Tolia Tidende. 31 årgang Tolia.no - nå skal denne siden bli oppdatert i nær fremtid! Facebook, søk på Tolia gruppe og bli medlem.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tolia Tidende. 31 årgang 7.3.2014 Tolia.no - nå skal denne siden bli oppdatert i nær fremtid! Facebook, søk på Tolia gruppe og bli medlem."

Transkript

1 KRAV FRA BRANNVESENET / FEIEREN NYE PIPER. Det vil bli fyringsforbud for de gamle stålpipene før neste fyringsperiode! Ref Brannvesenet. Piper som ikke har ildsted blir stående ubrukt og fjernet når taket skal renoveres i fremtiden. Disse pipene vil det ikke være mulig å bruke og brannvesenet vil ikke godkjenne disse. Som nevnt i Tolia Tidende i slutten av november er vi pålagt å skifte ut de gamle pipene i borettslaget. Feieren skal ha informert kort om dette da de var på inspeksjonsrunde i høst. Dette gjelder de gamle stålpipene som er nå over 30 år gamle. De som har nyere piper med godkjent dokumentasjon skal ifølge brannvesenet ikke måtte skifte pipe. Styret har en oversikt over hvem som har ildsted i boligen, men denne trenger å oppdateres. Vi ber derfor alle om å gi en tilbakemelding til styret om dere har ildsted eller ikke og om pipen må skiftes eller ikke. VENNLIGST SEND DETTE PÅ MAIL TIL eller SVAR PÅ SLIPPEN BAKERST PÅ SKRIVET OG LEGG DETTE I POSTKASSEN TIL STYRELEDER I samarbeid med Myrlia, Alverntoppen, Vestlia og Vesthellinga har det vært gjennomført flere møter med Brannvesenet og med tilbyder av nye piper. Styrelederne har innhentet anbud på bytte av piper og vurdert disse. Dette blir et stort prosjekt for vårt nærområde og vil totalt omfatte over 100 piper slik at punkter som: - God logistikk, - Stort firma, - Erfaring fra store prosjekter, - Alt inkl i prisen, - Kontakt med den enkelte beboer, - Rask oppstart (1 april), - Kjent pipetype (Schiedel Permeter), - seriøse tekniske aktør og gjennomføringsgaranti i forhold til at dette må være utført før neste fyringsperiode (September/oktober), var punkter vi vektla tungt. Etter en totalvurdering ble vi enstemmig enige om å velge Oslo Pipesenter som hovedleverandør til dette prosjektet. Det vil bli noen forskjeller grunnet forskjellig utforming og ovnstypet, slik at tilbudet for Tolia ligger mellom 35 og 40 tusen pr pipe. I tillegg til dette kommer evt tilpasningsrør mellom ovn og ny pipe, se eget vedlegg, tilbud. Det er opp til hver enkelt andelshaver om de vil akseptere dette tilbudet eller om man vil innhente et tilbud fra annen aktør selv. I Tolia er ilsted/pipe hver og en sitt ansvar og kostnaden vedrørende dette dekkes av andelseier i Tolia. Dette er også en fin mulighet for de som ønsker å installere et nytt ildsted da det skal ligge et godt tilbud også på nye ovner. Se Tolia.no Ovns tilbud. Det blir et felles informasjonsmøte den 20. mars der brannvesenet og Oslo Pipesenter vil komme og informere, se eget skriv.

2 GARASJEBYGGINGEN Her er vi lovet en gjennomgang flere ganger uten at det har kommet noen vei. Vi har forlangt møte både pr mail og tlf uten at det har blitt enighet om dato og tid. MEN nå er planen at vi skal møtes til uken. Styret må også igjen påpeke at det må parkeres innenfor de oppmålte parkeringsfeltene slik at alle får en så enkel adkomst til sin garasje som mulig. Kan du ikke komme innenfor det oppmerkede området må du finne deg i å parkere litt lenger unna og gå noen meter ekstra. De nærmeste plassene er ikke for store biler. Tildelingen av faste plasser vil skje i løpet av våren, de som har får dette må selv besørge skilt med bilnr som settes opp foran den plassen som blir tildelt av styret. ØKONOMI Som nevnt i forrige TT er likviditeten i borettslaget fortsatt dårlig, men nå som de siste avdragene på Husbanklånene er nedbetalt vil vi sakte men sikkert bygge oss opp en bedret likviditet. Husleien i Tolia har så å si vært uendret i 15 år bortsett fra i fjor da vi besluttet å øke denne. I år har det blitt gjort noen små justeringer i forhold til fordelingsnøkkelen som husleien justeres etter. Administrative kostnader har økt mye de siste årene og disse fordeles likt for alle og vil derfor kunne føre til en liten økning i husleien. Når det gjelder vedlikehold fordeles dette i forhold til størrelsen på boligen slik at når det er store vedlikeholdskostnader vil de med større andeler få en større økning enn de med mindre andeler. Vi vil komme tilbake med en kostnadsoversikt over husleien i forkant av generalforsamlingen. PARKERING INNE I TOLIA OG LANGS TOGANGEN Styret må nå vurdere hvilke tiltak vi må iverksette for at beboerne respekterer de reglene som finnes. Dette må skjerpes og en registrering av hvilke biler dette gjelder vil bli igangsatt. NESTE STYREMØTE: 12. mars. VÅRDUGNADEN: 3. og 4. mai. GENERALFORSAMLING: 14. mai. Hilsen fra oss i styret. Helge Jørgenvaag Tolia 47, Oddgeir Hatlemark - Tolia 45, Hannah Jønland - Togangen 24 Bente Eide- Tolia 20, Siv Grytten Østman - Tolia 10 og Christoffer Sandvik - Tolia 46. Kontakt: /

3 Tilbud utskifting av stålpiper Til: Tony Gundersen Fra: Thomas Sjølstad Kopi til: Dato: Emne: Utskifting av stålpiper Tilbudet er basert på stålpiper med diameter ø 15cm innvendig. Pipen er halvisolert i ildstedets oppstillingsrom og helisolert fra etasjeskillet til pipetopp. Tolia brl Tolia 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 Nytt pipeløp ned til ildsted Fjerning av eksisterende pipe m/ spirorør. Oppføring av ny stålpipe og pipebeslag. Avfallshåndtering er inkludert. Kr eks mva pr. løp Tolia 2, 4, 6, 8, 10, 12, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 Togangen 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 Nytt pipeløp ned til ildsted Fjerning av eksisterende pipe m/ spirorør. Oppføring av ny stålpipe og pipebeslag. Avfallshåndtering er inkludert. Kr eks mva pr. løp Ildsteder som krever diameter ø 20 cm (større peiser) vil ha høyere materialkostnad. Arbeider vil være tilnærmet likt med unntak av gjennomføring i etasjeskiller spesielt der pipen føres gjennom våtrom. Det kan bli nødvendig å utvide gjennomføringen i etasjekille noe for å opprettholde tilstrekkelig avstand til brennbart materiale. Røykrør fra eksisterende ildsted og til ny stålpipe er ikke medregnet, og faktureres etter materialliste da det vil være store variasjoner av behov som følge type ildsted og plasseringer.

4 Ildstedsarbeider Erfaringsmessig vil enkelte beboere ha ønske om å skifte ut sitt ildsted til et mer effektivt og rentbrennende ildsted. Løsninger og tilbud rettes til den enkelte som har ønske om dette. Forprosjektering Det er nødvendig med en befaring i alle leiligheter. Dette for kvalitetssikre at ildstedsinstallasjoner ikke medfører brannfare, samt registrering av ildstedet for valg av type løsning. Dette prosjektarbeidet er medregnet i tilbudet.. Tekniske kvalifikasjoner for utførelsen Alle våre montører har spesialopplæring i pipearbeider. Vår prosjektleder lang erfaring med denne type rehabiliteringsjobber. Daglig leder er utdannet feiermester. Vårt firma har sentral godkjenning for denne type arbeider. Arbeidene vil foregå kontinuerlig på dagtid. Vi arbeider etter rent bygg dvs det skal til enhver tid være rent og ryddig på arbeidsplassen. Beboerkontakt Vi ønsker å ha direktekontakt med den enkelte beboer slik at avtaler og befaring og utførelse kan gjøres direkte. Erfaringer fra andre tilsvarende borettslag forteller oss at dette er nødvendig for å holde fremdrift og unngå misforståelser med beboere som ikke er hjemme etc. Når arbeider skal foretas i den enkelte leilighet må nøkler innleveres til vår prosjektleder dersom beboer ikke er tilstede Dokumentasjon Alle piper og ildsteder blir registrert og fotografert før arbeidet påbegynnes. Avvik som ikke rettes som følge av piperehabiliteringen varsles styret. Når arbeidet er utført foretas kontroll opp mot sjekklister til den enkelte pipe som overleveres byggherre og feiervesenet når oppdraget er fullført Flott om dette kan leveres så fort som mulig til styreleder. Navn: Adresse: Sett ring rundt riktig alternativ. Undersøkelse i forhold til hvor mange dette gjelder og hvem som kan tenke seg å være med på felles tilbud. Det vil bli inngått kontrakter med hver enkelte andel slik at dette kun er en undersøkelse for å kunne ha en anelse om hvor mange vi blir. Har Pipe: Ja / Nei? Godkjent dokumentasjon av Pipe: Ja / Nei? Har ildsted i 1, 2 eller 3 eta? Interessert å være med på felles tilbud fra Oslo pipesenter? Pipe: Ja / Nei? Ny Ovn/peis?: Ja / Nei? Returneres til: Helge Jørgenvaag Tolia 47 /

5 INNKALLING TIL FELLES BEBOERMØTE FOR ALVERNTOPPEN SAMEIE VESTHELLINGA BRL VESTLIA BRL TOLIA BRL MYRLIA BLR VEDRØRENDE UTSKIFTING AV STÅLPIPER 20 MARS KL kl STED: MISJONSKIRKEN Søndre Follo Brannvesen og Oslo Pipesenter as vil orientere Hilsen styreledere Alverntoppen Sameie, Vesthelling Brl, Vestlia Brl, Tolia Brl og Myrlia Brl Saksliste: 1. Velkommen 2. Orientering fra Søndre Follo Brannvesen 3. Evaluering av valgt leverandør 4. Orientering fra Oslo Pipesenter vedr gjennomførelse, dokumentasjon

Tolia Tidende. 31 årgang 11.12.2014 Tolia.no Facebook for korte viktige beskjeder fra styret.

Tolia Tidende. 31 årgang 11.12.2014 Tolia.no Facebook for korte viktige beskjeder fra styret. Tolia Tidende 31 årgang 11.12.2014 Tolia.no Facebook for korte viktige beskjeder fra styret. BRANNSIKKERHET I TOLIA S24 På Generalforsamlingen i mai fikk styret fullmakt til å innhente tilbud på brannsikring

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 27. november 2014 kl 18:00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse: Sameiet Eugenies gate 4 NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT SAMEIERMØTE 21. april 2015 Sameiet Eugenies gate 4 Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte

Detaljer

DAGSORDEN. Styrets årsberetning 2012 samt revisors beretning. Sak 3. Regnskap for 2012 og budsjett for 2013

DAGSORDEN. Styrets årsberetning 2012 samt revisors beretning. Sak 3. Regnskap for 2012 og budsjett for 2013 Generalforsamling i Tolia borettslag 29. ap ril 20 13 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning 2012 samt revisors beretning Sak 3. Regnskap for 2012 og budsjett for 2013 Sak 4. Sak 5.

Detaljer

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt.

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt. Årsberetning 2000 Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 25. april 2001, kl. 1900 på Ekrom skole Dagsorden Sak

Detaljer

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent 1 Øvre Grorud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Grorud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00

Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Viking Borettslag Lavollgata 30 B 8800 SANDNESSJØEN Referat fra beboermøte i Viking Borettslag Mandag 27. april kl. 18:00 20:00 Sted: Sentrumkirka, Nessgata Antall til stede: 22, 21 etter sak 2. 1. Etter

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING STENFELTBAKKEN GRENDELAG Langhus 2. oktober 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden Onsdag 17. oktober

Detaljer

Informasjon og oppsummering fra beboermøtet

Informasjon og oppsummering fra beboermøtet 1. Oslo, 4. januar 2015 Riktig godt nytt år! Informasjon og oppsummering fra beboermøtet Styret takker for et konstruktivt og hyggelig beboermøte den 24. november med mange diskusjoner og gode innspill.

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 2/2012 VEDLIKEHOLDSPLANEN GODT INFORMASJONSMØTE Den 29. februar inviterte styret beboerne til informasjonsmøte om vedlikeholdsplanen. OBOS

Detaljer

GREFSEN TERRASSEPOST

GREFSEN TERRASSEPOST GREFSEN TERRASSEPOST STYRET INFORMERER 3. UTGAVE - JUNI 2015 Kjære sameier. Dette er årets andre informasjonsskriv fra styret. Her vil vi oppsummere status på både pågående og avsluttede saker som styret

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 1 Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 Innhold Bakgrunn for våtromsrehabilitering i Tøyenparken boligselskap 1.1. Bygningenes alder og teknisk levetid for rør samt økende antall

Detaljer

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER Bladlusa Kun 6 uker til jul :-) 10. november 2010 ENDRING - NYE REGLER / OPPUSSING AV BAD ( VÅTROM) Nye krav til oppussing av våtrom (bad og vaskerom) Fra 1. juli i år ble det innført ny Plan- og bygningslov.

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

Årsberetning 2004/2005 for borettslaget Rosenli

Årsberetning 2004/2005 for borettslaget Rosenli Årsberetning 2004/2005 for borettslaget Rosenli I Beliggenhet og virksomhet Borettslaget Rosenli ligger i Stavanger kommune og virksomheten består i å leie ut boliger til andelseierne og forvalte eiendommen.

Detaljer

NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG

NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG 1. Vi ønsker deg/ dere velkommen til blokka vår. Vi håper at du/ dere vil føle deg hjemme her og at vi vil få et trivelig samarbeid. 2. Ta kontakt med oppgangsansvarlig

Detaljer

Beboermappe for Jesperud Boligsameie

Beboermappe for Jesperud Boligsameie Beboermappe for Jesperud Boligsameie Fossumberget 56 og 54. leilihetsnr:.. Side 1 av 20 Innholdsfortegnelse KONTORTID OG KONTAKTPERSONER... 5 GENERELL INFORMASJON OM PROSJEKTET... 5 VIKTIGE DATOER FOR

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2002 FOR BORETTSLAGET ROSENLI. I. BELIGGENHET OG VIRKSOMHET Borettslaget Rosenli ligger i Stavanger kommune og virksomheten består i å leie ut boliger til andelseierne. Det bekreftes at

Detaljer

Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014

Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014 Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014 Dette skrivet gir informasjon om energiprosjektet og styrets anbefaling. Det er en del å lese, men vi håper det gir innblikk i hvilke vurderinger

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Innkalling 2009 til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling 2009 til ekstraordinær generalforsamling Innkalling 2009 til ekstraordinær generalforsamling Onsdag 4. November 2009 kl 19:00 På Øvre Diesen Velhus Side 2 SAKSLISTE 1 Konstituering 1.1.Valg av møteleder 1.2.Valg av sekretær 1.3.Valg av 2 andelseiere

Detaljer

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag 1 Blåfjellet Borettslag Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

KolsåsToppen BoligSameie

KolsåsToppen BoligSameie KolsåsToppen BoligSameie Kjære sameier! Vi nærmer oss sommer og mange fine dager tror vi. Det kan derfor passe å ta en liten oppsummering av det som vi ønsker å ta tak framover. BRANNVERN I LEILIGHETENE

Detaljer

Orientering om den forestående vindusutskifting og maling.

Orientering om den forestående vindusutskifting og maling. Orientering om den forestående vindusutskifting og maling. 1. Bakgrunn I vårt brev av 12. november 2007 til beboerne redegjorde vi for hvorfor det var nødvendig med en husleieøkning på 10% fra 2008. En

Detaljer

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper

Detaljer

SØNDRE FLATÅSEN BORETTSLAG. Informasjon Mars 2015

SØNDRE FLATÅSEN BORETTSLAG. Informasjon Mars 2015 SØNDRE FLATÅSEN BORETTSLAG Informasjon Mars 2015 Tlf. 93419222 Mailadresse: sondreflatasen@gmail.com Hjemmeside: sondreflatasen.borettslag.net, eller søk via google på Søndre Flatåsen borettslag. Sidene

Detaljer