Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudkollen Borettslag den kl Møtested : Ammerudhjemmet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudkollen Borettslag den 26.05.2010 kl. 19.00. Møtested : Ammerudhjemmet"

Transkript

1 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudkollen Borettslag den kl Møtested : Ammerudhjemmet Tilstede var 66 andelseiere og 29 med fullmakt til sammen 95 stemmeberettigede. Fra forretningsfører møtte Bjørnar Finstad. Møtet ble åpnet av Terje Strømsnes. 1 Konstituering A. Valg av møteleder Som møteleder ble foreslått Inger-Johanne Lund. B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak : Vedtatt C. Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen Som referent ble Bjørnar Finstad foreslått, og til å underskrive protokollen Karin May Engblom og Rune Torekveen. D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak : Møtet lovlig satt 2 Årsberetning og årsregnskap for 2009 A. Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2009 ble gjennomgått og foreslått godkjent. B. Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapital. 3 Godtgjørelser A. Godtgjørelse til styret Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr ,-. B. Godtgjørelse til revisor Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2009 ble foreslått satt til kr 8 500,-.

2 4 Forslag A) Forslag fra styret om endring i husordensregler i forhold til parabolantenner Parabolantenner tillates oppsatt inne på verandaene på følgende vilkår: Parabolantenne skal ha en diameter på max 90 cm og ikke helt eller delvis stikke utenfor verandaen. Den skal ikke festes i gulv eller brystning eller stenge rømningsvei. Søknad sendes styret før oppsetting. Parabol må ikke settes opp før godkjenning foreligger. Vedtak : 25 stemmer mot forslaget 47 stemmer for forslaget Forslaget vedtatt B) Forslag fra styret om vannbåren varme i Lilleblokka I Lilleblokka er det i dag elektrisk fyring og varmtvannsberedere i hver leilighet. Styret ber om generalforsamlingens fullmakt til å utrede mulighetene for etablering av vannbåren varme i blokka (radiatorer), samt tilkobling til Ammerud Varmesentral AS. I den forbindelse undersøkes det hvilke økonomiske støtte-/og tilskuddsordninger som foreligger. Vedtak : Forslaget vedtatt mot 2 stemmer C) Forslag fra styret om rehabilitering/utskifting av røranlegget Sak 1 : AMMERUD VARMESENTRAL. Ammerud varmesentral eies av borettslagene Ammerudlia, Ammerudkollen, Ammerudenga og Ammerudfaret (lokalt fjernvarmeanlegg) og leverer oppvarming og varmtvann til de 4 borettslag. Varmesentralen kan vekselvis fyre med diesel, propan eller elektrokjele etter billigste dagspris og dermed gi oss lavest mulig fyringskostnad og sikker varmeleveranse. Fyringsutgiftene utgjør en vesentlig post på husleia. (Store blokka). Fra 1970 har formennene i de 4 borettslag deltatt i varmesentralens styre alle med mandat fra sitt borettslags årlige generalforsamling, og plikt til her å redegjøre for varmesentralens årsmelding og regnskap. Slik har borettslagets eierinteresser, andelseiernes økonomi og medbestemmelsesrett blitt ivaretatt. Etter år 2000 er varmesentralen ikke behandlet. I 2009 måtte vår generalforsamling gi opp å få styreleder til å redegjøre for sin virksomhet i varmesentrales styre. (Har senere trukket seg). Det er opplyst at både tidl. og nåværende formann i Ammerudkollen Bl har medansvar for disse vedtak fattet i varmesentralens styre: -1) Varmesentralen skal ledes av et styre som består av 4-6 medlemmer. Ingen av disse trenger å komme fra, eller ha tilknytning til, borettslagene. Styreleder behøver ikke lenger komme fra borettslagene. -2) Varmesentralens drift og eiernes interesser skal ikke behandles i borettslagenes generalforsamling. Bare varmesentralens styremedlemmer har kompetanse til å drifte varmesentralen og deretter godkjenne egne vedtak og vedta varmesentralens årsregnskap. -3) Stenge varmesentralens sikre produksjon av billig fjernvarme til beboerne, for deretter å inngå en 20-årig kontrakt om fjernvarme levert av aksjeselskapet

3 Hafslund Fjernvarme til priser fastsatt av monopolbedriftens aksjeeiere. Som back-up erstatte vår elektrokjele med oljefyring. FORSLAG: a) Generalforsamlingen pålegger borettslagets styreformann (som også er styremedlem i varmesentralen) å redegjøre for virksomheten i varmesentralen med hovedvekt på ovenstående 3 punkter, og opplyse generalforsamlingen hvorledes han kan ivareta borettslagets eierinteresser i varmesentralens styre. b) Velge borettslagets representant til varmesentralens styre. c) kreve innsyn og forslagsrett i varmesentralens drift og økonomi før varmesentralens regnskap avsluttes. d) Forsøke å reforhandle Hafslund-avtalen. Styrets innstilling: Forslaget avvises. Begrunnelse: Ammerud Varmesentral AS har alltid vært et aksjeselskap. Da gjelder aksjeloven. Det er derfor meningsløst om generalforsamlingen skulle diskutere om norsk lov ikke skal gjelde på Ammerudkollen. Vedtak : Forslaget faller enstemmig D) Forslag fra Kjell Sande vedr parkeringsanlegg og kjøpekontrakt Sak 2: AMMERUDKOLLEN PARKERINGSANLEGG OG KJØPEKONTRAKT. FORSLAG: Opprinnelig tilbud og styrets fremforhandlede (endelige) kjøpekontrakt (begge) vedlegges innkalling, årsmelding og regnskap og behandles som egen post på årsmøtet. Alle regnskapsbilag må medbringes til møtet av revisor. Begrunnelse for forslaget: Andelseierne i borettslaget har krav på innsyn i styrets økonomiske disposisjoner før regnskap godkjennes.. Forslagsstiller: Kjell Sande Lnr 318 Styrets innstilling: Forslaget avvises. Begrunnelse: Ekstraordinær generalforsamling 12. november 2008 vedtok med 2/3 flertall å kjøpe garasje- og parkeringsanlegget for kr 22 mill. Borettslagets utlegg framgår av revidert regnskap for Vedtak : Forslaget faller enstemmig

4 5 Valg av tillitsvalgte A. Som styreleder for 1 år foreslås: Terje Strømsnes Alundamvn 36 B. Som styremedlemmer for 2 år foreslås: Jeanette Larsen Alundamvn 36 Tom Evensen Ammerudvn 58 C. Som styremedlem for 1 år foreslås: Terje Thoresen Ammerudvn 70 D. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: Anne Bjørnetun Ammerudvn 70 Malik Bilal Younus Ammerudvn 54 E. Som valgkomité for 1 år foreslås: Karin May Engblom Ammerudvn 64 Inger Lise Henriksen Ammerudvn 64 Jan-Frode Lorentsen Alundamvn 34 F. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Terje Strømsnes Alundamvn 36 Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Tom Evensen Ammerudvn 58 G. Som oppgangstillitsvalgte foreslås: Grete Michelsen Ammerudvn 50 Rune T. Torekveen Ammerudvn 52 Mayn Larsen Ammerudvn 54 Anne-Marit Knutsen Ammerudvn 56 Wenche Sandbæk Ammerudvn 58 Inger Tønder Ammerudvn 60 Fatima Zemouri Ammerudvn 62 Karin Engblom Ammerudvn 64

5 Konstantin Tseletis Ammerudvn 66 Sissel Høibråten Ammerudvn 68 Gerd Røsæg Ammerudvn 70 Karin Lauvstad Alundamvn 34 Tove Klipper Alundamvn 36 Generalforsamlingen ble hevet kl 20:14 Protokollen godkjennes av undertegnede Inger-Johanne Lund /s/ Møteleder Rune Torekveen /s/ Protokollvitne Bjørnar Finstad /s/ Referent Karin Engblom /s/ Protokollvitne Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning: Leder: Terje Strømsnes Alundamvn 36 Nestleder Tom Evensen Ammerudvn 58 Styremedlem Terje Thoresen Ammerudvn 70 Styremedlem Tove Berit Dahl Ammerudvn 62 Styremedlem Jeanette Larsen Alundamvn 36 Oslo BF

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Tilstede var 35 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 45 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Tilstede var 44 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 47 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua Borettslag

Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua Borettslag Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua orettslag Møtedato 31.05.2007 Møtetidspunkt KL. 19.00 Møtested Stig skole Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 91 andelseiere

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugerudhagan Borettslag Møtedato: 12. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Kantinen 4. etg. Tvetenveien 152 Til stede: 42 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent.

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent. 1 AS Nybygg Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Nybygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 13.05.2015

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Tilstede var 25 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet. Tilstede var 38 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 40 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata.

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. 35292 ÅRSMøteProtokoll A/S Sommerfrydløkken Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. Tilstede var 20 aksjonærer, 620, i henhold til

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Tilstede var 75 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 79 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Generalforsamling i Fagerholt Borettslag

Generalforsamling i Fagerholt Borettslag Generalforsamling i Fagerholt orettslag Møtedato 09.05.2006 Møtetidspunkt 18.30 Møtested Haugerud kirke Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 36 andelseiere 7 med fullmakt

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Pynten Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog.

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog. P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog. Møtet ble åpnet av: Fra forretningsfører BORI møtte: Waqar H. Siddiqui Den

Detaljer

1 Akersbakken Borettslag

1 Akersbakken Borettslag 1 Akersbakken Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Akersbakken Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tøyenbygg 1 Sameiet Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kjellerlokale i Monradsgate 17 A. Tilstede var 8 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede.

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen.

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. 5487 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. Tilstede var 62 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Vålen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Vålen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Vålen Borettslag Møtedato 29.04.2009 Møtetidspunkt 18.00 Møtested Etterstad videregående skole Tilstede var 64 andelseiere Og 14 med fullmakt til sammen 74 stemmeberettigede

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Engsletta Borettslag

Protokoll fra generalforsamlingen i Engsletta Borettslag Protokoll fra generalforsamlingen i Engsletta orettslag Møtedato Tirsdag, 24.04.07. Møtetidspunkt Kl. 19.00 Møtested Grorud Samfunnshus Tilstede var 88 andelseiere og 16 med fullmakt til sammen 104 stemmeberettigede

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen. Tilstede var 7 eiere og 1 med fullmakt til sammen 8 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Birkelunden Boligsameie Bærum ble avholdt 20/3 2002 kl. 19.00 på Høyskolen i Akershus, Emma Hjorts vei 1, Sandvika.

Ordinært sameiermøte i Birkelunden Boligsameie Bærum ble avholdt 20/3 2002 kl. 19.00 på Høyskolen i Akershus, Emma Hjorts vei 1, Sandvika. 5227 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Birkelunden Boligsameie Bærum ble avholdt 20/3 2002 kl. 19.00 på Høyskolen i Akershus, Emma Hjorts vei 1, Sandvika. Tilstede var 16 seksjonseiere i henhold

Detaljer

64 eiere av boligseksjoner med eierbrøk til sammen 4 870/51530

64 eiere av boligseksjoner med eierbrøk til sammen 4 870/51530 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Ringnes Park Vest Sameie Møtedato: 23.4.14 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Ringen kino 64 eiere av boligseksjoner med eierbrøk til sammen 4 870/51530 Forretningsfører

Detaljer

Vedtak: Vedtatt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtak: Vedtatt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudhøgda Borettslag Møtedato: 20.05.2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Samlingssalen, Manglerud skole 44 andelseiere, 1 representert ved fullmakt,

Detaljer

3. INNBETALING AV ANDELER Andelskapitalen kr. 100,- pr. andel er innbetalt gjennom kjøpesummen. Oslo, 20/03 2002. Grenseveien 30 borettslag

3. INNBETALING AV ANDELER Andelskapitalen kr. 100,- pr. andel er innbetalt gjennom kjøpesummen. Oslo, 20/03 2002. Grenseveien 30 borettslag 5449konstituerende generalforsamling INNKALLING TIL KONSTITUERENDE GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Grenseveien 30 brl, avholdes onsdag 3. april 2002, kl. 17.00 i Oslo Kongressenter,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag Møtedato 29.05.2008 Møtetidspunkt 18:00 Møtested Fellesrommet, Thv. Meyers gt 5 Tilstede var Og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken.

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. 5470 ÅRSMøteProtokoll 5470 Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. Tilstede var106 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag Møtedato 29.05.2008 Møtetidspunkt 18:00 Møtested Fellesrommet, Thv. Meyers gt 5 Tilstede var 37 andelseiere Og 9 med fullmakt til sammen 46

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Tilstede var 12 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 13 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Engelsborg Borettslag Dato 23.05.2013 Kl. 18:00. Møtested: Velferdsrommet til Tøyenhus borettslag, Trondheimsveien 83B. Tilstede var 30 andelseiere og 10 med fullmakt

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie den 18.04.2012 kl. 19:00. Møtested: Lilleaker skole, samlingssalen.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie den 18.04.2012 kl. 19:00. Møtested: Lilleaker skole, samlingssalen. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Vestre Ullern Boligsameie den 18.04.2012 kl. 19:00. Møtested: Lilleaker skole, samlingssalen. Tilstede var 52 seksjonseiere og 8 med fullmakt til sammen 60 stemmeberettigede.

Detaljer