 16 Klorparafinvinduer 41 XPS-plater, ol. 3 PUR-skum 1 Rørisolasjon (cellegummi) 1 Totalt Side 22

23 5.3 Avsetning avfall 2 Skoppum Kode Type farlig avfall Kilo/år NOK/kg NOK/år 1127 Animalske biprodukter/fett Medisiner Spillolje, refusjon (liter) Spillolje, ikke ref Olje- og fettavfall Oljeforurenset masse Drivstoff og fyringsoljer Oljefiltre /42 Organiske løsemidler Maling lim lakk løsemidler Spraybokser Kvikksølvhold. avfall Uorganiske salter og annet fast stoff Blyakkumulatorer Småbatterier Bekjempningsmidler u/kvikksølv Polyester/isocyanater Sterkt reaktivt Herdere organiske peroksider Syrer, uorganiske Baser, uorganiske Rengjøringsmidler Surt organisk avfall Basisk org. avfall Organisk avfall m/halogen Organisk avfall u/halogen PCB og PCT-holdig avfall Fotokjemikalier Halon Gasser i trykkbeholdere Brannslukningsapparat Totalt Side 23

24 5.4 Minimum antall månedsverk per måned - Skoppum Måned Antall månedsverk Måned Antall månedsverk Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum månedsverk/år 5.5 Pristillegg i fast godtgjørelse ved mengdeøkning over 30 % - Skoppum Mengdeøkning i % av årlig 30-40% 40-50% over 50% mengde i prisskjema Pristillegg i % av fast godtgjørelse i Avbruddskompensasjon - Skoppum Gjenstående 4-5 år 3-4 år 2-3 år 1-2 år 0-1 år kontraktstid Kompensasjon i NOK (fast beløp) 5.7 Opsjon for andre typer avfall/behandlingsformer - Skoppum Type avfall/behandling Tonn/år NOK/tonn NOK/år Blandet plast 50 EPS 10 Andel av hageavfall forbrenning Totalt 5.8 Diverse tilleggsarbeider - Skoppum Spesifikasjon Enht Pris/enhet NOK Antall/år Containerleie åpen container 30 Kr/måned 24 m3 eller større NOK/år Side 24

25 Containerleie lukket container m3 Transport containere til omlasting/pressing inntil 50 km Kr/måned 24 Kr/ tur 30 Leie av hjullaster m/fører Kr/time 25 Leie av driftspersonell Kr/time 25 Totalt 5.9 Opsjon om endrede åpningstider - Skoppum Oppdragsgiver har rett til å foreta endringer i åpningstidene i kontraktsperioden. Det skal i prisskjema angis en timepris for forskjellige utvidelser i åpningstiden. Det legges til grunn at de endringer som foretas blir permanente og gjelder for hele året. Det er for prisevalueringen lagt inn et alternativ i prisskjema med ekstra morgenåpent en virkedag (3 timer per uke*50 uker), langåpent en virkedag (3 timer per uke * 50 uker) og utvidet åpningstid med 2 timer om lørdag (2 timer per uke*50 uker). Timeprisen som er oppgitt skal kunne benyttes for andre kombinasjon av mulige endringer i åpningstid. Alternative åpningstider Kr per time Antall timer/år NOK/år Hverdag, utvidelsen morgen, 150 inntil kl Hverdag, utvidelse 150 ettermiddag, inntil kl Lørdag, utvidelse inntil 8 timer åpningstid ( ) 100 Sum Side 25

26 5.10 Miljødata for utvalgte typer avfall - Skoppum Påfølgende skjema skal fylles ut for de angitte avfallstyper. I den grad det ikke er nok plass i tabellene så kan informasjon tas inn i separate vedlegg. Tilleggsinformasjon kan også tas inn i vedlegg Transport utvalgte avfallstyper Skoppum Type avfall Transportrute til sluttbehandling (oppgi navn på avsetningsledd) Blandet trevirke Avstand km Type drivstoff Garantert EURO-klasse Restavfall Hageavfall Naturlige rene masser Tungt, ikke brennbart avfall Energigjenvinning utvalgte avfallstyper Skoppum Type avfall Anlegg for energiutnyttelse Grad av EG % Blandet trevirke Prosess %-andel Fjernvarme %-andel El %-andel Restavfall Det oppgis verdier for 2013 som kan dokumenteres på forespørsel til de respektive anlegg. Side 26

27 Materialgjenvinning fra restavfall Skoppum Type avfall Type løsning/sortering Antatt mengde % -andel Jern Avsetningsledd Ikke magnetisk metall Plast Spesifikasjon av eventuell tilleggsinformasjon i vedlegg; Side 27

Vedlegg 4 Pris- og tilbudsskjema

Vedlegg 4 Pris- og tilbudsskjema Vedlegg 4, Pris- og tilbudsskjema Innhold 1 ANBUDSSAMMENDRAG... 4 1.1 Anbudssammendraget prisskjema for entreprise 1 og 2... 4 1.2 Anbudssammendraget prisskjema for entreprise 3 og 4... 4 2 PRIS- OG TILBUDSSKJEMA,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. 1 Henting, transport og behandling av farlig avfall. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres.

TILBUDSSKJEMA. 1 Henting, transport og behandling av farlig avfall. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. 1 Henting, transport og behandling av farlig avfall I prisen skal alle kostnader knyttet til henting behandling av avfallet være

Detaljer

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Rapporteringsskjema Rapportering for 2017 Bedrift: Utfylt skjema skal sendes Fylkesmannen innen 1.3.2018 Underskrift fra bedrift 2 Vi

Detaljer

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Rapporteringsskjema Rapportering for 2015 Bedrift: Utfylt skjema skal sendes Fylkesmannen innen 1.3.2016 Underskrift fra bedrift 2 Vi

Detaljer

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse FYLKESMANNEN I ROGALAND Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Rapporteringsskjema Rapportering for 2011 Bedrift: Virksomhet: Mottak og mellomlagring av farlig Utfylt skjema

Detaljer

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse FYLKESMANNEN I ROGALAND Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Rapporteringsskjema Rapportering for 2012 Bedrift: Virksomhet: Mottak og mellomlagring av farlig avfall Utfylt

Detaljer

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012 DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012 Hele landet Nr. Betegnelse År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 7011 Spillolje, refusjonsberettiget 24105754 23922366 23406730 25147213 24883339

Detaljer

Følgende skal fylles ut av tilbyderne. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. Enhetspris (tonn) (NOK eks. mva)

Følgende skal fylles ut av tilbyderne. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. Enhetspris (tonn) (NOK eks. mva) Rene masser - Vedlegg 3: Tilbudsskjema TILBUDSSKJEMA PRISER OG MILJØYTELSE Følgende skal fylles ut av tilbyderne. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. 1 Priser 1.1 Transport Tilbudsskjema

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Vedlegg 4 - Pris- og tilbudsskjema Prisskjema Transport og behandling av matavfall

Vedlegg 4 - Pris- og tilbudsskjema Prisskjema Transport og behandling av matavfall Vedlegg 4 - Pris- og tilbudsskjema Innhold Vedlegg 4 - Pris- og tilbudsskjema... 1 1 Prisskjema... 2 1.1... 2 1.2 Avbruddskompensasjon... 2 2 Tilbudsskjema miljødata... 3 2.1 Transport fra omlasting til

Detaljer

Følgende skal fylles ut av tilbyderne. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. Enhetspris (tonn) (NOK eks. mva)

Følgende skal fylles ut av tilbyderne. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. Enhetspris (tonn) (NOK eks. mva) TILBUDSSKJEMA PRISER OG MILJØYTELSE Følgende skal fylles ut av tilbyderne. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. 1 Priser 1.1 Transport Tilbudsskjema 1 - Transport av trevirke Trevirke

Detaljer

Deklarasjonssystemet for farlig avfall - Årsrapport for 2009

Deklarasjonssystemet for farlig avfall - Årsrapport for 2009 Klima- og forurensningsdirektoratet Deklarasjonssystemet for farlig avfall - Årsrapport for 2009 Juni 2010 Norsas AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 wwwnorsasno Klima-

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Deklarasjonssystemet for farlig avfall Årsrapport for 2011

Deklarasjonssystemet for farlig avfall Årsrapport for 2011 Klima og forurensningsdirektoratet Deklarasjonssystemet for farlig avfall Årsrapport for 2011 Mai 2012 Norsas AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 wwwnorsasno Klima og forurensningsdirektoratet

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Deklarasjonssystemet for farlig avfall - Fagrapport 2005

Deklarasjonssystemet for farlig avfall - Fagrapport 2005 Statens forurensningstilsyn Deklarasjonssystemet for farlig avfall - Fagrapport 2005 Årsrapport November 2006 Statens forurensningstilsyn Deklarasjonssystemet for farlig avfall - Fagrapport 2005 Årsrapport

Detaljer

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Innhold 1.1 Formål... 1 1.2 Avfallsplan, lover og forskrifter.... 2 1.3 Målet for oppdraget.... 2 2. Grunnlagsdata.... 2 2.1 Krav til containere og behandling... 3 2.2 Farlig

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Avfallsplan og sluttrapport Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

TILBUDS OG PRISSKJEMA - INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL I KRAGERØ KOMMUNE

TILBUDS OG PRISSKJEMA - INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL I KRAGERØ KOMMUNE TILBUDS OG PRISSKJEMA - INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL I KRAGERØ KOMMUNE Tilbuds- og prisskjema skal fylles ut av leverandøren og vedlegges tilbudet. Alle skjema og alle hvite felter skal fylles ut for

Detaljer

VURDERINGER FARLIG AVFALL (FA) TIL ENERGIGJENVINNING. STATKRAFT VARME AS Snorre Gangaune, Senior energikjøper ingen ekspert på FA

VURDERINGER FARLIG AVFALL (FA) TIL ENERGIGJENVINNING. STATKRAFT VARME AS Snorre Gangaune, Senior energikjøper ingen ekspert på FA VURDERINGER FARLIG AVFALL (FA) TIL ENERGIGJENVINNING STATKRAFT VARME AS Snorre Gangaune, 15.02.2017 Senior energikjøper ingen ekspert på FA GWh Historisk vekst og prognose - energiproduksjon 1000 800 600

Detaljer

Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR 2442 FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2008

Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR 2442 FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2008 Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2442 2008 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Innledning... 5 3. Mengder farlig avfall... 6 4. Nyheter og aktuelt... 8 4.1 Deklarasjonsskjemaer...

Detaljer

Kravspesifikasjon. Vedlegg 1. Behandling av brennbart avfall. Websaksnr. 16/19065 BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON. Org. nr.

Kravspesifikasjon. Vedlegg 1. Behandling av brennbart avfall. Websaksnr. 16/19065 BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON. Org. nr. BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON Kravspesifikasjon Behandling av brennbart avfall Websaksnr. 16/19065 Besøksadresse: Kommunegården Arnold Haukelands plass 10 Sandvika Postadresse: 1304 Sandvika

Detaljer

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall:

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall: Farlig avfall Ved riving av bygg skal det utføres en miljøsaneringsbeskrivelse av bygg m.m. som skal rives. GLØR IKS kan utføre denne jobben. Da skal bygget kartlegges for miljøgifter og farlig avfall.

Detaljer

KLIF DSB. Fylkesmannen. Strålevernet. NFFAs medlemmer

KLIF DSB. Fylkesmannen. Strålevernet. NFFAs medlemmer NFFA . KLIF Fylkesmannen MD NFFAs medlemmer DSB Strålevernet Foto Weee Recycling Ftalater (gulv- og takbelegg, membraner, vinyltapet, PVC-isolerte kabler, fugemasser m.m.) Treimpregneringsmidler (overflatebehandlet

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Svandalsflonatunnelen Avfallsplan for oppgradering av tunnelen M U L T I C O N S U L T 1. Innledning Det ble den 3. november 212 utført befaring og prøvetaking i Svandalsflonatunnelen på E134 i forbindelse

Detaljer

Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014

Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014 Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014 Analyse/stikkprøver av restavfall fra beholdere/sekker og containere Formål Plukkanalyse UiO, oktober 2014 o Kartlegge sammensetningen av

Detaljer

Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS

Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS 1 Lukket container (lift). 8-10m 3 Åpen container (lift) sertifisert for kranløft. 8m 3 Åpen container (lift). 10m 3 Avfallsbeholder 140L Avfallsbeholder

Detaljer

DRIFT OG AVSETNING AV AVFALL FRA GJENVINNINGSSTASJONER I DRAMMENSREGIONEN

DRIFT OG AVSETNING AV AVFALL FRA GJENVINNINGSSTASJONER I DRAMMENSREGIONEN DRIFT OG AVSETNING AV AVFALL FRA GJENVINNINGSSTASJONER I DRAMMENSREGIONEN Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS. Konkurransegrunnlag Drammen, 16. juli 2015 Side 1 Innhold 1 GENERELLE OPPLYSNINGER

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

Kravspesifikasjon. Vedlegg 1. Behandling av Ikke brennbart restavfall. Websaksnr. 16/10061 BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON

Kravspesifikasjon. Vedlegg 1. Behandling av Ikke brennbart restavfall. Websaksnr. 16/10061 BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON Kravspesifikasjon Behandling av Ikke brennbart restavfall Websaksnr. 16/10061 Besøksadresse: Kommunegården Arnold Haukelands plass 10 Sandvika Postadresse: 1304

Detaljer

Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON CONTAINERTRANSPORT 12-023

Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON CONTAINERTRANSPORT 12-023 Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON CONTAINERTRANSPORT 12-023 INNHOLD 1. GENERELL INFO... 2 2. OMFANG... 2 2.1. Generelle krav... 4 2.2. Skal krav... 4 2.2.1. 4 2.2.2. 4 2.2.3. 4 2.2.4. 4 2.2.5. 5 2.2.6. 5 2.2.7.

Detaljer

Kravspesifikasjon. Vedlegg 1. Behandling av Gips. Websaksnr. 16/19143 BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON. Org. nr.

Kravspesifikasjon. Vedlegg 1. Behandling av Gips. Websaksnr. 16/19143 BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON. Org. nr. BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Behandling av Gips Websaksnr. 16/19143 Besøksadresse: Kommunegården Arnold Haukelands plass 10 Sandvika Postadresse: 1304 Sandvika e-post:

Detaljer

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN SPESIFIKASJON AV TJENESTEN 1 Generelt... 2 2 Definisjoner... 2 3 Ordning for farlig avfall... 3 4 Gjenvinningstasjonene... 3 4.1 Kart... 4 5 Avfallsmengder og beskaffenhet... 4 5.1.1 Mengder farlig avfall

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.klif.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving

Detaljer

1.1 Innlevering av tilbud Frist for innlevering: Mandag 10. september 2008 kl. 1200.

1.1 Innlevering av tilbud Frist for innlevering: Mandag 10. september 2008 kl. 1200. Anbud Krokcontainere 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av 2 krokcontainere for transport av avfall. 1.1 Innlevering av tilbud Frist for innlevering: Mandag 10. september 2008 kl. 1200.

Detaljer

Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR 2442 FARLIG AVFALL RAPPORT

Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR 2442 FARLIG AVFALL RAPPORT Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2442 2008 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Innledning... 5 3. Mengder farlig avfall... 6 4. Nyheter og aktuelt... 8 4.1 Deklarasjonsskjemaer...

Detaljer

Miljøgiftene har vi kontroll på dem?

Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Hvordan få kartleggingene gode nok? Øivind Spjøtvold Miljørådgiver COWI 1 Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Nei 5 lag ikke helt Men vi gjør så godt vi kan 2 Miljøgiftene

Detaljer

Følgende skal fylles ut av tilbyderne. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres.

Følgende skal fylles ut av tilbyderne. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. TILBUDSSKJEMA Følgende skal fylles ut av tilbyderne. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. 1 Tilbudt løsning I skjemaet nedenfor skal de vesentligste opplysningene om lager og lagerstyringssystem

Detaljer

Henting av restavfall fra husholdninger

Henting av restavfall fra husholdninger Prisskjema 6.1 til 6.14 Prisskjemaene omfatter det som skal prises for tjenesten. Alle skjemaer 6.1 til 6.14 skal fylles ut, eneste unntak er skjema 6.12 som ikke fylles ikke ut. NB: Alle gule felter skal

Detaljer

Sammenstilling grunnlagsopplysninger

Sammenstilling grunnlagsopplysninger UiO Plan for avfallshåndtering Sammenstilling grunnlagsopplysninger Datagrunnlag og observasjoner Dato:17.6.2014 Innholdsfortegnelse: Om UiO & Eiendomsavdelingen Bygningsmassen Omfang renovasjon Avfallstyper

Detaljer

Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet:

Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet: Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet: Navn SKIFTUN OG HERDLA Avdeling Virksomhetens organisasjonsnummer 91888137 Beliggenhet Stangnesterminalen 3 949 HARSTAD Var virksomheten i drift

Detaljer

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN SPESIFIKASJON AV TJENESTEN 1 Generelt... 2 2 Definisjon av rene masser... 2 3 Ordning for levering av rene masser... 3 4 Avfallsmottakene... 3 4.1 Kart... 3 4.2 Avfallsmengder... 4 5 Beskrivelse av avfallet...

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR LEVERING AV ISOLERGLASSRUTER / VINDUER 12/003

KRAVSPESIFIKASJON FOR LEVERING AV ISOLERGLASSRUTER / VINDUER 12/003 Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON FOR LEVERING AV ISOLERGLASSRUTER / VINDUER 12/003 KLASSIFISERT SOM FARLIG AVFALL INNHOLD 1. GENERELL INFO... 2 2. OPPDRAGETS ART... 2 2.1. Beskrivelse... 2 2.2. Aktuelle løsninger...

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen kutthz3 Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Tlf.: 38 17 66 75 Deres ref.: 19.04.2011 Vår dato: 21.06.2011 Vår ref.: 2010/6129 Arkivkode: 461.3 Returkraft AS Setesdalsveien

Detaljer

Avklaringer og endringer

Avklaringer og endringer Avklaringer Transport og behandling av avfall fra mosseregionen for MOVAR IKS, ref 15/563 Avklaringer og endringer Dato Spørsmål/svar og avklaringer 12.10.2015 Spørsmål: Del 4 pkt. 4.1.1 Det står at restavfallet

Detaljer

Tilsyn av mottak for farlig avfall - oversendelse av kontrollrapport - Perpetuum Spesialavfall AS

Tilsyn av mottak for farlig avfall - oversendelse av kontrollrapport - Perpetuum Spesialavfall AS FYLKESMANNEN I TROMS ROMSSA FYLKKÁMANNI Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 09.05.2006 2006/2142-1 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Per Kristian Krogstad 77 64

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Vedlegg 1-Kravspesifikasjon Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Kjøreplan... 3 2.2 Avbestillinger... 3 2.3 Nye /endring av

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT 1.1 Formål Flere fraksjoner innen bygg- og anleggsavfall skal håndteres som farlig avfall.

Detaljer

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010 VELKOMMEN! Vilberg U-skole 10.klasse 27. Mai 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak

Detaljer

Stoffkartotek og sikkerhetsdatablader

Stoffkartotek og sikkerhetsdatablader Oslo universitetssykehus HF Stoffkartotek og sikkerhetsdatablader Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken Status elektronisk stoffkartotek Pr 31.mai 2014 BESKRIVELSE AV DAGENS LØSNING OG LOVKRAV Et

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon fra oppdragsgiver. Transport og avsetning av gipsavfall. Saksnr.: 16 / 112

Vedlegg A. Kravspesifikasjon fra oppdragsgiver. Transport og avsetning av gipsavfall. Saksnr.: 16 / 112 Vedlegg A Kravspesifikasjon fra oppdragsgiver Transport og avsetning av gipsavfall Saksnr.: 16 / 112 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Beskrivelse av oppdraget... 3 1.1.1 Transport... 3 1.1.2 Responstid...

Detaljer

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik Definisjonen på Statistikk (Statistikkloven) 1-2.Definisjoner. (1) Statistikk er tallfestede opplysninger om en gruppe eller et fenomen,

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt om Undervisningsbygg Undervisningsbygg har normalt prosjekter for rundt 70 skoleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

G Prisskjema og opplysninger om tilbudet

G Prisskjema og opplysninger om tilbudet G Prisskjema og opplysninger om tilbudet Innhold 1. Generelt...2 1..1 Inkluderes i sprisene...2 1..2 Utfylling av skjemaer...2 1..3 Prisenes gyldighet...2 2. Prisskjemaer...3 2..1 Prisskjema for innsamling

Detaljer

Alfabetisk ordnet avfal soversikt. Hentet fra NFFA-tabel en, Avfallstype Avfallsstoffnummer ADR/UN-nummer

Alfabetisk ordnet avfal soversikt. Hentet fra NFFA-tabel en, Avfallstype Avfallsstoffnummer ADR/UN-nummer Alfabetisk ordnet avfallsoversikt. Hentet fra NFFA-tabellen, 2015-2017 ADR-/UN-nummer finner du i punkt 14.1 i databladet. Avfallstype Avfallsstoffnummer ADR/UN-nummer Aceton 7042 1090 Asbest 7250 2590

Detaljer

I tillegg skal også transport og behandling av avfall i forbindelse med ekstratømminger prises.

I tillegg skal også transport og behandling av avfall i forbindelse med ekstratømminger prises. Vedlegg B Endret 14.5.2014 Priser - Pristilbud Pristilbudet bygges opp slik: P1 - Leie av dunk/container P2 - Transport av dunk/container P3 - Behandling av avfall I tillegg skal også transport og behandling

Detaljer

Pris i NOK, eks. mva på forprosjekt

Pris i NOK, eks. mva på forprosjekt Del II - tilbudsskjema TILBUDSSKJEMA Tilbyder bekrefter at oppdragsgivers behov er ivaretatt etter beste evne. Tilbudet er gitt med formål om å dekke oppdragsgivers behov og målsetting på beste mulige

Detaljer

Odda kommune. Transport og behandling av avfall. Konkurransegrunnlag. [Revisjon] Dato:

Odda kommune. Transport og behandling av avfall. Konkurransegrunnlag. [Revisjon] Dato: Transport og behandling av avfall. Konkurransegrunnlag [Revisjon] Dato: 2012-01-19 Transport og behandling av avfall. Konkurransegrunnlag 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Transport og

Detaljer

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012 DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 0663 Oslo Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 406 18 200 WWW cowi.com DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Er avfallshånderingen endret?

Er avfallshånderingen endret? 1 Byggavfallstatistikk Er avfallshånderingen endret? Teknologifestivalen i Nord-Norge 2013 Kari B. Mellem, SSB 14.03.2013 1 Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk Avfall og gjenvinning Avløp Vannressurser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: TEKNISK UTVALG Møtested: Reinøya: Befaring Finnkroken. Ferge fra Hansnes kl. 08.25. Møtedato: 27.06.2008 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Utvalg: TEKNISK UTVALG Møtested: Reinøya: Befaring Finnkroken. Ferge fra Hansnes kl. 08.25. Møtedato: 27.06.2008 Tid: 09. MØTEINNKALLING Utvalg: TEKNISK UTVALG Møtested: Reinøya: Befaring Finnkroken. Ferge fra Hansnes kl. 08.25. Møtedato: 27.06.2008 Tid: 09.00 Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0084/08 03/00234

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag K Prosjekt: Flytting av skoler i Oslo 2013 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget.

Detaljer

FRAKSJONER / SORTERING

FRAKSJONER / SORTERING BLANDET AVFALL I en container med blandet avfall du kaste: Bygningsmaterialer som rent treverk, isolasjon, fliser Jern og metaller Gamle tekstiler som klær, tepper, sengetøy, gardiner Plast Papp/papir

Detaljer

Spørsmål i forbindelse med konkurranse om trevirke og hageavfall Disse spørsmål og svar er anonymisert og distribuert til alle kandidatene

Spørsmål i forbindelse med konkurranse om trevirke og hageavfall Disse spørsmål og svar er anonymisert og distribuert til alle kandidatene Spørsmål i forbindelse med konkurranse om trevirke og hageavfall Disse spørsmål og svar er anonymisert og distribuert til alle kandidatene X X X X Nr Mottatt dato Generalisert spørsmål Svar 1 27.06.2011

Detaljer

BILAG 1 BESKRIVELSE KONTEINERTRANSPORT

BILAG 1 BESKRIVELSE KONTEINERTRANSPORT BILAG 1 BESKRIVELSE KONTEINERTRANSPORT Innhold 1 GENERELT OM OPPDRAGET... 2 1.1 OPPDRAGSGIVERE OG OPPDRAGET... 2 1.2 ARBEIDETS OMFANG... 2 1.3 TEKNISK DOKUMENTASJON MV... 2 1.4 MILJØKRAV... 2 1.5 PROFILERING...

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

BILAG 1 BESKRIVELSE HENTING OG BEHANDLING AV FARLIG AVFALL

BILAG 1 BESKRIVELSE HENTING OG BEHANDLING AV FARLIG AVFALL BILAG 1 BESKRIVELSE HENTING OG BEHANDLING AV FARLIG AVFALL Innhold 1 GENERELT OM OPPDRAGET... 2 1.1 KONTRAKTER, KONTRAKTSOMRÅDE OG GJENVINNINGSSTASJONER... 2 1.2 RAPPORTERING AV UTFØRTE ARBEIDER OG AVVIKSRAPPORTERING...

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Gjeldende mål Ny avfallspakke fra EU 2014 Alle råvarer skal i prinsippet gjenvinnes Innen 2020 skal forberedelse til gjenbruk, materialgjenvinning og

Detaljer

Liste over farlig avfall i bilbransjen

Liste over farlig avfall i bilbransjen Side 1 13.12.2004 Liste over farlig avfall i bilbransjen Utarbeidet av Alpha Consult, Bjørn G. Larsen på oppdrag for Statens forurensningstilsyn Side 2 Denne listen inneholder en oversikt over de vanligste

Detaljer

Pristilbud, tildelingskriterier og evaluering

Pristilbud, tildelingskriterier og evaluering VED KJØP AV NÆRINGSMIDLER TIL KANTINER OG STORHUSHOLDNING Varegruppe 1, 2 og 3 I BALSFJORD KOMMUNE Side 1 av 5 1. INNLEDNING De aktuelle pristilbudsskjemaene skal fylles ut, dateres, signeres og påføres

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.kliff.no Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av konstruksjoner

Detaljer

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden 1 Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden Avfallskonferansen 2013 Ålesund Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 5.6.13 1 Innhold Kort om SSB og seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk

Detaljer

TILDELINGSKRITERIER, TILBUDSEVALUERING OG PRISSKJEMA.

TILDELINGSKRITERIER, TILBUDSEVALUERING OG PRISSKJEMA. TILDELINGSKRITERIER, TILBUDSEVALUERING OG PRISSKJEMA. Dette vedlegget bekrefter tildelingskriteriene, og utdyper oppdragsgivers anvendelse og evaluering av disse. 1. Tildelingskriteriene Samsvar med kravspesifikasjon

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED Avtalen gjelder levering av sortert avfall fra: Dato for loppemarked: Avfallet vil bli levert til følgende gjenvinningsstasjon: Arrangør:

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

MILJØ- OG AVFALLSLØSNING GALLERI OSLO

MILJØ- OG AVFALLSLØSNING GALLERI OSLO MILJØ- OG AVFALLSLØSNING GALLERI OSLO Miljø- og avfallsløsning på Galleri Oslo Sameiet v/ Malling & Co Forvaltning vil informere alle leietakere om hvilke muligheter og løsninger på renovasjon finnes på

Detaljer

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift Ta ansvar for FARLIG AVFALL i din bedrift Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre skader på mennesker og miljø. I bilbransjen oppstår det mange typer

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

Det er en målsetting for oppdragsgiver at avregning kan skje enkelt og med tilstrekkelig nøyaktighet.

Det er en målsetting for oppdragsgiver at avregning kan skje enkelt og med tilstrekkelig nøyaktighet. 1. TILBUDSSKJEMA Generelt om prissetting Der ikke annet er uttrykkelig angitt, inkluderer alle priser, summer og enhetspriser alle oppdragstakers kostnader av enhver art som er nødvendige for utførelsen

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Avfall og metallgjenvinning AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 975 159 647 0219.0153.03 2012.114.I.FMOA 2012/19752 10/10-2012 Opplysninger

Detaljer

Alfabetisk ordnet avfallsoversikt. Hentet fra NFFA-tabellen,

Alfabetisk ordnet avfallsoversikt. Hentet fra NFFA-tabellen, Alfabetisk ordnet avfallsoversikt. Hentet fra NFFA-tabellen, 2015-2017 Avfallstype Avfallsstoffnummer Avsaltinggslam eller -emulsjoner 7030 Baseolje, borerelatert 7142 Baser, andre, faste 7132 Baser, andre,

Detaljer

SAMLESKJEMA - TILBUD. 100-TILBUDSSKJEMA Side 100-1. 01. Eventuelle generelle kostnader. 02. Møbler kapittel 1 kr. 03. Møbler kapittel 2 kr

SAMLESKJEMA - TILBUD. 100-TILBUDSSKJEMA Side 100-1. 01. Eventuelle generelle kostnader. 02. Møbler kapittel 1 kr. 03. Møbler kapittel 2 kr BYGGHERRE: KLEPP KOMMUNE Side 0-1 0-5 100-TILBUDSSKJEMA Side 100-1 SAMLESKJEMA - TILBUD 01. Eventuelle generelle kostnader 02. Møbler kapittel 1 03. Møbler kapittel 2 04. Møbler kapittel 3 05. Møbler kapittel

Detaljer

7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER

7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER 7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER 61 62 7.1 Generelle sikkerhetsbestemmelser for kjemikalier og farlige stoffer Alle kjemikalier og farlige stoffer skal oppbevares, merkes, håndteres og avhendes forskriftsmessig

Detaljer

Miljørisikoanalyse NG AS, Norsk Gjenvinning AS, avd. Drammen

Miljørisikoanalyse NG AS, Norsk Gjenvinning AS, avd. Drammen Mottak og omlasting av glass/metall Mottak og omlasting av komplekst metall 12 12 Lasting/lossing av glass- /metall-fraksjonen vil kunne medføre tidvis mye støy til Lasting/lossing av av metallfraksjon

Detaljer

STORRUSKEN 2012. Nå er tiden inne for en ny RUSKENAKSJON. Vi ønsker nye og gamle Ruskenryddere vel møtt til ny innsats!

STORRUSKEN 2012. Nå er tiden inne for en ny RUSKENAKSJON. Vi ønsker nye og gamle Ruskenryddere vel møtt til ny innsats! Oslo kommune Bymiljøetaten v/ Ruskensekretariatet Pb. 6703 Etterstad 0609 Oslo Til borettslag, boligsameier, velforeninger og andre beboergrupper 7. mars 2012 STORRUSKEN 2012 Nå er tiden inne for en ny

Detaljer

Maritime Waste Management AS Stavanger Omagata 110 C 6517 KRISTIANSUND N. Att. Børge Hansen

Maritime Waste Management AS Stavanger Omagata 110 C 6517 KRISTIANSUND N. Att. Børge Hansen Deres ref.: Vår dato: 14.11.2017 Vår ref.: 2017/11324 Arkivnr.: 472 Maritime Waste Management AS Stavanger Omagata 110 C 6517 KRISTIANSUND N Att. Børge Hansen Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

Kan sentralsortering som et supplement til kildesortering bidra til å nå målet om 70 % materialgjevinning?

Kan sentralsortering som et supplement til kildesortering bidra til å nå målet om 70 % materialgjevinning? Kan sentralsortering som et supplement til kildesortering bidra til å nå målet om 70 % materialgjevinning? Camilla Louise Bjerkli 1 Formål Nettverk for gjennomføring av Nasjonal Handlingsplan for bygg-

Detaljer

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 1 MEF avfallsdagene 7 8 mars Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 Avfallsstatistikk Historikk Nyeste statistikk Enkeltstatistikker Metoder

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Plukkanalyse. Restavfall fra gjenvinningsstasjoner, høsten 2009

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Plukkanalyse. Restavfall fra gjenvinningsstasjoner, høsten 2009 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen Plukkanalyse, høsten 2009 april 2010 Innholdsfortegnelse PROSJEKTRAPPORT... 3 1. INNLEDNING... 4 2. INNSAMLING OG PRØVEUTTAK... 4 2.1 GJENNOMFØRING... 4 2.2 INNDELING

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet Åpen anbudskonkurranse leie av kaffemaskin Side 1 av 7 Åpen anbudskonkurranse leie av kaffemaskin Saksnr. 13/1900 Vedlegg 1 Leie av kaffemaskin kravspesifikasjon Dokumentasjonskrav - dokumentasjonskrav

Detaljer