Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening"

Transkript

1 Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening Dato for møte: (Møte 1) 20:00 21:00 (Hos Govind) Neste møte (Møte 2) :00 21:00 (hos Gundrosen) Deltagere Govind Joshi Eivind Borg (ref) Nina Boklund Erik Gundrosen Referat og oppfølgingspunkter (Saker som ble lukket for to møter siden blir fjernet fra listen) PUNKTER FRA GAMMELT STYRE Møte Nr Sak Status og oppfølging 1 2 Ferdigstillelse av el leveranse Det gjenstår arbeid med et par lysmaster og det er trolig behov for noe gravearbeid++ mellom de nederste lysmastene. Det er usikkert om hele beløpet er betalt til entreprenør. er: a) Tore skaffer oversikt over status og følger opp at leverandør ferdigstiller avtalt leveranse og avklarer behov for ytterligere gravearbeid++ mellom de nederste lysmastene. b) Ole Petter undersøker om alt er betalt til entreprenør Vi har en faktura på NOK 8600 som ikke er betalt til leverandør. Tore har snakket med leverandør og de var positive til å ferdigstille leveransen. Det var litt uklart hva som måtte gjøres, men de skulle ta en befaring for å avklare. : Tore følger opp Leverandør hvis det ikke er fremgang i løpet av de nærmeste ukene. Entreprenør har ordnet lys i de nederste mastene og kabel som lå over bakken er gravd ned. Siste rest av faktura er betalt. er: Det gjenstår to ting som Tore følger opp: 1. Lys i mast nedenfor nr 15 må skiftes. 2. Strøminntak i mast nr tre fra veien må tettes. Fortsatt ikke ok og Tore følger opp videre 1 5 Utearealer og innhenting av Erik følger opp de to gjenstående punktene. Det ble vedtatt på generalforsamling at det skal innhentes

2 anbud anbud fra landskapsarkitekt for opparbeidelse av uteområde. : Eivind avklarer vedtak fattet av generalforsamling og undersøker hvem vi kan sende forespørsel om anbud til. I referat fra årsmøte står det at styret skal lage en plan for uteområder å avklare om dette skal gjøres på dugnad eller innhente tilbud til oppgradering. Eivind har derfor ikke undersøkt hvem vi kan sende anbud til da det er ønskelig å avklare hva som skal gjøres først. Styre har planlagt en gjennomgang av alle fellesområder og vil utarbeide en plan etter dette som inkluderer å avklare innhenting av anbud. Vi må både se på både en engangsinvestering for oppgradering og vedlikeholdsarbeid i etterkant. (Dette punktet inkluderer også drift og vedlikehold av lys). Styre har gjennomført en enkel befaring og har kommet frem til følgende: 1. Vei fra Høgåseveien til barnehagen. Det bør innhentes et anbud for rydding av vegetasjon 2 meter på hver side av vei 2. Gangsti mellom nr 9 og 11 (se sak 1.9) 3. Fellesområde nedenfor nr 11. Område skal planeres og gruslegges (er utført) 4. Område ved parkeringsplass barnehage. Det skal innhentes anbud på opparbeidelse av område og forslag er bark og vintergrønne busker. Vi har fått et anbud på NOK uten moms på denne jobben. 5. Vår andel av gangsti ned mot Rosenholm stasjon (vi eier ned til svingen). Det bør innhentes anbud for for rydding av vegetasjon og dette bør tas sammen med pkt 1 6. Snuplass mellom 49 og 51. Søppel skal kjøres bort og området skal planeres og asfalteres. Aksjonpunkter a) Eivind innhenter anbud på pkt 1 og 5 fra Holmlia Vaktmesterservice og Aktiv Snøservice (de som har snørydding) b) Ole Petter innhenter annet anbud på pkt 3. c) Ole Petter avtaler asfaltering snuplass (pkt 6). Følgende punkter er utført: Fellesområde nedenfor nr 11 er gruslagt Snuplass er asfaltert Følgende punkter gjenstår Innhenting av anbud på pkt 1 og 5 (Eivind følger opp) Innhenting av annet anbud på pkt 3 (Ole Petter følger opp)

3 1 6 Frivillig registrering i Brønnøysund og valg av strømleverandør Eivind følger opp følgende 1. Anbud på punkt 1 og 5 2. Styret mener at anbud som ble innhentet av Ole Petter for pkt 3 høres ut som det beste og Eivind skal avklare med Ole Petter ift å få nytt tilbud som inkluderer områdene på begge sidene av pumpehuset. Huseierforeningen har ikke et org nr da vi ikke er registrert i Brønnøysund. Dette medfører at vi ikke kan velge strømleverandør og det litt jobb med å overføre bankfullmakter til nye personer i styret. : Ole Petter (v/ Rita) sørger for at at huseierforeningen får et org nr. Når dette er på plass sørger Rita for at det velges en strømleverandør Ole Petter vet hva som må gjøres, men må ha personnummer og styreformann. Dette er nå avklart (se pkt 2.1) og Ole Petter gjennomfører punktet til neste møte. Søknad er sendt inn. Vi må legge ved godkjente vedtekter. Vi har pt ikke godkjente vedtekter og må derfor behandle dette som en sak på årsmøtet. Punktet følges opp av neste styre. 2 2 Omgjøring av privat til kommunal vei Ble behandlet på årsmøtet og ny versjon ble sendt ut på høring. Det er ikke kommet tilbakemelinger og Eivind følger opp signering og innsending til Brønnøysund. Eivind avklarer hva som er gjort tidligere og evt prosess for å søke om å omgjøre veien til kommunal vei. Hovedargument for å gjøre den om til kommunal vei er at det er mye trafikk pga barnehagen. Vi har fått svar fra kommune ang krav og prosess: Informasjon om hvilke krav som gjelder og prosess for å søke om overtagelse av ansvar for vei. 1. Veien må være regulert til offentlig vei 2. Veien må ligge på kommunal grunn 3. Veien må tilfredsstille Samferdselsetaten sine krav til standard, dette må dokumenters av dagens veiholder. Kravene finnes i statens vegvesen sine håndbøker (med spesiell vekt på 017 og 018) og Samferdselsetaten sine gatenormaler. Se linker nedenfor.

4 maler/ 1. Ved krav til veiopparbeidelse må Plan- og bygningsetaten kontaktes for byggemelding av veitiltaket. Samferdselsetaten skal godkjenne tegninger 2. All dokumentasjon og veiens standard skal godkjennes av Samferdselsetaten før en eventuell overtakelse Prosess: Send all informasjon om veien og be om at Samferdselsetaten gir en vurdering om veien kan overtas til offentlig vei. Send til Govind har en avdeling på jobben som driver med slike saker og avklarer hva vi må gjøre før en evt søknad. Govind har sett noe mer på saken, men vi tror ikke at det vil være enkelt å gjennomføre. Eivind har også fått innspill ift at dette vil påvirke mulighet til å ha utkjøring i vei fra garasje (noe som gjøre at det ikke er ønskelig å gjøre om til kommunal vei). Govind skal undersøke hva som er krav til standard for å få omgjort til kommunal vei. 3 2 Årsmøte Plan er at årsmøte skal avholdes i slutten av februar. Årsmøte skal planlegges på neste møte (18.01). Årsmøtet planlegges :00-21:30. Agenda sendes ut i løpet av uke 6 og vi planlegger nytt møte for å gå igjennom dokumentasjon. er Govind avklarer valg av nye styremedlemmer (Tore og Ole- Petter er på valg) Eivind avklarer om vi kan bruke barnehagen Ole Petter sender ut forslag til vedtekter til styret i forkant av neste møte. Årsmøtet er avholdt. Punktet lukkes AKSJONSPUNKTER NYTT STYRE (er for møte 1 er punkter fra Årsmøtet) Møte Nr Sak Status og oppfølging 1 1 Ny styreformann Govind ble valgt til ny styreformann. 1 2 Ytterligere betaling fra barnehage (utover 1/28) Eivind skal sende forespørsel til barnehagen for å avklare om 1. De skal betale mer enn 1/28 2. Om de skal betale en større andel av opparbeidelse av uteområdet ved parkeringsplassen 1 3 Binde deler av Styret mener at vi kan binde for å få bedre rente

5 egenkapital 1 4 Opparbeidelse av fellesarealer på dugnad 1 5 Vedlikeholdsjobb for uteområder 1 6 Sette opp skilt Kjør forsiktig. Barn Leker 1 7 Oppsett av skilt for privat vei 1 8 Søppelproblemer ved barnehage på innskuddet. Eivind avklarer med Ole Petter ift kontakt med banken. Styret mener at det ikke er realistisk å gjennomføre dugnad for opparbeidelse av fellesområde (område ved parkeringsplass ved barnehagen) og ønsker derfor å sette bort hele jobben. Årsmøtet ønsket at styre skulle avklare om noen i sameiet ønsket å ta på seg jobb med vedlikehold av uteområder (se pkt 1.5 fra forrige styret). Styret sender ut forespørsel om dette etter at vi har fått inn tilbud fra de som er ansvarlig for snørydding. Nina avklarer hvor vi kan få kjøpt skilt Styret mener at vi vil ha liten effekt av å sette opp skilt for privat vei. Punktet lukkes Eivind sender påminnelse til barnehage om at det er viktig at det ikke blir overfylt med søppel i søppelkassene da dette kan bli dratt utover på parkeringsplassen.

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 4) 16.10.2013 kl 18:30 20:15 (Hos Tine) Neste møte: Ekstraordinær generalforsamling 30.10.2013 kl 19:00 (I Holmsåsen Barnehage)

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 2) 05.06.2014 kl. 18.30. (Hos Jan) Deltagere: Ann Evelyn Irgesund Jan Engebretsen Per Chr. Brynildsen Referat, oppfølgingspunkter

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 4) 18.11.2014 kl.18.00 20.00 (Hos Jan) Neste møte: Primo januar 15 Deltagere: Ann Evelyn Irgesund Jan Engebretsen Sylvi Frank (ref.)

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING STENFELTBAKKEN GRENDELAG Langhus 2. oktober 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden Onsdag 17. oktober

Detaljer

Åpent referat styremøte 4/3 2013 kl 18:00

Åpent referat styremøte 4/3 2013 kl 18:00 Åpent referat styremøte 4/3 2013 kl 18:00 Neste styremøte: 08.04.2013 Neste byggesakmøte: Ikke satt. Møtt: Øystein, Knut, Fritz, Geir, Knut Erik, Aase Bjørg. Protokolltilførsler Godkjenning av styreremøtereferat

Detaljer

Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet

Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Fritz, Knut, Terje, Aase, Øystein, Knut Erik Orienteringssaker Godkjennelse av referat 26.09.2013 Referat signeres om godkjent Tidligere godkjente

Detaljer

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon Revisjon nr.1 Utarbeidet av: agk Dato: 11.05.13 Side 1 av 6 1 Hensikt/sammendrag Sørge for at gjennomføring i prosjekteringsfasen fram til anleggsstart skjer mest mulig kostnadseffektivt og med god nok

Detaljer

Åpent referat styrmøte 02.06.2014 kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styrmøte 02.06.2014 kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styrmøte 02.06.2014 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Knut Erik, Øystein, Fritz (vara), Aase, Stian, Terje Orienteringssaker Godkjenning av referat for styremøte 05.05.2014 Godkjent Åpent styremøreferat

Detaljer

ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE

ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE 2002 ẋx Styret i Løvlia Boligsameie har i 2002 bestått av følgende medlemmer: Katrine Haugli

Detaljer

TORSDAG 2 APRIL 2015 STORSTOVA 2.ETG. 19.00

TORSDAG 2 APRIL 2015 STORSTOVA 2.ETG. 19.00 GENERALFORSLAMLING LØGEHEIA HYTTEGREND TORSDAG 2 APRIL 2015 STORSTOVA 2.ETG. 19.00 AGENDA: 1. Godkjenning stemmeberettiget 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av dirigent 4. Valg av 2 stykk til signering

Detaljer

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 12. november 2014

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 12. november 2014 Møtereferat : 12. november 2014 Tilstede: Kjell Olav Einarsve Torbjørn Nyborg Gaute Evenhus Thore Tvete Lise Larsen Kjersti Husby Anton Bryhn Tron Vedul Sak 1) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat.

Detaljer

Styremøte 01 12 Sak 01 12 Registrering av sameiet Sak 02 12 Valg av forretningsfører

Styremøte 01 12 Sak 01 12 Registrering av sameiet Sak 02 12 Valg av forretningsfører Styremøte 01 12 Referat styremøte 01 12 i sameiet Hersjøen Vest Dato og tidspunkt: 07.10.12, kl. 19.00 Sted: Sørlivegen 8 Tilstede: Tor Ole, Marius, Kristin og Hanne Forfall: Kaja Møteleder: Marius Referent:

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Viking Borettslag Lavollgata 30 B 8800 SANDNESSJØEN Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Sted: Sentrumkirka, Nessgata Antall til stede: 22, 21 etter sak 2. 1. Etter

Detaljer

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Innledning Parkeringsutvalget har gjennomført en utredning og utarbeidet en rapport som beskriver dagens parkeringssituasjon i Solsletta borettslag. Rapporten

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING

SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING Styrets beretning for perioden 17.06.2012-15.06.2013. 1. Skjellum- og Kirkefjellet vel Skjellumfjellet og Kirkefjellet ligger i tidligere Onsøy kommune, men som

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 7. april 2015. Sak 2) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat. Nr. Beskrivelse Ansvarlig Frist

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 7. april 2015. Sak 2) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat. Nr. Beskrivelse Ansvarlig Frist Møtereferat : 7. april 2015 Tilstede: Elin Ringen Lovise Hovdal Katrine Selven Stine Berg Anne Grete Reitan Vegard Hovdal Lise Larsen Gaute Evenhus Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat Info: Siden forrige

Detaljer

KORT HISTORIKK Området som skal graves ut, sett fra Elveveien På ØMF årsmøte i 2006 ble det besluttet å

KORT HISTORIKK Området som skal graves ut, sett fra Elveveien På ØMF årsmøte i 2006 ble det besluttet å BAKGRUNN Øyestad Motorbåt Forening (ØMF) holder for tiden på å planlegge en utbygging av havneområdet i Natvigverven. Utbyggingen omfatter opp mot 100 båtplasser og vil påvirke området fra dagens båthavn

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2013 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Maikollen Huseierforening - Møtereferat

Maikollen Huseierforening - Møtereferat Maikollen Huseierforening - Møtereferat Styremøte Styrearbeid 2009 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 9 Ordinært Styremøte 26. januar 2010 2000 2130 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Trond Hjorteland-Rød GB266

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren Møtetype: SAP HR statusmøte mellom og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen,, Tone Thorstensen,, Øyvind Akselsen,, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer