Vedlegg 4 Pris- og tilbudsskjema

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 4 Pris- og tilbudsskjema"

Transkript

1 Vedlegg 4, Pris- og tilbudsskjema Innhold 1 ANBUDSSAMMENDRAG Anbudssammendraget prisskjema for entreprise 1 og Anbudssammendraget prisskjema for entreprise 3 og PRIS- OG TILBUDSSKJEMA, ENTREPRISE Fast godtgjørelse drift av gjenvinningsstasjon Mile og Enger, entreprise Pris for omlasting matavfall og restavfall på Mile og Enger, entreprise Pris for transport og containerleie fra Mile, Enger og Lindum, entreprise Transport, containerleie og avsetning avfall fra Mile og Enger, entreprise Garantert minimum antall månedsverk per måned, Mile og Enger, entreprise Pristillegg i fast godtgjørelse i 2.1 ved mengdeøkning over 30 %, entreprise Avbruddskompensasjon fast pris, entreprise Opsjon om diverse tilleggsarbeider, entreprise Opsjon om endrede åpningstider, entreprise Miljødata for utvalgte typer avfall, entreprise Transport utvalgte avfallstyper, entreprise Energigjenvinning utvalgte avfallstyper, entreprise Materialgjenvinning fra restavfall, entreprise PRIS- OG TILBUDSSKJEMA, ENTREPRISE Fast godtgjørelse drift av gjenvinningsstasjonene Follestad, Sande og Svelvik, entreprise Pris for transport og containerleie fra Follestad, Sande, Svelvik og Lyngås, entreprise Transport, containerleie og avsetning av avfall fra Follestad, Sande og Svelvik, entreprise Garantert minimum antall månedsverk per måned, entreprise Pristillegg i fast godtgjørelse i 3.1 ved mengdeøkning over 30 %, entreprise Avbruddskompensasjon fast pris, entreprise Opsjon om diverse tilleggsarbeider, entreprise Opsjon om endrede åpningstider, entreprise Miljødata for utvalgte typer avfall, entreprise Transport utvalgte avfallstyper, Entreprise Energigjenvinning utvalgte avfallstyper, entreprise Side 1

2 3.9.3 Materialgjenvinning fra restavfall, Entreprise PRIS- OG MENGDESKJEMA ENTREPRISE Restavfall fra Lindum og Lyngås, entreprise Prisskjema restavfall, entreprise Avbruddskompensasjon restavfall, fast pris, entreprise Miljødata transport restavfall, entreprise Miljødata energigjenvinning restavfall, entreprise Materialgjenvinning fra restavfall, entreprise Treavfall blandet fra Lindum og Lyngås, entreprise Prisskjema treavfall blandet, entreprise Avbruddskompensasjon treavfall blandet, fast pris, entreprise Miljødata transport treavfall blandet, entreprise Miljødata energigjenvinning treavfall, entreprise Treavfall trykkimpregnert fra Lindum og Lyngås, entreprise Prisskjema treavfall trykkimpregnert, entreprise Avbruddskompensasjon treavfall trykkimpregnert, fast pris, entreprise Gipsavfall fra Lindum og Lyngås, entreprise Prisskjema gipsavfall, entreprise Avbruddskompensasjon gipsavfall, fast pris, entreprise Miljødata for transport gipsavfall, entreprise Materialgjenvinning fra restavfall, Entreprise Jern og metaller fra Lindum og Lyngås, entreprise Prisskjema for jern og metaller, entreprise Avbruddskompensasjon jern og metaller, fast pris, entreprise PRIS- OG TILBUDSSKJEMA ENTREPRISE Bildekk fra alle stasjoner, entreprise Prisskjema for bildekk, entreprise Avbruddskompensasjon bildekk, fast pris, entreprise Miljødata for transport av bildekk, entreprise Materialgjenvinning/energiutnyttelse av bildekk, entreprise Tunge masser fra alle stasjoner, entreprise Prisskjema for tunge masser, entreprise Avbruddskompensasjon tunge masser, fast pris, entreprise Miljødata for transport tunge masser alle stasjoner, entreprise Miljødata for behandling av tunge masser alle stasjoner, entreprise Hageavfall fra alle stasjoner, entreprise Side 2

3 5.3.1 Prisskjema for hageavfall, entreprise Avbruddskompensasjon hageavfall, fast pris, entreprise Miljødata for transport av hageavfall, entreprise Miljødata for behandling av hageavfall, entreprise Asbestholdig avfall fra alle stasjoner, entreprise Prisskjema for asbestholdig avfall, entreprise Avbruddskompensasjon asbestholdig avfall, fast pris, entreprise EE-avfall og bilbatterier alle stasjoner, entreprise Prisskjema for EE-avfall og bilbatterier Avbruddskompensasjon EE-avfall og bilbatterier, fast pris, entreprise Miljødata for behandling og materialgjenvinning av EE-avfall, entreprise Plastemballasje næring alle stasjoner, entreprise Prisskjema for plastemballasje næring, entreprise Avbruddskompensasjon plastemballasje næring, fast pris, entreprise Miljødata for transport plastemballasje næring, entreprise Miljødata for materialgjenvinning plastemballasje, entreprise Tekstiler alle stasjoner, entreprise Prisskjema for tekstiler, entreprise Avbruddskompensasjon tekstiler, fast pris, entreprise Miljødata for ombruk og materialgjenvinning tekstiler, entreprise Side 3

4 1 ANBUDSSAMMENDRAG 1.1 Anbudssammendraget prisskjema for entreprise 1 og 2 Post Beskrivelse Entreprise 1 NOK/år 1 Fast, årlig godtgjørelse, (tabell 2.1/3.1) Entreprise 2 NOK/år 2 Omlasting av matavfall og restavfall (tabell 2.2) 3 Transport, inklusive container( tabell 2.3/3.2) 4 Transport og avsetning av fraksjoner, (tabell 2.4/3.3) Anbudssum per entreprise NOK/år 1.2 Anbudssammendraget prisskjema for entreprise 3 og 4 Fylles kun ut for de delentrepriser hvor det gis tilbud Post Beskrivelse Delentreprise 3 1 Restavfall (tabell 4.1.1) SUM for tilbudte delentrepriser NOK/år 2 Treavfall blandet (tabell 4.2.1) 3 Treavfall trykkimpregnert (tabell 4.3.1) 4 Gipsavfall, (tabell 4.4.1) 5 Jern og metaller (tabell 4.5.1) Delentreprise 4 6 Bildekk (tabell 5.1.1) 7 Tunge masser (tabell 5.2.1) 8 Hageavfall, (tabell 5.3.1) 9 Asbestholdig avfall (tabell 5.4.1) 10 EE-avfall og bilbatterier (tabell 5.5.1) 11 Plastemballasje næringsliv (tabell 5.6.1) 12 Tekstiler (tabell 5.7.1) Side 4

5 Alle priser skal oppgis eks. mva. Eventuelle forbehold er spesifisert i anbudsbrevet. Som sikkerhet vil det bli stilt garanti i: Andre opplysninger: Kontaktperson for tilbyder er:.. den.. underskrift Adresse: Telefon: Telefax Side 5

6 2 PRIS- OG TILBUDSSKJEMA, ENTREPRISE 1 Det er i prisskjemaene lagt til grunn basismengder registrert i 2014 per stasjon. 2.1 Fast godtgjørelse drift av gjenvinningsstasjon Mile og Enger, entreprise 1 Fast godtgjørelse NOK/måned Måneder/år NOK/år Drift av Mile sommer 7 Drift av Mile vinter 5 Drift av Enger sommer 7 Drift av Enger vinter 5 SUM Pris for omlasting matavfall og restavfall på Mile og Enger, entreprise 1 Fast godtgjørelse Tonn/år NOK/tonn NOK/år Omlasting matavfall Mile Omlasting restavfall Mile Omlasting matavfall Enger 537 Omlasting restavfall Enger SUM Pris for transport og containerleie fra Mile, Enger og Lindum, entreprise 1 Avfallstype Stasjon Tonn/år NOK/tonn NOK/år Glass Papp og papir Plastemballasje SUM 2.3 Mile Enger Lindum Mile Enger Lindum Mile Enger Lindum Side 6

7 2.4 Transport, containerleie og avsetning avfall fra Mile og Enger, entreprise 1 Avfallstype Tonn/år NOK/tonn NOK/år Restavfall Treavfall, blandet Treavfall impregnert Gips Jern og metaller SUM 2.4 Transport og containerleie Avsetning Transport og containerleie Avsetning Transport og containerleie Avsetning Transport og containerleie Avsetning Transport og containerleie Avsetning Garantert minimum antall månedsverk per måned, Mile og Enger, entreprise 1 Måned Antall månedsverk Enger + Mile Måned Antall månedsverk Enger + Mile Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum månedsverk/år 2.6 Pristillegg i fast godtgjørelse i 2.1 ved mengdeøkning over 30 %, entreprise 1 Mengdeøkning i % av årlig 30-40% 40-50% over 50% mengde i prisskjema Pristillegg i % av fast godtgjørelse i 2.1 Side 7

8 2.7 Avbruddskompensasjon fast pris, entreprise 1 Gjenstående Før 2-3 år 1-2 år 0-1 år oppstart Mile Enger 2.8 Opsjon om diverse tilleggsarbeider, entreprise 1 Spesifikasjon Enht Pris/enhet NOK Antall/år Leie av hjullaster m/fører Kr/time 25 NOK/år Leie av driftspersonell Kr/time 25 Totalt 2.9 Opsjon om endrede åpningstider, entreprise 1 Oppdragsgiver har rett til å foreta endringer i åpningstidene i kontraktsperioden med måneders varsel. Det skal i prisskjema angis en timepris for forskjellige utvidelser i åpningstiden. Det legges til grunn at det kan bli flere endringer i kontraktsperioden, men at total åpningstid per stasjon ikke kan bli lavere enn ved oppstart. Det er for prisevalueringen lagt inn et alternativ i prisskjema med ekstra morgenåpent en virkedag (2 timer per uke*50 uker), langåpent en virkedag (2 timer per uke * 50 uker) og utvidet åpningstid med 2 timer om lørdag (2 timer per uke*50 uker), samt 5 timer per søndag over 6 søndager. Timeprisen som er oppgitt skal kunne benyttes for andre kombinasjon av mulige endringer i åpningstid. Utvidelse åpningstider Mile Kr per time Antall timer/år NOK/år Utvidelse hverdager 200 Utvidelse lørdager 100 Utvidelse søndager 30 Sum Utvidelse åpningstider Enger Kr per time Antall timer/år NOK/år Utvidelse hverdager 200 Utvidelse lørdager 100 Utvidelse søndager 30 Sum Side 8

9 2.10 Miljødata for utvalgte typer avfall, entreprise 1 Påfølgende skjema skal fylles ut for de angitte avfallstyper. I den grad det ikke er nok plass i tabellene så kan informasjon tas inn i separate vedlegg. Tilleggsinformasjon kan også tas inn i vedlegg Transport utvalgte avfallstyper, entreprise 1 Type avfall Transportrute til sluttbehandling (oppgi navn på avsetningsledd) Blandet trevirke Avstand fra Mile i km Type drivstoff Garantert EURO-klasse Restavfall Energigjenvinning utvalgte avfallstyper, entreprise 1 Type avfall Anlegg for energiutnyttelse Grad av EG % Blandet trevirke Prosess %-andel Fjernvarme %-andel El %-andel Restavfall Det oppgis verdier for 2014 som kan dokumenteres på forespørsel til de respektive anlegg Materialgjenvinning fra restavfall, entreprise 1 Type avfall Type løsning/sortering Andel av potensial vekt-% Jern Avsetningsledd Ikke magnetisk metall Plast Papp/papir Spesifikasjon av eventuell tilleggsinformasjon i vedlegg; Side 9

10 3 PRIS- OG TILBUDSSKJEMA, ENTREPRISE 2 Det er i prisskjemaene lagt til grunn basismengder registrert i 2014 per stasjon. 3.1 Fast godtgjørelse drift av gjenvinningsstasjonene Follestad, Sande og Svelvik, entreprise 2 Fast godtgjørelse NOK/måned Måneder/år NOK/år Drift av Follestad sommer 7 Drift av Follestad vinter 5 Drift av Sande sommer 7 Drift av Sande vinter 5 Drift av Svelvik sommer 7 Drift av Svelvik vinter 5 SUM Pris for transport og containerleie fra Follestad, Sande, Svelvik og Lyngås, entreprise 2 Avfallstype Stasjon Tonn/år NOK/tonn NOK/år Glass Papp og papir Plastemballasje SUM 3.2 Follestad Sande Svelvik Lyngås Follestad Sande Svelvik Lyngås Follestad Sande Svelvik Lyngås Side 10

11 3.3 Transport, containerleie og avsetning av avfall fra Follestad, Sande og Svelvik, entreprise 2 Avfallstype Kostnadsledd Tonn/år NOK/tonn NOK/år Restavfall Treavfall, blandet Treavfall impregnert Gips Jern og metaller SUM 2.4 Transport og containerleie Avsetning Transport og containerleie Avsetning Transport og containerleie Avsetning Transport og containerleie Avsetning Transport og containerleie Avsetning Garantert minimum antall månedsverk per måned, entreprise 2 Måned Antall månedsverk, totalt 3 stasjoner Måned Antall månedsverk, totalt 3 stasjoner Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum månedsverk/år 3.5 Pristillegg i fast godtgjørelse i 3.1 ved mengdeøkning over 30 %, entreprise 2 Mengdeøkning i % av årlig 30-40% 40-50% over 50% mengde i prisskjema Pristillegg i % av fast godtgjørelse i 2.1 Side 11

12 3.6 Avbruddskompensasjon fast pris, entreprise 2 Follestad Sande Svelvik 3.7 Opsjon om diverse tilleggsarbeider, entreprise 2 Spesifikasjon Enht Pris/enhet NOK Antall/år Leie av hjullaster m/fører Kr/time 25 NOK/år Leie av driftspersonell Kr/time 25 Totalt 3.8 Opsjon om endrede åpningstider, entreprise 2 Oppdragsgiver har rett til å foreta endringer i åpningstidene i kontraktsperioden med måneders varsel. Det skal i prisskjema angis en timepris for forskjellige utvidelser i åpningstiden. Det legges til grunn at det kan bli flere endringer i kontraktsperioden, men at total åpningstid per stasjon ikke kan bli lavere enn ved oppstart. Det er for prisevalueringen lagt inn et alternativ i prisskjema med ekstra morgenåpent en virkedag (2 timer per uke*50 uker), langåpent en virkedag (2 timer per uke * 50 uker) og utvidet åpningstid med 2 timer om lørdag (2 timer per uke*50 uker), samt 5 timer per søndag over 6 søndager. Timeprisen som er oppgitt skal kunne benyttes for andre kombinasjon av mulige endringer i åpningstid. Utvidelse åpningstider Follestad Kr per time Antall timer/år NOK/år Utvidelse hverdager 200 Utvidelse lørdager 100 Utvidelse søndager 30 Sum Utvidelse åpningstider Sande Kr per time Antall timer/år NOK/år Utvidelse hverdager 200 Utvidelse lørdager 100 Utvidelse søndager 30 Sum Side 12

13 Utvidelse åpningstider Svelvik Kr per time Antall timer/år Utvidelse hverdager 200 NOK/år Utvidelse lørdager 100 Utvidelse søndager 30 Sum 3.9 Miljødata for utvalgte typer avfall, entreprise 2 Påfølgende skjema skal fylles ut for de angitte avfallstyper. I den grad det ikke er nok plass i tabellene så kan informasjon tas inn i separate vedlegg. Tilleggsinformasjon kan også tas inn i vedlegg Transport utvalgte avfallstyper, Entreprise 2 Type avfall Transportrute til sluttbehandling (oppgi navn på avsetningsledd) Blandet trevirke Avstand fra Follestad i km Type drivstoff Garantert EURO-klasse Restavfall Energigjenvinning utvalgte avfallstyper, entreprise 2 Type avfall Anlegg for energiutnyttelse Grad av EG % Blandet trevirke Prosess %-andel Fjernvarme %-andel El %-andel Restavfall Det oppgis verdier for 2014 som kan dokumenteres på forespørsel til de respektive anlegg Materialgjenvinning fra restavfall, Entreprise 2 Type avfall Type løsning/sortering Andel av potensial vekt-% Jern Avsetningsledd Ikke magnetisk metall Side 13

14 Plast Papp/papir Spesifikasjon av eventuell tilleggsinformasjon i vedlegg; Side 14

15 4 PRIS- OG MENGDESKJEMA ENTREPRISE Restavfall fra Lindum og Lyngås, entreprise Prisskjema restavfall, entreprise 3 Kostnadsledd restavfall Tonn/år NOK/tonn NOK/år Transport og containerleie Avsetning SUM Avbruddskompensasjon restavfall, fast pris, entreprise 3 Fast godtgjørelse Miljødata transport restavfall, entreprise 3 Type avfall Transportrute til sluttbehandling (oppgi navn på avsetningsledd) Avstand fra Lindum km Type drivstoff Garantert EURO-klasse Restavfall Miljødata energigjenvinning restavfall, entreprise 3 Type avfall Anlegg for energiutnyttelse Grad av EG Prosess Fjernvarme El % %-andel %-andel %-andel Restavfall Det oppgis verdier for 2014 som kan dokumenteres på forespørsel til de respektive anlegg Materialgjenvinning fra restavfall, entreprise 3 Type avfall Type løsning/sortering Andel av potensial vekt-% Avsetningsledd Jern Ikke magnetisk metall Side 15

16 Plast Papp/papir 4.2 Treavfall blandet fra Lindum og Lyngås, entreprise Prisskjema treavfall blandet, entreprise 3 Avfallstype kostnadsledd Tonn/år NOK/tonn NOK/år Treavfall, Transport og containerleie 8075 blandet Avsetning 8075 Sum Avbruddskompensasjon treavfall blandet, fast pris, entreprise 3 Fast godtgjørelse Miljødata transport treavfall blandet, entreprise 3 Type avfall Transportrute til sluttbehandling (oppgi navn på avsetningsledd) Avstand fra Lindum km Treavfall, blandet Type drivstoff Garantert EURO-klasse Miljødata energigjenvinning treavfall, entreprise 3 Type avfall Anlegg for energiutnyttelse Grad av EG Prosess Fjernvarme El % %-andel %-andel %-andel Restavfall Det oppgis verdier for 2014 som kan dokumenteres på forespørsel til de respektive anlegg. Side 16

17 4.3 Treavfall trykkimpregnert fra Lindum og Lyngås, entreprise Prisskjema treavfall trykkimpregnert, entreprise 3 Avfallstype kostnadsledd Tonn/år NOK/tonn NOK/år Treavfall, Transport og containerleie 987 impregnert Avsetning 987 Sum Avbruddskompensasjon treavfall trykkimpregnert, fast pris, entreprise 3 Fast godtgjørelse 4.4 Gipsavfall fra Lindum og Lyngås, entreprise Prisskjema gipsavfall, entreprise 3 Avfallstype Tonn/år, NOK/tonn NOK/år Transport og containerleie 772 Avsetning 772 Sum Avbruddskompensasjon gipsavfall, fast pris, entreprise 3 Fast godtgjørelse Miljødata for transport gipsavfall, entreprise 3 Type avfall Transportrute til sluttbehandling (oppgi navn på avsetningsledd) Avstand fra Lindum, km Type drivstoff Garantert EURO-klasse Gipsavfall Side 17

18 4.4.4 Materialgjenvinning fra restavfall, Entreprise 2 Type avfall Type løsning/sortering Andel av potensial vekt-% Avsetningsledd Gipsavfall 4.5 Jern og metaller fra Lindum og Lyngås, entreprise Prisskjema for jern og metaller, entreprise 3 Avfallstype Tonn/år NOK/tonn NOK/år Transport og containerleie 1671 Avsetning 1671 Sum Avbruddskompensasjon jern og metaller, fast pris, entreprise 3 Fast godtgjørelse Side 18

19 5 PRIS- OG TILBUDSSKJEMA ENTREPRISE Bildekk fra alle stasjoner, entreprise Prisskjema for bildekk, entreprise 4 Kostnadsledd Tonn/år, Alle stasjoner Transport og containerleie 440 Avsetning 440 Sum NOK/tonn NOK/år Avbruddskompensasjon bildekk, fast pris, entreprise 4 Fast godtgjørelse Miljødata for transport av bildekk, entreprise 4 Type avfall Transportrute til sluttbehandling (oppgi navn på avsetningsledd) Avstand fra Lindum km Type drivstoff Garantert EURO-klasse Bildekk Materialgjenvinning/energiutnyttelse av bildekk, entreprise 4 Gjenvinning Type løsning/sortering Andel vekt % av mengden Avsetningsledd Materialgjenvinning Energiutnyttelse 5.2 Tunge masser fra alle stasjoner, entreprise Prisskjema for tunge masser, entreprise 4 Avfallstype Kostnadsledd Tonn/år NOK/tonn NOK/år Naturlige Transport og containerleie jord og steinmasser Avsetning Side 19

20 Keramikk,tegl og porselen Transport og containerleie Avsetning Betong Transport og containerleie Sum Avsetning Avbruddskompensasjon tunge masser, fast pris, entreprise 4 Fast godtgjørelse Miljødata for transport tunge masser alle stasjoner, entreprise 4 Type avfall Transportrute til sluttbehandling (oppgi navn på avsetningsledd) Avstand fra Lindum, km Type drivstoff Garantert EURO-klasse Naturlige jord og steinmasser Keramikk,tegl og porselen Betong Miljødata for behandling av tunge masser alle stasjoner, entreprise 4 Type avfall Behandlingsmåte Avsetningsledd Naturlige jord og steinmasser Keramikk,tegl og porselen Betong Side 20

21 5.3 Hageavfall fra alle stasjoner, entreprise Prisskjema for hageavfall, entreprise 4 Kostnadsledd Tonn/år, Alle stasjoner Transport og containerleie Avsetning Sum NOK/tonn NOK/år Avbruddskompensasjon hageavfall, fast pris, entreprise 4 Fast godtgjørelse Miljødata for transport av hageavfall, entreprise 4 Type avfall Transportrute til sluttbehandling (oppgi navn på avsetningsledd) Avstand fra Lindum km Hageavfall Type drivstoff Garantert EURO-klasse Miljødata for behandling av hageavfall, entreprise 4 Type løsning Produkttype Avsetningsledd Kompostering Energiutnyttelse Annen behandling Side 21

22 5.4 Asbestholdig avfall fra alle stasjoner, entreprise Prisskjema for asbestholdig avfall, entreprise 4 Kostnadsledd Tonn/år, Alle stasjoner NOK/tonn Transport og containerleie 85 NOK/år Avsetning 85 Sum Avbruddskompensasjon asbestholdig avfall, fast pris, entreprise 4 Fast godtgjørelse 5.5 EE-avfall og bilbatterier alle stasjoner, entreprise Prisskjema for EE-avfall og bilbatterier Avfallstype Kostnadsledd Tonn/år NOK/tonn NOK/år Hvitevarer Transport og containerleie 354 m/kfk Avsetning 354 Hvitevarer u/kfk EE-avfall burvarer og lyskilder Transport og containerleie 606 Avsetning 606 Transport og containerleie 1768 Avsetning 1768 Bilbatterier Transport og containerleie 203 Sum Avsetning Avbruddskompensasjon EE-avfall og bilbatterier, fast pris, entreprise 4 Fast godtgjørelse Side 22

23 5.5.3 Miljødata for behandling og materialgjenvinning av EE-avfall, entreprise 4 Type EE-avfall Anlegg for behandling Sertifisert returordning Grad materialgjenvinning % Hvitevarer m/kfk Hvitevarer u/kfk EE-avfall, burvarer Lyskilder Bilbatterier Det oppgis verdier for 2014 som kan dokumenteres ut fra EE-registeret. 5.6 Plastemballasje næring alle stasjoner, entreprise Prisskjema for plastemballasje næring, entreprise 4 Avfallstype Kostnadsledd Tonn/år NOK/tonn NOK/år Plastfolie Transport og containerleie 274 Avsetning 274 EPS Transport og containerleie 84 Sum Avsetning Avbruddskompensasjon plastemballasje næring, fast pris, entreprise 4 Fast godtgjørelse Miljødata for transport plastemballasje næring, entreprise 4 Type avfall Transportrute til mottak/ gjenvinner (oppgi navn på firma ) Avstand km fra Lindum Plastfolie Type drivstoff Garantert EURO-klasse Side 23

24 EPS Miljødata for materialgjenvinning plastemballasje, entreprise 4 Type plast Anlegg for behandling Avsetningsledd Grad materialgjenvinning % Folie EPS 5.7 Tekstiler alle stasjoner, entreprise Prisskjema for tekstiler, entreprise 4 Avfallstype Kostnadsledd Tonn/år NOK/tonn NOK/år Tekstiler Transport 161 Sum Avsetning Avbruddskompensasjon tekstiler, fast pris, entreprise 4 Fast godtgjørelse Miljødata for ombruk og materialgjenvinning tekstiler, entreprise 4 Disponeringsform Anlegg for sortering Utbytte % Avsetningsledd Ombruk Materialgjenvinning Side 24

1 ANBUDSSAMMENDRAG... 3

1 ANBUDSSAMMENDRAG... 3 Vedlegg 4 - Pris- og tilbudsskjema Innhold 1 ANBUDSSAMMENDRAG... 3 2 PRIS- OG MENGDESKJEMA LOFTERØD... 4 2.1 Fast godtgjørelse - Lofterød... 4 2.2 Avsetning avfall 1 - Lofterød... 4 2.3 Avsetning avfall

Detaljer

Vedlegg 4 - Pris- og tilbudsskjema Prisskjema Transport og behandling av matavfall

Vedlegg 4 - Pris- og tilbudsskjema Prisskjema Transport og behandling av matavfall Vedlegg 4 - Pris- og tilbudsskjema Innhold Vedlegg 4 - Pris- og tilbudsskjema... 1 1 Prisskjema... 2 1.1... 2 1.2 Avbruddskompensasjon... 2 2 Tilbudsskjema miljødata... 3 2.1 Transport fra omlasting til

Detaljer

DRIFT OG AVSETNING AV AVFALL FRA GJENVINNINGSSTASJONER I DRAMMENSREGIONEN

DRIFT OG AVSETNING AV AVFALL FRA GJENVINNINGSSTASJONER I DRAMMENSREGIONEN DRIFT OG AVSETNING AV AVFALL FRA GJENVINNINGSSTASJONER I DRAMMENSREGIONEN Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS. Konkurransegrunnlag Drammen, 16. juli 2015 Side 1 Innhold 1 GENERELLE OPPLYSNINGER

Detaljer

Oversikt over containere ved gjenvinningsstasjonene til RfD

Oversikt over containere ved gjenvinningsstasjonene til RfD Oversikt over containere ved gjenvinningsstasjonene til RfD 1) Åpne ainere inntil rampe 35 til 45 m3:, emballasje varmtvanns -beredere Lindum 3 3 1 3 1 3 1 1 1 Lyngås 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 Mile 3 3 1 1 1

Detaljer

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hva kaster du hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hvorfor sortere? De forskjellige avfallstypene som mottas, går alle til gjenvinning eller annen forsvarlig disponering. Forutsetningen er at avfallet

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED Avtalen gjelder levering av sortert avfall fra: Dato for loppemarked: Avfallet vil bli levert til følgende gjenvinningsstasjon: Arrangør:

Detaljer

Avtale om drift av og/eller avsetning av avfall fra gjenvinningsstasjoner i Drammensregionen

Avtale om drift av og/eller avsetning av avfall fra gjenvinningsstasjoner i Drammensregionen VEDLEGG 1 Avtale m drift av g/eller avsetning av avfall fra gjenvinningsstasjner i Drammensreginen mellm Renvasjnsselskapet fr Drammensreginen IKS, rg nr. 984 459 947, P.B. 154 Bragernes, 3001 Drammen,

Detaljer

Følgende skal fylles ut av tilbyderne. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. Enhetspris (tonn) (NOK eks. mva)

Følgende skal fylles ut av tilbyderne. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. Enhetspris (tonn) (NOK eks. mva) Rene masser - Vedlegg 3: Tilbudsskjema TILBUDSSKJEMA PRISER OG MILJØYTELSE Følgende skal fylles ut av tilbyderne. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. 1 Priser 1.1 Transport Tilbudsskjema

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. 1 Henting, transport og behandling av farlig avfall. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres.

TILBUDSSKJEMA. 1 Henting, transport og behandling av farlig avfall. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. 1 Henting, transport og behandling av farlig avfall I prisen skal alle kostnader knyttet til henting behandling av avfallet være

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

TILBUDS OG PRISSKJEMA - INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL I KRAGERØ KOMMUNE

TILBUDS OG PRISSKJEMA - INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL I KRAGERØ KOMMUNE TILBUDS OG PRISSKJEMA - INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL I KRAGERØ KOMMUNE Tilbuds- og prisskjema skal fylles ut av leverandøren og vedlegges tilbudet. Alle skjema og alle hvite felter skal fylles ut for

Detaljer

Følgende skal fylles ut av tilbyderne. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. Enhetspris (tonn) (NOK eks. mva)

Følgende skal fylles ut av tilbyderne. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. Enhetspris (tonn) (NOK eks. mva) TILBUDSSKJEMA PRISER OG MILJØYTELSE Følgende skal fylles ut av tilbyderne. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. 1 Priser 1.1 Transport Tilbudsskjema 1 - Transport av trevirke Trevirke

Detaljer

Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS

Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS 1 Lukket container (lift). 8-10m 3 Åpen container (lift) sertifisert for kranløft. 8m 3 Åpen container (lift). 10m 3 Avfallsbeholder 140L Avfallsbeholder

Detaljer

Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN. Brevet er sendt per e-post til: post@lindum.no

Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN. Brevet er sendt per e-post til: post@lindum.no Vår dato: 01.04.2016 Vår referanse: 2015/8050 Arkivnr.: 471 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt per e-post til:

Detaljer

Kildesorteringskalender

Kildesorteringskalender Renovasjonsselskapet 2014 Kildesorteringskalender HUSK! Ønsker du neste års kalender, må du bestille den. Les mer på baksiden. Informasjon om hentedager får du også i RfD-appen «Hentedager» eller som SMS-varsling.

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik Definisjonen på Statistikk (Statistikkloven) 1-2.Definisjoner. (1) Statistikk er tallfestede opplysninger om en gruppe eller et fenomen,

Detaljer

ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020

ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020 ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020 Samandrag Forslaget til strategi for ÅRIM baserer seg på avfallsdata frå 2015. Etter at tala for 2016 no er

Detaljer

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden 1 Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden Avfallskonferansen 2013 Ålesund Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 5.6.13 1 Innhold Kort om SSB og seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk

Detaljer

Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet:

Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet: Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet: Navn SKIFTUN OG HERDLA Avdeling Virksomhetens organisasjonsnummer 91888137 Beliggenhet Stangnesterminalen 3 949 HARSTAD Var virksomheten i drift

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Plukkanalyse. Restavfall fra gjenvinningsstasjoner, høsten 2009

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Plukkanalyse. Restavfall fra gjenvinningsstasjoner, høsten 2009 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen Plukkanalyse, høsten 2009 april 2010 Innholdsfortegnelse PROSJEKTRAPPORT... 3 1. INNLEDNING... 4 2. INNSAMLING OG PRØVEUTTAK... 4 2.1 GJENNOMFØRING... 4 2.2 INNDELING

Detaljer

Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON CONTAINERTRANSPORT 12-023

Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON CONTAINERTRANSPORT 12-023 Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON CONTAINERTRANSPORT 12-023 INNHOLD 1. GENERELL INFO... 2 2. OMFANG... 2 2.1. Generelle krav... 4 2.2. Skal krav... 4 2.2.1. 4 2.2.2. 4 2.2.3. 4 2.2.4. 4 2.2.5. 5 2.2.6. 5 2.2.7.

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN SPESIFIKASJON AV TJENESTEN 1 Generelt... 2 2 Definisjoner... 2 3 Ordning for farlig avfall... 3 4 Gjenvinningstasjonene... 3 4.1 Kart... 4 5 Avfallsmengder og beskaffenhet... 4 5.1.1 Mengder farlig avfall

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

Resultater & Vurderinger

Resultater & Vurderinger Resultater & Vurderinger Utarbeidet av Hjellnes Consult as 27. mai 2015 Type testbeholdere Plukkanalyse UiO Mai 2015 3 typer innendørs: Røros, Waste Honey, Bermuda Quatro 2 typer utendørs: Artcher, Stumpf

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

MILJØ- OG AVFALLSLØSNING GALLERI OSLO

MILJØ- OG AVFALLSLØSNING GALLERI OSLO MILJØ- OG AVFALLSLØSNING GALLERI OSLO Miljø- og avfallsløsning på Galleri Oslo Sameiet v/ Malling & Co Forvaltning vil informere alle leietakere om hvilke muligheter og løsninger på renovasjon finnes på

Detaljer

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Innhold 1.1 Formål... 1 1.2 Avfallsplan, lover og forskrifter.... 2 1.3 Målet for oppdraget.... 2 2. Grunnlagsdata.... 2 2.1 Krav til containere og behandling... 3 2.2 Farlig

Detaljer

FRAKSJONER / SORTERING

FRAKSJONER / SORTERING BLANDET AVFALL I en container med blandet avfall du kaste: Bygningsmaterialer som rent treverk, isolasjon, fliser Jern og metaller Gamle tekstiler som klær, tepper, sengetøy, gardiner Plast Papp/papir

Detaljer

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010 VELKOMMEN! Vilberg U-skole 10.klasse 27. Mai 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Miljøvennlig avfallstransport

Miljøvennlig avfallstransport Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljøvennlig avfallstransport Tone Emblem 15.11.2012 VERDIER I OSLO KOMMUNE RENOVASJONSETATEN Visjon: Fremtidsrettet verdiskapende avfallshåndtering Formål: Renovasjonsetaten

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Kan sentralsortering som et supplement til kildesortering bidra til å nå målet om 70 % materialgjevinning?

Kan sentralsortering som et supplement til kildesortering bidra til å nå målet om 70 % materialgjevinning? Kan sentralsortering som et supplement til kildesortering bidra til å nå målet om 70 % materialgjevinning? Camilla Louise Bjerkli 1 Formål Nettverk for gjennomføring av Nasjonal Handlingsplan for bygg-

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Avfallsplan og sluttrapport Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet!

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Øivind Brevik adm.dir. 1 Bestilling fra AHK Presentasjon av virksomheten bør inneholde: Status Drift Nøkkeltall Strategier 2 Avfallspyramiden

Detaljer

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 2 2014 Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose Åpningstider på gjenvinnings

Detaljer

SJØLKOST - BUDSJETT 2014 Side 1

SJØLKOST - BUDSJETT 2014 Side 1 SJØLKOST - BUDSJETT 2014 Side 1 1.618 AVFALLSHÅNDTERING Art Kontotekst Budsjett 2014 Innsamling % Behandling OM % Sluttbehandling % Sum fordeling 10101 Regulativlønn 1 472 000 294 400 20 883 200 60 294

Detaljer

Er avfallshånderingen endret?

Er avfallshånderingen endret? 1 Byggavfallstatistikk Er avfallshånderingen endret? Teknologifestivalen i Nord-Norge 2013 Kari B. Mellem, SSB 14.03.2013 1 Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk Avfall og gjenvinning Avløp Vannressurser

Detaljer

SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING:

SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING: SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING: Representantskapet i ØRAS godkjenner regnskapet for 2011. Regnskapsmessig overskudd på kr 3 822 540 foreslås avsatt til annen egenkapital og selvkostfond.

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvordan sikre materialgjenvinning? Generelle virkemidler Generelle virkemidler krever et lukket norsk

Detaljer

Avfallsstatistikk for husholdningsavfall i BIR

Avfallsstatistikk for husholdningsavfall i BIR Prosjektnavn Rapport tittel Avfallsstatistikk for husholdningsavfall i BIR 2006 Prosjektleder Atle Hitland Prosjektgruppe Innrapportert av Terje Olsen, Jan Steene, Svend Birger Hollevik, Arne Iversen,

Detaljer

Sammenstilling grunnlagsopplysninger

Sammenstilling grunnlagsopplysninger UiO Plan for avfallshåndtering Sammenstilling grunnlagsopplysninger Datagrunnlag og observasjoner Dato:17.6.2014 Innholdsfortegnelse: Om UiO & Eiendomsavdelingen Bygningsmassen Omfang renovasjon Avfallstyper

Detaljer

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 1 MEF avfallsdagene 7 8 mars Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 Avfallsstatistikk Historikk Nyeste statistikk Enkeltstatistikker Metoder

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon fra oppdragsgiver. Transport og avsetning av gipsavfall. Saksnr.: 16 / 112

Vedlegg A. Kravspesifikasjon fra oppdragsgiver. Transport og avsetning av gipsavfall. Saksnr.: 16 / 112 Vedlegg A Kravspesifikasjon fra oppdragsgiver Transport og avsetning av gipsavfall Saksnr.: 16 / 112 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Beskrivelse av oppdraget... 3 1.1.1 Transport... 3 1.1.2 Responstid...

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06. Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning eller samspill Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.2010 Østfoldforskning AS Forskningsinstitutt

Detaljer

VEDLEGG 2 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 2 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 2 KRAVSPESIFIKASJON Innhold 1 GENERELL INFORMASJON... 2 2 GENERELLE KRAV TIL UTFØRELSEN AV ARBEIDET... 2 2.1 Arbeidets omfang... 2 2.2 Hovedregler for utførelse av arbeidet... 2 2.3 Lønns- og arbeidsvilkår...

Detaljer

Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet 38745 28,7 % Jern til materialgjenv. (etter forbren.) 1438 39,3 %

Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet 38745 28,7 % Jern til materialgjenv. (etter forbren.) 1438 39,3 % Rapporttittel AVFALLSTATISTIKK FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I BIR År 2005 Prosjektledere Atle Hitland og Gisle Njaastad Prosjektgruppe Terje Olsen, Jan Steene, Lars Hille, Arne Iversen, Svend B. Hollevik, Jan

Detaljer

G Prisskjema og opplysninger om tilbudet

G Prisskjema og opplysninger om tilbudet G Prisskjema og opplysninger om tilbudet Innhold 1. Generelt...2 1..1 Inkluderes i sprisene...2 1..2 Utfylling av skjemaer...2 1..3 Prisenes gyldighet...2 2. Prisskjemaer...3 2..1 Prisskjema for innsamling

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1 16, Millioner kr. 53 213 956, Millioner kr. 52

Detaljer

Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator

Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator Grønt Punkt Dagen 12. Februar 2009 Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex.no 1 Er det ett svar? 2 Prosjekt formål, trinn 1 Enkelt verktøy

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

SPESIFIKASJON AV KRAV TIL LEVERANSEN

SPESIFIKASJON AV KRAV TIL LEVERANSEN SPESIFIKASJON AV KRAV TIL LEVERANSEN RAMMEAVTALE FOR KJØP AV AVFALLSBEHOLDERE Vestfold Avfall og Ressurs AS Bråtens Avfallstjenester Desember, 2015 Sammendrag: Vesar ønsker på vegne av seg selv, samt Larvik

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag K Prosjekt: Flytting av skoler i Oslo 2013 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget.

Detaljer

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL Adresse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 www cowi.no MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING

Detaljer

Ta tak i avfallet- la det gå sport i det

Ta tak i avfallet- la det gå sport i det Norsk Rockforbunds miljøfagdag Ta tak i avfallet- la det gå sport i det Frode Syversen Mepex Consult AS Norsk Rockforbunds miljøfagdag 4 april 2014 1 Det er Norge som er best Norsk Rockforbunds miljøfagdag

Detaljer

Henting av restavfall fra husholdninger

Henting av restavfall fra husholdninger Prisskjema 6.1 til 6.14 Prisskjemaene omfatter det som skal prises for tjenesten. Alle skjemaer 6.1 til 6.14 skal fylles ut, eneste unntak er skjema 6.12 som ikke fylles ikke ut. NB: Alle gule felter skal

Detaljer

Straume gjenvinningsstasjon INFORMASJONSGUIDE LONAVEGEN 20

Straume gjenvinningsstasjon INFORMASJONSGUIDE LONAVEGEN 20 Hard eller mjuk plast? Glas eller porselen? Impregnert trevirke? Klorparafin eller PCB? Farleg avfall? Kuldemøblar eller kvitevarer? Kvifor...og kva blir det til? INFORMASJONSGUIDE Straume gjenvinningsstasjon

Detaljer

«Har vi avfall i 2030»

«Har vi avfall i 2030» «Har vi avfall i 2030» Synnøve Bjørke Adm. direktør Roaf IKS synnove.bjorke@roaf.no 1 Vår visjon Enkelt for deg bra for miljøet! 2 Bakteppet sirkulærøkonomi 3 Jordas tåleevne Befolkningsvekst og økt forbruk

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum 1 Innledning... 3 2 Metoder for behandling av avfall... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.1 Dagens løsning på husstandsnivå...

Detaljer

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø Ansvar for miljøet Orkla vil redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 23 De globale klimaendringene

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning?

Materialgjenvinning tid for nytenkning? Materialgjenvinning tid for nytenkning? Øivind Brevik, adm.dir. ROAF Romerike Avfallsforedling IKS Ansvarlig avfallshåndtering for Hvorfor materialgjenvinning? Bærekraftig utvikling og knapphet på ressurser,

Detaljer

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog ROAF- posten Aurskog- Høland & Rømskog Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2014 / 15 Velkommen til ROAF! Matavfallet ditt blir til miljøvennlig drivstoff. Side 4 Hva er nytt hva fortsetter

Detaljer

Hvordan håndtere de ulike fraksjonene forsvarlig?

Hvordan håndtere de ulike fraksjonene forsvarlig? Hvordan håndtere de ulike fraksjonene forsvarlig? Avfallsprodusent og 1. godkjente mottak hvem er de? Hvem skal deklarere det farlige avfallet og hvordan? Nedstrømsløsninger for byggavfall Eksempler på

Detaljer

Det er en målsetting for oppdragsgiver at avregning kan skje enkelt og med tilstrekkelig nøyaktighet.

Det er en målsetting for oppdragsgiver at avregning kan skje enkelt og med tilstrekkelig nøyaktighet. 1. TILBUDSSKJEMA Generelt om prissetting Der ikke annet er uttrykkelig angitt, inkluderer alle priser, summer og enhetspriser alle oppdragstakers kostnader av enhver art som er nødvendige for utførelsen

Detaljer

Følgende skal fylles ut av tilbyderne. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres.

Følgende skal fylles ut av tilbyderne. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. TILBUDSSKJEMA Følgende skal fylles ut av tilbyderne. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. 1 Tilbudt løsning I skjemaet nedenfor skal de vesentligste opplysningene om lager og lagerstyringssystem

Detaljer

Avfallsdeponi er det liv laga?

Avfallsdeponi er det liv laga? Avfallsdeponi er det liv laga? Avfall Norges seminar om deponering av avfall Romerike Avfallsforedling IKS ROAF-direktør Øivind Brevik 28. oktober 2010 Ansvarlig avfallshåndtering for klima, kretsløp og

Detaljer

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan?

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Byggavfall fra problem til ressurs Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Guro Kristine Milli og Mirja Emilia Ottesen 1 Avfallsplaner og kildesortering hvorfor? God planlegging

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Svandalsflonatunnelen Avfallsplan for oppgradering av tunnelen M U L T I C O N S U L T 1. Innledning Det ble den 3. november 212 utført befaring og prøvetaking i Svandalsflonatunnelen på E134 i forbindelse

Detaljer

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Sandnes kommune, ymiljø Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Prosjektnr. 12-0447 smi energi & miljø as - Postboks 8034, 4068 Stavanger - www.smigruppen.no - post@smigruppen.no 1 Innledning

Detaljer

Slik kildesorterte vi 100%

Slik kildesorterte vi 100% Slik kildesorterte vi 100% På riveprosjektet «Bamatomten» Byggavfallskonferansen 2016 Per Wilhelmsen «Bamatomten» Økern Torgvei 30 I de siste årene har Bama holdt til på Økern med distribusjonssenter,

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR LEVERING AV ISOLERGLASSRUTER / VINDUER 12/003

KRAVSPESIFIKASJON FOR LEVERING AV ISOLERGLASSRUTER / VINDUER 12/003 Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON FOR LEVERING AV ISOLERGLASSRUTER / VINDUER 12/003 KLASSIFISERT SOM FARLIG AVFALL INNHOLD 1. GENERELL INFO... 2 2. OPPDRAGETS ART... 2 2.1. Beskrivelse... 2 2.2. Aktuelle løsninger...

Detaljer

Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014

Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014 Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014 Analyse/stikkprøver av restavfall fra beholdere/sekker og containere Formål Plukkanalyse UiO, oktober 2014 o Kartlegge sammensetningen av

Detaljer

Kravspesifikasjon. Vedlegg 1. Behandling av brennbart avfall. Websaksnr. 16/19065 BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON. Org. nr.

Kravspesifikasjon. Vedlegg 1. Behandling av brennbart avfall. Websaksnr. 16/19065 BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON. Org. nr. BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON Kravspesifikasjon Behandling av brennbart avfall Websaksnr. 16/19065 Besøksadresse: Kommunegården Arnold Haukelands plass 10 Sandvika Postadresse: 1304 Sandvika

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

Miljørisikoanalyse NG AS, Norsk Gjenvinning AS, avd. Drammen

Miljørisikoanalyse NG AS, Norsk Gjenvinning AS, avd. Drammen Mottak og omlasting av glass/metall Mottak og omlasting av komplekst metall 12 12 Lasting/lossing av glass- /metall-fraksjonen vil kunne medføre tidvis mye støy til Lasting/lossing av av metallfraksjon

Detaljer

Pris i NOK, eks. mva på forprosjekt

Pris i NOK, eks. mva på forprosjekt Del II - tilbudsskjema TILBUDSSKJEMA Tilbyder bekrefter at oppdragsgivers behov er ivaretatt etter beste evne. Tilbudet er gitt med formål om å dekke oppdragsgivers behov og målsetting på beste mulige

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Energi og klimaplan i Sørum

Energi og klimaplan i Sørum Energi og klimaplan i Sørum ROAF hvordan energi og klima vurderes i avfallsbehandlingen ROAF Romerike Avfallsforedling IKS ROAF-direktør Øivind Brevik september 2010 Ansvarlig avfallshåndtering for klima,

Detaljer

SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING:

SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING: SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING: Styret i ØRAS innstiller på at regnskapet for 2013 godkjennes. Regnskapsmessig underskudd på kr 1 397 800 foreslås dekket av selvkostfondet. Dal Skog, 4.3.2014 Pål

Detaljer

VEDLEGG 2 SPESIFIKASJON FOR UTFØRELSE AV TJENESTEN

VEDLEGG 2 SPESIFIKASJON FOR UTFØRELSE AV TJENESTEN VEDLEGG 2 SPESIFIKASJON FOR UTFØRELSE AV TJENESTEN Innhold 1 GENERELL INFORMASJON... 4 1.1 OVERSIKT OVER DE ULIKE ENTREPRISER... 4 1.2 AVFALLSTYPER ENTREPRISE 1 OG 2... 5 1.2.1 Avfallstyper hvor oppdragstaker

Detaljer

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN SPESIFIKASJON AV TJENESTEN 1 Generelt... 2 2 Definisjon av rene masser... 2 3 Ordning for levering av rene masser... 3 4 Avfallsmottakene... 3 4.1 Kart... 3 4.2 Avfallsmengder... 4 5 Beskrivelse av avfallet...

Detaljer

3 grunner til å kildesortere på byggeplass: Penger å spare

3 grunner til å kildesortere på byggeplass: Penger å spare Avfallshåndtering på byggeplass Nybygging, riving og rehabilitering skaper svært store mengder avfall. Prisen for å levere blandet avfall til deponi er økende og myndighetene stiller stadig strengere krav

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor og hvordan? 3. Miljøkartlegging 4. Miljøsanering 5. Kildesortering og organisering på byggeplass 6. Hvordan

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 10.11.2010 64/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 10.11.2010 64/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 201005115 Arkivkode : O: GBNR: 67-224 Saksbeh. : Hanne Grete Skien Kommunalteknisk sjef : Odd Arne Vagle Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske

Detaljer

plastavfall papiravfall restavfall

plastavfall papiravfall restavfall KJØKKENAVFALL plastavfall I hovedsak gjelder dette kjøkkenavfall som f.eks.: middagsrester, kjøtt, fisk, potetskrell, eggeskall, rester av grønnsaker, frukt, teposer, mel og bakevarer, kaffefilter, samt

Detaljer

PRIS- OG TILBUDSSKJEMA

PRIS- OG TILBUDSSKJEMA PRIS- OG TILBUDSSKJEMA RAMMEAVTALE, KJØP AV RENOVASJONSBEHOLDERE Vestfold Avfall og Ressurs AS Bråtens Avfallstjenester Desember, 2015 1 1. PRINSIPPER FOR PRISINGEN 1.1 Hovedprinsipp Det bes om pris på

Detaljer

e") vor. Volda Formannskap 19. september Nasjonalavfallspolitikkfrå Gjenvinning- det nyemålet!

e) vor. Volda Formannskap 19. september Nasjonalavfallspolitikkfrå Gjenvinning- det nyemålet! e") vor Volda Formannskap 19. september 2017 Nasjonalavfallspolitikkfrå 1992. Gjenvinning- det nyemålet! 1 Mål i 2000: Forbod mot deponering av org. materiale innan 2008 Mål i 2008: 50 % materialgjenvinning

Detaljer