Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!"

Transkript

1 Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et nytt sted. Det gir en oversikt over reglene som borettslaget mener er viktige for at fellesskapet skal fungere godt. Om flere spørsmål dukker opp, ta kontakt med styret eller en nabo. Borettslagets styre: I borettslagets styre sitter Gro Shakesby, leder (B-oppgang) Sven Boye, nestleder (A-oppgang) Bettina Langli, medlem (B-oppgang) Marianne Svendsen, medlem (A-oppgang) Ingunn Brynhildsen, medlem (B-oppgang) Styret møtes hver annen mandag liketall uker - fra kl i styrerommet. Det ligger i første etasje, på hjørnet mot jernbanesporene (ved siden av søppelrommet). Kontakt og informasjon: Styret har postkasse i A-oppgangen. Styret har egen e-postadresse: Skriftlig henvendelse skjer via styrets postkasse eller som e-post. Informasjon om borettslaget finner du på hjemmesiden: Informasjonsskriv: På hjemmesiden finner du blant annet informasjonsskriv fra styret til andelseierne. Disse bør leses godt fordi de innholder nyttig informasjon. Informasjonsskrivene og annen informasjon fra styret sendes beboerne pr epost. Vi ber deg av den grunn om raskt å sende din e-postadresse til styret, om det ikke er gjort allerede. Din henvendelse til styret må også innholde hvilket leilighetsnummer du nå bor i. Rammer for borettslaget: Rammer for borettslaget og styrets arbeid er borettslagsloven, vedtekter for Enga borettslag, husordensregler for Enga borettslag, retningslinjer for

2 styrearbeid og generalforsamlingen i borettslaget. Vi ber deg om å gjøre deg kjent med rammene. Leverandører: Om du ønsker informasjon om hvilken elektriker eller rørlegger som opprinnelig ble brukt ved utbygging av Enga borettslag finnes det i beboerpermen som følger andelen. Nøkler og eventuell portåpner til garasjen: Det skal følge med minst tre ordinære nøkler til egen andel. Denne nøkkelen er ikke nummerert og kan files hos enhver låsesmed. I tillegg skal det til hver boenhet medfølge tre nøkler som går til felles inngangsdør for oppgangen du bor i, samt til annet fellesareal. Det finnes en oversikt hos styret over hvor mange nøkler som er kvittert ut for din andel. Disse nøklene er nummerert. Ønsker du å bestille flere nøkler, gjøres det gjennom styret. For dette vil du motta faktura fra forretningsfører. Til hver andel skal det også følge egen nøkkel til dør inntil avlesning av strømforbruk. Dette er en «universalnøkkel», og samme nøkkel går til alle strømskap (i gangen mellom leilighetene). Noen andeler har montert ekstra sikkerhetslås. Dette har det vært opp til den enkelte andelseier å avgjøre. Ved henvendelse til styret vil du få kontaktinformasjon på den leverandøren som borettslaget har gjort bruk av. Pr dato finnes to typer sikkerhetslåser. Portåpner til garasjen kan bestilles gjennom styret. For dette vil du motta faktura fra forretningsfører. Dør inn til egen andel: Det skal ikke lages hull i egen inngangsdør. Dette for å bevare døren lengst mulig. Vi ber deg om å bruke lim som lar seg fjerne uten å skade døren om du ønsker å ha navnskilt på døren. Du kan også montere skiltet på veggen ved siden av døren. Postkasseskilt: Første gang du får postkasseskilt bekostes det av borettslaget. Ta kontakt med styret for bestilling. Skal du gjøre endringer senere, må det bekostes av den enkelte. Også senere endringer skal følge standarden for postkasseskilt. Det gjelder også om du ønsker å fremleie andelen din. For dette vil du motta faktura fra forretningsfører.

3 Vaktmester vil fjerne lapper/klistremerker på postkassene/-skiltene, med unntak av Nei til reklame-skilt. Ringeklokker: Styret foretar omprogrammering av tablået med ringeklokker ved de felles inngangsdørene. Ta kontakt med styret for endring av navn på ringeklokken. Sykkelparkering: Det er plass for sykkelparkering utenfor inngang A. Borettslaget har dessverre ingen sykkelparkering under tak. Bilparkering ute: Borettslaget disponerer parkeringsplasser på inngangssiden av borettslaget og langs fortau mot inngangen. Langs inngangssiden er det to forskjellige typer av plasser. Noen disponerer vi hele døgnet, andre mellom kl til på hverdager, samt lørdag og søndag. Disse plassene er merket. Den kategorien parkeringsplasser som vi disponerer hele døgnet er merket Enga borettslag, mens den andre kategorien er merket Enga borettslag, Gjesteparkering 1-8, NB! Reservert Sameiet BJN gate 5 manfredag i tidsrommet Plassene langs fortau mot inngang går fra jernbanebroen og til porten som kommer ca. midt i plankegjerdet. Plassene på oversiden av porten disponeres ikke av borettslaget, men av vår nabo Sameiet Biskop Jens Nilssønsgt. 5. På alle typer parkeringsplasser krever parkeringsbevis, uavhengig om det er beboers bil eller gjesters bil. Du kan bestille parkeringsbevis hos styret gjennom e-post eller styrets postkasse. Søppelrom og container: Søppelrommet er i 1. etasje ved siden av inngangsdøren til B-oppgang. Restavfall hentes mandag og fredag. Papir hentes fredag. Annet type avfall skal ikke plasseres i søppelrom. Det koster deg og borettslaget dyrt å fjerne dette. Det bestilles container hver vår og høst i anledning dugnadene. Denne containeren kan beboere gjøre bruk av for å kvitte seg med avfall.

4 Brannveier: Trappene og avsatsene er rømningsveier ved brann. Av den grunn må det ikke plasseres private gjenstander i fellesareal. Om det gjøres, vil disse bli fjernet av vaktmester. Heisen må ikke benyttes ved brann. Fellesareal skal ikke innholde personlige gjenstander: Av hensyn til at vi er ulike mennesker som har ulike preferanser skal fellesareal ikke innholde personlige gjenstander. Med det menes for eksempel bilder, planter eller pyntegjenstander. Trappehus og partiet foran inngangsdørene til leilighetene er områder som omfattes. Slike gjenstander kan også skape farlige situasjoner i en nødsituasjon. Vask av fellesareal: Fellesareal blir vasket hver fredag. I tillegg blir fellesareal fra kjeller opp til og med 3. etasje vasket hver tirsdag. Vaktmester: Borettslaget har vaktmester (fra firma Bygårdsservice) som kommer to ganger i uken. Vaktmesteren arbeider på oppdrag fra styret, slik at den enkelte beboer kan ikke gjøre bruk av vaktmesters tjenester. Vedlikehold av fellesareal og fasade: Vedlikehold av fellesareal og fasade administreres av styret. Egen inngangsdør med ramme og balkong regnes som felleseie. Meld fra til styret om du ser noe som må utbedres. Balkong: Borettslaget har standard farge på markiser og screen og standard krav for vindskjerming. Ta kontakt med styret for informasjon, eller se på borettslagets web-side. Balkongene er å betrakte som felleseie. Det skal ikke gjøres endringer som regnes som fasademessige endringer. Det skal heller ikke monteres og/eller oppbevares gjenstander som ikke naturlig hører til på en balkong. Kabelanlegg: Borettslaget eier kabelanlegget og kjøper pr dato tjenester av Get. Ta kontakt med styret for informasjon.

5 Det skal ikke monteres parabolantenne utvendig; ei heller på balkongen. Snømåking: Partiet foran inngangene i 2. etasje samt bilvei blir måkt ved behov ved snøfall. Elektrisk anlegg, rørsystem og våtrom i egen boenhet: Den enkelte andelseier er selv ansvarlig for at elektrisk anlegg, rørsystem og våtrom er i forskriftsmessig orden i egen andel. Ved mistanke om feil og mangler må utbedring foretas og styret informeres umiddelbart. Brannslange og -varslingsutstyr: I alle boenhetene skal det være brannslange på kjøkkenet (under vasken). I tillegg finnes det sensor i hver andel som er koblet til felles brannvarslingsanlegg. Bruksanvisningen for dette finner du nede ved postkassene. Sett deg godt inn i hvordan systemet fungerer. Systemet er ikke koblet opp mot Oslo Brannvesen. All varsling dit må gjøres manuelt. Varslede brannøvelser vil kunne finne sted. Avlesning av strømforbruk Alle andeler har avlesning av strøm i den lille gangen foran dør til egen andel. Nøkkel til dør skal følge andel. Strømforbruk fjernavleses av leverandør, som sender faktura på bakgrunn av forbruk. Andelseiers ansvar: Andelseier er ansvarlig for at egen andel er i en slik stand at skade ikke påføres andre andeler eller fellesandel. Vi har alle ansvar for å gjøre Enga borettslag til et godt sted å bo! Det skal være fint å bo her. Borettslaget skal være et sted andre har lyst å flytte til. Vi håper denne informasjonen er til nytte for deg. Er det noe du savner eller etter hvert oppdager at vi burde ha informert om, er det fint om du gir styret beskjed. Enga borettslag ønsker deg velkommen hit, og håper du vil trives!

HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG. Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder.

HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG. Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder. HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG Vedtatt av styret i august 2009, sist endret på ordinær generalforsamling 04.05.11. HUSORDENSREGLER Hver enkelt borettshaver og leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Innledning 4. 2. Betaling av andel felleskostnader 5. 3. Adgangssikkerhet 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Innledning 4. 2. Betaling av andel felleskostnader 5. 3. Adgangssikkerhet 6 SAMEIET ST.OLAV PROSEDYRER OG ORDENSREGLER INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 4 2. Betaling av andel felleskostnader 5 3. Adgangssikkerhet 6 3.1 Adgangssikkerhet generelt 6 3.2 Nøkler og nøkkelkort

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Viking Borettslag Lavollgata 30 B 8800 SANDNESSJØEN Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Sted: Sentrumkirka, Nessgata Antall til stede: 22, 21 etter sak 2. 1. Etter

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Til beboerne i Elvefaret Borettslag

Til beboerne i Elvefaret Borettslag 1 Elvefaret Borettslag Til beboerne i Elvefaret Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 9. juni

Detaljer

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer.

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer. Kjære nabo! I 2010 fikk vi fullført flere større og viktige oppgraderinger. Nyoppusset vaskeri ble innvidd i 2010, og har nå en nyere maskinpark, elektronisk- betalingskort og bestilling av tid. Vaskekortet

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer