Sterke og svake sider Avslutning Oppsummeringsspørsmål Refleksjonsoppgave: Er bedre biler og bedre sjåfører farlig?...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sterke og svake sider... 167 Avslutning... 167 Oppsummeringsspørsmål... 168 Refleksjonsoppgave: Er bedre biler og bedre sjåfører farlig?..."

Transkript

1 Innhold Kapittel 1 Forskningsstrategi, generalisering og forklaring Casestudier muligheter og utfordringer Hvorfor er casestudier så populære? Noen foreløpige avklaringer Casestudier som forskningstilnærming Bokens formål og oppbygging Hvem er boken skrevet for? Hovedprinsipper og mangfoldige muligheter Forskningsstrategi, generalisering og forklaring De enkelte kapitlene Avslutning Oppsummeringsspørsmål Refleksjonsoppgave: Hva skjer på sykehuset? Kapittel 2 Hva er casestudier? Bildet er sammensatt Lang tradisjon Definisjon og avklaringer Noen vanlige misforståelser Hovedtyper av casestudier Er casestudier vitenskap? Ulike oppfatninger Casestudier og generalisering motpoler? Analytisk kontroll i casestudier Hva slags modeller? Betydningen av design Avslutning Oppsummeringsspørsmål Refleksjonsoppgave: Hva skjer i videregående skole? Kapittel 3 Hva kan casestudier bidra med? Langvarig diskusjon Oppfatninger endres over tid Kvalitative versus kvantitative studier Historisk overblikk Casestudier var hovedmetoden Casestudier utfordres

2 Debatten i og 1970-årene Fra 1980-årene: Økende interesse for casemetode Hvordan avgrense et case? Mange muligheter Krav til tolkning og forklaring Avslutning Oppsummeringsspørsmål Refleksjonsoppgave: Er menn bedre ledere? Kapittel 4 Enkeltcase Hovedtyper av design En oversikt Ateoretiske studier Motivering To hovedtyper av studier Kan ateoretiske studier være forutsetningsløse? Hva slags forklaring? Forklaring i lys av helhet Teoretisk fortolkende studier Motivering Hva er relevant teori? Hva er en god tolkning og forklaring? Begreps- og teoriutvikling Motivering Analogier og begreper Begrepsutvikling Noen klassiske studier Begrepsutviklingsstrategi et eksempel Generering og utprøving av hypoteser En klassisk hypoteseprøvende studie Mikrostudier og reformulering av makroteori Avslutning Oppsummeringsspørsmål Refleksjonsoppgave: Hva forklarer norsk toppidrettssuksess? Kapittel 5 Komparative studier Hvorfor sammenlikne? En oversikt Ateoretiske studier Induktiv-deduktiv systematikk Økt forståelse av hovedcase Forklaring på tvers av case Fra klasser av case til teori Fortolkende studier Fokuserte design

3 Utviklingen av et fortolkende design Begrepsdannelse Mer robuste generaliseringer Maksimering av variasjon innenfor en klasse Fra begrepsmodell til hypoteseprøving Hovedtyper av komparative design Mest like mest ulike case Tre mest like design Ulikhet på forklaringsvariabler like utfall Likhet på forklaringsvariabler ulike utfall Ulikhet på uavhengige variabler utfall omvendt av forventet Utvikling av et mest like design Mest ulike design Sammenlikning av systemer Prøving av alternative modeller Kontekst som konstituerende ramme Avslutning Oppsummeringsspørsmål Refleksjonsoppgave: Stadig flere byråkrater på universitetene? Kapittel 6 Intervjuing: strategi og taktikk Aktiv informantintervjuing En hovedmetode i casestudier Hva er aktiv samtalebasert informantintervjuing? Definisjoner og avklaringer Hva slags data kan konstrueres? Et eksempel Olympiatoppen i norsk toppidrett Betydningen av forkunnskaper Forsker informant-relasjoner Samtale og samhandling Aktiv datakonstruksjon i intervjusitasjonen Informanters pålitelighet Hvordan forstå og bruke en nøkkelinformant Avslutning Oppsummeringsspørsmål Refleksjonsoppgave: Gir nordmenn blaffen i miljøet? Kapittel 7 Forklaringer Hva er mulighetene? Årsaksforklaringer er populære Forutsetninger og prosedyrer Hva er en årsak? En definisjon Utfordringer i casestudier Forklaringer

4 Forståelse og forklaring Casestudier som analoge til eksperimenter Utvelging og analytisk kontekst Ulike syn på eksperimenter For mange frihetsgrader? Etablering av analytisk kontekst Empiriske og teoretiske forkunnskaper To hovedprosedyrer Kongruensanalyse Forutsetninger og empiriske forventninger Risikable implikasjoner Ulike forklaringshypoteser Begrensninger Prosessporing Lang tradisjon Forklaring og teoriutvikling Hva slags forklaringsmekanismer? Avslutning Oppsummeringsspørsmål Refleksjonsoppgave: Paradoksal produktivitet Kapittel 8 Utfordringer Hvordan gjennomføre gode studier? Det er ingen oppskrift Generalisering ikke et enten eller Styrken ved casestudier Validitet Datarikdom Forholdet til kvantitative studier Analytisk forenkling Håndtering av kompleksitet Datareduksjon Forkunnskaper i forskningsprosessen Åpen, ikke forutsetningsløs Klare forutsetninger, økt sensitivitet Generalisering som aktiv prosess Caseavgrensning Utprøving av hypoteser Kreativ disiplin Årsaksforklaringer Formalkrav og forskningsprosess Hva slags forklaringer? Prosessperspektiv Kvantitative versus kvalitative forklaringsmodeller Analytisk kontroll Fare for feilslutninger

5 Sterke og svake sider Avslutning Oppsummeringsspørsmål Refleksjonsoppgave: Er bedre biler og bedre sjåfører farlig? Referanser Stikkord Figurer og tabeller Figur 4.1 Avvikende case Figur 5.1 Statsstrategier i Nordsjøen Figur 5.2 Hypoteseprøving Figur 5.3 Tre mest like design Figur 5.4 Bankstrategier, suksess og fiasko Figur 5.5 Kapitalistisk utvikling og sosialistisk mobilisering Figur 5.6 Arbeiderklasseinnflytelse og sikkerhetskontroll Figur 5.7 Utviklingen i nordisk eliteidrett Figur 5.8 Kontekst som konstituerende ramme Tabell 2.1 Hovedtyper av casestudier Tabell 2.2 Metodiske idealtyper Tabell 2.3 Forskningsstrategier og fagtilnærming Tabell 2.4 Forskningsprosess for å bygge teori fra casestudier Tabell 3.1 Casestudiestrategier Tabell 4.1 Enkeltcase: hoveddesign, muligheter og bidrag Tabell 5.1 Komparative case: muligheter og bidrag Tabell 7.1 Mulige årsaker til en trafikkulykke

Ingvild Strøm Hansen Effektiv QUANGO for partnerskap i Nord? En hypotesegenererende casestudie av Barentssekretariatets rolle i Barentssamarbeidet

Ingvild Strøm Hansen Effektiv QUANGO for partnerskap i Nord? En hypotesegenererende casestudie av Barentssekretariatets rolle i Barentssamarbeidet Ingvild Strøm Hansen Effektiv QUANGO for partnerskap i Nord? En hypotesegenererende casestudie av Barentssekretariatets rolle i Barentssamarbeidet Masteroppgave Senter for forskning på sivilsamfunn og

Detaljer

En modell for verdibevaring i offentlig eiendomsforvaltning

En modell for verdibevaring i offentlig eiendomsforvaltning Masteroppgave En modell for verdibevaring i offentlig eiendomsforvaltning Er verdibevaring bare et spørsmål om store nok vedlikeholdsbudsjetter? Oslo 21. Juni 2011 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Forskningsopplegg og metoder. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124.

Forskningsopplegg og metoder. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124. Forskningsopplegg og metoder Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124. Tematikk: Vitenskap og metode Problemstilling Ulike typer forskningsopplegg (design) Metodekombinasjon

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer

Hva kan kjennetegne Human Resources i 2030?

Hva kan kjennetegne Human Resources i 2030? www.uis.no Katrine Fugelli Simonsen Hva kan kjennetegne Human Resources i 2030? En fremsynsstudie med HR-avdelingen i Lyse som case Masteroppgave 2012 Oppgaven er innlevert som del av Masterstudiet i Endringsledelse

Detaljer

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid Skolelederens betydning for lærernes samarbeid The Significance of School Administrator for Cooperation with the Teachers Sigrunn Reitan Masteroppgave i skoleledelse En kvalitativ studie av en lærergruppes

Detaljer

Karakterer i offentlige og private videregående skoler

Karakterer i offentlige og private videregående skoler Karakterer i offentlige og private videregående skoler En analyse av eksamens- og standpunktkarakter i norsk og matematikk og rutiner for standpunktvurdering i offentlige og private videregående skoler

Detaljer

Masteroppgave. Ledere og ansattes oppfattelse av flat struktur og lederrollen

Masteroppgave. Ledere og ansattes oppfattelse av flat struktur og lederrollen UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Masteroppgave Ledere og ansattes oppfattelse av flat struktur og lederrollen Et casestudie av Oljedirektoratet Mirza Mujic

Detaljer

Tannpleierutdanningen MAL TIL BACHELOROPPGAVE

Tannpleierutdanningen MAL TIL BACHELOROPPGAVE Tannpleierutdanningen Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo MAL TIL BACHELOROPPGAVE Innhold PRINSIPPER FOR BACHELOROPPGAVE MED VALGFRITT EMNE... 2 DETALJERTE PROSEDYRER... 2 Innlevering av prosjektbeskrivelse...

Detaljer

Organisasjoner i vekst og deres økonomisystemer

Organisasjoner i vekst og deres økonomisystemer Handelshøgskolen Organisasjoner i vekst og deres økonomisystemer Endres økonomisystemene når organisasjoner vokser? Annett Nymoen Masteroppgave i økonomi og administrasjon - juni 2015 Forord I løpet av

Detaljer

Strategiprosessen knyttet til etablering av Balanced Scorecard i en tjenesteytende bedrift

Strategiprosessen knyttet til etablering av Balanced Scorecard i en tjenesteytende bedrift Strategiprosessen knyttet til etablering av Balanced Scorecard i en tjenesteytende bedrift En casestudie av Norsk Privatøkonomi ASA Masteroppgave i Marin bedriftsledelse (30 stp) Maria Bye og Trine Remen

Detaljer

Handelshøgskolen i Bodø - HHB Masteroppgave i Økologisk økonomi BE306E

Handelshøgskolen i Bodø - HHB Masteroppgave i Økologisk økonomi BE306E Handelshøgskolen i Bodø - HHB Masteroppgave i Økologisk økonomi BE306E «Kan bruk av elbil bidra til en bærekraftig løsning for hjemmetjenesten i Bodø kommune?» Julie Negård Angell 10 juni 2014 1 Abstract

Detaljer

De skjulte tjenestene om uønsket atferd i offentlige organisasjoner. Jörg W. Kirchhoff. Karlstad University Studies DISSERTATION

De skjulte tjenestene om uønsket atferd i offentlige organisasjoner. Jörg W. Kirchhoff. Karlstad University Studies DISSERTATION Faculty of Economic Sciences, Communication and IT Working Life Science Jörg W. Kirchhoff De skjulte tjenestene om uønsket atferd i offentlige organisasjoner DISSERTATION Karlstad University Studies 2010:1

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Ida Berg. Tilpasset opplæring for fremmedspråklige elever. Masteroppgave i spesialpedagogikk. NTNU, pedagogisk institutt. Våren 2011.

Ida Berg. Tilpasset opplæring for fremmedspråklige elever. Masteroppgave i spesialpedagogikk. NTNU, pedagogisk institutt. Våren 2011. Ida Berg Tilpasset opplæring for fremmedspråklige elever Masteroppgave i spesialpedagogikk NTNU, pedagogisk institutt Våren 2011 Forord Jeg vil beskrive arbeidet med masterstudien med tre ord: Krevende,

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

Forord. Tromsø 23.12.2011. Ester Kari Folkenborg

Forord. Tromsø 23.12.2011. Ester Kari Folkenborg Forord Takk til alle dere som har bidratt til at studiet ble gjennomført. Dere har vært mange og helt uunværlige alle sammen! Å få barn, universitetsstipendiat og oppussingsprosjekt på en gang er ikk e

Detaljer

DIALOGTEATER SOM LÆRINGSVERKTØY I HMS-ARBEID - hvordan påvirker det ansattes sikkerhetsatferd?

DIALOGTEATER SOM LÆRINGSVERKTØY I HMS-ARBEID - hvordan påvirker det ansattes sikkerhetsatferd? 1 det vi må lære før vi kan gjøre det, det lærer vi ved at vi gjør det -Aristoteles DIALOGTEATER SOM LÆRINGSVERKTØY I HMS-ARBEID - hvordan påvirker det ansattes sikkerhetsatferd? Masteroppgave i endringsledelse

Detaljer

Mission impossible? En studie av Utenriksdepartementets håndtering av Tsunami- katastrofen

Mission impossible? En studie av Utenriksdepartementets håndtering av Tsunami- katastrofen Mission impossible? En studie av Utenriksdepartementets håndtering av Tsunami- katastrofen Masteroppgave Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Universitet i Bergen Vår 2007 Lubna Jaffery

Detaljer

Appendiks Psykologiske forskningsmetoder

Appendiks Psykologiske forskningsmetoder APPENDIKS PSYKOLOGISKE FORSKNINGSMETODER Appendiks Psykologiske forskningsmetoder i Sunn fornuft og vitenskapelig fornuft De observasjonene vi gjør i dagliglivet, er gode nok til at vi som regel klarer

Detaljer

Masteroppgave organisasjon og ledelse

Masteroppgave organisasjon og ledelse Masteroppgave organisasjon og ledelse Innføring av Elektronisk dokumentasjon av sykepleie umiddelbar suksess eller usikker tålmodighetsprøve? Utarbeidet av: Annette Hole Sjøborg og Bjørn Christian Hauge

Detaljer

Motivasjon og Ledelse Bacheloroppgave våren 2011

Motivasjon og Ledelse Bacheloroppgave våren 2011 SAMMENDRAG Den foreliggende bacheloroppgaven handler om motivasjon og ledelse. Fokuset i arbeidet har vært på hvordan ledelsen i Norwegian Broker AS påvirker de ansattes motivasjon, og da spesielt den

Detaljer

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte kunnskapsorganisasjoner

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte kunnskapsorganisasjoner !! "#$% &'(()(**+ Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte kunnskapsorganisasjoner ! "##$ # #% #% #$ "&!# '& # "$( )! #*"+ $,! * $ $+ -! # - $, # %./(/,! -! $ $ -##-% (01(2$! - #! *#! $ " #3!"!

Detaljer

av Ingunn Elvekrok Avhandling levert til Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole som del av kravet til graden dr.oecon.

av Ingunn Elvekrok Avhandling levert til Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole som del av kravet til graden dr.oecon. MEDVIRKNING - MER ENN MEDVIRKNING Effekter av ulike medvirkningsformer i strategiske endringsprosjekt av Ingunn Elvekrok Avhandling levert til Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole

Detaljer

Politiske reformer og frivillige organisasjoner

Politiske reformer og frivillige organisasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Politiske reformer og frivillige organisasjoner Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet Ida Trældal

Detaljer

Tromsø kommune Eiendom: En lærende organisasjon?

Tromsø kommune Eiendom: En lærende organisasjon? Tromsø kommune Eiendom: En lærende organisasjon? Av Erik Johnsen Masteroppgave i Marin Bedriftsledelse (30 stp) Institutt for samfunns- og markedsfag Norges Fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø November

Detaljer

Etablering av Scrum metode innenfor multidisiplinær produktutvikling

Etablering av Scrum metode innenfor multidisiplinær produktutvikling uis.no Åshild Skarstad Etablering av Scrum metode innenfor multidisiplinær produktutvikling Masteroppgave 2010 Masteroppgaven er innlevert som del av Masterstudiet i Endringsledelse ved Universitetet i

Detaljer

Skrevet av Terje Røvik

Skrevet av Terje Røvik Skrevet av Terje Røvik Dynamisk ledelse - handlekraftig rektor, en masteroppgave om rektors handlinger under implementering av IKT Masteroppgave i skoleledelse Høsten 2010 Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Ballspill i skolen. Jonny Johnsen. Et kasusstudie av Ballbasis som undervisningsopplegg i videregående skole

Ballspill i skolen. Jonny Johnsen. Et kasusstudie av Ballbasis som undervisningsopplegg i videregående skole k Jonny Johnsen Ballspill i skolen Et kasusstudie av Ballbasis som undervisningsopplegg i videregående skole Masteroppgave i idrettsvitenskap Seksjon for coaching og psykologi Norges idrettshøgskole, 2014

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer