Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06."

Transkript

1 Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning eller samspill Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene,

2 Østfoldforskning AS Forskningsinstitutt beliggende i Fredrikstad 23 ansatte, 28 millioner i omsetning i fjor To avdelinger: Virksomhets- og næringsutvikling (som bl.a. ser på innovasjon i offentlig sektor, 6/7 ansatte) Forebyggende Miljøvern (miljøanalyser tuftet på livsløpstankegang, 13/14 ansatte) Tre avdelinger på Forebyggende Miljøvern Bygg og tjenesteyting (+ diverse annet) Emballasje og næringsmidler Energi og avfall

3 Innhold Resultater avfallsbehandling i Norge 2006 Resultater ulik behandling av ulike avfallstyper Metode og forutsetninger Spesifikke avfallstyper: Våtorganisk Plast Papir Restavfall Tilbake til 2006 Konklusjoner

4 10 Netto klimagassutslipp fra avfallsbehandling av kildesortert Klimagassutslipp fra avfallshåndtering avfall, 2006 i Biologisk behandling; biogass 2007 (varme erstatter fjernvarmemiks) Biologisk behandling; kompostering -20 Glassemballasje Metallemballasje Papir Papp Plastemballasje Våtorganisk 1000 tonn CO 2 -ekv/år Netto klimagassutslipp fra behandling av kildesortert avfall (1,3 mill tonn): tonn CO 2 -ekv. ~ biler

5 Netto klimagassutslipp Klimagassutslipp fra avfallshåndtering fra avfallsbehandling i 2006 av tre- og 600 restavfall, tonn CO 2 -ekv/år Treavfall til deponi Treavfall til energiutnyttelse (erstatter fjernvarmemiks) Restavfall husholdninger, deponi Restavfall til deponi Restavfall husholdninger, energiutnyttelse (erstatter fjernvarmemiks) Restavfall til energiutnytting Restavfall* fra industri, tjenestenæringer og bygg og anlegg, deponi Restavfall* fra industri, tjenestenæringer og bygg og anlegg, energiuttelse -300 Netto klimagassutslipp fra behandling av restavfall (2,8 mill tonn): tonn CO 2 -ekv. ~ biler

6 Netto klimagassutslipp fra avfallsbehandling, 2006 (for de inkluderte avfallstypene og kildene) 1000 tonn CO2-ekv i 2006 Treavfall til deponi 474 Treavfall til energiutnyttelse (erstatter fjernvarmemiks) -249 Restavfall husholdninger, deponi 411 Restavfall husholdninger, energiutnyttelse (erstatter fjernvarmemiks) 183 Restavfall* fra industri, tjenestenæringer og bygg og anlegg, deponi 255 Restavfall* fra industri, tjenestenæringer og bygg og anlegg, energiuttelse -29 Kildesortert avfall -173 Sum 872 Store innsparinger er mulig ved miljømessig korrekt behandling av hver enkelt avfallstype Husholdningsavfall: fra tonn CO2-ekv./år tonn ~ biler * Restavfall inkluderer kun papir, papp, glassemballasje, metallemballasje, plastemballasje og våtorganisk, fra kildene industri, tjenestenæring, bygg/anlegg.

7 Klimagasspotensial per kg avfall alle avfallstypene Klimagassutslipp per kilo avfall ved avfallshåndtering 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2 Energiutnytting (Norge) (erstatter fjernvarmemiks) Energiutnytting (Norge) (erstatter fjernvarmemiks) Energiutnytting (Norge) (erstatter fjernvarmemiks) Energiutnytting (Norge) (erstatter fjernvarmemiks) Energiutnytting (Norge) (erstatter fjernvarmemiks) Energiutnytting (Norge) (erstatter fjernvarmemiks) Biologisk behandling; biogass 2007 (varme erstatter fjernvarmemiks) Biologisk behandling; kompostering Energiutnytting (Norge) (erstatter fjernvarmemiks) Energiutnytting (Norge) (erstatter fjernvarmemiks) -0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8-2,0-2,2-2,4-2,6-2,8 Glassemballasje Metallemballasje Papir Papp Plastemballasje Våtorganisk Restavfall Treavfall kg CO2-ekv/kg avfall

8 Metodikk

9 * Finnveden (1998) Metodikk for Klimaregnskap for avfallshåndtering Produktsystem og funksjonell enhet: Håndtering av 1 kg avfall med tilhørende transport, og erstatning* av den mengde energi og/eller material som oppstår når avfallet blir behandlet. Analysen starter altså etter at avfallet har oppstått. Miljøpåvirkningskategorier: Drivhuseffekt (= bare én miljøindikator) Avfallstype Transport (km) Virkningsgrad (%) Osv. kg CO 2 -ekv

10 Oppbygging av modell - avfallstyper, systemtyper og livsløpsfaser Glassemballasje Metallemballasje Papir Papp Plast Våtorganisk Treavfall Restavfall avfall Del av restavfallet Kildesortert avfall Norge eksport Biologisk behandling

11 * Finnveden (1998) Bruk av systemutvidelse (avoided burdens*) Funksjonell enhet: erstatning* av den mengde energi og/eller material som oppstår når avfallet blir behandla. Avfall oppstår Transport med restavfall Avfall oppstår Transport med restavfall Avfall oppstår Transport, utsortert Sortering og behandling Erstattet energi Erstattet energi Erstattet material Håndtering av 1 kg avfall unngått produksjon av energi og/eller materiale

12 * Finnveden (1998) Avfall oppstår Bruk av systemutvidelse (avoided burdens*) Funksjonell enhet: erstatting av den mengde energi og/eller material som oppstår når Den avfallet relative blir behandlet. forskjellen mellom resultatene fra analysene er den Transport med restavfall Avfall oppstår Transport med restavfall Transport, utsortert Resultatene som netto klimagassutslipp per kg håndtert avfall Sortering og behandling forskjellige) Transport med restavfall Avfall oppstår Transport med restavfall Avfall oppstår Transport, utsortert Resultatene som netto klimagassutslipp for håndtert avfall samme (men absolutte tall er Avfall Avfall oppstår oppstår materialer behandling Sortering + produksjon av og energi fra de utvida systemene Erstattet energi Erstattet energi Erstattet material Produksjon material Produksjon energi Produksjon material Produksjon energi Håndtering av 1 kg avfall unngått produksjon av energi og/eller materiale Håndtering av 1 kg avfall + produksjon av energi og/eller materiale

13 * Finnveden (1998) Bruk av systemutvidelse (avoided burdens*) Funksjonell enhet: erstatting av den mengden energi og/eller material som oppstår når avfallet blir behandlet. Avfall oppstår Transport med restavfall Avfall oppstår Transport med restavfall Avfall oppstår Transport, utsortert Resultatene som netto klimagassutslipp per kg håndtert avfall Sortering og behandling Metoden tar hensyn til de ekstra funksjonene de ulike behandlingsmåtene gir (energi som kan brukes av andre og materiale som kan brukes og resirkuleres flere ganger). Erstattet energi Erstattet energi Erstattet material Håndtering av 1 kg avfall unngått produksjon av energi og/eller materiale Det er denne metodikken som er brukt i prosjektet (avoided burdens)

14 Viktige forutsetninger For forbrenningsanlegg og biogassanlegg: Utnyttelse og bruk av produsert energi og hvilken type energibærer som blir erstattet. Resultatene for utnyttelse og bruk av energi er avhengig av: Lokale forhold (virkningsgrad, utnyttelsesgrad) Resultatene for erstattet energi er avhengig av: Lokale forhold (hva blir egentlig erstattet?) Formålet med studien: dokumentasjon/historisk perspektiv eller framtidsperspektiv/underlag for fremtidige valg? For materialgjenvinning: Hvilke råvarer som blir erstattet av de resirkulerte råvarene.

15 Ulike avfallstyper

16 Våtorganisk ulike trinn Klimagassutslipp per kilo avfall ved avfallshåndtering 1,0 0,8 Innsparing Erstatta materiale og energi Belastning Avfallsbehandling Belastning Transportetappe 3 0,6 Belastning Transportetappe 2 Belastning Transportetappe 1 kg CO 2 -ekv/kg avfall 0,4 0,2 Biogass til drivstoff Biogass til elektrisitet Biogass til varme Kompostering 0,0 Energiutnytting (Norge) (erstatter fjernvarmemiks) Energiutnytting (Norge) (erstatter olje/el) Biologisk behandling; biogass med drivstoffproduksjon Biologisk behandling; biogass med el-produksjon Biologisk behandling; biogass med varmeproduksjon (erstatter fjernvarmemiks) Biologisk behandling; biogass med varmeproduksjon (erstatter olje/el) Biologisk behandling; kompostering Våtorganisk -0,2-0,4

17 Våtorganisk netto klimagassutslipp Klimagassutslipp per kilo avfall ved avfallshåndtering 1,0 0,8 kg CO 2 -ekv/kg avfall 0,6 0,4 0,2 Biogass til drivstoff Biogass til elektrisitet Biogass til varme Kompostering 0,0-0,2 Energiutnytting (Norge) (erstatter fjernvarmemiks) Energiutnytting (Norge) (erstatter olje/el) Biologisk behandling; biogass med drivstoffproduksjon Biologisk behandling; biogass med elproduksjon Biologisk behandling; biogass med varmeproduksjon (erstatter fjernvarmemiks) Biologisk behandling; biogass med varmeproduksjon (erstatter olje/el) Biologisk behandling; kompostering Våtorganisk -0,4

18 -2,2 3,2 Klimagassutslipp per kilo avfall ved avfallshåndtering Klimagassutslipp per kg ved avfallshåndtering 3,0 Plastemballasje 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 Innsparing Erstatta materiale og energi Belastning Avfallsbehandling Belastning Transportetappe 3 Belastning Transportetappe 2 Belastning Transportetappe 1 Avfall oppstår Avfall oppstår Avfall oppstår kg CO 2 -ekv/kg avfall 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4 Energiutnytting (Norge) (erstatter fjernvarmemiks) Energiutnytting (Norge) (erstatter olje/el) Plastemballasje Transport med restavfall Transport med restavfall Transport, utsortert -0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,6 (erstatter fjernvarmemiks) Sortering og behandling -1,8-2,0-2,2 2,2 (erstatter olje/el) Klimagassutslipp per kilo avfall ved avfallshåndtering 2,0 Erstattet energi Erstattet energi Erstattet material 1,8 1,6 1,4 kg CO 2 -ekv/kg avfall 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 Innsparing, erstattet materiale og energi Belastning, avfallsbehandling Belastning, transportetappe 3 Belastning, transportetappe 2 Belastning, transportetappe 1 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0 Energiutnytting (Norge) (erstatter fjernvarmemiks) Plastemballasje Energiutnytting (Norge) (erstatter olje/el) -1,2

19 2,6 per kilo avfall Klimagassutslipp per kg ved avfallshåndtering Papir 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 Innsparing Erstatta materiale og energi Belastning Avfallsbehandling Belastning Transportetappe 3 Belastning Transportetappe 2 Belastning Transportetappe 1 Avfall oppstår Transport med restavfall Avfall oppstår Transport med restavfall Avfall oppstår Transport, utsortert Sortering og behandling kg CO 2 -ekv/kg avfall 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4 2,6 2,4 Energiutnytting (Norge) (erstatter fjernvarmemiks) Papir Energiutnytting (Norge) (erstatter olje/el) per kilo avfall ved utnyttelse avfallshåndtering (erstatter (erstatter Energi- Klimagassutslipp fjernvarmemiks) olje/el) 2,2 2,0 Erstattet energi Erstattet energi Erstattet material 1,8 1,6 1,4 kg CO 2 -ekv/kg avfall 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 Innsparing, erstattet materiale og energi Belastning, avfallsbehandling Belastning, transportetappe 3 Belastning, transportetappe 2 Belastning, transportetappe 1 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8 Energiutnytting (Norge) (erstatter fjernvarmemiks) Papir Energiutnytting (Norge) (erstatter olje/el) -1,0

20 kg CO 2 -ekv/kg avfall 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4 Klimagassutslipp per kilo avfall ved avfallshåndtering Innsparing erstattet materiale og energi Belastning avfallsbehandling Belastning transportetappe 3 Belastning transportetappe 2 Belastning transportetappe 1 Scenario 1 Energiutnytting (Norge) (50% utnyttelsesgrad) (erstatter fjernvarmemiks) Papir - følsomhetsanalyser Klimagassutslipp per kg ved avfallshåndtering Energiutnytting (Norge) (50% utnyttelsesgrad) (erstatter olje/el) Hovedanalyse Innsparing Erstatta materiale og energi Belastning Avfallsbehandling Energiutnytting (Norge) (erstatter fjernvarmemiks) Belastning Transportetappe 3 Belastning Transportetappe 2 Belastning Transportetappe 1 Papir Energiutnytting (Norge) (erstatter olje/el) Scenario 2 (100% til Norske Skog, Skogn) -0,6-0,8-1,0-1,2 50%, erstatter fjernvarmemiks 50%, erstatter olje/el 75%, erstatter fjernvarmemiks 75%, erstatter olje/el (gjennomsnitt Norge) (alt på Norske Skog Skogn)

21 Papir følsomhetsanalyser Scenario 1 Hovedanalyse Scenario 2 Klimagassutslipp per kilo avfall ved avfallshåndtering Klimagassutslipp per kg ved avfallshåndtering kg CO 2 -ekv/kg avfall 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8 Energiutnytting (Norge) Energiutnytting (Norge) Energiutnytting (Norge) Energiutnytting (Norge) (100% (50% utnyttelsesgrad) (50% utnyttelsesgrad) (erstatter fjernvarmemiks) (erstatter olje/el) til Norske Skog, Skogn) (erstatter fjernvarmemiks) (erstatter olje/el) 50%, erstatter fjernvarmemiks 50%, erstatter olje/el 75%, erstatter fjernvarmemiks Papir 75%, erstatter olje/el (gjennomsnitt Norge) (alt på Norske Skog Skogn)

22 Oppsummering følsomhetsanalyse for papir Resultatene er avhengige av forutsetningene knyttet til forbruk og erstatning av fossil energi i de systemene som blir sammenlignet (materialgjenvinning og energiutnyttelse). I tråd med gjennomgang av relevant internasjonal litteratur.

23 Andre miljøindikatorer enn klima: Eksempel Total energibruk for avfallsbehandling av papir (vår studie) 20 Total Netto energibruk energiforbruk per per kg kg papir ved ulik ved avfallshåndtering MJ/kg papir Papir til deponi Papir til energiutnyttelse (erstatter fjernvarmemiks) Papir til materialgjenvinning -10 -> best resultat (netto energiinnsparing)

24 Restavfall Den mengden avfall som ikke blir sortert ut i egne sorteringssystemer. Sammensettingen er avhengig av hva som blir sortert ut, og kan variere fra: - Kommune til kommune - Husholdning til husholdning - Person til person

25 Forenklet modell for beregning av sammensetning av restavfall Basert på norske gjennomsnittsdata for husholdningsavfall. Kan beregne gjennomsnittlig sammensetning basert på type kildesortering Hva blir kildesortert Hente- eller bringeordning Grunnlag for analyse av netto klimagassutslipp for restavfall For kommuner/regioner som har gjennomført plukkanalyser og derfor kjenner sammensetningen av restavfallet sitt: Bruke spesifikke data direkte for analyse av netto klimagassutslipp.

26 Gjennomsnittlig sammensetning av restavfall fra husholdninger i Norge Sammensetning av restavfall fra husholdninger Treavfall: 17% Bleier/bind: 54% Uorganisk: 8% Finfraksjon: 1% Annet: 20% Tekstiler 5 % Annet 18 % Papp/papir 17 % Metall 4 % Glass 2 % Våtorganisk 39 % Plast 15 %

27 Scenarioanalyser for ulik sammensetning av restavfall Restavfall, uten Innhold i restavfall, ingen kildesortering kildesortering Tekstiler 3 % Metall 6 % Glass 4 % Plast 9 % Annet 14 % Våtorganisk 33 % Papp/papir 31 % Restavfall, henteordning Innhold i restavfall ved henteordning for for papp/papir papir/papp og våtorganisk og våtorganisk Annet 26 % Tekstiler 7 % Metall 6 % Glass 4 % Papp/papir 15 % Plast 21 % Våtorganisk 21 % Restavfall, henteordning for plast Innhold i restavfall ved henteordning for plast Tekstiler 3 % Metall 3 % Glass 2 % Plast 6 % Annet 12 % Våtorganisk 39 % Papp/papir 35 % Eksempler på sammensetning av restavfall fra husholdninger med ulike kildesorteringsordninger

28 1,6 Klimagassutslipp Klimagassutslipp for per behandling kilo avfall ved avfallshåndtering av restavfall Restavfallstype 1 Restavfallstype 2 Restavfallstype 3 1,4 1,2 kg CO 2 -ekv/kg avfall 1,0 0,8 0,6 0,4 NB! Analyser av restavfall bør ikke vurderes separat. Krever inkludering av avfallshåndtering for det kildesorterte avfallet også for å få en helhetlig vurdering. Netto klimagassutslipp fra avfallsmengdene totalt er avhengig av: Håndteringsmåte for restavfall og kildesortert avfall Mengder restavfall og kildesortert avfall 0,2 0,0 ingen kildesortering, restavfall uten kildesortering Energiutnytting ingen, kildesortering restavfall uten kjeldesortering henteordning papir, og våtorganisk relativt lite papir og matavfall Restavfall Energiutnytting henteordning papir og våtorganisk, relativt lite papir og matavfall henteordning plast, relativt lite plast Energiutnytting henteordning plast, relativt lite plast

29 Oppsummering resultater per kg avfall Stor forskjell på klimagassutslipp ved avfallshåndtering: Innenfor hver enkelt avfallstype Mellom de ulike avfallstypene Størst netto klimagassutslipp per kg avfall fra: Deponering av nedbrytbart avfall (papir, papp, våtorganisk) Riktig å forby deponering av nedbrytbart avfall (i et klimaperspektiv) av plastemballasje Størst netto sparte klimagassutslipp per kg avfall fra: av metall- og plastemballasje

30 Kvalitetssikring - vurdering av resultatene mot internasjonal litteratur Resultatene for utregning av klimagassbelastning er svært robuste for avfallstypene - Glassemballasje - Metallemballasje - Plastemballasje - Våtorganisk avfall Dvs. at materialgjenvinning er beste behandlingsmåte. I følge gjennomgått litteratur gir materialgjenvinning av disse avfallstypene best resultat også for de fleste andre vurderte miljøpåvirkningskategorier.

31 Kvalitetssikring, forts. For fiberavfallstypene Papp Papir er resultatene for klimagassutslipp også i tråd med relevant internasjonal litteratur. Dvs. at forutsetningene knyttet til forbruk og erstatning av fossil energi i de systema som blir sammenlignet (materialgjenvinning og energiutnyttelse) er svært viktige for resultatene. For tilnærmet alle andre analyserte miljøpåverkningskategorier enn klimagassutslipp (energibruk, overgjødsling, bakkenær ozondanning (POCP), toksisitet mfl.), er konklusjonene fra litteraturgjennomgangen entydige og sier at materialgjenvinning fører til lavere miljøbelastning enn energiutnyttelse, også for papp og papir.

32 Tilbake til netto klimagassutslipp fra avfallsbehandling i Norge i 2006

33 4,1 mill tonn, som representerer: 40% av total avfallsmengde 68% av avfallsmengdene som er registrert via behandlingsanlegg Alt avfall ,1 mill tonn Valgte avfallstyper (papir, papp, metallemballasje, plast, glassemballasje, våtorganisk og tre) Valgte kilder (husholdning, industri, bygg/anlegg, teneste-næring) Ca 4 mill tonn utenom behandlingsanlegg Ikke valgte avfallstyper (tekstil, betong/tegl/slam, farlig avfall, andre) Ikke valgte kilder (jordbruk/skogbruk/fiske, bergverk/utvinning, kraft- og vannforsyning, anna uspesifisert) Med restavfall Utsortert, til materialgjenvinning Energiutnytting

34 Inkluderte avfallstyper og mengder Utvalgte kilder: Husholdning Industri Bygg og anlegg Tjenestenæringer 1200 Utvalgte avfallstyper: Glassemballasje Metallemballasje Papir Papp Plastemballasje Våtorganisk avfall Treavfall Restavfall hushaldningar Totale avfallsmengder: ca 4,1 mill tonn 1000 tonn Energiutnytting Glassemballasje Metallemballasje Papir Papp Plastemballasje Våtorganisk avfall Treavfall Restavfall husholdninger Restavfall* andre * Restavfall inkluderer kun papir, papp, glassemballasje, metallemballasje, plastemballasje og våtorganisk, frå kjeldene industri, tenestenæring, bygg/anlegg.

35 10 Netto klimagassutslipp fra avfallsbehandling av kildesortert Klimagassutslipp fra avfallshåndtering avfall, 2006 i Biologisk behandling; biogass 2007 (varme erstatter fjernvarmemiks) Biologisk behandling; kompostering -20 Glassemballasje Metallemballasje Papir Papp Plastemballasje Våtorganisk 1000 tonn CO 2 -ekv/år Netto klimagassutslipp fra behandling av kildesortert avfall (1,3 mill tonn): tonn CO 2 -ekv. ~ biler

36 Netto klimagassutslipp Klimagassutslipp fra avfallshåndtering fra avfallsbehandling i 2006 av tre- og 600 restavfall, tonn CO 2 -ekv/år Treavfall til deponi Treavfall til energiutnyttelse (erstatter fjernvarmemiks) Restavfall husholdninger, deponi Restavfall til deponi Restavfall husholdninger, energiutnyttelse (erstatter fjernvarmemiks) Restavfall til energiutnytting Restavfall* fra industri, tjenestenæringer og bygg og anlegg, deponi Restavfall* fra industri, tjenestenæringer og bygg og anlegg, energiuttelse -300 Netto klimagassutslipp fra behandling av restavfall (2,8 mill tonn): tonn CO 2 -ekv. ~ biler

37 Netto klimagassutslipp fra avfallsbehandling, 2006 (for de inkluderte avfallstypene og kildene) 1000 tonn CO2-ekv i 2006 Treavfall til deponi 474 Treavfall til energiutnyttelse (erstatter fjernvarmemiks) -249 Restavfall husholdninger, deponi 411 Restavfall husholdninger, energiutnyttelse (erstatter fjernvarmemiks) 183 Restavfall* fra industri, tjenestenæringer og bygg og anlegg, deponi 255 Restavfall* fra industri, tjenestenæringer og bygg og anlegg, energiuttelse -29 Kildesortert avfall -173 Sum 872 Store innsparinger er mulige ved miljømessig korrekt behandling av hver enkelt avfallstype Husholdningsavfall: fra tonn CO2-ekv./år tonn ~ biler * Restavfall inkluderer kun papir, papp, glassemballasje, metallemballasje, plastemballasje og våtorganisk, fra kildene industri, tjenestenæring, bygg/anlegg.

38 Konklusjoner 1. Netto klimagassutslipp for avfallshåndtering varierer i stor grad: mellom ulike avfallstyper mellom ulike håndteringsmåter 2. Forutsetningene som inngår i denne typen analyser er viktige, og avhengig av: formålet med analysen (historisk dokumentasjon eller framtidsscenarier) lokale/geografiske forhold 3. Sammensetningen av restavfallet betyr mye for netto klimagassutslipp fra håndtering av restavfall. 4. Riktig utnyttelse av avfallsressursene fører til klimagevinst. 5. Klimagassutslipp er bare én miljøindikator -> for snevert i forhold til å fungere som beslutningsgrunnlag alene for valg av håndteringsløsninger for avfall (også om en bare tenker på miljø).

39 Hvordan kan modellen brukes? 1. Lage egne klimagassregnskap for spesifikke kommuner/ regioner/byer bruk av lokale data. 2. Scenarioanalyser for ulike avfallstyper og håndteringsløsninger -> beslutningsunderlag for valg av behandlingsløsning for ulike avfallstyper. 3. Økt kunnskap/kompetanse om hvor viktig avfall er når det gjelder klimautslipp. 4. Informasjon generelt. NB! Foreløpig analyserer modellen kun klimaperspektiv = én miljøindikator.

40 og husk: Det er fremdeles mest miljøvennlig å hindre at avfall oppstår! Deretter er det viktig med kunnskap om hvilke håndteringsløsninger for avfall som gir lavest miljøbelastning for det avfallet som oppstår.

41 Spørsmål eller kommentarer?

Klimaregnskap for avfallshåndtering

Klimaregnskap for avfallshåndtering Klimaregnskap for avfallshåndtering Presentasjon på nettverkssamling Fremtidens byer 9. mars 2009, Oslo Hanne Lerche Raadal og Ingunn Saur Modahl, Østfoldforskning Østfoldforskning Holder til i Fredrikstad

Detaljer

Forbruksmønster og avfall. Ole Jørgen Hanssen Direktør Østfoldforskning

Forbruksmønster og avfall. Ole Jørgen Hanssen Direktør Østfoldforskning Forbruksmønster og avfall Ole Jørgen Hanssen Direktør Østfoldforskning Østfoldforskning Nasjonalt FoU-senter med kontor i Fredrikstad Etablert 1. mars 1988 som privat FoU-stiftelse Overgang til forskningsselskap

Detaljer

Husholdningsplast og miljønytte

Husholdningsplast og miljønytte Husholdningsplast og miljønytte Grønt Punkt dagen 3. mars 2011 Kari-Anne Lyng kari-anne@ostfoldforskning.no Østfoldforskning Forskningsinstitutt lokalisert i Fredrikstad Ca 20 forskerårsverk og en omsetting

Detaljer

Klimaregnskap for avfall fra husholdningene Porsgrunn kommune

Klimaregnskap for avfall fra husholdningene Porsgrunn kommune Forfattere: Kari-Anne Lyng, Ingunn Saur Modahl og Hanne Lerche Raadal OR.25.10 Navn ISBN: 978-82-7520-628-0 / 82-7520-628-6 Navn Klimaregnskap for avfall fra husholdningene Porsgrunn kommune Klimaregnskap

Detaljer

Klimaregnskap for Midtre Namdal Avfallsselskap IKS

Klimaregnskap for Midtre Namdal Avfallsselskap IKS Forfattere: Kari-Anne Lyng og Ingunn Saur Modahl OR.28.10 ISBN: 97882-7520-631-0 / 827520-631-6 Klimaregnskap for Midtre Namdal Avfallsselskap IKS Behandling av våtorganisk avfall, papir, papp, glassemballasje,

Detaljer

Klimagasskutt med biogass

Klimagasskutt med biogass Klimagasskutt med biogass Biogasseminar, Tønsberg 21.September 2009 Kari-Anne Lyng kari-anne@ostfoldforskning.no www.ostfoldforskning.no Dette skal jeg snakke om Østfoldforskning AS Biogassproduksjon i

Detaljer

Miljømessige forhold ved bruk av biogass til transport

Miljømessige forhold ved bruk av biogass til transport Miljømessige forhold ved bruk av biogass til transport Biodrivstoff i Trøndelag, NOVA konferansesenter, Trondheim 17.02 2010 Ingunn Saur Modahl og Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning Østfoldforskning

Detaljer

Gjenvinningsløsninger for framtiden

Gjenvinningsløsninger for framtiden Gjenvinningsløsninger for framtiden Arctic Entrepreneur 2017 Gjenvinningskonferansen 18. januar 2017 Hanne Lerche Raadal Forskningsleder Østfoldforskning Østfoldforskning nasjonalt forskningsinstitutt

Detaljer

Klimaregnskap for avfallshåndtering

Klimaregnskap for avfallshåndtering Klimaregnskap for avfallshåndtering Fase I og II: Glassemballasje, metallemballasje, papir, papp, plastemballasje, våtorganisk avfall, treavfall og restavfall fra husholdninger. RAPPORT NR 5/2009 Rapport

Detaljer

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Handling lokalt resultater nasjonalt Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Avfall Norge Interesseorganisasjon for avfallsbransjen Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges befolkning gjennom medlemmene (kommuner

Detaljer

ISBN nr.: 82-7520-611-1 Oppdragsrapport. ISSN nr.: 0803-6659

ISBN nr.: 82-7520-611-1 Oppdragsrapport. ISSN nr.: 0803-6659 Rapportnr.: OR.18.09 ISBN nr.: 978-82-7520-611-2 Rapporttype: ISBN nr.: 82-7520-611-1 Oppdragsrapport ISSN nr.: 0803-6659 Rapporttittel: Forfattere: Hanne Lerche Raadal, Ingunn Saur Modahl og Kari-Anne

Detaljer

Klimanytte og verdikjedeøkonomi

Klimanytte og verdikjedeøkonomi Klimanytte og verdikjedeøkonomi Biogass i Norge Hva skjer? Biogasseminar, SLF 29.mars 2011 Kari-Anne Lyng (kari-anne@ostfoldforskning.no) Klima- og økonomi modell: hensikt Å kunne dokumentere netto klimapåvirkning

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Klimaregnskap for avfallshåndtering. Fase 1: Glassemballasje, metallemballasje, papir, papp, plastemballasje og våtorganisk avfall.

Klimaregnskap for avfallshåndtering. Fase 1: Glassemballasje, metallemballasje, papir, papp, plastemballasje og våtorganisk avfall. Klimaregnskap for avfallshåndtering Fase 1: Glassemballasje, metallemballasje, papir, papp, plastemballasje og våtorganisk avfall. RAPPORT NR 1/2009 Rapport nr: 1/2009 Dato: 5.2.2009 Revidert: Rev. dato:

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Kildesortering av våtorganisk avfall i Fredrikstad kommune

Kildesortering av våtorganisk avfall i Fredrikstad kommune Forfatter(e): Silje Arnøy og Ingunn Saur Modahl Rapportnr.: 13.14 ISBN: 82-7520-718-5 / 978-82-7520-718-8 ISBN: 0803-6659 Kildesortering av våtorganisk avfall i Fredrikstad kommune Klimaregnskap for avfallsbehandling

Detaljer

- - - - Produksjon Bruk 0???? 0 0 -? o o o g/km 250 200 Forbrenning i motor Produksjon drivstoff 150 100 50 0 g/km 250 200 Forbrenning i motor Produksjon drivstoff 150 100 50 0 g SO2-ekv/passasjerkm

Detaljer

Biogass miljøforhold, infrastruktur og logistikk. Bellona Energiforum Biogass-seminar 18.03 2010 Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning

Biogass miljøforhold, infrastruktur og logistikk. Bellona Energiforum Biogass-seminar 18.03 2010 Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning Biogass miljøforhold, infrastruktur og logistikk Bellona Energiforum Biogass-seminar 18.03 2010 Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning Østfoldforskning Held til i Fredrikstad. Etablert 1. mars 1988, FoU-selskap

Detaljer

Klimaregnskap for Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap i 2010

Klimaregnskap for Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap i 2010 Forfatter(e): Silje Arnøy, Ingunn Saur Modahl og Kari-Anne Lyng Rapportnr.: OR.15.13 ISBN: 978-82-7520-696-9 ISBN: 82-7520-696-0 Klimaregnskap for Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap i 2010 Behandling

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Klimaregnskap for avfallshåndtering.

Klimaregnskap for avfallshåndtering. Forfattere: Hanne Lerche Raadal og Ingunn Saur Modahl OR.02.09 Navn ISBN: 978-82-7520-605-1, 82-7520-605-7 Klimaregnskap for avfallshåndtering. Fase 1: Glassemballasje, metallemballasje, papir, papp, plastemballasje

Detaljer

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Sandnes kommune, ymiljø Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Prosjektnr. 12-0447 smi energi & miljø as - Postboks 8034, 4068 Stavanger - www.smigruppen.no - post@smigruppen.no 1 Innledning

Detaljer

Hjemmekompostering sammenlignet med biogassproduksjon

Hjemmekompostering sammenlignet med biogassproduksjon Til: Kopi: Fra: SHMIL v/ Toril Forsmo Dato: 12.10.2011 Østfoldforskning v/kari-anne Lyng og Ingunn Saur Modahl Hjemmekompostering sammenlignet med biogassproduksjon Dette notatet er skrevet på bakgrunn

Detaljer

Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator

Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator Grønt Punkt Dagen 12. Februar 2009 Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex.no 1 Er det ett svar? 2 Prosjekt formål, trinn 1 Enkelt verktøy

Detaljer

LCA av emballasjesystem med fokus på behandling av brukt emballasje

LCA av emballasjesystem med fokus på behandling av brukt emballasje LCA av emballasjesystem med fokus på behandling av brukt emballasje Hanne Lerche Raadal Andreas Brekke Ole Jørgen Hanssen STØ AS (Østfoldforskning) OR 20.07 Desember 2007 www.sto.no Rapportnr: OR 20.07

Detaljer

Klimaregnskap for Renovasjonsselskapet Envina i 2010

Klimaregnskap for Renovasjonsselskapet Envina i 2010 Forfatter(e): Silje Arnøy, Ingunn Saur Modahl og Kari-Anne Lyng Rapportnr.: OR.12.13 ISBN: 978-82-7520-693-8 ISBN: 82-7520-693-6 Klimaregnskap for Renovasjonsselskapet Envina i 2010 Behandling av papir,

Detaljer

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden 1 Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden Avfallskonferansen 2013 Ålesund Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 5.6.13 1 Innhold Kort om SSB og seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk

Detaljer

Miljøanalyse av ulike behandlingsformer for plastemballasje fra husholdninger Hanne Lerche Raadal Andreas Brekke Ingunn Saur Modahl

Miljøanalyse av ulike behandlingsformer for plastemballasje fra husholdninger Hanne Lerche Raadal Andreas Brekke Ingunn Saur Modahl Miljøanalyse av ulike behandlingsformer for plastemballasje fra husholdninger Hanne Lerche Raadal Andreas Brekke Ingunn Saur Modahl Østfoldforskning AS Fredrikstad, Mai 2008 OR 04.08 Rapportnr: OR 04.08

Detaljer

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Andreas Dalen 16-12-11 Oslo : Norges hovedstad 650 000 innbyggere, vokser med 2 % per år 330 000 husholdninger 65 % bor i flerbolighus, 53 % av husholdningene

Detaljer

Materialgjenvinning av drikke- og emballasjekartong

Materialgjenvinning av drikke- og emballasjekartong Forfattere: Silje Arnøy, Kari-Anne Lyng og Ingunn Saur Modahl Rapportnr.: OR.05.13 ISBN: 978-82-7520-688-4 ISBN: 82-7520-688-x Materialgjenvinning av drikke- og emballasjekartong Klimaregnskap for gjenvinning

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvordan sikre materialgjenvinning? Generelle virkemidler Generelle virkemidler krever et lukket norsk

Detaljer

Klimaregnskap for Fosen Renovasjon IKS i 2010

Klimaregnskap for Fosen Renovasjon IKS i 2010 Forfatter(e): Silje Arnøy, Ingunn Saur Modahl og Kari-Anne Lyng Rapportnr.: OR.18.13 ISBN: 978-82-7520-699-0 ISBN: 82-7520-699-5 Klimaregnskap for Fosen Renovasjon IKS i 2010 Behandling av papir, papp,

Detaljer

Helhetlig forvaltning av biomasse og avfall i et klima-, energi- og miljøperspektiv

Helhetlig forvaltning av biomasse og avfall i et klima-, energi- og miljøperspektiv Helhetlig forvaltning av biomasse og avfall i et klima-, energi- og miljøperspektiv Erfaringer fra KlimaReg-prosjektet i Fredrikstad og Østfold Professor Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning og NMBU Presentasjon

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Utfordringer med innsamling av avfall

Utfordringer med innsamling av avfall Oslo kommune Renovasjonsetaten Utfordringer med innsamling av avfall E2014 Sektorseminar ressursutnyttelse 28.08.2014 Overingeniør Ingunn Dale Samset Presentasjon Renovasjonsetatens tjenesteproduksjon

Detaljer

Klimaregnskap for Helgeland Avfallsforedling IKS i 2010

Klimaregnskap for Helgeland Avfallsforedling IKS i 2010 Forfatter(e): Silje Arnøy og Ingunn Saur Modahl Rapportnr.: OR.13.13 ISBN: 978-82-7520-694-5 ISBN: 82-7520-694-5 Klimaregnskap for Helgeland Avfallsforedling IKS i 2010 Behandling av papir, våtorganisk

Detaljer

Avfall, miljø og klima. Innlegg FrP Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Avfall, miljø og klima. Innlegg FrP Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Avfall, miljø og klima Innlegg FrP 06.04.2008 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i Norge Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges

Detaljer

Klimaregnskap for Romsdal Interkommunale Renovasjonsselskap

Klimaregnskap for Romsdal Interkommunale Renovasjonsselskap Forfatter(e): Silje Arnøy, Ingunn Saur Modahl og Kari-Anne Lyng Rapportnr.: OR.17.13 ISBN: 978-82-7520-698-3 ISBN: 82-7520-698-7 Klimaregnskap for Romsdal Interkommunale Renovasjonsselskap Behandling av

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1 16, Millioner kr. 53 213 956, Millioner kr. 52

Detaljer

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 1 MEF avfallsdagene 7 8 mars Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 Avfallsstatistikk Historikk Nyeste statistikk Enkeltstatistikker Metoder

Detaljer

Klimaregnskap for Innherred Renovasjon IKS i 2010

Klimaregnskap for Innherred Renovasjon IKS i 2010 Forfatter(e): Silje Arnøy, Ingunn Saur Modahl og Kari-Anne Lyng Rapportnr.: OR.19.13 ISBN: 978-82-7520-700-3 ISBN: 82-7520-700-2 Klimaregnskap for Innherred Renovasjon IKS i 2010 Behandling av papir, papp,

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

Energi og avfallsressurser

Energi og avfallsressurser Energi og avfallsressurser Dialogkonferanse, Sesjon 1 Fornybar energi Quality hotell Sarpsborg, 25. september 2014 Hanne Lerche Raadal, Forskningsleder Østfoldforskning Østfoldforskning AS Lokalisert i

Detaljer

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013 SORTERINGSANALYSE 2013 09.07.2013 Potensialet i restavfallet For første gang kjører GIR en sorteringsanalyse av restavfallet. Årets analyse er en enkel analyse der målet har vært å finne ut hvor mye det

Detaljer

Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet:

Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet: Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet: Navn SKIFTUN OG HERDLA Avdeling Virksomhetens organisasjonsnummer 91888137 Beliggenhet Stangnesterminalen 3 949 HARSTAD Var virksomheten i drift

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning?

Materialgjenvinning tid for nytenkning? Materialgjenvinning tid for nytenkning? Øivind Brevik, adm.dir. ROAF Romerike Avfallsforedling IKS Ansvarlig avfallshåndtering for Hvorfor materialgjenvinning? Bærekraftig utvikling og knapphet på ressurser,

Detaljer

Resultater & Vurderinger

Resultater & Vurderinger Resultater & Vurderinger Utarbeidet av Hjellnes Consult as 27. mai 2015 Type testbeholdere Plukkanalyse UiO Mai 2015 3 typer innendørs: Røros, Waste Honey, Bermuda Quatro 2 typer utendørs: Artcher, Stumpf

Detaljer

Materialgjenvinning av byggavfall. Byggavfallskonferansen 7. februar 2017, Hege Rooth Olbergsveen

Materialgjenvinning av byggavfall. Byggavfallskonferansen 7. februar 2017, Hege Rooth Olbergsveen Materialgjenvinning av byggavfall Byggavfallskonferansen 7. februar 2017, Hege Rooth Olbergsveen Foto: NASA Sirkulær økonomi 2015 Sirkulær økonomi handler om (tall for avfallsdelen): - økonomisk vekst

Detaljer

Livsløpsanalyse for gjenvinning av plastemballasje Fra norske husholdninger

Livsløpsanalyse for gjenvinning av plastemballasje Fra norske husholdninger Forfattere: Kari-Anne Lyng og Ingunn Saur Modahl Rapportnr.: OR.10.11 ISBN: 978-82-7520-644-0 ISBN: 82-7520-644-8 Livsløpsanalyse for gjenvinning av plastemballasje Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

SESAM Værnes 30. november Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM

SESAM Værnes 30. november Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM SESAM Værnes 30. november 2016 Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM Hva er SESAM? Sentralt ettersorteringsanlegg for restavfall fra husholdninger i Midt-Norge Gjennomført skisseprosjekt

Detaljer

Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014

Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014 Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014 Analyse/stikkprøver av restavfall fra beholdere/sekker og containere Formål Plukkanalyse UiO, oktober 2014 o Kartlegge sammensetningen av

Detaljer

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole - Fræna vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet!

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Øivind Brevik adm.dir. 1 Bestilling fra AHK Presentasjon av virksomheten bør inneholde: Status Drift Nøkkeltall Strategier 2 Avfallspyramiden

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Hva ligger i begrepene biodrivstoff, klimautslipp, -regnskap, -mål og tiltak?

Hva ligger i begrepene biodrivstoff, klimautslipp, -regnskap, -mål og tiltak? Hva ligger i begrepene biodrivstoff, klimautslipp, -regnskap, -mål og tiltak? Halvdagsseminar Klima, avfall og biogass Sarpsborg rådhus 9. februar 2012 Hanne Lerche Raadal, Østfoldforskning Østfoldforskning

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo

Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo 17.08.2016 Håkon Jentoft Renovasjonsetaten Oslo : Hovedstad i Norge 650,000 innbyggere, befolkningen øker med 2% per år 300 000 husholdninger 65% bor i blokker. 53 %

Detaljer

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø Ansvar for miljøet Orkla vil redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 23 De globale klimaendringene

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars 2013 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i

Detaljer

Bør vi slutte å kildesortere?

Bør vi slutte å kildesortere? Rudolf Meissner, fagsjef renovasjon Bør vi slutte å kildesortere? Kildesortering eller sentralsortering? Innhold i foredraget Litt historie om avfallssortering Hvor står vi i dag med kildesorteringen?

Detaljer

Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering

Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering Hamar 24. januar 2013 Toralf Igesund FoU sjef BIR «Framtidens avfallssortering» Hva tror vi om fremtiden? vi vet en del om fortiden: Samfunnet endrer seg

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 6,60 Millioner kr 2 009 11,20 Millioner

Detaljer

Miljøledelse verdier satt i system

Miljøledelse verdier satt i system Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljøledelse verdier satt i system Pål A. Sommernes, direktør pal.a.sommernes@ren.oslo.kommune.no, Mobil: 93035075 8. november 2011 Prosesser i deponiet på Grønmo S - ordet

Detaljer

Norsk Industri og Maskinentreprenørenes forbund

Norsk Industri og Maskinentreprenørenes forbund Norsk Industri og Maskinentreprenørenes forbund Avfallsbehandling Disponering av avfall - Kryssubsidiering 10. april 2013 Utgivelsesdato 10. april 2013 Saksbehandler Tor Gundersen, Eva Therese Askeland,

Detaljer

KlimaReg Verktøykasse for lokalt og regionalt klimaog energiarbeid

KlimaReg Verktøykasse for lokalt og regionalt klimaog energiarbeid KlimaReg Verktøykasse for lokalt og regionalt klimaog energiarbeid Presentasjon Klimakonferansen Østfold 6. mars 2014 Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning Ideen bak prosjektet Fra brøkplanlegging og makrofokus

Detaljer

Emballasjeavfall. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Emballasjeavfall. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Emballasjeavfall Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/avfall/avfallstyper/emballasjeavfall/ Side 1 / 5 Emballasjeavfall Publisert 26.8.215 av Miljødirektoratet Emballasjeavfall kan brukes

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum 1 Innledning... 3 2 Metoder for behandling av avfall... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.1 Dagens løsning på husstandsnivå...

Detaljer

Deponiforbud nedbrytbart avfall

Deponiforbud nedbrytbart avfall Deponiforbud nedbrytbart avfall Lise K Svenning Jensen 14. Juni 2006 Deponiforbud for nedbrytbart avfall Hva vil skje med dette avfallet? Gjennomføringen av øvrig regelverk mv. for deponier Hvor står vi

Detaljer

Sorteringsanlegg for blandet husholdningsavfall. 100609 Jacob Rognhaug Områdersjef/TiTech AS

Sorteringsanlegg for blandet husholdningsavfall. 100609 Jacob Rognhaug Områdersjef/TiTech AS Sorteringsanlegg for blandet husholdningsavfall 100609 Jacob Rognhaug Områdersjef/TiTech AS Agenda TiTech AS Automatisk sortering av blandet husholdningsavfall 1 TiTech er 100% fokusert på: Sensorbasert

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

MEF - Avfallsdagene 2013

MEF - Avfallsdagene 2013 MEF - Avfallsdagene 213 6. 7. mars 213 Avfallsdisponering - hvorfor går det som det gjør? Senior miljørådgiver Tor Gundersen tmg@hjellnesconsult.no Prosjekt for MEF og Norsk Industri (Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Alternative behandlingsformer for nedbrytbart avfall til energiformål

Alternative behandlingsformer for nedbrytbart avfall til energiformål Energiutnyttelse av avfall, Trondheim 10.-11.september 2008 Kari Aa, SFT Alternative behandlingsformer for nedbrytbart avfall til energiformål 15.09.2008 Side 1 Forbud mot deponering av nedbrytbart avfall

Detaljer

Energi og klimaplan i Sørum

Energi og klimaplan i Sørum Energi og klimaplan i Sørum ROAF hvordan energi og klima vurderes i avfallsbehandlingen ROAF Romerike Avfallsforedling IKS ROAF-direktør Øivind Brevik september 2010 Ansvarlig avfallshåndtering for klima,

Detaljer

Sirkulær økonomi. Rudolf Meissner 7. desember2017

Sirkulær økonomi. Rudolf Meissner 7. desember2017 Sirkulær økonomi Rudolf Meissner 7. desember2017 Sirkulær økonomi: Forsåvidt ikke noe nytt, men... EU-kommisjonen la i desember 2015 fram sin "Circular Economy Package". - Meget sterkt fokus i EU! Flere

Detaljer

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Grønt Punkt landsdekkende returordninger Husholdning Dekker

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Biogass for transportsektoren tilgang på ressurser

Biogass for transportsektoren tilgang på ressurser Biogass for transportsektoren tilgang på ressurser Foredrag på Norsk Gassforum seminar Gardermoen 9.11 2011 Ole Jørgen Hanssen Professor Østfoldforskning/UMB Østfoldforskning Holder til i Fredrikstad,

Detaljer

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016 Fremtiden er fornybar Strategidokument for Vesar 2012-2016 1 2 5 4 6 8 12 11 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord

Detaljer

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik Definisjonen på Statistikk (Statistikkloven) 1-2.Definisjoner. (1) Statistikk er tallfestede opplysninger om en gruppe eller et fenomen,

Detaljer

Svar på oppdrag om å vurdere virkemidler for å fremme økt utsortering av våtorganisk avfall og plastavfall

Svar på oppdrag om å vurdere virkemidler for å fremme økt utsortering av våtorganisk avfall og plastavfall Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 24.01.2017 Deres ref.: 14/2791 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/5010 Saksbehandler: Rita Vigdis Hansen Svar på oppdrag om å vurdere virkemidler

Detaljer

Innhold. Biogassreaktor i naturen. Biogass sammensetning. Hvorfor la det råtne i 2008? Biogass og klima. Biogass Oversikt og miljøstatus

Innhold. Biogassreaktor i naturen. Biogass sammensetning. Hvorfor la det råtne i 2008? Biogass og klima. Biogass Oversikt og miljøstatus Innhold Biogass Oversikt og miljøstatus Henrik Lystad, Avfall Norge Avfallskonferansen 2008 12. juni Fredrikstad Biogass oversikt og miljøstatus Biogass Miljøstatus og hvorfor biogass (drivere) Klima fornybar

Detaljer

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten?

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Biogas seminar i Østersund 20.09.2010 Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Sjefsingeniør Knut Bakkejord noen fakta 170.000 innbyggere + 30.000 studenter Ca. 70.000 tonn husholdningsavfall,

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T A V F A L L O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T A V F A L L O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T A V F A L L O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer.

Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer. HVORDAN ER MILJØUTVIKLINGEN I FRAMTIDENS BYER? Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer. Figur 1.1. Fremtidens

Detaljer

Overordnete tiltak for å øke materialgjenvinning av avfall

Overordnete tiltak for å øke materialgjenvinning av avfall Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 02.12.2016 Deres ref.: 14/2791 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/6413 Saksbehandler: Hege Rooth Olbergsveen Overordnete tiltak for å øke

Detaljer

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010 Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon Forundersøkelse plastinnsamling Mars 2010 Renovasjonsundersøkelse Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra en undersøkelse

Detaljer

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Beboerne i Pilestredet Park har i løpet av det første driftsåret med kildesortering sortert ut og samlet inn plastemballasje tilsvarende

Detaljer

ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020

ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020 ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020 Samandrag Forslaget til strategi for ÅRIM baserer seg på avfallsdata frå 2015. Etter at tala for 2016 no er

Detaljer

Høringsuttalelse om innsamling av våtorganisk avfall i Grenland

Høringsuttalelse om innsamling av våtorganisk avfall i Grenland Renovasjon i Grenland Skien kommune Postboks 3004 3707 Skien Oslo, 16.02.04 Høringsuttalelse om innsamling av våtorganisk avfall i Grenland Norges Naturvernforbund støtter innføring av kildesortering av

Detaljer

AR Ver 1.0: Notat tilleggsanalyser til OR Ver. 1.0 (LCA of beverage container production, collection and treatment systems)

AR Ver 1.0: Notat tilleggsanalyser til OR Ver. 1.0 (LCA of beverage container production, collection and treatment systems) Til: Infinitum v/kjell Olav Maldum Fra: Østfoldforskning v/ Hanne Lerche Raadal, Ole M. K. Iversen og Ingunn Saur Modahl Date: 10. november 2016 (Ver 1.0) AR 07.16 Ver 1.0: Notat tilleggsanalyser til OR

Detaljer

Er avfallshånderingen endret?

Er avfallshånderingen endret? 1 Byggavfallstatistikk Er avfallshånderingen endret? Teknologifestivalen i Nord-Norge 2013 Kari B. Mellem, SSB 14.03.2013 1 Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk Avfall og gjenvinning Avløp Vannressurser

Detaljer

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Synspunkter fra Norsk Industri Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1400 ansatte 250 ansatte 300 ansatte 60 ansatte 200 ansatte 68 ansatte 280 ansatte

Detaljer

Vedlegg 4 Pris- og tilbudsskjema

Vedlegg 4 Pris- og tilbudsskjema Vedlegg 4, Pris- og tilbudsskjema Innhold 1 ANBUDSSAMMENDRAG... 4 1.1 Anbudssammendraget prisskjema for entreprise 1 og 2... 4 1.2 Anbudssammendraget prisskjema for entreprise 3 og 4... 4 2 PRIS- OG TILBUDSSKJEMA,

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

Kommunenes klima- og energiplaner pr 01 08 2012

Kommunenes klima- og energiplaner pr 01 08 2012 Handlingsprogram / tiltaksdel Kommunen som samfunnsutvikler og samfunnsaktør Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem 13 08 2012 Avfall Oppsummering Gruppering av tiltak ( tallene angir antall kommuner

Detaljer

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå.

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Kildesorteringen i Oslo stopper ikke Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Matavfallet blir til biogjødsel og drivstoff til busser og biler. Plastemballasjen gir nye plastprodukter

Detaljer

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Plastemballasje Det har kommet flere ytringer fra publikum med ønske om utsortering av plastemballasje i husholdningene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Detaljer

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer