Referat fra styremøte i Wessel Parkeringssameie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra styremøte i Wessel Parkeringssameie"

Transkript

1 Referat fra styremøte i Wessel Parkeringssameie Tid: Onsdag 18. februar 2009 kl Sted: Til stede: A62 i Bidenkaps gate 1A Knut Ulvestad Geir Johannesen Ragnar Haaland Rune Toalango Johannesen (referent) Agenda Sak 1 Sak 2 Referat fra forrige møte Vedtak: Referatet godkjent. Referatet er lagt ut på wesselparkering.no Referatsaker Vaktmester-Gruppen er bedt om å sette inn utendørs låssylindre med låsolje. Vaktmester-Gruppen har montert et ekstra bord i eik utenpå kledningen over garasjeporten. Skilt med Inn- og utkjørsel, maks x,y m anskaffes. Vi har hatt et tilfelle av tagging som er rapportert men ikke er fjernet av Stopp Tagging. Saken følges opp av Sameiet Wessel Atrium og taggingen blir fjernet når frosten gir seg. Granittstein er nå kommet på plass ved siden av innkjøringen, men fortsatt mangler det en utvidelse av fortau inn til garasjedøren ved siden av porten. Det er ikke registrert noen problemer med feilparkerte biler utenfor porten siden forrige styremøte. Ingen nevneverdig fremdrift fra utbyggers side med hensyn til utbedring av mangler siden befaringen i september. Betydelige mengder vann samles innendørs på grunn av snø og is på kjøretøyene og Rørleggervakta AS og Fønix Skadeservice AS ble rekvirert for å begrense skader ved gjennomtrengning av vann fra 1. etasje til kjelleretasje. Problemet er tatt opp spesifikt med utbygger og vil bli fulgt opp av styret. Vi ber OBOS Prosjekt utarbeide en skriftlig rapport. Portåpneren har i det siste blitt stående oppe ved flere anledninger. Dette har skyltes snø og is som legger seg i innkjøringspartiet og som garasjeporten tolker som hindringer. Når feilmeldingen E04 ikke forsvinner ved manuell nedkjøring av porten, må man fjerne snø og is. Problemet er rapportert til Vaktmester-Gruppen, som er bedt om å holde et øye med porten. Vi undersøker hva Crawford vil anbefale som permanent løsning. Et bedre og billigere alternativ enn å anskaffe et ekstra sett med portåpnere ble valgt i etterkant av siste styremøte etter dialog innad i styret. En oppgradering av dagens kontrollenhet fra Crawford lar oss programmere inn og ut radiosendere enkeltvis. Svar fra Plan- og bygningsetaten vedrørende omdisponering av fellesareal mottatt Krav til biloppstillingsplass og sykkelparkering må overholdes og beregningsgrunnlaget er mottatt. Ingen hindring for styrets tidligere vedtatte forslag til endring overfor sameiermøtet. Batteriene i radiosenderne er i ferd med å gå tom. Melding om dette er lagt ut på wesselparkering.no. Den enkelte bruker må selv skifte batteri. Styret undersøker med Crawford om vi kan anskaffe et dusin batterier direkte fra dem. Utstedelse av to nye andelsbevis til henholdsvis Las Bodegas AS og Morten Udness, som begge er bekreftet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

2 Styret vedtok etter skriftlig utveksling av epost i begynnelsen av januar å akseptere en kostnad på kr for utskifting av låssystemet i Sameiet Wessel Atrium. Med denne utskiftingen får også parkeringssameiet nytte av elektronisk sikring av bygget, og Sameiet Wessel Atrium blir ved denne utskiftingen påført en del merkostnader knyttet til brukere av garasjeanlegget fra Wessel Studio. USBLs advokat meldte at utbygger fortsatt mangler samtykke til vedtektene fra én sameier. Styreleder tar igjen kontakt med USBLs advokat og forsøker å få til en snarlig og minnelig løsning for alle parter. Utbygger har omsider bekreftet at p-plass nr 12 og 16 i kjelleretasjen er reservert for Wessel Studio. P-plass nr 11 i kjelleren er reservert for næringslokalet i Wessel Atrium. Crawford utførte avtalefestet vedlikehold på leddheiseporten Neste service skal skje i mars. Økonomi: Leierestanse pr var (kr var manglende oppgjør fra Veritatem). Rettslig forfølging av innkreving er iverksatt. Muntlig har HBRI A/S bekreftet at brorparten av skyldig beløp nå er betalt inn. HBRI A/S ble gitt instruks om uendret felleskostnader for 1. kvartal Forslag til budsjett for 2009 innebærer uendrede felleskostnader i hele Sak 3 Forsikringspremie avtale med Sameiet Wessel Atrium Styreleder har laget forslag til avtale mellom Wessel Parkeringssameie og Sameiet Wessel Atrium, se vedlegg. Vedtak: Styret vedtar avtalen med en presisering av hvem som dekker egenandelene ved forsikringsskader. Styreleder utarbeider endelig avtale. Sak 4 Budsjett for 2009 Vi inkluderer utleie av spesialplasser i et halvt år med 70% belegg samt estimerte kostnader med oppmerking, anskaffelse av portåpnere og fysiske skiller mellom kjøretøy og moped-/motorsykkel-plasser. Honorar for faglig bistand settes til kr ,- og budsjetteres som en ekstraordinær kostnad. Vedtak: Styret vedtar styreleders forslag til budsjett med ovennevnte endringer. Budsjett legges ved referatet. Sak 5 Oljesøl i garasjeanlegg Styreleder orienterte styret om oljesølet fra i fjor sommer på p-plass nr 10 i kjelleren. Vedtak: Styret henstiller Marius Lønnheim til heretter å bruke p-plass nr 15 i kjelleren, som nå rettmessig er tildelt Morten Udness, som leier ut til Lønnheim. Styret overtar samtidig ansvaret for å få fjernet oljesølet på p-plass nr 10 på skadevolders bekostning. Sak 6 Hensatte gjenstander og skrot i garasjeanlegget I den senere tid har vi oppdaget at det settes igjen møbler og materialer i garasjeanleggets kjelleretasje. Vedtak: Parkeringssameiet påtar seg ansvaret for fjerning av bilrelatert skrot, som for eksempel felger og dekk. I tilfeller hvor det er overhengende sannsynlig at skrotet stammer fra henholdsvis Sameiet Wessel Atrium eller Wessel Studio Borettslag, henstiller vi de respektive boligselskapene om å besørge og bekoste fjerning.

3 Sak 7 Programmering av samtlige radiosendere Kontrollenheten fra Crawford er oppgradert men foreløpig ikke satt i drift. Alle radiosenderne må programmeres inn på nytt før den nye kontrollenheten kan aktiveres. Vi sender ut informasjonsskriv til sameierne vedrørende tidspunkt for ny programmering av radiosenderne. Forslag til tidspunkt: Mandag 16. mars kl og tirsdag 17. mars kl Vedtak: Foreslåtte tidspunkt vedtatt. Styreleder sender ut informasjonsskriv til brukerne av anlegget. Vaktmester-Gruppen og Ragnar blir med på opplæring i programmering av anlegget. Sak 8 Sameiermøte Sameiets vedtekter av mangler tilslutning fra én sameier som eier 1/48 av sameiet. 97,9 % av andelseierne har gitt sin tilslutning, men sameieloven krever 100 % tilslutning for at vedtektene skal være gyldige. Vi bør ha gyldige vedtekter på plass før vi kaller inn til et sameiermøte og eventuelt endrer på vedtektene, som senere kun krever 2/3 flertall blant de frammøtte i de fleste saker. Vedtak: Vi utsetter årets sameiermøte så lenge som mulig innen vedtektsfestet frist i slutten av juni i påvente av en løsning med hensyn til vedtektenes gyldighet. Hvis utbygger ikke finner en snarlig løsning, vil styret avholde sameiermøtet innen utgangen av juni og forholde seg til vedtektene som om disse har fått full tilslutning. Styreleder forbereder et forslag til vedtektsendringer til neste møte for å muliggjøre utleie av spesialplasser (2 bilplasser og 5 moped- /motorsykkelplasser). Neste styremøte: Torsdag 16. april kl 2000.

4 Avtale om forsikringspremie Følgende avtale er i dag inngått mellom styrene i henholdsvis Wessel Parkeringssameie og Sameiet Wessel Atrium. Wessel Parkeringssameie er forsikret gjennom forsikringspolisen til Sameiet Wessel Atrium. Wessel Parkeringssameie betaler 10 % av den årlige forsikringspremien til Sameiet Wessel Atrium. Sameiet Wessel Atrium fakturerer Wessel Parkeringssameie for denne summen. Prosentsatsen er beregnet ut fra bygningsmassens relative verdi ved etableringen av sameiene. Eventuelle egenandeler i forbindelse med forsikringsskader skal dekkes av henholdsvis Sameiet Wessel Atrium og Wessel Parkeringssameie, avhengig av hvor skadene oppstår. Egenandeler for skader i bodene som inngår i parkeringssameiet skal dekkes av Sameiet Wessel Atrium. Oslo, 18. februar 2009 For Wessel Parkeringssameie For Sameiet Wessel Atrium Rune Toalango Johannesen Styreleder Geir Johannesen Styreleder

5 Budsjett for Wessel Parkeringssameie 2009 Fra til Budsjettpost Frekvens Kr pr periode inkl mva Frekvens i budsjettperioden Totalt for 2009 Pr andel INNTEKTER Ordinær leie fra sameierne Kvartalsvis Inntekter fra utleie Månedsvis Radiosendere til selvkost Stykkvis UTGIFTER Ordinære kostnader Forretningsførsel Årlig Styrehonorar Årlig Arbeidsgiveravgift 14,1 % Årlig Skatt på utleie Månedsvis Vasking av parkeringsanlegg Stykkvis Forsikring Årlig Vaktmestertjenester Årlig Reparasjon og vedlikehold Årlig Strøm Årlig Revisjon Årlig Serviceavtale garasjeport Stykkvis Domene og epost Årlig Ekstraordinære kostnader Oppgradering portmottaker Stykkvis Innkjøp radiosendere Stykkvis Klargjøring for utleie Stykkvis Honorar faglig bistand utbygge Stykkvis Nøkkelsystemutskifting Stykkvis Årsresultat Årsresultat uten ekstraordinære kostnader

Velkommen som bruker av garasjeanlegget til Wessel Parkeringssameie!

Velkommen som bruker av garasjeanlegget til Wessel Parkeringssameie! Velkommen som bruker av garasjeanlegget til Wessel Parkeringssameie! Veiledning til eiere og brukere av parkeringsanlegget Sist oppdatert 12. februar 2014 Innhold Om sameiet... 1 Om denne veiledningen...

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011 Ordinært sameiermøte i avholdes fredag 29. april 2011, kl. 18.00. Sted: Hvaler Samfundshus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtekter for Løvlia Boligsameie, vedtatt på sameiermøte 23/4-2014 1 Løvlia Boligsameie Siden 1989................................................ VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte

Detaljer

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 Mandag 26.03.12 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkerudbakken Sameie. Til stede var 21 sameiere med adgangskort.

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SAMEIET LILLEBORG C2 29. april 2015, kl. 19:30 i lokalene til Studio Dreyer & Hensley, Ivan Bjørndals gate 9

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SAMEIET LILLEBORG C2 29. april 2015, kl. 19:30 i lokalene til Studio Dreyer & Hensley, Ivan Bjørndals gate 9 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SAMEIET LILLEBORG C2 29. april 2015, kl. 19:30 i lokalene til Studio Dreyer & Hensley, Ivan Bjørndals gate 9 Følgende saker skal behandles: 1. Konstituering Registrering

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

Til andelseierne i Torgveien Borettslag

Til andelseierne i Torgveien Borettslag Til andelseierne i Torgveien Borettslag Velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

VEDTEKTER FOR IDUN SYD GARASJESAMEIE

VEDTEKTER FOR IDUN SYD GARASJESAMEIE VEDTEKTER FOR IDUN SYD GARASJESAMEIE 1. NAVN Sameiets navn er Idun Syd Garasjesameie. 2. HVA SAMEIET OMFATTER Idun Syd Garasjesameie ("Sameiet") eier og omfatter et garasjeanlegg i en egen eierseksjon

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014 Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert 25. august 2014 Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet,

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN VEDTEKTER for Sameiet Sinsentoppen II fastsatt på konstituerende sameiermøte 13.september

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse: Sameiet Eugenies gate 4 NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT SAMEIERMØTE 21. april 2015 Sameiet Eugenies gate 4 Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte

Detaljer