Plan for kildesortering og renovasjon Presentasjon av første fase

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for kildesortering og renovasjon Presentasjon av første fase"

Transkript

1 Plan for kildesortering og renovasjon Presentasjon av første fase Beskrivelse og analyse av nåsituasjonen 30. September 2013

2 Innhold Bakgrunn og forankring Organisering Framgangsmåte Intervjufunn Befaringsfunn Datafunn Oppsummerende vurderinger av nåsituasjonen Mulige innsatsområder og tiltak for å nå målene Arbeidsplan fase 2: Utarbeide plan for renovasjon og kildesortering NB: Intervjureferater vedlegges den endelige rapporten 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 3

3 Mandat Handlingsplan for miljø 2013 Milepæl A4U Ansvar til underavdeling drift og vedlikehold i miljøplan 2013 Prosjektansvar gitt Jorun av Åke 15. mai 2013 Plan for kildesortering og renovasjon utarbeidet Fase 1/2: Beskrivelse og analyse av nåsituasjonen Fase 2/2: Utarbeide plan for renovasjon og kildesortering ved UiO Avgrensninger Farlig avfall holdes utenfor 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 4

4 Strategiske målsettinger Planen skal svare på følgende mål nedfelt i UiOs miljøstrategi: 70% kildesortering innen 2020 Delmål 50% innen 2016 Planen for renovasjon og kildesortering skal understøtte UiOs overordnede miljøstrategi, slik som UiO skal redusere sin miljø- og klimapåvirkning Sikre at Eiendomsavdelingen ved UiO oppfyller de krav og forventninger som samfunnet stiller på miljøområdet 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 5

5 Arbeidsgruppe Jorun Hovind (leder) Torbjørn Bjønness Thore Olsen Rune Greaker 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 6

6 Framgangsmåte Intervjuer Områdedrift Renhold Brukerrepresentanter Studentparlamentet SIO kantinedrift, idrett og barnehager Befaringer UiO Ragn-Sells, Lørenskog Datainnsamling Lokalisering av dagens avfallsstasjoner Avfallsmengder Økonomi 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 7

7 INTERVJUFUNN 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 8

8 Restavfall Hovedrutine Hvert kontor har 1 avfallsbøtte Renhold skifter pose i hver avfallsbøtte ukentlig Posene samles i svarte søppelsekker som kastes i avfallskontainere ute Annet Noen steder er det avfallsbeholder kun i fellesareal, og bruker går med restavfall dit. Beholderne tømmes daglig av renhold 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 9

9 Åpen kontainer for restavfall 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 10

10 Papp og papir Hovedrutine Hvert kontor har en eske Hver bruker tømmer esken i en rullekontainer i sin etasje Områdedrift setter ut kontainere i hver etasje på en bestemt ukedag og triller de ut til avfallsstasjonen samme eller neste dag Noen steder er det komprimator. Noe av avfallet som samles inn komprimeres før levering I auditorier, lesesaler o.l. er det områdedrift/renhold som tømmer esker for papir/papp Annet Noen steder er det renhold som utfører transport av kontainere I noen områder står kontainerne i en fast etasje hele uken Noen få steder går brukerne helt ut med papp- og papiravfallet 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 11

11 Papirkomprimator og lukket, ulåst kontainer for restavfall 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 12

12 EE avfall (elektronisk og elektrisk avfall) Områdedrift henter EE avfall fra det enkelte kontor og legger i egne EE bur ute på avfallsstasjonene Brukerne går selv med EE avfall til avfallsstasjonene IT avdelingen går ut med EE avfall til avfallsstasjonene 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 13

13 Bur for elektronisk og elektrisk avfall 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 14

14 Glass Områdedrift henter glass fra det enkelte kontor mm og legger i egne glasskontainere ute på avfallsstasjonene Brukerne går selv med glass til avfallsstasjonene 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 15

15 Lyskilder Områdedrift legger lyskilder i egne kasser i avfallsstasjonene Ragn-sells henter fra egne kasser Auralight tar lyskilder med i retur ved nyinnstallering med mer 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 16

16 Møbler Områdedrift bærer møbler som skal kastes ut til avfallsstasjonene Møblene kastes hele som restavfall Transporteres delvis av Ragn-sells og delvis av flyttebyrå (Avance) Ca 160 tonn møbler pr år, usortert kastes av Avance 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 17

17 SIO kantiner og kafeer I kundeområdet Restavfall Papir de fleste steder Drikkekartonger går i restavfallet På kjøkkenet Kjølemulighet for organisk avfall 4 steder SV, Helga Eng, Frederikke og ny kafe i urbygningen Alle steder sorteres papp/papir og restavfall. Noen steder også mykplast, glass og metallemballasje 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 18

18 SIO kantiner og kafeer Potensiale sortering Organisk Drikkekartonger, kaffekrus og lignende Potensiale reduksjon avfall Prisforskjell engangs/ flerbruk (brukes i dag) SIO boksen, tilsvarende Statoil koppen for gjenbruk, rabattert til salat med mer Fristasjonsavtalen Gjennomgang for renovasjon og kildesortering, f.eks har Frederikke har annen avtale enn øvrige 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 19

19 Utomhusområder Søppeldunker, tømming Utføres av park på Blindern, sjekkes daglig Utføres av gartneravdelingen på Tøyen Øvrige områder utføres av områdedrift Søppelplukking på Campus Som beskrevet over I tillegg rengjør områdedrift rundt kontainere ute Askebegre og sneiper Tømming av askebegre etter behov. Utføres som beskrevet punkt 1 Fjerning av sneiper utføres som beskrevet ovenfor 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 20

20 BEFARINGSFUNN 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 21

21 Avfallsstasjoner og utstyr ute Avfallsstasjonene har ulik fysisk utforming og varierende teknisk standard Antall fraksjoner varierer mellom de ulike avfallsstasjonene Avfallsstasjonene er lite merket, og har varierende grad av tilgjengelighet og brukervennlighet Flere av avfallsstasjonene er lite estetisk tilpasset og har ikke felles estetisk uttrykk Det er mange ulike søppeldunker og askebegre ute 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 22

22 Avfallsstasjoner 23

23 Rullekontainere og lukket, ulåst kontainer 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 24

24 Piloter kildesortering inne I forbindelse med miljøsertifisering er det stasjon(er) for kildesortering i Helga Engs hus og Georg Sverdrups hus Positive erfaringer Brukerinitiert Riktig sortering? Grønn profil Forbedringspotensiale Informasjon, merking og brukervennlighet, spesielt beholdere for papir er tunge og upraktiske Løsninger for videre håndtering av sortert avfall 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 25

25 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 26

26 Sluttbehandling av avfallet Befaringen hos Ragn-sells,Lørenskog viste at UiOs kildesortering blir ivaretatt i videre avfallshåndtering Svakhet i opplegget for hvilke avfallsbeholdere UiO får tilbake, noe som kan gi feil størrelse, bedriftsmerking og avfallsmerking Svak sortering fra UiO, gir merarbeid og økte kostnader ved sortering hos avfallsselskap 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 27

27 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 28

28 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 29

29 DATAFUNN 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 30

30 Fraksjoner og mengder (Ragn-Sells) Fraksjon % Tonn Kroner Tidsperiode 1H H H H H H 2013 Restavfall Restavfall næring Papir/papp EE avfall 0, Blandet glass 1, Blandede metaller 0 0,1 0,4 Blandet plast 0,02 0,04 0,2 0,5 Park og hageavfall 0 1,2 7,2 Bearbeidet trevirke 1,29 0,5 10 3,94 Annet 0,31 0,9 2,5 SUM september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 31

31 Kostnader levert Ragn-sells Totalt for 2012: kr Hittil i år 2013, pr 1. november kr september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 32

32 Flyttetjenester Avance Flyttetransport bistår med flytting over rammeavtale. Bistår også med avhending av møbler. Total mengde for 2013 anslås på bakgrunn av tall for de tre første kvartalene til om lag 120 tonn. 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 33

33 Avtalefestede priser per tonn levert avfall Fraksjon Utgift Inntekt Restavfall Restavfall næring Papir Papp EE avfall - - Blandede metaller - - Blandet plast - - Park og hageavfall - - Bearbeidet trevirke - - Annet september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 34

34 Fraksjoner og mengder Blindern (ute) Sortering 1: Avfall fra én uke vinter 2013, total mengde denne uken: 172 kilo Sortering 2: Avfall fra én dag vår 2013, total mengde denne dagen: 262 kilo 40,00 35,00 30,00 Prosent 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Sortering 1 Sortering september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 35

35 Kildesorteringsprosent per område (Tallgrunnlag noe usikkert) 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Restavfall Restavfall næring Diverse papir og papp Blandet EE -avfall Blandet glass Annet 10,0 0,0 Gaustad Tøyen Sentrum Vestre Østre Nedre Total -10,0 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 36

36 OPPSUMMERENDE VURDERINGER AV NÅSITUASJONEN 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 37

37 Oppsummerende vurderinger av nåsituasjon (1 av 7) Forankring Det er en forventning om at landets største universitet har kildesortering Studenter og ansatte har kildesortering hjemme og er vant til det Framtidskrav: Ett av miljømålene til nytt Livsvitenskapsbygget er krav til reduserte klimagassutslipp, materialbruk og avfallshåndtering Det lønner seg økonomisk å levere sortert avfall Mange studenter og ansatte ønsker kildesortering, men også mange som ikke ønsker merarbeid Involver de som jobber med avfallshåndtering i det daglige 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 38

38 Oppsummerende vurderinger av nåsituasjon (2 av 7) Papp/papir Sortering av papp/papir er godt etablert og utgjør ca 22% av total avfallsmengde Fungerer bra at brukerne selv tømmer papiresken på kontoret i felleskontainer fellesareal samme etasje Mye luft i ottokontainere med papp/papir Tungt å trille ottokontainere papir/papp når fulle av bøker Lesesaler og auditorier, ofte tungt og tungvint å tømme papir/papp Slitasje vegger, gulv og heis ved trilling av ottokontainere 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 39

39 Oppsummerende vurderinger av nåsituasjon (3 av 7) Restavfall Det fungerer bra at renhold fjerner restavfallsbeholder fra det enkelte kontor ved nyinnflytting etter restaurering ol HMS sparer rygger og annen slitasje over tid Sparer arbeidstid og poser Andre fraksjoner Fraksjoner ut over papir/papp og restavfall lite tilgjengelig for brukerne Avfallsstasjoner med sortering ofte låst og mange vet ikke om det Det er ingen kildesortering ute på campus 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 40

40 Oppsummerende vurderinger av nåsituasjon (4 av 7) Store avfallskontainere ute Åpne og tilgjengelige ute kontainere fylles også med avfall fra naboer og andre private Om kontainerne ute låses settes det avfall ved siden av Store kontainere som står ute på campus nær bygninger er ikke pent, spesielt hvis de står uryddig og med litt søppel rundt Det er observert folk i de åpne kontainerne 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 41

41 Oppsummerende vurderinger av nåsituasjon (5 av 7) Utforming, merking og informasjon Flere ulike typer avfallsbeholdere både inne og ute Generelt lite merking og informasjon Kildesorteringsstasjon har utydelig merking av fraksjonene Helhetlig system ved UiO ønskes, også når det gjelder merking Dårlig merking av ottoer kan føre til at det trilles ottoer det har vært restavfall i til papir/papp i fellesarealer. Det kan gi klager pga lukt Behov for god skilting i avfallsstasjonene, også så det er synlig når det er mørkt ute Behov for oppmerking for oppstilling av kontainerne, nå er noen vanskelige å komme til, slik at noen forblir ubenyttede 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 42

42 Oppsummerende vurderinger av nåsituasjon (6 av 7) Potensiale flere fraksjoner Organisk avfall SIO kantiner og kjøkken (4 kjøkken har i dag) Kaffekopper og diverse drikkekartonger SIO kantiner Det brukes mye tørkepapir, kan det sorteres til papir/papp? Plast 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 43

43 Oppsummerende vurderinger av nåsituasjon (6 av 7) Renovasjonsavtalen Flere avtaler brukes i tillegg til hovedavtale Behov for rapporter som gir enklere oversikt over forbruk og kostnad pr sted og fraksjon Behov for tettere oppfølging av avtalen lang vei fra avtale og budsjett til de som attesterer finne ut om det er rett nivå tømmefrekvens, kontainerstørrelser mm kvalitetsoppfølging og stikkprøvekontroll 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 44

44 Oppsummerende vurderinger av nåsituasjon (7 av 7) Diverse Dyrt å bruke Avance på timer til frakt av møbler som skal kastes Mangelfull tilbakesetting av UiOs 16 kontainere (16 stk 240l ottoer HF garasje) Det mangler statistikk på prosjektavfall Fungerer bra å bestille egne kontainere ved flytting To steder er det for lavt for renovasjonsbilen, tar tid og blokkerer delvis vei Databurene er gjenstand for tyveri og forsøpling 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 45

45 Mulige innsatsområder og tiltak for å nå målene 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 46

46 Eksisterende mål og mulige nye målformuleringer 70% kildesortering innen 2020 Delmål 50% innen 2016 Enhetlig, ryddig og pent både inne og ute Unik UiO design Gjennomgående fargekoder fraksjoner Prosjektanvisning renovasjon og kildesortering Redusere mengde avfall UiO målsetting pr m 2 eller pr person? 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 47

47 Bærende prinsipper for hvordan vi bør velge å prioritere 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 48

48 Mulige innsatsområder og tiltak for å nå målene (1 av 5) Renovasjonsavtalen Gjennomgang av det enkelte hentested for optimalisering av kontainerstørrelser, tømmefrekvens mm Renovasjonsavtalen må ha entydig og oversiktlig rapportering som grunnlag for kvalitetsstyring, korrigerende tiltak og videre utvikling Periodisk oppfølging av avtalen for evaluering og korrigerende tiltak 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 49

49 Mulige innsatsområder og tiltak for å nå målene (2 av 5) Logistikk og brukermedvirkning Tilrettelegge for at brukerne utfører mer, og at dette gjenspeiles i leieavtalen Ta vekk restavfallsbeholder fra det enkelte kontor Etablere opplegg for papir- og papphåndtering slik at kontainerkapasiteten utnyttes optimalt Etablere mer arbeids og bygningsvennlig opplegg for papir/papp innsamling 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 50

50 Mulige innsatsområder og tiltak for å nå målene (3 av 5) Fraksjoner Finne hvilke fraksjoner det er hensiktsmessig å etablere de ulike steder Starte med de fraksjonene det er mest av og enklest å etablere Samarbeide med SIO om opplegg for sortering av organisk avfall og drikkekartonger, redusert bruk av engangsutstyr med mer Vurdere mulighet for og lønnsomhet i sortering av papir og papp Møbler skal kastes kan tas fra hverandre og sorteres i trevirke og metall 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 51

51 Mulige innsatsområder og tiltak for å nå målene (4 av 5) Avfallsstasjoner (miljøstasjoner) Finne optimal plassering av og antall kildesorteringssteder ute og inne Gjøre kontainere ute utilgjengelig for annet enn UiOs avfall Etablere opplegg for nedgraving av kontainere /eventuelt andre løsninger så kontainerne ikke står synlig på campus Finne optimal plassering av og antall avfallsstasjoner hvor avfallet hentes av renovasjonsselskap Vurdere etablering av intern transport for noen fraksjoner til hentesteder for avfallsselskap 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 52

52 Mulige innsatsområder og tiltak for å nå målene (5 av 5) Utforming, design og merking Unik UiO design på avfallshåndteringssystem fra kontor til samlebeholdere ute Gjennomgående fargekoder for de ulike fraksjoner for hele UiO og for alle avfallssystem både inne og ute Gjennomgående fleksibelt sorteringsopplegg slik at det kan fjernes eller legges til fraksjoner 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 53

53 Suksessfaktorer Forankring av strategi hos UiOs ledelse Forankring i leieavtale med brukerne Kommunikasjonsstrategi Brukervennlige systemer både for brukerne og drift/renhold/avfallsselskap Lik gjennomføring og tett oppfølging Prosjektanvisning for å sikre at nyinvestering blir i henhold til rutiner og design 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 54

54 Framdriftsplan 1. desember 2013 (se egen plansje) Plan quick wins utarbeidet Prosjektbeskrivelse prosjekt «Utarbeidelse av plan for UiOs framtidige renovasjon og kildesortering» 10. desember 2013 Rapport plan renovasjon og kildesortering til Åke Appelqvist 1. januar 2014 Oppstart gjennomføringsplan quick wins 1. januar 1. mars 2014 Rigging av prosjektet og innkjøp av eksterne rådgivere Prosjektgjennomføring 1. mars oppstart prosjekt 20. august, første skisse til sluttrapport 10. oktober, sluttrapport plan for renovasjon og kildesortering UiO 1. januar 2015 Oppstart gjennomføring i henhold til plan 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 55

55 Milepælsplan for utarbeidelse av Overordnet plan for renovasjon og kildesortering UiO Frist 1. desember 2013 Utarbeide aktivitetsoversikt over tiltak som kan gjennomføres i 2014 uavhengig av framtidig strategi ( Quick wins / Rett uansett ) Utføres internt med UiOs egen kompetanse og kapasitet Gjennomgang rutiner for rapportering og kvalitetssikring av renovasjonsavtalen Innhente kunnskap og erfaringer fra andre bedrifter/institusjoner som nylig har investert i system for kildesortering og renovasjon Brukes både til tiltak 2014 og utarbeidelse av langsiktig strategi Utføres internt med UiOs egen kompetanse og kapasitet Utarbeide prosjektbeskrivelse for prosjekt «Utarbeidelse av plan for UiOs framtidige renovasjon og kildesortering» (se egen plansje) Utføres internt med bistand fra ekstern rådgiver 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 56

56 Skisse til prosjektbeskrivelse for prosjekt Utarbeidelse av plan for UiOs framtidige renovasjon og kildesortering Skisse til innhold i prosjektet Overordnet strategi og mål Aktivitetsoversikt Kostnadsoverslag Investeringsplan Gjennomføringsplan Milepæl mål om 50% kildesortering 2016 Milepæl mål om 70% kildesortering 2020 Organisering av prosjektet Styringsgruppe, prosjektleder, prosjektgruppe, Interne og eksterne ressurser (kompetansebehov se egen plansje) Tidsramme 1. oktober 2014 Budsjettramme? 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 57

57 Kompetansebehov ekstern rådgiver Spesialkompetanse innen fagfeltet rådgiver og bidragsyter for å lage overordnet plan Erfaring fra lignende oppdrag Prosjektere og kostnadsberegne investeringer Kunne kvalitetssikre tekniske løsninger og økonomiske kalkyler 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 58

Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune

Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2013-2016 Arendal kommune Vedtatt i Arendal bystyre 31.01.2013 1 Sammendrag Det har vært en betydelig utvikling på avfallsfeltet de siste 20 årene. Siden 1990 er det

Detaljer

Avfall Norge. Optisk sortering status i Norge. Rapport 4/07

Avfall Norge. Optisk sortering status i Norge. Rapport 4/07 Avfall Norge Optisk sortering status i Norge Rapport 4/07 August 2006 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: 4/2007 Distribusjon: Fri Tittel: Oppdragsgiver: Avfall Norge Forfatter(e): Frode Syversen, Dato: 20.09.07

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling MAI 2013 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering og konklusjon... 3 2. Bakgrunn og formål... 5 3. Sortering og innsamling...

Detaljer

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: SAMMENDRAG.... 4 Dagens avfallsbehandling.... 4 Framtidig avfallsbehandling... 5 1 KOMMUNENS OPPGAVER PÅ AVFALLSSEKTOREN... 9 2

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Forord. Avfallsplanen er inndelt i 7 hovedavsnitt: 1. Innledning 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger

Forord. Avfallsplanen er inndelt i 7 hovedavsnitt: 1. Innledning 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger 1 Innhold Forord.... 3 Forkortelser og forklaringer... 4 Sammendrag.... 5 1. Innledning... 9 1.1 Bakgrunn og hensikt... 9 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger... 10 2.1. EU-mål og nasjonale

Detaljer

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie HIAS Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie 24. mai 211 SAMMENDRAG Hamar kommune arbeider med utarbeidelse av reguleringsplan for Strandsonen i Hamar. Reguleringsplanen

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/14

Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 22.august 2014 Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Underlagsdokument for. Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa

Underlagsdokument for. Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa Underlagsdokument for Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn og hensikt Husholdningsrenovasjon er en lovpålagt tjeneste, og kommunene Steinkjer, Verran og Snåsa har

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 INNKALLING OG SAKSPAPIRER Invitasjon til Markering for Håvard Vederhus og Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 29. august kl. 17:00-21:00 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen

Detaljer

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Dato: 28.06.2010 Prosjektinformasjon Tittel: Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Kontaktperson/ Miljøfyrtårnkonsulent: Miljørapport med handlingsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 03.02.2010 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfall sør avfallsplan 2013 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-1016...5 1.3 Hovedlinjer

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 4/14

Møteinnkalling styremøte nr 4/14 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 6.juni 2014 Møteinnkalling styremøte nr 4/14 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Kunden og BIR Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning 1 Innhold Om BIR... 3 Formålet med veiledningen... 4 Veiledningens oppbygning.... 4 Kapittel 1: Innledende informasjon... 5

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/15

Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Thomas Dunker styreleder nestleder ansattes representant Dato: 3.juni 2015 Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-2016...5 1.3 Hovedlinjer for Avfallsplan 2013-2016...5

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2002 presenteres i to deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller.

Detaljer

Innhold. Nittedal. Gjerdrum. Sørum. Skedsmo. Lørenskog. Fet. Rælingen. Enebakk

Innhold. Nittedal. Gjerdrum. Sørum. Skedsmo. Lørenskog. Fet. Rælingen. Enebakk Årsrapport 212 Nittedal Gjerdrum Innhold Skedsmo Lørenskog Rælingen Enebakk Fet Sørum Forord... 3 Viktige hendelser i 212... 4 ROAFs Strategiplan 21-216... 7 Styrets årsberetning... 8 Organisasjonsutvikling...

Detaljer

Spørreundersøkelse om hytterenovasjon i Randesund Kristiansand

Spørreundersøkelse om hytterenovasjon i Randesund Kristiansand 2014 Spørreundersøkelse om hytterenovasjon i Randesund Kristiansand Marith J. Moe Avfall Sør Husholdning Den 7. november 2014 Forord Avfall Sør Husholdning vil takke alle våre abonnenter som har svart

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 ET VIKTIG STEG INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Et viktig steg 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Effektiv innsamling og materialgjenvinning av brukt emballasje og kasserte EE-produkter

Effektiv innsamling og materialgjenvinning av brukt emballasje og kasserte EE-produkter Effektiv innsamling og materialgjenvinning av brukt emballasje og kasserte EE-produkter Hanne Lerche Raadal Ole Jørgen Hanssen Steinar Normann Ingunn Saur Modahl Februar 2005 OR 05.05 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

Prosjekt elektronisk henteregistrering. Arbeidsgrupper for innsamling, sortering og gjenvinning. Rapport nr 1/2010

Prosjekt elektronisk henteregistrering. Arbeidsgrupper for innsamling, sortering og gjenvinning. Rapport nr 1/2010 Prosjekt elektronisk henteregistrering Arbeidsgrupper for innsamling, sortering og gjenvinning Rapport nr 1/2010 Avfall Norge Nettverk for elektronisk henteregistrering Rapport nr: 1/2010 Distribusjon:

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet M-314 2015 RAPPORT Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig [Oppdragstakers prosjektansvarlig] Kontaktperson i miljødirektoratet

Detaljer

Miljøsertifisering av SIFO

Miljøsertifisering av SIFO Miljøsertifisering av SIFO Målsettinger for Miljøledelse og miljøprofil i SIFO med forslag til tiltak Rapport fra arbeidsgruppe SIFO, november 2008 av Engebret Rødningen, Grethe Strand-Pedersen og Gunnar

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 6/13

Møteinnkalling styremøte nr 6/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 31.mai 2013 Møteinnkalling styremøte nr 6/13 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer