Sted: Blindern, BL01/02 Kristian Ottosen/Lucy Smiths hus Standplass: 1 Adresse: Problemveien 7/9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sted: Blindern, BL01/02 Kristian Ottosen/Lucy Smiths hus Standplass: 1 Adresse: Problemveien 7/9"

Transkript

1 Sted: Blindern, BL01/02 Kristian Ottosen/Lucy Smiths hus Standplass: 1 Adresse: Problemveien 7/9 Dagens løsning: Utstyr plassert i små garasjer nedenfor BL 01/02. Adkomst med renovasjonsbil er umulig pga lav høyde (3,00m) på gangbru. I tillegg er det 3 stk10 m 3 containere på plassen (leietakere). Mange bomturer med tilhørende kostnader pga. parkerte biler. I tillegg skjer det tyveri av EE-avfall fra dårlig sikret lager. Ny løsning: Alle avfallsfraksjoner fraktes i underjordisk kulvert til standplass 6/Georg Sverdrups hus, BL27, som er utstyrt med er. Logistikk: En mellomstasjon for beholdere må etableres i kjeller i BL01/02. Det vurderes å bruke et el.kjøretøy til å trekke tog av avfallsbeholdere fram til standplass 6. Dette krever tilpasning av standard beholdere. Disse må utstyres med trekkfester og egnede hjul. Papp/papir 16*660 l Papp/papir/kartong 4*660 l For intern transport Glass/metallemb. 1*660 l+2*240l Glass/metallemb. 2*660 l For intern transport Ved behov benyttes kjølerom I Fredrikke Plast 2*660 l+2*240 l Plastfolie + Flasker, kanner,brett: hard plastemballasje) 1*660 Sekkestativer i tillegg Restavfall 8*660 l Restavfall 4*660 l For intern transport Isopor Sekk Isopor 1200 L sekk EE-avfall 4*2m3 bur EE-avfall 4*2m3 bur I lagerrom i BL27 Risikoavfall 1*50l Risikoavfall 1*50l Intern eller ekstern Farlig avfall Farlig avfall Pallekarm henteordning

2 Sted: Blindern, BL03, Fredrikkebygningen Standplass: 2 Adresse: Problemveien 11 Dagens løsning: Avfallsløsningen benyttes av Fredrikke og de øvrige kafeene og brukerne. Sorteringsløsning med er. Ansvaret er delt mellom SiO og UiO. Drift må samordnes. Ny løsning: Fredrikkebygget har mange serveringssteder og sortering av matavfall er begrenset til Fredrikke i 2 etg. Alle innfører kildesortering av mat. UiO må overta ansvaret for løsningene i samråd med SiO. Logistikk: De som driver kjøkken/kafeer/kontorer samt renholdere frakter avfall til standplass. Papir/papp 20 m 3 Papir/papp 20m3 Må inn på ny rammeavtale Glass/metallemb. 3*660 l Glass/metallemb. 8*240 l Videreføres Fat i kjølerom 6*140l Behov for ny renovatør+ beholdere Plast 1*240 l Plastfolie (evt Flasker/kanner/brett i tillegg) 2*660l Sekkestativer i tillegg Restavfall 20 m 3 Restavfall 20 m 3 Denne må være væsketett Matolje/fett Fat Matolje/fett 1000 l IBC/fat I kjølerom Isopor 1*1200L På rampe Farlig avfall + EEavfall Farlig avfall Pall Intern eller ekstern henteordning

3 Avfallsplan UiO Sted: Blindern, BL 05/06/07/08 HF-komplekset Standplass: 3 Adresse: Niels Henrik Abels Vei 36 Dagens løsning: En liten lift til papp/papir, en 8 m3 container til restavfall. EE-avfall og farlig avfall lagres i gammel garasje. Ny løsning: 20 m3 til papir/papp, 20 m3 til restavfall ute, samt sortering av glass/metall og plastfolie. Det bør vurderes å bygge en liten miljøstasjon i garasjebygget. Logistikk: Restavfall fraktes ut av bygget av renholdere. Papir/papp fraktes ut av renholdere evt. brukere. Andre typer avfall kildesorteres av brukere. Dagens oppsamlingsutstyr Fremtidig oppsamlingsutstyr Avfallstype Utstyr Avfallstype Utstyr Papir/papp Papir/papp 20 m3 15 X 660L, 1 X L (komp.), 10 X 240L (makulator) Glass/metallemb. Glass/metallemb. 3*240 L Plast Restavfall Isopor EE-avfall Farlig avfall Plastfolie 6 X 660L, Restavfall 1 X 8 000L Lagres i garasje Lagres i garasje 2*660L 20 m3 1*1200L 2*2 m3 bur Pall Kommentar Større enn eksisterende Vurderes senere + Sekkestativer Erstatter 8 m3 container. Intern eller ekstern henteordning

4 Sted: Blindern, BL , Eilert Sundts hus - blokk A/B, Harriet Holters hus, Eilert Sundts bhg. Standplass: 4 Adresse: Moltke Moes Vei 31/33 Dagens løsning: SV-byggene har avfallsløsning i sykkelskur. Denne er under ombygging. Ny løsning: Kildesortering av mat utvides i SV-kantinen samt evt. andre minikjøkken/kafeer. Til restavfall foreslås benyttet en Scanpac 400 som komprimerer avfallet og reduserer tømmefrekvensen. Videre sorteres plastfolie, isopor. Det kan organiseres en henteordning for EE-avfall og farlig avfall dersom man ikke finner sikre lagringsmuligheter. Papir/papp 13 X 240L, 14 X 660L, 4 X 240L makulator Papir/papp 6*660L Ikke plass til komprimerende løsning Glass/metallemb. 3 X 660L Glass/metallemb. 6*240L Plast Restavfall 1*100 l i kjølekabinett 8 X 660L, 2 X 660L Plastfolie (FKB?) Alt. emballasje? Restavfall Nytt dobbelt kjølekabinett, 2*140L Usikkert hvor det gamle kabinettet er og om det kan brukes. 2*660L Samt sekkestativer Scanpac 400+2*400L Komprimerer og reduserer hentefrekvens Isopor Isopor 1*1200 L EE-avfall EE-avfall Pall Hentes av parkavd om ikke man finner gode lager. Farlig avfall Farlig avfall Pall Intern eller ekstern henteordning

5 Sted: Blindern, BL og 27, VB, NHA, Sophus Lie, Georg Sverdrups hus. OBS: får også avfall fra BL01-02! Standplass: 5+6 (+1) Adresse: Moltke Moes Vei 35 Dagens løsning: Dagens løsning er at hvert bygg har egne standplasser. I oppsettet under er beholderne sett samlet. Ny løsning: Avfall fra BL01/02 kjøres i beholdere gjennom kulvert til rampe i Georg Sverdrups hus. Papir/papp tømmes i i Georg Sverdrup varemottak, Restavfall fra BL01, BL02 og BL27 transporteres til utenfor/i Niels H. Abels hus. Det må opparbeides en større standplass utenfor Niels Henrik Abels hus. Papir/papp 20*660L, 29*240L, Papir/papp 20 m 3 Plasseres inne i Georg Sverdrup varemottak (SP6) Glass/metallemb. 2*660L, 1*240L Glass/metallemb. 2*660L, 2*240L Beholderantall og tømmefrekv tilpasses Vurderes senere Plast 1*660L Plastfolie (FKB?) 3*660L Samt sekkestativer Alt. emballasje Restavfall 14*660L Restavfall 20 m 3 (SP5) 4 X 240L Plasseres utenfor Niels H. Abels hus/inne i lager Sikkerhetsmakulat 4 X 240L makulator Sikkerhetsmakulat Isopor Isopor 2*1200L EE-avfall EE-avfall 4*2 m 3 bur Risikoavfall Risikoavfall Ikke behov Farlig Avfall Farlig avfall Pall Intern eller ekstern henteordning

6 Sted: Blindern, BL 29/30, Domus Theologica/blindernveien 11 Standplass: 7 Adresse: Blindernveien 9/11 Dagens løsning: Avfallsbeholderne står på en P-plass med dårlig adkomst. Avfall må trilles opp bakken til P-plassen. Dette er en dårlig ergonomisk situasjon for driftsoperatørene, selv om mengdene er små. Ny løsning: Sorteringsløsningen utvides med plastfolie (alt. emballasje). Videre bør det vurderes to alternativer: A. Flytte dagens plassering av beholdere til øverste del av eplehagen mot Blindernvn 11. B. Bruke nedgravde beholdere foran Domus Thelogica, evt. finne en annen løsning for disse to byggene. Nåværende løsning kan brukes inntil videre. Nedgravde beholdere er med i kostnadsoverslaget på investeringer. Papir/papp 2*660 L+ 4*240 L Papir/papp 2*660 L+ 4*240 L Glass/metallemb. 1*660 L Glass/metallemb. 1*660 L Plast Plastfolie 1*660 L Samt sekkestativer Alt. emballasje Restavfall 4*660L Restavfall 4*660 L EE-avfall EE-avfall Intern eller ekstern henteordning Farlig avfall Farlig avfall Intern eller ekstern henteordning

7 Sted: Blindern, BL43/44/45/46, Blindern Barnestuer Standplass: 8 Adresse: Moltke Moes Vei Dagens løsning: Plassering foreslås ikke endret. Ny løsning: Denne innebærer at man skal sortere plastfolie, glass og metallemballasje. sløsningen på standplass 4 kan brukes og det opprettes en henteordning for EE-avfall og farlig avfall. Papir/papp 1*660L Papir/papp 1*660L Glass/metallemb. 1*240L Glass/metallemb. 1*240L NY Vurderes. Kan bruke matavfallsløsningen på Standplass 4 Plast Plastemballasje Sekkestativ Plastfolie leveres standplass 4 Restavfall 3*660L Restavfall 3*660L EE-avfall Pall Intern eller ekstern henteordning Farlig avfall Pall Intern eller ekstern henteordning

8 Sted: Blindern, BL 51, Parkanlegget Standplass: 9 Adresse: Blindernveien 43 Dagens løsning: Parkanlegget har mottak for hage og parkavfall, gateoppsop, container for utendørs avfallsbøtter, grovavfall og mottak for farlig avfall. Parkanlegget er sentral for å kunne håndtere grove masser/større volumer. Det er satt ut container for sortert trevirke og jern/metall og det er en miljøstasjon for farlig avfall. Ny løsning: Parkanlegget foreslås som sentralanlegg for mottak av farlig avfall fra EAs drift og som mottak for EE-avfall dersom de enkelte byggene ikke selv kan lagre dette. Videre bør anlegget kunne håndtere og motta større mengder sortert trevirke og jern/metall, samt ha mottak for avfall fra utendørs avfallsdunker inntil UiO har avklart hvilke løsning som velges på dette området. Papir/papp 3*660L Papir/papp 3*660L Glass/metallemb. Glass/metallemb. 1*240L Ny Plast 1*1500L Plastemballasje 2*660L Restavfall 1*8m 3+ 1*20m 3 Restavfall 1*8 m 3 Vurder ekstra container v. behov Trevirke 1*10 m 3 Som nå Jern Metall 1*10 m 3 Som nå Gateoppsop Binge Gateoppsop Binge Hageavfall Binge Hageavfall Binge EE-avfall 1*2m 3 EE-avfall 2*2 m 3 Farlig avfall Miljøstasjon Farlig avfall Miljøstasjon Fra egen drift og fra ulike bygg

9 Sted: Blindern, BL 16+BL18 Kristine Bonnevies hus og Georg Morgenstiernes hus Standplass: Adresse: Blindernveien 31 Dagens løsning: Dette er et svært stort og høyt bygg med lange interne transportveier. Det er en stor 20 m 3 for usortert restavfall og over 35 stk 660 liters beholdere. Det lagres noe farlig avfall i kjelleren, og samme sted utføres oljeskift på kjøretøy uten at det er dokumentert tillatelse fra Oslo kommune VAV til slik virksomhet (https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/snokweb/skjema/vav/vav007?execution=e1s8) Ny løsning: På denne standplassen vil bruk av er redusere transportbehovet for avfall vesentlig. Plassering av er må avklares med EAs arkitekt og driftsavd, men flere løsninger er mulig. Med riktig plassering vil dette ikke gi vesentlig økt arbeidsbelastning. Det må vurderes om det er plass til 2 stk 10 m 3 containere til jern/metall og treverk eller om dette må kjøres til en annen standplass. Oljeutskiller eller annen godkjent løsning må på plass i kjeller, alternativt må oljeskiftaktivitet avikles. Papir/papp 10 X 240L, 22 X 660L 6 X Papir/papp 1*20 m 3 240L (makulat) Glass/metallemb. 6*240L Glass/metallemb. 2*660L 4*140L Vurderes, trenger kjølekabinett Plast Plastemballasje 2*660L Samt sekkestativer Restavfall 13*660L+ 1*20 m 3 Cont Restavfall 1*20 m 3 Isopor Isopor 1*1200L Trevirke Trevirke 1*10 m 3 container Må låses Jern/metall Jern/metall 1*10 m 3 container Må låses Risikoavfall Eget lager+1*660l Risikoavfall Eget lager+1*660l Som nå EE-avfall 2*2 m 3 bur EE-avfall 4*2 m 3 bur Som nå Farlig Avfall 240L+pall Farlig Avfall Pall Intern eller ekstern henteordning

10 Sted: Blindern, BL 19, Geologibygningen Standplass: 15 Adresse: Sem Sælands Vei 1 Dagens løsning: 660L beholdere for papir/papp er plassert utenfor bygningen, sammen med en 10 m 3 til restavfall og bur til EE-avfall. Ny løsning: 8 m 3 for restavfall fjernes og restavfall leveres på standplass 21 (tas ut hovedinngang). Beholdere for Papir/papp beholdes der de er og EE-avfall lagres fortrinnsvis inne, eventuelt ute i sikret lager under tak. Isopor og Plastfolie kan lagres under eksisterende takoverbygg. Papir/papp 5 X 240L, 5 X 660L, 1 X 240L (makulatur) Papir/papp 5 X 240L, 5 X 660L, 1 X 240L (makulatur) Glass/metallemb. Glass/metallemb. 1*660L Ikke behov Plast Plastemballasje 1*600L Samt sekkestativer Restavfall 6 X 660L,1 X 8m 3 Restavfall Sekker Leveres standplass 21 Isopor Isopor 1*1200L Farlig Avfall Farlig Avfall Pall Intern eller ekstern henteordning

11 Sted: Blindern, BL 20, Helga Enghs hus Standplass: 16 Adresse: Sem Sælands Vei 7 Dagens Løsning: Helga Engh er sertifisert som Miljøfyrtårn og har bredere sorteringsløsning enn vanlig på UiO. Ny løsning: Det settes en lift for papir/papp mot rampe ved varemottak. For å få til dette må varmepumper flyttes innover rampen. Videre settes en lift for restavfall utenfor den første. Restavfall fra BL 26/standplass 24 leveres også her. St.plass 20 kan nedlegges ved beskrevet løsning. Se for øvrig faktaark for standpl.20 Papir/papp 6*660L Papir/papp Lift m 3 Glass/metallemb. 1*660L Glass/metallemb. 1*660L 1*140L 2*140L Nytt kjølekabinett Plast Sekker Plastemballasje 1*660L Restavfall 8m 3 Kombicont. Restavfall Lift m 3 EE-avfall bur på EE-avfall 1*2m 3 bur Som nå varemottak Farlig avfall Løst Farlig avfall Pall Intern eller ekstern henteordning

12 Sted: Blindern, BL 21, ZEB-bygningen Standplass: 17 og 18 Adresse: Sem Sælands Vei 2B Dagens løsning: Fra ZEB bygget leveres restavfall til standplass 21 og til standplass 18. Papir/papp leveres til standplass 17. Ny løsning: 10 m 3 container på standplass 18 fjernes. Her benyttes kun containere på anrop for særskilte ryddeprosjekter og da med sortering av trevirke og jern/metall når det er aktuelt. Restavfall i sekker leveres som nå til standplass 21. Papir/pappbeholdere opprettholdes inntil videre på standplass 17 (trilling er lite hensiktsmessig). Det tillates ikke lagring utendørs av EE-avfall eller farlig avfall. Merknad: Bamsebo barnehage har flere 660 liters beholdere. Antall bør vurderes. Mulig flere brukere på disse. Skjermvegg foran beholdere er for liten og lite pen. Papp/papir 6*660L Papp/papir/kartong 6*660L Glass/metallemb. Glass/metallemb. 2*240 L Vurderes Plast Plastemballasje 1*660 L Restavfall 10m 3 container (SP18) bruk av SP 21 Restavfall Sekker leveres standplass 21 Kun ryddecontainere ved behov EE-avfall EE-avfall 2 m 3 bur Intern eller ekstern Farlig avfall Farlig avfall Pall Risikoavfall 1*50 L Risikoavfall 1*50 L henteordning

13 Sted: Blindern, BL23 og BL24 Kjemibygningen og Fysikkbygningen Standplass: 19 Adresse: Sem Sælands Vei 26 Dagens løsning: Ved standplass 19 er det en miljøstasjon for farlig avfall, lager for risikoavfall, container til lab-glass, åpen 10 m 3 til restavfall og et større antall 660L beholdere. Ny løsning: Standplass 19 kan dekke store deler av behovene for kjemi og fysikkbyggene- inklusiv Standplass 20 og 22. Adkomsten for lastebiler kan for ytre del dekkes av kjøretøy med 3,7 m totalhøyde og indre del av kjøretøy med 3,3 m totalhøyde (krever lavbygget ). Innerst i gården plasseres en kort og lavbygget med løftevender for papir/papp. I tillegg løftevender på rampe. Denne tar hånd om all papir/papp fra de tilhørende deler av fysikk og kjemibygning inkl. varemottak. Utenfor gangbro etableres en ny rampe for to er og en labglass-container. Det er behov for å bygge en enkel stålplattformsrampe. Noen P-plasser flyttes/avvikles. Videre vil avviklingen av papir/papp på standplass 22 redusere brannfaren. Logistikkmessig er det viktig at papir/papp-beholdere plasseres i bygget på en slik måte at det er lett å få de videre til er. Behovet for internt utstyr er ikke beregnet. Papir/papp 12*660L Papir/papp 2*20 m 3 En i indre del og en i ytre. Komprimatorer Glass/metallemb. Glass/metallemb. 1*660L Laboratorieglass 10 m 3 container Laboratorieglass 10 m 3 Spesialfraksjon til Glava eller inert deponi container 2*140L Vurderes Plast 1*660L Plastemballasje 1*660L Eventuelt kan HSM-presse ved varemottak benyttes til å presse plastballer Restavfall 7*660L + 10 m 3 container Restavfall 20 m 3 Komprimator EE-avfall 2*2 m 3 bur EE-avfall 2*2 m 3 bur Farlig avfall Miljøcontainer Farlig avfall Miljøcontainer Risikoavfall Eget lager Risikoavfall Eget lager

14 Sted: Blindern, BL 24 Fysikkbygningen Vestre Del Standplass: 20 Adresse: Sem Sælands Vei 24 Dagens Løsning: Beholdere og container på P-plassen. Ny løsning: Avfallet fra Fysikkbygningen vestre del leveres på standplass 19, se beskrivelse for denne. Standplass 20 avvikles Papp/papir 10*660L Papir/papp Kun internt Leveres standplass 19 Glass/metallemb. Glass/metallemb. Kun internt Plast Plastemballasje Kun internt Restavfall 20*660L, 1*10 m 3 Restavfall Kun internt

15 Sted: Blindern, BL 24, Fysikkbygningen (Geologi, ZEB-bygget ogfarmasibygget) Standplass: 21 Adresse: Sem Sælands Vei 24 Dagens løsning: En kombinasjon av beholdere på hjul og en 10 m 3 container. Ny løsning: 20m 3 Komprimator erstatter dagens løsning. Restavfall fra Fysikkbygget (østre del), ZEB-bygget (SP17 og SP18), Geologibygget (SP15) og Farmasibyggget (SP23) leveres også her. Andre avfallstyper fra ovennevnte bygg se aktuell standplass. Papp/papir Papir/papp Glass/metallemb. Glass/metallemb. Plast Plastemballasje Restavfall 9*660L + Restavfall 20 m 3 10 m 3 container Komprimator

16 Sted: Blindern, BL 24, Fysikkbygningen, Østre del Standplass: 22 Adresse: Sem Sælands Vei 24 Dagens løsning: En rekke beholdere i portrom. Det er laget et lite skur for avfallsbeholdere, men det er bare plass til EE-avfall, da deler av dette overbygget brukes som røykerom. Bakgården fremstår med lav estetisk kvalitet. Ny løsning: Overbygg i bakgården kan benyttes til lagring av EE-avfall, om det overhodet ikke finnes andre rom å lagre dette i. Alle andre 660 liters beholdere avvikles og papir/papp leveres standplass 19. Papp/papir 10*660L Papp/papir/kartong 0 Glass/metallemb. Glass/metallemb. 0 0 Plast Plastemballasje 0 Restavfall Restavfall 0 EE-avfall 2*2m 3 bur EE-avfall 2*2m 3 bur Vurder alternativt lager inne.

17 Sted: Blindern, BL 25, Farmasibygningen Standplass: 23 Adresse: Sem Sælands Vei 3 Dagens løsning: Pappbeholdere, beholdere for glass/metallemvballasje, EE-avfall og risikoavfall. Ny løsning: Farmasibygningen burde ikke hatt noe avfallsløsning, da adkomsten er trang og enhver plassering er potensielt brannfarlig. Inntil videre foreslås dagens løsning i hovedsak videreført. Papir/papp 3 X 240L, 2 X 660L, 1 X 240L (makulator) Papir/papp 3 X 240L, 2 X 660L, 1 X 240L (makulator) Glass/metallemb. 6 X 240L Glass/metallemb. 1*660L Plast Plastemballasje 1*660L Restavfall 1*240L Restavfall Leveres SP21 EE-avfall Paller EE-avfall 1*2 m 3 bur Farlig avfall Pall/kasser ute Farlig avfall Pall Intern eller ekstern henteordning Risikoavfall 1*50L Risikoavfall 1*50L Drøftes

18 Sted: Blindern, BL 26 Svein Rosselands hus Standplass: 24 Adresse: Sem Sælands Vei 13 Dagens løsning: er at det er 3 *660L til papir/papp. Restavfall leveres standplass 20. Ny løsning: Siden standplass 20 foreslås avviklet, kan levering av restavfall flyttes til standplass 16 (Helga Enghs hus). Ellers ingen endring Papp/papir 3*660L Papp/papir/kartong 3*660L Glass/metallemb. Glass/metallemb. Leveres SP16 Plast Plastemballasje Leveres SP16 Restavfall Restavfall Leveres SP16 EE-avfall EE-avfall Leveres SP16 Farlig Avfall Farlig Avfall Intern eller ekstern henteordning

19 Sted: Chateau Neuf Standplass: 25 Adresse: Slemdalsveien 15 Dagens løsning: Det leies to små er til hhv papir/papp og restavfalll - og en container til glass. Ny løsning: Det foreslås å øke størrelsen på ene til 20 m 3 samt å vurdere nedgravd løsning på glass/metall. Inntil videre benyttes containerløsning, som blir reserveløsning om ikke nedgravd løsning kan realiseres. Videre må plastfolie og matavfall sorteres. Serveringsvirksomheten bør bruke gjenvinnbare eller komposterbare glass Papp/papir 1 X 660L, 1 Papp/papir/kartong 1 X 20 m 3 X 10 m 3 Glass/metallemb. 1* 8 m 3 container Glass/metallemb. Nedgravd 3-5m 3 Må ha en åpning som gjør at større volum kan tømmes ned 4*140L 2 stk Kjølekabinett Plast Plastemballasje 1*660L + løsning for plastglass Restavfall 4 X 240L, 1 X 10 m 3 Restavfall 1 X 20 m 3 Plastglass kan enten komposteres eller gjenvinnes. EE-avfall 1 X 2 m 3 bur EE-avfall 1 X 2 m 3 bur Farlig avfall Farlig avfall Pall Intern eller ekstern henteordning

20 Sted: Domus Medica GA 01 Standplass: 26 Adresse: Sognsvannsveien 9 Dagens løsning: Drøftes ikke, da nye løsning er under etablering. Ny løsning: Vil omfatte er til papir/papp og restavfall, containere til treverk og jern/metall. Prosjektet er under gjennomføring. I tillegg sorteres glass. Det er etablert gode lagre for farlig avfall, EE-avfall, Risikoavfall og Radioaktivt avfall. Papp/papir 20m 3 Papp/papir/kartong 20m 3 20m 3 Glass/metallemb. 2*240L Glass/metallemb. 2*240L 1*140L Bør vurderes (m kjølekabinett eller lage kjølerom) Plast Plastemballasje 1*660 L Under omlegging Restavfall 20m 3 Restavfall 20m 3 Under omlegging EEavfall EEavfall 2*2 m 3 bur Farlig avfall Farlig avfall Eget lager Risikoavfall Risikoavfall Eget lager Radioaktivt avfall Radioaktivt avfall Eget lager

21 Sted: Domus Medica GA21 Standplass: 27 Adresse: Sognsvannsveien 9 Ved befaring i mai var det ingen avfallsløsning på standplass 27. Det er kjent at ombygging av kantinen pågår og ny avfallsløsning vurderes i forhold til behovet. Papp/papir Papp/papir/kartong Glass/metallemb. Glass/metallemb. Plast Plastemballasje Restavfall Restavfall

22 Sted: Domus Medica, GA02 Standplass: 28 Adresse: Sognsvannsveien 10 Denne standplassen driftes så langt av Rikshospitalet. Vi har ikke blitt orientert om hvorvidt UiO har operativ virksomhet her. Utstyr ukjent, men fra utsiden ser det ut til være flere containere og er. Papp/papir Papp/papir/kartong Glass/metallemb. Glass/metallemb. Plast Plastemballasje Restavfall Restavfall

23 Sted: Kristen Nygaards hus GA04 Standplass: 29 Adresse: Gaustadalleen 23 A Dagens løsning: Består av 660L beholdere til papir/papp, glass og en åpen 10 m 3 container i lukket garasje. Det er mye matavfall her og de hygieniske forholdene vurderes som lite tilfredsstillende. Ny løsning: Løsningen for papir/papp, glass og EE-avfall opprettholdes. Container for restavfall byttes ut med en liten og spesialtilpasset. Kantine i bygget må sortere matavfall, og det foreslås å levere dette i kjølerom i GA06. Papir/papp 7 *660L Papir/papp 7 *660L Glass/metallemb. 1*240L Glass/metallemb. 1*240L Leveres standplass 30 Ole Johan Dahls Hus Plast Plastemballasje 1*660L Leveres standplass 30 Ole Johan Dahls Hus Restavfall 1*10m3 Restavfall 1 * spesial Maks 5,0 m lang bygget 10m3 inne i garasjen EE-Avfall 1*2m3 bur EE-Avfall 1*2m3 bur Farlig avfall Farlig avfall Pall Leveres standplass 30 Ole Johan Dahls Hus

24 Sted: Ole Johan Dahls hus, GA06 Standplass: 30 Adresse: Gaustadalleen 23 B Dagens løsning: Bygget er nytt og det er tilrettelagt for kildesortering og bruk av er. Mulighetene er i liten grad utnyttet. Ny løsning: Det foreslås å sette inn to er og sortering av plast, glass/metall, matavfall, EE-avfall, Farlig avfall. Dette er et av byggene det er enklest å innføre kildesortering i. Kjølerom for matavfall er nytt og det er et låst lagerrom tiltenkt farlig avfall Papir/papp 19 X 240L, 1 X L, Papir/papp 20 m 3 4 X 240L (makulator) Glass/metallemb. 3 X 240L Glass/metallemb. 3*660L 6*140L I nytt kjølerom Plast Plastemballasje 2*660L Isopor Isopor 1*1200L Restavfall 1 X L Restavfall 20 m 3 EE-avfall 2*2m 3 bur EE-avfall 2*2 m 3 bur Farlig avfall Farlig avfall Pall Intern eller ekstern henteordning Risikoavfall

25 Sted: Harald Schelderups hus, GA09 Standplass: 31 Adresse: Forskningsveien 3A Dagens løsning: Denne preges av for lite volum til avfall, slik at det oppstår uhygieniske og lite estetiske forhold. Synlige problemer med måker, trolig også rotter. Ny løsning: Det foreslås å sette inn to er og få åpnet kjølerommet så det kan sorteres matavfall. Videre sorteres også plastfolie Papir/papp 20 X 240L, Papir/papp 18 m 3 Ny 4 X 660L, 2 X 240L???? Glass/metallemb. 1 X 240L Glass/metallemb. 2*240L 4*140L Plasseres i kjølerom Plast Plastemballasje 1*660L Ny Isopor Isopor 1*1200L Ny Restavfall 8 X 660L, Restavfall 18 m 3 Ny 1 X L EE-avfall EE-avfall 2m3 bur Farlig avfall Farlig avfall Pall Intern eller ekstern henteordning

26 Sted: Kristen Nygaards hus og Ole Johan Dahls hus Standplass: 33 og 35 Adresse: Gaustadalleen 21 Hjellnes Consult as har i samsvar med avtale ikke vurdert løsningene for Forskningsparken. Papir/papp Papir/papp Glass/metallemb. Glass/metallemb. Plast Plastemballasje Restavfall Restavfall

27 Sted: Universitetets barnehage, GA 15 Standplass: 34 Adresse: Gaustadalleen 7 Barnehagen har små avfallsmengder og det foreslås ingen vesentlig endring utover økt kildesortering og større beholdere. Papp/papir 1*660L Papp/papir/kartong 1*660L Glass/metallemb. Glass/metallemb. 1*240 L Vurderes Plast Plastemballasje 1*660L + sekkestativ Restavfall 4*360L Restavfall 2*660L

28 Sted: Tannlegehøgskolen, GV01/02 Standplass: 38 Adresse: Geitmyrsveien 71 Dagens løsning: Det odontologiske fakultet har felles avfallsløsning med Folkehelseinstutttet og man har felles for restavall og papp/papir, videre har man kildesorteringsløsning (standplass) inne i pakeringingskjeller. Ny løsning: Det foreslåes ingen vesentlige endringer, men det genereres svært mye risikoavfall på denne adressen og rutinene for å separere ordinært restavfall fra risikoavfall bør gjennomgås. Papir/papp Komprimator felles med folkehelseinstituttet Papir/papp Komprimator felles med folkehelseinstituttet Trenger innvendig sorteringsutstyr Glass/metallemb. Glass/metallemb. 1*660L Vurderes Plast 1*240 l Plastemballasje 1*660 l + sekkestativer Restavfall Komprimator felles med folkehelseinstituttet Restavfall Komprimator felles med folkehelseinstituttet Trenger innvendig sorteringsutstyr. EE-avfall 2*2m 3 Bur EE-avfall 2*2m 3 Bur Farlig avfall Liten Miljøcontainer Henteordning fra renovatør leies Risikoavfall 1*660L Risikoavfall 1*660L Rutiner for sortering bør gjennomgås.

29 Sted: Frederik Holsts hus, GV06 Standplass: 39 Adresse: Kirkeveien 166 Dagens løsning: Er felles med Rikshospitalet og inkluderer bruk av på restavfall. Pga at dagens samarbeidsløsning fungerer bra og det ikke er lett å gjøre omfattende endringer her, anbefales det i første rekke å videreføre dagens løsninger. Ny løsning: Viderefør dagens løsning, og inkluder sortering av glass/metall, vurder utsortering av matavfall senere. Papir/papp 7 X 240L, 1 X 660L,3 X 240L (makulator) Papir/papp 7 X 240L, 1 X 660L,3 X 240L (makulator) Glass/metallemb. Glass/metallemb. 1*660 L Vurderes seneree Plast 1*240L Plastemballasje 1*660L + sekkestativ Restavfall 10m3 med Rikshospitalet Restavfall 10m3 med Rikshospitalet Behov for innvendig utstyr EE-avfall 2*2m 3 Bur EE-avfall 2*2m 3 Bur Farlig Avfall Farlig Avfall Pall Intern eller ekstern henteordning

30 Sted: Karl Johans gate, SE01/02/03/04/05, Domus Bibliotheca Standplass: 40 Adresse: Karl Johans Gate 47 Dagens løsning: Økonomigården har mottak fra av avfall fra Domus Bibliotheca. Det er store mengder avfall her nå. Ny løsning: Økomomigården foreslås utstyrt med to er, kjølekabinett og en enkel miljøstasjon for farlig avfall. Økonomigården kan dermed ta i mot avfall fra standplass 41, Domus Media, Aulakjelleren med mer og standplass 42, Domus Academica. Med bruk av er vil kapasiteten til å ta imot avfall øke og hentefrekvensen vil gå ned. Sorteringsløsningen utvides med plastfolie og matavfall fra Aulakjelleren + arrangementer i D.M+D.B. Papir/papp 2*660L+8*240L Papir/papp 1*20 m 3 Ny Glass/metallemb. 1*240L Glass/metallemb. 1*660L Dobbelt I garasjebygg kjølekabinett+2*140l Plast Plastemballasje 1*660L Samt sekkestativer Restavfall 4*660L+1*10m 3 Restavfall 1*20m 3 Ny Trevirke 1*10m 3 container Ny Jern/metall 1*10m 3 container Ny EE-avfall Bur Bur 1*2m 3 Kan ta EEavfall fra andre bygg i området Farlig Avfall Pall Pall Kan ta FA fra andre bygg i området

31 Sted: Karl Johans gate, SE01/02/03/04/05, Domus Media Standplass: 41 Adresse: Karl Johans Gate 47 Dagens løsning: Plasbeholdere med to og fire hjul utenfor bygget. Ny løsning: Innendørs oppsamlingsutstyr tømmes i økonomigården (standplass 40). Dette vil fjerne skjemmende avfallsbeholdere fra utsiden av bygget, redusere problemet med at tiggere og andre roter i avfallsbeholdere samt gi reduserte transportkostnader. Standplass 41 vil derfor opphøre, Formulering endres:muligens med unntak av som mottak av EE-avfall. Det bør vurderes anskaffelse av en elektrisk vogn til frakt av avfallsfraksjoner fra DM til økonomigården (særlig relevant på vinterstid). Gjennom dialog med renholdere har det fremkommet levering i økonomigården er realiserbar. Papp/papir 5 X 240L, 2 X 660L, 6 X 240 L, 2 X 240 L (makulator) Papp/papir/kartong 5 X 240L, 6 X 240 L, 2 X 240 L (makulator) Kun innendørs utstyr, leveres Økonomigård standplass 40 Glass/metallemb. 1*240 L Glass/metallemb. 1*240 L 2*140l Plast Plastfolie Sekkestativ Alt. emballasje Restavfall Restavfall Sekker EE-avfall 1*2m 3 bur EE-avfall 1*2m 3 bur Lagerrom Farlig avfall Farlig avfall Leveres Økonomigården

32 Sted: Karl Johans gate, SE01/02/03/04/05, Domus Academica Standplass: 42 Adresse: Karl Johans Gate 47 Dagens løsning: Lokalisert inne i en bakgård. Løsningen vurderes som skjemmende og utgjør en potensiell brannrisiko. I samråd med renholdspersonell er det vurdert at man kan levere avfall til standplass i økonomigården Ny løsning: Alle avfallsfraksjoner leveres til standplass i økonomigården standplass 40. Det bør vurderes anskaffelse av en elektrisk vogn til frakt av avfallsfraksjoner fra DA til økonomigården (særlig relevant på vinterstid). Gjennom dialog med renholdere har det fremkommet levering i økonomigården er realiserbar. Standplass 42 avvikles. Papp/papir 5 X 240L, 5 X 660L, 4 X 240L (sikkerhets- makulering) Papp/papir/kartong 5 X 240L 4 X 240L (sikkerhetsmakulering) Leveres Økonomigården. Vurder bruk av el.tralle Glass/metallemb. 1*240L Glass/metallemb. 1*240L Plast Plastfolie Alt. emballasje Restavfall 2*660L Restavfall Sekker EE-avfall EE-avfall Farlig Avfall Farlig Avfall

33 Sted: Frederiks gate, SE06, Historisk Museum Standplass: 43 Adresse: Frederiks Gate 2 Dagens løsning: Sett i betraktning av volumene, området og plasseringen mellom Historisk Museum og Nasjonalmuseet for kunst og kultur, er avfallsløsningen verken estetisk tilfredsstillende, praktisk eller sikker. Ny løsning: Det foreslås å sette ned tre nedgravde beholdere på 3-5 m 3 for glass/metall, Papir/papp og restavfall. Disse utstyres med adgangskontroll og evt. nivåmåler for å varsle behov for tømming. Denne løsningen krever behandling etter PBL. Det suppleres med ryddecontainere de dagene det skiftes ut utstillinger. Det er trolig ikke behov for en permanent ryddecontainer. Plastfolie og isopor sorteres inne og leveres i økomomigården i Fredriks gate 3. sortering vurderes senere, da volumene er små. Papir/papp 2*660L Papir/papp Nedgravd 3-5 m 3 Glass/metallemb. 1*240L Glass/metallemb. Nedgravd 3-5 m 3 Vurderes senere Plast Plastfolie Sekkestativ Hentes til Øk.gård Alt. emballasje Restavfall 3*660L+1*10m 3 Restavfall Nedgravd 3-5 m 3 EE-avfall EE-avfall Pall Hentes til Øk.gård Farlig avfall Farlig avfall Pall

34 Sted: Frederiks gate, SE07, Oldsakssamlingen Standplass: 44 Adresse: Frederiks Gate 3 Dagens løsning: Bygget ligger på andre siden av Frederiks gate enn de øvrige sentrumsbygningene og avfallsmengdene er små. Ny løsning: Fjern 10 m 3 container for usortert avfall og ikke tillat levering av EEavfall og farlig avfall utendørs. Disse typene avfall kan leveres i Økonomigården skrått over Frederiks gate. Papir/papp 2*660L Papir/papp 2*660L Glass/metallemb. Glass/metallemb. 1*240L Vurderes Plast Plastemballasje 1*660L Samt sekkestativer Restavfall 2*660L+ 1*10 Restavfall 2*660L EE-avfall Farlig avfall m 3 container Ute bak container Ute bak container EE-avfall Ikke etablert Leveres Økonomigården, lokalt avlåst mottak I SE07 kan vurderes Farlig avfall Ikke etablert Leveres Økonomigården

35 Sted: Vikingskiphuset, SE09 Standplass: 45 Adresse: Huk Aveny 35 Dagens løsning: Dagens løsning foreslås videreført, men med utvidet sortering. Ny løsning: Plastfolie og glass- og metallemballasje anbefales sortert som nye avfallstyper. Selvtømmende beholder for pantbar emballasje eller panteautomat kan vurderes. Papp/papir 6 X 660L Papp/papir/kartong 6 X 660L Som før Glass/metallemb. Glass/metallemb. 1*240L Ny Plast Plastfolie 1*660L Samt sekkestativ Alt. emballasje Restavfall 7 X 660L Restavfall 7 X 660L Som før

36 Sted: Observatoriet, SE 37/38 Standplass: 50 Adresse: Observatoriegata 1 Dagens løsning foreslås opprettholdt inntil videre. Små volumer. Papir/papp 1*660L Papir/papp 1*660L Ingen endring Glass/metallemb. Glass/metallemb. Plast Plastemballasje Restavfall 1*660L Restavfall 1*660L Ingen endring

37 Sted: Botanisk hage, TØ01-10 Standplass: 54 som er sammenslåing av 53, 54, 55, 56 Adresse: Sars Gate 1 Dagens løsning: Er basert på at hvert bygg har sin egen løsning. Andre utfordringer her er mye avfall fra uteområder og kompleks drift. Ny løsning: Baserer seg på forslag fra lokal driftsledelse om å lage en gjenvinningsstasjon for Tøyen på/ved Kompostplassen (54). Her settes det opp er for papir/papp og restavfall, og containere for trevirke og Jern/metall. Kildesorteringen utvides til å omfatte plastfolie. Avfall fra friområdene bør sorteres i: papir/papp, plastfolie og restavfall. I tillegg i glass/metall og panteflasker. Logistikk løses ved bruk av driftsavdelingens kjøretøy/maskiner. Papir/papp 4*660L+12*240L Papir/papp 20 m 3 Ny Komprimator Glass/metallemb. 1 * 660L, 1 * 5000L Glass/metallemb. 1*660 L Evt levering i nedgravd 3-5 m 3 Vurderes Plast Plastemballasje 1*660L Samt sekkestativer Restavfall 7*660L+2*20 m 3 Restavfall 20 m 3 Ny container+1*8 m 3 container Komprimator Hageavfall Plate Plate Komposteres EE-avfall Bur, ute EE-avfall 2*2m 3 bur Innelåst Trevirke 10m 3 Ny Container Jern/Metall 10m 3 Ny Container Risikoavfall 1*50L Risikoavfall 1*50L 1*50L Farlig Avfall Egen løsning Farlig Avfall Egen løsning Egen løsning Zoologisk Farlig avfall EA Farlig avfall EA Miljøcontainer Plassering drøftes

38 Sted: Botanisk hage, TØ Tøyen Hovedgård og Botanisk museum Standplass: 57 og 58 Adresse: Sars' Gate 1 Dagens løsning: Tømming av 660 liters beholdere, der det sorteres i papir/papp og restavfall. Det står 9 stk. 660 liters beholdere på 58 og 7 stk. på 57. Ny løsning: Standplass 57 foreslås avviklet ved at det benyttes egne beholdere som står på standplass 57, og tømmes i er på standplass 54. Intern transport gjøres med egne kjøretøy. Det foreslås brukt 5*660 liters beholdere til dette formålet. Utstyr til standplass 57 er derfor ikke beskrevet under. For standplass 58 foreslås det som hovedløsning å sette inn 3 nedgravde beholdere på 3-5 m 3. Disse plasseres mellom uthuset og Tøyen Hovedgård. Utforming over bakken må velges ut fra hva som landskapsmessig passer i området. Disse brukes også til kildesortert avfall fra friområdene i Botanisk hage. Avfall fra friområdene bør sorteres i: papir/papp, plastfolie og restavfall. I tillegg i glass/metall og panteflasker. Papir/papp 7*660L Papir/papp Nedgravd 3-5m 3 løsning Glass/metallemb. 2*240L Glass/metallemb. Nedgravd 3-5m 3 løsning 2*140L I kjølekabinett Plast Plastemballasje 1*660L v. Uthuset Restavfall 9*660L Restavfall Nedgravd 3-5m 3 løsning Isopor Isopor 1*1200L Plassering drøftes EE-avfall 2*240L EE-avfall 1*2m 3 bur Plassering drøftes Farlig avfall Farlig avfall Pall i verksted v 58 Hentes til miljøstasjon

Sammenstilling grunnlagsopplysninger

Sammenstilling grunnlagsopplysninger UiO Plan for avfallshåndtering Sammenstilling grunnlagsopplysninger Datagrunnlag og observasjoner Dato:17.6.2014 Innholdsfortegnelse: Om UiO & Eiendomsavdelingen Bygningsmassen Omfang renovasjon Avfallstyper

Detaljer

Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014

Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014 Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014 Analyse/stikkprøver av restavfall fra beholdere/sekker og containere Formål Plukkanalyse UiO, oktober 2014 o Kartlegge sammensetningen av

Detaljer

Resultater & Vurderinger

Resultater & Vurderinger Resultater & Vurderinger Utarbeidet av Hjellnes Consult as 27. mai 2015 Type testbeholdere Plukkanalyse UiO Mai 2015 3 typer innendørs: Røros, Waste Honey, Bermuda Quatro 2 typer utendørs: Artcher, Stumpf

Detaljer

UTSTYR. Til kildesortering

UTSTYR. Til kildesortering UTSTYR Til kildesortering I de fleste virksomheter er det ofte samsvar mellom en miljøriktig og kostnadseffektiv avfallshåndtering. Det skal lønne seg å kildesortere. For å lykkes med dette er tilrettelegging

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

En utstyrsguide for en miljøbevisst arbeidsplass. Produkt katalog

En utstyrsguide for en miljøbevisst arbeidsplass. Produkt katalog En utstyrsguide for en miljøbevisst arbeidsplass Produkt katalog DUNKER OG BEHOLDERE Beholder 140 ltr. Volum: 140 liter. Utv. mål (LxBxH): 555 x 480 x 1045 mm. Egenvekt: 11,1 kg. Beholder 240 ltr. Volum:

Detaljer

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Plastemballasje Det har kommet flere ytringer fra publikum med ønske om utsortering av plastemballasje i husholdningene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON LARVIK KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 17. JUNI 2009 KOU 2010:1 Avfall 2010-2013, Larvik kommune Side 2 POLITISK BEHANDLING Kommunestyrets vedtak (sak 091/09) fra

Detaljer

5 Logistikk - Løsninger for avfallshåndtering

5 Logistikk - Løsninger for avfallshåndtering 5 Logistikk - Løsninger for avfallshåndtering Plassering av anlegg for avfallshåndtering utvendig 5.0 Bakgrunn Vi var i utgangspunktet bedt om å se på to løsninger for avfallshåndtering. Som hovedløsning

Detaljer

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING Grimstad kommune PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING GRIMSTAD KOMMUNE HAVN Foto: Johnny Foss Sign. Inger Aaseby Skorstad Grimstad havn, plan for avfallshåndtering revidert 8.2.2012 Side 1 av 8 Innledning: Grimstad

Detaljer

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for håndtering av husholdnigsavfall

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for håndtering av husholdnigsavfall Retningslinjer for avfall Retningslinjer for håndtering av husholdnigsavfall Arendal, Froland og Grimstad kommuner Vedtatt i Arendal bystyre den 24.11.16 Froland kommunestyre den 4.12.16 Grimstad kommunestyre

Detaljer

NOTAT oppsamlingsutstyr

NOTAT oppsamlingsutstyr NOTAT oppsamlingsutstyr Det vises til vedtak i Utvalg for samfunn og miljø der Follo Ren IKS bes framlegge et notat til kommunestyret 15.12.10 i forhold til praktisk gjennomførbarhet med tanke på - de

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN. 1. Innledning Løsninger for avfallshåndtering skal tas hensyn til så tidlig som mulig i planarbeider*.

RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN. 1. Innledning Løsninger for avfallshåndtering skal tas hensyn til så tidlig som mulig i planarbeider*. Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN Det henvises til kapittel 3 i Renovasjonsforskriften for Farsund kommune og Lyngdal kommune.

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

Avfallsplan UiO spørreundersøkelse

Avfallsplan UiO spørreundersøkelse Avfallsplan UiO spørreundersøkelse 28.10.2014 Eiendomsavdelingen skaper rom for et fremragende universitet hver dag Omfang 72 invitasjoner 41 leverte svar 1 påbegynt 3 1. Bygninger og type virksomhet Mange

Detaljer

Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering

Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering Effektive avfallsrom dimensjonering, beliggenhet og utstyr Morten Tønseth EnviroPac AS Hva er vi for hvem? Med utgangspunkt i ledende og

Detaljer

Utfordringer med innsamling av avfall

Utfordringer med innsamling av avfall Oslo kommune Renovasjonsetaten Utfordringer med innsamling av avfall E2014 Sektorseminar ressursutnyttelse 28.08.2014 Overingeniør Ingunn Dale Samset Presentasjon Renovasjonsetatens tjenesteproduksjon

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Snåsa, Verran og Steinkjer kommune Gjeldende fra 1.1.2016 Disse retningslinjene er utarbeidet med hjemmel i Forskrift om avfall 2 vedtatt i Snåsa kommune.,

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Plukkanalyse. Restavfall fra gjenvinningsstasjoner, høsten 2009

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Plukkanalyse. Restavfall fra gjenvinningsstasjoner, høsten 2009 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen Plukkanalyse, høsten 2009 april 2010 Innholdsfortegnelse PROSJEKTRAPPORT... 3 1. INNLEDNING... 4 2. INNSAMLING OG PRØVEUTTAK... 4 2.1 GJENNOMFØRING... 4 2.2 INNDELING

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor og hvordan? 3. Miljøkartlegging 4. Miljøsanering 5. Kildesortering og organisering på byggeplass 6. Hvordan

Detaljer

Renovasjonsordning i Stavanger sentrum. Tor Larsen BMU - Fagavdeling renovasjon

Renovasjonsordning i Stavanger sentrum. Tor Larsen BMU - Fagavdeling renovasjon Renovasjonsordning i Stavanger sentrum Tor Larsen BMU - Fagavdeling renovasjon Ikke alle fornøyd. Avfallsmengder i sentrum Avfallet stammer fra ca. 310 husholdningsabonnenter og ca. 3700 ansatte. (Gårs-?)dagens

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS Miljøverndepartementet Pb. 8013 Dep, 0030 Oslo Forslag til endring av forurensningsloven Kommunenes mulighet til å pålegge besittere av næringsavfall tilknytning til ny avfallsinfrastruktur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5,2.etg Møtedato: 09.12.2016 Klokkeslett: 09:00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

ANSKAFFELSE AV TJENESTER VEDRØRENDE INNSAMLING OG TRANSPORT AV HUSHOLDNINGSAVFALL I BÆRUM KOMMUNE DIALOGKONFERANSE.

ANSKAFFELSE AV TJENESTER VEDRØRENDE INNSAMLING OG TRANSPORT AV HUSHOLDNINGSAVFALL I BÆRUM KOMMUNE DIALOGKONFERANSE. BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON ANSKAFFELSE AV TJENESTER VEDRØRENDE INNSAMLING OG TRANSPORT AV HUSHOLDNINGSAVFALL I BÆRUM KOMMUNE DIALOGKONFERANSE saksnr 15/150576 TIDSPUNKT: 16.12.2015 KL. 09:00

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune RENOVASJONSFORSKRIFT FOR Aurskog-Høland Kommune Innholdsfortegnelse: 1 Formål 2 Virkeområde 3 Delegasjon 4 Definisjoner 5 Kommunal innsamling 6 Kommunens plikter 7 Abonnentens plikter 8 Atkomst til oppsamlingsenhet

Detaljer

Foranalyserapport. Kildesortering ved de videregående skolene i Østfold

Foranalyserapport. Kildesortering ved de videregående skolene i Østfold Foranalyserapport Kildesortering ved de videregående skolene i Østfold Informasjon fra skolebesøk Fylkesrevisjonen har besøkt fire videregående skoler i Østfold for gjennomgang av status og rutiner på

Detaljer

Retningslinjer for avfall

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for avfall NR 1 Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Disse retningslinjer er utarbeidet med hjemmel i avfallsforskriften 2 vedtatt i Arendal kommune den xxxx, Froland kommune

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

Avfallsløsninger skal sees, men ikke synes!

Avfallsløsninger skal sees, men ikke synes! INNENDØRS AVFALLSLØSNINGER Avfallsløsninger skal sees, men ikke synes! Reduser kostnadene til avfallshåndteringen med smarte kildesorteringsløsninger. Ta kontakt med oss for en gratis avfallsanalyse. tel.

Detaljer

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013 SORTERINGSANALYSE 2013 09.07.2013 Potensialet i restavfallet For første gang kjører GIR en sorteringsanalyse av restavfallet. Årets analyse er en enkel analyse der målet har vært å finne ut hvor mye det

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Andreas Dalen 16-12-11 Oslo : Norges hovedstad 650 000 innbyggere, vokser med 2 % per år 330 000 husholdninger 65 % bor i flerbolighus, 53 % av husholdningene

Detaljer

Retningslinjer for avfallsgebyr

Retningslinjer for avfallsgebyr Retningslinjer for avfallsgebyr Retningslinjer for avfallsgebyr bygger på renovasjonsforskriften 11: 11 Avfallsgebyr 1. Avfallsgebyrets størrelse og eventuelle differensierte gebyrsatser fastsettes hvert

Detaljer

Plan for kildesortering og renovasjon Presentasjon av første fase

Plan for kildesortering og renovasjon Presentasjon av første fase Plan for kildesortering og renovasjon Presentasjon av første fase Beskrivelse og analyse av nåsituasjonen 30. September 2013 Innhold Bakgrunn og forankring Organisering Framgangsmåte Intervjufunn Befaringsfunn

Detaljer

Overgang til avfallsbeholdere enklere avfallshverdag

Overgang til avfallsbeholdere enklere avfallshverdag FULLDISTRIBUSJON LØSNING I MNA-KOMMUNENE FRA 1.OKTOBER 2016 Overgang til avfallsbeholdere enklere avfallshverdag 2 www.mna.no Avfallsbeholderne Alle husholdningene har fått erstattet de gamle sekkestativene

Detaljer

Det grønne skiftet kommer stadig nærmere, og miljø blir et viktigere tema både for privatpersoner og bedrifter.

Det grønne skiftet kommer stadig nærmere, og miljø blir et viktigere tema både for privatpersoner og bedrifter. Det grønne skiftet kommer stadig nærmere, og miljø blir et viktigere tema både for privatpersoner og bedrifter. så mange som 9 av 10 produsenter jobber målrettet med å effektivisere emballasjebruken sin.

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning?

Materialgjenvinning tid for nytenkning? Materialgjenvinning tid for nytenkning? Øivind Brevik, adm.dir. ROAF Romerike Avfallsforedling IKS Ansvarlig avfallshåndtering for Hvorfor materialgjenvinning? Bærekraftig utvikling og knapphet på ressurser,

Detaljer

Eiendomsavdelingen Plan for avfallshåndtering ved UiO

Eiendomsavdelingen Plan for avfallshåndtering ved UiO Eiendomsavdelingen Plan for avfallshåndtering ved UiO 15. desember 2014 2/69 Prosjektorganisasjon og deltakere i utarbeidelse av «Plan for avfallshåndtering ved UiO» Prosjekteier: Drifts- og vedlikeholdsdirektør,

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE Fastsatt av kommunestyre den 09.12.2011 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

Sekker, poser og rekvisita

Sekker, poser og rekvisita Sekker, poser og rekvisita Vårt produktsortiment omfatter alt fra poser og sekker for mindre avfallsbeholdere til solide plastsekker for større bur og plastcontainere. Vi samarbeider med ledende nordiske

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED Avtalen gjelder levering av sortert avfall fra: Dato for loppemarked: Avfallet vil bli levert til følgende gjenvinningsstasjon: Arrangør:

Detaljer

Resultater & Vurderinger

Resultater & Vurderinger Evaluering av beholdere i showroom Resultater & Vurderinger Utarbeidet av Hjellnes Consult as 31. mai 2015 Formål og Metodikk 5 >lbydere har levert >l sammen 22 ulike typer beholdere/ kildesorteringsutstyr

Detaljer

MILJØ- OG AVFALLSLØSNING GALLERI OSLO

MILJØ- OG AVFALLSLØSNING GALLERI OSLO MILJØ- OG AVFALLSLØSNING GALLERI OSLO Miljø- og avfallsløsning på Galleri Oslo Sameiet v/ Malling & Co Forvaltning vil informere alle leietakere om hvilke muligheter og løsninger på renovasjon finnes på

Detaljer

Mulighet for nedgravde containerløsninger i Sandefjord Kommune tar utgangspunkt i;

Mulighet for nedgravde containerløsninger i Sandefjord Kommune tar utgangspunkt i; Kort informasjon om nedgravd containerløsninger. Mulighet for nedgravde containerløsninger i Sandefjord Kommune tar utgangspunkt i; Strategi for undergrunnsoppsamling (juni 2014) Renovasjon i plan- og

Detaljer

Veileder for utendørs avfallsløsninger

Veileder for utendørs avfallsløsninger Veileder for utendørs avfallsløsninger Inkludert Avfallsdesign Utgave 2 Faggruppe avfall og gjenvinning Kommunalteknisk avdeling Asker kommune Sorter avfallet - skap verdier! 1 Innledning Dette er en veileder

Detaljer

Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON CONTAINERTRANSPORT 12-023

Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON CONTAINERTRANSPORT 12-023 Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON CONTAINERTRANSPORT 12-023 INNHOLD 1. GENERELL INFO... 2 2. OMFANG... 2 2.1. Generelle krav... 4 2.2. Skal krav... 4 2.2.1. 4 2.2.2. 4 2.2.3. 4 2.2.4. 4 2.2.5. 5 2.2.6. 5 2.2.7.

Detaljer

Informasjonsmøte ABBL 9. mai 2016 Haakon Braathu Forurensning og renovasjon

Informasjonsmøte ABBL 9. mai 2016 Haakon Braathu Forurensning og renovasjon Ny renovasjonsordning 2016 Informasjonsmøte ABBL 9. mai 2016 Haakon Braathu Forurensning og renovasjon Mer kildesortering i Bærum Fra sekk til beholder og utsortering av matavfall Utsortering av matavfall

Detaljer

Renovasjonsforskrift Side 1

Renovasjonsforskrift Side 1 Renovasjonsforskrift Side 1 Felles forskrift for renovasjon (VESAR-kommunene) Fastsatt i Holmestrand kommunestyre 30.04.2003 i medhold av lov av 13. mars 1981, nr.6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall.

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall. Forslag til ny renovasjonsforskrift for Skien kommune Kap. 1. Generelle bestemmelser 1. Formål Forskriften har som formål å sikre en hensiktsmessig, miljømessig og hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling

Detaljer

Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS

Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS 1 Lukket container (lift). 8-10m 3 Åpen container (lift) sertifisert for kranløft. 8m 3 Åpen container (lift). 10m 3 Avfallsbeholder 140L Avfallsbeholder

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR PYRAMIDEN

AVFALLSPLAN FOR PYRAMIDEN TRUST ARKTIKUGOL AVFALLSPLAN FOR PYRAMIDEN 2013 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for avfallshåndteringen i Pyramiden... 3 3 Ansvar og organisering... 4 4 Avfallskilder... 4 5 Avfallsfraksjoner... 7 Farlig

Detaljer

Carl C. Fon Container as totalleverandør av avfallshåndtering.

Carl C. Fon Container as totalleverandør av avfallshåndtering. Carl C. Fon Container as totalleverandør av avfallshåndtering. Carl C. Fon Container leverer containere og avfallsbeholdere til alle typer avfall. Med vår kunnskap og erfaring bistår vi våre kunder å velge

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010 053/10 Kommunestyret 09.11.2010 046/10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010 053/10 Kommunestyret 09.11.2010 046/10 Side 1 av 7 Lardal kommune Saksbehandler: Britt H. Lie Telefon: 33 15 52 05 Lardal kommunale eiendom JournalpostID: 10/5470 Avfallsordning - Lardal kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

Avfallsstrategi for Sykehuset Østfold

Avfallsstrategi for Sykehuset Østfold 1 / 7 Avfallsstrategi for Sykehuset Østfold 2015-2020. 2 / 7 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 OVERORDNET AVFALLSSTRATEGI... 3 3 MÅL 2015-2020... 3 4 UTDYPING AV MÅLSETNINGENE... 4 4.1 MÅL OM RESSURSEFFEKTIV

Detaljer

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering utendørs Trinnvis innføring av utvidet kildesortering i Oslo 01.10.09 31.12.11. Et permanent prosjekt i regi av. Matavfall i grønn pose, plastemballasje i blå og restavfall i vrengt handlepose. Trinnvis

Detaljer

- Nye henteordninger - Hytteprosjektet. Prosjektpresentasjon

- Nye henteordninger - Hytteprosjektet. Prosjektpresentasjon - Nye henteordninger - Hytteprosjektet Prosjektpresentasjon Starten på det hele.. Vedtak i rep. skapet 4.12.2012 Innføre henteordning for glass- og metallemballasje. Valgfrihet mellom beholder ute eller

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum 1 Innledning... 3 2 Metoder for behandling av avfall... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.1 Dagens løsning på husstandsnivå...

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

Sortering av avfall i burettslag, sameige og tettbygde område

Sortering av avfall i burettslag, sameige og tettbygde område Sortering av avfall i burettslag, sameige og tettbygde område Felles avfallsutstyr gir estetiske nærmiljø. De kan velge mellom fleire typar renovasjonsutstyr. Praktisk utstyr gjer det enkelt å sortere

Detaljer

Fra Prosjekt Plan for avfallshåndtering ved UiO. Til Prosjekt Iverksetting av ny kildesortering ved UiO. Styringsgruppen 12.

Fra Prosjekt Plan for avfallshåndtering ved UiO. Til Prosjekt Iverksetting av ny kildesortering ved UiO. Styringsgruppen 12. Fra Prosjekt Plan for avfallshåndtering ved UiO Til Prosjekt Iverksetting av ny kildesortering ved UiO Styringsgruppen 12. mars 2015 Jorun Hovind / Jorulf Brøvig Silde 3 4 Utarbeide plan for fremtidsrettet,

Detaljer

hjemmekompostering Gratis kurs!

hjemmekompostering Gratis kurs! Begynn med hjemmekompostering Gratis kurs! Hva er kompostering? Kompostering er resirkulering på naturens premisser. I naturen foregår det en stadig resirkulering av organisk materiale. Løvet som faller

Detaljer

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune 1 Innhold Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune... 1 Hentedager for rest- og papiravfall og plastemballasje... 3 Avfallsmottak på Tustna (Bjørndalen)

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM 10.06.2005 Avfallsplan for Longyearbyen 2005-2010. Handlingsprogram 1 1 HANDLINGSPROGRAM År for gjennomføring 2005 2006 2007 2008

Detaljer

Vedlegg 4 Pris- og tilbudsskjema

Vedlegg 4 Pris- og tilbudsskjema Vedlegg 4, Pris- og tilbudsskjema Innhold 1 ANBUDSSAMMENDRAG... 4 1.1 Anbudssammendraget prisskjema for entreprise 1 og 2... 4 1.2 Anbudssammendraget prisskjema for entreprise 3 og 4... 4 2 PRIS- OG TILBUDSSKJEMA,

Detaljer

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hytterenovasjon Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hvem er Innherred Renovasjon? Interkommunalt selskap eid av 9 kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag Ansvar for husholdningsavfall fra 35 000 husstander og 10000

Detaljer

OG AVFALLSGJENVINNING

OG AVFALLSGJENVINNING 2015 året som gikk Kjære kunde/ samarbeidspartner Det gleder oss at dette året kan oppsummeres som et år med mye nytt: nye markeder, produkter og avfallsløsninger. I årets nyhetsbrev kan du blant annet

Detaljer

Vestlendingenes egen miljøbedrift

Vestlendingenes egen miljøbedrift Møte katalog Vestlendingenes egen miljøbedrift 1. Ser at Mette og Tina allerede har korrekturlest, så dette er sikkert super-pirk fra min side: 2. - Kjære leser: ISO-sertifisering (med bindestrek) 3. -

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA.

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. Fastsatt av Kristiansand bystyre 22/06/10 Songdalen kommunestyre 24/06/10 Søgne kommunestyre 17/06/10 Vennesla kommunestyre

Detaljer

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg.

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. Innledning Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. I den hensikt å oppnå en best mulig bruk og forståelse av torgene velger vi å sende ut dette

Detaljer

Nedgravd containerløsning i Vesar

Nedgravd containerløsning i Vesar Nedgravd containerløsning i Vesar Innledning: Vesar har ansvaret for innsamling av avfall fra husholdningene på vegne av kommunene i Vestfold. Vesar har høye målsettinger i forhold til grad av kildesortering

Detaljer

Bør vi slutte å kildesortere?

Bør vi slutte å kildesortere? Rudolf Meissner, fagsjef renovasjon Bør vi slutte å kildesortere? Kildesortering eller sentralsortering? Innhold i foredraget Litt historie om avfallssortering Hvor står vi i dag med kildesorteringen?

Detaljer

Avfall ressurser på av-veie?

Avfall ressurser på av-veie? Avfall ressurser på av-veie? Sandnes og Stavanger renovasjon har blitt IKS, Næring AS, Egenregi AS tilbyr henting og behandling av restavfall, papp & papir, organisk avfall, glass, metall, farlig avfall,

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Dato: 14.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/409 Magnus Nilsson 561. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Bydelsutvalget 13.06.

Dato: 14.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/409 Magnus Nilsson 561. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Bydelsutvalget 13.06. Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 14.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/409 Magnus Nilsson 561 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Bydelsutvalget 13.06.2013

Detaljer

Ta tak i avfallet- la det gå sport i det

Ta tak i avfallet- la det gå sport i det Norsk Rockforbunds miljøfagdag Ta tak i avfallet- la det gå sport i det Frode Syversen Mepex Consult AS Norsk Rockforbunds miljøfagdag 4 april 2014 1 Det er Norge som er best Norsk Rockforbunds miljøfagdag

Detaljer

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Sandnes kommune, ymiljø Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Prosjektnr. 12-0447 smi energi & miljø as - Postboks 8034, 4068 Stavanger - www.smigruppen.no - post@smigruppen.no 1 Innledning

Detaljer

Kommunalteknisk avfallsnorm. Gjesdal, Hå og Klepp kommuner

Kommunalteknisk avfallsnorm. Gjesdal, Hå og Klepp kommuner Kommunalteknisk avfallsnorm Gjesdal, Hå og Klepp kommuner smi energi & miljø as ipark, Prof. O. Hanssensvei 7A, 4021 Stavanger Postboks 8034 Postterminalen, 4068 Stavanger Tlf. 51 87 44 90 Fax. 51 87 43

Detaljer

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Hentekalender 2016 I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Offentlig informasjon Du sorterer, vi gjenvinner! Ved å kildesortere kan hver

Detaljer

Universell utforming av UiO - Campus Blindern Oppgradering i perioden 1994 til 2011. Innlegg på uu-seminar i Bergen 9. juni 2016 Bjarne Aasen MNLA

Universell utforming av UiO - Campus Blindern Oppgradering i perioden 1994 til 2011. Innlegg på uu-seminar i Bergen 9. juni 2016 Bjarne Aasen MNLA Universell utforming av UiO - Campus Blindern Oppgradering i perioden 1994 til 2011 Innlegg på uu-seminar i Bergen 9. juni 2016 Bjarne Aasen MNLA UIO BLINDERNAKSEN - KONKURRANSEPROSJEKT 1925 Blindernplatået

Detaljer

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010 Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon Forundersøkelse plastinnsamling Mars 2010 Renovasjonsundersøkelse Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra en undersøkelse

Detaljer

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan?

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Byggavfall fra problem til ressurs Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Guro Kristine Milli og Mirja Emilia Ottesen 1 Avfallsplaner og kildesortering hvorfor? God planlegging

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR. NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE ( Nedgravde løsninger eller dypoppsamling )

RETNINGSLINJER FOR. NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE ( Nedgravde løsninger eller dypoppsamling ) RETNINGSLINJER FOR NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE ( Nedgravde løsninger eller dypoppsamling ) 1. Versjon: Januar 2008 1. HENSIKTEN MED RETNINGSLINJEN Det har den senere tid kommet flere forespørsler fra private

Detaljer

Tekniske tjenester Vår dato Vår referanse Deres referanse 19.01.2015 VISU/2015/108-1

Tekniske tjenester Vår dato Vår referanse Deres referanse 19.01.2015 VISU/2015/108-1 1 av 6 Deres referanse Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM Vår saksbehandler Direkte telefon Deres dato Vidar Sundseth 72401645 Søknad om endret utslippstillatelse

Detaljer

BESØKSPLAN OG RAPPORT AVFALL

BESØKSPLAN OG RAPPORT AVFALL BESØKSPLAN OG RAPPORT AVFALL Besøkssted Dato Kl Tema BI 01.11.2013 10-12 Kildesortering Gardermoen 11.11.2013 13-15 Kildesortering og avfallssug Jernbaneverket Etter uke 47 N/A Kildesortering Tid: 10:00-11:15

Detaljer

Fra: renovasjon@kongsberg.kommune.no Sendt: fredag, 20. februar 2015 11:11

Fra: renovasjon@kongsberg.kommune.no Sendt: fredag, 20. februar 2015 11:11 Fra: renovasjon@kongsberg.kommune.no Sendt: fredag, 20. februar 2015 11:11 Hei Litt informasjon rundt ny renovasjonsordning til borettslag i Kongsberg Boligbyggelag. Har hatt kontakt med en del av dere

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 10/13

Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 1.november 2013 Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Sted: Kveldroveien 4,

Detaljer

Miljørisikoanalyse NG AS, Norsk Gjenvinning AS, avd. Drammen

Miljørisikoanalyse NG AS, Norsk Gjenvinning AS, avd. Drammen Mottak og omlasting av glass/metall Mottak og omlasting av komplekst metall 12 12 Lasting/lossing av glass- /metall-fraksjonen vil kunne medføre tidvis mye støy til Lasting/lossing av av metallfraksjon

Detaljer

Produktsortiment ved HRR Miljø AS

Produktsortiment ved HRR Miljø AS Produktsortiment ved HRR Miljø AS Vi tar ALT avfall på alvor 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 STATIVER... 5 Returplast stativ, stående... 5 Returplast stativ, vegg... 6 Returplastbur 800

Detaljer

Disposisjon for presentasjonen. Grovavfall er dagens ordninger gode nok? Avfallskonferansen 2008. Avfallshierarkiet. Sentrale prinsipper

Disposisjon for presentasjonen. Grovavfall er dagens ordninger gode nok? Avfallskonferansen 2008. Avfallshierarkiet. Sentrale prinsipper Oslo kommune Disposisjon for presentasjonen Grovavfall er dagens ordninger gode nok? Avfallskonferansen 2008 Innledning Bakgrunn for samarbeidsprosjektet mellom Avfall Norge (AN) og Huseiernes Landsforbund

Detaljer

Fellesarealer Innendørs

Fellesarealer Innendørs Fellesarealer Innendørs Næringsbygg og det offentlige rom Kontoret Kjøpesenteret Kildesortering til kontoret eller andre fellesarealer innendørs Å ha en kildesortering som fungerer er helt avgjørende for

Detaljer

Avfallsløsninger fellesarealer

Avfallsløsninger fellesarealer Avfallsløsninger fellesarealer Velg farger tilpasset miljø Nyutviklet for kjøpesenter! Kildesorteringsstasjoner og to typer benker Trekantmoduler kan settes i sammen Plasseres frittstående eller henges

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

Renovasjonsteknisk veileder (RTV)*

Renovasjonsteknisk veileder (RTV)* Renovasjonsteknisk veileder (RTV)* *Veilederen er under revisjon. Dette dokumentet er gjeldende inntil videre. 1 av 17 Innhold Renovasjonsteknisk veileder (RTV)... 1 Hjemmelsgrunnlag... 3 Forholdet til

Detaljer