Plan for kildesortering og renovasjon Presentasjon av første fase

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for kildesortering og renovasjon Presentasjon av første fase"

Transkript

1 Plan for kildesortering og renovasjon Presentasjon av første fase Beskrivelse og analyse av nåsituasjonen 30. September 2013

2 Innhold Bakgrunn og forankring Organisering Framgangsmåte Intervjufunn Befaringsfunn Datafunn Oppsummerende vurderinger av nåsituasjonen Mulige innsatsområder og tiltak for å nå målene Arbeidsplan fase 2: Utarbeide plan for renovasjon og kildesortering NB: Intervjureferater vedlegges den endelige rapporten 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 3

3 Mandat Handlingsplan for miljø 2013 Milepæl A4U Ansvar til underavdeling drift og vedlikehold i miljøplan 2013 Prosjektansvar gitt Jorun av Åke 15. mai 2013 Plan for kildesortering og renovasjon utarbeidet Fase 1/2: Beskrivelse og analyse av nåsituasjonen Fase 2/2: Utarbeide plan for renovasjon og kildesortering ved UiO Avgrensninger Farlig avfall holdes utenfor 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 4

4 Strategiske målsettinger Planen skal svare på følgende mål nedfelt i UiOs miljøstrategi: 70% kildesortering innen 2020 Delmål 50% innen 2016 Planen for renovasjon og kildesortering skal understøtte UiOs overordnede miljøstrategi, slik som UiO skal redusere sin miljø- og klimapåvirkning Sikre at Eiendomsavdelingen ved UiO oppfyller de krav og forventninger som samfunnet stiller på miljøområdet 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 5

5 Arbeidsgruppe Jorun Hovind (leder) Torbjørn Bjønness Thore Olsen Rune Greaker 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 6

6 Framgangsmåte Intervjuer Områdedrift Renhold Brukerrepresentanter Studentparlamentet SIO kantinedrift, idrett og barnehager Befaringer UiO Ragn-Sells, Lørenskog Datainnsamling Lokalisering av dagens avfallsstasjoner Avfallsmengder Økonomi 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 7

7 INTERVJUFUNN 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 8

8 Restavfall Hovedrutine Hvert kontor har 1 avfallsbøtte Renhold skifter pose i hver avfallsbøtte ukentlig Posene samles i svarte søppelsekker som kastes i avfallskontainere ute Annet Noen steder er det avfallsbeholder kun i fellesareal, og bruker går med restavfall dit. Beholderne tømmes daglig av renhold 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 9

9 Åpen kontainer for restavfall 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 10

10 Papp og papir Hovedrutine Hvert kontor har en eske Hver bruker tømmer esken i en rullekontainer i sin etasje Områdedrift setter ut kontainere i hver etasje på en bestemt ukedag og triller de ut til avfallsstasjonen samme eller neste dag Noen steder er det komprimator. Noe av avfallet som samles inn komprimeres før levering I auditorier, lesesaler o.l. er det områdedrift/renhold som tømmer esker for papir/papp Annet Noen steder er det renhold som utfører transport av kontainere I noen områder står kontainerne i en fast etasje hele uken Noen få steder går brukerne helt ut med papp- og papiravfallet 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 11

11 Papirkomprimator og lukket, ulåst kontainer for restavfall 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 12

12 EE avfall (elektronisk og elektrisk avfall) Områdedrift henter EE avfall fra det enkelte kontor og legger i egne EE bur ute på avfallsstasjonene Brukerne går selv med EE avfall til avfallsstasjonene IT avdelingen går ut med EE avfall til avfallsstasjonene 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 13

13 Bur for elektronisk og elektrisk avfall 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 14

14 Glass Områdedrift henter glass fra det enkelte kontor mm og legger i egne glasskontainere ute på avfallsstasjonene Brukerne går selv med glass til avfallsstasjonene 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 15

15 Lyskilder Områdedrift legger lyskilder i egne kasser i avfallsstasjonene Ragn-sells henter fra egne kasser Auralight tar lyskilder med i retur ved nyinnstallering med mer 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 16

16 Møbler Områdedrift bærer møbler som skal kastes ut til avfallsstasjonene Møblene kastes hele som restavfall Transporteres delvis av Ragn-sells og delvis av flyttebyrå (Avance) Ca 160 tonn møbler pr år, usortert kastes av Avance 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 17

17 SIO kantiner og kafeer I kundeområdet Restavfall Papir de fleste steder Drikkekartonger går i restavfallet På kjøkkenet Kjølemulighet for organisk avfall 4 steder SV, Helga Eng, Frederikke og ny kafe i urbygningen Alle steder sorteres papp/papir og restavfall. Noen steder også mykplast, glass og metallemballasje 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 18

18 SIO kantiner og kafeer Potensiale sortering Organisk Drikkekartonger, kaffekrus og lignende Potensiale reduksjon avfall Prisforskjell engangs/ flerbruk (brukes i dag) SIO boksen, tilsvarende Statoil koppen for gjenbruk, rabattert til salat med mer Fristasjonsavtalen Gjennomgang for renovasjon og kildesortering, f.eks har Frederikke har annen avtale enn øvrige 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 19

19 Utomhusområder Søppeldunker, tømming Utføres av park på Blindern, sjekkes daglig Utføres av gartneravdelingen på Tøyen Øvrige områder utføres av områdedrift Søppelplukking på Campus Som beskrevet over I tillegg rengjør områdedrift rundt kontainere ute Askebegre og sneiper Tømming av askebegre etter behov. Utføres som beskrevet punkt 1 Fjerning av sneiper utføres som beskrevet ovenfor 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 20

20 BEFARINGSFUNN 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 21

21 Avfallsstasjoner og utstyr ute Avfallsstasjonene har ulik fysisk utforming og varierende teknisk standard Antall fraksjoner varierer mellom de ulike avfallsstasjonene Avfallsstasjonene er lite merket, og har varierende grad av tilgjengelighet og brukervennlighet Flere av avfallsstasjonene er lite estetisk tilpasset og har ikke felles estetisk uttrykk Det er mange ulike søppeldunker og askebegre ute 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 22

22 Avfallsstasjoner 23

23 Rullekontainere og lukket, ulåst kontainer 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 24

24 Piloter kildesortering inne I forbindelse med miljøsertifisering er det stasjon(er) for kildesortering i Helga Engs hus og Georg Sverdrups hus Positive erfaringer Brukerinitiert Riktig sortering? Grønn profil Forbedringspotensiale Informasjon, merking og brukervennlighet, spesielt beholdere for papir er tunge og upraktiske Løsninger for videre håndtering av sortert avfall 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 25

25 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 26

26 Sluttbehandling av avfallet Befaringen hos Ragn-sells,Lørenskog viste at UiOs kildesortering blir ivaretatt i videre avfallshåndtering Svakhet i opplegget for hvilke avfallsbeholdere UiO får tilbake, noe som kan gi feil størrelse, bedriftsmerking og avfallsmerking Svak sortering fra UiO, gir merarbeid og økte kostnader ved sortering hos avfallsselskap 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 27

27 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 28

28 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 29

29 DATAFUNN 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 30

30 Fraksjoner og mengder (Ragn-Sells) Fraksjon % Tonn Kroner Tidsperiode 1H H H H H H 2013 Restavfall Restavfall næring Papir/papp EE avfall 0, Blandet glass 1, Blandede metaller 0 0,1 0,4 Blandet plast 0,02 0,04 0,2 0,5 Park og hageavfall 0 1,2 7,2 Bearbeidet trevirke 1,29 0,5 10 3,94 Annet 0,31 0,9 2,5 SUM september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 31

31 Kostnader levert Ragn-sells Totalt for 2012: kr Hittil i år 2013, pr 1. november kr september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 32

32 Flyttetjenester Avance Flyttetransport bistår med flytting over rammeavtale. Bistår også med avhending av møbler. Total mengde for 2013 anslås på bakgrunn av tall for de tre første kvartalene til om lag 120 tonn. 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 33

33 Avtalefestede priser per tonn levert avfall Fraksjon Utgift Inntekt Restavfall Restavfall næring Papir Papp EE avfall - - Blandede metaller - - Blandet plast - - Park og hageavfall - - Bearbeidet trevirke - - Annet september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 34

34 Fraksjoner og mengder Blindern (ute) Sortering 1: Avfall fra én uke vinter 2013, total mengde denne uken: 172 kilo Sortering 2: Avfall fra én dag vår 2013, total mengde denne dagen: 262 kilo 40,00 35,00 30,00 Prosent 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Sortering 1 Sortering september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 35

35 Kildesorteringsprosent per område (Tallgrunnlag noe usikkert) 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Restavfall Restavfall næring Diverse papir og papp Blandet EE -avfall Blandet glass Annet 10,0 0,0 Gaustad Tøyen Sentrum Vestre Østre Nedre Total -10,0 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 36

36 OPPSUMMERENDE VURDERINGER AV NÅSITUASJONEN 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 37

37 Oppsummerende vurderinger av nåsituasjon (1 av 7) Forankring Det er en forventning om at landets største universitet har kildesortering Studenter og ansatte har kildesortering hjemme og er vant til det Framtidskrav: Ett av miljømålene til nytt Livsvitenskapsbygget er krav til reduserte klimagassutslipp, materialbruk og avfallshåndtering Det lønner seg økonomisk å levere sortert avfall Mange studenter og ansatte ønsker kildesortering, men også mange som ikke ønsker merarbeid Involver de som jobber med avfallshåndtering i det daglige 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 38

38 Oppsummerende vurderinger av nåsituasjon (2 av 7) Papp/papir Sortering av papp/papir er godt etablert og utgjør ca 22% av total avfallsmengde Fungerer bra at brukerne selv tømmer papiresken på kontoret i felleskontainer fellesareal samme etasje Mye luft i ottokontainere med papp/papir Tungt å trille ottokontainere papir/papp når fulle av bøker Lesesaler og auditorier, ofte tungt og tungvint å tømme papir/papp Slitasje vegger, gulv og heis ved trilling av ottokontainere 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 39

39 Oppsummerende vurderinger av nåsituasjon (3 av 7) Restavfall Det fungerer bra at renhold fjerner restavfallsbeholder fra det enkelte kontor ved nyinnflytting etter restaurering ol HMS sparer rygger og annen slitasje over tid Sparer arbeidstid og poser Andre fraksjoner Fraksjoner ut over papir/papp og restavfall lite tilgjengelig for brukerne Avfallsstasjoner med sortering ofte låst og mange vet ikke om det Det er ingen kildesortering ute på campus 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 40

40 Oppsummerende vurderinger av nåsituasjon (4 av 7) Store avfallskontainere ute Åpne og tilgjengelige ute kontainere fylles også med avfall fra naboer og andre private Om kontainerne ute låses settes det avfall ved siden av Store kontainere som står ute på campus nær bygninger er ikke pent, spesielt hvis de står uryddig og med litt søppel rundt Det er observert folk i de åpne kontainerne 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 41

41 Oppsummerende vurderinger av nåsituasjon (5 av 7) Utforming, merking og informasjon Flere ulike typer avfallsbeholdere både inne og ute Generelt lite merking og informasjon Kildesorteringsstasjon har utydelig merking av fraksjonene Helhetlig system ved UiO ønskes, også når det gjelder merking Dårlig merking av ottoer kan føre til at det trilles ottoer det har vært restavfall i til papir/papp i fellesarealer. Det kan gi klager pga lukt Behov for god skilting i avfallsstasjonene, også så det er synlig når det er mørkt ute Behov for oppmerking for oppstilling av kontainerne, nå er noen vanskelige å komme til, slik at noen forblir ubenyttede 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 42

42 Oppsummerende vurderinger av nåsituasjon (6 av 7) Potensiale flere fraksjoner Organisk avfall SIO kantiner og kjøkken (4 kjøkken har i dag) Kaffekopper og diverse drikkekartonger SIO kantiner Det brukes mye tørkepapir, kan det sorteres til papir/papp? Plast 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 43

43 Oppsummerende vurderinger av nåsituasjon (6 av 7) Renovasjonsavtalen Flere avtaler brukes i tillegg til hovedavtale Behov for rapporter som gir enklere oversikt over forbruk og kostnad pr sted og fraksjon Behov for tettere oppfølging av avtalen lang vei fra avtale og budsjett til de som attesterer finne ut om det er rett nivå tømmefrekvens, kontainerstørrelser mm kvalitetsoppfølging og stikkprøvekontroll 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 44

44 Oppsummerende vurderinger av nåsituasjon (7 av 7) Diverse Dyrt å bruke Avance på timer til frakt av møbler som skal kastes Mangelfull tilbakesetting av UiOs 16 kontainere (16 stk 240l ottoer HF garasje) Det mangler statistikk på prosjektavfall Fungerer bra å bestille egne kontainere ved flytting To steder er det for lavt for renovasjonsbilen, tar tid og blokkerer delvis vei Databurene er gjenstand for tyveri og forsøpling 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 45

45 Mulige innsatsområder og tiltak for å nå målene 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 46

46 Eksisterende mål og mulige nye målformuleringer 70% kildesortering innen 2020 Delmål 50% innen 2016 Enhetlig, ryddig og pent både inne og ute Unik UiO design Gjennomgående fargekoder fraksjoner Prosjektanvisning renovasjon og kildesortering Redusere mengde avfall UiO målsetting pr m 2 eller pr person? 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 47

47 Bærende prinsipper for hvordan vi bør velge å prioritere 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 48

48 Mulige innsatsområder og tiltak for å nå målene (1 av 5) Renovasjonsavtalen Gjennomgang av det enkelte hentested for optimalisering av kontainerstørrelser, tømmefrekvens mm Renovasjonsavtalen må ha entydig og oversiktlig rapportering som grunnlag for kvalitetsstyring, korrigerende tiltak og videre utvikling Periodisk oppfølging av avtalen for evaluering og korrigerende tiltak 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 49

49 Mulige innsatsområder og tiltak for å nå målene (2 av 5) Logistikk og brukermedvirkning Tilrettelegge for at brukerne utfører mer, og at dette gjenspeiles i leieavtalen Ta vekk restavfallsbeholder fra det enkelte kontor Etablere opplegg for papir- og papphåndtering slik at kontainerkapasiteten utnyttes optimalt Etablere mer arbeids og bygningsvennlig opplegg for papir/papp innsamling 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 50

50 Mulige innsatsområder og tiltak for å nå målene (3 av 5) Fraksjoner Finne hvilke fraksjoner det er hensiktsmessig å etablere de ulike steder Starte med de fraksjonene det er mest av og enklest å etablere Samarbeide med SIO om opplegg for sortering av organisk avfall og drikkekartonger, redusert bruk av engangsutstyr med mer Vurdere mulighet for og lønnsomhet i sortering av papir og papp Møbler skal kastes kan tas fra hverandre og sorteres i trevirke og metall 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 51

51 Mulige innsatsområder og tiltak for å nå målene (4 av 5) Avfallsstasjoner (miljøstasjoner) Finne optimal plassering av og antall kildesorteringssteder ute og inne Gjøre kontainere ute utilgjengelig for annet enn UiOs avfall Etablere opplegg for nedgraving av kontainere /eventuelt andre løsninger så kontainerne ikke står synlig på campus Finne optimal plassering av og antall avfallsstasjoner hvor avfallet hentes av renovasjonsselskap Vurdere etablering av intern transport for noen fraksjoner til hentesteder for avfallsselskap 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 52

52 Mulige innsatsområder og tiltak for å nå målene (5 av 5) Utforming, design og merking Unik UiO design på avfallshåndteringssystem fra kontor til samlebeholdere ute Gjennomgående fargekoder for de ulike fraksjoner for hele UiO og for alle avfallssystem både inne og ute Gjennomgående fleksibelt sorteringsopplegg slik at det kan fjernes eller legges til fraksjoner 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 53

53 Suksessfaktorer Forankring av strategi hos UiOs ledelse Forankring i leieavtale med brukerne Kommunikasjonsstrategi Brukervennlige systemer både for brukerne og drift/renhold/avfallsselskap Lik gjennomføring og tett oppfølging Prosjektanvisning for å sikre at nyinvestering blir i henhold til rutiner og design 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 54

54 Framdriftsplan 1. desember 2013 (se egen plansje) Plan quick wins utarbeidet Prosjektbeskrivelse prosjekt «Utarbeidelse av plan for UiOs framtidige renovasjon og kildesortering» 10. desember 2013 Rapport plan renovasjon og kildesortering til Åke Appelqvist 1. januar 2014 Oppstart gjennomføringsplan quick wins 1. januar 1. mars 2014 Rigging av prosjektet og innkjøp av eksterne rådgivere Prosjektgjennomføring 1. mars oppstart prosjekt 20. august, første skisse til sluttrapport 10. oktober, sluttrapport plan for renovasjon og kildesortering UiO 1. januar 2015 Oppstart gjennomføring i henhold til plan 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 55

55 Milepælsplan for utarbeidelse av Overordnet plan for renovasjon og kildesortering UiO Frist 1. desember 2013 Utarbeide aktivitetsoversikt over tiltak som kan gjennomføres i 2014 uavhengig av framtidig strategi ( Quick wins / Rett uansett ) Utføres internt med UiOs egen kompetanse og kapasitet Gjennomgang rutiner for rapportering og kvalitetssikring av renovasjonsavtalen Innhente kunnskap og erfaringer fra andre bedrifter/institusjoner som nylig har investert i system for kildesortering og renovasjon Brukes både til tiltak 2014 og utarbeidelse av langsiktig strategi Utføres internt med UiOs egen kompetanse og kapasitet Utarbeide prosjektbeskrivelse for prosjekt «Utarbeidelse av plan for UiOs framtidige renovasjon og kildesortering» (se egen plansje) Utføres internt med bistand fra ekstern rådgiver 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 56

56 Skisse til prosjektbeskrivelse for prosjekt Utarbeidelse av plan for UiOs framtidige renovasjon og kildesortering Skisse til innhold i prosjektet Overordnet strategi og mål Aktivitetsoversikt Kostnadsoverslag Investeringsplan Gjennomføringsplan Milepæl mål om 50% kildesortering 2016 Milepæl mål om 70% kildesortering 2020 Organisering av prosjektet Styringsgruppe, prosjektleder, prosjektgruppe, Interne og eksterne ressurser (kompetansebehov se egen plansje) Tidsramme 1. oktober 2014 Budsjettramme? 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 57

57 Kompetansebehov ekstern rådgiver Spesialkompetanse innen fagfeltet rådgiver og bidragsyter for å lage overordnet plan Erfaring fra lignende oppdrag Prosjektere og kostnadsberegne investeringer Kunne kvalitetssikre tekniske løsninger og økonomiske kalkyler 30. september 2013 Rapport kartlegging renovasjon og kildesortering 58

Sammenstilling grunnlagsopplysninger

Sammenstilling grunnlagsopplysninger UiO Plan for avfallshåndtering Sammenstilling grunnlagsopplysninger Datagrunnlag og observasjoner Dato:17.6.2014 Innholdsfortegnelse: Om UiO & Eiendomsavdelingen Bygningsmassen Omfang renovasjon Avfallstyper

Detaljer

Iverksetting av ny kildesortering ved UiO

Iverksetting av ny kildesortering ved UiO <PROSJEKTNR.> PROSJEKTMANDAT Iverksetting av ny kildesortering ved UiO ENDRINGSHISTORIKK REVISJONSNR. KOMMENTAR DATO UTARBEIDET AV GODKJENT Utkast04/15 Justering: satt inn budsjett-tall 05.03.2015 Jorulf

Detaljer

Avfallsplan UiO spørreundersøkelse

Avfallsplan UiO spørreundersøkelse Avfallsplan UiO spørreundersøkelse 28.10.2014 Eiendomsavdelingen skaper rom for et fremragende universitet hver dag Omfang 72 invitasjoner 41 leverte svar 1 påbegynt 3 1. Bygninger og type virksomhet Mange

Detaljer

Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014

Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014 Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014 Analyse/stikkprøver av restavfall fra beholdere/sekker og containere Formål Plukkanalyse UiO, oktober 2014 o Kartlegge sammensetningen av

Detaljer

Resultater & Vurderinger

Resultater & Vurderinger Resultater & Vurderinger Utarbeidet av Hjellnes Consult as 27. mai 2015 Type testbeholdere Plukkanalyse UiO Mai 2015 3 typer innendørs: Røros, Waste Honey, Bermuda Quatro 2 typer utendørs: Artcher, Stumpf

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til Fra Direktørnettverket Eiendomsavdelingen Sakstype: Orienteringssak Møtedato: 3. februar 2016 Notatdato: 27. januar 2016 Forventet tidsbruk: 15 min Saksbehandler: Jorulf

Detaljer

UTSTYR. Til kildesortering

UTSTYR. Til kildesortering UTSTYR Til kildesortering I de fleste virksomheter er det ofte samsvar mellom en miljøriktig og kostnadseffektiv avfallshåndtering. Det skal lønne seg å kildesortere. For å lykkes med dette er tilrettelegging

Detaljer

BESØKSPLAN OG RAPPORT AVFALL

BESØKSPLAN OG RAPPORT AVFALL BESØKSPLAN OG RAPPORT AVFALL Besøkssted Dato Kl Tema BI 01.11.2013 10-12 Kildesortering Gardermoen 11.11.2013 13-15 Kildesortering og avfallssug Jernbaneverket Etter uke 47 N/A Kildesortering Tid: 10:00-11:15

Detaljer

Prosjekt Iverksetting av ny kildesortering ved UiO

Prosjekt Iverksetting av ny kildesortering ved UiO Prosjekt Iverksetting av ny kildesortering ved UiO Status-presentasjon Styringsgruppen for prosjektet Iverksetting av ny kildesortering ved UiO 10. Juni 2015 Jorulf Brøvig Silde Økt kildesortering 32%

Detaljer

Fra Prosjekt Plan for avfallshåndtering ved UiO. Til Prosjekt Iverksetting av ny kildesortering ved UiO. Styringsgruppen 12.

Fra Prosjekt Plan for avfallshåndtering ved UiO. Til Prosjekt Iverksetting av ny kildesortering ved UiO. Styringsgruppen 12. Fra Prosjekt Plan for avfallshåndtering ved UiO Til Prosjekt Iverksetting av ny kildesortering ved UiO Styringsgruppen 12. mars 2015 Jorun Hovind / Jorulf Brøvig Silde 3 4 Utarbeide plan for fremtidsrettet,

Detaljer

Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering

Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering Effektive avfallsrom dimensjonering, beliggenhet og utstyr Morten Tønseth EnviroPac AS Hva er vi for hvem? Med utgangspunkt i ledende og

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5,2.etg Møtedato: 09.12.2016 Klokkeslett: 09:00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

Det grønne skiftet kommer stadig nærmere, og miljø blir et viktigere tema både for privatpersoner og bedrifter.

Det grønne skiftet kommer stadig nærmere, og miljø blir et viktigere tema både for privatpersoner og bedrifter. Det grønne skiftet kommer stadig nærmere, og miljø blir et viktigere tema både for privatpersoner og bedrifter. så mange som 9 av 10 produsenter jobber målrettet med å effektivisere emballasjebruken sin.

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

5 Logistikk - Løsninger for avfallshåndtering

5 Logistikk - Løsninger for avfallshåndtering 5 Logistikk - Løsninger for avfallshåndtering Plassering av anlegg for avfallshåndtering utvendig 5.0 Bakgrunn Vi var i utgangspunktet bedt om å se på to løsninger for avfallshåndtering. Som hovedløsning

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Miljørapport - Kristiansund vgs

Miljørapport - Kristiansund vgs Miljørapport - Kristiansund vgs Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2013 03.04.2013 2010 2011 NB! Omsetning var registrert inkludert mva. t.o.m. 2009-rapporten Arbeidsmiljø

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor og hvordan? 3. Miljøkartlegging 4. Miljøsanering 5. Kildesortering og organisering på byggeplass 6. Hvordan

Detaljer

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010 Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon Forundersøkelse plastinnsamling Mars 2010 Renovasjonsundersøkelse Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra en undersøkelse

Detaljer

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013 SORTERINGSANALYSE 2013 09.07.2013 Potensialet i restavfallet For første gang kjører GIR en sorteringsanalyse av restavfallet. Årets analyse er en enkel analyse der målet har vært å finne ut hvor mye det

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN. 1. Innledning Løsninger for avfallshåndtering skal tas hensyn til så tidlig som mulig i planarbeider*.

RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN. 1. Innledning Løsninger for avfallshåndtering skal tas hensyn til så tidlig som mulig i planarbeider*. Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN Det henvises til kapittel 3 i Renovasjonsforskriften for Farsund kommune og Lyngdal kommune.

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON LARVIK KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 17. JUNI 2009 KOU 2010:1 Avfall 2010-2013, Larvik kommune Side 2 POLITISK BEHANDLING Kommunestyrets vedtak (sak 091/09) fra

Detaljer

Utfordringer med innsamling av avfall

Utfordringer med innsamling av avfall Oslo kommune Renovasjonsetaten Utfordringer med innsamling av avfall E2014 Sektorseminar ressursutnyttelse 28.08.2014 Overingeniør Ingunn Dale Samset Presentasjon Renovasjonsetatens tjenesteproduksjon

Detaljer

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan?

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Byggavfall fra problem til ressurs Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Guro Kristine Milli og Mirja Emilia Ottesen 1 Avfallsplaner og kildesortering hvorfor? God planlegging

Detaljer

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet!

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Øivind Brevik adm.dir. 1 Bestilling fra AHK Presentasjon av virksomheten bør inneholde: Status Drift Nøkkeltall Strategier 2 Avfallspyramiden

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Besøk fra Hamos, Midtre Namdal og Innherred renovasjon August 2016

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Besøk fra Hamos, Midtre Namdal og Innherred renovasjon August 2016 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen Besøk fra Hamos, Midtre Namdal og Innherred renovasjon August 2016 RfD i korte trekk Innsamling og behandling av husholdningsavfall i 9 kommuner Noen næringskunder,

Detaljer

Miljørapport - Østfold fylkeskommune

Miljørapport - Østfold fylkeskommune Miljørapport - Østfold fylkeskommune Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2013 16.09.2013 2010 2011 NB! Omsetning var registrert inkludert mva. t.o.m. 2009-rapporten Arbeidsmiljø

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1 16, Millioner kr. 53 213 956, Millioner kr. 52

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

Økonomiplan 2009-2012

Økonomiplan 2009-2012 Follo Ren IKS Verkstedveien 29,1400 Ski Tlf.: +47 64 85 23 30 Faks: +47 64 85 23 40 Org. nr. 975 804 569 MVA E-post: post@folloren.no www.folloren.no Økonomiplan 2009-2012 September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KLP Regionkontoret i Bergen

KLP Regionkontoret i Bergen 6.6.217 Utskriftsvennlig statistikk KLP Regionkontoret i Bergen Miljøfyrtårn KLP Regionkontoret i Bergen Årlig klima og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Leietaker,

Detaljer

Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON CONTAINERTRANSPORT 12-023

Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON CONTAINERTRANSPORT 12-023 Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON CONTAINERTRANSPORT 12-023 INNHOLD 1. GENERELL INFO... 2 2. OMFANG... 2 2.1. Generelle krav... 4 2.2. Skal krav... 4 2.2.1. 4 2.2.2. 4 2.2.3. 4 2.2.4. 4 2.2.5. 5 2.2.6. 5 2.2.7.

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1, Millioner kr. 654 213 869, Millioner

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Innhold Forord Side 3 Vår virksomhet Side 4 Vår drift Side 5 Miljøstyring Side 6 Miljøaspekter Side 7 Miljøpåvirkning Side 9 Oppfølging Side 9 Side 2 Forord K. LUND

Detaljer

Avfallshåndtering. Grønn 530 x 220 x360 K103571 Orange 530 x 220 x360 K103572 Grafitt Grå 530 x 220 x360 K103573 Hvit 530 x 220 x360 K103574

Avfallshåndtering. Grønn 530 x 220 x360 K103571 Orange 530 x 220 x360 K103572 Grafitt Grå 530 x 220 x360 K103573 Hvit 530 x 220 x360 K103574 Avfallshåndtering Avfallsbeholder GAP GAP er designet av den annerkjente norske designeren Ole Petter Vullum. Det er en solid avfallsbeholder tilrettelagt for kildesortering av papir og restavfall. Beholderen

Detaljer

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak Vekta Rundellen

Detaljer

Avfall ressurser på av-veie?

Avfall ressurser på av-veie? Avfall ressurser på av-veie? Sandnes og Stavanger renovasjon har blitt IKS, Næring AS, Egenregi AS tilbyr henting og behandling av restavfall, papp & papir, organisk avfall, glass, metall, farlig avfall,

Detaljer

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Plastemballasje Det har kommet flere ytringer fra publikum med ønske om utsortering av plastemballasje i husholdningene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg.

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. Innledning Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. I den hensikt å oppnå en best mulig bruk og forståelse av torgene velger vi å sende ut dette

Detaljer

Grovanalyse og benchmark av renovasjonstjensten i IATA. Utført av InErgeo AS og Hjellnes Consult as Nov 2013

Grovanalyse og benchmark av renovasjonstjensten i IATA. Utført av InErgeo AS og Hjellnes Consult as Nov 2013 Grovanalyse og benchmark av renovasjonstjensten i IATA Utført av InErgeo AS og Hjellnes Consult as Nov 2013 Grunnlag for analysene 1. Trender og utviklingstrekk innen renovasjon i Norge 2. RENOVASJONSGEBYRER

Detaljer

NOTAT oppsamlingsutstyr

NOTAT oppsamlingsutstyr NOTAT oppsamlingsutstyr Det vises til vedtak i Utvalg for samfunn og miljø der Follo Ren IKS bes framlegge et notat til kommunestyret 15.12.10 i forhold til praktisk gjennomførbarhet med tanke på - de

Detaljer

Sekker, poser og rekvisita

Sekker, poser og rekvisita Sekker, poser og rekvisita Vårt produktsortiment omfatter alt fra poser og sekker for mindre avfallsbeholdere til solide plastsekker for større bur og plastcontainere. Vi samarbeider med ledende nordiske

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL Side 1 av 7 FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG for kommunene Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Vedtatt av kommunestyret i Bø den 06.03.2000 i sak nr. 32/00. Vedtatt

Detaljer

Effektiv avfallsbehandling Seminar 7.-8. nov.2006-hamar. NYSORT bedre og mer effektiv innsamling av brukt emballasje v/prosjektleder Helge Mobråthen

Effektiv avfallsbehandling Seminar 7.-8. nov.2006-hamar. NYSORT bedre og mer effektiv innsamling av brukt emballasje v/prosjektleder Helge Mobråthen Effektiv avfallsbehandling Seminar 7.-8. nov.2006-hamar NYSORT bedre og mer effektiv innsamling av brukt emballasje v/prosjektleder Helge Mobråthen NYSORT- bakgrunn og formål Et resultat av drøftinger

Detaljer

Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879

Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879 Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879 Innhold Innledning Gjennomgang av UiTs satsningsområder for miljøledelse, opp

Detaljer

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune 1 Innhold Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune... 1 Hentedager for rest- og papiravfall og plastemballasje... 3 Avfallsmottak på Tustna (Bjørndalen)

Detaljer

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN SPESIFIKASJON AV TJENESTEN Innhold 1 AVFALLSMENGDER OG AVFALLETS SAMMENSETNING... 2 1.1 Innsamlingsområde... 2 1.2 Innsamlingsrutiner og kildesorteringssystem... 2 1.3 Avfallets sammensetning... 3 1.4

Detaljer

Resultater & Vurderinger

Resultater & Vurderinger Evaluering av beholdere i showroom Resultater & Vurderinger Utarbeidet av Hjellnes Consult as 31. mai 2015 Formål og Metodikk 5 >lbydere har levert >l sammen 22 ulike typer beholdere/ kildesorteringsutstyr

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM 10.06.2005 Avfallsplan for Longyearbyen 2005-2010. Handlingsprogram 1 1 HANDLINGSPROGRAM År for gjennomføring 2005 2006 2007 2008

Detaljer

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for håndtering av husholdnigsavfall

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for håndtering av husholdnigsavfall Retningslinjer for avfall Retningslinjer for håndtering av husholdnigsavfall Arendal, Froland og Grimstad kommuner Vedtatt i Arendal bystyre den 24.11.16 Froland kommunestyre den 4.12.16 Grimstad kommunestyre

Detaljer

Miljørapport - Tydal kommune, rådhuset

Miljørapport - Tydal kommune, rådhuset Miljørapport - Tydal kommune, rådhuset Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 3 212 33 213 33 NB!

Detaljer

Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs

Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs Avfallsplaner hvorfor og hvordan? Miljøkartlegging Miljøsanering Kildesortering og organisering på byggeplass Hvordan gjenvinningsbransjen

Detaljer

En utstyrsguide for en miljøbevisst arbeidsplass. Produkt katalog

En utstyrsguide for en miljøbevisst arbeidsplass. Produkt katalog En utstyrsguide for en miljøbevisst arbeidsplass Produkt katalog DUNKER OG BEHOLDERE Beholder 140 ltr. Volum: 140 liter. Utv. mål (LxBxH): 555 x 480 x 1045 mm. Egenvekt: 11,1 kg. Beholder 240 ltr. Volum:

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 10/13

Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 1.november 2013 Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Sted: Kveldroveien 4,

Detaljer

Sortering av mat, glas og metall heime hos deg

Sortering av mat, glas og metall heime hos deg Informasjon Sortering av mat, glas og metall heime hos deg Alt du sorterer blir til noko nytt. Snart får du to nye avfallsdunkar ein til matavfall og ein til glas- og metallemballasje. Les om det nye tilbodet.

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 6,60 Millioner kr 2 009 11,20 Millioner

Detaljer

Kvalitetsrevisjoner Årets resultater og funn. Petter Aaby Vebenstad 23. november 2017

Kvalitetsrevisjoner Årets resultater og funn. Petter Aaby Vebenstad 23. november 2017 1 Kvalitetsrevisjoner Årets resultater og funn Petter Aaby Vebenstad 23. november 2017 2 Bakgrunn for kvalitetsrevisjoner Legge til rette for at kun ren plastemballasje fra husholdninger blir innsamlet

Detaljer

Kan sentralsortering som et supplement til kildesortering bidra til å nå målet om 70 % materialgjevinning?

Kan sentralsortering som et supplement til kildesortering bidra til å nå målet om 70 % materialgjevinning? Kan sentralsortering som et supplement til kildesortering bidra til å nå målet om 70 % materialgjevinning? Camilla Louise Bjerkli 1 Formål Nettverk for gjennomføring av Nasjonal Handlingsplan for bygg-

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Foranalyserapport. Kildesortering ved de videregående skolene i Østfold

Foranalyserapport. Kildesortering ved de videregående skolene i Østfold Foranalyserapport Kildesortering ved de videregående skolene i Østfold Informasjon fra skolebesøk Fylkesrevisjonen har besøkt fire videregående skoler i Østfold for gjennomgang av status og rutiner på

Detaljer

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering! Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall Bente Flygansvær Prosjektleder, Renovasjonsetaten Forsker, BI Handelshøyskolen Hvorfor kildesortering?

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Plukkanalyse. Restavfall fra gjenvinningsstasjoner, høsten 2009

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Plukkanalyse. Restavfall fra gjenvinningsstasjoner, høsten 2009 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen Plukkanalyse, høsten 2009 april 2010 Innholdsfortegnelse PROSJEKTRAPPORT... 3 1. INNLEDNING... 4 2. INNSAMLING OG PRØVEUTTAK... 4 2.1 GJENNOMFØRING... 4 2.2 INNDELING

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 9 Handlingsplan for 1 Teko print & kopi AS Miljørapport 9 Generelt Omsetning 6, Millioner kr Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2016

Årlig klima- og miljørapport for 2016 Årlig klima- og miljørapport for 2016 Alles Miljø AS og Alles Utleie AS Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra til bedre styring på miljøarbeidet deres. Den

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - RENOVASJON Side: 1 av 9 RENOVASJON RETNINGSLINJER FOR VAKUUMANLEGG FOR TRANSPORT AV AVFALL PÅ FORNEBU. Forurensning og renovasjon

BÆRUM KOMMUNE - RENOVASJON Side: 1 av 9 RENOVASJON RETNINGSLINJER FOR VAKUUMANLEGG FOR TRANSPORT AV AVFALL PÅ FORNEBU. Forurensning og renovasjon BÆRUM KOMMUNE - RENOVASJON Side: 1 av 9 RENOVASJON RETNINGSLINJER FOR VAKUUMANLEGG FOR TRANSPORT AV AVFALL PÅ FORNEBU 2004 BÆRUM KOMMUNE - RENOVASJON Side: 2 av 9 Bakgrunn... 2 Sammendrag... 2 Generelt

Detaljer

Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen

Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen 1 Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen 1. Generell innledning Nansenskolen ble i slutten av 2007 sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift (virksomhet). Dette bygger på dokumentet

Detaljer

SPESIFIKASJON AV KRAV TIL LEVERANSEN

SPESIFIKASJON AV KRAV TIL LEVERANSEN SPESIFIKASJON AV KRAV TIL LEVERANSEN RAMMEAVTALE FOR KJØP AV AVFALLSBEHOLDERE Vestfold Avfall og Ressurs AS Bråtens Avfallstjenester Desember, 2015 Sammendrag: Vesar ønsker på vegne av seg selv, samt Larvik

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

Ta tak i avfallet- la det gå sport i det

Ta tak i avfallet- la det gå sport i det Norsk Rockforbunds miljøfagdag Ta tak i avfallet- la det gå sport i det Frode Syversen Mepex Consult AS Norsk Rockforbunds miljøfagdag 4 april 2014 1 Det er Norge som er best Norsk Rockforbunds miljøfagdag

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Snåsa, Verran og Steinkjer kommune Gjeldende fra 1.1.2016 Disse retningslinjene er utarbeidet med hjemmel i Forskrift om avfall 2 vedtatt i Snåsa kommune.,

Detaljer

- Nye henteordninger - Hytteprosjektet. Prosjektpresentasjon

- Nye henteordninger - Hytteprosjektet. Prosjektpresentasjon - Nye henteordninger - Hytteprosjektet Prosjektpresentasjon Starten på det hele.. Vedtak i rep. skapet 4.12.2012 Innføre henteordning for glass- og metallemballasje. Valgfrihet mellom beholder ute eller

Detaljer

Slik kildesorterte vi 100%

Slik kildesorterte vi 100% Slik kildesorterte vi 100% På riveprosjektet «Bamatomten» Byggavfallskonferansen 2016 Per Wilhelmsen «Bamatomten» Økern Torgvei 30 I de siste årene har Bama holdt til på Økern med distribusjonssenter,

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

Sted: Blindern, BL01/02 Kristian Ottosen/Lucy Smiths hus Standplass: 1 Adresse: Problemveien 7/9

Sted: Blindern, BL01/02 Kristian Ottosen/Lucy Smiths hus Standplass: 1 Adresse: Problemveien 7/9 Sted: Blindern, BL01/02 Kristian Ottosen/Lucy Smiths hus Standplass: 1 Adresse: Problemveien 7/9 Dagens løsning: Utstyr plassert i små garasjer nedenfor BL 01/02. Adkomst med renovasjonsbil er umulig pga

Detaljer

Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, temporært renhold, drift av vaskeri, og betjening av kantiner.

Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, temporært renhold, drift av vaskeri, og betjening av kantiner. Miljørapport 016 Generelt ALLIANCE+ har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring.

Detaljer

Praksis, kunnskap og holdninger Byggavfall hos små og mellomstore bedrifter

Praksis, kunnskap og holdninger Byggavfall hos små og mellomstore bedrifter Praksis, kunnskap og holdninger Byggavfall hos små og mellomstore bedrifter Sylvelin Aadland Prosjektleder LOOP Byggavfallskonferansen 28.-29. januar 2015 LOOP er et kompetansesenter og en samarbeidsarena

Detaljer

BOSSIT BOSSID. Vidar Hollevik fra BIR

BOSSIT BOSSID. Vidar Hollevik fra BIR BOSSIT BOSSID Vidar Hollevik fra BIR Innovasjon - kundeidentifikasjon 2 Dagens avfallsløsninger i BIR 12 BRINGE % avhenting gitt fyllingsrad Nivåmåler data - fyllingsgrad 80% Nivåmåler fyllingsgrad pr.

Detaljer

hjemmekompostering Gratis kurs!

hjemmekompostering Gratis kurs! Begynn med hjemmekompostering Gratis kurs! Hva er kompostering? Kompostering er resirkulering på naturens premisser. I naturen foregår det en stadig resirkulering av organisk materiale. Løvet som faller

Detaljer

Moderne avfallsløsninger

Moderne avfallsløsninger Moderne avfallsløsninger Renslig, pent og ryddig - din miljøpartner Ny type avfallssystem Renslig og ryddig Innherred Renovasjon kan nå tilby en ny type avfallssystem under jorden! Det vil si at selve

Detaljer

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 2 2014 Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose Åpningstider på gjenvinnings

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Overgang til avfallsbeholdere enklere avfallshverdag

Overgang til avfallsbeholdere enklere avfallshverdag FULLDISTRIBUSJON LØSNING I MNA-KOMMUNENE FRA 1.OKTOBER 2016 Overgang til avfallsbeholdere enklere avfallshverdag 2 www.mna.no Avfallsbeholderne Alle husholdningene har fått erstattet de gamle sekkestativene

Detaljer

UiO fagtur avfallsløsninger

UiO fagtur avfallsløsninger UiO fagtur avfallsløsninger Ref.: Fredrik Gaustad, Hjellnes Consult AS 8 okt. Stockholms universitet Stockholms universitet, Miljøkoordinator Jenny Lilliehöök, som har jobbet ved SU i 12 år. SU er etablert

Detaljer

Miljøfyrtårnrapportering 2016

Miljøfyrtårnrapportering 2016 Miljøfyrtårnrapportering 216 Skole/ tannhelsedistrikt Kontaktperson Fagerlia videregående skole Anja Tuvik Rødset Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet anja.rodset@mrfylke.no ARBEIDSMILJØ

Detaljer

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Innhold 1.1 Formål... 1 1.2 Avfallsplan, lover og forskrifter.... 2 1.3 Målet for oppdraget.... 2 2. Grunnlagsdata.... 2 2.1 Krav til containere og behandling... 3 2.2 Farlig

Detaljer

------------------------------------------------------ klipp ut

------------------------------------------------------ klipp ut Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold, telefon: 52 76 50 50 www.him.as B MILJØMERKET 241 600 Trykksak HIM jobber for avfallsreduksjon og ombruk på Haugalandet I tillegg til å stimulere til økt

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler Fagnotat Saksnr.: 201503797-1 Emnekode: ESARK-641 Saksbeh: KOAK Til: Byråd for byutvikling, klima og miljø Kopi til: Fra: Etat for

Detaljer