P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog."

Transkript

1 P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog. Møtet ble åpnet av: Fra forretningsfører BORI møtte: Waqar H. Siddiqui Den oppsatte saksliste ble referert SAK 1 KONSTITUERING A) Valg av møteleder Valgt ble: B) Opptak av navnefortegnelse Tilstede fra andelseierne: 35 stemmeberettigede, 1 fullmakt totalt: 36 andelseiere. C) Valg av sekretær og 2 andelseiere til å undertegne protokollen. Waqar H. Siddiqui ble valgt til sekretær. Stina Olsen og Bjørn Hansen til å underskrive protokollen. D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på og erklære denne for lovlig satt. SAK 2 ÅRSBERETNING FOR 2012 Styrets årsberetning for 2012 ble referert og foreslått godkjent. SAK 3 ÅRSOPPGJØRET FOR 2012 A) Årsregnskap for 2012 Resultatregnskap og balanse ble referert og foreslått godkjent. Under behandlingen av årsregnskapet kom det spørsmål om hva administrasjonskostnader omfatter.

2 I Forretningsførerkontrakten mellom Borettslaget Skogen III og BORI, pkt 16 Prisbestemmelser, framgår det bl.a.: «I tillegg belastes borettslaget med administrasjonskostnader etter fast pris som fastsettes årlig: Dette dekker: Trykking av giroblanketter to ganger i året Produksjon og utsendelse av ligningsoppgaver til andelseierne Trykking av innkallinger til generalforsamling Porto-, kopierings- og rekvisita utgifter knyttet til ordinær forretningsførsel Drift av betalingsløsninger. B) Anvendelse av årsresultatet Styret foreslår at resultatet tillegges opptjent egenkapitalen SAK 4 GODTGJØRELSE TIL STYRET Forslag: Økning med 5% til kr ,- Andre honorarer: Kr ,- til web-ansvarlig Morten Bakkeng. Vedtak : SAK 5 INNKOMNE SAKER A) Forslag fra Wendt/Nilssen, Asbjørnsens vei 104: Etiske retningslinjer. Styret bør sette opp etiske retningslinjer for å ivareta og sikre gode samarbeidsforhold innenfor borettslaget. De tillitsvalgte i borettslaget forvalter store økonomiske verdier på vegene av beboerne. Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre de ønsker og krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte/styremedlemmer. Alle tillitsvalgte må opptre hensynsfullt, aktsomt og varsomt i sine relasjoner med ansatte, beboere, leverandør er og offentlig myndigheter. Styrets innstilling: Styret er av den oppfatning at dagens vedtekter og husordensregler er dekkende. Forslaget godkjent. Det nedsettes en komite for utarbeidelse av etiske retningslinjer. Komiteen består av: Morten Myrdahl, Henning Wendt, Stina Olsen + en representant fra styret.

3 B) Forslag fra Wendt/Nilssen, Asbjørnsens vei 104: Innendørs støymåling. Flere beboere ønsker nå en gjennomgang av den innendørs støymåling som ble utført i Vi vil at styret legger fram dokumentasjon og resultater av utført måling. Hvor, hvordan og når denne målingen ble foretatt. Har styret en videre handlingsplan? Styrets innstilling: Styret legger fram dokumentasjon fra Statens Vegvesen på generalforsamlingen. Det innhentes nøytral instans for ny innendørs støymåling i nr C) Forslag fra Wendt/Nilssen, Asbjørnsens vei 104: Større frihet til å oppbevare. Noen oppbevarer båter o.l. i hagen sin. Ifølge husordensreglene er vel ikke dette helt tillatt og kan være til sjenanse for andre beboere. Andre av oss ønsker å benytte garasjene til lagringsplass av ting, som naturlig hører hjemme i en garasje og får tilsnakk av styremedlemmene for dette. Mange av oss vil derfor fremme et forslag om at beboere har større frihet til å oppbevare hengere/motorsykler/båter og lignende i egen hage, garasje o.a. uten å måtte få tilsnakk av styret. Styrets innstilling: Styret mener at dette punktet dekkes av vedtektene og husordensreglene. Styrets innstilling godkjent. D) Saker styret jobber med. Felles kontakt e-post til styret hadde vært fin. Det kunne også vært hensiktsmessig for styret å legge ut hvilke saker det jobbes med på nettsiden, slik at beboere er oppdatert og kan ta kontakt om de berøres av dette, eller har noe å tilføye. Styrets innstilling: Alle styrets e-postadresser finnes på hjemmesiden vår, i tillegg legges alle saker som er av interesse for beboere også ut på hjemmesiden. Styrets oppgave er å lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingsvedtak og vi er valgt av generalforsamlingen for å utføre dette. Styret kan også ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtekter er lagt til andre organer og ber derfor om at forslaget avvises. Styrets innstilling godkjent. E) Forslag fra styret: Styret fikk på generalforsamlingen 2011 fullmakt til å anskaffe forsikringsgodkjente låser og beslag til alle de som står parkert i felles parkeringshus i et forsøk på å redusere risikoen for innbrudd. Etter en del forsinkelser er låsene omsider hentet og ligger oppbevart hos styret. Disse er enda ikke blitt fakturert og dermed ikke betalt.

4 Styret foreslår at begge fellesgarasjer utstyres med fjernstyrte skyvedører inkl. rømningsvei, og at alle eksisterende dører fjernes. Ubetalte låser returneres. Beboere som ønsker å beholde innvendige porter må selv vedlikeholde disse. Estimert kostnad for porter vil være i størrelsesorden kr ,-. Styret er også av den oppfatning at enklere tilgang vil bidra til økt bruk av garasjen, og dermed mindre parkeringsproblemer for gjester og andre. Styrets innstilling: Styret ber generalforsamlingen stemme over følgende: Det foretas innkjøp av to stk. fjernstyrte skyvedører inkl. rømningsvei til begge felles garasjehus, og at alle eksisterende dører og skinner fjernes. Styrets innstilling godkjent. SAK 6 VALG A) Valg av styreleder Valgt ble: ( 1 år) B) Valg av styremedlemmer Valgt ble: Kristin Kolloen ( 2 år) ( 2 år) C) Valg av varamedlemmer Valgt ble: Are Stockmann ( 1 år) Audun Klæboe ( 1 år) Wenche Nilsen ( 1 år) D) Valg av valgkomite Valgt ble: Tom Morten Myrdahl, Bjørn Hansen og Lena Antonsen. E) Velferdskomite: Stina Olsen ( 2 år) Henning Wendt ( 2 år) F) Tunansvarlig: Eivind Lunde (Tun 1) Bernt Ståle Austrheim (Tun 2) Pål Svendsen (Tun 3) Oddvar Olsen (Tun 4) Sissel Øritsland (Tun 5) Knut Hjertaas (Tun 6)

5 G) Valg av 3 delegater og 3 varadelegater Delegater: Kristin Kolloen Are Stockmann Varadelegater: Audun Klæboe Protokollen undertegnes av: /s/ Møteleder valgt av generalforsamlingen Waqar Siddiqui /s/ Sekretær valgt av generalforsamlingen Stina Olsen /s/ Protokollvitne valgt av generalforsamlingen Bjørn Hansen /s/ Protokollvitne valgt av generalforsamlingen Etter generalforsamlingen har styret følgende sammensetning: Styreleder: Morten Bakkeng May Gunn Madsen Kristin Kolloen

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Tilstede var 35 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 45 stemmeberettigede.

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugerudhagan Borettslag Møtedato: 12. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Kantinen 4. etg. Tvetenveien 152 Til stede: 42 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata.

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. 35292 ÅRSMøteProtokoll A/S Sommerfrydløkken Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. Tilstede var 20 aksjonærer, 620, i henhold til

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua Borettslag

Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua Borettslag Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua orettslag Møtedato 31.05.2007 Møtetidspunkt KL. 19.00 Møtested Stig skole Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 91 andelseiere

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9 1 LI BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9 ÅRSREGNSKAP FOR 2012 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Tilstede var 44 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 47 stemmeberettigede.

Detaljer

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag 1 Stovnerskogen Borettslag Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen.

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. 5487 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. Tilstede var 62 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen. Tilstede var 7 eiere og 1 med fullmakt til sammen 8 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Tilstede var 43 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 18 med fullmakt, til sammen 61 stemmeberettigede.

Tilstede var 43 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 18 med fullmakt, til sammen 61 stemmeberettigede. Ordinær sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie ble avholdt onsdag 24. mars 2004, kl 1800 i Samlingssalen på Lilleaker Skole, Lilleakerveien 49 Tilstede var 43 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler,

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d.

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken.

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. 5470 ÅRSMøteProtokoll 5470 Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. Tilstede var106 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Tilstede var 75 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 79 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong.

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. Tilstede var 18 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2010 i Bertramjordet Borettslag

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2010 i Bertramjordet Borettslag P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2010 i Bertramjordet Borettslag Avholdt: Tirsdag 20. april 2010, kl 1900 Sted: Grendehus Øst, Bertramjordet 25 Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Tilstede var 26 seksjonseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes tirsdag 23. mai 2000 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Til beboerne i Østmarka Borettslag

Til beboerne i Østmarka Borettslag 1 Østmarka Borettslag Til beboerne i Østmarka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Haugen Borettslag avholdes 7. mai 2012 kl. 1900, Skedsmokorset Senter TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

PROTOKOLL. Ordinært Sameiermøte (årsmøte)

PROTOKOLL. Ordinært Sameiermøte (årsmøte) PROTOKOLL Ordinært Sameiermøte (årsmøte) i Boligsameiet Åsheim Skog ble avholdt onsdag 21. april, 2010, kl. 19:00 i lokaler til Nordjordet 37, Lørenskog Innhold: 1. KONSTITUERING 2. ÅRSBERETNING FOR 2009

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Slåbråtan Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Slåbråtan Boligsameie, avholdes tirsdag 22. mars 2011, kl. 19:00 på Valentinos Pizza, Pianobaren, Greverudsenteret.

Detaljer