Hvem sin feil, og hvorfor gikk det galt? 3 strategier for å lære av feil. Thomas Hoholm Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvem sin feil, og hvorfor gikk det galt? 3 strategier for å lære av feil. Thomas Hoholm Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI thomas.hoholm@bi."

Transkript

1 Hvem sin feil, og hvorfor gikk det galt? 3 strategier for å lære av feil Thomas Hoholm Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

2 å lære av egne og andres feil (agenda) 1. Hvordan organisasjoner lærer av suksess og feil 2. «Sensemaking» i dynamiske og komplekse omgivelser 3. Strategier for å lære av feil

3 «Bare idioter lærer av egne feil, jeg foretrekker å lære av andres» (Bismarck)

4 1 Hvordan organisasjoner lærer av suksess og feil

5 Hvordan organisasjoner lærer av suksess og feil Adferd, kognisjon og Challenger-ulykken Det «iterative samfunnet». Kontinuerlig læring på flere nivåer nødvendig Men hva slags samfunn får vi? Eks 22.juli Sykehusene hadde gode instrukser, som faktisk ble fulgt, god mobiliseringsevne, høy kompetanse/trening på akuttmedisin Meget gode analyser av hva som gikk galt (Gjørv-kommisjonen), men relativt tradisjonelle anbefalinger for endring (målstyring, kulturendring) Organisatorisk læring handler om analyse, refleksjon, endring og stabilisering av ny praksis

6 Hvordan organisasjoner lærer Planlegging svakt korrelert med ytelse (f.eks profitt) Konsensus og felles oppfatning leder ikke til effektiv adferd. Læring i møte med feiloppfatninger? Hindrer feiloppfatninger læring? Hvordan lære dersom man vurderer egen ytelse og leser omgivelsene feil?

7 Hvordan organisasjoner lærer Vi søker informasjon som bekrefter våre etablerte sannheter Overvurderer egen innflytelse og undervurderer eksterne trusler Overvurderer egen innflytelse på suksess, og overvurderer ekstern innflytelse på feil Vurderer ofte motsatt når det gjelder andre enn oss selv Toppledere spesielt ille Sterke interesser Utsatt for skyld ved feil Endringer utfordrer makt Mottar mye manipulert informasjon Hukommelsen endres og tilpasser seg

8 Hvordan organisasjoner lærer Januar 1986: Challenger sendes av gårde og eksploderer. Hvordan kunne dette skje? NASA og Thiokol (løfte-raketter) Faresignaler fra start (1981): pakning skades En rekke små forbedringer og evalueringer av fare 1984: endring av testprosedyre gir dårlige resultater. Konklusjon: testen gjør pakningen dårligere Lab-tester: litt skade er greit Skadene blir gradvis verre, over lab-anbefalingen Thiokol får beskjed (1984) om å gjøre en større studie av pakningenen. Utføres ikke To utskytinger med meget store skader i «Lav lufttemperatur» årsak? Dagen før den fatale hendelsen: T vil utsette oppskyting. NASA mener T er for forsiktige. T vil ikke ødelegge relasjonen og aksepterer utskyting

9 Hvordan organisasjoner lærer Læring Klar over risiko, men uenig om nivå Nye pakninger bestilt, men tar 3 år å utvikle Thiokol startet omsider studien 1985, men med små ressurser. Mange hypoteser, ikke enighet Nedvurdering av risiko gikk jo bra hver gang Førte til store endringer: bytte av ledere, ingen nye oppskytinger før nye pakninger var på plass Andre leverandører endret sine komponenter

10 Hvordan organisasjoner lærer 2003: Colombia eksploderer Relativt like adferdsmessige og sosiale årsaker til feil

11 Hvordan organisasjoner lærer Oppsummert: Organisasjoner stabiliserer sin oppfatning gjennom adferdsmønstre og rutiner. Fortsetter selv om omgivelsene endres Intern-politiske prosesser frakobler oppfattelse og adferd (f.eks for å opprettholde posisjon) Organisasjoner venter for lenge med å respondere på eksterne krefter Organisasjoner følger institusjonaliserte ritualer for å få samfunnets støtte

12 2 Sensemaking i uoversiktlige omgivelser

13 Flyktige organisasjoner Kriser og katastrofer Moteshow Kjennetegn: Full mobilisering i kort periode (motsatt av «lean») Forberedelser, planlegging, trening, justering Overflod av visse kritiske ressurser (som msk) Pro-aktiv problemløsning (trår til, finner løsninger) Utfordring: Læring på tvers av hendelser (prosesskunnskap) Reproduksjon og spredning av praksis

14 Sensemaking i uoversiktlige omgivelser og politiets henrettelse av en uskyldig på t- banen i London Fredag morgen 22.juli 2005 i London ble en brasiliansk elektriker på vei til jobb skutt og drept av britisk politi. De trodde han var en selvmordsbomber på tokt. Hvordan kunne dette skje? Forsøk på å lære av 9/11 Endring av rutiner Nye rutiner + nye situasjoner + ny identitet Dynamisk kompleksitet Utført av «gode mennesker som forsøker å finne meningen i situasjonen» (sensemaking)

15 Sensemaking i uoversiktlige omgivelser og politiets henrettelse av en uskyldig på t- banen i London Ved innføring av nye rutiner forsvinner ikke alltid de gamle. Flere lag av rammer og identiteter overlapper Alternative rammer og tegn (fortolkning av situasjonen og handlingsalternativ) Forbereder seg på noe de ikke har erfaring med 9/11-kommisjonen: feil i forestillingsevne, policy, kompetanse og ledelse Oppdaget ikke «svake signaler» i omgivelsene Operation Kratos People innført for å håndtere selvmordsbombere (som altså var ukjent i UK)

16 Sensemaking i uoversiktlige omgivelser og politiets henrettelse av en uskyldig på t- banen i London Fortolkningskamp mellom rammer. Tegn på at Kratos slo gjennom: Spesial-ammunisjon i bruk Autoritet flyttet fra individ på bakken til kontrollsentral Forberedte styrkene på «uvanlig taktikk» og «å gjøre ting de ikke hadde gjort før» «meant to me that he must be stopped immediately and at any cost»

17 Sensemaking i uoversiktlige omgivelser og politiets henrettelse av en uskyldig på t- banen i London «Å tro er å se» Opprinnelig strategi (sikker pågripelse) tapte for Kratos, og det uten å ha blitt nevnt èn gang Vi fortolker situasjoner i lys av erfaring. Hva da når vi ikke har erfaring? 33 minutter, to rammer Identitet Hvem jeg er påvirker hva jeg ser (og gjør) Flytting av ansvar og beslutning for å fyre av skudd ble tatt vekk fra individ en radikal endring av autoritet/ansvar (og dermed identitet)

18 Sensemaking i uoversiktlige omgivelser og politiets henrettelse av en uskyldig på t- banen i London Oppsummering: Forsøk på å redusere flertydighet førte til økt flertydighet, pga konkurrerende rammer, førte igjen til krise For mye nytt på èn gang kan øke flertydighet, og dermed føre til feil Betydning for endring gjennom: kollektiv refleksjon, trening og forberedelser

19 3 Strategier for å lære av feil

20 Strategier for å lære av feil Feiltyper, analyse, eksperimenter og lederskap De fleste ledere mener at feil er uønsket Legger inn stor innsats på å lære av feil uten resultat Tenker feil om feil Læring kan være dårlig, uungåelig eller bra Å lære av feil er ikke enkelt Evnen til å oppdage og analysere feil mangler Behov for kontekst-spesifikke læringsstrategier er undervurdert Forklaringer er ofte overfladiske (de fulgte ikke prosedyren) eller basert på egeninteresse (markedet var ikke klart)

21 Strategier for å lære av feil Feiltyper, analyse, eksperimenter og lederskap The Blame Game Å innrømme feil betyr å ta skylden (bli klandret)? Lederutfordring: hvordan være konstruktiv om feil uten å si at «alt er greit»? Mulig å kombinere trygghet (kultur) for å innrømme feil med forventninger om høy ytelse! Hvor mange av feilene som gjøres er virkelig klanderverdige? Hvor mange av feilene som gjøres behandles som om de er klanderverdige? Konsekvens: folk unngår å rapportere feil Må nyansere mer om typer feil!

22 Strategier for å lære av feil Feiltyper, analyse, eksperimenter og lederskap Unngåelige feil, forutsigbare operasjoner (kontinuerlig læring) Bevisste avvik fra instruks (rutine-operasjoner) Uoppmerksomhet => avvik fra instruks Manglende evner, betingelser eller trening Uungåelige feil i komplekse systemer (raskt rette opp små feil) Man følger beskrevne men utilstrekkelige prosesser Oppgavens utfordring er for stor til å utføres pålitelig hver gang Komplekse prosesser bryter sammen i møte med nye interaksjoner Usikkerhet om framtiden => «rasjonelle» valg => uønskede resultater Intelligente feil ved fronten (eksperimentering) Får ny kunnskap ved å produsere «gode feil» raskt Toleranse for feil er forutsetning

23 Strategier for å lære av feil Feiltyper, analyse, eksperimenter og lederskap Lederansvar: Utvikle kultur som motvirker blame game og gir komfortable med å fortelle om og lære av feil «Hva skjedde», og ikke «Hvem gjorde det?» Hva er organisasjonens kontekst?

24 Strategier for å lære av feil Feiltyper, analyse, eksperimenter og lederskap Læring av feil foregår slik (oppdagelse): Ford fargekoder og demo for åpenhet). TQM. HRO. Mange vegrer seg for å avsløre feil Mellomledelsen avgjørende for åpenhet Colombia (2003). NASA nedtonet risiko, avviste ingeniørenes ønske om undersøkelse. Alvorlig feil ikke oppdaget (same story ) Redusere stigmatisering ved innrømmelse av feil

25 Strategier for å lære av feil Feiltyper, analyse, eksperimenter og lederskap Læring av feil (forts) (analyse): Undersøke feil er ubehagelig Besluttsomhet belønnes i stedet for refleksjon Foretrekker bevis som støtter etablerte forestillinger Nedtoner ansvar, skylder på omgivelsene når vi feiler Rot-årsaker Intermountain Hospital: legers avvik fra medisinsk protokoll analyseres jevnlig. Tverrfaglige team er bra for kompleks læring

26 Strategier for å lære av feil Feiltyper, analyse, eksperimenter og lederskap Læring av feil (forts) (eksperimentering): Strategisk produksjon av feil ved eksperimenter Vitenskap: feil gir vesentlig informasjon vs Ledere: mål om at pilot er perfekt (skaper optimale betingelser ) Designe for å oppdage alt som kan gå galt Små eksperimenter (lav kostnad, liten skade)

27 Strategier for å lære av feil Feiltyper, analyse, eksperimenter og lederskap Oppsummering Mot til å konfrontere egne og andres feil og mangler viktig Ulike holdninger til ulike typer feil Unngåelige, uungåelige og ønskede feil Ansatte må føle trygghet for å innrømme feil Krever godt lederskap Eller som Collins & Hansen (2012) sier det: Paranoia, disiplin og empirisk kreativitet gir resultater!

28 High reliability organizations (HRO) Spesialcase (hangarskip, fly, kjernekraftverk) Kjennetegnes ved: Meget opptatt av feil Motstår forenklede forklaringer Sensitiv for handlingsforløp Opptatt av mestring under utfordrende betingelser Under-spesifiserte strukturer (anarki-mekanismer i møte med det uventede) Collective mindfulness Heedful interrelating Intens oppmerksomhet, var for variasjon Gir evne til å oppdage og håndtere uventede hendelser

29 4 Oppsummering Ja, organisasjoner kan lære av egne og andres feil Forståelse for kontekst viktig for gode læringsstrategier Forståelse og aksept for visse typer feil er viktig for gode læringsstrategier Sikkerhet og beredskap (HRO) avhengig av å forberede seg på ting de ikke har erfaring med Ikke overstrukturere Kultur som fremmer fokus på feil Sterkt oppmerksomhet på «nesten-ulykker» Kultur som fremmer årvåkenhet Kultur som fremmer aktiv samhandling på tvers

30 Takk for meg! Thomas (Twitter)

31 Videre lesning Starbuck og Hedberg: «How Organizations Learn from Success and Failure», i Oxford Handbook of Organizational Learning and Knowledge Colville, Pye & Carter: «Organizing to counter terrorism: Sensemaking amidst dynamic complexity», i Human Relations, (mars 2013) Edmondson: «Strategies for learning from failure», i Harvard Business Review, (april 2011) (hele nummeret av HBR handler om å lære av feil) Collins & Hansen: «Great by choice» (2012) Weick, Sutcliffe & Obstfeld: «Organizing for high reliability: Processes of collective mindfulness» (1999)

32 Hvordan organisasjoner lærer Adferdsmessig læring Mekanisk og ufrivillig prosess (stimulus-respons) Læring skjer også når man misforstår omgivelsene Utvikler komplekst reportoire over tid (ikke alltid relevante og gode adferdsmønstre) Forklarer ikke hvordan organisasjoner plutselig handler på nye måter Individ: gode/ubehagelige responser bekrefter/bryter mønstre Organisasjon: læringskurver (men endring ikke alltid forbedring), standardiserte rutiner, konkurranse

33 Hvordan organisasjoner lærer Kognitiv læring (oppfattelse, analyse, valg) Effektiv adferd betinget av god lesning av omgivelser Individ og organisasjon kan endre relativt brått Feiloppfatninger er barrierer for læring Trenger flere rammer for å kunne fortolke kompleksitet Organisasjon: delte historier, taus kunnskap, enkel- og dobbelkrets Målefeil: vi forsterker suksess og undervurderer feil Forfremmer folk med suksess (optimisme) Kontinuerlig læring bra «på gulvet», men ikke i ledelsen? Moderate feil utløser søk etter nye løsninger (kilde til info) Vanskelig å avlære etablert kunnskap og rutiner Ekstern attribusjon av feil hindrer kritisk refleksjon Endringer i toppledelsen ofte nødvendig for strategisk endring Feil av èn organisasjon => andre blir mer på vakt

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova Sissel Horndal ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

H M S O G K U L T U R

H M S O G K U L T U R HMS OG KULTUR INNHOLD 1. Innledning 4 2. HMS og kultur 5-6 3. Kjennetegn ved god HMS-kultur 7-20 4. Kilder til innsikt i egen HMS-kultur 21-23 5. Forhold som kan påvirke HMS-kulturen 24-30 6. Lederskap

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL!

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! Ledelse i omstillingsprosesser - forankring og motstand En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært Henry A. Kissinger Fordypningsoppgave,

Detaljer

Basert på erfaringshåndtering fra operasjonen i Afghanistan

Basert på erfaringshåndtering fra operasjonen i Afghanistan Basert på erfaringshåndtering fra operasjonen i Afghanistan Hvilke forhold hemmer og fremmer kompetanseoverføring i Hæren? Malin Natalie Malone Svinndal Masteroppgave i Statsvitenskap UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer

Coaching med makspuls

Coaching med makspuls Ole Johan Aas Coaching med makspuls - En kvalitativ analyse av kriseledelse i fotball UEFA A-LISENSOPPGAVE 2014/2015 Forord Amelia Bolaños tok sitt eget liv i 1969. Hun var 18 år, og i det hennes kjære

Detaljer

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon?

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelsesfag Randi Åste Huse Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Krisehåndtering, kommunikasjon og samvirke 2009-11 Kriseledelse

Detaljer

Konsulentrollen i ledelsestrening

Konsulentrollen i ledelsestrening av John-Erik Stenberg, Ledelse er en ferdighetsdisiplin! De fleste som blir ledere i dag kommer fra en rasjonell fagverden, og det er naturlig å tro at ledelse kan læres på samme måte som fag. Riktignok

Detaljer

Overgangen til en virtuell organisasjon

Overgangen til en virtuell organisasjon Overgangen til en virtuell organisasjon Hvilke krav stilles til struktur, ledelse og de ansattes kapabiliteter ved innføring av virtuell kommunikasjon. Ragne Karine Eklind Veileder Harald Knudsen Masteroppgaven

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Appendiks Psykologiske forskningsmetoder

Appendiks Psykologiske forskningsmetoder APPENDIKS PSYKOLOGISKE FORSKNINGSMETODER Appendiks Psykologiske forskningsmetoder i Sunn fornuft og vitenskapelig fornuft De observasjonene vi gjør i dagliglivet, er gode nok til at vi som regel klarer

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

Læring av hendelser i Statoil

Læring av hendelser i Statoil www.iris.no Randi Austnes-Underhaug, Eric Cayeux, Ole Andreas Engen, Leif Jarle Gressgård, Kåre Hansen, Fionn Iversen, Kari Kjestveit, Solfrid Mykland, Torstein Nesheim, Gerhard Nygaard, Kathrine Skoland

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system ID-nummer: 0899831 ID-nummer: 0889172 Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Én kommune - ett HR-system BTH 2532 Bacheloroppgave Prosjektledelse Innleveringsdato 07.06.2012 Studiested: Handelshøyskolen

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Tromsø kommune Eiendom: En lærende organisasjon?

Tromsø kommune Eiendom: En lærende organisasjon? Tromsø kommune Eiendom: En lærende organisasjon? Av Erik Johnsen Masteroppgave i Marin Bedriftsledelse (30 stp) Institutt for samfunns- og markedsfag Norges Fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø November

Detaljer

SLIK GJØR VI DET HER HOS OSS! - om organisasjonskultur og ledelse

SLIK GJØR VI DET HER HOS OSS! - om organisasjonskultur og ledelse Nasjonalt topplederprogram for spesialisthelsetjenesten SLIK GJØR VI DET HER HOS OSS! - om organisasjonskultur og ledelse En fordypningsoppgave skrevet av: Kari-Venke Lindkvist Merete Hagbø Thea Ekren

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

Crisis Resource Management (CRM) for helsearbeidere - en innføring

Crisis Resource Management (CRM) for helsearbeidere - en innføring Historisk bakgrunn I 1979 ble det i USA avholdt et seminar i regi av NASA for å se på tiltak for å forbedre sikkerheten i luftfarten. På tross av store forbedringer i konstruksjonen av luftfartøy både

Detaljer

Trådløst Pasientsignalsystem

Trådløst Pasientsignalsystem Trådløst Pasientsignalsystem Hvordan påvirker et trådløst pasientsignalsystem kommunikasjonen mellom pasient og pleier? Jon Anders Rygh Helseinformatikk Innlevert: Februar 2013 Hovedveileder: Pieter Jelle

Detaljer

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Hva karakteriserer organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport? Kristine Nordbø Røgenes MASTEROPPGAVE I ENDRINGSLEDELSE INSTITUTT FOR MEDIA

Detaljer

Alexander Ekren. Pålitelighet i det kommunale arbeidet med samfunnssikkerhet Fylkesmannens rolle som regional samordner

Alexander Ekren. Pålitelighet i det kommunale arbeidet med samfunnssikkerhet Fylkesmannens rolle som regional samordner Alexander Ekren Pålitelighet i det kommunale arbeidet med samfunnssikkerhet Fylkesmannens rolle som regional samordner Universitetet i Stavanger Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2013 Side 2 UNIVERSITETET

Detaljer

Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen

Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen Siri Flesjø Masteroppgave ved Institutt for statsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Antall ord: 28 836 Mai 2013

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer