Velkommen som bruker av Wessel Parkeringssameie!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen som bruker av Wessel Parkeringssameie!"

Transkript

1 Velkommen som bruker av! Veiledning til eiere og brukere av parkeringsanlegget Sist oppdatert 25. juni 2009 Innhold Om sameiet... 1 Adgang til garasjeanlegget... 1 Rutiner for åpning og lukking av garasjeport... 2 Elektroniske nøkler... 2 Fjernkontroller... 3 Tap av nøkler eller fjernkontroller... 4 Røykeforbud i parkeringsanlegget... 4 Sperring av innkjørsel til garasjen... 4 Fjerning av uvedkommende kjøretøy... 4 Omsetning av parkeringsplasser... 4 Utleie av parkeringsplasser og venteliste... 5 Kontaktinformasjon... 5 Om sameiet er et privat sameie som består av 48 andelshavere som i fellesskap eier parkeringsanlegget i. Denne veiledningen er utarbeidet av styret i og beskriver praktiske forhold rundt bruk av parkeringsanlegget. Adgang til garasjeanlegget De fleste parkeringsplassene i er knyttet til Sameiet Wessel Atrium eller Wessel Studio Borettslag. Det er også eksterne brukere av parkeringsanlegget og eierne av de respektive plassene har anledning til å leie ut parkeringsplasser til brukere uten tilknytning til Wessel Atrium eller Wessel Studio. Brukerne av anlegget har fått utdelt en elektronisk nøkkel som inngår i låsesystemet til Sameiet Wessel Atrium. Nøkkelen kan brukes til å åpne døren til høyre for garasjeporten eller til å åpne garasjeporten ved å legge nøkkelen inntil leseren til venstre for garasjeporten. Hvis døren eller garasjeporten ikke lar seg åpne ved hjelp av nøkkelen, er det mulig at nøkkelen ikke er programmert inn på anlegget. Brukere fra Wessel Studio har fått utdelt en egen nøkkel som gir brukerne adgang til Wessel Studio gjennom en dør fra første etasje av garasjeanlegget. Disse nøklene administreres av Wessel Studio Borettslag. 1/5

2 Alle brukere kan bruke fjernkontroll for å åpne garasjeporten. Fjernkontroll skal overleveres ferdig programmert fra utbygger til de respektive kjøperne. Styret i parkeringssameiet programmerer inn nye fjernkontroller på forespørsel. Fra innsiden av parkeringsanlegget åpnes garasjeporten ved hjelp av fjernkontroll eller ved å trykke på pil-opp-tasten på kontrollenheten på høyre side av garasjeporten. Vi oppfordrer alle til å bruke døren ved siden av porten hvis man kun skal spasere inn eller ut av anlegget. Ikke bruk garasjeporten unødig! Rutiner for åpning og lukking av garasjeport Garasjeporten er programmert til å lukke garasjeporten hvis knappen på en håndsender trykkes mens garasjeporten er åpen. Vi har registrert at uvedkommende har sneket seg inn i garasjeanlegget ved å gå inn gjennom porten etter at biler har passert. Ettersom porten lukkes automatisk etter en relativt lang tidsforsinkelse, gir dette en anledning for uvedkommende til å gjøre dette. Ved både inn- og utkjøring bes brukerne stoppe opp når man har passert garasjeporten, trykke på håndsenderen, og vente til man ser at porten lukkes, før man kjører videre. På denne måten hjelper vi hverandre med å holde uvedkommende ute av anlegget. Vi har hatt innbrudd og biltyveri i anlegget i løpet av det siste året, så dette er viktig. Fra tid til annen har det hendt at garasjeporten blir stående permanent i åpen stilling. Dette kan for eksempel skje hvis porten har møtt på en hindring på veien ned og denne hindringen ikke er plukket opp av sensorene. Porten går da automatisk opp og forblir stående åpen og satt ut av funksjon. For å lukke garasjeporten manuelt når den står permanent i åpen stilling, trykker man på pil-ned-tasten på kontrollpanelet ved innsiden av garasjeporten. Normalt vil garasjeporten settes i funksjon igjen ved denne operasjonen. Elektroniske nøkler For å komme inn i garasjeanlegget fra Bidenkaps gate uten fjernkontroll, kan man bruke elektroniske nøkler av typen Kaba elolegic. Disse nøklene brukes i sylinderen i inngangsdør til høyre for garasjeporten når man skal spasere inn i garasjen. For å åpne garasjeporten, legger man den elektroniske nøkkelen inntil leseren til venstre for garasjeporten. De elektroniske nøklene inngår i låsesystemet til Wessel Atrium. Beboere i Wessel Atrium vil derfor kunne bruke samme nøkkel til garasjeanlegget som til fellesarealene i sameiet for øvrig, eventuelt til egen leilighet, hvis sylinderen til leiligheten er oppgradert til Kaba elolegic. Alle beboere i Wessel Atrium har tilgang til garasjeanlegget ettersom det er anlagt sykkelparkering for sameiet i kjelleretasjen av garasjen. Wessel Studio har egen sykkelparkering i sitt bygg. Fra første etasje er det en egen inngang til Wessel Studio, og nøkler til denne døren administreres av Wessel Studio Borettslag. Tilsvarende administrerer Sameiet Wessel 2/5

3 Atrium de elektroniske nøklene som brukes til inngangsdørene til Wessel Atriumblokkene i kjelleretasjen. Trenger du en ekstra elektronisk nøkkel kun til parkeringsanlegget, er det tilrettelagt en 007-nøkkel som utelukkende gir adgang til parkeringsanleggets dør og garasjeport fra Bidenkaps gate. Denne nøkkelen kan bestilles av sameiere som ikke tilhører Wessel Atrium eller sameiere i Wessel Atrium som leier ut p-plass til leietakere som ikke bor i Wessel Atrium. Bestilling sendes pr epost til. Nøkkelen sendes i oppkrav og koster p.t. kr 711,-. Trenger du nøkler til henholdsvis Sameiet Wessel Atrium eller Wessel Studio Borettslag for øvrig, må du rette en henvendelse til styret i det boligselskapet du tilhører. Fjernkontroller Garasjeanlegget er utrustet med en port som er levert av Crawford. Porten kan fjernstyres via fjernkontroll, og eiere av parkeringsplass kan bestille ekstra portåpnere (fjernkontroll) for egen regning ved å sende en bestilling til styret (). Nye portåpnere må programmeres inn på anlegget for å funksjonere. Styret i parkeringsanlegget er ansvarlig for programmeringen av anlegget. Styret har kjøpt inn et sett med portåpnere til en gunstig pris som selges til selvkost, kr 850,- inklusive mva. Dette inkluderer et faktureringsgebyr fra vår regnskapsfører HBRI AS og fordrer at portåpneren avhentes etter avtale med styret. Portåpneren vil være programmert inn på anlegget ved overlevering. Styret selger disse portåpnerene etter førstemann-til-mølla-prinsippet til beholdningen er tom. Når beholdningen er tom, vil en portåpner koste p.t. kr 890,- inklusive mva pluss et oppkravsgebyr ettersom senderen blir sendt direkte fra Crawford til bestilleren. Når man mottar portåpneren, må man kontakte styret for å få senderen programmert inn på anlegget. Flere portåpnere har forsvunnet i forbindelse med innbrudd i biler. Brukerne frarådes å oppbevare portåpneren i bilen. Portåpnerne inneholder en radiosender som drives av et batteri. Dette batteriet er meget følsomt for kulde. Hvis portåpneren blir liggende i bilen på vinterstid og man parkerer utendørs, vil dette dramatisk redusere batteriets levetid. Batteriet er av typen lithium, 3 volt, type CR2032, 20 x 3,2 mm størrelse, og kan i prinsippet kjøpes hvor som helst. Crawford Norge AS i Strømsveien 179 selger batteriene over disk. Batteriet i radiosenderne har en begrenset levetid på om lag ett år. Så lenge det røde LED-lyset på senderen pulserer når 1-knappen trykkes ned, funksjonerer senderen. Hvis LED-lyset lyser konstant, eller ikke lyser i det hele tatt, må batteriet skiftes ut. Batteriet skifter du selv ved å åpne radiosenderen og erstatte batteriet som er montert med et tilsvarende batteri. 3/5

4 Tap av nøkler eller fjernkontroller Ved tap av nøkkel eller fjernkontroll bes brukerne om å kontakte styret slik at de respektive nøklene eller fjernkontrollene kan programmeres ut av anlegget. På denne måten tilstreber vi å opprettholde sikkerheten rundt parkeringsanlegget over tid. Brukerne må selv dekke kostnadene ved erstatning av tapte nøkler eller fjernkontroller. Røykeforbud i parkeringsanlegget Røyking er ikke tillatt i innendørs fellesarealer. Det er således ikke tillat å røyke i noen deler av parkeringsanlegget. Sperring av innkjørsel til garasjen Hvis kjøretøy står feilparkert foran garasjeporten i Bidenkaps gate, kan man kontakte Trafikketatens døgnåpne vaktsentral i Oslo kommune på telefonnummer Hvis nødvendig vil Trafikketaten taue bort biler til inntauingsanlegget i Ulvenveien 90. Telefonnummeret til inntauingsanlegget er , som også er døgnåpent for publikum. Se for øvrig Fjerning av uvedkommende kjøretøy Eierne av de respektive parkeringsplassene kan også be trafikketaten i Oslo kommune om å fjerne uvedkommende kjøretøy fra sin parkeringsplass ved fremvisning av andelsbevis som utstedes av styret. Andelsbeviset bekrefter eierskapet til de nummererte plassene i anlegget. Styret har anledning til å besørge borttauing av kjøretøy eller fjerning av gjenstander som står utenfor de oppmerkede plassene. Omsetning av parkeringsplasser Oslo kommune har tinglyst restriksjoner i forhold til omsetning av 44 av de 48 parkeringsplassene i. Restriksjonene innebærer at 23 av parkeringsanleggets parkeringsplasser er forbeholdt Sameiet Wessel Atrium og 21 av parkeringsplassene er forbeholdt Wessel Studio Borettslag. Restriksjonene var en forutsetning for godkjenningen av utbyggingen av eiendommene og sikrer en eiermessig kobling mellom et antall parkeringsplasser og de respektive boligselskapene. Med unntak av 4 parkeringsplasser som p.t. eies av Bonnie eiendom AS (ved Knut Ulvestad), innebærer restriksjonene at parkeringsplasser kun kan omsettes sammen med en bolig eller internt i de respektive boligselskapene. Det er altså ikke anledning til å omsette parkeringsplasser på tvers av de to boligselskapene eller til eksterne som ikke samtidig kjøper en bolig i ditt boligselskap. Restriksjonene betyr videre at du i forkant eller samtidig med salget av din bolig, også må en selge din(e) parkeringsplass(er). Restriksjonene i forhold til fri omsetning er ikke til hinder for utleie av parkeringsplasser til interne eller eksterne leietakere. Parkeringssameiets vedtekter tillater utleie på det åpne markedet. 4/5

5 Utleie av parkeringsplasser og venteliste Styret i parkeringssameiet har besluttet å leie ut uutnyttede fellesarealer i garasjeanlegget. I første omgang dreier dette seg om et par p-plasser og et par oppstillingsplasser til motorsykler/mopeder. Ta kontakt med styret om du er interessert i å leie en plass eller å bli ført opp på en venteliste. Hvis du har en plass du ønsker å leie ut, kan du kontakte styret for å få tilgang til den samme ventelisten. Kontaktinformasjon Eventuelle spørsmål om bruken av anlegget kan rettes til styret på. Styret publiserer sine kunngjøringer under hvor også sameiets vedtekter er kunngjort. 5/5

Velkommen som bruker av garasjeanlegget til Wessel Parkeringssameie!

Velkommen som bruker av garasjeanlegget til Wessel Parkeringssameie! Velkommen som bruker av garasjeanlegget til Wessel Parkeringssameie! Veiledning til eiere og brukere av parkeringsanlegget Sist oppdatert 12. februar 2014 Innhold Om sameiet... 1 Om denne veiledningen...

Detaljer

Referat fra styremøte i Wessel Parkeringssameie

Referat fra styremøte i Wessel Parkeringssameie Referat fra styremøte i Wessel Parkeringssameie Tid: Onsdag 18. februar 2009 kl. 2000 Sted: Til stede: A62 i Bidenkaps gate 1A Knut Ulvestad Geir Johannesen Ragnar Haaland Rune Toalango Johannesen (referent)

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014 Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert 25. august 2014 Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet,

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7.

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7. Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert tirsdag, 7. april 2009 Innhold Velkommen... 3 Sameiemøtet... 3 Forretningsfører... 3 Web-sider...

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE Del 3 Teknisk info. Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger. Org. Nr. 885 195 822

INFORMASJONSHEFTE Del 3 Teknisk info. Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger. Org. Nr. 885 195 822 INFORMASJONSHEFTE Del 3 Teknisk info Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger Org. Nr. 885 195 822 Se også hjemmesiden vår: http://web2.herborvi.no/1648/ Revidert 19.08.2015 TV / Internett

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD Husordensregler Eierseksjonssameiet Hagebyen 2... 1 1. Generelt... 2 2. Ro og orden... 2 3. Bruk av leiligheten... 3 4. Balkonger og Terrasser...

Detaljer

UTKAST HUSORDENSREGLER HOLMESTRANDFJELLET PANORAMA

UTKAST HUSORDENSREGLER HOLMESTRANDFJELLET PANORAMA SAMEIET HOLMESTRANDFJELLET PANORAMA UTKAST HUSORDENSREGLER HOLMESTRANDFJELLET PANORAMA Her finner du informasjon som skal bidra til å skape et hyggelig og godt bomiljø for alle, samt annen nyttig informasjon

Detaljer

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Innledning Parkeringsutvalget har gjennomført en utredning og utarbeidet en rapport som beskriver dagens parkeringssituasjon i Solsletta borettslag. Rapporten

Detaljer

HÅNDBOK FOR BEBOERE I LØVÅSEN BORETTSLAG

HÅNDBOK FOR BEBOERE I LØVÅSEN BORETTSLAG 1 FORORD Denne håndboken erstatter alle andre rundskriv om husordensregler og viktige opplysninger for eiere i LØVÅSEN BORETTSLAG. Meningen er å samle alt på et sted, bortsett fra kalenderen som angir

Detaljer

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN VEDTEKTER for Sameiet Sinsentoppen II fastsatt på konstituerende sameiermøte 13.september

Detaljer

VELKOMMEN TIL PRESTSLETTA HUSEIERFORRENING INFORMASJONSSKRIV REVIDERT OKTOBER 2013

VELKOMMEN TIL PRESTSLETTA HUSEIERFORRENING INFORMASJONSSKRIV REVIDERT OKTOBER 2013 VELKOMMEN TIL PRESTSLETTA HUSEIERFORRENING INFORMASJONSSKRIV REVIDERT OKTOBER 2013 Generelt Dette er et informasjonsskriv som inneholder en del praktiske opplysninger som kan være nyttig å få med seg når

Detaljer

Tolia Tidende. 31 årgang 11.12.2014 Tolia.no Facebook for korte viktige beskjeder fra styret.

Tolia Tidende. 31 årgang 11.12.2014 Tolia.no Facebook for korte viktige beskjeder fra styret. Tolia Tidende 31 årgang 11.12.2014 Tolia.no Facebook for korte viktige beskjeder fra styret. BRANNSIKKERHET I TOLIA S24 På Generalforsamlingen i mai fikk styret fullmakt til å innhente tilbud på brannsikring

Detaljer

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Innholdsfortegnelse: Informasjon om styret 4 Generell informasjon om borettslaget 6 Bakgrunn 6 Histoie 6

Detaljer

Velkommen til Tjensås III B/L

Velkommen til Tjensås III B/L Velkommen til Tjensås III B/L Styret i B/L Tjensås III ønsker deg velkommen til vårt borettslaget. Vi håper du vil finne deg til rette her og at du vil gjøre ditt for at B/L Tjensås III skal være et trivelig

Detaljer

DE NYE GRØNLANDSKVARTALENE GARASJESAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

DE NYE GRØNLANDSKVARTALENE GARASJESAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 DE NYE GRØNLANDSKVARTALENE GARASJESAMEIE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Årsmøtet i De nye Grønlandskvartalene Garasjesameie avholdes mandag 23. mars kl. 20:00 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING

Detaljer

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Prosedyrer og Ordensregler

Prosedyrer og Ordensregler Prosedyrer og Ordensregler 1. Formål Disse reglene er laget for å øke trivselen og sikkerheten for alle beboerne i Sameiet Vestvågen. Dersom alle tar sin del av ansvaret og bidrar med å ta hensyn til reglene,

Detaljer

SKITUNET BOLIGSAMEIE ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2015

SKITUNET BOLIGSAMEIE ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2015 SKITUNET BOLIGSAMEIE ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2015 SKITUNET BOLIGSAMEIE INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SKITUNET BOLIGSAMEIE Det innkalles med dette til ordinært sameiermøte i Skitunet Boligsameie Onsdag

Detaljer

advokathjelp når du trenger det

advokathjelp når du trenger det Medlemsfordel i Industri Energi advokathjelp når du trenger det Kontakt advokaten din på telefon 07 123 sikrer deg ikke bare i tilfelle juridisk konflikt, men kan også forebygge at slike saker i det hele

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 E/S Tiedemannsjordet Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte, den 9. april kl 18. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Ringnes Park Vest Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Ringnes Park Vest Sameie, avholdes onsdag 13.04.2011, kl. 18:00 i sal 2 på Ringen Kino. Til behandling foreligger:

Detaljer

Veiledning til handel med fyrverkeri

Veiledning til handel med fyrverkeri Veiledning til handel med fyrverkeri Veiledning til forskrift om endring av forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff knyttet til handel med fyrverkeri DSBs veiledning

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Vi har fått melding om at du/dere har flyttet inn i borettslaget. Vedlagt følger noe informasjon om borettslaget, og vi ber deg lese igjennom denne informasjonen. Å bo

Detaljer

NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG

NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG 1. Vi ønsker deg/ dere velkommen til blokka vår. Vi håper at du/ dere vil føle deg hjemme her og at vi vil få et trivelig samarbeid. 2. Ta kontakt med oppgangsansvarlig

Detaljer