Sted: Blindern, BL01/02 Kristian Ottosen/Lucy Smiths hus Standplass: 1 Adresse: Problemveien 7/9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sted: Blindern, BL01/02 Kristian Ottosen/Lucy Smiths hus Standplass: 1 Adresse: Problemveien 7/9"

Transkript

1 Sted: Blindern, BL01/02 Kristian Ottosen/Lucy Smiths hus Standplass: 1 Adresse: Problemveien 7/9 Dagens løsning: Utstyr plassert i små garasjer nedenfor BL 01/02. Adkomst med renovasjonsbil er umulig pga lav høyde (3,00m) på gangbru. I tillegg er det 3 stk10 m 3 containere på plassen (leietakere). Mange bomturer med tilhørende kostnader pga. parkerte biler. I tillegg skjer det tyveri av EE-avfall fra dårlig sikret lager. Ny løsning: Alle avfallsfraksjoner fraktes i underjordisk kulvert til standplass 6/Georg Sverdrups hus, BL27, som er utstyrt med er. Logistikk: En mellomstasjon for beholdere må etableres i kjeller i BL01/02. Det vurderes å bruke et el.kjøretøy til å trekke tog av avfallsbeholdere fram til standplass 6. Dette krever tilpasning av standard beholdere. Disse må utstyres med trekkfester og egnede hjul. Papp/papir 16*660 l Papp/papir/kartong 4*660 l For intern transport Glass/metallemb. 1*660 l+2*240l Glass/metallemb. 2*660 l For intern transport Ved behov benyttes kjølerom I Fredrikke Plast 2*660 l+2*240 l Plastfolie + Flasker, kanner,brett: hard plastemballasje) 1*660 Sekkestativer i tillegg Restavfall 8*660 l Restavfall 4*660 l For intern transport Isopor Sekk Isopor 1200 L sekk EE-avfall 4*2m3 bur EE-avfall 4*2m3 bur I lagerrom i BL27 Risikoavfall 1*50l Risikoavfall 1*50l Intern eller ekstern Farlig avfall Farlig avfall Pallekarm henteordning

2 Sted: Blindern, BL03, Fredrikkebygningen Standplass: 2 Adresse: Problemveien 11 Dagens løsning: Avfallsløsningen benyttes av Fredrikke og de øvrige kafeene og brukerne. Sorteringsløsning med er. Ansvaret er delt mellom SiO og UiO. Drift må samordnes. Ny løsning: Fredrikkebygget har mange serveringssteder og sortering av matavfall er begrenset til Fredrikke i 2 etg. Alle innfører kildesortering av mat. UiO må overta ansvaret for løsningene i samråd med SiO. Logistikk: De som driver kjøkken/kafeer/kontorer samt renholdere frakter avfall til standplass. Papir/papp 20 m 3 Papir/papp 20m3 Må inn på ny rammeavtale Glass/metallemb. 3*660 l Glass/metallemb. 8*240 l Videreføres Fat i kjølerom 6*140l Behov for ny renovatør+ beholdere Plast 1*240 l Plastfolie (evt Flasker/kanner/brett i tillegg) 2*660l Sekkestativer i tillegg Restavfall 20 m 3 Restavfall 20 m 3 Denne må være væsketett Matolje/fett Fat Matolje/fett 1000 l IBC/fat I kjølerom Isopor 1*1200L På rampe Farlig avfall + EEavfall Farlig avfall Pall Intern eller ekstern henteordning

3 Avfallsplan UiO Sted: Blindern, BL 05/06/07/08 HF-komplekset Standplass: 3 Adresse: Niels Henrik Abels Vei 36 Dagens løsning: En liten lift til papp/papir, en 8 m3 container til restavfall. EE-avfall og farlig avfall lagres i gammel garasje. Ny løsning: 20 m3 til papir/papp, 20 m3 til restavfall ute, samt sortering av glass/metall og plastfolie. Det bør vurderes å bygge en liten miljøstasjon i garasjebygget. Logistikk: Restavfall fraktes ut av bygget av renholdere. Papir/papp fraktes ut av renholdere evt. brukere. Andre typer avfall kildesorteres av brukere. Dagens oppsamlingsutstyr Fremtidig oppsamlingsutstyr Avfallstype Utstyr Avfallstype Utstyr Papir/papp Papir/papp 20 m3 15 X 660L, 1 X L (komp.), 10 X 240L (makulator) Glass/metallemb. Glass/metallemb. 3*240 L Plast Restavfall Isopor EE-avfall Farlig avfall Plastfolie 6 X 660L, Restavfall 1 X 8 000L Lagres i garasje Lagres i garasje 2*660L 20 m3 1*1200L 2*2 m3 bur Pall Kommentar Større enn eksisterende Vurderes senere + Sekkestativer Erstatter 8 m3 container. Intern eller ekstern henteordning

4 Sted: Blindern, BL , Eilert Sundts hus - blokk A/B, Harriet Holters hus, Eilert Sundts bhg. Standplass: 4 Adresse: Moltke Moes Vei 31/33 Dagens løsning: SV-byggene har avfallsløsning i sykkelskur. Denne er under ombygging. Ny løsning: Kildesortering av mat utvides i SV-kantinen samt evt. andre minikjøkken/kafeer. Til restavfall foreslås benyttet en Scanpac 400 som komprimerer avfallet og reduserer tømmefrekvensen. Videre sorteres plastfolie, isopor. Det kan organiseres en henteordning for EE-avfall og farlig avfall dersom man ikke finner sikre lagringsmuligheter. Papir/papp 13 X 240L, 14 X 660L, 4 X 240L makulator Papir/papp 6*660L Ikke plass til komprimerende løsning Glass/metallemb. 3 X 660L Glass/metallemb. 6*240L Plast Restavfall 1*100 l i kjølekabinett 8 X 660L, 2 X 660L Plastfolie (FKB?) Alt. emballasje? Restavfall Nytt dobbelt kjølekabinett, 2*140L Usikkert hvor det gamle kabinettet er og om det kan brukes. 2*660L Samt sekkestativer Scanpac 400+2*400L Komprimerer og reduserer hentefrekvens Isopor Isopor 1*1200 L EE-avfall EE-avfall Pall Hentes av parkavd om ikke man finner gode lager. Farlig avfall Farlig avfall Pall Intern eller ekstern henteordning

5 Sted: Blindern, BL og 27, VB, NHA, Sophus Lie, Georg Sverdrups hus. OBS: får også avfall fra BL01-02! Standplass: 5+6 (+1) Adresse: Moltke Moes Vei 35 Dagens løsning: Dagens løsning er at hvert bygg har egne standplasser. I oppsettet under er beholderne sett samlet. Ny løsning: Avfall fra BL01/02 kjøres i beholdere gjennom kulvert til rampe i Georg Sverdrups hus. Papir/papp tømmes i i Georg Sverdrup varemottak, Restavfall fra BL01, BL02 og BL27 transporteres til utenfor/i Niels H. Abels hus. Det må opparbeides en større standplass utenfor Niels Henrik Abels hus. Papir/papp 20*660L, 29*240L, Papir/papp 20 m 3 Plasseres inne i Georg Sverdrup varemottak (SP6) Glass/metallemb. 2*660L, 1*240L Glass/metallemb. 2*660L, 2*240L Beholderantall og tømmefrekv tilpasses Vurderes senere Plast 1*660L Plastfolie (FKB?) 3*660L Samt sekkestativer Alt. emballasje Restavfall 14*660L Restavfall 20 m 3 (SP5) 4 X 240L Plasseres utenfor Niels H. Abels hus/inne i lager Sikkerhetsmakulat 4 X 240L makulator Sikkerhetsmakulat Isopor Isopor 2*1200L EE-avfall EE-avfall 4*2 m 3 bur Risikoavfall Risikoavfall Ikke behov Farlig Avfall Farlig avfall Pall Intern eller ekstern henteordning

6 Sted: Blindern, BL 29/30, Domus Theologica/blindernveien 11 Standplass: 7 Adresse: Blindernveien 9/11 Dagens løsning: Avfallsbeholderne står på en P-plass med dårlig adkomst. Avfall må trilles opp bakken til P-plassen. Dette er en dårlig ergonomisk situasjon for driftsoperatørene, selv om mengdene er små. Ny løsning: Sorteringsløsningen utvides med plastfolie (alt. emballasje). Videre bør det vurderes to alternativer: A. Flytte dagens plassering av beholdere til øverste del av eplehagen mot Blindernvn 11. B. Bruke nedgravde beholdere foran Domus Thelogica, evt. finne en annen løsning for disse to byggene. Nåværende løsning kan brukes inntil videre. Nedgravde beholdere er med i kostnadsoverslaget på investeringer. Papir/papp 2*660 L+ 4*240 L Papir/papp 2*660 L+ 4*240 L Glass/metallemb. 1*660 L Glass/metallemb. 1*660 L Plast Plastfolie 1*660 L Samt sekkestativer Alt. emballasje Restavfall 4*660L Restavfall 4*660 L EE-avfall EE-avfall Intern eller ekstern henteordning Farlig avfall Farlig avfall Intern eller ekstern henteordning

7 Sted: Blindern, BL43/44/45/46, Blindern Barnestuer Standplass: 8 Adresse: Moltke Moes Vei Dagens løsning: Plassering foreslås ikke endret. Ny løsning: Denne innebærer at man skal sortere plastfolie, glass og metallemballasje. sløsningen på standplass 4 kan brukes og det opprettes en henteordning for EE-avfall og farlig avfall. Papir/papp 1*660L Papir/papp 1*660L Glass/metallemb. 1*240L Glass/metallemb. 1*240L NY Vurderes. Kan bruke matavfallsløsningen på Standplass 4 Plast Plastemballasje Sekkestativ Plastfolie leveres standplass 4 Restavfall 3*660L Restavfall 3*660L EE-avfall Pall Intern eller ekstern henteordning Farlig avfall Pall Intern eller ekstern henteordning

8 Sted: Blindern, BL 51, Parkanlegget Standplass: 9 Adresse: Blindernveien 43 Dagens løsning: Parkanlegget har mottak for hage og parkavfall, gateoppsop, container for utendørs avfallsbøtter, grovavfall og mottak for farlig avfall. Parkanlegget er sentral for å kunne håndtere grove masser/større volumer. Det er satt ut container for sortert trevirke og jern/metall og det er en miljøstasjon for farlig avfall. Ny løsning: Parkanlegget foreslås som sentralanlegg for mottak av farlig avfall fra EAs drift og som mottak for EE-avfall dersom de enkelte byggene ikke selv kan lagre dette. Videre bør anlegget kunne håndtere og motta større mengder sortert trevirke og jern/metall, samt ha mottak for avfall fra utendørs avfallsdunker inntil UiO har avklart hvilke løsning som velges på dette området. Papir/papp 3*660L Papir/papp 3*660L Glass/metallemb. Glass/metallemb. 1*240L Ny Plast 1*1500L Plastemballasje 2*660L Restavfall 1*8m 3+ 1*20m 3 Restavfall 1*8 m 3 Vurder ekstra container v. behov Trevirke 1*10 m 3 Som nå Jern Metall 1*10 m 3 Som nå Gateoppsop Binge Gateoppsop Binge Hageavfall Binge Hageavfall Binge EE-avfall 1*2m 3 EE-avfall 2*2 m 3 Farlig avfall Miljøstasjon Farlig avfall Miljøstasjon Fra egen drift og fra ulike bygg

9 Sted: Blindern, BL 16+BL18 Kristine Bonnevies hus og Georg Morgenstiernes hus Standplass: Adresse: Blindernveien 31 Dagens løsning: Dette er et svært stort og høyt bygg med lange interne transportveier. Det er en stor 20 m 3 for usortert restavfall og over 35 stk 660 liters beholdere. Det lagres noe farlig avfall i kjelleren, og samme sted utføres oljeskift på kjøretøy uten at det er dokumentert tillatelse fra Oslo kommune VAV til slik virksomhet (https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/snokweb/skjema/vav/vav007?execution=e1s8) Ny løsning: På denne standplassen vil bruk av er redusere transportbehovet for avfall vesentlig. Plassering av er må avklares med EAs arkitekt og driftsavd, men flere løsninger er mulig. Med riktig plassering vil dette ikke gi vesentlig økt arbeidsbelastning. Det må vurderes om det er plass til 2 stk 10 m 3 containere til jern/metall og treverk eller om dette må kjøres til en annen standplass. Oljeutskiller eller annen godkjent løsning må på plass i kjeller, alternativt må oljeskiftaktivitet avikles. Papir/papp 10 X 240L, 22 X 660L 6 X Papir/papp 1*20 m 3 240L (makulat) Glass/metallemb. 6*240L Glass/metallemb. 2*660L 4*140L Vurderes, trenger kjølekabinett Plast Plastemballasje 2*660L Samt sekkestativer Restavfall 13*660L+ 1*20 m 3 Cont Restavfall 1*20 m 3 Isopor Isopor 1*1200L Trevirke Trevirke 1*10 m 3 container Må låses Jern/metall Jern/metall 1*10 m 3 container Må låses Risikoavfall Eget lager+1*660l Risikoavfall Eget lager+1*660l Som nå EE-avfall 2*2 m 3 bur EE-avfall 4*2 m 3 bur Som nå Farlig Avfall 240L+pall Farlig Avfall Pall Intern eller ekstern henteordning

10 Sted: Blindern, BL 19, Geologibygningen Standplass: 15 Adresse: Sem Sælands Vei 1 Dagens løsning: 660L beholdere for papir/papp er plassert utenfor bygningen, sammen med en 10 m 3 til restavfall og bur til EE-avfall. Ny løsning: 8 m 3 for restavfall fjernes og restavfall leveres på standplass 21 (tas ut hovedinngang). Beholdere for Papir/papp beholdes der de er og EE-avfall lagres fortrinnsvis inne, eventuelt ute i sikret lager under tak. Isopor og Plastfolie kan lagres under eksisterende takoverbygg. Papir/papp 5 X 240L, 5 X 660L, 1 X 240L (makulatur) Papir/papp 5 X 240L, 5 X 660L, 1 X 240L (makulatur) Glass/metallemb. Glass/metallemb. 1*660L Ikke behov Plast Plastemballasje 1*600L Samt sekkestativer Restavfall 6 X 660L,1 X 8m 3 Restavfall Sekker Leveres standplass 21 Isopor Isopor 1*1200L Farlig Avfall Farlig Avfall Pall Intern eller ekstern henteordning

11 Sted: Blindern, BL 20, Helga Enghs hus Standplass: 16 Adresse: Sem Sælands Vei 7 Dagens Løsning: Helga Engh er sertifisert som Miljøfyrtårn og har bredere sorteringsløsning enn vanlig på UiO. Ny løsning: Det settes en lift for papir/papp mot rampe ved varemottak. For å få til dette må varmepumper flyttes innover rampen. Videre settes en lift for restavfall utenfor den første. Restavfall fra BL 26/standplass 24 leveres også her. St.plass 20 kan nedlegges ved beskrevet løsning. Se for øvrig faktaark for standpl.20 Papir/papp 6*660L Papir/papp Lift m 3 Glass/metallemb. 1*660L Glass/metallemb. 1*660L 1*140L 2*140L Nytt kjølekabinett Plast Sekker Plastemballasje 1*660L Restavfall 8m 3 Kombicont. Restavfall Lift m 3 EE-avfall bur på EE-avfall 1*2m 3 bur Som nå varemottak Farlig avfall Løst Farlig avfall Pall Intern eller ekstern henteordning

12 Sted: Blindern, BL 21, ZEB-bygningen Standplass: 17 og 18 Adresse: Sem Sælands Vei 2B Dagens løsning: Fra ZEB bygget leveres restavfall til standplass 21 og til standplass 18. Papir/papp leveres til standplass 17. Ny løsning: 10 m 3 container på standplass 18 fjernes. Her benyttes kun containere på anrop for særskilte ryddeprosjekter og da med sortering av trevirke og jern/metall når det er aktuelt. Restavfall i sekker leveres som nå til standplass 21. Papir/pappbeholdere opprettholdes inntil videre på standplass 17 (trilling er lite hensiktsmessig). Det tillates ikke lagring utendørs av EE-avfall eller farlig avfall. Merknad: Bamsebo barnehage har flere 660 liters beholdere. Antall bør vurderes. Mulig flere brukere på disse. Skjermvegg foran beholdere er for liten og lite pen. Papp/papir 6*660L Papp/papir/kartong 6*660L Glass/metallemb. Glass/metallemb. 2*240 L Vurderes Plast Plastemballasje 1*660 L Restavfall 10m 3 container (SP18) bruk av SP 21 Restavfall Sekker leveres standplass 21 Kun ryddecontainere ved behov EE-avfall EE-avfall 2 m 3 bur Intern eller ekstern Farlig avfall Farlig avfall Pall Risikoavfall 1*50 L Risikoavfall 1*50 L henteordning

13 Sted: Blindern, BL23 og BL24 Kjemibygningen og Fysikkbygningen Standplass: 19 Adresse: Sem Sælands Vei 26 Dagens løsning: Ved standplass 19 er det en miljøstasjon for farlig avfall, lager for risikoavfall, container til lab-glass, åpen 10 m 3 til restavfall og et større antall 660L beholdere. Ny løsning: Standplass 19 kan dekke store deler av behovene for kjemi og fysikkbyggene- inklusiv Standplass 20 og 22. Adkomsten for lastebiler kan for ytre del dekkes av kjøretøy med 3,7 m totalhøyde og indre del av kjøretøy med 3,3 m totalhøyde (krever lavbygget ). Innerst i gården plasseres en kort og lavbygget med løftevender for papir/papp. I tillegg løftevender på rampe. Denne tar hånd om all papir/papp fra de tilhørende deler av fysikk og kjemibygning inkl. varemottak. Utenfor gangbro etableres en ny rampe for to er og en labglass-container. Det er behov for å bygge en enkel stålplattformsrampe. Noen P-plasser flyttes/avvikles. Videre vil avviklingen av papir/papp på standplass 22 redusere brannfaren. Logistikkmessig er det viktig at papir/papp-beholdere plasseres i bygget på en slik måte at det er lett å få de videre til er. Behovet for internt utstyr er ikke beregnet. Papir/papp 12*660L Papir/papp 2*20 m 3 En i indre del og en i ytre. Komprimatorer Glass/metallemb. Glass/metallemb. 1*660L Laboratorieglass 10 m 3 container Laboratorieglass 10 m 3 Spesialfraksjon til Glava eller inert deponi container 2*140L Vurderes Plast 1*660L Plastemballasje 1*660L Eventuelt kan HSM-presse ved varemottak benyttes til å presse plastballer Restavfall 7*660L + 10 m 3 container Restavfall 20 m 3 Komprimator EE-avfall 2*2 m 3 bur EE-avfall 2*2 m 3 bur Farlig avfall Miljøcontainer Farlig avfall Miljøcontainer Risikoavfall Eget lager Risikoavfall Eget lager

14 Sted: Blindern, BL 24 Fysikkbygningen Vestre Del Standplass: 20 Adresse: Sem Sælands Vei 24 Dagens Løsning: Beholdere og container på P-plassen. Ny løsning: Avfallet fra Fysikkbygningen vestre del leveres på standplass 19, se beskrivelse for denne. Standplass 20 avvikles Papp/papir 10*660L Papir/papp Kun internt Leveres standplass 19 Glass/metallemb. Glass/metallemb. Kun internt Plast Plastemballasje Kun internt Restavfall 20*660L, 1*10 m 3 Restavfall Kun internt

15 Sted: Blindern, BL 24, Fysikkbygningen (Geologi, ZEB-bygget ogfarmasibygget) Standplass: 21 Adresse: Sem Sælands Vei 24 Dagens løsning: En kombinasjon av beholdere på hjul og en 10 m 3 container. Ny løsning: 20m 3 Komprimator erstatter dagens løsning. Restavfall fra Fysikkbygget (østre del), ZEB-bygget (SP17 og SP18), Geologibygget (SP15) og Farmasibyggget (SP23) leveres også her. Andre avfallstyper fra ovennevnte bygg se aktuell standplass. Papp/papir Papir/papp Glass/metallemb. Glass/metallemb. Plast Plastemballasje Restavfall 9*660L + Restavfall 20 m 3 10 m 3 container Komprimator

16 Sted: Blindern, BL 24, Fysikkbygningen, Østre del Standplass: 22 Adresse: Sem Sælands Vei 24 Dagens løsning: En rekke beholdere i portrom. Det er laget et lite skur for avfallsbeholdere, men det er bare plass til EE-avfall, da deler av dette overbygget brukes som røykerom. Bakgården fremstår med lav estetisk kvalitet. Ny løsning: Overbygg i bakgården kan benyttes til lagring av EE-avfall, om det overhodet ikke finnes andre rom å lagre dette i. Alle andre 660 liters beholdere avvikles og papir/papp leveres standplass 19. Papp/papir 10*660L Papp/papir/kartong 0 Glass/metallemb. Glass/metallemb. 0 0 Plast Plastemballasje 0 Restavfall Restavfall 0 EE-avfall 2*2m 3 bur EE-avfall 2*2m 3 bur Vurder alternativt lager inne.

17 Sted: Blindern, BL 25, Farmasibygningen Standplass: 23 Adresse: Sem Sælands Vei 3 Dagens løsning: Pappbeholdere, beholdere for glass/metallemvballasje, EE-avfall og risikoavfall. Ny løsning: Farmasibygningen burde ikke hatt noe avfallsløsning, da adkomsten er trang og enhver plassering er potensielt brannfarlig. Inntil videre foreslås dagens løsning i hovedsak videreført. Papir/papp 3 X 240L, 2 X 660L, 1 X 240L (makulator) Papir/papp 3 X 240L, 2 X 660L, 1 X 240L (makulator) Glass/metallemb. 6 X 240L Glass/metallemb. 1*660L Plast Plastemballasje 1*660L Restavfall 1*240L Restavfall Leveres SP21 EE-avfall Paller EE-avfall 1*2 m 3 bur Farlig avfall Pall/kasser ute Farlig avfall Pall Intern eller ekstern henteordning Risikoavfall 1*50L Risikoavfall 1*50L Drøftes

18 Sted: Blindern, BL 26 Svein Rosselands hus Standplass: 24 Adresse: Sem Sælands Vei 13 Dagens løsning: er at det er 3 *660L til papir/papp. Restavfall leveres standplass 20. Ny løsning: Siden standplass 20 foreslås avviklet, kan levering av restavfall flyttes til standplass 16 (Helga Enghs hus). Ellers ingen endring Papp/papir 3*660L Papp/papir/kartong 3*660L Glass/metallemb. Glass/metallemb. Leveres SP16 Plast Plastemballasje Leveres SP16 Restavfall Restavfall Leveres SP16 EE-avfall EE-avfall Leveres SP16 Farlig Avfall Farlig Avfall Intern eller ekstern henteordning

19 Sted: Chateau Neuf Standplass: 25 Adresse: Slemdalsveien 15 Dagens løsning: Det leies to små er til hhv papir/papp og restavfalll - og en container til glass. Ny løsning: Det foreslås å øke størrelsen på ene til 20 m 3 samt å vurdere nedgravd løsning på glass/metall. Inntil videre benyttes containerløsning, som blir reserveløsning om ikke nedgravd løsning kan realiseres. Videre må plastfolie og matavfall sorteres. Serveringsvirksomheten bør bruke gjenvinnbare eller komposterbare glass Papp/papir 1 X 660L, 1 Papp/papir/kartong 1 X 20 m 3 X 10 m 3 Glass/metallemb. 1* 8 m 3 container Glass/metallemb. Nedgravd 3-5m 3 Må ha en åpning som gjør at større volum kan tømmes ned 4*140L 2 stk Kjølekabinett Plast Plastemballasje 1*660L + løsning for plastglass Restavfall 4 X 240L, 1 X 10 m 3 Restavfall 1 X 20 m 3 Plastglass kan enten komposteres eller gjenvinnes. EE-avfall 1 X 2 m 3 bur EE-avfall 1 X 2 m 3 bur Farlig avfall Farlig avfall Pall Intern eller ekstern henteordning

20 Sted: Domus Medica GA 01 Standplass: 26 Adresse: Sognsvannsveien 9 Dagens løsning: Drøftes ikke, da nye løsning er under etablering. Ny løsning: Vil omfatte er til papir/papp og restavfall, containere til treverk og jern/metall. Prosjektet er under gjennomføring. I tillegg sorteres glass. Det er etablert gode lagre for farlig avfall, EE-avfall, Risikoavfall og Radioaktivt avfall. Papp/papir 20m 3 Papp/papir/kartong 20m 3 20m 3 Glass/metallemb. 2*240L Glass/metallemb. 2*240L 1*140L Bør vurderes (m kjølekabinett eller lage kjølerom) Plast Plastemballasje 1*660 L Under omlegging Restavfall 20m 3 Restavfall 20m 3 Under omlegging EEavfall EEavfall 2*2 m 3 bur Farlig avfall Farlig avfall Eget lager Risikoavfall Risikoavfall Eget lager Radioaktivt avfall Radioaktivt avfall Eget lager

21 Sted: Domus Medica GA21 Standplass: 27 Adresse: Sognsvannsveien 9 Ved befaring i mai var det ingen avfallsløsning på standplass 27. Det er kjent at ombygging av kantinen pågår og ny avfallsløsning vurderes i forhold til behovet. Papp/papir Papp/papir/kartong Glass/metallemb. Glass/metallemb. Plast Plastemballasje Restavfall Restavfall

22 Sted: Domus Medica, GA02 Standplass: 28 Adresse: Sognsvannsveien 10 Denne standplassen driftes så langt av Rikshospitalet. Vi har ikke blitt orientert om hvorvidt UiO har operativ virksomhet her. Utstyr ukjent, men fra utsiden ser det ut til være flere containere og er. Papp/papir Papp/papir/kartong Glass/metallemb. Glass/metallemb. Plast Plastemballasje Restavfall Restavfall

23 Sted: Kristen Nygaards hus GA04 Standplass: 29 Adresse: Gaustadalleen 23 A Dagens løsning: Består av 660L beholdere til papir/papp, glass og en åpen 10 m 3 container i lukket garasje. Det er mye matavfall her og de hygieniske forholdene vurderes som lite tilfredsstillende. Ny løsning: Løsningen for papir/papp, glass og EE-avfall opprettholdes. Container for restavfall byttes ut med en liten og spesialtilpasset. Kantine i bygget må sortere matavfall, og det foreslås å levere dette i kjølerom i GA06. Papir/papp 7 *660L Papir/papp 7 *660L Glass/metallemb. 1*240L Glass/metallemb. 1*240L Leveres standplass 30 Ole Johan Dahls Hus Plast Plastemballasje 1*660L Leveres standplass 30 Ole Johan Dahls Hus Restavfall 1*10m3 Restavfall 1 * spesial Maks 5,0 m lang bygget 10m3 inne i garasjen EE-Avfall 1*2m3 bur EE-Avfall 1*2m3 bur Farlig avfall Farlig avfall Pall Leveres standplass 30 Ole Johan Dahls Hus

24 Sted: Ole Johan Dahls hus, GA06 Standplass: 30 Adresse: Gaustadalleen 23 B Dagens løsning: Bygget er nytt og det er tilrettelagt for kildesortering og bruk av er. Mulighetene er i liten grad utnyttet. Ny løsning: Det foreslås å sette inn to er og sortering av plast, glass/metall, matavfall, EE-avfall, Farlig avfall. Dette er et av byggene det er enklest å innføre kildesortering i. Kjølerom for matavfall er nytt og det er et låst lagerrom tiltenkt farlig avfall Papir/papp 19 X 240L, 1 X L, Papir/papp 20 m 3 4 X 240L (makulator) Glass/metallemb. 3 X 240L Glass/metallemb. 3*660L 6*140L I nytt kjølerom Plast Plastemballasje 2*660L Isopor Isopor 1*1200L Restavfall 1 X L Restavfall 20 m 3 EE-avfall 2*2m 3 bur EE-avfall 2*2 m 3 bur Farlig avfall Farlig avfall Pall Intern eller ekstern henteordning Risikoavfall

25 Sted: Harald Schelderups hus, GA09 Standplass: 31 Adresse: Forskningsveien 3A Dagens løsning: Denne preges av for lite volum til avfall, slik at det oppstår uhygieniske og lite estetiske forhold. Synlige problemer med måker, trolig også rotter. Ny løsning: Det foreslås å sette inn to er og få åpnet kjølerommet så det kan sorteres matavfall. Videre sorteres også plastfolie Papir/papp 20 X 240L, Papir/papp 18 m 3 Ny 4 X 660L, 2 X 240L???? Glass/metallemb. 1 X 240L Glass/metallemb. 2*240L 4*140L Plasseres i kjølerom Plast Plastemballasje 1*660L Ny Isopor Isopor 1*1200L Ny Restavfall 8 X 660L, Restavfall 18 m 3 Ny 1 X L EE-avfall EE-avfall 2m3 bur Farlig avfall Farlig avfall Pall Intern eller ekstern henteordning

26 Sted: Kristen Nygaards hus og Ole Johan Dahls hus Standplass: 33 og 35 Adresse: Gaustadalleen 21 Hjellnes Consult as har i samsvar med avtale ikke vurdert løsningene for Forskningsparken. Papir/papp Papir/papp Glass/metallemb. Glass/metallemb. Plast Plastemballasje Restavfall Restavfall

27 Sted: Universitetets barnehage, GA 15 Standplass: 34 Adresse: Gaustadalleen 7 Barnehagen har små avfallsmengder og det foreslås ingen vesentlig endring utover økt kildesortering og større beholdere. Papp/papir 1*660L Papp/papir/kartong 1*660L Glass/metallemb. Glass/metallemb. 1*240 L Vurderes Plast Plastemballasje 1*660L + sekkestativ Restavfall 4*360L Restavfall 2*660L

28 Sted: Tannlegehøgskolen, GV01/02 Standplass: 38 Adresse: Geitmyrsveien 71 Dagens løsning: Det odontologiske fakultet har felles avfallsløsning med Folkehelseinstutttet og man har felles for restavall og papp/papir, videre har man kildesorteringsløsning (standplass) inne i pakeringingskjeller. Ny løsning: Det foreslåes ingen vesentlige endringer, men det genereres svært mye risikoavfall på denne adressen og rutinene for å separere ordinært restavfall fra risikoavfall bør gjennomgås. Papir/papp Komprimator felles med folkehelseinstituttet Papir/papp Komprimator felles med folkehelseinstituttet Trenger innvendig sorteringsutstyr Glass/metallemb. Glass/metallemb. 1*660L Vurderes Plast 1*240 l Plastemballasje 1*660 l + sekkestativer Restavfall Komprimator felles med folkehelseinstituttet Restavfall Komprimator felles med folkehelseinstituttet Trenger innvendig sorteringsutstyr. EE-avfall 2*2m 3 Bur EE-avfall 2*2m 3 Bur Farlig avfall Liten Miljøcontainer Henteordning fra renovatør leies Risikoavfall 1*660L Risikoavfall 1*660L Rutiner for sortering bør gjennomgås.

29 Sted: Frederik Holsts hus, GV06 Standplass: 39 Adresse: Kirkeveien 166 Dagens løsning: Er felles med Rikshospitalet og inkluderer bruk av på restavfall. Pga at dagens samarbeidsløsning fungerer bra og det ikke er lett å gjøre omfattende endringer her, anbefales det i første rekke å videreføre dagens løsninger. Ny løsning: Viderefør dagens løsning, og inkluder sortering av glass/metall, vurder utsortering av matavfall senere. Papir/papp 7 X 240L, 1 X 660L,3 X 240L (makulator) Papir/papp 7 X 240L, 1 X 660L,3 X 240L (makulator) Glass/metallemb. Glass/metallemb. 1*660 L Vurderes seneree Plast 1*240L Plastemballasje 1*660L + sekkestativ Restavfall 10m3 med Rikshospitalet Restavfall 10m3 med Rikshospitalet Behov for innvendig utstyr EE-avfall 2*2m 3 Bur EE-avfall 2*2m 3 Bur Farlig Avfall Farlig Avfall Pall Intern eller ekstern henteordning

30 Sted: Karl Johans gate, SE01/02/03/04/05, Domus Bibliotheca Standplass: 40 Adresse: Karl Johans Gate 47 Dagens løsning: Økonomigården har mottak fra av avfall fra Domus Bibliotheca. Det er store mengder avfall her nå. Ny løsning: Økomomigården foreslås utstyrt med to er, kjølekabinett og en enkel miljøstasjon for farlig avfall. Økonomigården kan dermed ta i mot avfall fra standplass 41, Domus Media, Aulakjelleren med mer og standplass 42, Domus Academica. Med bruk av er vil kapasiteten til å ta imot avfall øke og hentefrekvensen vil gå ned. Sorteringsløsningen utvides med plastfolie og matavfall fra Aulakjelleren + arrangementer i D.M+D.B. Papir/papp 2*660L+8*240L Papir/papp 1*20 m 3 Ny Glass/metallemb. 1*240L Glass/metallemb. 1*660L Dobbelt I garasjebygg kjølekabinett+2*140l Plast Plastemballasje 1*660L Samt sekkestativer Restavfall 4*660L+1*10m 3 Restavfall 1*20m 3 Ny Trevirke 1*10m 3 container Ny Jern/metall 1*10m 3 container Ny EE-avfall Bur Bur 1*2m 3 Kan ta EEavfall fra andre bygg i området Farlig Avfall Pall Pall Kan ta FA fra andre bygg i området

31 Sted: Karl Johans gate, SE01/02/03/04/05, Domus Media Standplass: 41 Adresse: Karl Johans Gate 47 Dagens løsning: Plasbeholdere med to og fire hjul utenfor bygget. Ny løsning: Innendørs oppsamlingsutstyr tømmes i økonomigården (standplass 40). Dette vil fjerne skjemmende avfallsbeholdere fra utsiden av bygget, redusere problemet med at tiggere og andre roter i avfallsbeholdere samt gi reduserte transportkostnader. Standplass 41 vil derfor opphøre, Formulering endres:muligens med unntak av som mottak av EE-avfall. Det bør vurderes anskaffelse av en elektrisk vogn til frakt av avfallsfraksjoner fra DM til økonomigården (særlig relevant på vinterstid). Gjennom dialog med renholdere har det fremkommet levering i økonomigården er realiserbar. Papp/papir 5 X 240L, 2 X 660L, 6 X 240 L, 2 X 240 L (makulator) Papp/papir/kartong 5 X 240L, 6 X 240 L, 2 X 240 L (makulator) Kun innendørs utstyr, leveres Økonomigård standplass 40 Glass/metallemb. 1*240 L Glass/metallemb. 1*240 L 2*140l Plast Plastfolie Sekkestativ Alt. emballasje Restavfall Restavfall Sekker EE-avfall 1*2m 3 bur EE-avfall 1*2m 3 bur Lagerrom Farlig avfall Farlig avfall Leveres Økonomigården

32 Sted: Karl Johans gate, SE01/02/03/04/05, Domus Academica Standplass: 42 Adresse: Karl Johans Gate 47 Dagens løsning: Lokalisert inne i en bakgård. Løsningen vurderes som skjemmende og utgjør en potensiell brannrisiko. I samråd med renholdspersonell er det vurdert at man kan levere avfall til standplass i økonomigården Ny løsning: Alle avfallsfraksjoner leveres til standplass i økonomigården standplass 40. Det bør vurderes anskaffelse av en elektrisk vogn til frakt av avfallsfraksjoner fra DA til økonomigården (særlig relevant på vinterstid). Gjennom dialog med renholdere har det fremkommet levering i økonomigården er realiserbar. Standplass 42 avvikles. Papp/papir 5 X 240L, 5 X 660L, 4 X 240L (sikkerhets- makulering) Papp/papir/kartong 5 X 240L 4 X 240L (sikkerhetsmakulering) Leveres Økonomigården. Vurder bruk av el.tralle Glass/metallemb. 1*240L Glass/metallemb. 1*240L Plast Plastfolie Alt. emballasje Restavfall 2*660L Restavfall Sekker EE-avfall EE-avfall Farlig Avfall Farlig Avfall

33 Sted: Frederiks gate, SE06, Historisk Museum Standplass: 43 Adresse: Frederiks Gate 2 Dagens løsning: Sett i betraktning av volumene, området og plasseringen mellom Historisk Museum og Nasjonalmuseet for kunst og kultur, er avfallsløsningen verken estetisk tilfredsstillende, praktisk eller sikker. Ny løsning: Det foreslås å sette ned tre nedgravde beholdere på 3-5 m 3 for glass/metall, Papir/papp og restavfall. Disse utstyres med adgangskontroll og evt. nivåmåler for å varsle behov for tømming. Denne løsningen krever behandling etter PBL. Det suppleres med ryddecontainere de dagene det skiftes ut utstillinger. Det er trolig ikke behov for en permanent ryddecontainer. Plastfolie og isopor sorteres inne og leveres i økomomigården i Fredriks gate 3. sortering vurderes senere, da volumene er små. Papir/papp 2*660L Papir/papp Nedgravd 3-5 m 3 Glass/metallemb. 1*240L Glass/metallemb. Nedgravd 3-5 m 3 Vurderes senere Plast Plastfolie Sekkestativ Hentes til Øk.gård Alt. emballasje Restavfall 3*660L+1*10m 3 Restavfall Nedgravd 3-5 m 3 EE-avfall EE-avfall Pall Hentes til Øk.gård Farlig avfall Farlig avfall Pall

34 Sted: Frederiks gate, SE07, Oldsakssamlingen Standplass: 44 Adresse: Frederiks Gate 3 Dagens løsning: Bygget ligger på andre siden av Frederiks gate enn de øvrige sentrumsbygningene og avfallsmengdene er små. Ny løsning: Fjern 10 m 3 container for usortert avfall og ikke tillat levering av EEavfall og farlig avfall utendørs. Disse typene avfall kan leveres i Økonomigården skrått over Frederiks gate. Papir/papp 2*660L Papir/papp 2*660L Glass/metallemb. Glass/metallemb. 1*240L Vurderes Plast Plastemballasje 1*660L Samt sekkestativer Restavfall 2*660L+ 1*10 Restavfall 2*660L EE-avfall Farlig avfall m 3 container Ute bak container Ute bak container EE-avfall Ikke etablert Leveres Økonomigården, lokalt avlåst mottak I SE07 kan vurderes Farlig avfall Ikke etablert Leveres Økonomigården

35 Sted: Vikingskiphuset, SE09 Standplass: 45 Adresse: Huk Aveny 35 Dagens løsning: Dagens løsning foreslås videreført, men med utvidet sortering. Ny løsning: Plastfolie og glass- og metallemballasje anbefales sortert som nye avfallstyper. Selvtømmende beholder for pantbar emballasje eller panteautomat kan vurderes. Papp/papir 6 X 660L Papp/papir/kartong 6 X 660L Som før Glass/metallemb. Glass/metallemb. 1*240L Ny Plast Plastfolie 1*660L Samt sekkestativ Alt. emballasje Restavfall 7 X 660L Restavfall 7 X 660L Som før

36 Sted: Observatoriet, SE 37/38 Standplass: 50 Adresse: Observatoriegata 1 Dagens løsning foreslås opprettholdt inntil videre. Små volumer. Papir/papp 1*660L Papir/papp 1*660L Ingen endring Glass/metallemb. Glass/metallemb. Plast Plastemballasje Restavfall 1*660L Restavfall 1*660L Ingen endring

37 Sted: Botanisk hage, TØ01-10 Standplass: 54 som er sammenslåing av 53, 54, 55, 56 Adresse: Sars Gate 1 Dagens løsning: Er basert på at hvert bygg har sin egen løsning. Andre utfordringer her er mye avfall fra uteområder og kompleks drift. Ny løsning: Baserer seg på forslag fra lokal driftsledelse om å lage en gjenvinningsstasjon for Tøyen på/ved Kompostplassen (54). Her settes det opp er for papir/papp og restavfall, og containere for trevirke og Jern/metall. Kildesorteringen utvides til å omfatte plastfolie. Avfall fra friområdene bør sorteres i: papir/papp, plastfolie og restavfall. I tillegg i glass/metall og panteflasker. Logistikk løses ved bruk av driftsavdelingens kjøretøy/maskiner. Papir/papp 4*660L+12*240L Papir/papp 20 m 3 Ny Komprimator Glass/metallemb. 1 * 660L, 1 * 5000L Glass/metallemb. 1*660 L Evt levering i nedgravd 3-5 m 3 Vurderes Plast Plastemballasje 1*660L Samt sekkestativer Restavfall 7*660L+2*20 m 3 Restavfall 20 m 3 Ny container+1*8 m 3 container Komprimator Hageavfall Plate Plate Komposteres EE-avfall Bur, ute EE-avfall 2*2m 3 bur Innelåst Trevirke 10m 3 Ny Container Jern/Metall 10m 3 Ny Container Risikoavfall 1*50L Risikoavfall 1*50L 1*50L Farlig Avfall Egen løsning Farlig Avfall Egen løsning Egen løsning Zoologisk Farlig avfall EA Farlig avfall EA Miljøcontainer Plassering drøftes

38 Sted: Botanisk hage, TØ Tøyen Hovedgård og Botanisk museum Standplass: 57 og 58 Adresse: Sars' Gate 1 Dagens løsning: Tømming av 660 liters beholdere, der det sorteres i papir/papp og restavfall. Det står 9 stk. 660 liters beholdere på 58 og 7 stk. på 57. Ny løsning: Standplass 57 foreslås avviklet ved at det benyttes egne beholdere som står på standplass 57, og tømmes i er på standplass 54. Intern transport gjøres med egne kjøretøy. Det foreslås brukt 5*660 liters beholdere til dette formålet. Utstyr til standplass 57 er derfor ikke beskrevet under. For standplass 58 foreslås det som hovedløsning å sette inn 3 nedgravde beholdere på 3-5 m 3. Disse plasseres mellom uthuset og Tøyen Hovedgård. Utforming over bakken må velges ut fra hva som landskapsmessig passer i området. Disse brukes også til kildesortert avfall fra friområdene i Botanisk hage. Avfall fra friområdene bør sorteres i: papir/papp, plastfolie og restavfall. I tillegg i glass/metall og panteflasker. Papir/papp 7*660L Papir/papp Nedgravd 3-5m 3 løsning Glass/metallemb. 2*240L Glass/metallemb. Nedgravd 3-5m 3 løsning 2*140L I kjølekabinett Plast Plastemballasje 1*660L v. Uthuset Restavfall 9*660L Restavfall Nedgravd 3-5m 3 løsning Isopor Isopor 1*1200L Plassering drøftes EE-avfall 2*240L EE-avfall 1*2m 3 bur Plassering drøftes Farlig avfall Farlig avfall Pall i verksted v 58 Hentes til miljøstasjon

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie HIAS Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie 24. mai 211 SAMMENDRAG Hamar kommune arbeider med utarbeidelse av reguleringsplan for Strandsonen i Hamar. Reguleringsplanen

Detaljer

EN VEILEDER FOR PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER

EN VEILEDER FOR PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER EN VEILEDER PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER En veileder for plassering og valg av renovasjonsløsninger Innledning3 Definisjoner4 KAPITTEL 1 Valg av renovasjonsløsning5 11 Avfallssug 6 12 Dypoppsamler7

Detaljer

Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune

Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune Vedtatt i Arendal bystyre 31.01.2013 1 Sammendrag Det har vært en betydelig utvikling på avfallsfeltet de siste 20 årene. Siden 1990 er det

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling MAI 2013 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering og konklusjon... 3 2. Bakgrunn og formål... 5 3. Sortering og innsamling...

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik 9.12.2009 (sak 155/09) med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE0 01. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 12. oktober 2012 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer:

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer: GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 30. oktober 2013 Side 1 av 33 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Avfall Norge. Optisk sortering status i Norge. Rapport 4/07

Avfall Norge. Optisk sortering status i Norge. Rapport 4/07 Avfall Norge Optisk sortering status i Norge Rapport 4/07 August 2006 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: 4/2007 Distribusjon: Fri Tittel: Oppdragsgiver: Avfall Norge Forfatter(e): Frode Syversen, Dato: 20.09.07

Detaljer

AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER

AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER 1 FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER Denne forskriften er utarbeidet med bakgrunn i vedtatt avfallsplan for de tre kommunene. Forskriften er vedtatt i Arendal bystyre den 04.05.98

Detaljer

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL Adresse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 www cowi.no MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING

Detaljer

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Kunden og BIR Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning 1 Innhold Om BIR... 3 Formålet med veiledningen... 4 Veiledningens oppbygning.... 4 Kapittel 1: Innledende informasjon... 5

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet: 20. sept. 2011 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1 Om retningslinjene...

Detaljer

Forord. Avfallsplanen er inndelt i 7 hovedavsnitt: 1. Innledning 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger

Forord. Avfallsplanen er inndelt i 7 hovedavsnitt: 1. Innledning 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger 1 Innhold Forord.... 3 Forkortelser og forklaringer... 4 Sammendrag.... 5 1. Innledning... 9 1.1 Bakgrunn og hensikt... 9 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger... 10 2.1. EU-mål og nasjonale

Detaljer

- maskiner og utstyr til kildesortering

- maskiner og utstyr til kildesortering - maskiner og utstyr til kildesortering Norge: EnviroPac AS Kakkelovnskroken, N-09 Oslo P.b. 8, Kalbakken, N-090 Oslo Tel. 00/ +7 00 0 0 Fax +7 70 00 8 www.enviropac.no Danmark: EnviroPac A/S Ryttermarken

Detaljer

Vår styrke er produkter fra ledende europeiske og nordiske produsenter og leverandører.

Vår styrke er produkter fra ledende europeiske og nordiske produsenter og leverandører. EnviroPac AS er Nordens ledende leverandør og produsent av maskiner og utstyr til kildesortering. Vi er etablert med egne selskaper i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland. I en sterkt voksende bransje er

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE Fastsatt av kommunestyre den 09.12.2011 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum 1 Innledning... 3 2 Metoder for behandling av avfall... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.1 Dagens løsning på husstandsnivå...

Detaljer

Underlagsdokument for. Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa

Underlagsdokument for. Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa Underlagsdokument for Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn og hensikt Husholdningsrenovasjon er en lovpålagt tjeneste, og kommunene Steinkjer, Verran og Snåsa har

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/14

Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 22.august 2014 Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger SITMA rapport: 1201/2012 Forord Denne rapporten beskriver resultatene

Detaljer

Renovasjonsforskrift Side 1

Renovasjonsforskrift Side 1 Renovasjonsforskrift Side 1 Felles forskrift for renovasjon (VESAR-kommunene) Fastsatt i Holmestrand kommunestyre 30.04.2003 i medhold av lov av 13. mars 1981, nr.6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 4/14

Møteinnkalling styremøte nr 4/14 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 6.juni 2014 Møteinnkalling styremøte nr 4/14 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2013-2020

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2013-2020 Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune Avfallsplan 2013-2020 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 FORORD... 3 2 SAMMENDRAG... 5 3 MÅL OG STRATEGIER FOR AVFALLSHÅNDTERINGEN 2012-2020.... 7

Detaljer

Avfallsplan 2006-2010

Avfallsplan 2006-2010 Avfallsplan 2006-2010 for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange Forord Arbeidet med avfallsplan 2006-10 har vært ledet av en styringsgruppe, som har bestått av følgende: Kåre Korsveien Ringsaker

Detaljer

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2012-2020

Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune. Avfallsplan 2012-2020 Hamar kommune Løten kommune Ringsaker kommune Stange kommune Avfallsplan 2012-2020 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 FORORD... 4 2 SAMMENDRAG... 6 3 MÅL OG STRATEGIER FOR AVFALLSHÅNDTERINGEN 2012-2020... 8

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING STENFELTBAKKEN GRENDELAG Langhus 2. oktober 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden Onsdag 17. oktober

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR HALLINGDAL 2011-2014

AVFALLSPLAN FOR HALLINGDAL 2011-2014 AVFALLSPLAN FOR HALLINGDAL 2011-2014 i INNHOLDSFORTEGNELSE Side SAMMENDRAG... i 1 INNLEDNING... 1 2 RAMMEBETINGELSER... 2 2.1 Internasjonalt regelverk og internasjonale forpliktelser... 2 2.1.1 Internasjonale

Detaljer