Åpent referat styremøte 8/ kl 18:00 på styrerommet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet"

Transkript

1 Åpent referat styremøte 8/ kl 18:00 på styrerommet Møtt: Knut Erik, Øystein, Stian, Aase, Terje, Anne (vara), Fritz (vara), Orienteringssaker Godkjenning av referat for styremøte og Godkjent Avtale tegnet med Kanal Digital Testinnstallasjon hos Fritz har gått bra etter det vi kan forstå. Venter på faktura. Sak Bytte av varmtvannsberedere i rekkehusene. Brev fra OBOS advokat er formulert til Ole Reistads vei X. S Bygg har ikke bestilt opp siste vindu som mangler i X. Det viser seg etter graving at ansvarlig person i S Bygg er langtidssykemeldt og der for har saken ikke blitt fulgt opp. Løken ser på muligheten til å få bestilt opp vindu og at et annet firma monterer dette. Han ankommer på torsdag 4/12 for å ta status på manglende vinduer. Løken har blitt oversendt anbudsdokumentene for betongrehabiliteringen i blokkene. Han ser på dette og har blitt bedt om å sette sammen anbudsdokument og sende det ut. Han har funnet 4 5 leverandører som er aktuelle for dette og oversender det til dem. Problemer med varmtvann i blokkene i Lindebergåsen. Oslo rørleggerservice skal komme og rydde opp i denne også. Øystein jobber med å få dette til. Lindebergåsen i 47 går. Det er observert at det går sikring i 9 ern også. Må høre med Oso for å finne en elektriker som kan løse dette. Medarbeidersamtale er avholdt med vaktmester. Vi har mål av å jobbe med å få ned antall overtidstimer. Navnelapper til dørene i blokkene + postkasse i blokkene Klistremerke med Leilighetsnumre er mottatt og vil bli distribuert i blokkene. Ansvar for ytterlåser i rekkehusene Epost fra X: Hei, Vi trenger å få byttet låsen i ytterdøra på Ole Reistads vei X. Den er defekt. Vi flytter inn i løpet av de nærmeste dagene, så dette haster.

2 Vaktmester Olav Gaaren hevder vi må dekke dette selv, selv om dette ikke står i vedtektene. Jeg har snakket med Obos, og med mindre vedtektene eksplisitt sier at låser er eiers ansvar, skal dette dekkes av borettslaget. Jfr borettslagsloven: «5 17.Vedlikehald o.a. frå laget» Hvis dette faktisk står i vedtektene og jeg ikke så dette skal jeg be tidligere eier dekke bytte av lås. Håper på snarlig svar. Vh, X Svar sendt beboer per epost av nestleder: Hei! Jeg sjekket husordensreglene som også gjelder og der står det: ANDELSEIERENS VEDLIKEHOLDSPLIKT Andelseieren skal for egen kostnad sørge for forsvarlig vedlikehold innenfor leiligheten, og i ytre rom som hører leiligheten til. Til indre vedlikehold regnes all fornying av tapet og maling innenfor dører eller vinduer i leiligheten, og all istandsetting og oppussing av boligen med ildsteder, innvendige dører, innvendige vinduskarmer, låser og nøkler. Til indre vedlikehold regnes også utskifting og vedlikehold av servanter, bad med tilbehør, klosetter med skåler, spylekasser og spyleventiler samt istandsetting og oppstaking av innvendige avløpsledninger til egen vannlås....som betyr at låsen står du for selv. X: Jeg skal ikke dekke dette uansett- det blir Y. Men: Ytterdøra er borettslagets eiendom. Sylinderen er en del av denne døra. Det gjøres ikke unntak for dette i vedtektene, og husordensreglene omtaler innvendige forhold! Låser og nøkler nevnes i setningen «innvendige dører, innvendige vinduskarmer, låser og nøkler» Dette er i beste fall klønete formulert. Uten at dere skriver låser og nøkler til ytterdør har dere ingen sak. Kopierer inn X her, så han ser den feilaktige (etter min mening) avgjørelsen, og hvorfor jeg vil kreve bytte dekket av han. Så får han evt gå videre med dette- saken virker klar etter min mening- og de fleste jurister vil nok være enige. Epost fra Y:

3 Hei Knut Erik! Dette gjelder en sak om låsen på ytterdøren, altså et objekt underlagt borettslagets eiendom og ansvar. Når det gjelder utvendig vedlikehold har vi bidratt til maling og beising som pålagt, og har i tillegg dekket kostnader til maling og pensler vi ikke har bedt om refusjon på. Jeg har sett på vedtektene for vedlikehold og kan ikke se at ytterdør, som er borettslaget ansvar skal være beboers ansvar. Jeg avventer beslutning fra styret i denne saken. PS. Beboer i OR Z har fått ny lås etter å ha meldt dette til vaktmester. Knut Erik: Begge beboere er informert at saken blir styrebehandlet. Det er også gitt informasjon til X at det var separat bytte av lås, men dør + lås som ble gjort i Z i og med at det var orginaldør som ble byttet ut. Styret tolker reglene dit at låsene er beboers ansvar etter installasjon. Merk at ordet innvendig er benyttet eksplisitt der det kan gjelde innvendig eller utvendig. Sak Skade i ORV X Hei Knut Erik. I høst oppdaget vi at varmekabelen på badet ikke virket som forventet og vi kontaktet rørlegger og elektrikker. Rørlegger fra Oslo rørservice AS konstaterte etter gjennomlysning av sisterne og inspeksjon av vvs anlegget at det ikke var lekasje på badet. Elektrikker mente at vi burde kontakte M-Tek, et firma som er spesialister reperasjoner av varmekabler. Den videre saksgangen er beskrevet i brev OR X Varmekabel. Saken er oversendt OBOS forsikring som oversender saken til Gjensidige med anbeflaing av refusjon på vedlagte fakturaer. Jeg har ikke lagt ved fakturaer fra rørlegger og elektrikker, men det er informasjon som jeg må hente fra nettbanken. Fra brevet fra OBOS forsikring fremgår det at det er opp til styret og bestemme om egenandel skal trekkes i fra erstatningen til meg. Dette ber jeg dere ta stilling til på neste styremøte. Med hilsen X Vedtektenes 5-1 (2) er krystallklar på at andelseierens vedlikeholdsplikt omfatter "slikt som ledninger med tilbehør, varmekabler,..."

4 I vedtektenes 5-2(3) er det likeledes slik at borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter en rekke innebygde ting "med unntak av varmekabler". Og siden varmekabel på badet ikke er en original-installasjon kommer også 5-4(8) inn: "Andelseier har det hele indre og ytre vedlikeholdsansvar for bygningsmessige endringer andelseier selv eller tidligere andelsiere har foretatt, jfr. Burettslagslova 5-12(5)." Skaden skal ikke belastes borettslagets forsikring, men håndteres av beboer. Beboer og forsikringsselskap tilskrives om dette, med de begrunnelser som er gitt ovenfor. Tiltak: OBOS forsikring skal ikke videresende forsikringssaker til våre forsikringsforbindelser. De må få beskjed om at dette skal tas med styret som tar dette videre. Husordensreglene må ses på slik at OBOS forsikring tas ut. (paragraf 4) Omgjøring av fellesrom til leilighet For å få progresjon i saken foreslås det at oppdrag på å koble ned det elektriske anlegget i gammelt vaskeri i 1A bestilles av elektriker slik at vi på dugnad/ved hjelp av vaktmester kan få dette bort. Det passer fint å ta dette vekk sammen med resten av el avfallet. Vi får elektriker som er i rekkehusene til å fikse dette. Avvikende adresseinformasjon på postkasser i blokkene Noen saker styret må ta stilling til: Skal vi kreve at det oppgis fullt navn på postkassene og i eierlisten? Dette får være beboers problem. Skal vi tillate at det oppgis navn på postkassene som er firmaer? Vi tar ikke med firmaer på postkassene. Videre behov for oppfølging: Må sammenligne på postkassene for å finne de som ikke har svart for å levere ut purring for å få inn informasjonen. Går det for lenge blir informasjonen vi har samlet inn utdatert. Det er nå samlet inn 81 adresser. Skriver at dersom de ikke svarer blir det eier av bolig som blir stående på postkassene. Knut Erik og Anne tar dette videre. De beboerne som har ikke har eier i listen over de som bor der må verifiseres om det er en glipp eller om det er framleie. Det som er innskrevet i lista må korrekturleses.

5 Nye postkasser til blokkene Det er mange postkasser som er i svært dårlig stand. Mange har vært forsøkt brutt opp og en del er stygge og slitte. Det kan være behov for å bytte ut alle eller noen av dem. Om dette skal gjøres er det greit å samkjøre dette med ny merking av postkassene. Olav og Øystein henter inn tilbud på postkasser. Priser kommer i januar. Saken følges opp senere. Oppheng for papir i blokkene og rekkehusene Vi har så langt god erfaring med listene som har innstikk for å informere i blokkene. Det hadde vært fint om vi kunne få tilsvarende i alle oppganger. Olav bestiller inn lister, tar ned gamle tavler og henger opp nye. Det bestilles opp tavle som settes opp der det mangler i rekkehusene (5 plasser)

Åpent referat styrmøte 03.02.2014 kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styrmøte 03.02.2014 kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styrmøte 03.02.2014 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Aase, Knut, Øystein, Terje, Knut Erik og Fritz (vara) Orienteringssaker Godkjennelse av styremøtereferat for 02.12.2013 Godkjennelse av åpne

Detaljer

Referat styremøte 26.09.2013 kl 18:00 på styrerommet

Referat styremøte 26.09.2013 kl 18:00 på styrerommet Referat styremøte 26.09.2013 kl 18:00 på styrerommet Meldt frafall: Knut K og Fritz Møtt: Knut Erik, Terje, Aase og Øystein Protokolltilførsler Godkjenning av styremøtereferat for 02.09.2013 286000 kr

Detaljer

Åpent referat styrmøte 02.06.2014 kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styrmøte 02.06.2014 kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styrmøte 02.06.2014 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Knut Erik, Øystein, Fritz (vara), Aase, Stian, Terje Orienteringssaker Godkjenning av referat for styremøte 05.05.2014 Godkjent Åpent styremøreferat

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer

Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer Hva må det søkes om godkjenning til? Hvem kan søke om å få gjøre forandringer? Hvordan går du fram med en søknad? Hvem skal dekke kostnadene?

Detaljer

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Viking Borettslag Lavollgata 30 B 8800 SANDNESSJØEN Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Sted: Sentrumkirka, Nessgata Antall til stede: 22, 21 etter sak 2. 1. Etter

Detaljer

FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål

FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål Ajourført siste gang 1.6.2012 Hvordan kommer jeg i kontakt med styret? Helst på mail til: solhaugen@styrerommet.net eller eventuelt legg/send

Detaljer

Mailadresser Vi vil gjerne ha så mange mailadresser som mulig. Send oss en mail med navn og leilighetsnummer til styret.flaen@borettslag.

Mailadresser Vi vil gjerne ha så mange mailadresser som mulig. Send oss en mail med navn og leilighetsnummer til styret.flaen@borettslag. Beboerinformasjon Flaen Borettslag mars 2012 Dette blir den siste beboerinformasjonen vi sender ut med nåværende styret, det er planlagt å komme med ny beboinfo i juni. Information in English Do you need

Detaljer

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER Bladlusa Kun 6 uker til jul :-) 10. november 2010 ENDRING - NYE REGLER / OPPUSSING AV BAD ( VÅTROM) Nye krav til oppussing av våtrom (bad og vaskerom) Fra 1. juli i år ble det innført ny Plan- og bygningslov.

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 2/2012 VEDLIKEHOLDSPLANEN GODT INFORMASJONSMØTE Den 29. februar inviterte styret beboerne til informasjonsmøte om vedlikeholdsplanen. OBOS

Detaljer

Beboerhefte for Klyve 1 Borettslag

Beboerhefte for Klyve 1 Borettslag Beboerhefte for Klyve 1 Borettslag Utgitt 2015 Litt Informasjon Beboerhefte hva er det? Å bo i borettslag innebærer at fellesskapet har noen regler og forordninger som alle må forholde seg til for at vi

Detaljer

Dagsorden: 01/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.12.00 Protokollen ble signert og godkjent i desember 2000.

Dagsorden: 01/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.12.00 Protokollen ble signert og godkjent i desember 2000. Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 Onsdag 21. mars 2001, klokken 18:00, hos styrets leder Gjelder: Frode Eriksen, Svein Staalen, Liv Blom. Varamedlemmer (Hanne Svärd, Are Wormnes, Tord

Detaljer

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Innholdsfortegnelse: Informasjon om styret 4 Generell informasjon om borettslaget 6 Bakgrunn 6 Histoie 6

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2012

Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 2 Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 Ordinært sameiermøte i avholdes tirsdag 20.03.2012 kl. 18:00 i Veitvet Eldresenter. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 4) 16.10.2013 kl 18:30 20:15 (Hos Tine) Neste møte: Ekstraordinær generalforsamling 30.10.2013 kl 19:00 (I Holmsåsen Barnehage)

Detaljer

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp.

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. Drømmeboligen eller? Det er mye penger som står på spill når man skal kjøpe drømmeboligen. Derfor er det viktig

Detaljer

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER 1 NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER Vi er glade for å ønske nye beboere velkommen i Lersolveien borettslag. Vi er et borettslag som består av 5 blokker med 12

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 2) 05.06.2014 kl. 18.30. (Hos Jan) Deltagere: Ann Evelyn Irgesund Jan Engebretsen Per Chr. Brynildsen Referat, oppfølgingspunkter

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Informasjon og oppsummering fra beboermøtet

Informasjon og oppsummering fra beboermøtet 1. Oslo, 4. januar 2015 Riktig godt nytt år! Informasjon og oppsummering fra beboermøtet Styret takker for et konstruktivt og hyggelig beboermøte den 24. november med mange diskusjoner og gode innspill.

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag 1 Blåfjellet Borettslag Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Vestre Ullern Boligsameie

Vestre Ullern Boligsameie Vestre Ullern Boligsameie Tips og informasjon vedrørende leilighetene og fellesarealene Oppdatert mars 2013 Se også våre hjemmesider www.vestreullern.no 2 1 Generelt... 3 1.1 Forretningsfører/sameiet...

Detaljer

Jørn Aass Etterstadsletta 70 0659 Oslo. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo. Oslo, 12.

Jørn Aass Etterstadsletta 70 0659 Oslo. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo. Oslo, 12. Jørn Aass Etterstadsletta 70 0659 Oslo Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Oslo, 12. desember 2014 Høringsuttalelse NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Et av utvalgets

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Sloreåsen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer