Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879"

Transkript

1 Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879

2 Innhold Innledning Gjennomgang av UiTs satsningsområder for miljøledelse, opp mot miljørettede aktiviteter ved tidligere HiF Energi Avfall Innkjøp Skrivere ved Campus Alta Transport Konklusjon 2

3 Innledning Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark (HiF) fusjonerte Det skal lages ny handlingsplan for miljøledelse ved for perioden , og det er nedsatt en arbeidsgruppe til å arbeide med dette. I den forbindelse var det behov for å kartlegge miljøarbeidet som har vært gjennomført ved tidligere HiF, identifisere utfordringer og komme med forslag til tiltak som kan tas med i det videre arbeid med handlingsplan for miljøledelse ved UiT Norges arktiske universitet i perioden Det har ikke eksistert et miljøledelsessystem ved tidligere HiF forut for fusjonen med gamle UiT, og det har ikke tidligere vært utarbeidet handlingsplaner for miljøledelse. UiT innførte miljøledelsessystemet Grønn Stat i Grønn stats satsningsområder er avfall, energi, innkjøp og transport. I denne kartleggingsrapporten gjennomgås status for miljørettet arbeid ved tidligere HiF ved årsskiftet Utfordringer i dette arbeidet har blitt identifisert, og det har blitt vurdert om disse utfordringene skal utløse spesielle tiltak rettet mot tidligere HiF i handlingsplan for miljøledelse ved UiT for Rapportering til miljøledelsen ved UiT vil i framtiden baseres på UiTs handlingsplan for miljøledelse, og håndteres av de enhetene ved UiT som har ansvaret for denne rapporteringen. Rapporter for fremdriften i miljøarbeidet er arkivert på sak 2009/

4 Gjennomgang av UiTs satsningsområder for miljøledelse, opp mot miljørettede aktiviteter ved tidligere HiF Energi Alle bygg som tilhørte tidligere HiF, nå UiT Campus Alta og Hammerfest leies fra Statsbygg, Tiltakene på satsingsområdet energi må samordnes med Statsbygg. Statsbyggs målsetting for energibruk i egne bygg er et forbruk ikke høyere enn 200 kwh/m2. UiTs målsetting foreslås satt til et energiforbruk ikke høyere enn 160 kwh/m 2 for alle bygg ved tidligere HiF. Resultat energiforbruk (kwh/m2) i tidligere HiF- bygninger for kwh/m kwh/m kwh/m2 Alta Total , , ,824 Strøm Fjernvarme Olje (liter) Hammerfest Total , , ,114 Strøm Olje Energi til oppvarming og forbruksvann på Campus Alta forsynes i hovedsak fra strøm, fjernvarme og olje. Energi til oppvarming og forbruksvann på Campus Hammerfest forsynes i hovedsak fra strøm. Energi til belysning og bygningsdrift styres av brukerne (ansatte/studenter). Det er påbegynt et arbeid fra Statsbygg sin side, hvor taklamper byttes ut og erstattes av lamper med bevegelsessensorer. Oljefyring brukes ikke på byggene til tidligere HiF, men eksisterende anlegg kan brukes ved strømbrudd. Fjernvarme brukes til oppvarming av alle bygg. Når det gjelder strømsparing med programvare som slår av datamaskinene om natten, er dette ikke vurdert ved tidligere HiF. Avdeling for IT er avhengig av at maskinene er på deler av natten for oppdateringer og vedlikehold. Maskinene ved Campus Alta og Hammerfest går over i dvale/hvilemodus etter en stund og bruker derved ikke så mye strøm. 4

5 Avfall Tidligere HiF; nå Campus Alta og Hammerfest; arbeidet kontinuerlig for å begrense total avfallsmengde. Alt avfall som leveres ved disse campusene blir sortert ved campus eller hos leverandør. Ved campusene sorteres avfall inn i følgende: papir, mykplast, papp/kartong, elektrisk avfall og restavfall som sorteres på avfallsanlegg. Avfallsmengde ved tidligere HiF. Tallene er oppgitt i kg. ÅR EE-avfall 1,56 2, ,3 101,33 Kjemikalier Sum Farlig Avfall 221,56 212, ,3 601,33 Sum Restavfall , , , ,67 Tallene på avfall er bygget på rapportering fra tjenesteleverandøren på avfallshåndtering (Vefas i Alta og Finnmark resursselskap i Hammerfest). Rapporteringen fra leverandørens side har vært meget dårlig, og tallene regnes som meget usikker. Det anslås for eksempel at det har blitt levert mye større mengder EEavfall enn oppgitt. Innkjøp Resultat papirforbruk ved tidligere HiF. Papirforbruk År Gj. Pris pr. ark Beløp Antall Ark Antall studenter Antall årsverk Til sammen Ark pr. årsverk/student , , , , Forbruket av A4-papir ved tidligere HiF er vesentlig lavere enn forbruket som har vært registrert ved gamle UiT, og det foreslås at data for tidligere HiF og gamle UiT holdes separate ved rapportering for miljøledelse i perioden En kan i dette tidsrommet kartlegge årsakene til ulikheten nærmere. 5

6 Skrivere ved Campus Alta Per i dag er det 6 printere med secureprint løsning, av totalt 46 printere. I tillegg er det noen kontor som er utstyrt med personlig skriver som ikke inngår i tallmaterialet. Øvrige skrivere har sikker utskrift som er brukeravhengig og må installeres på brukerens pc, eller direkte utskrift. Transport ÅR Antall videokonferanser 253 * ** * Tall fra 2011 foreligger ikke ** Tall fra frem til Bruken av videokonferanser er økende. Adobe Connect, Skype og andre lignende programvarer for videokonferanse brukes også i økende omfang, men inngår ikke i tallmaterialet Flyreiser tur/retur Alta ** ,5 Flyreiser tur/retur Hammerfest 92,5 74,5 125,5 * Tall fra leverandør av reiser VIA Egencia Alta. Og Via Egencia Hammerfest. **Tall foreligger ikke for Reiser til ulike møter og seminarer bidrar til utslipp av klimagasser. Vi antar at reiser i 2013 er økt som følge av fusjon, og at en del av ansatte ved tidligere HiF nå er fjernledet fra Tromsø. Antall videokonferanserom: 3 ved Campus Alta og 2 ved Campus Hammerfest. Campusene i Finnmark er utstyrt med studio for videokonferanser og nytt og moderne PC-basert videokonferanseutstyr som brukes til blant annet møter, undervisning og eksamener. Booking av studio skjer via romplanlegging (man bestiller hos ansatt som har ansvaret for planleggingen). Bruk av videokonferanser er gratis for alle tilsatte. Det gis support/støtte i forbindelse med alle videokonferanser fra servicetorget. Det er en utfordring at de som ringes opp kan ha ulik kvalitet på utstyret. Fronter har vært i bruk i mange år ved tidligere HiF. Det kan være nødvendig med tiltak for å stimulere flere til å ta verktøyet i bruk. Fleksibel tilrettelegging av studier er en måte å minske belastningen på det ytre miljø. De aller fleste studiene for denne gruppen er kombinerte studier, det vil si at de har samlinger på campus/utenfor campus og en vesentlig del nettstøtte. 6

7 Konklusjon Arbeidsgruppa foreslår ingen tiltakspunkter som retter seg spesielt mot tidligere HiF i handlingsplan for miljøledelse ved UiT , med unntak av at det settes opp et eget resultatmål for energiforbruk ved byggene til tidligere HiF. Tiltak i handlingsplan for miljøledelse for UiT som retter seg mot aktiviteter ved hele UiT, vil også gjelde for tidligere HiF. Slike tiltak gjelder blant annet arbeid med sentralisering av skrivere for å redusere forbruk av A4-papir, tiltak for økt bruk av videokonferanse, tiltak for reduksjon av avfallsmengde og informasjons- og bevisstgjøringstiltak. Det bekreftes fra enhetene som rapporterer til miljøledelsen at talldata, som data på forbruk av A4-papir, energiforbruk, avfallsmengder og bruk av videokonferanse vil kunne innhentes som tidligere, og at UiTs miljøregnskap ikke forstyrres av fusjonsprosessen. BEA må i samarbeid med avfallsselskapene sørge for nødvendig kvalitetssikring av data på avfallsmengder som innhentes fra Vefas og Finnmark Ressursselskap. Det vises til handlingsplan for miljøledelse for full oversikt over miljørettede tiltak ved UiT i kommende periode. 7

NOTAT RAPPORT FOR MILJØLEDELSE VED UNIVERSITETET I TROMSØ PERIODEN 2006-2008

NOTAT RAPPORT FOR MILJØLEDELSE VED UNIVERSITETET I TROMSØ PERIODEN 2006-2008 NOTAT Til: Fra: Arkivref: Universitetsdirektøren 2009/3879 ANP002/ RAPPORT FOR MILJØLEDELSE VED UNIVERSITETET I TROMSØ PERIODEN 2006-2008 UiT innførte miljøledelsessystemet Grønn stat i 2006. Grønn stat

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MILJØLEDELSE

HANDLINGSPLAN FOR MILJØLEDELSE ADMINISTRASJONEN avdeling for personal og organisasjon HANDLINGSPLAN FOR MILJØLEDELSE 2010-2011 Forfattere (Regular 13/13,6 pt) Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Ambisjoner for miljøledelse... 2 3 Mål, indikatorer

Detaljer

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet M-314 2015 RAPPORT Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig [Oppdragstakers prosjektansvarlig] Kontaktperson i miljødirektoratet

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Miljøledelse ved Universitetet i Bergen

Miljøledelse ved Universitetet i Bergen Miljøledelse ved Universitetet i Bergen Årsrapport 2007 Virksomhetsbeskrivelse i en samfunns- og miljømessig sammenheng I Strategisk plan for perioden 2005-2010 heter det at: den akademiske frihet skal

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

Miljøsertifisering av SIFO

Miljøsertifisering av SIFO Miljøsertifisering av SIFO Målsettinger for Miljøledelse og miljøprofil i SIFO med forslag til tiltak Rapport fra arbeidsgruppe SIFO, november 2008 av Engebret Rødningen, Grethe Strand-Pedersen og Gunnar

Detaljer

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2009 Grøn stat Innføring av Grønn stat er et pålegg fra Miljøverndepartementet om å innføre enkel miljøledelse i alle statlige virksomheter, også

Detaljer

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020.

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020. 1 av 6 Eiendomsforvaltningen GSK / LBU NTNUs Miljøambisjon Miljømål Målene bygger på føringer fra NTNUs strategi 2011 2020, og er utviklet i samarbeid med driftsavdelingen, eiendomsavdelingen, innkjøpsseksjonen

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-2388/28 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 28 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

3 NTNUs Årsrapport HMS 2007

3 NTNUs Årsrapport HMS 2007 3 NTNUs Årsrapport HMS 2007 Innhold: 1 Innledning... 2 2 NTNUs sentralt organiserte HMS-arbeid... 2 2.1 Arbeidsmiljøutvalget... 2 2.2 HMS-systemet... 3 2.3 Kurs og undervisning... 3 2.4 Rosenborgsaken...

Detaljer

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Miljørapporteringskurs i Arendal Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden 2007

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011 Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2754/ 2011 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

KORT OM SIO OG MILJØ 2012

KORT OM SIO OG MILJØ 2012 1 INNHOLD Innhold... 2 Kort om SiO og miljø 2012... 3 Energi... 4 Studentboligene... 4 SiO for øvrig... 6 Avfall... 7 Husholdningsavfall... 7 Næringsavfall... 7 Drifts- og byggavfall... 8 Innkjøp... 9

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen Lang tittel TA- 2885/12 Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet

Detaljer

Sluttrapport. Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten MIDT-NORGE SØR-ØST NORD NORD SØR-ØST VEST MIDT-NORGE MIDT-NORGE VEST SØR-ØST SØR-ØST

Sluttrapport. Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten MIDT-NORGE SØR-ØST NORD NORD SØR-ØST VEST MIDT-NORGE MIDT-NORGE VEST SØR-ØST SØR-ØST NORD MIDT-NORGE SØR-ØST NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST MIDT-NORGE SØR-ØST VEST SØR-ØST VEST VEST Sluttrapport Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Sammendrag... 2 1. Bakgrunn for prosjektet og

Detaljer

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS Årsrapport 2006 N O T A T Tilråding: Styret tar HMS årsrapport for 2006 til etterretning

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

KORT OM SIO OG MILJØ 2013

KORT OM SIO OG MILJØ 2013 1 INNHOLD Innhold... 2 Kort om SiO og miljø 2013... 3 Energi... 4 SiO Bolig... 4 SiO for øvrig... 5 Avfall... 6 Husholdningsavfall... 6 Næringsavfall... 6 Drifts- og byggavfall... 6 Innkjøp... 8 Transport...

Detaljer

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012 Difi mai 2012 Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat Innholdsfortegnelse Rapport fra pilotprosjektet... 1 1 Sammendrag... 4 2 Pilotprosjektets mål... 5 3 Beskrivelse av prosjektets gjennomføring...

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

Nordreisa kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 42/10 Nordreisa driftsutvalg 15.06.2010 Nordreisa kommunestyre

Nordreisa kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 42/10 Nordreisa driftsutvalg 15.06.2010 Nordreisa kommunestyre Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/5465-11 Arkiv: K22 Saksbehandler: Dag Funderud Dato: 31.05.2010 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 42/10 Nordreisa driftsutvalg 15.06.2010 Nordreisa kommunestyre

Detaljer

1.0 Innledning... 1. 2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... 1. 2.1 HMS-systemet... 1. 2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg... 1

1.0 Innledning... 1. 2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... 1. 2.1 HMS-systemet... 1. 2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg... 1 Innhold 1.0 Innledning... 1 2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... 1 2.1 HMS-systemet... 1 2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg... 1 2.1.2 Arbeidsmiljøundersøkelsen... 2 2.1.3 Beredskap... 2 2.1.4 Brannvern... 4 2.1.5

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 11/14 Dato: 09.10.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 03.10.2014

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 11/14 Dato: 09.10.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 03.10.2014 MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 11/14 Dato: 09.10.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 03.10.2014 Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Styret

Detaljer

Miljøregnskap for forvaltning, drift og vedlikehold av næringsbygg

Miljøregnskap for forvaltning, drift og vedlikehold av næringsbygg Sluttrapport fra Miljøregnskap for forvaltning, drift og vedlikehold av næringsbygg Versjon 1 Denne rapporten er utarbeidet av Elin Økstad og Lars von Krogh i samarbeid med prosjektgruppen Desember 2000

Detaljer

KLIMAGUIDE FOR NTLs TILLITSVALGTE

KLIMAGUIDE FOR NTLs TILLITSVALGTE KLIMAGUIDE FOR NTLs TILLITSVALGTE innhold 1. Innledning... 3 2. Miljø og klima i styringssystemene... 4 3. Miljøsertifisering... 6 4. Ideer til lokale tiltak... 9 6. Kilder og inspirasjon... 11 2 1. Innledning

Detaljer